Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1978

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 102.

A

Agócs, János (1978) Általános iskolai diákotthonok Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, Lajos (1978) Történelmi regény a romániai magyar irodalomban a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó, Gyöngyi (1978) A középfokú óvónőképzés didaktikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági, Julianna (1978) M. Bakunyin Kelet-Európa koncepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Iván (1978) Hegel teleológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Edit (1978) Németh László magyar irodalmi kritikáinak irodalomszemlélete 1926-tól 1939-ig; rendszeres irodalomtörténet-kísérlete: a Kisebbségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Margit (1978) Balázs Béla titokkeresése (a miszticizmus jegyei és funkciói lírájában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berdó, Borbála (1978) Время Ивана Грозного и его образ в русском народном творчестве, прежде всего в исторических песнях. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczk, Valéria (1978) Возникновение художественного красноречия Киевской Руси : /На основе "Слово о законе и благодати" Илариона/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Judit (1978) Kodolányi János magyar történelmi regényeinek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Aranka (1978) A mezőgazdasági munkásság helyzete Heves megyében az 1929-1933-as világgazdasági válság alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Erzsébet (1978) Tóth Árpád szerelmi lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botló, Jolán (1978) Az idill szerepe Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bántó, Zsuzsanna (1978) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Somogysimonyi nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csabai, Sarolta (1978) Tudomány, technika és utópia Jókai műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Üveges, Mária (1978) Labializáció és nyíltabbá válás a Jókai-kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter, Klára (1978) Az eszmények változása Vajda János Alfréd regénye című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dettre, Erzsébet (1978) Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Gábor Csaba (1978) Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről és a magyar nyelv ügyéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Ágnes (1978) Karinthy Frigyes irodalmi kritikáinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fekete, Ágnes (1978) A hűség-motívum Váci Mihály költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Éva (1978) "Nagyapám emlékére" - Az 1945-ös földosztás Dombegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filinger, Margit (1978) Die Künstlerproblematik bei Eduard Mörike und Thomas Mann ("Mozart auf der Reise nach Prag" - "Tonio Kröger"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi, Zsuzsa (1978) Értékek és értékrendek Sarkadi Imre életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgách, Éva (1978) A vízió szerepe Komjáthy Jenő költészetében (A Homályból című kötete alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frigyesi, Margit (1978) A hálótervezés és a mátrixelmélet felhasználása tantervi vizsgálatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Goldschmied, József (1978) A szegedi szakszervezeti mozgalom újjáéledése és tevékenységének kibontakozása a felszabadulás után (1944. októbertől 1945. májusig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grötschl, Ildikó (1978) Kapuvár gazdasági és társadalmi helyzete a XVIII. és a XIX. sz. első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Pál (1978) A kétfokozatú óvónőképzés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halmai, Mária (1978) A névutók vitás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Juhász, Márta (1978) Heinrich Heines Beziehungen zu F. I. Tjutschew. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Zoltán (1978) A szatirikus Nagy Lajos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janó, István (1978) Goethe und die Renaissance des neu-Englischen Geisteslebens. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Sándorné (1978) A tanulók társadalmilag hasznos tevékenységének nevelő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Edit (1978) Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenferrschaft (1695-1725). Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapás, Ferenc (1978) Szabadság, tudat, felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Judit (1978) A kollégisták közösségteremtő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Erzsébet (1978) Стилистические средства русских народных волшебных сказок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Annamária (1978) Pályakép a drámaíró Kocsis Istvánról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Zoltán (1978) A sein es a sollen a jogban és az erkölcsben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter, Szilveszter (1978) A jogalkotás szociológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, András (1978) Dél-Alföldi országgyűlési képviselők biográfiája (1920-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlósiné Knipf, Erzsébet (1978) Beitröge zur empirischen Untersuchung im Sprachgebrauch der Ungarndeutschen (Eine Erhebung bei Vertretern dreier Lienerationen). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Mária (1978) Az iskolák államosítása Esztergomban (1946-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz, Rozália (1978) Szeged irodalmi élete a századfordulón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1978) A gondolkodás elemi, logikai műveletei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1978) A nemzettudat fejlődésének főbb kérdései Vörösmarty drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krébesz, Magdolna (1978) Néhány Élektra-feldolgozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádas, Klára (1978) Németh László és a külföldi magyar irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Éva (1978) Turgenyev értékelése az angol és az amerikai szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövesi, Mária (1978) Az állományelemzés és állományellenőrzés elvi-gyakorlati feladatai a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Other, József Attila Tudományegyetem.

L

Lehoczki, Ágota (1978) Положительные персонажи русской народной волшебной сказки по их функциям. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Dániel (1978) Puszta-pusztaság: Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Anna (1978) Az egészségügyi szakiskolába jelentkezők pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lábas, Lászlóné (1978) Értelmiségi olvasók a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczné Szabó, Margit (1978) I. éves tanítójelöltek pályaválasztási motívumainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maleczki , Márta Judit (1978) A zürjén nyelvtan elemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matzkó, László (1978) Korai nyugati orosz nyelvtanok (XVIII. század). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ida (1978) Характеристика героев и прблематика тайной психологии в повести Тургенева «Вешние воды». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Klára (1978) A kalocsai agrárproletariátus helyzete 1914-24 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mócsán, Krisztina (1978) Die Ansichten Remarques über Krieg und Frieden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Júlia (1978) A makói tanyai iskolák kialakulása a XX. század fordulójáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Paksi, Margit (1978) Richard Konetzke élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics, Tibor (1978) A tanulási folyamat szabályozása és a folyamatszabályozás eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy, Ágnes (1978) A szovjet irodalom értékelése az USA irodalomtudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Ildikó (1978) Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrics, Éva (1978) Főiskolások és egyetemi népi kollégiumok közéleti tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Dr. Zoltánné (1978) Egy osztályközösség fejlődése. Szociometriai vizsgálatok alsótagozatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Gabriella (1978) A misztikum és az okkultizmus hatása Komjáthy Jenő lírájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raile, Katalin (1978) Ilf - Petrov: Tizenkét szék Aranyborjú. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rayman, Ágnes (1978) Некоторые вопросы поэтического образа в лирике Фета. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Retek, Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Retek, Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Melléklet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schulteiszné Kator, Zita (1978) A hét novellistái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Veronika (1978) Pável Ágoston magántanári ügye a szegedi egyetemen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Erzsébet Ibolya (1978) Былина о Садко на фоне истории культуры Новгорода. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (1978) A hatvanas évek hazai művészetkritikája néhány sajtóorgánum tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Szucsik, Zsuzsanna (1978) Idegen népek ábrázolása Kosztolányi Dezső novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stangli, Irén (1978) Illyés Gyula kapcsolata az orosz és szovjet irodalommal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Zsuzsanna (1978) A realizmus fogalma G.V. Plehanov esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Péterné (1978) Az éntudat alakulása az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigethy, Zoltán (1978) A jogi és az erkölcsi szabályozás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Kis, Ágnes (1978) Népünk és Nyelvünk repertórium 1929-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szél, Sándorné (1978) Védőnőképző szakos főiskolai hallgatók pályaválasztási motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szélpál, Mária (1978) Csehov értékelése az USA irodalomtudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Julianna (1978) A tanulók interperszonális viszonyainak nevelésszociológiai vizsgálata (motívumkutatás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Mária (1978) A szép és az életideál kapcsolata Csernisevszkij esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárréti, István (1978) A hivatástudatra nevelés lehetőségei a tanítóképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabi, Zsuzsanna (1978) Sukoró község földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Edit (1978) Szentes társadalmi és politikai viszonyai 1939-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tekesné Szabó, Irén (1978) Az óvónőképző szakközépiskolások pályaválasztását motiváló tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, Júlia (1978) Az órarend-készítés elméleti és gyakorlati problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára (1978) Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Győr-Sopron megyében a Szálasi uralom időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1978) Adalékok Nagybörzsöny község helytörténetéhez (különös tekintettel a XIX. sz. népességi és gazdasági viszonyaira). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mihály (1978) A Békés megyei szlovákok nyelvhasználati problémái és ennek gazdasági, társadalmi alapjai 1830-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Töttös, Gábor (1978) A szekszárdi történelmi borvidék története, különös tekintettel a két rekonstrukcióra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Gyuláné (1978) Pedagógiai esetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Klára (1978) A híd-szerkezet Vajda lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga , Ildikó (1978) Tanulási módok különböző életkorokban. Óvodáskorú gyermekek tájékozottságának aktív és passzív szókincsén alapuló vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Endre (1978) Az állami tanítóképzés kialakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Tiborné (1978) Az 1929-33-as világgazdasági válság hatása Nagykőrösön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Waldmann, Józsefné (1978) Az ifjúsági mozgalom tükröződése a tematikus rajzokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 06:48:17 CET.