Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2012

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ó
Number of items: 690.

A

Agonás, Éva (2012) A vérfertőzés büntetendőségéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Tímea (2012) A feketemunka Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Szilvia (2012) A magyar családtámogatási rendszer felépítése és működésének elvei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Zita (2012) A Fidesz 2010-es választási győzelemének okai a politikai elemzések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Katalin Noémi (2012) Az európai biztonságpolitika a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Erika (2012) [Magyarország ingatlan forgalma : az ingatlan fogalma, az ingatlan megszerzésének módjai, igénybe vehető támogatások]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Dr. Erika (2012) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Leroy kontra Franciaország ügyben (36109/03) 2008. október 2-án hozott ítélete. Magyar nyelvű fordítás és fordítási kommentár [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babák, Dóra (2012) Magyarország és Irán kapcsolata 1978-tól 1985-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Barbara (2012) A közúti baleset okozása bűncselekmény elemzése, különös tekintettel a sebességhatár túllépése elkövetési magatartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Szabolcs (2012) Regionalizmus formái Európában a múltban és jelenben, autonómia Székelyföldön és Baszkföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Badó, Andrea (2012) Az általános szerződési feltételek, különös tekintettel a Blanketták csatája néven ismert esetkörre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baglyos, Csilla (2012) Kábítószer-probléma a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Eleonóra (2012) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, Petra (2012) Állami szerepvállalás az idősgondozás rendszerében Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Kata (2012) Jog, irodalom és más tudományok kaleidoszkópja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzát-Csuhaj, Brigitta (2012) A bűnözés alakulása Magyarországon az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Emese (2012) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balassa, Szabina (2012) Kiskorúak örökbefogadása, gyámhivatali és szakszolgálati feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Balázs (2012) Az államok keletkezése a modern nemzetközi jogban, különös tekintettel Skócia függetlenségének kérdésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Annamária Brigitta (2012) Górcső alatt a házassági perek különleges szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Petra (2012) A választások nemzetközi megfigyelése, különös tekintettel a 2009-es afganisztáni elnök- és hatósági választásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tímea (2012) A szakszervezetek kialakulása, fejlődése és megítélése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gergely (2012) a munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások - különös tekintettel az alternatív vitarendezési módokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Attila (2012) Az Európai Unió gazdasági és politikai kapcsolata Japánnal az 1950-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barbalics, Anita Klaudia (2012) A rokkantsági nyugdíj a változások tükrében és a magyar nyugdíjrendszer jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczy, Dávid Tamás (2012) A jövő Kínája - Stratégiai partner, vagy biztonságpolitikai kihívás? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Viktória (2012) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Richárd (2012) A büntetőeljárás gyorsításának eszköze: lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Ferenc (2012) „Ki őrzi az őrzőket?”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Zoltán (2012) Az új szabálysértési törvény szankciórendszere a statisztika szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Ágnes (2012) A 2005/29/EK irányelv implementálása a magyar és német joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bathó, Ferenc (2012) A házasság intézménye az iszlám jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baukó, Gábor Márton (2012) A Róma I. rendelet jogválasztást korlátozó, illetve korrigáló szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Brigitta (2012) Demográfiai helyzet a mai Magyarországról, Csongrád megye demográfiai helyzetének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Gábor (2012) Az új államok elismerésének menete, különös tekintettel Koszovó függetlenedésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tamás (2012) A vadászati jog főbb jogintézményei és azok rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Györgyi (2012) Határrendészeti helyzet Magyarországon a Schengeni csatlakozást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bercely, Zsuzsanna (2012) Biztosításhoz kötött és az univerzális típusú családtámogatási ellátások összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bercsényi, Enikő (2012) Pályakezdő szakképzettek munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Balázs (2012) A családok helyzetének változásai, a 90-es évektől napjainkig, Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Nikoletta (2012) Nemzetközi munkaügyi szervezet (ILO). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bernadett (2012) A munkaerő-kölcsönzés helyzete Magyarországon a hatályos és az új munkajogi szabályozás nyomán, különös tekintettel a jövőben felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyei, Beáta Mária (2012) Az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogalkotási problémák a XXI. században : a bírósági igazgatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Árpád (2012) Kisebbségi és nyelvi jogok a Vajdaságban és Dél-Tirolban a nemzetközi jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi, István (2012) Tárgyalások megszakítása – úton a konzultáció felé? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Nóra Ágnes (2012) Szuverenitás, avagy az európai integráció hatása az államra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Uhrin, Beáta (2012) Atipikus foglalkoztatási formák és lehetőségei a felsőoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Ágota (2012) A kínzás, embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Beáta (2012) A pályakezdők helyzetének vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Gábor (2012) Az atomfegyverekre vonatkozó nemzetközi szabályok és azok reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovicsné Kúti, Gizella (2012) Fiatalkorú bűnelkövetők javítóintézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Zsuzsanna (2012) Emberi erőforrás fejlesztési megoldások az üzleti és technológiai változások kezelésére a Magyar Posta Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi, Attila (2012) Az önkormányzatok bevételei, különös tekintettel a helyi adókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárdi, Brigitta (2012) Szerbia állam és jogtörténete és az európai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokó, Bernadett (2012) A Bush adminisztráció kül- és biztonságpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Krisztina (2012) A kollektív biztonság rendszerének érvényesülése a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Sándorné (2012) Családtámogatási és egyéb szociális ellátások a gyermekek után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Erika (2012) A családok helyzete a mai Magyarországon társadalom-statisztika és demográfia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Fanny (2012) Hogyan változott a média viszonya a politikához a rendszerváltás után Magyarországon, a négy nagy párton keresztül? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Anna (2012) A közszolgálat napjainkban, azon belül is a kormánytisztviselői jogviszony és annak kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozókiné Kovács, Piroska (2012) A BRIC-országok helyzete a pénzügyi válság idején. Interdiszciplináris kutatás statisztikai és demográfiai számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Liliána (2012) Tisza István nemzetiségi- és külpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brehlik, Dávid (2012) A sport kereskedelmi szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brichter, Zsolt (2012) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brlás, Jánosné (2012) Csongrád társadalom statisztikájának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brzózka, Helena Mária (2012) A köztársasági elnök intézménye a szláv országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkóné Fekete, Katalin (2012) Szegénység a mai Magyarországon a társadalom-statisztikai és demográfiai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Mária (2012) A családbarát munkahely dilemmái Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Kovács, Zsuzsanna (2012) A nemzeti adatvagyon törvény alkalmazása a nyugdíjbiztosítás területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Buránszki, Dóra (2012) Az emberiség elleni bűncselekmények különös tekintettel a népirtásra és a büntetőbíráskodásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzogány, Rozália Edit (2012) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, István (2012) A totalitarizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Gábor (2012) A szabadságvesztés-büntetés elméleti kérdései, problematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdossy, Csaba (2012) Kibertér: A 21. század harcmezeje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Ákos (2012) Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság gazdasági kapcsolatának változásai : különös tekintettel a válság hatásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bézi, Lilla (2012) A magánszemélyek adatait sértő számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bócsik, Petra Olga (2012) Békés megye és Csorvás demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, Péter (2012) Fegyelmi jellegű jogviszony megszüntetések a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóné, Mónika (2012) Az önrendelkezési és elszakadási jog érvényesülése a volt Jugoszlávia felbomlása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bózsó, Hermina (2012) Alternatív vitamegoldó eszközök a mediáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcsföldi, Zsóka (2012) Nők a politikában: esélyegyenlőség és kvóta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bönde, Eszter (2012) Baleseti rokkantsági nyugdíj. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (2012) Információszabadság a települési önkormányzatoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndy, János (2012) A Svédországi és Magyarországi munkaügyi ellenőrzés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bük, Zsanett (2012) Az állami- és a magán-munkaközvetítés összehasonlítása és szerepe a munkanélküliség csökkentésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csemer, Ibolya (2012) A helyi önkormányzatok és a központi kormányzat viszonyrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernyák, Gábor (2012) A halálbüntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrány, Anna (2012) A magyar sztrájkszabályozás problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csik, Viktória Eszter (2012) Az apasági perek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Árpád (2012) A kultúra helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirik, György Márton (2012) Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Krisztina (2012) Az informatikusok toborzásának és kiválasztásának sajátosságai empirikus vizsgálati tapasztalatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Dorottya (2012) Magyarország csatlakozása az euróövezethez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Árpád Tibor (2012) Dualizmus a jogfilozófiában és annak kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Nóra (2012) A szuverenitás kérdése az európai integrációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Zsuzsa (2012) PPP konstrukciók Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Tibor (2012) beszámítási képességet kizáró okok, mint elsődleges büntethetőségi akadályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csupernyák, Csilla (2012) A házasság felbontásának jogi és pszichológiai folyamatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Tamás (2012) A gyermek képviseletére vonatkozó szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Alíz (2012) A romániai és a szlovákiai magyarság 1990-től napjainkig tartó demográfiai változásainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Zsüliet Ildikó (2012) Az esküdtszékek szerepe az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Zoltán Balázs (2012) A korai egészségromlásban szerepet játszó tényezők és hatásuk, különös tekintettel a magyar férfiak és nők egészségi állapotára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dani, Melinda (2012) Az elítéltek munkával foglalkoztatása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Tímea (2012) A szakszervezetek helyzetének bemutatása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daraki, Zoltán Péter (2012) Motiváció és ösztönzés a kis- és középvállalkozásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Gizella (2012) Adatvédelem az adatbiztonság szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Delhusa, Gjon Maximilien (2012) A diplomáciai és konzuli szolgálat elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Mónika (2012) Jogalap nélkül felvett családtámogatási és szociális ellátások kezelésével kapcsolatos eljárások a Magyar Államkincstár budapesti és Pest megyei Igazgatóságánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demény, Orsolya (2012) Az élethez való jog érvényesülése egyes hivatások, foglalkozások gyakorlása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dernovics, Máté (2012) A kínzás tilalma a világon és annak megjelenései állami és intézményi szinten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Szilárd Levente (2012) Atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének vizsgálata, különös tekintettel az önfoglalkoztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Beáta (2012) Munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrán, Zsuzsanna (2012) Az osztrák és magyar életszínvonal összehasonlítása a legfrissebb adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Katinka (2012) A családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermekbántalmazás statisztikai szempontú vizsgálatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Mihály (2012) A magyarországi feketemunka a szociális jog vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombovári, Anita (2012) A vállalatok munkaerő toborzási kiválasztási folyamatai, és annak gyakorlati megvalósulása a Givaudan Hungary Kft példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Enikő (2012) A családi erőszak pszichológiai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drahos, Barbara (2012) Toborzási és kiválasztási folyamatok bemutatása a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudaszeg, Ildikó (2012) Hajléktalanok a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Andrea (2012) Az igazságos háború elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Edit (2012) A halálbüntetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2012) Centralizáció és decentralizáció. Fejlesztési irányzatok a magyar közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dulai, Andrea (2012) A kisebbségi nyelvek védelmének helyzete a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Európai Unióra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dán, Ninetta Éva (2012) A tőzsde világa – a Budapesti értéktőzsde működése a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Attila (2012) A korhatár előtti nyugellátások rendszerének átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Edina (2012) A Munka törvénykönyve megújítása, az 1992. évi XXII. törvény 2012-es reformja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Róbert (2012) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok felhasználása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Enikő (2012) A jugoszláv háborús bűnösök felelősségre vonása és annak nemzetközi jogi előzményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Gabriella Andrea (2012) Terrorizmus 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Henrietta (2012) A gyermekjogok alkotmányos kérdései - különös tekintettel a büntetőeljárásban érvényesülő jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Renáta Ivett (2012) A Munka Törvénykönyve változásának hatása a munka világára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóró, Diána (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése, valamint a jogászképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri, Lilla (2012) A 2008-as gazdasági válság hatásai a magyar hitelintézeti rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Ágnes Júlia (2012) Baleset esetén járó ellátások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Enyedi, Tibor (2012) A nyomozó hatóságok,az ügyészség és az ügyvédség adatkezelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Gyula (2012) Önkormányzati és helyi adóhatósági adatvédelem a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyhegyi, Dániel (2012) How the 2008-2009 Global Debt Crisis Affected the British Financial System. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erősné Ubornyák, Rita (2012) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erősné Ubornyák, Rita (2012) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabó, Attila (2012) Az ingatlanjog és a környezetvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faluhelyi, Lilla (2012) Az egészségügyi dolgozók szabad munkavállalása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Antal Tamás (2012) A vadászati jog egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Babara Viktória (2012) Az eredetvédelem jogi szabályozása a magyar boroknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Edina (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, László (2012) A külhoni magyar oktatás az európai térben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Szilvia Gizella (2012) A víz jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zita (2012) Az Alkotmánybíróság hatáskörének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ádám (2012) Rágalmazás és becsületsértés a közszereplők viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Pintér, Klára (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége üzemi baleset esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Anita (2012) Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megyében és a munkanélküliség csökkentésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Anita (2012) Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megyében és a munkanélküliség csökkentésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Erika (2012) A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Nóra (2012) A büntetőeljárás gyorsítását szolgáló jogintézmények a büntetőeljárás bírósági szakaszában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Rózsa (2012) A magyar nyugdíjrendszer bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Viktor (2012) Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok államszervezeti összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Viktória (2012) Hátrányos helyzetűek egészségügyi ellátása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Felbáb, Melinda (2012) Az Európai Unió tagállamainak munkaerőpiaci helyzete, valamint a munkanélküliség alakulása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyődi, Tamásné (2012) Magyarország népesedéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feodor, Bettina (2012) Az interim menedzsment. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feuerwerker, Béla (2012) Az őrizetbe vétel és más kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Csilla (2012) A munkáskizárás intézménye Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Péter (2012) Az államadósság szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Tibor (2012) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ágnes (2012) A humánpolitika eszközeinek bemutatása a Kunplast–Karsai Zrt-n keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Éva Mária (2012) A magyar médiaszabályozás alapvonalai, különös tekintettel az új médiatörvény anatómiájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Barbara Julianna (2012) Duna menti határokon átnyúló együttműködés megvalósításának folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Viktória (2012) A jog és a nyelv összefüggéseinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Furák, Dávid (2012) Az állomok megszűnése és az új államok elismerése a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábrik, Ottó (2012) Jugoszlávia felbomlásának folyamata és annak nemzetközi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Éva (2012) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Péter (2012) A rendszerváltás utáni magyar elit kapcsolata a külföldi tőkével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fügedi, Nóra (2012) Magyar kultúra a világban : egyiptomi-magyar kulturális kapcsolatok 1945-1964. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Zsófia (2012) A nemi kvóta - némi előny,régi hátrány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Ágnes Kata (2012) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és kapcsolattartás a gyermekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füsti-Molnár, János (2012) Szentes város árvaszékének megalakulása és működése a XIX. század végén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Mónika (2012) A munkavállalói elégedettséghez és az elkötelezettséghez vezető út a BÁCSVÍZ Zrt.-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garaczi, Vivien (2012) A távmunka elméletben és gyakorlatban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Máté (2012) Az eutanázia helyzetének bemutatása a magyar és a holland szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garas, Csilla (2012) A fiatalkorúak javítóintézeti büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelányi, Andrea (2012) Az Európai Unió államtani kérdései - A gazdasági kormányzás szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Andrea Boglárka (2012) A sportolói jogállás a munkajog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Petra (2012) Az egészségbiztosítási alap kiadásainak változása 2000-2010 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gere, Anita (2012) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladata és jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Zsuzsanna Sára (2012) Munkarerő-kölcsönzés, a speciális háromoldalú foglalkoztatási jogviszony, vállalati szemszögből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze, Szabolcs (2012) A szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Godán, Sándor (2012) Kormányzati koordináció és kooperáció az Európai Uniós ügyekben a magyar elnökséget közvetlenül megelőzően és az elnökség alatt. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Fanni (2012) Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulás 2000 – 2010-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Tímea (2012) Képviselet a polgári perben, különös tekintettel az ügyvédi képviseletre vonatkozó szabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Dominika (2012) Foglalkoztatás az egyes jogviszonyokban a rendőrségen, különös tekintettel a rendőrök jogviszonyára a Hszt. szerint. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gottlieb, Adrián (2012) Tanúsító szervezet a közigazgatási eljárásban különös tekintettel a közúti járművezető vizsgabiztosok eljárására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Groman, Mónika (2012) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubán, Béla (2012) A délszláv államok ügyészségeinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guld, Gáborné (2012) Szekszárd társadalomstatisztikai és demográfiai helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guóth, Szandra (2012) Demokráciadeficit az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyepes, Boglárka (2012) Az alkotmánybíráskodás két fő modellje: az angolszász és a kontinentális alkotmánybíráskodás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Lilla (2012) Diákmunka hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Eszter (2012) A többpillérű nyugdíjrendszer fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Gábor (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkó, Csilla (2012) Csongrád megyei kistérségek helyzete 1990-2012. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyányi, Beáta Karolina (2012) A társadalombiztosítás szervezeti rendszerének alakulása napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, András (2012) A hitelezővédelem eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Gyöngyi (2012) Ifjúsági kérdések napjainkban : az Európai Unió egyes intézményei szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Judit (2012) [A közigazgatás hazai kialakulása,az információszabadság fejlődése,ezekkel kapcsolatos jogszabályok]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Zulejka (2012) Emberölés az igazságügyi statisztika tükrében Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Emese (2012) A francia politikai rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Zsanett (2012) A gyermekek után járó családtámogatási és egészségbiztosítási pénzbeli ellátások kialakulása és juttatása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálfi, Péter (2012) Polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Bence (2012) Manipuláció a magyar választásokon : a tömeg manipuláló ereje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Emese (2012) A büntető eljárást gyorsító rendelkezések a bírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Renátó (2012) Az ázsiai atomkorszak kiépülése és a Nyugat válasza. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Roland (2012) A CIA szerepe a közel-keleti viszonyok alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görbe, Ágnes (2012) A magyarországi orvosok külföldön történő munkavállalási szándékának tanulmányozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hablicsek, Nikoletta (2012) A munkanélküliség alakulása Fejér megyében a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Alíz (2012) A német büntetés-végrehajtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Dóra (2012) A fájlcserélés elleni jogi küzdelem egy lehetséges útja - Három a francia igazság? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai, Bonifác (2012) Az Európai Unió államtani dilemmái : társadalmi és külpolitikai aspektusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halászné Nagy, Katalin (2012) A családtámogatási ellátások intézményrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harisné Asztalos, Tünde (2012) Életszínvonal és megélhetés a családok helyzetének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Andrásné (2012) Gyermeket nevelő szülőt megillető ellátások a családtámogatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hefkóné Szeri, Anna (2012) A vegyi anyagok és a környezetjog. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Szabina (2012) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Anita (2012) Magyarország kultúrdiplomáciája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heilmann, Angéla (2012) A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Anna Erzsébet (2012) Az adatvédelem szektorális kérdései a magánnyomozói munka során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Márk (2012) [A gyermekvállalás kérdése és problémái]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevér, Nóra (2012) A kínzás és embertelen, vagy megalázó bánásmód tilalma különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Zsolt (2012) Ellenségképek kialakulása a szovjet és angolszász hatalmak között a második világháború után 1947-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holzmann, Péter (2012) A békéltető testületek működésének elméleti háttere, és gyakorlati munkája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornokné Géja, Tímea (2012) Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása és jelene, az ingatlan-nyilvántartási eljárás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bettina (2012) A hozzátartozókról való gondoskodás alakulása a magyar társadalombiztosítás fejlődése során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna Barbara (2012) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ádám (2012) A rendszerváltozás utáni nemzeti radikalizmus politikai antiszemitizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Schvarczfelder, Éva (2012) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer története az öregségi nyugdíj tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Tünde (2012) Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elve az Alkotmánybíróság gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hutvágnerné Balogh, Ilona (2012) A szegénység és munkanélküliség kapcsolata statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hárs, András (2012) Bevezetés a bizánci alkotmány- és jogtörténetbe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hérány, Judit Orsolya (2012) A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezet tagjai számára kínált munkalehetőségek szabályozásának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőger, Anett (2012) A cafeteria jogi szabályozása - különös tekintettel a gyakorlati megvalósításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, Adrienn (2012) A munka és a magánélet egyensúlya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignác, Anita (2012) Az Európai Unió harca a nemzetközi terrorizmus ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Andrea (2012) Művészetpolitika a Kádár-korszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés-Németh, Olivér (2012) Magyarország népesedéstörténete a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Johanna (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Norbert (2012) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jagos, Melinda (2012) A fegyvertartás szabályainak bemutatása különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokban, valamint a hazánkban érvényesülő normák vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jarács, János (2012) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerney, Zoltán (2012) A vasúti árufuvarozás fuvarjogi kérdései Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2012) A magyar nyugdíjrendszer finanszírozásának kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2012) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása az alkotmánybírósági határozatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, István (2012) A délvidéki magyarság számának alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Luca (2012) A magyar békeelőkészítés és a magyar külügyi szolgálat története 1945 – 1947. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, László (2012) A társasági jog fejlődésének európai dimenziói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nagy, Péter (2012) Munkavédelemről általánosságban, és ágazati szinten a mezőgazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Zoltán, Lajosné (2012) Minőségbiztosítás az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jágri, Ildikó (2012) A gyermekes családok támogatási rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Járomi, János (2012) Az MDF ellenzékisége 2006-2010 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jávor, György Gergő (2012) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról, ezen belül az elítéltek foglalkoztatásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jéga-Szabó, Alexandra Csilla (2012) A munkáltató kártérítési felelősségének alapjai és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Zsanett (2012) A kártérítési jogviszony a polgári jog keretein belül : a nem vagyoni kártérítés hatályos szabályozásának összehasonlító jellegű bemutatása, különös tekintettel a jogintézményt övező anomáliákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Ádám (2012) Népszámlálás Magyarországon és világszerte. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabai, Gabriella (2012) A kormányok és a szociális partnerek kapcsolata - Az Országos Érdekegyeztető Tanács megszüntetéséhez vezető út. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kabai, Tibor (2012) [A magyarországi családok megélhetésének, gazdálkodásának nehézségei, stílusai, életmód és életstílusbeli különbségei]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kakuszi, Zsolt (2012) A nemzetközi terrorizmus és az ellene folytatott küzdelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalán, Tímea (2012) A hatósági munkaügyi ellenőrzés menete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanizsai, Gabriella (2012) Előzmények történeti áttekintése az Ebktv. szerinti védett tulajdonságok elméletének és gyakorlatának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanyok, Zsófia (2012) [A bűnügyi együttműködés: a kiadatás intézménye, az Európai Unió tagállamai között érvényesülő változata, az átadás]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardulecz, Rita Angelika (2012) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, Beáta (2012) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Martina (2012) A magyar egészségügy reformjai és buktatói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt Balázs (2012) "Az adatvédelem kérdez - a joggyakorlat válaszol" : hangsúlyok a magyar joggyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dávid (2012) A magyar öregségi nyugdíj kialakulása, és egy lehetséges jövőbeni reformja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dóra (2012) Az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdése : Magyarország és Norvégia válasza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Viktor (2012) Nemi esélyegyenlőség Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Fanni (2012) Az uniós és hazai állatjóléti szabályozás összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Judit (2012) A véleménynyilvánítás szabadsága az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Kitti (2012) A pályakezdő álláskeresők pszichológiai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenesi, Adrienn (2012) Európai válságelemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres, Diána (2012) A munkaerő-áramlás folyamatainak vizsgálata a Honvédelmi Minisztérium ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörűen működő Részvénytársaság példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Anikó (2012) Coaching alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesi, Béla (2012) Az Adatvédelmi Biztos hitelintézetek adatkezelésével kapcsolatos gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesi, Ágnes (2012) Az esküdtszéki eljárás megszűnése Magyarországon 1914-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kereszturiné Takács, Éva (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Ildikó (2012) Oroszország gazdasági fejlődése és az energiafogyasztás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Renáta Zsuzsanna (2012) A joghoz jutás biztosítása a polgári jogvitákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kett, Judit (2012) Az angliai magyar emigráció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiri, Enikő (2012) A tanulmányok melletti munkavégzés, avagy a diákmunka fontossága napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Alexandra (2012) A pénzmosás elleni hatékony küzdelem jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Noémi (2012) A határon átnyúló együttműködések jogi feltételei Szerbia és Horvátország irányában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Veronika (2012) Az 1929-33-as nagy gazdasági világválság hatásai a szélsőséges politikai irányzatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Virág (2012) Felelősség a vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos károkért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Petrezselyem, Anett (2012) Munkanélküliség Magyarországon a statisztikai adatok tükrében az elmúlt évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Valcsák, Erika (2012) A magyarországi betegjogi szabályozás érvényesülése a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisteleki, Péter (2012) A civil kontrol és a NATO tagság, a fegyveres erők irányzásának alkotmányos jogkörei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Knyihár, Lívia (2012) Forradalom a szavazófülkékben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kohut, Adrienn (2012) A gyerekkatonák problémájának komplexitásáról a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolits, Ágnes Katalin (2012) A szerződéskötések után bekövetkezett változások az elméletben és a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Katalin (2012) A sajtó helyzetének változása a rendszerváltás után a politika kereszttüzében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlós, Ádám (2012) A polgári per gyors befejezésének normatív eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Melinda (2012) Formalizmus a magyar bíróságok döntéshozatalában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Richárd (2012) Írország gazdasági fejlődése az elmúlt száz év távlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontár, Anita (2012) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Klaudia (2012) Gondolatok a büntetőjog ultima ratio alapelvéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Tímea Csilla (2012) A kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korpics, Kincső (2012) A kínzás, embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Mónika Zsuzsanna (2012) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna Kaarina (2012) Member States' Fundamental Rights Legislation in Conflict with EU Constitutionalism: Emphasis on the Hungarian Media Law Package. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2012) A terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj változásai Magyarországon és az Európai Unió családtámogatási rendszerének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dániel (2012) A gazdasági társaságok számának változása Magyarországon 1989-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2012) Az agrártámogatási rendszer jogszabályi Háttere, különös tekintettel a rendszer bemutatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erika (2012) A munkaerő-kölcsönzés szabályai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (2012) Az európai alapelvek érvényesülése a hazai büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Györgyi (2012) Magyarország regionális politikája az Uniós szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, István (2012) A vajdasági magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai helyzete, különös tekintettel a civil szerveződésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kornélia (2012) Gyógyszerellátás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lívia (2012) Magyarország és Ausztria gazdasági kapcsolatai a kiegyezést követően- Egy birodalom két út. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária Magdolna (2012) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Orsolya (2012) Iskola-egészségügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilvia Zsuzsanna (2012) Közforgalmú gyógyszertárak létesítésének és működésének jogszabályi háttere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2012) NATO - A változások előtt álló nemzetközi szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás Balázs (2012) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; az elítéltek munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágota (2012) A vállalatok toborzási és kiválasztási folyamatainak, módszereinek bemutatása egy multinacionális vállalat példája alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozlik, Andrea (2012) Az idegenrendészet adatvédelmi kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kraliczki, Fanni (2012) Az ENSZ reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krebszné Szőke, Dóra (2012) A betegek jogai és érvényesítésének gyakorlata a hazai és nemzetközi eljárások szerint. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristofóri, Péterné (2012) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Hajnalka (2012) A felülvizsgálati eljárás fontosabb fejlődési szakaszai a magyar polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kriván, Orsolya (2012) „Védett tulajdonságok” az Alkotmány és az Ebktv szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában az új alaptörvény bevezetéséig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krix, Gizella (2012) Ebktv: hatósági eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsa, Marietta (2012) Munkanélküliség Szegeden és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Zoltán (2012) A régi-új adatvédelmi törvény. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Iván (2012) Civil szervezetek Sándorfalván 2006-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Adrienn (2012) Munkanélküliség Magyarországon az 1990-es években és a fiatalok munkanélküliségi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Lajos (2012) A termőföldek tulajdonszerzésének és bérletének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kustos, Xénia (2012) Életszínvonalat befolyásoló tényezők Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Németh, Zoltán (2012) Színlelt szerződés a polgári jogban, avagy színház az egész világ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Annamária (2012) A kutatási szerződés kötelmi jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Attila (2012) Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres pénzellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Tamás (2012) Munkáltatók és biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Ildikó Erika (2012) A vadászat gyakorlásának jogi, személyi, tárgyi és egyéb feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kávássy, Tamás (2012) A flexicurity jelenség és annak jellemzői a japán munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Csilla Ibolya (2012) Atipikus munkavégzés : fókuszban a távmunka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Judit (2012) A gyermekvállalás esélyegyenlőségi kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (2012) Hatékonyságnövelés az államban, az állam által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Attila (2012) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmönné Lipták, Anna (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köllner, Péter Vince (2012) Mémoire L’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité en France. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Adrienn (2012) A munkabér és annak egyéb elemei : törvényi szabályozás és bírósági gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Zita (2012) Családbarát munkahelyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajtai, Ivett (2012) Az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Hajnalka (2012) Bács-Kiskun Megye munkanélküliségi helyzete, különös tekintettel Kiskunhalason. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laki, Nándor István (2012) A nők szabadságvesztés büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Langó, Dávid (2012) "Egység a sokféleségben"? : föderalizmus és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laukó, Zsanett (2012) A Többcélú Kistérségi Társulások jogi szabályozása Magyarországon- Különös tekintettel a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lebovits, Beáta (2012) Az orvosi műhibaperek sajátosságai és aktuális problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehr, Tamás (2012) A Jobbikban rejlő potenciál : jobboldali radikalizmus a kereslet-kínálat viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lele, Ágnes Zsófia (2012) La protection des minorités et le Conseil de l'Europe [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Edina (2012) Családok helyzete a mai Magyarországon a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Ákos Albert (2012) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lerch, Tamás (2012) A Jobbikban rejlő potenciál : jobboldali radikalizmus a kereslet-kínálat viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lerch, Tamás (2012) A Jobbikban rejlő potenciál. Jobboldali radikalizmus a kereslet-kínálat viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lesán, Enikő Annamária (2012) A táppénzrendszer vizsgálata az elöregedés tükrében (1990-2010). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Judit (2012) Szakszervezetek és üzemi tanácsok működése a MÁV Zrt-nél : (a munkaügyi kapcsolatok rendszere a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Mátyásné (2012) A gyógyszerek árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás rendszerének kialakulása, változásai és működése napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Locki, Barbara (2012) Szerbia ügyészségi szervezetének és hatáskörének az összehasonlítása Magyarország ügyészségi szervezetével és hatáskörével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászné Sipos, Magdolna (2012) Az elöregedő magyar társadalom a demográfia és a társadalom statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lugosi, Adrienn (2012) Kecskemét a gazdasági fejlődések színtere, avagy a német autógyár hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Tamás (2012) Illiberális demokrácia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi, Adél (2012) Az Európai Unió és Izrael közötti kapcsolatrendszer fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Láda, Mariann (2012) A munkanélküliség és pszichológiai hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Döniz (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Mária (2012) A Facebook az adatvédelem tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Angéla (2012) Atipikus foglalkoztatási formák az Egyesült Királyságban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Marianna (2012) Diákfoglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Marianna Klaudia (2012) A bizonyítás jellegzetességei az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Botond Dániel (2012) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Rita (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mala, Bianka (2012) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, kialakulása, jogi és intézményi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mang, Mónika Ágota (2012) Az örökbefogadás intézménye avagy „Engem megszült egy Anya, de nem kellettem neki…”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marik, Alexandra (2012) Az egészségbiztosítás keretein belül folyósított pénzbeli ellátások és azok változásai a 2000-es évtől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marjanucz, Szilvia (2012) Szexbotrányok a politikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi, Csaba (2012) Nemek közötti esélyegyenlőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Evelin (2012) Toborzás, kiválasztás folyamata elméletben és gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Lívia (2012) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martonosi, Szabolcs (2012) Magyar szociális ellátórendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Dávid (2012) Az NSZK és az NDK titkosszolgálatai és magyar kapcsolatai a hidegháborúban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Emese (2012) A klímapolitika környezetjogi következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matiasvili, Giorgi (2012) A Magyar Szocialista Párt 2010-es választási vereségének okai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matkó, Boglárka (2012) A kriminalisztikai ajánlások szerepe a bizonyítás folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi, Zsolt (2012) A Kárpát-medencei magyarság társadalomstatisztikai és demográfiai helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Dóra (2012) Az Ebktv. szabályai és az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének esetei - a szegregáció kérdésköre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Barbara (2012) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Metál, Renátó (2012) Skócia a devolúció előtt és után: A skót parlament fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Metál, Renátó (2012) Skócia a devolúció előtt és után: a skót parlament fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miavec, Enikő (2012) A korlátolt felelősségű társaság személyegyesítő jegyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikolka, Annamária (2012) A munkaerő-kölcsönzés története és kialakulása, magyarországi meghonosodása és terjedése a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miszlainé Kara, Gabriella (2012) Alapvető munkaügyi ismeretek oktatása a középszintű oktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Nóra (2012) A közlekedési bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései különös tekintettel a cserbenhagyásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorós, Nóra (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Alex (2012) A sztrájkjog magyarországi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Fanny (2012) A válás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ildikó (2012) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzbeli ellátások változásai 2000-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mondovits, Cintia Lilla (2012) A Pick Szeged Zrt. bemutatása a munkaügyi kapcsolatok tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márk, Annamária (2012) Dél-Alföldi Régió harca a munkanélküliséggel 2007 és 2010 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Csaba (2012) Közszolgálati televíziózás a digitális átállás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Edina (2012) A munkanélküliség statisztikai mutatóinak változásai a 80-as évektől napjainkig a Dél-alföldi régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Ákos (2012) Olajágak ölelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Marcell (2012) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Diána (2012) A közép- és kelet-európai autochton nemzeti kisebbségek jogainak európai védelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Judit (2012) Az eurózóna válsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zoltán (2012) Magyar lakáshelyzet nemzetközi összehasonlításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónusné Rácz, Mónika (2012) Humán stratégiaváltás hatásai egy katonai szervezet emberi erőforrására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móra, Emese (2012) Munkaerő-kölcsönzés, mint hárompólusú jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Attila (2012) Toborzás, kiválasztás és ösztönzés az "Y dimenzióban". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2012) A helyi társadalom összefogása a drogfogyasztás ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (2012) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergő (2012) A vadászati jog gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mariann Veronika (2012) Az európai társadalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2012) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Olga Natália (2012) Egészségügyi adatok védelme a kórházi gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (2012) A feltörekvő Brazília Lula da Silva elnöksége idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (2012) A határon túli magyarság demográfiai helyzete történeti aspektusból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsombor (2012) Kína változó Afrika-politikája, célok, elvek, eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Abonyi, Viktor (2012) A bukott Jugoszlávia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Dani, Rita (2012) Munkahelyi balesetek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyapáti, Izabella (2012) Munkaügyi konfliktusok kezelése, megoldása, érdekegyeztetés, intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Börcsök, Jolán (2012) A közgyógyellátás rendszerének kialakulása, változása és gyakorlata napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyéri, Balázs (2012) „A parton túl” - Offshore jelenség az adózásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nedeczki, Annamária (2012) A magyar családtámogatási rendszer és annak társadalmi és gazdasági hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesné Izsák, Tünde (2012) Adatvédelmi szabályok egy megyei kórház tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nilca, Adrián (2012) Az ügyvédi képviselet és az ügyvédi hivatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyikos, György (2012) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Washingtoni Egyezmény szabályai és hazai alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Kornél Károly (2012) A foglalkoztatáspolitika eszközei, különös tekintettel az aktív eszközökre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyéki, Viktória (2012) Veszélyviselés kérdése a római szerződési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúl, Dr Eszter Anna (2012) "Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - támogatások a szálloda iparban Szardínián - Visszatérítés" C-243/10. számú ügy (francia-magyar fordítás). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Négyesi, András Gergő (2012) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kitti Noémi (2012) A nemzetgazdasági versenyképesség koncepciója : Magyarország versenyképessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Melinda (2012) A munkanélküliség egyénre gyakorolt hatásának vizsgálata a tartósan állás nélkül lévők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsolt (2012) A szabad véleménynyilvánítás korlátozása a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kitti Noémi (2012) A nemzetgazdasági versenyképesség koncepciója : Magyarország versenyképessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nógrádi, Katalin (2012) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ollár, Ádám (2012) A családtámogatási ellátások problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Ágnes (2012) A gyermeket nevelő családok szociális támogatási rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Onozóné Szögi, Éva (2012) A betegségek megelőzésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi, Beáta (2012) Foglalkoztatás másként- Az atipikus foglalkoztatások térhódítása, az egyszerűsített foglalkoztatás megjelenése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Mónika (2012) A munkanélküliség kezelésének egyik formája, a közfoglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Tímea (2012) Visegrádi országok az Európai Unióban 2004-2009. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orsós, Tímea (2012) A magyar, és a német konszernjogi szabályok összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osgyáni, Kinga (2012) Regionalizmus Spanyolországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palcsó, Gergely László (2012) Vagyonosodási vizsgálatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallay, Éva (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palugyay, Anna (2012) Esélyegyenlőség a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Ifj. Lajos (2012) A know-how „életútja” a kutatás-fejlesztési folyamatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, István Pál (2012) Az információs forradalom generálta jogrendszeri paradigmaváltás szükségessége a statisztikai megközelítés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Éva (2012) A nemzetközi terrorizmus elleni jogi szabályozás alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papós, Imréné (2012) Az átalakuló munkaerőpiac családokra gyakorolt hatásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patkó, Balázs Norbert (2012) A reorganizáció elve és érvényesülése a magyar csődjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tünde (2012) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak foglalkoztatókra kiterjedő ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Petra (2012) A gyermekvállalás és a munka egyensúlyának megteremtése – különös tekintettel a családbarát munkahelyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pekker, Kornélia (2012) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pelbárt, Zoltán (2012) Betekintés az önkormányzatok szociális ellátási feladataiba az adatvédelem tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pelyhe, Zoltánné (2012) Az ápolás jelentősége és színterei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi, Márta (2012) "SZÉGYENLISTA" - Adatvédelmi kérdések a Hódmezővásárhely honlapján megjelent felelősséglistákkal kapcsolatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pestiné Szarvák, Edit (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Peszmetné Bódogh, Anita (2012) A családi pótlék szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, László (2012) Speciális büntetőjogi alapelvek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrusán, Patrícia (2012) A magyarországi románság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrányi, Ildikó (2012) Családbarát munkahelyek a XXI. század tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Fanni (2012) A nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés elméletének és gyakorlatának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki, Katalin (2012) A munkajogot érő kihívások : a munkaviszony munkáltató általi megszüntetésének szabályai és gyakorlata a versenyszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Diána (2012) Az előzetes letartóztatás elrendelésének feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Petra (2012) Interkulturális tárgyalások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zsófia (2012) A katalán érdekérvényesítés szintjei és színterei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Tiborné (2012) A hospice ellátás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pirisi, Richárd (2012) Munkanélküliség Magyarországon, Európában és a diplomások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pokorny, Krisztina (2012) Családtámogatás Magyarországon és az Uniós országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pollák, Kitti (2012) Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat a magyar közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pontet, Julianna Erzsébet (2012) Horizontális megállapodások az Európai Unió versenyszabályozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Popovics, Ferenc (2012) Az Amerikai Egyesült Államok nukleáris fegyverkezése a hidegháborúban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, István (2012) A vadászathoz használt eszközök, kiemelten a vadászlőfegyverek általános bemutatása, illetve a használatukra vonatkozó jogi szabályozás ismertetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Próbáld, Eszter Gyöngyi (2012) A kollektív szerződés hazai szabályozásának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prónai, Emese Éva (2012) A személyes adatok védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Punyi, Dóra (2012) Az emisszió kereskedelmi rendszer jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Eszter (2012) A gazdasági válság hatása a munkaerő-piacra és a vállalatok HR rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Sára (2012) A gyermekek jogai a családi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, György (2012) A családtámogatás története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pócsik, Renáta (2012) A gyógyszerellátás finanszírozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabb, Szabina (2012) A távmunka kialakulása és helyzete Magyarországon, a távmunka és a bedolgozói jogviszony elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radics, Renáta (2012) A kisebbségek helyzete Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajniczer, Kinga (2012) A fogvatartottak alapjogai és biztosítékai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reizner, Judit (2012) Laikus bíráskodás, különös tekintettel az Egyesült Államok esküdtszéki rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Retkes, Zsoltné (2012) A tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és a fekvőbeteg ellátás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Melitta (2012) A kulturális örökség digitalizálásának szerzői jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Mónika (2012) A szabálysértések alakulása, különös tekintettel a szabálysértési eljárásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rogoz, Petra Éva (2012) Illegális bevándorlás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Szabina (2012) Háziorvosi ellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa, Norina (2012) A munkaerő-kivándorlás, mint az egészségügy dilemmája Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábai, Ibolya (2012) Hitelintézetek adatkezelése az adatvédelmi biztosi gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Csaba, Attiláné (2012) Családtámogatás Magyarországon és néhány Európai Uniós tagállamban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révfy, Dr. Tivadar (2012) Trócsányi László: L’adoption de la Loi fondamentale de Hongrie: discussions sur quelques dispositions de la Loi fondamentale [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salgó, Tamás (2012) Női elítéltek a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sanduly, Dóra (2012) A fogyatékkal élő személyek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Scheiblné Kovácsffy, Nikolett (2012) A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Schveibert, Eszter (2012) Az egyszerűsített foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebella, István (2012) A szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sepsi, Brigitta (2012) Az adat kialakulásának és az adat tárolásának történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Henrietta Krisztina (2012) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Klaudia (2012) Az ombudsman és az ügyész jogvédő szerepének dilemmái a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipkovszki, Julianna (2012) Családtámogatási ellátások rendszere 2005-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Attila (2012) A szolgálati bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Blanka (2012) A civilek hangjai az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Georgina (2012) Munkanélküliség Magyarországon az ezredfordulótól napjainkig a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Katalin (2012) A szövetkezetek szabályozásának egyes kérdései az Európai Unió tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos-Tuza, Anita (2012) A Képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szerkezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Orsolya (2012) Családtámogatás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Nóra (2012) A gyógyszerek szabadalmaztathatósága, avagy a pirula útja a feltalálótól a végső fogyasztóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somoskövi, Beatrix (2012) A pályakezdő diplomások helyzete a magyar munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sonkoly, Tímea (2012) A know-how jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spekla, Erik (2012) Életszínvonal és megélhetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stefánovics, Eszter (2012) Az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott perkérelmek a szolgálati nyugdíj megszüntetésével kapcsolatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steiger, Krisztina (2012) Az Európai Unió migrációs politikája, különös tekintettel az észak-afrikai országokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stenger, Natália (2012) A gyermekek védelmének rendszere, különös tekintettel a hatósági intézkedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stumpf, Péter Bence (2012) A Nagayama háromszögek alkalmazása a magyar pártrendszer fejlődésének vizsgálatában 1990 és 2010 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda, Edina (2012) Külügyi együttműködés az Európai Unióban, Különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Suján, Zoltán András (2012) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alkotmányos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Kata (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Svarsnig, Dorina (2012) A kóros elmeállapotú személyek bűnelkövetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Csaba Ferenc (2012) Az öngondoskodás és az állami szerep megváltozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Ágnes (2012) Civilek az utcán,pártok az Interneten : pártszerveződés online. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Alexandra (2012) Nők az iszlám világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anett (2012) A munkahely szociálpszichológiai hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dávid (2012) Döntőbíráskodás Magyarország, az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Enikő (2012) A magyarországi felsőoktatási hallgatói létszám statisztikai sajátosságai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Eszter Margit (2012) A 12 éven aluli gyermekek sérelmére elkövetett nemi delictumok, kiemelve az erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak tényállásait. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2012) A szoftverek jogi védelme, szabadalmaztathatósága és a szoftver-licenciaszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Judit (2012) Munkáltatói kárfelelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Melinda (2012) A központi hitelinformációs rendszer. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Márta (2012) Munkaügyi viták Alternatív vitarendezési eszközök – Döntőbíráskodás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nóra (2012) A gyermeknevelés támogatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Richárd (2012) A menekültek helyzetére vonatkozó nemzetközi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Viktória (2012) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban és a szociális jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágota (2012) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Bali, Mónika (2012) Az orvosi műhiba elhatárolása a műtéti kockázattól jogesetek bemutatásával- kártérítési felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Telek, Ilona (2012) Társadalombiztosítás története és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Ágnes Éva (2012) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakály, Zsuzsa (2012) Jogalkotási hiátusok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Bernadett (2012) A börtön, mint totális intézmény és a prizonizáció folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóczi, Zsófia (2012) Családjogi perekkel kapcsolatos igazságügyi statisztikai adatok elemzése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóki, Szilvia (2012) Esélyegyenlőség az egészségügyben: A hátrányos helyzetű csoportok (romák, gyermekek, idősek) hozzáférése az egészségügyi ellátásokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka, Boglárka Anikó (2012) Kollektív alku, kollektív szerződés az új Munka Törvénykönyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Zsolt (2012) Magyarország határon átnyúló együttműködései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Áron (2012) Szociális biztonsági koordináció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvák, Andrea (2012) Kollektív alku, kollektív szerződés hazánkban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szautner, Csilla (2012) A társadalmi változások és a családpolitika hatása a gyermekvállalásra a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi, Szonja (2012) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegő, János (2012) A munkavédelmi viszonyok, a munkabaleset, az üzemi baleset és az ebből adódó baleseti ellátások a Lux – Tex Rehabilitációs Foglalkoztató Kft.-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Tamás Jenő (2012) A Kelet-Balkán geopolitikája 1912-2012. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Nikolett (2012) Prizonizáció és reszocializáció : szabadult bűnelkövetők vizsgálata a deprivációk tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Csilla (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Katalin (2012) A munkahelyi stressz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Anita (2012) A megváltozott munkaképességű munkavállalók pszichológiai sajátosságai : a munkaügyi szervezet szerepe a rehabilitáció folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerémy, Piroska (2012) Líbia: széttagoltságtól széttagoltságig – Kadhafi egységkeresésének kudarca. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijj, Andrea (2012) Kecskemét társadalomstatisztikai bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszay, Adrienn (2012) Számítógépes bűnözés nemzetközi összehasonlításban, az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Balázs (2012) Az egészségturizmus helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Balázs (2012) Az egészségturizmus helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Ignác (2012) Munkaerőpiaci kihívások az Y-generáció számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Katalin (2012) A környezet nemzetközi jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Veronika (2012) A nyugdíjkorhatár alakulása az elöregedő társadalmakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár, Péter (2012) A líbiai forradalom : az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szolnoki, Szabolcs (2012) A jóléti állam válsága – globalizáció és szociálpolitika Európában a foglalkoztatáspolitika szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szomolya, Melinda (2012) Az európai fogyasztóvédelmi jog alakulása, a 2005/29. EK irányelv hatása a magyar gyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Magdolna (2012) Tengeri kalózkodás elleni fellépés a nemzetközi együttműködés rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Judit (2012) A gyermekek után alanyi jogon járó ellátások alakulása, különösen a családi pótlék esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Helga (2012) Mórahalom és térségének demográfiai összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Tamás (2012) Az ügyvédség helye és szerepe az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsiné Csenki, Anita (2012) Üzemi baleset. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Csilla (2012) Új elemek a hulladék jogi szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Linda (2012) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Diána (2012) Csongrád megye munkaerőpiaci helyzete a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Katalin (2012) Az okirati bizonyítás fontossága a magyar polgári perben, tekintettel az elektronikus okiratokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Attila (2012) A köztisztviselő fegyelmi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szémann, Györgyi (2012) A Biztonsági Tanács, a nemzetközi béke és biztonság őre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szémann, Györgyi (2012) A Biztonsági Tanács, a nemzetközi béke és biztonság őre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Ráhel (2012) Megerősített együttműködés a házassági jogban - válások az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szólik, Fanni (2012) A Házasság és a Bejegyzett Élettársi Kapcsolat jogintézményének összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szörös, Anikó (2012) A cégbíróság törvényességi felügyeleti intézkedései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilvia (2012) Egészségnyereség munkahelyi egészségfejlesztéssel kontra üzemi baleset. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Géza Árpád (2012) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándorné Iványi, Szilvia (2012) Családtámogatási ellátások hatása a családok jövedelmére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Dóra (2012) Az integrációtól az Európai Ügyészségig – a vádhatóság az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Bernadett (2012) Magyarország népesedéstörténete a 18. század és a 20. század között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi, László (2012) Munkavédelmi veszélyek a gabonaiparban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei, Szandra (2012) A határon átnyúló együttműködések Magyarország Európai Uniós és nem uniós határain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Georgina (2012) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Judit (2012) A magyar nyugdíjrendszer fő állomásai, különös tekintettel a magánnyugdíjpénztári változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Bianka (2012) Nők joga az európai, arab és afrikai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Eszter (2012) Kábítószer-bűnözés a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ildikó (2012) A gyermekvédelem alakulása, különös tekintettel a nevelőszülői ellátásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Szilvia (2012) Gyermeket nevelő családok támogatása különös tekintettel a munkajog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takó, Tamás (2012) A rendkívüli felmondás gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Zsolt (2012) Határon átnyúló együttműködések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Anett (2012) A külföldiek ingatlanszerzésének szabályozása hazánkban és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tapodi, Emese (2012) A START kártya, mint foglalkoztatást elősegítő támogatás, kialakulásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Gergely (2012) [Munkanélküliség a pályakezdők körében]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Kata (2012) Szociális szövetkezetek múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Viktória Alexandra (2012) A Görög-Török konfliktus, különösképpen Ciprus helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Ferenc (2012) [A hajléktalanság helyzete Magyarországon]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tartott, Zsolt (2012) A közszolgálati munkajog változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teilinger, Henriett Kinga (2012) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Zsoltné (2012) [A munkanélküliség alakulásának bemutatása különböző társadalomstatisztikai szempontok figyelembevételével]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiba, Zsanett (2012) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról Összehasonlító elemzés Heves és Csongrád megye 2005-2009 közötti demográfiai adatairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tohai, Kitti (2012) Az Ebktv. elemzése különös tekintettel a zaklatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokár, Ildikó (2012) Megérte? : az Európai Unió mint gazdasági és monetáris közösség a görög válság tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz-Barna, Gabriella (2012) A börtönoktatás helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyai, Gergely (2012) A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyi, Zsuzsanna Katalin (2012) Betegjogok hazánkban, különös tekintettel az eutanáziára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trényi, Norbert (2012) A japán típusú munkaügyi kapcsolatok kialakulása, különös tekintettel a vállalati menedzsmentre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyiné Káré, Andrea (2012) A családtámogatási rendszer kialakulása kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tupcsai, Éva Mária (2012) A gyermekjogok érvényesülése a szociális jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turai, Kristóf (2012) A komprádor elit fogalmának történeti és elméleti háttere,valamint magyarországi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsik, Kármen (2012) A nők helyzete az új Munka Törvénykönyve előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tácsi, Zsanett (2012) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tápai, Lajosné (2012) A helyi önkormányzás változásai 1950-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Orsolya (2012) A munkaviszony megszűnése, megszüntetése : a rendkívüli felmondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Brigitta (2012) A munkaidő, különös tekintettel a munkaidőkeretre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edit (2012) Az egészségpénztárak szerepe és jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter Mária (2012) Az Európai Unió bővítési politikája 2007 után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (2012) A közigazgatás transzformációja a rendszerváltástól, különös tekintettel a járások bevezetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2012) A környezetjogi felelősség érvényesítése konkrét ügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2012) A legális migráció és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szandra (2012) A semlegesség Európában, különös tekintettel Ausztria és Sváj semlegességére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (2012) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények jogértelmezési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2012) Az ésszerű idő elvének érvényesülése a Polgári perrendtartásban a közelmúlttól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágota (2012) Betegjogok kialakulása, fejlődése érvényesíthetősége Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Fuchs, Ágota (2012) A betegjogok és érvényesítésének intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Enikő (2012) Munkaerő-kölcsönzés hazai szabályozása és az arra vonatkozó változások az Új Munka Törvénykönyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Gyula (2012) A munkavédelem és az üzemi balesetek a XX. század második felében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Zoltán (2012) Az európai zöld pártok és struktúrájuk viszonya a klasszikus bázisdemokratikus elvekhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvari, Mónika Henriett (2012) Öregségi nyugdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujházi, Éva (2012) A kisebbségi autonómiák Európában és a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ungár, Dr. Mónika (2012) (TAS) 2007/A/1252 FINA c/Oussama Mellouli & Fédération Tunisienne de Natation [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Tamás (2012) A premodern demokráciák jelentősége és szerepe : történelmi szubkultúrák demokratikus hagyományai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vantara, Tünde (2012) A munkáltató kártérítési felelőssége különös tekintettel a munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Antal László (2012) Az új magyar választási rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Antal László (2012) Az új magyar választási rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dávid (2012) A fiatalkorúak, a fiatal felnőttek és a közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Fanni (2012) A munkaügyi konfliktusok pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gábor Erik (2012) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin Tünde (2012) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Tímea Gabriella (2012) Nagykőrös város demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zita (2012) Diplomáciai kiváltságok és mentességek a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsolt (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Imre (2012) A lengyel emigráció Angliában a II. világháború alatt, – A lengyel külpolitika a háború előtt, és a lengyel emigráns Sikorskikormány megalakulása és tevékenysége –, illetve törekvések egy nyugati magyar emigrációs képviselet kialakítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vasas, Judit (2012) Plágiumperek a szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Ildikó (2012) Az Európai Unió életminőség-változása: az elmúlt évtized tendenciái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Mária Borbála (2012) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, kiemelten az anyasággal járó ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Gyula Mihály (2012) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Venkei, Orsolya (2012) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének változása 2012-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Petra (2012) A közvetítői eljárás szabályozása a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidók, Anett (2012) Teljesítmény és kompetencia értékelés a Paksi Atomerőmű Zrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh-Papp, Kinga Petra (2012) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vili, Máté (2012) A gyermekvédelem alakulása a múlt, jelen és jövő tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Judit (2012) A munkaviszony megszüntetése és annak ítélkezési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virágh, Előd Gyula (2012) Az internet szabályozása az adatvédelem tükrében, különös tekintettel a nemzetközi joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizkeleti, Edit (2012) Az uzsorás szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vona, Katalin (2012) A kapcsolatügyeleti mediáció : a kapcsolatügyelet, mint speciális kapcsolattartási mód. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Adrienn (2012) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, András (2012) A magyar és az orosz államfői intézmény működésének összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Enikő (2012) Alapellátás és praxisjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Zsanett (2012) A volt Jugoszláv állam államfőinek és a magyar köztársasági elnök jogállásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várhelyi, Kinga (2012) A nemzeti és etnikai adatok kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Balázs (2012) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zahuczky, Balázs (2012) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zajacz, Éva (2012) A munkaerőpiac aktuális helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zemkó, Dalma (2012) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zilahi, Krisztina (2012) Kábítószer a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Áron (2012) Külső beavatkozás a magyar kormányzati politikába 1919-1956 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Anna (2012) A Magyar Posta munkaerő toborzása és kiválasztása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Beatrix Boglárka (2012) Családon belüli erőszak az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilinszki, Ákos (2012) A polgári identitás az „államszövetségben” : az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok államtani kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Adrienn (2012) A gyermekvédelem és a gyermekbántalmazás kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsák, Veronika (2012) A drogfüggőség, és annak ellátási rendszere : a designer drogok térhódítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsán-Klucsó, Klaudia (2012) Emberi jogok az iszlám országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Záthó, Krisztina (2012) A közfoglalkoztatás története és a Startmunka mintaprogramok alakulása a Kisteleki Kistérségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám, Lilla (2012) A Nyugat-Európai Unió átalakulása az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájává. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Ágota (2012) Kiskorúak veszélyeztetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Égető, Nikoletta Enikő (2012) Házasság és válás a zsidó jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi, János Csaba (2012) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:21:09 CEST.