Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1984

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 87.

A

Almási, Gyöngyi (1984) Az infinitívusz szintaktikai szerepe a franciában és a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Anna (1984) A csehszlovák-magyar lakosságcsere története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh, Viola (1984) Múlt idejű igealakok vizsgálata egy XVI. és egy XVII. századi nyelvemlék alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bitó, Tibor (1984) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohus, Mihályné (1984) Az orosz nyelei felzárkóztató foglalkozások tapasztalataiból a középiskola első osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Czike, Krisztina (1984) Szigligeti népszínműveinek fejlődése három mű tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Domokos, Ilona (1984) "Образование добра"-"образование зла" столкновение позщий Солов'ёва и Ниче в повети Леонида Андреева: Иуда Искариот. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Rozália (1984) A Toledói Királyság "vidékének" gazdaságtörténete a XVI. század második felében a II. Fülöp-kori felmérések alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Emmert, Erzsébet (1984) Villány község német nyelvjárásának hangtana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Engi, Katalin (1984) Ady Endre publicisztikája a nagyváradi években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eszterbauer, Erzsébet (1984) Honoráciorok Magyarországon 1790 és 1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fazekas, Péter (1984) Erdei Ferenc tanyakoncepciójának kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gombosné Haavisto, Kirsi (1984) Lukuseurat Suomessa 1800-luvulla. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurka, Dezső (1984) Az etikus Kölcsey. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Éva (1984) Klárafalva és Ferencszállás régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Károly (1984) Adatok a bűnelkövető fiatalok énképéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász, Judit (1984) Magyarországi németek Hitler Kelet-Európa politikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Anikó (1984) A mondathatár-változtatás okainak vizsgálata franciáról magyarra történő fordításkor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Anna (1984) Goethe: Költészet és valóság és Kazinczy: Pályám emlékezete című művének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havril, Ágnes (1984) Az idő és lét problémája a Lear királyban ikonográfiai és dramaturgiai megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Gyöngyi (1984) Gorkij: Éjjeli menedékhely és Bródy: A dada c. drámáinak összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hohl, Zsuzsa (1984) Németh László társadalmi drámáinak modellálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Judit (1984) Olaszország gazdasági, társadalmi, politikai helyzete a II. világháború után (A maffia). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (1984) "Kővárat hord szűvünk" (a mádéfalvi boly költője, Tamás Menyhért népét felmutató munkája és a töredék népcsoport története). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszti, György (1984) A személyi igazgatás néhány kérdése a közszolgálat területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Éva (1984) Adalékok a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt szövetkezetekkel kapcsolatos elgondolásaihoz 1944-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankó, Zsófia (1984) A béke és a háború filozófiai és etikai problémái korunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jerkovics, Sándor (1984) Arisztotelész immanens materiális értéketikájának metafizikai alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsáné Szenáky, Gyöngyi (1984) A módosítószók vizsgálata a Jókai-kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karrer, Ingrid (1984) Balázs József Magyarok című regénye és német fordítása. "Tausend jahre wie ein tag" - fordította Hans Skirecki. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Judit (1984) M.V. Nyecskina: Dekabristák című tanulmányából /részlet/ /Fordítás oroszról magyarra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovitsné Szélessy, Lívia (1984) Egy elfeledett lap nyomában (Budapesti Szemle 1840. I-II.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Irén (1984) Venevityinov lírája és filozófiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Huba (1984) A hátrányos helyzet és az iskola kapcsolata, a diákotthonban nevelkedő tanyai tanulók családi hátterének vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky, Béla (1984) Apátfalva határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Károlyfalvi , Lenke (1984) Tennesse Williams szintetikus mítosza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó, László (1984) Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lovász, Irén (1984) Folklorizmus a mai magyar lírában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann, Zsuzsanna (1984) Az epigramma a reformkor 30-40-es éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, József (1984) Kierkegaard Hegel kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maul, Borbála (1984) Анализ новести Ю. Трифонова: "Дом на набережной". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Micheller, Barbara (1984) Conrad Ferdinand Meyer és a történelmi novella. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (1984) Pilinszky János lírai gondolkodása prózája tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1984) A nemverbális kommunikáció és a hiányos szerkezetű mondatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Péntek, Ibolya (1984) Способы выражения значения желательности в русском языке в сопоставлении с венгерским языком. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Katalin (1984) Az alárendelő és a mellérendelő mondatok gyakorisági vizsgálata a dobai nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novoth, Zoltán (1984) Dosztojevszkij megváltó-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németi, Gábor (1984) Filozofikus levél barátnőmnek, a két nem kapcsolatának ellentmondásosságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallai (Padlás), Zsuzsanna (1984) Fáy András "beszélyei"-nek motívumrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotásné Nagy, Éva (1984) A műveltség-élmény néhány eleme Babits Mihály lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Éva (1984) Sánta Ferenc prózaritmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai, Klára (1984) Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordításának nyelvészeti összehasonlító elemzése egy részlet alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, Mária (1984) A szólások néhány mondattani sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki, Mária (1984) A komi nép és irodalom ismerete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piller, Annamária (1984) Юрий Герчук: Путь советской иллюстрации /Fordítás oroszról magyarra/ Андраш Виктор: Человек —время — пространство. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Révész, László (1984) Magyarcsanád régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schiesz, Erika (1984) A reformkori Hunyadi-kép. Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak című drámája alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Scholtz, Hilda (1984) A fiatalkori bűnözés szociológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Katalin (1984) Az énkettőződés problematikája Oscar Wilde és Babits Mihály műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sominé Hrebik, Olga (1984) Hang-mozgás irányú jelentésváltozás hangutánzó igékben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Lívia (1984) A német expresszionizmus és tükröződése a magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinberg, Tatjana (1984) Az alárendelt mondatok elemzési problémái Németh László Gyász c. regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Imre (1984) Csanádpalota határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés, György (1984) Számítógépes képességfejlesztés kísérletének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziklahegyi, Éva (1984) Mondatszerkezeti sajátosságok vizsgálata Fejes Endre Vigyori c. elbeszélésében és az Arany János Méregbe gurul c. beszéjében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszay, Rita (1984) E. И. Кульчицкая Воспитание чувств детей в семье /Fordítás oroszról magyarra, magyarról oroszra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Zsuzsanna (1984) Ivan Alekszandrovics Goncsarov "Oblomov" c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szliva, László (1984) Mexikó gazdasági és társadalmi struktúrája a porfiriato idején (1876-1911). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Katalin (1984) Tacitus és a korabeli gazdaság problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szépe, Judit (1984) Két alsótagozatos osztály szociálpszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tari, Edit (1984) Kövegy és Nagylak környékének régészeti terepbejárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tárkány, István (1984) A boldogság kategória értelmezésének kérdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1984) "Bulgakov: Mester és Margarita c. regényének elemzése". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Margit (1984) Рабочий класс и интеллигенция в Венгрии и Федеративной республике Германии /Fordítás oroszról magyarra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1984) "...Senki sem segít" (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése; Szendy Ilka tettének lehetséges motivációi; a személyiségbomlás folyamatának ábrázolása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1984) Impresszionista stílusjegyek Juhász Gyula lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Margit (1984) Wesselényi István "Imádságos könyve". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Lantos, Etelka (1984) Népi és történelmi motívumok Arany János balladáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Istvánné Nagy, Ágnes (1984) A válóokok társadalmi háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujj, Gézané (1984) A család funkcióinak változása a mai magyar társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Mária (1984) Agrárszocialista és munkásmozgalmak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a megye megalakulásától az első világháborúig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varju, Erika (1984) A szinonima elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Erika (1984) Mozsno li verity Biblii? /Fordítás oroszról magyarra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weisz, György (1984) Бабель и еврейская традиция Библейские и мифологические мотивы в произведениях Исаака Бабеля. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsellér, László (1984) A társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsitva, Veronika (1984) Az idill helye és funkciója Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, István (1984) Luther Márton munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 07:40:58 CET.