Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1974

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z | Á | Ő
Number of items: 73.

Danyi, Klára (1974) A falusi kisiskolák helyzete Győr megyében a visitatio canonicák tükrében 1698-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Abonyi, Lajos (1974) Fejezetek Elek történetéből 1724-1844. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Barta, György (1974) Россия и Запад в произведениях А. С. Хомякова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beraczka, Istvánné (1974) Формы употребления глагола несовершенного и совершенного вида в прошедшем времени. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blum, Judit (1974) A "művelt" és "műveletlen" fogalom kifejezéseinek története nyelvünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bubreg, Erzsébet (1974) József Attila és Derkovits Gyula párhuzamos stíluselemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Istvánné (1974) A középiskolás tanulók politikai érdeklődésének és tudásszintjének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtár, József (1974) Fiatal költők antológiájának elemzése : /A magunk kenyerén/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Mária (1974) Структурные собенности романов Тургенева : (Анализ романов "Рудин" и " Дворянское гнездо"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csokonai, Attila (1974) Az irodalmi hagyomány kérdése a Nyugat első korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáka, Zita (1974) Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csépány, Éva (1974) A szinteződés és tömbösödés szemléletéig való eljutás a mondatelemzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák, Péterné (1974) Концепция человечного в человеке как первооснова революционного сознания в творчестве Андреева Платонова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Irén (1974) Babits Mihály: Esti kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Árpádné, Tomory Mónika (1974) Csurka István drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Bozsó, Klára (1974) Juhász Gyula, a Délmagyarország munkatársa (1918-1928). Masters, József Attila Tudományegyetem.

de Rivo, Márta (1974) Franz Kafka Sprecher eines Weltzustandes und Lebensgefühls. Ein Versuch der Analyse seiner Werke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Erzsébet (1974) Az 1929-33-as gazdasági világválság hatása Makón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frank, Gábor (1974) Nominalisierung in der Deutschen und Ungarischen Sprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galgóczi, László (1974) Betegségneveink története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galántai, Jánosné (1974) A diákkollektiva szervezettsége, önállósága, a tanulói öntevékenység és belső demokratizmus a Bajai Leánykollégium tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Glósz, József (1974) A modern államiság kialakulásának gazdasági és társadalmi előfeltételei Szászországban a XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gusztos, István (1974) Роман М. Булгакова: Мастер и Маргарита. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér, Magdolna (1974) A jog és az erkölcs dialektikája, megnyilvánulásuk a társadalmi fejlődés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth, Imre (1974) Давние церковно-главюнесие рукописание печатные книги города Шарошпоток. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Háry Lászlóné Barta, Ágnes (1974) И.А. Крылов - Великий русский баснописец. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei, Zsuzsanna (1974) Dekameron-motívumok az angol irodalomban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Edit (1974) A karrier-regény mint eszköze a századforduló a társadalomábrázolás magyar irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, István (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jároli, József (1974) Orosháza népessége a Mária Terézia féle urbérrendezés idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Keczer, Tamás (1974) A személyiségfejlődés és a közösségi kapcsolatok vizsgálata a pályaválasztás és az identifikáció tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Árpádné Balla, Gizella (1974) Az annexió szerepe az Osztrák-Magyar-Monarchiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemenné Merk, Zsuzsa (1974) Életmód a középkori Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Elizabeta (1974) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata a muravidéki nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis Kádi, Géza (1974) Nagy László költészetének főbb motívumai : /Versben bujdosó c. kötet alapján/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, György (1974) Határozószók és módosítószók Kamondy László Hazatérő garabonciás című novellájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Judith (1974) Vergleich des Deutschen und Ungarischen Philanthropismus mitte des 18. Jahrhunderts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Anna Mária (1974) Tóth Árpád szókincse a 20-as évek költészete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, Margit (1974) Az ikes ragozás állapota a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Andrásné Teleki, Zsuzsanna (1974) Az erdélyi románok helyzete a XX. sz. fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárász, Jánosné (1974) Az összetett szavak vizsgálata Juhász Ferenc A Szent Tűzözön regéi című költeménye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lőrincz, Julianna (1974) Глаголы "изобилия" в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Martsa Sándorné Halmos, Éva (1974) Музыкальность стихотворения. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1974) Kengyel község története 1920-1950-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai, Judit (1974) Соотношение и противопоставление глаголов с частицей -ся и без неё. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Erzsébet (1974) Изображение человека в древнерусской литературе и живописи XIV-XV веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Naszály, Márta (1974) Tudásszintmérés az általános iskolai kémia 7. osztályos anyagából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán, Éva (1974) A katolikus vallás modernizálási törekvéseinek néhány problémája napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ortutay, Béla (1974) Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen dem Spielhagens "Sturmflut" und Heinrichs Manns "Im Schlaraffenland". Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Paizer, Márta (1974) A kender termesztésének, feldolgozásának munkafolyamatai és műszókincse Gasztonyban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pallos, Erzsébet (1974) Ibsen fejlődése a Catilinától a Fiatalok szövetségéig (1848-1869). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrányi, Erzsébet (1974) Rákóczitelep története 1922-től 1944-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, István (1974) A koedukáció kialakulásának történeti áttekintése és bevezetése Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sipos, József (1974) Adalékok a Kisgazdapárt történetéhez (1921. április 13-május 27.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Srankó, Klára (1974) Die Menschen der beiden Weltkriege in Remarques Romanen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stutzmann, Olga (1974) Tessedik Sámuel élete és munkássága a korabeli magyarországi viszonyok tükrében (1742-1820). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabkov, Miklós (1974) A cigánytanulók néhány nevelési problémái a Bankfalui Körzeti Általános Iskolában szerzett tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Magdolna (1974) Способы выражения контактирования в совремнном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Judit (1974) A fegyelmi helyzet vizsgálata a Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikumban (A fegyelemsértések oldaláról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, Éva (1974) A névszói előhangzó szabályosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Temesi, Ferenc (1974) Déry Tibor költői világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tévich , Erzsébet (1974) Siedlungsgeschichte und Lautlehre des deutschen Dialekts von Mucsfa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (1974) A szabadidő kulturált eltöltésére nevelésről (A bajai III. Béla gimnázium négy nyelvi tagozatos osztályának vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imre (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. Raffai Sarolta: A pizsama c. elbeszélése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Márta (1974) Некоторые особенности северно-русских волшебных сказок : /На материале Архангельской губернии сборика Ончукова "Северные сказки"/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaskó Ernőné Szamos, Szilvia (1974) Употребленние однокоренных прилагательных с разными суффиксами. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Mihálnyé (1974) A kémia programozott oktatásának lehetősége az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visontay, Ernő (1974) Czabán Samu (1878-1942) - A kor és az egyéniség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vályi, Zsuzsanna (1974) Németh László közösségteremtő törekvése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Géza (1974) Csiky Gergely realizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zentai, Mária (1974) Petőfi: A helység kalapácsa (Egy korszakváltás humoros előképe). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Gézáné Fekete, Ilona (1974) Németh László Égető Eszter című regényének néhány stilisztikai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrdög, Ferenc (1974) Útmutató Tolna megye földrajzi ellenőrzéséhez és anyagának közzétételéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 07:17:54 CET.