Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1964

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | F | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 45.

B

Beraczka, István (1964) Способы выражения обстоятельства образа действия. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Sándor (1964) A középiskolás irodalmi tankönyvek, szöveggyűjtemények szó- és kifejezés magyarázatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béka, József (1964) A kecskeméti konzervgyárak története 1945-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési , Imre (1964) A kalocsai kötelesmesterség munkamenete, szókincse és szaknyelvének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csenki, Antal (1964) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér, Imre (1964) Az alanyi és tárgyas ragozás ingadozása a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg, Ildikó (1964) Az -i melléknévképző története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hannig, Béla (1964) Újítás - Magyarítás, fordítás, műfordítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Józsefné Dörnyei, Zsuzsanna (1964) Barta Lajos írói munkásságának értékelése 1919-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holub, Terézia (1964) Tóth Árpád mondattípusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mariann (1964) A logikán alapuló nyelvművelő nézetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , József (1964) Az általános iskolai fémmunka szerepe az ismeretnyújtásban és a jártasságok alakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kisfaludy, Béla (1964) Bányamozgalmak Tatabányán (1929-1933). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisgyura, Erzsébet (1964) A birtokos szerkezet ragozási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária (1964) Batsányi politikai költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kluka Lászlóné Pilishegyi, Ibolya (1964) A Nógrád megyei bányamunkásság helyzete és mozgalmai 1920-30 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dr. József (1964) A tanári személyiség szerepe a tanulói aktivitás kibontakoztatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Löfflerné Gál, Marianne (1964) Die Auseinandersetzung zwischen Heinrich und Thomas Mann im ersten Weltkrieg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk, Ferencné (1964) Vitás értelmezésű verssorok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mengyel, Katalin (1964) Nagy Lajos hasonlatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, István (1964) Mindszent község az 1918-as polgári és az 1919-es proletár forradalom időszakában, 1920-ig bezárólag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1964) Mindszent község az 1918-as polgári- és az 1919-es proletárforradalom időszakában, 1920-ig bezárólag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Veronika (1964) A Csanád megyei Nemzeti Bizottság működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes , Gábor (1964) A Psalterium Ungaricum forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Kálmán (1964) A személyiség pszichológiai értelmezésének néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Lajos (1964) Hogyan reagál a technikai haladásra József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, s e reagálások ideológiai gyökere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Parajdi, Ilona (1964) A matematikatanítás és a tanulók szakképzésének kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pászti, Margit (1964) Petőfi és Arany. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Reguli, Ernőné (1964) A meseíró Balázs Béla. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Simon, György (1964) A gyulai földmunkások helyzete és mozgalmai az 1929-33. évi világgazdasági válság idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlai, Erzsébet (1964) Mezőtúr helynevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Rudolf (1964) Фонетика русского языка в работах О. Ашбота. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, József (1964) Nyelvjárási szövegek szójegyzékkel Nagykónyiból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Miklósné (1964) Kuncz Aladár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, József (1964) A szegedi üzemek termelő tevékenységének alakulása 1955-1960 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegény, Eszter (1964) Kosztolányi Dezső purizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, János (1964) Az ismétlő-rendszerező órák néhány kérdése az általános iskolai történelemtanításban. (A VIII. osztály ismétlő-rendszerező órái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széplaki, Sándor (1964) Hatvan város története a felszabadulástól a két munkáspárt egyesüléséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tatai, István (1964) Általános iskolai magyar irodalmi tankönyveink szó- és kifejezés magyarázatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, Irén (1964) A gimnáziumi matematika tanítás és szakmai előképzés összekapcsolásának lehetőségei. (Különös tekintettel az autószerelő szakmára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turák, Jánosné (1964) A forma és a tartalom viszonya Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Istvánné (1964) Kosztolányi költői arca. A szegény kisgyermek panaszai és A bús férfi panaszai kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , István (1964) Tömörkény elbeszéléseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, József (1964) A költő Móra Ferenc. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Jenő (1964) A klasszikus téma Racine műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 07:06:20 CET.