Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1969

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó
Number of items: 104.

A

Antal, Mária (1969) Szabó Lőrinc szinesztéziái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balló, Ilona (1969) A névszói, névszói-igei állítmányok Ady Endre költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, György (1969) Az élet megindulása Makó városában a felszabadulás után 1944. szeptember 26-tól 1945. év végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Lajos (1969) Tömörkény humora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busch, Márta (1969) A felvidéki lövészegyletek a XVI-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth Sándorné Borbély, Mária (1969) Константин Николаевич Батюшков, как переводчик античной поэзии : /Частичный разбор перевода 3. элегии 1-ой книги латинского поэта, Тибулла/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Mária (1969) A 6-10 éves állami gondozott gyermekek nevelésének néhány problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó, László (1969) Gyoma földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Mária (1969) Ady Endre archaizmusai (Régies ige- és névszótövek Ady költészetében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csoknyai, Vilma (1969) A mindennapi élet kifejezései a XVI. század elején a Nagyszombati-kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csöme, Lajosné (1969) Juhász Gyula kérdő mondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dienes-Oehm Egonné Lám, Dr. Edit (1969) Németh László, mint kultúrpolitikus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobler, Mihályné (1969) Középiskolai tanulók kollégiumi társas kapcsolatainak alakulása és családi körülményeik kölcsönhatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dormán, Máténé (1969) Két tanítási mód kísérleti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eperjesi, Ernő (1969) Fiatalkorú bűnözők közösségi nevelésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér, Gyuláné (1969) A dák leletek az újabb régészeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Nagy, László (1969) A kuruc költészet barokk vonásai néhány vers elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Lászlóné (1969) Bródy Sándor novellái a századfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz, Éva (1969) A romantikus líra képalkotása Vörösmarty költészetén keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frankó, Klára (1969) Szociometriai vizsgálat szakközépiskolai osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földi, Gáborné (1969) A tanítási óra hatékonyságának néhány pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér , Gézáné (1969) Nyergesújfalu és környéke irodalmi, és művészeti hagyományai és felhasználása gimnáziumi irodalomtanításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Éva (1969) Szentes földrajzi nevei (belterület). Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hahn, Katalin (1969) Az archaizmusok Jókai Mór Rab Ráby című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halasy, Gábor (1969) Társadalmi regényirodalmunk az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmat, Frigyesné (1969) Az anyanyelv iskolai tanításának néhány módszertani problémája a Russzkij jazik v skole cimű folyóirat 1967/68. évfolyama tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Katalin (1969) Literaturnyj analiz dramy M. Gor'kogo „Na dne” : kursovaâ rabota po istorii russkoj literatury. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthy, György (1969) Sarkadi Imre a problémák írója - Különös tekintettel a fiatalkori novelláira, és tanulmányaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Iványi, Béla (1969) Tanácsköztársaság és az ellenforradalom a Dunavecsei járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karvaly Béláné Molnár, Mária (1969) Строение сюжета в рассказах Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab Imréné Luczó, Erzsébet (1969) Bródy Sándor drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Márta (1969) A szociometriai módszer szerepe a tanulók társas-közösségi kapcsolatainak megismerésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerezsi, Istvánné (1969) Juhász Gyula ars poeticája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Jánosné (1969) A család és az iskola kapcsolatának pedagógiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Sándorné (1969) Szinesztéziák Szabó Lőrinc verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Andrásné Horváth, Zsuzsa (1969) A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Története 1929-1933. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koch, József (1969) A Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) ideológiája (1890-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Mária (1969) Arany János Őszikék-jének részletes esztétikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korondy, Zsuzsanna (1969) Ady Endre egyéni szóképzései és szóösszetételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ambrus (1969) A nevelő személyiségének motivációs szerepe a nagykőrösi vizsgálatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó, Gyula (1969) Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Gyuláné Fábián, Dr. Ilona (1969) A határozott névelő története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi, Jenő (1969) Az orosz diplomácia tevékenysége 1706-1709. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókány, Mária (1969) Azonos tartalmi szövegrészek nyelvi elemzése a Müncheni Kódex, a Jordánszky-kódex, Pesti és Sylvester Novum Testamentumának János VI. fejezete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmöczi, Katalin (1969) Korabronzkori településformák a Dél-Alföldön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Léka, Sándor (1969) Az összetett melléknévi jelzők és a megfelelő jelzős szerkezetek viszonya a mai oroszban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lékai, András (1969) Örley István /1913-1945/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makra, Mária (1969) Ady Endre költészetének alaktani sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maurer, Zsuzsa (1969) A Báthori István kori centralizáció lehetőségei és problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menner, Katalin (1969) A "Jövendő" orosz irodalmi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Milos Lászlóné Szárnyas, Zsuzsa (1969) Образ отрицания в поэзии Лермонтова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muráth, Ferenc (1969) Mágocs község településének és nyelvjárásának története = Lantlehre der dt. Ma in Mágois. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferencné Péntek, Judit (1969) Sprach-und Stilanalyse eines details aus dem "Zauberberg". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai, István (1969) Primitív vallási hiedelmek tükröződése az őskor művészetében, különös tekintettel a Kárpát-medence régészeti anyagába. A neolithikum termékenységi kultuszának vallás művészettörténeti vonatkozásai különös tekintettel a Kőrös- és Tiszakultúra idol-plasztikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (1969) A Kunszentmiklósi Gimnázium története (1735-től 1900-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Márta (1969) Gozsdu Elek a magyar valóság ábázolója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andor (1969) A tanítási órán kívüli irodalmi nevelés lehetőségei és fejlődése a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1969) Az anyanyelv és irodalom iskolai tanításának főbb problémái és tapasztalatai az NDK-ban - a Deutschunterricht 1967-69-es füzetei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Sarolta (1969) Wathay Ferenc önéletírásának szójegyzéke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszky Mihályné Kovács, Margit (1969) Balassi Bálint költeményei szókincsének elemzése jelentéstani szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Klára (1969) Психологизм Чехова : /Раздумчивые герои у Чехова/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pignitzky, György (1969) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány időszerű kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puppi, József (1969) Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó-tagozatának számtantanításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Márta (1969) A haza tájainak felfedezése a magyar irodalomban (a helytörténet tanulmányozása az irodalomban - haza felfedezése 1790-es évektől 1848-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péchy, Imréné (1969) Széchenyi István pedagógiai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia, Gábor (1969) Zeit- und Gesellschaftskritik in der Kleinprosa des westdeutschen bürgerlich-humanistischen Schriftstellers Heinrich Böll. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rehák Lászlóné Körmöndi, Klára (1969) Parasztábrázolás Sarkadi Imre műveiben (Kisregényei, novellái és drámái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romhányi, Margit (1969) Tolsztoj vallásosságának tükröződése esztétikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi, Éva (1969) A magyar történelmi regény az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajti, Emese (1969) Krúdy Gyula vendéglő-novelláinak szerkezete az "Utolsó szivar az Arabs Szürkénél" c. novelláskötete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Matild (1969) Az 1861-es jobbágyfelszabadítás hatása Ukrajnában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci, Teréz (1969) Az 1952. évi szegedi veszedelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sik, Mihály (1969) A költői képalkotás változásai Juhász Ferenc epikájában az ötvenes évek derekáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Katalin (1969) Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai, Mária (1969) Az episztola története 1770-1830-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz, Károly (1969) О колебании в роде существительных. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabari, Ferenc (1969) A Jászapáti Velemi Endre Mezőgazdasági Termelőszövetkezet történetének lényeges mozzanatai 1949-től 1969-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1969) Gyoma nagyközség bel- és külterületi földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalka, Lajos (1969) Tanulói teljesítmény vizsgálat az otthoni tanulás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szefcsik, Etelka (1969) Igevonzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekér Endréné Vetéssy, Zsófia (1969) Пейзаж в рассказах Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai, Ildikó (1969) Arany János: Őszikék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombath Gáborné Strommer, Zsuzsanna (1969) Az első világháború Tömörkény István novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szálas, Béla (1969) Palladius latin mezőgazdasági munkájának II. és III. könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Irén (1969) Az októberi forradalom hatása az oktatás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllőssi, Margit (1969) Az egyén és a közösség viszonyának kérdése Garai Gábor lírájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szúdy, Géza (1969) Csoóri Sándor költészete (Négy verseskönyvének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Mária (1969) Die Siedlungsgeschichte und Lautlehre von Császártöltés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Pál (1969) Az akcióprogramok nevelőhatása a szentesi iskolák úttörő csapatainál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Judit (1969) Tanulói pályaalkalmasságvizsgálatok a belkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi, Ildikó (1969) Átmeneti kategóriák, kettős és hármas szófajúság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turjay, Valéria (1969) Szólások Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Ilona (1969) Archaizálás a Rab Rábyban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Zoltán (1969) A monumentalista festészet Mexikó művészetének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugranyecz, Gyula (1969) Illyés Gyula minőségjelzőinek vizsgálata három elbeszélő költeményben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Dorottya (1969) Die Darstellung Des Zeitgeschichtlichen Und Politischen in Lion Feuchtwangers Roman "Erfolg". Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vangel, Sarolta (1969) Некоторые проблемы русского формализма. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, János (1969) A beszédkészség fejlesztése magnetofon használatával a gimnázium I-II. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Paula (1969) Алексадр Блок: Итальянские стихи, анализ стихотворения "Равенна". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, József (1969) A Vulgata és az 1466-ból származó magyar evangéliumfordítás (Müncheni Kódex) szövegének egymáshoz való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke, Ildikó Zsuzsanna (1969) Pásztói nyelvjárási szövegek szójegyzékkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Záhonyi Ákosné Rádai, Dr. Márta (1969) Archaizmusok Móricz Erdélyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árva, Edit (1969) Görgey Artur tevékenysége az 1848-49 évi magyar forradalom és szabadságharcban a Horthy-korszak irodalmának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry, Melinda (1969) A műveltető igék jelentésárnyalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 02:13:41 CET.