Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1983

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 108.

A

Adorján, Gyula (1983) A manuális képességek fejlesztésének lehetőségei a tanítóképző főiskola technika szakkollégiumi képzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asszony, Edit (1983) Золтан Золтан : О динамически развивающемся большом городе "Магветё", Будапешт 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balázs, Ibolya (1983) Lexémáink szerkesztettsége egy szegedi regionális köznyelvi szövegben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartos, Csaba (1983) A család és az iskola kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzsa, Emma (1983) Hasonlóságon alapuló névátvitel a történeti-etimológiai szótár alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Imre (1983) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének lehetőségei - integrációs törekvések Tiszabura községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernd, Harms (1983) A magyar nyelv elsajátításának fázisai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Mária (1983) Фашизм и ан тид емократич е ские режимы в Европе "Наука”, Москва 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulla, Noémi (1983) A kőne- és a tubli-típusú névszók alaktani, hangtörténeti, etimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Sándor (1983) Szintaktikai és szemantikai viszonyok változásai a szövegtömörítés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békés, Csaba (1983) "Enyhítő körülmények" A magyar békecélok az 1944-46-os röpiratokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz, Edit (1983) Egy Pázmány-vitairat (Öt szép levél) kiadástörténetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőle, István (1983) A magyar televízióművészet fejlődésének története (1957-1979). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csorba, Sándor (1983) Első éves szakmunkástanulók pályaválasztási értékorientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuhaj-Barna, Katalin (1983) К.К. Баздырев Простое уравнение: муж + жена = семья Москва Статистика 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demény, Mária (1983) Pályakezdő értelmiség közérzete Kecskeméten (Felmérés az 1975. és 1980. között felsőoktatásban végzettekről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, József (1983) Reklám és véleményalkotás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Piroska (1983) Vizsgálatok a magyar mássalhangzó kapcsolatok köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Levente (1983) A mozgásmódot és a helyváltoztatást jelölő igék a magyar és a francia nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Erzsébet (1983) Tanulmányok Szent Pankratios regényes görög életrajzáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (1983) Lexémáink szerkesztettsége a jogi nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1983) Megtanítási programcsomag a "Villamos műszerek" című tantervi témához. Villamos mérések és műszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1983) A Margit-legenda nyelvi elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Tamás (1983) A pedagógus tekintélye és személyes példaadása néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgács, Tamás (1983) Mondattörténeti vizsgálódások nyelvemlékes szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgácsné Drahota-Szabó, Erzsébet (1983) Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Páger, Anna (1983) A 2. osztályos olvasókönyv és a hozzá kapcsolódó feladatlap elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fövényesiné Bencsik, Ildikó (1983) C. Suetonius Tranquillus: De Grammaticis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fürst, Györgyné (1983) A 8. osztályos tanulók KISZ-életre történő felkészítésének gyakorlata és tapasztalata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyürefi, Andrásné (1983) Magyarország ideológiai, társadalmi és politikai viszonyai az "úri középosztály" szemszögéből a Szózat című keresztény politikai napilap 1922-es évfolyama alapján (Az "úri középosztály" jobboldala). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gódor, András (1983) A pályaválasztás értékorientációs tényezői (Az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halblender, Anna (1983) Megtanítási programcsomag a 8. osztályos kémia "Nemfémes elemek és vegyületeik" témakörére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Zita (1983) Igemódok és igeidők a XVI. században a Vizsolyi Biblia néhány fejezetének statisztikai elemzése tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, János (1983) Az állampolgári ismeretek oktatásának középiskolai tapasztalatai Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsy, András (1983) Az Erdélyi Fejedelemség gazdasága a harmincéves háború korában (Egy társadalmi modell megalapozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1983) A középiskolai KISZ szervezetek tevékenységének tartalma és szervezeti formája közötti összefüggések vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Endre (1983) Pápa a XIX. század első felében (A városi önkormányzat felépítése, tevékenységi köre, szerepe a város életében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilisz, Judit (1983) Alkoholisták vizsgálata nyelvi tesztekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakó, Gyöngyi (1983) Kétféle szabályszerűség a nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Sarolta (1983) Mika Waltari "Szinuhe" című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kadlicskó, Erzsébet (1983) Az igenevek és igeneves szerkezetek vizsgálata a hatvani regionális köznyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalapos, István (1983) A kalocsai járás értelmiségének belső struktúrája, a vezetésben elfoglalt helye, közérzete és kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Zsolt (1983) Művészet és politika viszonya, hatásai napjainkban (különös tekintettel a vizuális-esztétikai nevelésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karacs, Irma (1983) Фашизм и антидемократические режимы в Европе "Наука", Москва 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás, Zoltán (1983) Samuel Beckett: Godot-ra várva és Harold Pinter: A gondnok c. darabjainak magyarországi előadásai a kritikák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi, Tamásné (1983) A szülői ház mint modell egy általános iskolai osztály családképében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ottó (1983) Tervezés az általános iskolában (Különös tekintettel a pedagógiai tervezésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kitczák, Magdolna (1983) Juvenalis és korának gazdasági élete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kokas, Károly (1983) Művelődés a XVII. század eleji Kőszegen - Adalékok a XVII. századi Nyugat-Magyarország polgári művelődéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Márta (1983) A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödikes anyanyelvi oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálló, Györgyi (1983) Szélsőséges szerepfelfogás az ifjúság körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánvási, János (1983) A valóság alakváltozásainak egyes ontológiai és ismeretelméleti problémái a mai fizika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Láng, Miklós (1983) A szatmári béke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, András (1983) Az úttörőmozgalom gyermekszervezeti jellegének vizsgálata Ajkán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Majsa, József (1983) A Kommunista Párt újjászervezése és szervezeti fejlődése Szegeden 1956-1957. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Manhertz, Mária (1983) Lautlehre der deutschen Mundart in Pilisvörösvár (A pilisvörösvári német nyelvjárás hangtana). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Olga (1983) Влияние пьес А. П. Чехова и режиссёрской концепции К. С. Станиславского на формирование театра нового типа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, László (1983) A serdülők pályaérettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, Mária (1983) Проблематика распада личности в рассказах А. П. Чехова Анализ рассказов "Палата №6" и "Чёрный монах". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miavecz, Jenő (1983) A családi nevelés módszereinek vizsgálata a jutalmazás és büntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi, Ilona (1983) Neveléstudományi tárgyak az esztergomi Tanítóképző Intézetben 1842-1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1983) A Jászberényi Aprítógépgyár története (1951-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Módis, Andrea (1983) Социалистическая интеллигенция и культурный прогресс Московский рабочий 1980. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz, Károly (1983) Óvodáskorú gyermekek szókincsének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller, Anikó (1983) A csoportos nevelés lehetőségei a büntetésvégrehajtásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Imre (1983) Déry Tibor "Ébredjetek fel!" című szürrealista prózájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1983) Bölcs Alfonz Krónikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Marianna (1983) A korai magyar expresszionizmus (Szabó Dezső). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Katalin (1983) A vonatkozó névmások használatáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nédermann, Anna (1983) Az általános és középiskolai történelemtanítás összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Miloslava (1983) A gyermekvédelmi szemléletre nevelés a középfokú óvónőképzőkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ormándi, János (1983) Serdülőkorú tanulók értékorientációja - tanyai tanulók vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap, Gábor (1983) Evolúció és társadalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleier, Tamás (1983) Octavian Goga kormánya 1937-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyi, Ágnes (1983) Egy elfelejtett XIX. századi novellista: Petelei István. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péli, Ágota (1983) Az óvodapedagógia fejlődése az államosítástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarka, Ferenc (1983) A volt állami gondozott fiatalok társadalmi beválása (Az utógondozás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Gabriella (1983) Az egy határozatlan névelő funkciójának kifejezőeszközei a mai orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrott, Dezső (1983) Gondolatok egy MÁV nevelőotthonban élő gyermekek viselkedéskultúrájáról és személyiségük alakulásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyvári, Márta (1983) A játékelméleti szemantika irodalmi alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Ferenc (1983) Kovács Endre történetírói tevékenységének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefanik, Dezső (1983) A szülői ház és az iskola együttműködése az általános iskola 7-8. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1983) A munkássá nevelés kérdései a 621. sz. Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvasné Bondár, Irén (1983) Integrált intézmények Békés megyében. Különös tekintettel az iskolák és művelődési házak együttműködésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki, Zoltán (1983) A cigányság integrálódásának főbb kérdései különös tekintettel továbbtanulási esélyeikre települési viszonyaikra, sajátos értékrendjükre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay, Gábor (1983) A hetedik osztályos tanulók pályaválasztási értékorientációinak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szin, Anna (1983) Az erkölcsi tudat és magatartás formálására ható főbb tényezők vizsgálata a 107. sz. "Mező Imre" Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolga, Sándor (1983) A nem-verbális kommunikáció empirikus megfigyelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki, Zsuzsa (1983) Ajka története 1945-től 1948-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztankó, Etelka (1983) Pharnacesnek, a nagy bosporuszi uralkodónak a története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurgent, Éva (1983) Nyelvszemlélet és nyelvtankoncepció a gimnáziumi tankönyvek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárik, Pál (1983) Fókuszképzés az orosz egyszerű mondatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tombor, Ildikó (1983) Forradalom és diktatúra Paraguayban 1810-1840 - Dr. Francia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táisz, Ferenc (1983) A 6-10 éves cigánytanulók szocializációs problémái a Csapi diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erika (1983) Маленькая трагедия Пушкина "Пир во время чумы" и её оригинал. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mihály (1983) A katonák erkölcsi nevelése és a katonai környezethez való alkalmazkodás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvariné Radics, Katalin (1983) Munkára nevelés a nevelőotthonokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Sándorné (1983) Közösségi kapcsolatok óvodás korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Sára (1983) Az alkoholizmus és az alkoholfogyasztás közgazdasági, társadalmi és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Olga (1983) Az elöljárós és elöljáró nélküli esethasználat szinonimikája a mai orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1983) Kísérlet a magyar és lengyel főnévi igenév mondattani használatának felvázolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Margit (1983) A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Csépa nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjú, Gabriella (1983) A kisegítő iskola helye az intézményrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villant , Györgyi (1983) Fejlesztési program orosz nyelvből (grammatika 8. osztályban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vinnai, Győző (1983) Magyar-Jugoszláv Társaság 1946-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Jolán (1983) Die Geschichte die Sitten und die Gebräuche der Schwaben in der Gemeinde Varsád (Süd-Ungarn) 18-19. Jahrhundert. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weiszné Hoffert, Edit (1983) Lautlehre der deutschen Mundart in Felsőmindszent. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsikla, Edit (1983) Свобода личности в произведениях Пушкина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 04:59:00 CET.