Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1981

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 88.

A

Andrási, Szabolcs (1981) Типичные ошибки венгров в употреблении русских, глагольных приставок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bali, Éva (1981) Történelmi dráma a mai magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Katalin (1981) Hódmezővásárhely földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baricz , Zsolt (1981) Cserei Mihály: Erdély históriája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bibók, Ferencné (1981) A szegényemberek Móricz Zsigmond 1919-ig írt műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárkányiné Krancz, Zsuzsanna (1981) Turgenyev "Ászja" és "Első szerelem" c. elbeszéléseinek összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cedenszodnom, Zsamc (1981) A mongol-magyar baráti kapcsolatok (1950–1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Anikó (1981) Отражение процесса потери ценностей в романе Андрея Белого "Петербург". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner, Gyuláné (1981) Személyiség és propaganda. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, Imre (1981) Hódmezővásárhely művelődési viszonyai 1755-1867. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daubner, Gyula (1981) A tantervkészítés néhány főbb elméleti és gyakorlati kérdéséről a szakirodalom alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deckmann, Rozália (1981) Lautlehre der deutschen Mundart in Majos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Márta (1981) Nőábrázolás a századforduló néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dorzsin, Batzsav (1981) A birtokos személyjelezés kettős alakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás , Zsuzsanna (1981) Jókai Mór kései történelmi regényeinek jellegzetessége (Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Fráter György). Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Esztergályos, Jenő (1981) Játék a kisdoboskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Katalin (1981) Az Észak-Amerikai Egyesült Államok és Mexikó kapcsolatának kérdései 1880-1940 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Zoltán (1981) Hogyan befolyásolják egy falu hagyományai az általános iskolát végzett fiatalok pályaválasztását? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Márta (1981) "Сравнительный анализ романов Тургенева "Накануне" и "Отцы и дети". Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gerdelics, Éva (1981) Érintkezési pontok a XIX. század utolsó harmadának angol és orosz irodalmában (Lev Nyikolajevics Tolsztoj és Thomas Hardy). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Ferenc (1981) A család átalakulása és jelentősége a társadalmi fejlődés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajóssy, Ágnes (1981) Порядок слов и актуальное членение предложения в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halászné Pozsár, Mária (1981) A volt afrikai gyarmati országok helyzete és perspektívája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Anna (1981) Jókai Mór 1848 előtti novelláinak általános jellemzői A gonosz lélek c. novella tükrében (elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Erzsébet (1981) Mobilitás és a pályával való azonosulás (A POTE-n végzett vizsgálatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (1981) Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai és leveleinek VII. könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági, Ferencné (1981) Sarkadi Imre írói munkásságának utolsó szakasza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Sándor (1981) A fegyveres szervek helye, szerepe, lehetőségei az általános iskolában folyó honvédelmi nevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kerekes, Katalin (1981) Kiskunhalas iparosodásának fejlődése 1958-1980 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Tóth, Miklósné (1981) A sárospataki tanítóképzés története (1857-1959). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaliné Liptai, Katalin (1981) Miskolci céhek 1711-1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Imre Antal (1981) A zenei valóságábrázolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Erzsébet Éva (1981) Az élőbeszéd mondatszerkesztésének vizsgálata - magnetofon felvétel alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Andrea (1981) A JATE Természettudományi Karán végző tanárszakos hallgatók önértékelésének alakulása gyakorló iskolai tevékenységük alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Magdolna (1981) A lapp irodalom történetéhez. A finnországi lappok irodalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Rossi, Ibolya (1981) A szabadságeszmény kérdése Dosztojevszkij és Camus egy-egy műve alapján (A Karamazov testvérek - Közöny). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Vida, Magdolna (1981) A 4713. számú Tinódi Lantos Sebestyén Úttörőcsapat története a megalakulástól 1980-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóbor, Márta (1981) Wilhelm Dilthey történetszemlélete és metodológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (1981) Bonyolult rendszerviselkedések elsajátíthatóságának növelése a középfokú oktatás természettudományos és műszaki tantárgyaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laukó, Istvánné (1981) A pedagógusok politikai-ideológiai képzése és továbbképzése az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Rita (1981) Az ikerszók vizsgálata idegennyelvi kitekintéssel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Ágnes (1981) Az aldebrői németek élete a betelepítés után (XVIII. sz. 2. fele). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lóczy, István (1981) A nemzet Vörösmarty műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Markovits, Erzsébet (1981) Értelmiségi fiatalok politikai, mozgalmi élete, ezen belül a pedagógus KISZ alapszervezetek tevékenysége, feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matolcsi, Éva (1981) A belső tér ábrázolása és a tükör motívuma a németalföldi- és holland festészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, László (1981) A politikai munka hatása a közösség arculatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lajos (1981) A jobbágyság helyzete a XVIII. században a veszprémi püspökség sümegi uradalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Péter (1981) Megtanítási programcsomag a "Mozgást átalakító szerkezetek" című tantervi témához. Technika tantárgy általános iskola 7. osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Zsuzsanna (1981) Понимание каузативности, каузативного глагола и их выражение в русском и в венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csabáné (1981) Szakmunkás tanulók szocialista munkakultúrára nevelése - különös tekintettel Kiskunhalas vonzáskörzetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ferencné (1981) Hivatásra nevelés az egészségügyi szakiskolában; lehetőségek a szaktárgyi (ápolástan-gondozástan és szakmai gyakorlat) keretek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Erzsébet (1981) Irodalom és történettudomány. Szentmihályi Szabó Péter: Avarok gyűrűje c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Ágnes (1981) Latin-Amerika Alexander von Humboldt műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi, Imre (1981) A csongrádi kubikosság strukturális átalakulása a szocializmus időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ormai, Judit (1981) Szeretem a meséket, de az álmokat nem ("Pidän saduista mutten unista"). Daniel Katz finn író két regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1981) A felzárkózás lehetőségei, módszerei az általános iskola felső tagozatán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ország-Terenyi, Magdolna (1981) Voltaire hatások a felvilágosodás Magyarországán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Perniss, Istvánné (1981) Az OTKI Egészségügyi Főiskola KISZ szervezetében alkalmazható nevelési célok és módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrics, Anna (1981) Композиционное единство так называемых "лирических тирад" в рассказах А. П. Чехова 1894-1903 гг. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petőfalviné Erdélyi, Katalin (1981) Győr művelődési élete a reformkorszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Éva (1981) Valahogy élni. Thury Zoltán: Tárcanovellák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgárné T., Krisztina (1981) Darvas József munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porubszky, István (1981) A Hell József Károly Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola vegyes életkorú KISZ szervezetének története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Probszt, Éva (1981) Die Mundart von Nagymányok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pádár, Lászlóné (1981) Csongrád megye általános iskolái személyi, tárgyi ellátottsága - az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június - az állami oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai-határozata tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai, Sándor (1981) Kalocsa újratelepülése és gazdálkodása a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rumli, Antal (1981) Сочетаемость русских глаголов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rung, Lászlóné (1981) A kevermesi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kialakulásának és fejlődésének útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsáliné Halász, Zsuzsa (1981) A JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola munkája az 1970-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schadt, Dr. Györgyné (1981) A hátrányos helyzet felszámolására irányuló törekvések és eredményei a középfokú oktatás kollégiumaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Olga (1981) A Tolna megyei népi demokratikus kibontakozás kezdetei a németség problematikájánák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Berta (1981) A vajdasági szakmunkásképzés története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somos, Ágnes (1981) Igeképzők gyakorisági vizsgálata XVI. századi szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svébisné Márton, Katalin (1981) A kisember alakja Kosztolányi novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1981) Értékválság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1981) Az elparasztiatlanodás folyamata Császár községben (Különös tekintettel a hagyományos falusi rétegszerkezet felbomlására, újjárendeződésére és az egyes rétegek eltérő történelmi útjára (1945-1968/70). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1981) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Ildikó (1981) Az isten motívum József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi, Mihály (1981) A szakmunkásképző intézetek és a bázisüzemek kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Séllei, Frigyes (1981) A felnőttoktatás helyzete, feladatai és a távlati szakemberszükséglet tervezés lehetőségei a NIM ágazat területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tucker, Tamás (1981) Szovjet-angol kapcsolatok 1939. szeptember 1. és 1941. június 22. között az újabb szovjet történeti szakirodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, József (1981) Импрессионистические черты в творчестве А. П. Чехова (Пьеса Чехова "Вишновый сад" на венгерской сцене). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, András (1981) A római költészet szociológiai szempontú vizsgálata - különös tekintettel a költői dilettantizmusra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péterné (1981) A verstanítás problémái és lehetőségei az óvoda nagycsoportjában és 1. osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verebélyi, István (1981) A családi viszonyok társadalmi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, László (1981) Валентность и синонимический ряд глагола "любить" по роману Шолохова "Тихый Дон" Сопоставительный анализ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zallár, Ildikó (1981) Németh László nőalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Sándorné (1981) A válásokat motiváló tényezők néhány etikai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 3. 18:21:51 CET.