Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2015

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó
Number of items: 506.

A

Albert, József Attila (2015) A munkajogviszony és a polgári jogviszony elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ali -Kiss, Katalin (2015) Személyiségi jogok védelme a polgári jogban : a nem vagyoni kártérítésektől a sérelemdíjig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Csenge (2015) Polgárháborúk Afrikában. A konfliktusok és a menekültek helyzetének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andróczki, Anita (2015) Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babos, Péter (2015) A szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unió Bíróság ítélkezési gyakorlatában, különös tekintettel az online szerencsejáték szolgáltatást érintő ügyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babák, Zoltán (2015) A munkaviszony megszüntetése minőségi cserére alapított felmondással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Brigitta (2015) Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi-Nagy, Olga Annamária (2015) A szülői felügyelet tartalma, az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagyinka, Péter (2015) Az Európai Unió bevándorlási és integrációs politikája, különös tekintettel a Stockholmi Program újításaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Dávid (2015) A nemzeti parlamentek és az európai integráció a délszláv államokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakaity, Mónika (2015) Megosztott hatósági hatáskör és az uniós jog hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Kitti (2015) Nők vezető beosztásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Andrea (2015) Compliance; megfelelőség a gazdasági életben büntetőjogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakró, Beatrix (2015) A földforgalmi törvény kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balasi, Orsolya (2015) A nők és a férfiak eltérő munkaerő piaci esélyei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Gábor János (2015) A veszélyes üzemek találkozása az autonóm gépjárművek esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Krisztina (2015) Választható béren kívüli juttatások, valamint lehetőségeik és hátulütőik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Máté (2015) Magyarország munkanélküliségének történeti vizsgálata statisztikai adatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Norbert János (2015) Munkabalesethez kapcsolódó ellátás elbírálásának nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eliza (2015) A hazai outplacement gyakorlat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Imola (2015) A toborzási és kiválasztási technikák érvényesülése általánosságban majd a Linamar Hungary Zrt. példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Réka (2015) A kapcsolattartás rendezésének békés módja : kapcsolatügyeleti mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Márta (2015) "Már az is nagy dolog lenne, ha minden ember naponta legalább egyszer fogat mosna!" Orális egészség a magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Zsolt (2015) A korlátolt felelősségű társaság bemutatása, különös tekintettel a személyegyesítő jegyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Dóra Eszter (2015) Törökország európai uniós csatlakozásának kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Mária (2015) Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének tapasztalatai alkotmányjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsik, Adrienn (2015) A fizetési meghagyásos eljárásokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricsa, Vivien Edit (2015) Napjaink jogi oktatása a különböző államokban (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Magyarország). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Krisztina (2015) Önrendelkezés elméletben és gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barton, Katalin (2015) A mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó szabályozás változásai 1959 és 2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Adrienn Erika (2015) Balesetekhez kötődő ellátások ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Sarolta (2015) A szerződés érvénytelenségének megállapítása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Behringer, Emese (2015) Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, különös tekintettel a munkahelyi stresszre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Rézmány, Leona (2015) A diplomáciai menedékjog, különös tekintettel a humanitárius okokból nyújtott védelemre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tímea (2015) A börtön személyiség-károsító hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekné Bertók, Kinga (2015) A család helyzete a mai Magyarországon különös tekintettel a családjoggal kapcsolatos összefüggésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Orsolya (2015) Akarom, de mikor? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Ferenc (2015) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Ágnes (2015) Posztszuverén hatalomgyakorlás az európai integrációban: átruházott hatáskörök és lojális együttműködés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Felícia (2015) A gyermek származásának valóság szerinti rendezése a bírósági peres és nemperes eljárásokban, az eljárások gyakorlati tapasztalatai, a szakértői bizonyítás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Binszkiné Kleba, Margit (2015) A környezetvédelmi termékdíj új szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodahelyi, Anita (2015) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, és a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Anita (2015) Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Szimonetta (2015) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dóra (2015) A központi várólista koordinációs hálózati rendszerének részletes bemutatása Magyarország tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Gerda (2015) A gyermekek védelme a nemzetközi jogban, különös tekintettel az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Krisztina Éva (2015) A munka világa Norvégiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Szántó, Judit (2015) A gyermeki jogok érvényesülése a gyámhivatal kapcsolattartási eljárásai során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borossebesi, Szimonetta Ivett (2015) Társadalmi körkép a mai Magyarországról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Éva (2015) Egy sajátos elkövetői kategória, a sorozatgyilkosok kriminológiai jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Szabina (2015) A jövedelem hatása a különböző társadalmi pozíciójú magyar családok helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Anna (2015) Terrorizmus az iszlámban. Tunézia és az erőszak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, László (2015) Az Európai Unió és az Arktisz: az Unió Arktisz Tanács állandó megfigyelői státusz kérelmének problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bullás, Katinka (2015) Az elítéltek foglalkoztatása a büntetés-végrehajtás időtartama alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Gabriella (2015) Az előzetes letartóztatás hatályos szabályozása és az egyéb szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Beáta (2015) A vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjainak hatása az egyén egészségképére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Emese (2015) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Orsolya (2015) A családok helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánvölgyi, Péter (2015) Az MKKSZ működése, Alapszabályának változásai az új Ptk. tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdon, Magdolna (2015) A nők szerepe a zöld gazdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Rita (2015) Tehetségbank. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cseh, Anett (2015) A jóhiszemű jogszerző védelme az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes, Krisztina (2015) Egyházak, börtönmissziók, civil szervezetek tevékenysége a börtön falain belül és az utógondozás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Krisztina (2015) A gyermeket nevelő családok helyzete a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Tímea (2015) A szociális és lakáspolitika fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipánné Papp, Petra (2015) Teljesítési képességet biztosító szerződési kikötések alkalmazása és változásai az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Dávid (2015) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítései és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Éva (2015) A mező- és erdőgazdálkodású földekre vonatkozó elővásárlási jogokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Barbara (2015) Kiskunhalas demográfiai statisztikai adatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Dorottya (2015) Munkaügyi jogviták és azok rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákiné Danyi, Katalin (2015) A helyi önkormányzatok társulásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Anna (2015) Közfoglalkoztatás Csanyteleken. A közfoglalkoztatás, mint munkaerő-piaci eszköz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Judit (2015) Orosz-ukrán kapcsolatok 1991 után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Adrienn Zsuzsanna (2015) A jó állam mérhetősége, különös tekintettel a jogállamiság kritériumára. A mérések módszertana és eredményei, a jövőbeni tendenciák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Karen (2015) Autonómiatörekvések a nemzetközi jogban, különös tekintettel Katalónia példájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Ágnes (2015) Nemzetközi terrorizmus - Szeptember 11-e hatásai a világpolitikára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Fruzsina (2015) Civil hatalom. A civil társadalom szerepe a magyar és lengyel rendszerváltásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Ágnes (2015) Gyermekeink védelmének rendszere, különösen a védelembe vétel jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Anetta (2015) Négy spanyol nyelvű ország demográfiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Degovics, Dániel Gábor (2015) Uniós alapelvi rendelkezések hatása a nemzeti földszabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Áron (2015) A nemi diszkrimináció Magyarországon és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Emese (2015) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének vizsgálata az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Gabriella (2015) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Gabriella Ilona (2015) A fenntartható versenyképesség elméleti és gyakorlati megközelítésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Noémi (2015) A szülői felügyeleti jog tartalma és rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi, Hajnalka (2015) Munkanélküliség Magyarországon a 2014.évi adatok tükrében : Kunszentmiklós település munkanélküliségi jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Balázs (2015) A civil társadalom az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikolett (2015) Az egészségügyi ellátórendszerek első számú védelmi vonala: az alapellátás Magyarország és Szerbia viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dományi, Dávid Áron (2015) A távmunka - elméleti és gyakorlati problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Beatrix Aranka (2015) Örökbefogadás és az örökbefogadási eljárás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Beáta Ágnes (2015) A hagyományos munkaviszonytól eltérő foglalkoztatás, avagy az atipikus foglalkoztatásról egy hazai szociális szövetkezet szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudinszky, Fanni (2015) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai-Kovács, Lea (2015) Látássérültek a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Evelin Edit (2015) A szakma és a család bűvészei - a kettős kötődésű karrier kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Alexandra (2015) Az új magyar médiaszabályozás értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Virág (2015) Halálozás és öngyilkosság a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Elek, Renáta Fanni (2015) Az Európai Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolatai - különös tekintettel Szerbiára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Noémi (2015) Nők a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesi, Renáta (2015) Cukorbetegek támogatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Adrienn Rebeka (2015) Nők a munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Gabriella (2015) A magánjogi jogérvényesítés egyes kérdései az EU versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős, Barbara (2015) A csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős, Blanka Tamara (2015) Helyzetjelentés Magyarország politikai berendezkedéséről: a demokráciától a state capture-ig vezető út. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erki Kiss, Edit (2015) Kártérítés a munkajogban (Különös tekintettel a bírói gyakorlatra). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erős, Márk Bence (2015) A modern kori kalózkodás a Nemzetközi jog és a NATO reakciójának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Éva (2015) Hajléktalanok helyzete Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Klára (2015) HR szerepe a szállodaiparban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Letícia (2015) A fogyatékosok integrációja a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán (2015) Az előadóművészekre vonatkozó törvényi szabályozások, zenészek jogviszonyai, a megbízási szerződés létrejötte. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2015) A munkavállaló felelőssége a magyar munkajogban (fegyelmi és kártérítési és felelősség). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Klára Klaudia (2015) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Patrik Róbert (2015) Szerződések érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ágota Nikolett (2015) A gyermeki jogok érvényesülése az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Dániel (2015) Európai parlamenti vita. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, János Bence (2015) A biztonságpolitika alakulása és kihívásai a 20. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Feke, Benjámin (2015) Konfliktusok és kihívások a Közép-és Távol-Keleten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ferenc (2015) Az ügyész szerepe a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Linda Gabriella (2015) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferik, Ádám (2015) A radikális jobboldali pártok befolyása a bevándorlási kérdés tükrében a 21. században, Hollandia, Olaszország és Franciaország esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Csilla (2015) Munkakör-értékelés jelentősége a szervezet emberi erőforrás menedzsmentjében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Alexandra Éva (2015) Diplomáciai menedékjog Közép- és Dél-Amerikában - különös tekintettel az Assange ügyre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Franz, Noémi (2015) Sorsok és ösztönzések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Friebert, Balázs (2015) Banktitok és információcsere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Friedrich, Mária (2015) Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető jogi jellegek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fulajtár, Pál (2015) A számítógépes bűnözés gyakorlati és jogi problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Dorina (2015) A megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Tibor (2015) Közös jogkezelés Magyarországon, kiemelt figyelemmel a zenei közös jogkezelőkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Zsanett (2015) Munkahelyi zaklatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földváry-Szabó, Zsuzsanna (2015) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füleki, Ádám (2015) A járművezetés ittas állapotban bűncselekményének jogértelmezési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galla, Tímea (2015) Törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geider, Katalin Tünde (2015) A választottbíráskodás hatályos szabályozásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gere, Eszter (2015) A közoktatás és a népességstatisztika kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerő, Anita (2015) Magyarország közfoglalkoztatási programjának változó szabályozási rendje a múltbéli foglalkoztatáspolitikai intézkedések áttekintésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Goldbach, Janka (2015) Pénzbeli ellátások kedvező és kedvezőtlen változásai Magyarországon 2010-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Gabriella (2015) Az egyházak szociális szerepvállalása és a civil szektor – alapjogi összefüggésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gora, Hedvig (2015) Atipikus foglalkoztatási formák. Részmunkaidőben való foglalkoztatás ma Magyarországon, valamint az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gorondy-Novák, Márton (2015) Jog és igazságosság kérdése az utilitarista jogelméletben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greksza, András (2015) Az emberölési bűncselekmények a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gráczer, Irma (2015) Az Egyesített Szociális Intézmény humánpolitikai stratégiájának jellemzői, teljesítményértékelés, lehetséges ösztönző eszközök a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások közalkalmazotti munkavállalóinak körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gubcsi, Gréta (2015) Gyermekvédelem az Európai Unió és Magyarország médiaszabályozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Georgina (2015) Az azonos nemű párok kapcsolatának jogi szabályozása nemzetközi viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyebrovszki, Barbara (2015) Megélhetési esélyegyenlőség/egyenlőtlenség Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenizse, Balázs (2015) Hazánkat érintő illegális migráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyetvai, Béla (2015) Az igazságügyi statisztika jelentősége a modern jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyimesi, Henriett (2015) Fogyasztói érdekek és állampolgári tiltakozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Kristóf (2015) A Nemzetközi Gazdasági Rendszerek és a Nemzetközi Valutaalap. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Réka (2015) A házasságkötésre és a házasság felbontására vonatkozó jogi szabályozás alakulása, továbbá a házasságkötések és válások számának alakulása és a számukat befolyásoló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Zsanett (2015) Perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza, Gábor (2015) A parlamenti fegyelmi jog eszközeinek változása és gyakorlati alkalmazása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Andrea (2015) A toborzási és kiválasztási módszerek alkalmazásának összehasonlítása a Magyar Honvédség és a civil szféra területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Emese (2015) Franciaország alkotmányos fejlődése. Az Ötödik Köztársaság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Jolán (2015) Brazília geopolitikai helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Zoltán (2015) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagya, Szabolcs Tibor (2015) A polgári perbeli bizonyítás legfontosabb kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Réka (2015) A mexikói bevándorlás kezdetei és a hispanizálódás folyamata az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Donát (2015) Tradicionális és modern politikai törésvonalak kutatása aktuálpolitikai témák tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajzer, Dóra (2015) A szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények egykori és új szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halai, József (2015) Munkaerő toborzás és kiválasztás : nemzetközi kereskedelmi vállalat toborzási és kiválasztási gyakorlatának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Ferencné (2015) A családok támogatását szolgáló törvényi változások hogyan befolyásolták a családok gyermekvállalási kedvét Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Gábor (2015) Az ellenzéki összefogás alakulásának összehasonlító elemzése az 1994-1998. illetve és a 2010-2014. közötti ciklusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai, Bonifác (2015) AZ Orosz Föderáció Geopolitikai Törekvései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Anna (2015) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés és büntetés-végrehajtási nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Istvánné (2015) Egy vállalat munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere (a Hód-Mezőgazda Zrt. példáján keresztül). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó, Ágnes (2015) Személyi teljesítményértékelési rendszer kidolgozása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Zsuzsanna (2015) A létminimum alatt élők társadalomstatisztikai adatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haskó, Edina (2015) A tanúvallomás szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hausel, Bence (2015) A magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok az Antall-kormány külpolitikájában (1990. május – 1990. december). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Dóra (2015) A genetikailag módosított organizmusokkal kapcsolatos viták az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Gabriella Vanessza (2015) Európai migrációs tendenciák és kihívások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heim, Fanni (2015) Nemzetközi jog és Magyarország: transzformációs problémák és hiányosságok Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Henes, László Gergő (2015) Karrier a szervezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hiesz, Viktória (2015) A túlélő házastárs törvényes öröklési jogi helyzete 1946-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hito, Jázmin Lina (2015) A Class action bemutatása az amerikai eljárásjogban és a kodifikációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann, Erika (2015) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények minősített esetei elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki, Nikoletta (2015) Az Alkotmánybíróság legitimitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyik, Anna (2015) Modernkori kalózkodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Eszter (2015) Munkanélküliség napjainkban Kiskunfélegyházán az összehasonlító statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Rebeka (2015) Egyoldalú szerződésmódosítás fogyasztói kölcsönszerződésekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Ildikó (2015) A munkáltató által egyoldalúan meghatározott szabályzatok a munkajog rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Híres, Attila Péter (2015) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja, alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hörömpöli, Lúcia Imola (2015) Úton a nemek közötti egyenlőség felé: a parlamenti paritás kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ifju, Vivien (2015) A gyermekkatonaság szabályozása, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek együttműködéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, Kornélia (2015) A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jenővári, Dániel (2015) Öngyilkosság és önkárosítás a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerney, Leona (2015) Kartelljog az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Anita (2015) Az atipikus munkajogviszonyok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Evelin (2015) Az Európai Unió migrációs politikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Kitti (2015) LMBT emberek társadalmi helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Nóra (2015) A Közös Európai Menekültügyi Rendszer legnagyobb kihívása: kölcsönös bizalom kontra visszaküldés tilalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Junászka, Klaudia (2015) A gyermekkatonaság problémája a nemzetközi jogban különös tekintettel a Vöröskereszt iránymutatásai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalmár, Éva (2015) Levélszemét versus adatvédelem a direkt marketing szektorban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás, Hajnalka (2015) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, bejelentésével, valamint a jogviszonyok minősítésével kapcsolatos ellenőrzési hatáskörről az elméletben és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karalyos, Gáborné (2015) A foglalkoztatás mint a reszocializáció eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karas, Bettina (2015) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Cintia Ildikó (2015) A magzat jogállásának kérdései az alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Zoltánné (2015) Családok támogatása a magyar jogrendszrben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemecsei, Máté (2015) A rendszerváltás utáni médiatörvények összehasonlítása, különös tekintettel a fogyasztókat érintő kérdésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertiné Bencsik, Irén Éva (2015) A pénz pszichológia és nem matematika, avagy a hitelek fogságában okok és háttér. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Márta Anita (2015) A mező - és erdőgazdasági földek adásvételének engedélyezési eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Andrea (2015) A lopakodó reformoktól a rendszerváltásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Nóra (2015) Az Orbán-kormány és az IMF. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Patrik (2015) A nemzetközi szerződésekhez fűzhető fenntartások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Petra (2015) Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Szabó, Brigitta (2015) A nyugdíjrendszer fenntarthatósága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Csenge Annamária (2015) Toborzás-kiválasztás - online toborzás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gyula Tibor (2015) Jogi oktatás, távoktatás és internet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, István (2015) Termőföld használatának szabályozása a földforgalmi törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Veronika (2015) Okirati bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely, Katalin (2015) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klepács, Angéla Alexandra (2015) Toborzás, kiválasztás problémái és változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Zsófia (2015) Javítóintézeti nevelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ádám (2015) Politikai marketing a 2014-es szegedi önkormányzati választás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koller, Dezső (2015) A 2012. évi I. törvény hatása a munkaügyi kapcsolatokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Zita Melinda (2015) A Magánszféra védelme a technológiai fejlődés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsag, Katalin (2015) A büntethetőségi korhatár leszállítása, tekintettel a német szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondoros, Zsolt (2015) A gondoskodó elbocsátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Réka (2015) A tisztességes eljáráshoz való jog és a konzuli védelem a szabályozásban és eseteken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Klára (2015) Nyugat-Balkán és Szerbia, avagy az európai integráció egy speciális esete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Katalin (2015) Mihail Hodorkovszkij - Egy "lelkiismeretes elítélt" története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koronczai, Míra (2015) A terhelt joghelyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel az ártatlanság vélelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta, Lilla Vivien (2015) Lediplomáztam, mitévő legyek? : friss diplomások helyzete és esélye a magyar munkaerő - piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (2015) Toborzás és kiválasztás a humán erőforrás menedzsmentben, különös tekintettel a kompetencia alapú kiválasztásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Brigitta (2015) A gyermekek védelme a nemzetközi jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Fanni Beáta (2015) Kábítószer-probléma a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Fanni Luca (2015) A települési önkormányzatok, ezenbelül is Újszentiván segélyezésben betöltött szerepének bemutatása a családok szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Flóra (2015) Közös agrárpolitika Magyarországon : az európai uniós csatlakozással járó lehetőségek és kockázatok feltárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ivett (2015) Megváltozott munkaképességű személyek és a velük szemben fennálló előítéletek a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2015) Reklámszabályozás, különös tekintettel a speciális korlátozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mercédesz Judit (2015) A késői gyermekvállalás okainak vizsgálata az értelmiségi nők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Renáta (2015) Alapjogok érvényesülése a büntetőjogban : különös tekintettel az Alkotmánybíróság gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Róbert (2015) A magyar nacionalizmus a XIX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sarolta (2015) Németország felosztásának biztonságpolitikai következményei (1945-1956). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Veres, Ágnes (2015) Családtámogatási ellátások jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsuch, Edina (2015) A kártérítési felelősség szabályai a Munka törvénykönyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsuch, Szabolcs (2015) Péter Gábor, a teljhatalomtól a bukásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Kristóf (2015) A kémkedés nemzetközi jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczik, Dóra (2015) A szervezeti kommunikáció vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kujundzic, Alisa (2015) Vajdaság demográfiai és társadalomstatisztikai jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulich, Emese (2015) Munkahelyi generációs konfliktusok a vezetői tevékenységben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuliga, Ferenc (2015) A nemzetközi fejlesztési segélyezés rendszere, céljai, jogi háttere és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuruczné Egri, Sarolta (2015) Egyéni felelősségvállalás az egészség megőrzése érdekében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kvak, Róbert (2015) Megfelelő embert a megfelelő helyre – a munkakörértékelés szerepe a vállalat életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Renáta (2015) A gyerekkatonaság nemzetközi jogi védőhálója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Judit (2015) A magyar és a német foglalkoztatáspolitika passzív eszközeinek elméleti összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Krisztina (2015) A közjegyző kötelezettségei a jogerős fizetési meghagyás végrehajtása és a közjegyzői okirat végrehajtása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Késmárki, Ildikó (2015) Az ügyvédi hivatás mibenléte és az ügyvéd szerepe a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Petra Alexandra (2015) Adatok az afrikai szegénységről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Andrea (2015) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ágnes (2015) Kartelltilalmi megállapodások az Európai Unióban, különös tekintettel a megállapodás-típusokat érintő változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Gábor (2015) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény, Anita (2015) Háziorvos feladatai, avagy a praxisban elvégezendő gyakori munkák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kötél, Éva Judit (2015) A munkaviszony megszűnésének munkajogi és szociális jogi következményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdi, Bernadett (2015) A 2013-as létszámcsökkentés hatásai a Démász Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Paulina (2015) Magyarország médiahelyzetének alakulása a rendszerváltástól a 2010-es kormányváltásig- a politika és a média kapcsolata, a magyar médiaháborúk okai, következményei, a posztkommunista országok sajtószabadságának nemzetközi megítélése-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Adrienn (2015) Az adatvédelem egyes kérdései a munkahelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Katalin (2015) A családon belüli abúzus statisztikája és problémái Magyarországon különös tekintettel a gyermekek bántalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lapu, Árpád (2015) Az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere: Kompromisszum, vagy megoldás? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Legát, Csaba (2015) Tisza Kálmán és a gyülekezési jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Szabolcs (2015) Az iszlám államok alkotmányos berendezkedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lendér, Evelin Gabriella (2015) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Judit Babett (2015) A gyermeket nevelő családok helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Noémi (2015) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének új stratégiai koncepciója a napjainkban jelentkező védelmi és biztonsági kihívásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyelné Szilágyi, Szilvia (2015) A társadalom és a drog kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lesták, Vivien (2015) Afrikai bukott államiság és Szomália. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Letenovics, Ivett (2015) A diplomaták büntetőjogi mentessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lippai, Laura (2015) Balástya község közfoglalkoztatása 2014-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Norbert László (2015) A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítás renszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász, András Bence (2015) Szélsőséges iszlám mozgalmak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Adrienn (2015) A munkavállalók képmáshoz való jogának védelme a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Nóra (2015) Az enyhén és közepesen súlyos értelmi fogyatékkal élő speciális nevelési igényű tanulók helyzete, esélyegyenlőségének megvalósulása a magyar alapfokú közoktatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Diána (2015) A visegrádi országok munkanélküliségi és elöregedési helyzetének vizsgálata napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczi, Orsolya (2015) Pályakezdő munkanélküliek és lehetőségeik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mackó, Mária (2015) A közlekedési bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magdits, Szilvia Zsuzsanna (2015) Az Európai Uniós tagállamok demográfiai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony, Tímea (2015) A diplomáciai kiváltságok és mentességek szabályozása és gyakorlata a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Edina (2015) Mezőgazdasági őstermelő helye a társadalombiztosítási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Szilvia (2015) A közrend fogalmának alakulása a magyar és az európai jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marjánné Rinyu, Ilona (2015) A gyermekszegénység társadalmi és szociológiai háttere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marsovszki, Ádám (2015) Szociális ellátórendszer fenntarthatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martonovics, Bernadett (2015) Az adóigazgatás területén alkalmazandó speciális végrehajtási kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maszlag, Anna (2015) Az atipikus munkavégzés jogi keretei és elterjedésének vizsgálata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuszka, Petra (2015) A menekültek védelme a nemzetközi jogban, különös tekintettel a menekültvédelem egyes jelenkori problémáira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mazán, Melinda (2015) Az emberi erőforrás gazdálkodás szerepe a kis- és középvállalkozásoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mekler, Sarah (2015) A modern- és posztmodern háborúzás konfliktustörténeti megközelítése és egyes példáinak csoportosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mesterházyné Szűcs, Anita (2015) Az üzemi tanács intézményesülése Magyarországon. A Magyar Posta Zrt. üzemi tanácsa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálik, Edvin Máté (2015) Magyarországi politikai hírháttér – és magazin műsorok elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Katalin (2015) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása és gyakorlata a magyar munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikházi, Enikő (2015) Latin-Amerika és Kína geopolitikai kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Márk Zoltán (2015) A jogos védelem kiterjesztése az új Büntető Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocskonyi, Sára (2015) A sértett általános jogállása a magyar büntetőeljárásban az Európai Unió jogforrásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anett (2015) Családbarát munkahelyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kitti Anett (2015) Üzemi tanácsokra vonatkozó törvényi változások gyakorlati hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Melinda (2015) Az eutanázia, mint emberi jogi kérdés egyes alkotmányos demokráciákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muszka-Kallo, Orsolya (2015) Szociális jog a hadigondozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mánya, Magdolna (2015) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a felmondás szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Zsuzsa (2015) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márok, Soma (2015) A „három csapás” a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Antal (2015) Számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyási, Titanilla (2015) Az emberölés minősített esetei és privilegizált esete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2015) Munkaviszony megszüntetés a bírói gyakorlat tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Móra, József (2015) A Magyar Vöröskereszt és a véradás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móráné Acsai-Varga, Katalin (2015) Közfoglalkoztatás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Zsófia (2015) Külföldi eljárások és határozatok elismerése, kitérve a torpedó-keresetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Antal (2015) A munka- és pihenőidő szabályozása Magyarországon és az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Barbara (2015) A denizen jogállás az Európai Unióban mint az uniós polgárság alternatívája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Hajnalka (2015) Fogyasztói jogok védelme a jogalkalmazás tükrében közérdek vagy magánérdek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Izabella (2015) A termőföld tulajdonjog megszerzésének szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Izabella Anikó (2015) Gyermekek jogi helyzete Afrikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikolett (2015) A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci reintegrációjának segítése a civil szervezetek által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2015) A Silveria Kft. munkaügyi problémáinak feltárása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsófia (2015) XXI. századi női problémák: Összeegyeztethető a karrier és az anyaság? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagypál, Csaba (2015) Funkciók és hatáskörök a parlamenti kamarákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Mónika (2015) Kulturális különbségek a munkamorálban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nusser, Barbara (2015) Az elítélt anyák és gyermekeik kapcsolata a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Panna (2015) Kínzás, embertelen és megalázó büntetések tilalma a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Eszter (2015) A dopping büntetőjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oltyán, Gábor (2015) Orbán Viktor személyiségének fejlődése kisgyermekkortól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

P. Nagy, Róbert (2015) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Palatinus, Emese (2015) Az emberkereskedelem tényállásának kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palkovics, Imre (2015) A makroszintű munkaügyi kapcsolatok alakulása a rendszerváltástól napjainkig : (egy résztvevő megfigyelő tapasztalatai alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palla, Tibor (2015) A közfoglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi, András (2015) Az elöregedő társadalom hatása a nyugdíjrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Anita (2015) A munkaügyi ellenőrzések és a munkavédelem jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Nikolett (2015) Munkanélküliség napjainkban Magyarországon, Bács-Kiskun megye példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Nóra Enikő (2015) Az oknyomozó újságírás jogi és politikai korlátai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Viktória (2015) A kölcsönszerződés egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pardi, Attila (2015) Egyenlő bánásmód elve és esélyegyenlőség az alkotmánybíróság egy döntése tükrében. Az Alkotmánybíróság szerepe az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós, Anna (2015) Politikai pszichológia: manipuláció, taktika és kognitív kontroll az Amerikai Egyesült Államok belpolitikájában a hidegháború idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecséri, Viktor (2015) A magyarországi turizmus adatai az 1980-as évektől. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjésiné László, Anita (2015) Az elítéltek foglalkoztatása a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesír, Irén Aranka (2015) A női vezetők és az esélyegyenlőség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczi, Tamás (2015) A külföldi rendes- és választottbírósági ítéletek végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczi (Borzási), Tímea (2015) Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Fanni (2015) Az atipikus munkavégzés sajátos formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Boglárka (2015) A munkahelyi konfliktusok és kezelésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Tibor (2015) Szomália és a szomáliai klánrendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piri, Petra Orsolya (2015) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Angéla (2015) A pályakép alakulása az MKTB szakos hallgatók és végzettek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgári, Annamária (2015) Munkanélküliség Jász-Nagykun Szolnok megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Patrícia Boglárka (2015) A munkaerő-piaci szolgáltatások vizsgálata, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prikidánovics, Tamás (2015) A határon túli magyarság történelmi és demográfiai sajátosságai Erdélyben és a Vajdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, József István (2015) A munkáltatók felelősségi kockázatkezelésének lehetséges eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Kinga (2015) Az anyasághoz kötődő ellátások és a gyermekvállalás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pékó, Erika Barbara (2015) A fiatalokat érintő társadalmi problémák elemzése, különös tekintettel Szolnok Megyei Jogú Város lakosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabó, Tamás (2015) A zöld ipar, zöld gazdaság hatása a foglalkoztatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Póli, Bella (2015) Üzleti mediáció az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póth, Csilla Judit (2015) A magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek jogi helyzete Magyarországon, különös tekintettel az egészségügyi ellátásukra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Póth, Máté (2015) A helyszíni szemle szerepe a betöréses lopások bizonyításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi, Ilona (2015) A nyugdíjbiztosítási rendszer finanszírozása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Raffai, Bernadett (2015) Úton Európába : a menekültek védelme a nemzetközi és európai színtéren. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rakuszné Makra, Ibolya (2015) Bérezési rendszerek összehasonlítása eltérő nemzetgazdasági ágazatban működő gazdasági társaságoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rehák, Anita Ildikó (2015) Az orvos kártérítési felelőssége az új Polgári Törvénykönyv tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reményi, Rita (2015) A diákmunka kialakulása, szabályozása és helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rossu, Balázs Roland (2015) Kollektív szerződések az „új” munka törvénykönyve tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rotyis, Bálint (2015) Csurka István és az MDF. Párton belüli konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rovó, Helga (2015) Az eljárás labirintusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruff, Bence (2015) Az USA kulturális diplomáciája a Közel-Keleten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa, Norina (2015) Munkaidő szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa, Szabolcs (2015) Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsinszky, Klaudia Éva (2015) A szervezett bűnözés problematikája és a maffia, mint bűnszervezet Olaszországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Vivien (2015) A nevelőszülői és örökbefogadási jogviszony főbb jellemzői; különös tekintettel annak alanyaira és joghatásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Répási, Kinga (2015) A családi élet és a munka összehangolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Ildikó Vivien (2015) A családon belüli erőszak speciális formái: az időskorú, valamint a fogyatékkal élő családtag bántalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rómer, Judit (2015) A korai oktatás jelentősége a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rónainé Galkó, Erika (2015) Speciális büntetőjogi alapelvek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róta, Tamás (2015) Az Egyesült Államok esküdtszéki rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Vivien Szilvia (2015) A halálbüntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajgó Vitéz, András (2015) A magyar rockzenei élet alakulása a rendszerváltás után szerzői jogi viszonylatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sajó, Gergő (2015) Jelenkori szlovén munkajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sastin, Dzsenifer (2015) Spanyolország Alkotmámyfejlődése és a Katalán Autonómia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebesi, Nóra (2015) A demokrácia problémái és lehetőségei a szub-szaharai térségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sedró, Annamária (2015) A kényszerített migráció és a humanitárius rendszerek alakulása a világban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sepsei, Márk (2015) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Emese Réka (2015) Etnikai profilalkotás a jogösszehasonlítás szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Sára (2015) Munkaerő migráció a Kárpát-medencében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Németh, Katalin (2015) Teljesítményértékelés a közszférában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos-Szabó, Alexandra (2015) A hatósági eljárás bemutatása a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipter, Attila (2015) Környezettudatos Foglalkoztatás : zöld munkahelyek, munkák és gazdaságra gyakorolt hatásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sléder, Nelli Noémi (2015) A gyermekek családi jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Smuta, Helga Dóra (2015) Az alkotmányjogi panasz elméleti és gyakorlati kérdései, különös figyelemmel az Alkotmánybíróság által hozott határozatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Anett (2015) Természetvédelmi előírások a mezőgazdasági területeken, különös tekintettel az élőhelyek megőrzésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stayer, Edgár (2015) Vad által mező- és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stefanik, János (2015) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stübéné Borsodi, Olga (2015) A cselekvőképességet érintő gondnokság, a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Suba, Ágnes (2015) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka, Bálintné (2015) Magyarország foglalkoztatottság politikája az adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Svraka, Mónika (2015) Az egészségügyi dolgozók helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Dóra (2015) A magyarországi vezetők jellemzése vezetéstudományi és munkajogi szemszögből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gréta Esztella (2015) Az Eichmann-per, mint a holokauszt bizonyítéka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kitti Marina (2015) A fogvatartottak egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Viktor (2015) Izrael Állam megalakulásának folyamata és nemzetközi helyzetének változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Palócz, Ilona (2015) Gyermekvállalás napjainkban : a jövő nemzedéke a szociálpolitika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Vajger, Mónika (2015) Munkanélküliség helyzete Kistelek és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Szilvia (2015) A menekültügy jogi szabályozása, különös hangsúllyal a dublini rendszer aktuális kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Anita (2015) Atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása egy vasúttársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (2015) A gazdasági jogviták rendezésének főbb nemzetközi fórumai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, András (2015) Libanon története a XX. század tükrében: a francia mandátumtól a függetlenségig, polgárháborútól a Cédrusok Forradalmáig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szamlerné Kárpáti, Mónika (2015) Az egyenlő bánásmód rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szamosvölgyi, Klára (2015) Szegénység és társadalmi kirekesztődés problémája Magyarországon a rendszerváltást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyi, Petra (2015) Orosz - Ukrán konfliktus : kezdetektől a minszki megállapodásig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Bettina (2015) A kurd-kérdés Törökországban 1978-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Csilla (2015) A magyar képzési rendszer sajátosságai különös tekintettel a munkaerő-piaci tréningekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szedlacsek, Éva Margit (2015) A gyermek a jövőnk, a múlt és a jelen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Laura (2015) A munkaerőközvetítés tendenciái a 21.században. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi, Zsolt (2015) Politikai pártok feloszlatása a demokrácia védelmében - az ETA pártjai a Strasbourgi Bíróság joggyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Tamás (2015) Emlékezetpolitika és politikai viták a német megszállás áldozatainak emlékműve körül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Ágnes (2015) Közfoglalkoztatás Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelei, Erika (2015) A vadászati jog egyes elemei, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeltner, Ivett Brigitta (2015) Az emberi jogok védelme Afrikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemők, Nóra Alexandra (2015) Korlátolt határtalanság, avagy az Európai Unió bevándorlásának története, politikájának alakulása és társadalmi-kulturális következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenoradszki, Nóra (2015) Az uniós polgárok jogai, különös tekintettel az európai polgári kezdeményezésekben való részvételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Nikolett (2015) A fizetésképtelenség munkaügyi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentmártoni, Balázs (2015) A szerződések érvénytelensége a régi és az új Polgári Törvénykönyv alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Anita (2015) Az atipikus foglalkoztatási formák : munkaerő-kölcsönzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sziklai, Katalin Szilvia (2015) A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilaj, Szilvia (2015) Munkaerő-kölcsönzés a gyakorlatban, fizikai munkát végzőket vizsgálva, multinacionális környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirbikné Makó, Tímea (2015) A bírósági közvetítés helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szomszéd, Máté (2015) A migráció szabályozása, elméletei Szíria tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztoján, Krisztina (2015) Bírói igazgatási rendszerek összehasonlító elemzése - az osztrák, a spanyol és a magyar út. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyogh-Kovács, Réka Emese (2015) A nők helyzete Tunéziában a francia protektorátus idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Márk (2015) A központosított bérszámfejtés rendszere, előnyei és hátrányai a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke-Kis, Bernadett (2015) Az ukrán-orosz konfliktus leírása a 2013 december és 2015 közötti intervallumban; a konfliktus kiváltó okai; helyi, regionális és globális következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőkéné Csiszár, Szilvia (2015) A gyermek családi jogállása : az anyai és az apai státusz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Anikó Edit (2015) Koszovó függetlenedése és lehetséges hatásai : valóban nem precedens? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Annamária Gerda (2015) Vezető tisztségviselők felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Kata (2015) Esélyegyenlőségi szervezetek az Equinet tagságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Krisztina (2015) Nemzetközi migráció az Európai Unió területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Nóra Éva (2015) Megváltozott munkaképesség vagy megváltozott lehetőség? : a megváltozott munkaképességű személyek hazai helyzete a munkaerőpiac és az esélyegyenlőség tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfárné Tóth, Klementina Teréz (2015) A termőföld tulajdonjogának megszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárdi, Ildikó (2015) Cargo crime, a közúti áruszállítás veszélyei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süle, Lili (2015) A gyermekjogok védelmének főbb aspektusai és a tisztességes eljárás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Alexandra (2015) Az igazságszolgáltatás nyilvánossága Magyarországon és bizonyos angolszász országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Emese (2015) A munkanélküliség alakulása Magyarországon és pszichológiai hatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Tünde (2015) Szultánák, háremhölgyek és hétköznapi asszonyok az Oszmán Birodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Vivien (2015) Uniós jogszabályok megjelenése és alkalmazása a magyar családtámogatási ellátások körében, különös tekintettel az alanyi jogon járó családi ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Zília Rita (2015) A NATO és Magyarország biztonság és védelempolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Amanda (2015) Diplomácia és protkoll. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tandi, Flóra (2015) A zene akkor lesz mindenkié, ha fizetnek érte. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Tímea Tamara (2015) Elítéltek munkáltatása és ahhoz kapcsolódó problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Viktória Alexandra (2015) Gyermekek nemzetközi jogai különös tekintettel a gyermekkatonaság kérdésére és a radikalizált gyermekek védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkóné Fazekas, Mónika (2015) Gyermekek után járó családtámogatási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarné Bóna, Beáta (2015) A magyar katonai büntetőjog fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tary, Katalin (2015) Közéleti szereplők személyiségi jogának védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telek, Erika (2015) A Társadalombiztosítási Alapok mérlege. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Dániel (2015) Az Európai Unió államntani jellege : (Államszövetség vagy szövetségi állam). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisza, Anikó (2015) Szociálpolitika a Kádár-rendszerben és napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomcsa, József (2015) A Kormány gazdaság- és kereskedelempolitikája : a multinacionális kereskedelmi vállalatokat érintő szabályozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tukolicza, Tünde (2015) A családpolitika új útjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tulecz, Magdolna (2015) A munkavállaló kártérítési felelőssége a polgári jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tuska, Péter (2015) A Földforgalmi törvény szabályai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori, Zsuzsanna (2015) A 2008-as világgazdasági válság hatása a dán gazdaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori, Zsuzsanna (2015) A 2008-as világgazdasági válság hatása a dán gazdaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkány-Szűcs, Ágnes (2015) Az állampolgársági eljárás és annak alkotmányjogi garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Alexandra Katalin (2015) Tárgyi bizonyítékok és a kriminalisztika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Attila Tas (2015) A tulajdonjog korlátai – alapjogi szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dóra (2015) Diplomások munkaerő-piaci helyzete a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gergő (2015) Kisebbségi területi autonómiák Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (2015) Munkanélküliség és a kiútkeresés eredményei Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2015) A fogvatartotti nevelés szabályozásának aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kamilla (2015) Munkavállalói elégedettségnövelés extra költségek nélkül a közigazgatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2015) Az önkormányzati jogalkotás jövője a múltja és jelene tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márta (2015) A Munka és Pihenőidő nyilvántartása ContiTech Fluid Automotive Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (2015) A munkaidő és pihenőidő szabályainak alkalmazása az Eckerle Cégcsoport kiskőrösi telephelyén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Molnár, István (2015) A lakás és földvagyonnal való gazdálkodás változásai és ezek hatásai 1945-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Fanni (2015) A munkaerő-toborzásának és kiválasztásának technikái, kiemelve a XXI. század adta lehetőségeket. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Kata (2015) Pályaorientáció, pályatanácsadás mint a munkanélküliség kezelésének aktív eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ungvári, Nóra (2015) Totalitarizmus elméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Csaba Koppány (2015) A házastárs és az élettárs öröklése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csilla Erika (2015) A jelentkezők együttműködésének vizsgálata a kiválasztás során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dzsenifer Ivett (2015) Tagkizárás szabályainak alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nikolett (2015) Az áldozattá válás jogi és pszichológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nikolett Krisztina (2015) Betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Orsolya (2015) Ansziennitás jogintézményei a közalkalmazotti jogviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ádám (2015) A know-how szerepe a franchise jogviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ágnes (2015) A nemzetközi védelemre szoruló gyermekek helye a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargyai, Beatrix Erzsébet (2015) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Petrovszki, Ildikó (2015) Béren kívüli juttatások rendszerének bemutatása, Cafeteria-rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Imre (2015) A politika eszköze - a háború : változás vagy állandóság? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Orsolya (2015) A szíriai polgárháború és a nagyhatalmi érdekek : a szíriai polgárháború Franciaország szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vezér, Judit (2015) A munkanélküliség kezelése Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián, Edina (2015) Generációk közötti munkahelyi konfliktus kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidákovics, Tímea (2015) Brain drain, az agyelszívás jelenségének az elemzése, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók elvándorlása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Cintia (2015) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Aranka Alexandra (2015) Miért így és miért nem másképp? : az alkoholizmus zsákutcája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Anita Viktória (2015) A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő rendelkezések a büntető kódexben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Gyula Máté (2015) A büntetőügyekkel kapcsolatos igazságügyi együttműködés, és a bűnözés alakulása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Városiné Tihanyi, Petra (2015) A munkaügyi ellenőrzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Márta (2015) A szülői felügyelet gyakorlása és a kapcsolattartás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Nándor Imre (2015) Az információszabadság elméleti és gyakorlati kérdései,különös tekintettel a minősítéssel védhető közérdekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Walter, Viktória Inez (2015) Fogyasztóvédelem és termékbiztonsági szabályok az Európai Unióban és Magyarországon a kozmetikai termékek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weigert, Lilla (2015) A HRM legnépszerűbb tevékenységeiről: A toborzásról és a kiválasztásról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zelenyánszki, Edina Erzsébet (2015) A hallássérültek esélyegyenlősége az oktatásban és infokommunikációs akadálymentesítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Patrícia (2015) Életminőség változása a XXI. századi Európában és hatása a magyarok külföldi munkavállalására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsíros, Liza Sára (2015) A Nemzetközi Büntetőbíróság felépítése és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsótér, Edit (2015) Egészségügyi statisztika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Tamás (2015) Az önkényuralmi jelképhasználat alkotmányjogi és büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zágori, Szilvia (2015) Migráció egészségügyi hatásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Adrienn (2015) Az Emberi Jogok Európai és Amerika-közi Bíróság gyakorlatának összevetése a kínzás tilalmának fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Flóra Anna (2015) A házassági és élettársi kapcsolat összehasonlítása - különös tekintettel az öröklési szabályokra és az új Ptk. változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston-Papp, Éva Katalin (2015) Pszichiátriai betegek a munka világában. Tények és dilemmák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árpás, Tamás (2015) Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában, kiemelt figyelemmel az Ebktv. főbb módosítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árva, Károly (2015) Vadkár hatályos jogi szabályozása különös tekintettel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éberhardt, Bernadett (2015) A különélő szülő jogai, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Klára (2015) Kötélhúzás. A magyar kerekasztal-tárgyalások első szakasza 1989-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ónodi, Regina (2015) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 23:22:20 CEST.