Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1980

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 92.

B

Bankó, János (1980) A tudományos-technikai forradalom filozófiai problémái, jelenkori és előrelátható jövőbeli hatásai az ember biológiai, társadalmi létére, és az ember-kozmosz megváltozott viszonyára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baukó, Mihály (1980) Az építőipari szakmunkástanulók képzésének pedagógiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, Andrásné (1980) A középfokú oktatás integrációs lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Tamás (1980) A kelet-európai groteszk irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betlehemi, Antal (1980) Jellegzetes tevékenységi formák hatása a közösség arculatára (Tanulás és közösség). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blastik, Margit (1980) Határozószók és függőszók azonos szövegrészeket tartalmazó nyelvemlékekben (Apor-, Döbrentei- és Kulcsár-kódex LVI-LXXVI. zsoltár). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boronkai, Andrea (1980) Párbeszédek elemzésmódja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kézy , Zsuzsanna (1980) A művész egyénisége Ambrus Zoltán regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borók, Erzsébet (1980) Az aratás szókincse és ismeretanyaga a kisújszállási nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás, László (1980) A sorok szótagszámának variációs lehetőségei a Hoffgreff-énekeskönyvben (Egy alakváltozatpár szerepe a sor szótagszámának kialakításában a Hoffgreff-énekeskönyvben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, Lilla (1980) A finn igeidők fordítási lehetőségei a magyarban Väinö Linna: "Täällä Pohjantähden alla" című regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Ilona (1980) Обрядовые дни русского и венгерского земледельческих календарей. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dér, János (1980) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsóné Portörő, Edit (1980) Puritánus prédikátoraink lehetséges angol forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gehring, Éva (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Bátaszék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Genczler, Rozália (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Kisdorog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Anna (1980) Sánta Ferenc: A Müller család halála (novella elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Giay, Edit (1980) A távol-keleti hagyományok hatása a XX. századi európai színházi törekvésekre, különös tekintettel Craig, Brecht és Grotowski munkásságára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hedbergné Tóth, Éva Márta (1980) A tundrai nyenyec nyugati perem-nyelvjárásának fonémarendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Gizella (1980) Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló magyar diákok levelei Teleki Sándornak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Márta (1980) Dr. Petru Groza élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (1980) Lydia Koidula élete és költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudák, Mária (1980) Библейские метафоры в литературе Киевской Руси. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hász, Magdolna (1980) Mondattípusok vizsgálata azonos szövegrészeket tartalmazó kódexek alapján - A mellérendelt mondatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre, Zsuzsanna (1980) A modern nő alakja Kaffka Margit prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jantyikné Pethő, Tünde (1980) Художетвеннуе особенности русской свадебной лирики. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeremiás, Dezső (1980) Своеобразие героя рассказов Шукщина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jusztusz, Erika (1980) Das Bild des Aufstrebenden Bürgertums in Freytags - "Soll und Haben". Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kemenes, Tibor (1980) Ortega y Gasset hatása Magyarországon, különös tekintettel Németh Lászlóra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kersch, Mária (1980) A reformkori drámairodalom problémái (Kisfaludy és a vígjátéki stílus). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertai, Györgyné (1980) Vajda Péter és a prózavers. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényiné Szalai , Katalin (1980) Azonos képzővel alakult származékszók transzformációs vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keveházi, Katalin (1980) A finn tárgy fordítási lehetőségei a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Katalin (1980) Csehov és O'Neill dramaturgiájának összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, Lukács (1980) A pedagógus továbbképzés rendszere és fejlődése Fejér megyében 1969-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Eszter (1980) Karinthy Frigyes költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korcsok, Katalin (1980) Русские волшебные сказки : (Художественные приёмы выражения содержания). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormos, Emese (1980) A kelet-európai falu I. B. Singer és Sólem Áléchem műveinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormány, Ildikó (1980) Az eutanázia etikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, Gábor (1980) Az alá- és mellérendelő mondatok aránya ormánsági nyelvjárási szövegekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Károly (1980) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krenkó, József (1980) Képesítés nélküli nevelők segítésének tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Küri, Erika (1980) Az antikvitás Juhász Gyula életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lippai, Dr. Pálné (1980) A Szabó Dezső-i novella két típusa (A lélek-mocsár; Scholtz Mihályné ítélete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Matejka, Irina (1980) Некоторые особенности басни И. А. Крылова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matkovics, Ágnes (1980) Das Psychologische bei Leonhard Frank Anhand der "Deutschen Novelle". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Dr. Mihály (1980) A reformkor jogásza Jókai műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Magdolna (1980) Bakunyin és az I. Internacionálé felbomlása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Zsuzsanna (1980) Összetett igealakok a Jókai-kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1980) Diákélet Győrben. Egy iskola 13-14 éves tanulóinak társadalmi mobilitásának és életmódjának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ottó (1980) A közösségi nevelés helyzete a dunaújvárosi 316. sz. Makarenko Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, György (1980) Az iskolai hagyományok szerepe a szocialista nevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palicz, Győző (1980) Az eltérő közösségi helyzet (sztár, peremhelyzet) kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papné Kiss, Katalin (1980) Török terjeszkedés a Dél-Alföldön (1526-1552). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp , Sarolta (1980) Cyprian Kamil Norwid: "Vade mecum". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethes, Éva (1980) A Magyar Államvasutak szervezeti rendszere, fejlesztésének szükségessége és lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pollmann-né Fodor, Judit (1980) Reginaldo de Lizárraga: Peru, Tucumán, Rio de La Plata és Chile egész földjének rövid leírása c. krónikájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Lajos (1980) Szászvár nevelési intézményeinek története 1720-1972. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor , Margit (1980) A magyar irodalom a szovjet irodalom tükrében 1974/75-1979/80. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigó , Lászlóné (1980) Iván Szergejevics Turgenyev a nagy orosz realista író hatása Mikszáth Kálmánra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Saly, Noémi (1980) Az ismétlés jelensége és funkciója Krúdy Gyula "nagy korszakában". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Nagy, Zsuzsanna (1980) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és szerkesztettségének vizsgálata Szentes nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simacsek, Zita (1980) Entwicklung der Dramagattungen in der BRD. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, János (1980) "Szabad haza vagy halál" (A nicaraguai forradalom és szabadságharc története) (1972-79). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Józsefné (1980) Az iranyító értékelés szerepe a témakompenzációs oktatásban feladatbankok segítségével. Történelem 6. osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Éva (1980) A színjátszás esztétikájának vallási és társadalmi gyökerei (az ázsiai gondolkodásmód sajátosságainak tükröződése a japán nó-színházban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczky, Mária (1980) Elektra alakja három antik görög és három XX. századi drámában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Etelka (1980) Az élőbeszéd mondattani kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos , Sarolta (1980) Kemény Zsigmond "Zord idő" c. regényének forrásmotívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Marianna (1980) Lélektani realizmus Ambrus Zoltán elbeszéléseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Pálné Murányi, Dr. Éva (1980) Petelei István jellemábrázolása novelláinak tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalkó, András (1980) Die Ironie und Satire in "Die Blechtrommel" von Günter Grass (Facharbeit). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigethi, Gábor (1980) A pályakezdő Kodolányi naturalizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai, Éva (1980) Образ будущего в поэзии Маяаковского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szitó, Judit (1980) Az "interlanguage" néhány aspektusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Ilona (1980) A Müncheni-kódex névutórendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ságodi, Teréz (1980) Сюжетные особенности романа Б. Пильняка: "Голый год". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, András (1980) Анализ личности и отношение героя к своей мысли на основе рассказа Леонида Андреева ''Мысль”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tarján, Ernő (1980) Démoszthenész a rhodosziak érdekében mondott beszédének fordítása, interpretációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Tünde (1980) Orosháza nagyközség az 1929-33-as világgazdasági válság éveiben - különös tekintettel az egyes társadalmi rétegek helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Szergej (1980) Проблематика души и совести у Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Béla (1980) Analógiás kapcsolatok a francia "új regény" és "új hullám" között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné Varga, Ilona (1980) Személyiségzavarok a szakmunkástanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardi, Ágnes (1980) Bródy Sándor Jövendő c. folyóirata és a magyar századforduló. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, István (1980) A magyar labdarúgó kupacsapatok nemzetközi szereplésének hazai háttere és adatai 1955-1979. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1980) A -nak/-nek névszóragos szintaktikai szerkezetek vizsgálata a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virányi, Györgyné (1980) Pedagógusok élete és munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Péter (1980) Kísérlet finnugor igevonzatok összehasonlító vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Ziegler, Herta (1980) Die Vokale der Mundart von Brennbergbánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombai, László (1980) Iskolavezetési rendszermodell javaslat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Piroska (1980) Ragos és ragtalan névszókhoz járuló névutók vizsgálata a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árpás, Károly (1980) Az észt parasztság és ábrázolása Anton Hansen Tammsaare műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:24:54 CET.