Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1976

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 69.

B

Bagényi, Dr. Józsefné (1976) A Szegedi Állami Védőnőképző Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barátné Szekeres, Zsófia (1976) Családi élet és kapcsolata a hivatással a pedagógusjelöltek terveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Veronika (1976) Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - A gyermek és halálmotívum stilisztikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, Judit (1976) A marhatenyésztés és marhakereskedelem szerepe Kecskemét XVIII. századi fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ágnes (1976) Анализ повести "Степь" Чехова Чехов: Степь. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohács, Lidia (1976) Állattenyésztési szakkifejezések a régiségben - A gyermek, a kamasz és a kölyök szavak fejlődéstörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Éva (1976) A képzett melléknevek használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai, Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák, Júlia (1976) Изображение внутренней жизни в произведениях Тургенева и Достоевского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Attila (1976) Középiskolás tanulók munkaerkölcsről alkotott képzetei, fogalmai, nézetei (Cegléd város középiskoláiban végzett reprezentatív vizsgálat alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, László (1976) John Keats magyarországi recepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Mátyás (1976) A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Décsy, Kornélia (1976) Az élőbeszéd szintaktikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Rita (1976) Сравнительный анализ некоторых стихотворений Аттилы Йожефа на русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Emma (1976) A befejezett történésű melléknévi idegen nevek vizsgálata Ady Endre nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer, Péter (1976) A fejlett szocializmus tudati viszonyainak kialakulása és fejlődése a mai magyar társadalomban, különös tekintettel a Csongrád megyei tanyán élő lakosság kulturális viszonyaira egy konkrét felmérés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feleky, Gábor (1976) A kultúra sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai, Ernő (1976) Pázmány Péter, a nevelő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner, István (1976) Die Mundart von Bátaszék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györe Sándorné Barth, Éva (1976) Középiskolás diákok életmódjáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár-Hantos, Judit (1976) Начало историй русского театра Народные истоки русского театра Искусство скоморохов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Lajos (1976) A Mezőcsáti Járás jobbágyságának helyzete Mária Terézia urbérrendezése idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Horváth, Erika (1976) A szociálpolitika az első Nemzetgyűlésen (1920-1922). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Kovács, Margit (1976) Гончаров:Облогов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenés, Margit (1976) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának történelmi körülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Nagy, Katalin (1976) Образ "прекрасного" человека в романе Достоевского "Идиот”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kajtár, Ilona (1976) Analyse stilistischer Mittel im Roman "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kishegyi, Viktória (1976) Das Dramatische Schaffen Lessings bis 1755 (Rückblick zu dem antiquen Drama "Medea" von Euripides im Lessings Trauerspiel "Miss Sara Sampson"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Éva (1976) Pilinszky János költészetének néhány motívuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunszi, Márta (1976) Arany János kései balladái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kántor, Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laborczy, Aladárné (1976) A békési 3. sz. általános iskola nevelőtestülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehóczky, Endre (1976) Milyen módszerekkel lehet megismerni a tanulók személyiségét, hogy megbízható pályaválasztási tanácsot tudjunk adni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Majzik, Mátyás (1976) Individuális nevelés (A kriminálpedagógia rendszere és gyakorlatok a Szegedi Fegyház és Szigorított Börtönben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Márta (1976) Андрей Рублёв: Троица. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1976) Latin-Amerika az 1930-1940-es évek francia sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novodomszki, Pál (1976) A nevelő és nevelt viszonyának alakulása napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi, Péter (1976) Etikum a jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap, András (1976) Az elégikus Berzsenyi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy, Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pályi, Béláné (1976) A szabad idő mint az új ember formálásának kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rück Andrásné Kádár, Judit (1976) Az iskolapszichológia lehetőségei Közgazdasági Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

S. Nagy, Aranka (1976) Pályaválasztási szándékok és indítékok vizsgálata az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczi, Edit (1976) Az igekötők szerepe a mai magyar drámai nyelvben - Fejes Endre: Rozsdatemető. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Staub, Viktor Grissa (1976) A sport, a testnevelés és az orosz nyelv oktatásának kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeles, Győzőné (1976) Az orosz nyelvű szemantizáció a beszédkészség fejlesztése szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szende, Virág (1976) A határozott névelő és a mutató névmás nyelvtörténeti problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlama, Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvetiszláv, Neducza (1976) A tanulók társválasztási és aktivitási szintjének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Judit (1976) Az elsődleges közösségek nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, Mária (1976) Moldova György nyelve és stílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács, Erzsébet (1976) Az iskolában folyó egésznapos nevelés sajátos feladatai (Osztályközösségek alakulása iskolaotthonban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tata, Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Szilvia (1976) Sály község földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi, Imréné (1976) Ige és főnévragozás tanítása az általános iskola 5-6. osztályában nyelvi laboratóriummal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Teréz (1976) Fény- és hanghatások Tyutcsev költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valaczkai, Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1976) Der gebrauch der Vergangenheitstempora in dem Drama von Lessing in Emilia Galotti. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1976) A pártok a nemzetiségi politikáról a magyar parlamentben 1892-96. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándorné (1976) Az önismeret és a pályaorientáció a serdülőkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth, Gizella (1976) Bródy és Ady. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Völgyes, Frigyesné (1976) Мнение о войне двух великих писателей XIX-го века Йокаи и Толстого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagnerné Kerényi, Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zenei, József (1976) Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:27:02 CET.