Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1982

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V
Number of items: 99.

A

Albert, Csilla (1982) A boldogság motívuma Vörösmartynál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babirák, Hajnalka (1982) Вопросы чеховской антропологии в рассказе "По делам службы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, János (1982) A pedagógus hivatástudat alakulása Kecskeméten, az alsó- és középfokú tanintézeteknek a hetvenes években végzett pedagógusai körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Magdolna (1982) Kassák Lajos, Vlagyimir Majakovszkij és Julian Przyboś költészetének összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Béla (1982) A pedagógusok társadalmi közérzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bisztriczki, Ferenc (1982) Az iskolavezetés ellenőrző funkciójának elmélete és gyakorlata nagy iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Erzsébet (1982) A Bécsi Kódex később jelentésváltozást mutató szavai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ferenc (1982) Dosztojevszkij: "A Karamazov testvérek" című regénye "A Nagy inkvizitor" című betét-elbeszélésének elemzési kísérlete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, József (1982) Az elbeszélő szövegek és a cselekvéslogika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buday, Dr. Lajosné (1982) Közművelődési problémák a leendő értelmiség felkészítésében (A leendő értelmiség felkészítése közművelődési feladataikra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burján, Sándorné (1982) "Iskola és társadalom" - A Népszabadság pedagógiai állandó rovata írásainak elemzése (1972–1982). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buvári, Beatrix (1982) Az orosz és szovjet kultúra: I. a veszprémi lapokban /1945 - 1980/ II. néhány budapesti irodalmi lapban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, István (1982) A vállalati belső vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése az Ózdi Kohászati Üzemeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béri, Etelka (1982) Критика этики-добра в романе Достоевского, в «Идиоте». Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csizmadia, Klára (1982) Az 1931-es országgyűlési választások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Annamária (1982) A gimnáziumi tanulók pályaismeretének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daka, Imre (1982) "Szeretnénk másként élni" - A magyar ifjúság körében a hetvenes években jelentkező "csöves-jelenség" társadalompolitikai és pedagógiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Damásdi Györgyné Szepes, Rita (1982) A kollégiumi életforma hatása a tanulók nézeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sándor (1982) A mezőgazdasági szakmunkásképző intézet és a családi ház kapcsolatának szerepe a tanulók sokoldalúan képzett, szocialista szakmunkássá nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dányiné Nyilas, Mária (1982) Az évkönyvi elbeszélések poétikai vizsgálatai : /Andrej Bogoljubszkij megöletése 1175 / /Igor Olgovics meggyilkolása 1147 /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Mária (1982) Употребление вигов глагола в произвегениях А. П. Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Márta (1982) A francia és német drámaelmélet néhány kérdése a XVIII. század második felében: polgári dráma - neoklasszicizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Adrienne (1982) Zrínyi Miklós mondatszerkesztésének jellemzői levelezése, hadtudományi munkássága és szépirodalmi művei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Tünde (1982) A Magyar Országos Frontharcos Szövetség története 1929-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenci, József (1982) Videofelvételek optimalizálásának lehetősége az orvosképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Katalin (1982) Az orosz és szovjet irodalom a Magyar Rádió és Televizió műsorában 1958 - 1972. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fröhner, Mariann (1982) A Magyar Parlament a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gavlik, Zsuzsanna (1982) Az afrikai munkásosztály néhány kérdése az észak-amerikai szakirodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grósz, Tivadar (1982) Az újkori német várostörténet egyes kérdései (Különös tekintettel Haris Mauersberg város-történetfelfogására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Gézáné (1982) Позмы Пушкина Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Медный всадник. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Zoltán (1982) A Bajai Liszt Ferenc Kör története 1926-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hegedűs Deme, Pálné (1982) A szakfelügyeleti munka hatékonyságának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hesz, Marianna (1982) Egy narratív szöveg vizsgálata. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach spa... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1982) A tanulók személyiségének megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Katalin (1982) Freud és a magyar századforduló. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horák, Béla (1982) Fogalmi hálók és struktúrák a Közlekedésre nevelés módszertan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Istvánné Czakó, Mária (1982) Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa Szeged város középfokú oktatási intézményeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, László (1982) Анализ "Сказания о Борисе и Глебе". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Józsefné (1982) A tanár-diák viszonyról a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jusztin, László (1982) A kollektíván belüli kölcsönhatások és a tanulói tevékenység motívumainak alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Júlia (1982) A jővő művelődésügyének intézményei a komplex művelődési központok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kahlich, Endréné (1982) A védőnőképzés története Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapiller, Ferenc (1982) "...éjjeliőr egy tört-ezüst-koron" Szempontok Szilágyi Domokos költészetének értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskésné Dudás, Erzsébet (1982) Fogalmi hálók és struktúrák A politikai gazdaságtan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszt , Edina (1982) Tamási Áron publicisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, János (1982) Az alsó és középfokú oktatási intézmények eszmei-politikai nevelőmunkájának néhány tapasztalata Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúri, József (1982) A film és tévéjáték dramaturgiájának azonos és eltérő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1982) Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1982) Az orosz és szovjet kultúra az 1958-1981, évek magyar sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Éva (1982) E. А. Шумилин Психологические особенности личности старшеклассника : oroszról-magyarra és magyarról oroszra fordítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi, Magdolna (1982) A nehézipar tőkés fejlődése Oroszországban I. Péter idején. A manufaktúra-korszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádasné Pécsi, Ágnes (1982) Az Európán kívüli kis- és közepes létszámú kolóniákon élő gyermekek nevelési kérdései személyiségfejlődésükre ható tényezők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Sándorné Gera, Ida Edit (1982) Az 1972-es MSZMP KB oktatáspolitikai határozat a Kritika c. folyóirat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Gyuláné (1982) Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 14-15-i közoktatáspolitikai határozata alapján megalakult Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon munkájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lonscsák, Aranka (1982) Роль мифа в повести чингиза айтматова? "Белый параход". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Dániel (1982) Puszta-pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Edit (1982) A szántás-vetés szakszókincse Inkén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Vilma (1982) Életstílusokkal való azonosulás - identifikáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Józsefné (1982) Társadalmi szervezetek kapcsolata a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Úttörőcsapat nevelőmunkájával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malik, Erzsébet (1982) И. С. Сбещщкая Тайные Послания Первых Христиан Москва 1981. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Melega, Zsuzsa (1982) Основы дошкольной педагогики (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Zsuzsanna (1982) Hősök a finn irodalomban - A. Oksanen "Isosisko ja pikkuveli" című regényéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Judit (1982) Egy főnemesi család élete a XIX. század elején (a két Beleznay Sámuel gróf). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monok, István (1982) Az iktári Bethlen fiúk peregrinációja. Adalékok az újsztoicizmus hazai recepciója kutatásának módszertanához. Kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Ágnes (1982) Németh László kritikái nemzedéke íróiról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csilla (1982) Adatok Solt nagyközség közoktatásának történelméhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Csilla (1982) Anglia és az angol ember képe irodalmi köztudatunkban (1840-1860). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palágyi, Márta (1982) Verseghy Ferenc irodalomszemléletének néhány vonása (Különös tekintettel a Mi a poézis; Rövid értekezések; a Magyar Aglája s az Analiticae c. munkáira). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataricza, Máté (1982) Külön igazgatású intézmények együttműködésének lehetőségei a tanulók nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethőné Nagy, Csilla (1982) Babits Mihály egy kötetének elemzése: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zsuzsanna (1982) E. А. Шумилин Психологические особенности личности старшеклассника Москва 1979. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Antalné Borsi, Veronika (1982) "Слово о Законе и Благодати" Илариона в специальной литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsföldi, Anna (1982) Az orosz irodalom az 1890-1919-es évek magyar hírlapirodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigó, Szilveszter (1982) Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok művelődési igényének és tevékenységének pedagógiai és szociológiai vizsgálata Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roznár, József (1982) Irodalmi szövegek interpretációja (Thomas Mann: Der Tod in Venedig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révészi, Valéria (1982) A szófajok gyakorisága a 3-6 éves gyerekek beszédében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Slyuch Györgyné Szafián, Zsuzsa (1982) "Suomi, a csend országa" Kodolányi János életművének finn vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Zsuzsa (1982) II. Rákóczi Ferenc gazdaságpolitikája (1703-1711) és a Rákóczi birtokok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Diós, Edit (1982) A nyelvújítás (Szóalkotási eljárások Jósika Miklós művei alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, István (1982) Az osztályfőnöki feljegyzések és jellemzések szerepe a tanulók személyiségének megismerésében és fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szani, Marianna (1982) A hódmezővásárhelyi lapok szépirodalmi, tárca-anyaga és az európai irodalmi irányzatok 1880-1900 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos, István (1982) A szín szerepe a képi szemléltetésben (Didaktikai kutatás téma körben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokol, Tibor (1982) Logikai műveletek az általános iskola 5. osztályának nyelvtan könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztanéné Babits, Dr. Edit (1982) Az 5. és 8. osztályos pajtások értékítéleteinek megnyilvánulása a tisztségviselők választásában Bácsbokod, Borota, Csávoly és Felsőszentiván községekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándorfi, Anikó (1982) Kötőszók a Székelyudvarhelyi Kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Györgyné Tóth, Piroska (1982) A szakfelügyelet a nevelő-oktató munka segítésében (elemzés-vázlat). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Sándor Péter (1982) Művelődéstechnológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Kapitány, Ildikó (1982) A jelzői szerepű orosz főnévi igenév és magyarra fordításának lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Anikó (1982) Тамаш Феддеши О морали - всж издательство ’’Мора" Будапешт 1978. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Taskovicsné Imre, Edit (1982) Az orosz nyelvi szakkör problémái a szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiba, István (1982) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (mezőgazdasági szakmunkástanulók körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugrin, Judit (1982) Ц. П. Короленко Ф. Б. Фролова Чудо воображения /Воображение в норме патологии/ Издательство "Наука” Сибирское отделение Новосибирск 1975 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Ágota (1982) A. V. Karaganov: Filmművészet az eszmék harcában /Forditás/ (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Anikó (1982) Szegedi óvodás gyermekek testi fejlettségének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1982) Az infinitívusz mondattani használata a magyar és a lengyel nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, László (1982) A szóképzés vizsgálata Nagy László költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Ferenc (1982) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Valéria (1982) Е. И. Негневщкая А. М. Шахнарович Язык и дети издательство "Наука” главная рщакция восточной литературы Москва 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vőneki, Ottóné (1982) Műveleti képességek fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos matematika tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:35:19 CET.