Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1979

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 132.

A

Adamovics, Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Dezsőné (1979) A Szeged-Algyői iskola története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baltás, Dr. Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkecz, Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) Alkotmány és forradalom. A kubai függetlenségi, forradalmi mozgalmak és az alkotmányért folyó küzdelem kérdései (1895-1976). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi, Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokkon, László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás, László (1979) Azonos témájú énekek összehasonlító vizsgálata XVI. századi énekeskönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burián, Miklós (1979) A Kecskeméti Református Kollégium története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Mária (1979) Az intézeti vezetőfőnővérek társadalmi beilleszkedése és annak oktatási-nevelési vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhm, József (1979) A szuggesztopédia és alkalmazási lehetőségei az angol nyelv középiskolai tanításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büky, László (1979) Vers és metafora - Valami Füst Milán költői nyelvéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó, Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekei, Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Debreceni, Ágnes (1979) Psychologische Elemente in den Hörspielen Dürrenmatts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dibóné Borbély, Dr. Ágnes (1979) Vergleichung Parsifals bei Wolfram von Eschenbach und bei Richard Wagner. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drávucz, László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Adrienne (1979) A szigetvári bosnyákság ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács, Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs Jenőné Varga, Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füzi, László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely, Anna (1979) Hódmezővásárhely ÉK-i részének régészeti terepbejárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics, Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy, Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györke, Dr. Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hatos, Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme, Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helembai, Zsuzsanna (1979) Jugoszlávia két világháború közötti nemzetiségi problémái az angol történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Dr. Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hinel, Erzsébet (1979) A nógrádi szénbányászat és bányamunkásság a felszabadulástól a 3 éves terv végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács, Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszki, Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jóni, Gábor (1979) Századunk irodalma és a film. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, György (1979) Angol külpolitikai irányzatok és Magyarország - különös tekintettel a nemzetiségi kérdés vitájára (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kanyó, Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapocsi, Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Adrienne (1979) Catullus és a hellénisztikus irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keleti, Sarolta (1979) Déry Tibor hasonlatai A befejezetlen mondatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Khim, Márta (1979) Az 1543-as szultáni hadjárat Magyarországom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisbánné Németh, Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi, Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária, Magdolna (1979) Móra Ferenc régészeti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Knáb, Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Ágnes (1979) Az uruguay-i magyar kolónia politikai mozgalmai az 1930-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koller, Zsuzsa (1979) Az igei tárgyasság néhány kérdése az orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, László (1979) Világnézeti jelentőségű fogalmak a 6. osztályos régi és új fizika tankönyv összehasonlítása alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda, Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Judit (1979) Hódmezővásárhely délnyugati részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik, Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kupi, Teréz (1979) A magyarországi német nemzetiség története (1945-1978). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuruncziné Tornóczky, Dr. Katalin (1979) A századforduló újszerű irodalmi törekvései Török Gyula műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel, Mária (1979) A magyarországi német kisebbség 1919-1945 közti történetének fő kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lucza, Franciska (1979) Fejezetek a Nyugat-Római Birodalom és az egyház történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Zoltán (1979) Török-magyar kapcsolatok a 20. század elején 1924-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makai, Katalin (1979) A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makráné Biczók, Judit (1979) Способы выражения одновременности и разновременности действий в русском и венгерском языках /на основе сложных предложений/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Viktória (1979) Култура киевской руси IX-XI веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Metzinger, Éva (1979) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme - Max Weber munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michlerné Soltész, Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márin, István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi, György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móczik, Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Valéria (1979) A mezőgazdaság és a parasztság helyzete Vas megyében az átszervezés és megszilárdulás időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Osztovits, Szabolcs (1979) Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán, Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvárt, Róbert (1979) Thomas Mann: Buddenbrooks - Verfall einer Familie im Spiegel der Bürger-Künstler Problematik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Petz, György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petz, György (1979) A kubai forradalmi gondolat fejlődése José Martitól Antonio Guiterasig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Judit (1979) A brazil külkapcsolatok fő vonásai a 20. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Katalin (1979) Der Tod als Leitmotiv bei Thomas Mann. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongó, Zsuzsanna (1979) Der Erwahlte in "Joseph und seine Brüder" (Analyse). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poprócsi, Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radich, Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajki, Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosta, Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ráczkevi L., Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róza, Olga (1979) A brazíliai magyar emigránsok élete és szervezetei 1924-1950 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schrottné Gergely, Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Katalin (1979) Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Speer, Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spránitz, Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Peregi, Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert, Éva (1979) Lautlehre der deutschen Mundart in Závod. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemler, Magdolna (1979) Deutsch-Ungarische Kontrastive Schallstarke- und Lautdaueruntersuchungen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepes, Lajos (1979) A Kecskeméti első kerületi népiskola kialakulása és fejlődésének története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szetei, József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőrös, Katalin (1979) Közös motívumok az orosz és magyar népmesékben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tihanyi, Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toma, János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Troska, Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi, Zsuzsa (1979) A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében 1945 őszéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József (1979) A vendéglátóipari etika időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1979) A Kommunista Internacionále szövetségi politikája a forradalmi fellendülés éveiben (1919-1923). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varjasi, János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidomusz, Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczy, László (1979) Játékok az orosz nyelv az általános iskolai és gimnáziumi oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsigmond, Attila (1979) Design és pedagógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács-Sánta, Lajosné Sebők Jolán (1979) A házasságon kívüli szülés etikai és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 07:27:36 CET.