Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1973

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | R | S | T | V | Z | Á | Ö
Number of items: 44.

A

Andrási, Margit (1973) Параллельное образование прилагательных от сущетительных, обозначающих вещетва. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh, Tibor (1973) Befogadáspszichológiai-vizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baróthy, Béláné (1973) Programozott oktatás elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Tibor (1973) Egy munkahelyi közösség nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berger, Margit (1973) Pápa várának története a XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botond, Ágnes (1973) Az érték problémája a marxista irodalomelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőke, Gyula (1973) Pályaválasztó tanulók személyiségének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csernovics, Mária (1973) Heinrich Böll időviszony-technikájának jelentkezése a modern magyar prózában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi, Imréné (1973) Ragadványnevek Gádoros községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Miklós (1973) Dsida Jenő lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Domonkos, László (1973) Marlowe Doctor Faustusának összevetése a Faust-téma különböző változataival. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dugántsy, Mária (1973) Mordvin rituális siratóénekek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrönte, Zsuzsa (1973) К вопросу о полисемии фразеологизмов в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrössi, Magdolna (1973) Az igeragozás nyelvhelyességi kérdései a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Effinger, Ferenc (1973) Az erdélyi román nemzetiségi kérdés története 1868 és 1900 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erőss, Ágnes (1973) Всех понимающий и всех прощающий геpой в романе Достоевского "Братья Карамазовы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fekete, Róza Mária (1973) Структра рассказов А. П. Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frey, Katalin (1973) Aus der Siedlungsgeschichte und Volkskunde des Dorfes Bikal (Komitat Baranya). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földessy, László (1973) Fasizmus irodalma Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai, Aranka (1973) Az 1931. évi képviselőválasztások Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, József (1973) Tanulási motívumok és pályaválasztási orientáció serdülőkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Handke, Peter (1973) Das moderne deutsche Drama. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hecskó, János (1973) A személyiség érzelmi életének megismerése a 10-14 éves korban (általános iskola 5-8. osztálya). Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kanyó, Dr. Béláné (1973) Babits Mihály lírája a 20-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Anikó (1973) Az igetövek vizsgálata értekező próza alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor Zoltán (1973) Kós Károly transzilvánizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor Zoltánné (1973) Prózaírói törekvések az 1820-30-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Ildikó (1973) Élektra : társadalom és egyén konfliktusa Szophoklész és Bornemissza Péter azonos című drámájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maráz, Borbála (1973) Kelet-Magyarország történetének a dák kapcsolatokra vonatkozó ókori forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rákos, Istvánné (1973) Irrealitás és valóság Tamási Áron novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sipka, Rózsa (1973) Németh László Irgalom c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somi, Éva (1973) Egy 17.századi erdélyi diplomata : /Borsos Tamás/ : /Ideológiatörténeti és stíluskérdések/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Gabriella (1973) Психологическая мотивация при изображении лишнего человека Тургеневым и Гончаровым. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Edit (1973) Egy iskolaközösség nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaksz, Béla (1973) Egy kollégiumi tanulócsoport társasszerkezetének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Margit (1973) A társadalmi igény tükröződése a tantervek művelődési anyagában a dualizmus korában, különös tekintettel a történelem tantárgyra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth, János (1973) Katona István a történetíró. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1973) Tulajdonnevek a műfordításokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőzsér, Ágnes (1973) XV. és XVI. századi párhuzamos magyar szövegek nyelvtörténeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valter, Terézia (1973) Geschichte der Gemeinde und Lautlehre der Mundart von Császártöltés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Katalin (1973) Sarkadi Imre novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zombori, István (1973) A Johannita Lovagrend története és gazdasági tevékenysége a Szentföld elvesztésétől a XIV. század közepéig, különös tekintettel Provence területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árpád, Sándor (1973) A felsőmagyarországi végvárak szerepe a török elleni küzdelemben Buda elfoglalása után, a tizenötéves háború kezdetéig (1541-1593). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Krisztina (1973) Kiscsoportok szerepe a kollégiumi nevelőmunkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. március 4. 06:53:20 CET.