Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1975

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 96.

A

Angeli, Mátyás (1975) Általános iskolai tanulók pályaválasztási orientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bayer, József (1975) Képességek csak tevékenységben fejlődnek. Erőfeszítés az igazi alkotás alapja. A szakmári iskolaközösségben szerzett pedagógiai tapasztalataim elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Katalin (1975) Deutsche Schicksalstragödien in 19-en Jahrhundert. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, Jenő (1975) Bács-Kiskun megye oktatásügyének főbb jellemzői a felszabadulás után 1945-1970. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Zoltán (1975) Az avantgarde kezdeteinek fogadtatása a szegedi sajtóban (1910-1920). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boross, Julianna (1975) Типичные ошибки венгров в употрблении русских глагольных приставок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csefkó, Mátyás (1975) A tanulók személyiségéről készített iskolai jellemzések neveléslélektani elemzése, különös tekintettel a pályaválasztás szempontjaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (1975) Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillag, András (1975) Pulszky Ferenc a szabadságharc szolgálatában és emigrációs évei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Márta (1975) Petőfi Sándor romantikus iróniája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi, Sándor (1975) Vörösmarty balladáinak népiessége és műfaji jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi , Katalin (1975) Török eredetű mezőgazdasági kultúránk terminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczi, Zsuzsanna (1975) George Bernard Shaw és Maxim Gorkij drámáinak összehasonlitó elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sarolta (1975) Lev Nyikolájevics Tolsztoj: "Luzern" című elbeszélésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sándorné (1975) A pszichológia tantárgy bevezetése egészségügyi felnőttoktatásba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombi, Alice Klára (1975) A tanulók erkölcsi ítéleteinek neveléslélektani jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Zsuzsanna (1975) Darvas kül- és belterületének földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszky, Katalin (1975) Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ferenc (1975) A gyermek sport jellegű mozgás igényének felkeltésével kapcsolatos pszichológiai problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1975) Az olvasási készség és szövegfeldolgozó képesség fejlettségének vizsgálata az általános iskola 4. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, István (1975) Az erkölcsi nevelés időszerű kérdései Kecskeméten, a Bányai Júlia Gimnáziumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forczek, Zoltán (1975) Szank község története a legrégibb időktől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Imre (1975) Komplex iskolaszűrő vizsgálatok szervezeti keretei, módszerei, tapasztalatai Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gera, Magdolna (1975) Ibsen hatása Gorkij drámai műveire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hanus, Erzsébet (1975) Egy költői kép vizsgálatához: hazafias líránk Mohács-képének szemléletbeli változása 1526-tól 1918-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Istvánné (1975) Hátrányos helyzetű tanulók vizsgálata a Pécsszabolcsi Általános Iskola alsótagozatos iskolaotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivó, Erzsébet (1975) Kollégiumi csoport közösségi kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jazimiczky, Béla (1975) Tanulmányok Alberti történetéből (1811-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorné Vetési, Magdolna (1975) A XVIII. századi erdélyi népszokások nyelvi kifejezése Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae című műve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Lenke (1975) Miroslav Krleza: Glemby-drámák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerpics, Klára (1975) Über die Prosa Wolfgang Borcherts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Leóné (1975) Az iskolatelevízió szerepe a környezetismeret tanításában (Általános iskola 3. osztály). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter, Zsuzsanna (1975) A XVI. századi vitézi élet kifejezései Tinódinál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, József (1975) Тема работы: Анализ рассакза современного советского писателя Выбранный рассказ: "Горячий камень" от Аркадия Гайдара. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Józsefné (1975) Társas kapcsolatok fejlődésének vizsgálata óvodáskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1975) Erdélyi József első költői korszakának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (1975) A szocialista tanár-diák viszony nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulacsik, Julianna (1975) Грех и его мотивы в рассказе Пушкина Пиковая дама по сравнению с романом Достоевского Преступление и наказание ignored text. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár, Ferencné (1975) A fogalmi gondolkozás vizsgálata értelmi fogyatékosokon (Ép értelmű gyermekekkel való összehasonlítás alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárász, András (1975) Soltvadkert közoktatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, László (1975) Szakmunkástanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, József (1975) Kecskemét mezőgazdasági fejlődése a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Ilona (1975) Felsővadász története a Rákócziak alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó, Katalin (1975) A finnugor népzenekutatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Anna (1975) A kézműipar fejlődése és hanyatlása Nagykanizsán 1711-1874. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Licsicsányi, István (1975) Protestáns falusi és városi kisiskolák Békés megyében a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukáts, Ágnes (1975) Egészségi ismeretek, szokások vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Mária (1975) Társadalomábrázólás Hollandia XVII. századi zsánerfestészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Molnár, Jánosné (1975) Kosztolányi Dezső költői nyelvének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Ottilia (1975) A hangutánzó és a hangulatfestő igék Kosztolányi Dezső verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérei, László (1975) A középiskolai tanulók tanulási motívumainak pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Hedvig (1975) Néhány fiatalkorú személy öngyilkossági kísérletének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Károlyné (1975) Reviczky Gyula és Schopenhauer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lászlóné (1975) Petelei István élete és novelláinak balladisztikus elemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Ádám (1975) Kecskeméti pénz- és gazdaságtörténeti adatok Mária Terézia korából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Gyuláné (1975) Психологизм в лирике Лермонтова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Anikó (1975) Teleki Jánosné leveleinek jelentéstani vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németi, Sándorné (1975) A Bajai Kertészeti Szakiskola története 1945-1975-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Jenőné (1975) A kenderfeldolgozás szakszókincse - és díszítőművészet a Hegyföldön. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paulovics, Erzsébet (1975) A lexikai anyag tartóssága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Józsefné (1975) Egy kaliforniai katolikus középiskola működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Éva (1975) Neofasiszta tendenciák vizsgálata néhány Nyugat-Európai országban (NSZK, Olaszország, Franciaország). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, János (1975) Nevelés a Magyar Néphadsereg Középiskolai Katonai Kollégiumában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Riegler, Anna (1975) Adalékok Ovidius Metamorphoses c. művéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rizner Dezsőné Kékesi, Mária (1975) Patronáló tanárok nevelőmunkája az általános iskolai tanárképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsondai, Anikó (1975) Az óvodáskorú gyermek társas kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónay, Zsuzsanna (1975) Az igék szerepe Juhász Gyula verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Sándor (1975) A cigánytanulók iskoláztatása és a kiskundorozsmai cigányiskola. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsavölgyi, Ferencné (1975) A szabad idő művelt felhasználására nevelés a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsás, László (1975) A gimnázium továbbfejlesztésének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schäffer, István (1975) Sukoró úrbéri viszonyai újjátelepítésétől az 1859. évi tagosításig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sibalin, Istvánné (1975) Tanítandó ismeretek és tevékenységek vizsgálata a gimnázium matematika tárgyának első osztályában a hatványozás, törtek című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simányi, József (1975) A műfajteremtő Veres Péter. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Mária (1975) A képességek szerepe az idegen nyelvek tanulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1975) Vizsgálat az ötödéves tanárjelöltek körében a pedagógus hivatástudatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1975) Berzsenyi immanens poétikájának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Mária (1975) Теории развития морфологической системы и их применение при анализе склонения имен существительных "Изборника 1076 г.". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi, Zoltán (1975) Zur Frage der Ironie in Thomas Manns Zauberberg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi, Ildikó (1975) Az újságnyelv nyelvhelyessége (a Békés Megyei Népújság 1973. évi számai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Margit (1975) Az iskolai rend- és fegyelem szokásainak helyzete, fejlesztésének kísérletes vizsgálata a "Tiszta Iskola, Egészséges Ifjúság!” mozgalom keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Istvánné (1975) Témazáró tudásszintmérés az általános iskolai kémiatanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Éva (1975) Jean-Jacques Rousseau pedagógiai gondolatai a természetről és a társadalomról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Istvánné (1975) Отражение борьбы за независимость и стремления к самостоятельности русского народа в древнерусской литературе XI-XII веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Istvánné Forsthoffer, Irén (1975) Deutsche Märchen und Sagen aus dem Bakony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Mária (1975) Отражение общетвенных и социальных проблем в русской сатирической литературе XVII века. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tombácz, Lászlóné (1975) Венгерская тема В современной советской поэзии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1975) Синонимка беспредложнных и предложнных словосочетаний в современном русском литераурном языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lászlóné (1975) A polinomok algebrájának programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (1975) Képzőművészeti hatások Juhász Gyula költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vaszkó, Tamás (1975) A középiskolai tanulók politikai érdeklődésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Venczel, József (1975) A Teherán, Jalta, Potsdami Konferencia néhány katonapolitikai vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, József (1975) Szabó Lőrinc versjavításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vuics, Tiborné (1975) A Nagyatádi Szabó István-féle földreform Baranya megyében 1921-1925 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar, Béla (1975) Происхождение русских имен, отчеств и фамилий. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zalán, Dénes (1975) A munkásegység megvalósulása (1945-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Józsefné (1975) A középiskolai tanulók nézetei a nemi erkölcsről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:21:59 CET.