Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1977

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 109.

M. Kovács, Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Antal, István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Ilona (1977) A határozottság és a határozatlanság kategóriái az északi vogulban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy, Erzsébet (1977) Az angol felsőoktatás és az egyetemi hallgatók anyagi helyzetének, finanszírozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Kornélia (1977) Alsómocsolád népi táplálkozásának szakszókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bondor, Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsos, Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békevári, Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búza, Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csiba, Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonkás, Erika (1977) Выражение категории определённости / неопределённости в современном русском и венгесм языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobai, Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drescher, József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai, Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Dr. Józsefné (1977) Az egyéni bánásmód pedagógiai kérdései a napközi otthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flórián, Imre (1977) A családi-házassági viszonyok etikai és jogi szabályozásának néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais, Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Francsicsné Hegyi, Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franz, Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garay, Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenese, Csaba (1977) A szántás-vetés ismeretanyaga és szókincse a gutorföldei nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Lajosné Tóth, Ilona (1977) Karoling-kori latin nyelvű évkönyvek avarokról szóló részletei (nyelvi és tárgyi értelmezés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göcző, Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdók, Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hardy, Mária (1977) Вопрос психологических конфликтов в поздних рассказах И. А. Бунина ("Темные аллеи"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmath, Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyháti, Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Éva (1977) A lengyelországi német kisebbség helyzete a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszárik, Ildikó (1977) A dunaegyházi ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Hedvig (1977) Жанр жития Житие протопопа Аввакума. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa, Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszky, Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (1977) Словообразование наречий и разговорная речь. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáger, Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Judit (1977) "Поучение" Владимира Мономаха и "Поучение" Иштвана Первого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona, Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó, József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klivényi, Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolodics, Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korim, János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunoss, Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lohn, Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras, László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuz, Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi, Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Montag, Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mónok, Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1977) Magyar szakirodalom az orosz népmesékről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1977) A latin-amerikai irodalom a Casa de las Américas és a Cuadernos Americanos tükrében (folyóiratismertetés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notaisz, Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Edit Éva (1977) Szándék és megvalósulás konfliktusa a főhősökben )Németh László társadalmi drámái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotai, Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palus, Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paluska, Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papdi, Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Pósfai, Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perczel, Erzsébet (1977) A nemzetiségek helyzete a kalocsai járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pulai, Zita (1977) Сопоставителный анализ поэмы М. Ю. Лермонтова "Муыри" и "Демон". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póka, György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Retkes, Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajgál, Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Santeri, Ankeria (1977) A magyar nyelv hatása a szerbhorvát nyelvre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schauer, Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sándor (1977) A válások alakulásának etikai és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcskáné Szentes, Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Fricska, Anna (1977) A szántás-vetés szakszókincse Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szajbély, Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő, Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemők, Erzsébet (1977) A magyar tárgyas igeragozás esetei - Különös tekintettel a mai magyar nyelv ingadozásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Klára (1977) Взаимовлияние в сербской и русской культурах ХIII-ХIV веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilárd, József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Gábor András (1977) Gondolkodás és esztétikum - Kísérlet egy valósághű, fogalmilag rendezett esztétika megalapozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vincze, László (1977) Wortstellungsfragen in dem Deutschen Satz (Die Funktion des Reflexivpronomens). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visy, Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Welther, Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wenner, Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wlassits, Györgyné (1977) Былини татарском наследствии и юнацкие песни. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsizsik, Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:32:44 CET.