Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1970

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items: 106.

A

Acsayné Antal, Hedvig (1970) Vergleichende Analyse Deutscher und Ungarischer Verben auf Grund Ihrer Rektionen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albert, Dóra (1970) A raszkolnvikovi világkép és a "véletlenek". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Apró, Attila (1970) Az élelmiszergazdasági szakmunkástanulók tervszerű nevelésének programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Éva (1970) Szociális kérdések az Országgyűlés 1927-31-es ciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ádámné Erdei, Margit (1970) Komjáti Benedek: Epistolae Pavli lingua hvngarica donatae. Az zenth Peal leueley magyar nyeluen. című művének szinonimái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi, Gézáné (1970) Tanári magatartás típusai az iskolai gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Éva (1970) Vergleichende Untersuchung der Rektionen Deutscher BZW Ungarischer Verben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baracs, Gabriella (1970) Szerelem- és halálmotívum Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barti, Mária (1970) Sidonius és a nyugati-gótok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Ágnes (1970) A Veszprémi püspöki úriszék működése a veszprémi uradalom területén 1766-1844. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berencz, Erzsébet (1970) Vörösmarty romantikus jellemábrázolása eposzaiban és drámáiban (A hűség diadala, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, A Rom, A két szomszédvár; A Salamon király, Zsigmond, Kont, A bujdosók, Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czilley és a Hunyadiak, Hunyadi László). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Imréné and Kaszonics, Margit and Mester, Judit and Teszáry, Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára I. A-LY. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Imréné and Kaszonics, Margit and Mester, Judit and Teszáry, Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára II. M-ZS. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Gyula (1970) Kétféle egyéni tanulási mód összehasonlítása Élelmiszeripari Szakmunkásképző osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsó, Gusztáv (1970) "Az ember megcsúfolásával Istent sem lehet szolgálni." - Gróf Teleki László és Illyés Gyula Kegyenc című drámájának összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bondor, Béla (1970) A serdülő tanulók gondolkodásának fejlesztése (Nyelvtani és irodalmi gyakorlatok nevelés-lélektani elemzése alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaplár, Krisztina (1970) Szeged kereskedelme a XVII. század végétől a reformkorig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Szilveszterné (1970) A hazafias nevelés módszerei és eredményei a budapesti Cinege úti óvódában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csukás, Ágnes (1970) Die Deutsche Literatur zwischen 1926-1936 im Spiegel der Ungarischen Zeitschrift "Literatura". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, László (1970) A tanulás eredményességének néhány főbb kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deli, Erzsébet (1970) Эпические и иронические особенности в ранней лирике А. Ахматовой. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Margit (1970) Interperszonalis kapcsolatok erkölcsi motívumai (Egészségügyi szakiskolai tanulók megfigyelése és szociometriai vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Divinyi Istvánné Gucz, Erzsébet (1970) Népnyelvi elemek szerepe Mikszáth műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doboss, Gyula (1970) Az esztétikai nevelés problémái egyetemünkön (IV. és V. éves bölcsészhallgatók esztétikai érzékének és művészeti tájékozottságának felmérése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyuláné Deme, Mária (1970) Témazáró mérőlapok az általános iskola V. osztályának magyar nyelvtan anyagából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Géza (1970) Témazáró mérőlapok készítése az általános iskola 5. osztálya élővilág tantárgya számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Klára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és elemzése a gimnázium I. osztályos algebra anyagából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi, Terézia (1970) Alárendelt szóösszetételek hagyományos ill. transzformációs elemzése Garai Gábor Nyárvég című kötete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Falusi, Mária (1970) Zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen des Dorfes Etyek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Etelka (1970) Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Józsefné Homoki-Szabó, Katalin (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben / Auf Grund der "Deutschen Verben" von Erich Mater - mit Ablautendem A - B von Aalen Biz Verbildlichen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ilona (1970) A drámaíró Bródy Sándor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Lászlóné Kocsis, Luca (1970) Lille és környéke gyapjúiparának néhány problémája a XVII-XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Jánosné (1970) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány kérdése, a kollégiumi tanárok feladatainak vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Sára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és kipróbálása az általános iskola VIII. osztályos algebra tananyaga alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gallai, Erzsébet (1970) Az orosz nyelv tanításénak története a felszabadulástól napjainkig az általános iskolában és a gimnáziumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf, József (1970) Juhász Ferenc költői világképének fejlődése a "Szárnyas csikó"-tól "A virágok hatalma" kötetig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Márta (1970) Некоторые обстоятельственные значения безпредложного творительного падежа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenei, Ferencné (1970) Egy osztályközösség szerkezetének pedagógiai-pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy, Zsuzsanna (1970) Az ugar-motívum irodalomi előzményei; első jelentkezése Ady Endre fiatalkori verseiben, valamint publicisztikájában, kiteljesedése az Új versek ugar-ciklusában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábriel, Józsefné (1970) Fémépítővel végzett tantervi kísérlet az általános iskola 1-3. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görbe, Márta (1970) Ady kurucversei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Sára (1970) A művész viszonya a valósághoz a századvégi művészregényekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Miklós (1970) Babits és Nietzsche. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmati, Ida (1970) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és Kner Imre kapcsolata Buday György és Kner Imre levelezésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Elvira (1970) A régies és a népies visszaható igék Arany János műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Julianna (1970) József Attila képalkotása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Lajos (1970) Komparatistik deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Györgyné Zsilinszky, Piroska (1970) Tinódi Sebestyén összes műveinek jelentéstani szempontú feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre, Mihály (1970) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok Szerb Antal Minerva-korszakában (1923-1933 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jáger, Ilona (1970) Предложный падеж имён существительных, употребительный в функции обстоятельства места как способ выражения другиз обсоятельств. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kiss, Margit (1970) Kecskemét város üzemi bizottságainak létrejötte és tevékenységük 1944-45. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Illés (1970) Az etnográfiai módszer szerepe Tömörkény írásművészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kosztolányi, Dezsőné (1970) A JATE BTK hallgatói egyetemhez való viszonyának vizsgálata a tanulási tevékenység, a társaskapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat viszonyában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Aradszki, Mária (1970) Katona József drámai stílusának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Tamásné Kozma, Éva (1970) Сны и грёзы в исскустве Достоевского на основании романа "Преступление и наказание" /Курсовая работа по истории русской литературе/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krasznai Attiláné Szőke, Margit (1970) Az elbeszélő múlt idő Tamási Áronnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kremser, Péter (1970) Markovits Rodion portréja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Judit (1970) Die Interpretation des Hochstaplerromans von Thomas Mann aus dem Standpunkt der Ironie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Szél, László (1970) A hétköznapi nyelv és szerepe a Rozsdatemetőben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kékes Szabó, Mihály (1970) Irodalomoktatás és irodalmi élmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lele, Mihályné (1970) Serdülő tanulók erkölcsi ítéletei konfliktus-szituációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mihály, Erika (1970) Karikás Frigyes (Élete és lírája). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1970) A "Fehérgárda" elnevezésű (illegális) ellenforradalmi szervezkedés története Csongrád megyében (1949-1952). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárfi, László (1970) A napirend szerepe az oktató-nevelő munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Gabriella (1970) A ragadványnevekről általában. Sajószögeden előforduló ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Irén (1970) Radnóti Miklós önarcképe verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1970) A Müncheni-kódex t-elemű igeneveinek kérdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péterné Kovács, Éva (1970) A Szegedi Ruhagyár fejlődése, dolgozóinak munka- és életkörülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Lászlóné (1970) Orosz nyelv tanulása nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nostitz, Valeria (1970) Plattdeutsche und die Wiecker Mundart. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz, János (1970) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz Jánosné Huszár, Anikó (1970) A "Nyugat" első nemzedékének Vörösmarty-képéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Paluska, Andrásné (1970) Az általános iskola VII. osztályos kémia anyagának tartalmi analízise, témazáró tantárgytesztek készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paulay, Mária (1970) Az -ó, -ő képző Kosztolányi Dezső verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Éva (1970) К вопросу лексикализации слов в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prágai, Ferenc (1970) A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium tizenkét évfolyamán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Katalin (1970) Szathmári Király Ádám Napló-könyve 1711-1717. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pátrovics, Emília (1970) Az irodalmi Atellana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rendes, Béla (1970) Néhány gondolat a tanulás belső motívumának kialakitásáról, egy tantárgy fogalomrendszerének megtanításáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi Nagy, Emília (1970) Alakformálás és jellemábrázolás Krúdy Gyula kései novellisztikájában /"Utolsó szivar az Arabs Szürkénél." /1965/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soni, Éva (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni magyar irodalomban - Balassi Bálint alakja a felszabadulás utáni irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, László (1970) Illyés Gyula történeti drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1970) Lengyel József munkássága hazatérése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Rozália (1970) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul (Rettegett Ivántól Nagy Péterig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Edit (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni szépirodalomban - Balassi Bálint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeglet Lajosné Dömötör, Annamária (1970) Imre magyar király (1196-1204) és kora a források - elsősorban a külföldi források - tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő, Endre (1970) A lengyel forradalmi demokraták nézetei a 19. sz. első felében (1830. novemberi felkeléstől az 1846-os krakkói felkelésig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Lajosné (1970) Pszichológiai vizsgálatok a hátrányos helyzetű gyermekek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Magdolna (1970) Hevesi András publicisztikája és a "Párizsi eső". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Ákos (1970) Pilinszky János írói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy Vágó, László (1970) Modellek a pszichológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sávolt, Béla (1970) D. Furmanov Csapajev című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, István (1970) A dohánytermesztés és szókincse Medgyesbodzáson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Taba, Zsuzsa (1970) A magyar és orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata - Ady és Blok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Ilona (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion (Deutsche Verben mit anlautendem I-J-K). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1970) Az 5. osztályos tanulóim tanulási nehézségei és problémái a megnövekedett tantervi követelmény és szaktanári rendszer következtében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Józsefné (1970) Tóth Kálmán a "népies-nemzeti" mozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varju, Ferencné (1970) A soltvadkerti mezőgazdasági szakszövetkezetek szociológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezán, Márta (1970) Irodalomtörténeti és történeti folyóiratok bibliográfiai feldolgozása a XIII-XVIII. századi külföldi egyetemjárás, iskolázás és utazási irodalom témaköréből - Annotált bibliográfia a Földrajzi Közlemények 1873-1967. évfolyamaiból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidkovics, Károly (1970) Èstetičeskie vzglâdy K. Paustovskogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vogt, Éva (1970) A magyar hagyományok szerepe Ady Endre életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágyölgyi Gáborné Szatmári, Éva (1970) Gyöngyösi István (? Florentina (Igaz barátságnak és szives szeretetnek tüköre) 1670-1680 körül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar, András (1970) Serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldy, Henriette (1970) Kölcsey Ferenc drámaelmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder, Géza (1970) A hagyományos és szemléletes oktatás hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 07:54:39 CET.