Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1971

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 85.

A

Albert, Dóra (1971) A raszkolnyikovi világkép és a "véletlenek". Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajtai, Mária (1971) Некоторые черты антифеодальных русских сатирических сказок по сборнику сказок "Северные сказки" Н. Е. Ончукова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Kálmán (1971) A tömeg-kérdés szerepe Madách életművében, különös tekintettel Az ember tragédiájára és a Mózesre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busch, Jánosné (1971) Тип "лишнего человека" в романе Пушкина "Евгений Онегин" и в романе Лермонтова "Герой нашего времени". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Mátyás (1971) Felnőttoktatás motiváló tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Lászlóné Grünfelder, Ilona (1971) A Margit-legenda szóképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserhalmi, Zsuzsanna (1971) Katona József jogi szemléletének fejlődése drámái tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Debreczeni, Imréné (1971) A nyugat-európai második front létrehozásának története az antifasiszta nagyhatalmak politikájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eisenkolb, Ivorné (1971) Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi című kötetéből "A szent tűzözön regéi" című verspróza szóösszetételeinek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ferenc (1971) A népies ideológia és a "régi magyarság". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Sándorné (1971) A francia irodalom és kultúra a Nyugat 1908-1919-es évfolyamaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Marietta (1971) Mikszáth Kálmán nyelve és stílusa A tót atyafiak és A jó palócok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, György (1971) Adalékok Cibakháza XVIII. századi történetéhez újjátelepítésétől a Mária Terézia féle urbérrendezésig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galotti , Gizella (1971) Az indulatszók szerepe Ady Endre költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gedei, Márta (1971) Die deutsche Literatur zwischen 1917-1928 im Spiegel der ungarischen Zeitschrift "Nyugat". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregus, István (1971) Radnóti Miklós határozói igenév-használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, Imre (1971) Az elemi iskolák története és az általános iskolák fejlődése Mohács városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza, Jánosné (1971) Középiskolai tanulók közösségi kapcsolatainak erkölcsi motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárdosi, Edit (1971) Die Deutsche Literatur im Spiegel der Zeitschriften "Napkelet" von 1930 bis 1940 und "Korunk Szava" von 1931 bis 1938. (A német irodalom a magyar folyóiratokban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömöry, Jánosné (1971) Gyurkó László két drámája - Szerelmem, Elektra; Az egész élet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajnal Árpádné Fekete, Berta Zsuzsanna (1971) Messerschmidt szamojéd kutatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanitz, Dr. Tiborné (1971) Weöres Sándor versek az óvodai verstanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hann, Ferenc (1971) Gondolatok Komjáthy Jenő költészetéről, különös tekintettel lázadásának problematikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Lászlóné Visnyei, Mária (1971) Ikerszók Móra Ferenc műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ágnes (1971) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Pakson (Szántás-vetés és aratás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homola, Csabáné (1971) Szabó Lőrinc: Fegyvertelen /elemzés/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ida (1971) Изображение личности в былинах. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janurik, Tamás (1971) Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jurányi , Anna (1971) Az argó szerepe Kolozsvári Grandpierre Emil regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karácsonyi, Péter (1971) Egy Mikszáth-Triptichon : (А romanticizmus és a Galamb a kalitkában két elbeszélése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasnyik Györgyné Bereczky, Klára (1971) Vajda János politikai szemléletének alakulása költeményei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Katona Márta (1971) Az Annales és Kelet-Európa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, János (1971) Békés mezőváros parasztsága a Mária Terézia korabeli urbérrendezés idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klement, Ildikó (1971) Die Deutsche Literatur in Spiegel der Zeitung Pesti Napló 1931-35. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Judit (1971) Hódmezővásárhely képe az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Judit (1971) Móricz Zsigmond történelemszemlélete (az Erdély-trilógia alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Pál (1971) A pályaválasztás és szakmunkásképzés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Andrásné Szabari, Mária (1971) A falu és a parasztság József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Frigyes (1971) Az iskolabútorok elhasználódottságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, János (1971) Nagymajláth betelepítése és élete 1843-1849-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses, László (1971) Zamárdi története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi, Lászlóné (1971) Az eufemizmusok és a kakofemizmusok az újságnyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel, András (1971) Borisz Paszternak költői világképe : (Когда разгуляется c. versciklus alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Péterné (1971) Általános iskolai diákotthoni pedagógiai tapasztalataim elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Medgyesi, Piroska (1971) A mellérendelő szóösszetétel Móra Ferencnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miksi , Éva (1971) Elhomályosult szóösszetételek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Józsefné (1971) Идейная направленность и система образов в "Слове о полку Игореве". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Éva (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagybégányi, Enid (1971) Későpaleolitikus idolplasztika Kelet és Közép Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Obenberger, Ilona (1971) A tér és idő ábrázolása Kosztolányi: Tengerszem című kötetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotás, Ádámné (1971) Tóth Árpád néhány költeményének stilisztikai elemzése (Evokáció egy csillaghoz, Az öröm illan, Kaszáscsillag). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pelle, Sándor (1971) Radnóti Miklós irodalomtörténeti kritikái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Popon, János (1971) Vajda és Eminescu (Az összehasonlító irodalomtudomány néhány kérdése és a tipológiai analógia feltételezésének létjogosultsága Vajda és Eminescu munkásságában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reiff, Ilona (1971) Az oktatás objektív feltételeinek alakulása Törökszentmiklós városban (1945 - 1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákos, István (1971) Adalékok IV. Béla birtokpolitikájához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sasi, Margit (1971) A tizenötéves háború társadalmi pusztító hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schneider, Katalin (1971) Társas-közösségi kapcsolatok az általános iskola felső tagozatos osztályaiban. A közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Éva (1971) A szóhangulat forrásai Juhász Gyula költészetében (1914-1918). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Márta (1971) Az ikes igék ragozása Tamási Áronnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soóky, Árpád (1971) Stílus és rendszer : /Reviczky Gyula költői nyelvének, stílusának sajátossági hogyan válnak rendszerformáló erővé?/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz, Károlyné (1971) József Attila hangszimbolikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Dr. Gézáné (1971) Mikes Törökországi leveleinek prózastílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1971) Határozókból lett melléknevek a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi, Éva (1971) „Carovskij cikl” M. Gor'kogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Illés (1971) Egy kollégiumban élő osztály pályaválasztásának alakulása a gimnázium 4 éve alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szitányi, György (1971) A ritmus és a magyar próza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőkefalvi-Nagy, Erzsébet (1971) Alaktörténeti vizsgálatok a Müncheni- és a Jordánszky-kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Judit (1971) Своеобразие прозы В. М. Гаршина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Ilona (1971) A Csurgói Csokonai V. Mihály Gimnázium Érem- és Régiségtárának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Mária (1971) Adatok a tanulók iskolához való viszonyának alakulásáról (Két lengyel általános és középiskolában végzett vizsgálatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Ágnes (1971) Употребление видов глагола в повелительном наклонении. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanai, Miklós (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Rózsa (1971) A felesleges ember a forradalmi demokraták kritikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tury, Csilla (1971) Die Fachwörter der Erdölindustrie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (1971) Die ahd-e Lautverschiebung und die englische Sprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Béla (1971) Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1971) A bolgár néphadsereg szerepe Magyarország felszabadításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1971) Az emancipációs törekvések jelentkezése Kaffka Margit regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Magdolna (1971) A Jókai-kódex morfológiai szótára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1971) Untersuchungen zu Dürrenmatts Dramenmodellen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Unger, Edit (1971) Vértesi Arnold (1834-1911). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unk, Aurél (1971) Régi magyarság, régi magyar történelem Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valent Györgyné Swiderski, Hedvif (1971) A pályaválasztást befolyásoló pedagógiai szociológiai tényezők vizsgálata a középiskolák negyedik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Závoczki, Lászlóné (1971) Azonosító mondatok Molnár Ferenc prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árus, Erika (1971) Goether "Neue Liebe Neues Leben" című verse Zsukovszkij szabad fordításában : (összehasonlító elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 08:11:12 CET.