Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2011

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ő
Number of items: 686.

A

Abonyi, Aranka (2011) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a keresőképtelenség idejére járó ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Ákos (2011) A favor testamenti elve Plinius leveleiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, László Ferenc (2011) A IX. kerület (Ferencváros) munkaügyi helyzete a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alszegi, Anett (2011) A nők szabadságvesztés büntetésének a végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, András (2011) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Úton az Európai Ügyészség felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ida (2011) A családbarát munkahelyek jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli, Gabriella (2011) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai : a 2006-2010. és a 2010-2014. ciklusok bizottsági rendszereinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Andrea (2011) A védőnők szerepe az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Gabriella Karlivna (2011) Keleti Partnerség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antali, Dániel Gábor (2011) Lex aqua, a vízhez való jog normatív tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Attiláné (2011) [Az alkoholbetegek részére történő segítségnyújtás, szociális ellátórendszer, társadalombiztosítás]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, György (2011) Totalitarizmus elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsi, Ágnes (2011) A sajtó-helyreigazítás anyagi és eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Anikó (2011) Gyülekezési jog a gyakorlatban – különös tekintettel annak polgári-, büntető- és Európa-jogi összefüggéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baji, Eszter (2011) Az atipikus foglalkoztatás jogi formáinak bemutatása különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Mihály (2011) Népességcsökkenés a közép - és kelet-európai EU-tagállamokban (különös tekintettel Magyarországra). A válság hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Bettina (2011) A női bűnelkövetők pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baldavári, Attila (2011) Borjog; az eredetvédelem, a címkézés és a kiszerelés hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Beatrix (2011) Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége és az országmárka-építés kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Norbert János (2011) Munkáltatók és a biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Viktor (2011) Az egyiptomi forradalom és a politikai események prezentációja a digitális médiában 2011. január 25 – 2011. február 11 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Viktória (2011) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsolt (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes (2011) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája a 2001.szeptember 11-i terrortámadást követően- Az afganisztáni és iraki beavatkozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gábor (2011) A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszere és változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mária (2011) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Máté (2011) Vadgazdálkodás és vadászati jog az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banka, Laura (2011) Az egészségkárosodáson alapuló nyugdíjszerű rendszeres pénzellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Ibolya (2011) Hódmezővásárhely demográfiai, társadalomstatisztikai, és igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Zita (2011) A magzati élet büntetőjogi védelme magyarországon és japánban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Renáta (2011) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ákos (2011) Munkaviszony megszűnése az Európai Uniós gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Adrienn (2011) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Vanda (2011) Állatvédelmünk környezet – és természetvédelmi jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Levente (2011) Megelőzés a hulladékgazdálkodási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Katalin Ágnes (2011) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, András (2011) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baán, Viktor (2011) A szakértői bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Gabriella (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Zsanett (2011) A brit titkosszolgálat harca a náci Németországgal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Ágnes (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Tibor (2011) A munkaviszony jogellenes megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benyáts, Laura (2011) Versenyjog a gyakolratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berke, Éva (2011) Az IPPC eljárásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ildikó (2011) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Sandor (2011) A fegyveres erők állami monopóliumának alternatívái, avagy állambiztonságból nemzetbiztonság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Erika Kitti (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszedics, Ramóna (2011) A távmunka hazai elterjedtségét ösztönző és gátló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biblák, Bernadett (2011) A kényszergyógykezelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Gyöngyi (2011) Az állam szerepe a gyermekvállalásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Renáta (2011) A nemi erkölcs elle(n)ni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Billege-Vadkerti, Erzsébet (2011) A polgármester és a jegyző jogállásának változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Háber, Helga (2011) A fiatalok pályaválasztási indítékai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Adrienn (2011) Migráció és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Viktória (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Adrienn (2011) Egészségkárosodáson alapuló nyugellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobák, Péter (2011) A társadalombiztosítási nyugdíj rendszer és magánnyugdíjrendszer összehasonlítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Tímea (2011) A munkahelyi stresszt előidéző tényezők és az azokkal való lehetséges megküzdés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Viola (2011) Az előzetes letartóztatás európai és magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Ágnes (2011) Rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj jogszabályi fejlődésének vizsgálata 1975-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtos, Nikolett (2011) Kiskorúak átmeneti és tartós elhelyezése különös tekintettel a szakszolgálatok feladataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boncok, Bettina (2011) A közrend értelmezésének keretei a választottbírósági ítéletek érvénytelenítése körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, János (2011) Az ellenzéki kerekasztal szerepe a demokratikus átalakulás folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Dóra (2011) Gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Anita (2011) Baleseti ellátásokhoz kapcsolódó jogosultsági feltételek és azok meglétének ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Andrea (2011) Gyermekek védelme, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Adrienn (2011) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Lilla (2011) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brenner, Ádám (2011) Az ügyész a bíróság elé állításban és a tárgyalás mellőzéses eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bruncsák, Anikó (2011) Talleyrand politikai pályája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Krisztina (2011) A gyermekek után járó juttatások és azok változásai 2000-2010 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukodi, Erika (2011) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások változásai 2000-2010. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bábi, Huanita (2011) Kettős állampolgárság és vajdasági magyarság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Diána (2011) A politikai propaganda új irányvonalai a 2002-es parlamenti választásokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Márton Sándor (2011) A Nemzetközi Büntetőbíróság szabályozásának alapjai, gyakorlata és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánovics, Judit (2011) A sari’a jog szerinti öröklés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász, Imre (2011) Az emberölés minősített esetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony, Tamás (2011) A szerződés létrejötte - összehasonlító jogi elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bécsi, Attila (2011) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Csilla (2011) A szegedi 1. számú posta toborzási és kiválasztási technikája, valamint annak problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Gábor (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Ágnes Eliza (2011) Az új Alaptörvény és az Alkotmánybíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna (2011) Jogalkalmazásban felmerülő kérdések 1970-2010 között az elbirtoklás témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíróné Dienes, Csilla (2011) A fehérgyarmati kistérség társadalomstatisztikai bemutatása az utolsó népszámlálási adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Beáta (2011) Az első fokú büntető eljárás előkészítésének rendje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóné, Péter (2011) A magyarországi magánnyugdíjpénztárak rendszerének és vagyonának alakulása, valamint annak hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bögi, Zsuzsanna (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böjtös, Péter (2011) A rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj gazdasági, társadalmi és financiális hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cindric, Karolina (2011) A Balkán háború és a nemzetközi szervezetek, a NATO és az ENSZ, beavatkozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Eszter (2011) A magyar, a horvát és a szerb köztársasági elnök egyes alkotmányos jogköreinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Éva (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangóné Lovászi, Bernadett (2011) A munkavállalók szabad mozgása az EU és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó-Kászony, Alexandra (2011) A diszkrimináció tilalmának jogi szabályozása a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés, Anita (2011) A fogyatékkal élők akadálymentes környezetének kialakítása a hazai jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő, Attila (2011) A környezetterhelési díj bevezetésének tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Ferenc (2011) Csongrád megyei mentőszervezet 2004-2007. évi mutatószámainak társadalomstatisztikai, demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiha, Zsanett (2011) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csik, Szilárd László (2011) Lobbi az Európai Unió intézményeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizi, Evelin (2011) A veszélyeztető közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Erika (2011) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Fanni Ágnes (2011) A munkáltató társadalombiztosítási nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomák, Vidor (2011) Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongor, Tamás Péter (2011) A részesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Dorottya (2011) Munkáltatók és biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csánk, Ivett (2011) Az életkor szerinti diszkrimináció a munkaerőpiacon, különös tekintettel az időskorúakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Katalin (2011) A jóléti államok összehasonlító elemzése kitekintve Magyarországra, Nagy-Britanniára és Svédországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Éva (2011) A munkaügyi ellenőrzés és a feketemunka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, László (2011) A Tömegek Pszichológiai Hatása a Bűnelkövetés Során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Barbara (2011) Dogmatikai kérdések a stádiumtan köréből, különös tekintettel a befejezettség szakaszára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuczor, Gergely (2011) Bibó István közigazgatási elméleteinek időszerűsége és alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dajka, Edit (2011) Nemzetközi viszonyok és Németország speciális helyzete a hidegháborúban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Máté (2011) Európai sportjog, különös tekintettel az európai labdarúgás jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreceni, Hajnalka (2011) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, különös tekintettel a foglalkoztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dehény, Dalma (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, András (2011) Az egységes magyar ingatlan- nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Gabriella (2011) A közvetlen és közvetett demokrácia működése Svájcban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Izabella (2011) A jegyző, mint köztisztviselő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Péter (2011) A helyi adók rendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobai, Petra (2011) Az özvegyi nyugdíj története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobiné Boldog, Barbara (2011) Öröklési jog az iszlámban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Katalin (2011) A munkanélküliség emelkedésének okai és következményei az agráriumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Andrea (2011) Az Európai Unió munkajogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Brigitta (2011) Alternatív vitamegoldási módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Judit (2011) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokosné Bila, Szilvia (2011) Változások trendjei a magyar oktatásügy területén napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Rajmund (2011) A határozott időre létesített munkaviszony jellegzetességei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dujmov, Ildikó (2011) A gyermekek jogán járó juttatások igénybevétele a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai, Gergely (2011) A szociális biztonsághoz való jog mint alkotmányos alapjog érvényesülése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dupsi, Krisztina (2011) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Levente (2011) 1992. október 23. eseményei és tanulságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Melinda (2011) A határon átnyúló együttműködések - különös tekintettel a Kárpátok Eurorégióra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Détári-Szabó, Ádám (2011) A Rendszerváltás és a Fidesz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka, Margit Tímea (2011) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Endrődi, Gábor (2011) A közösségi hálózatok hatása a politikai részvételre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, József (2011) A munkavédelem és a munkaügyi ellenőrzés kialakulása és fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Orsolya (2011) A gyermek jogainak védelme az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Vivien (2011) A jóléti típusú államok összehasonlítása, különös tekintettel Nagy-Britanniára, Németországra és Norvégiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Facskó, Edit Mária (2011) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fajó, Zsuzsanna (2011) A részmunkaidős foglalkoztatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, János (2011) Élelmiszergazdaságunk EU csatlakozással összefüggő elemzése és a zöldség gyümölcs alágazat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Máté (2011) A magyar úri és népi nemzetiszocializmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (2011) Szeged demográfiai és társadalomstatisztikai helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Eszter (2011) Egészségügyi finanszírozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ádám (2011) A kerekasztal-tárgyalások alkotmányjogi vitái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasinszki, Fanni (2011) Jogok és kötelezettségek az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Flóra (2011) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (2011) Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés Az intézeten kívüli szülés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér-Veszteg, Katalin (2011) Az egészségkárosodáson alapuló ellátási rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Levente (2011) A magyar nyugdíjrendszer demográfiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feledi, László (2011) A radikális jobboldal megjelenése a rendszerváltás után: Jobbik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fernengel, Katalin (2011) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony munkáltatói megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Firster, Zsuzsanna (2011) Közigazgatási reformprogramok Magyarországon a 2007-2013-as programozási időszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Anna (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Antal (2011) M. Tullius Cicero kora a római bűnfenyítő eljárás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Eszter (2011) A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai -A közösség elleni izgatás-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Font, Eszter (2011) [A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fontos, Hajnalka (2011) A munkaközvetítés és fejlődési irányai, állami és magán vonatkozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Györgyi (2011) Munkanélküliség és kezelése a válságot követően Bács-Kiskun megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Zoltán (2011) Az öregségi nyugdíj rendszerének fejlődése és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Ágnes (2011) A magyar nyugdíjrendszer bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Szandra (2011) Munkaügyi konfliktusok, viták fajtái és rendezésük intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Függ, Zsanett Mária (2011) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Bence (2011) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának kialakulása, és az 1945 óta tett reformkísérletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, László Antalné (2011) Az egészségügyi és szociális ellátórendszer speciális szegmense: a hospice. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Szilvia Ildikó (2011) A munkanélküliség kialakulása Magyarországon és Csongrád megyében a ’90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdácsi, Zoltán (2011) Az egészségügyi ellátások finanszírozási alapjai, szakellenőrzési rendje, Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások finanszírozásának szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gali, Gréta (2011) A magyar Kormány és az Európai Unió kapcsolata, különös tekintettel a Lisszaboni szerződés által bevezetett változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garami, Dániel (2011) A magyar vadászat története - a hazai vadászat hatályos jogi szabályozásának bemutatása, különös tekintettel a vadászterületre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Bence (2011) Az iszlám terjedése Nyugat-Európában, különös tekintettel Olaszországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Nikolett (2011) Az Európai Unió válaszai az új típusú terrorizmusra : különös tekintettel a hírszerző szolgálatok válaszaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaálné Kávai, Rita (2011) A családok helyzetének demográfia bemutatása, különös tekintettel a gyermekvállalásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Geleta, Orsolya (2011) Egy multinacionális vállalat a CSR tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerecz, Péter (2011) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Glózik, Nóra (2011) A gyermekvédelem alakulása és aktuális problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gojtán, Alexandra (2011) Politikusok típusai Közép-Európában a szovjet blokk felbomlása utáni két évtizedben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombai, Edina (2011) Lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gottesman, Dávid (2011) Lőn ország!? : -Állammá szerveződés a Bibliában-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber, Andrea (2011) Az Európai Unió külképviseleti rendszere Különös tekintettel az Európai Unió képviseleteire más nemzetközi szervezeteknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grujó, András (2011) A gépjárműbűnözés megjelenési formái,alakulása Budapest területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grécziné Farkas, Márta (2011) Az öregségi nyugdíj. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Nikolett (2011) Eurázsiai Unió? : avagy Törökország Európai Unióhoz való csatlakozásának perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyemengyi, Laura (2011) A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. Munkaügyi Kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurisné Sós, Rita (2011) Az 1997-es nyugdíjreform bemutatása és értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkity, Anikó (2011) A családtámogatási rendszer univerzális- és segélyezési típusú ellátásai és a gyermekszegénység összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér, Béla (2011) A digitális adattartalmak szerzői jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyi, Judit (2011) Hozzátartozói nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

György, Júlia (2011) Szempontok a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény szabályozásának újragondolásához a diszkódrogok és a fiatalkorúak vonatkozásában, figyelemmel az Európai Unió kábítószer-ellenes stratégiájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyúróczki, Ibolya (2011) A sajtó szerepe a rendszerváltás idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi, Emese (2011) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Andrea Anett (2011) A börtönből vezető út a munkahely felé az adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Judit Margit (2011) A munkajogi kártérítés szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Tünde (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, András (2011) India fenntartható fejlődésben játszott szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Bernadett (2011) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Erika (2011) A gyülekezési jog hazai szabályozásának egyes alkotmányos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán, Barbara Ágnes (2011) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán, Kitti Gabriella (2011) Betegmobilitás a gyógyturizmus tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Adrienn (2011) Rehabilitációs járadékban részesülők munkaerő-piaci reintegrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Zsuzsanna (2011) A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gózon, Csilla (2011) Az egészségkárosodott személyek társadalombiztosítási ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Anikó (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai általában, illetve a vízjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdara, Éva (2011) A magzati élet védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Péter (2011) A többpilléres nyugdíjrendszer bevezetése és működése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmainé Krámli, Judit (2011) A munkaviszony megszüntetése Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hamar, Máté (2011) A konzuli jog aktuális kérdései EU-kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hambalkó, Orsolya (2011) Az egységes európai tőkepiac egyes jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hamula, Mária (2011) A kiválasztás, interjúztatás elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hanga, Péter (2011) Az üzemi tanácsok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Zsolt (2011) Az Egyesült Államok és a Szovjetunió egymással való viszonya, politikai és ideológiai szempontból a hidegháború kezdetén (1945-1949). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Zsuzsanna Nóra (2011) A Csillagbörtön története és jelenkora. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Ágnes (2011) Bosnyák Zoltán közírói munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmatos, Beáta (2011) A gyermekek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hartai, Gergely (2011) A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasznos, Viktória (2011) Az egyén jogi helyzete az európai integrációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi, Ágnes (2011) Felelősség a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havrán, Mihály (2011) Közös Agrárpolitika és kockázatelemzés a magyar vámigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegh, Róbert László (2011) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Gyula (2011) A magyar önkormányzati rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Máté (2011) A személyhez fűződő jogok – a magzat jogképessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hetesi, Éva (2011) Atipikus foglalkoztatás kialakulása, helyzete és megjelenési formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodován, Éva (2011) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi, Barbara (2011) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Ildikó Kitti (2011) A magyar alkotmánybíróság hatáskörének változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anita Éva (2011) Munkahelyi konfliktusok pszichológiai háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ilona (2011) Jövedelemadózás az egyéni vállalkozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszkiné Dandé, Szinódia (2011) A köztisztviselői jogviszony – jellemzői, sajátossága – életpálya – etika, felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huber, Bálint (2011) Történeti statisztikai adatok Magyarországról az 1800-as évekből az ipari forradalomra tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Marietta (2011) A betegjogi tájékoztatás problematikája, avagy mennyire ismerik a betegek saját jogaikat napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Héja, Andrea (2011) A köztisztviselői jogviszony – jellemzői, sajátossága – életpálya – etika, felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Márk (2011) Az 1989-es kelet-német menekültválság a magyar államvezetés nézőpontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Anita (2011) A maastrichti konvergencia kritériumok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignéczi, Márton (2011) A homoszexualitás kezelése a hazai jogban, különös tekintettel az alapjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Tamás (2011) A 2008-as gazdasági világválság hatásai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Istók, Zoltán András (2011) A munkanélküliség alakulása a Dél-dunántúli régióban a rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel Baranya megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, Enikő (2011) A felszámolási eljárás munkajogi aspektusa egy konkrét munkáltató példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jacsó, Pongrác (2011) Cafeteria rendszer a köztisztviselőknél és a közalkalmazottaknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaczináné Angyal, Éva Judit (2011) A családtámogatás rendszerének kialakulása napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakabné Kerekes, Csilla (2011) A szakképzési hozzájárulás felhasználásának lehetőségei egy multinacionális vállalatnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsurák, Diána Erika (2011) Családbarát munkahelyek jogi feltételeinek kialakítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó, János (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janka, Csilla Eszter (2011) A karrier és a család közötti egyensúly, családbarát munkahelyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, József (2011) Társadalom Peremén. Roma foglalkoztatáspolitika a rendszerváltozás után Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Nóra (2011) A felszámolási eljárás bemutatása – tekintettel a vételi jog és a beszámítás jogintézmény általános szabályozástól eltérő alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Anita (2011) Az atipikus munkajogviszonyok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Edit (2011) Fogyasztóvédelmi rendelkezések a lakossági hitelezés terén, különösen a fogyasztók oktatása és tájékoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Eszter (2011) A szabad felhasználás kérdésköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Hajnalka (2011) Helyi és regionális demokráciák az EU tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Nóra (2011) Határon átnyúló együttműködések- különös tekintettel Magyarország délkeleti határrégiójára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Éva (2011) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jármai, Pál (2011) A földhasználathoz és a földtulajdonhoz kapcsolódó támogatások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jávor, Judit (2011) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jópeti, Dóra (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Rita (2011) Egy fiktív vállalat HR rendszerének kialakítása és átszervezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Ábrahám, Klaudia (2011) A munkanélküliség kialakulása Hazánkban, különös tekintettel a friss diplomások és pályakezdők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajtár, Ildikó (2011) A biztonságos munkavégzés és az üzemi balesetek bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapos, Kinga (2011) A magyarországi munkanélküliség alakulása a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Krisztián Imre (2011) A gyülekezési jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Zoltán (2011) Nemzeti Parlamentek szerepe az Európai Unió integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapeller, Adrienn (2011) A személyes adatok védelme a munkaerő-felvételi eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Evelin (2011) Az öregségi nyugdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Anna (2011) Az eurorégiók kihívásai, különös tekintettel a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióra : hidak vagy sorompók? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Éva (2011) Alternatív vitamegoldási rendszerek a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Loránd (2011) Népbírósági perek 1945–46-ban a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Anna (2011) A Nemzetközi Büntetőbíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Éva (2011) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kende, Andrea (2011) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kepenyes, Lilla (2011) Családon belüli erőszak-fókuszban a női áldozatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, György Gábor (2011) Oktatásügy napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Klaudia (2011) Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jogállása, mőködésének tapasztalatai, és a bírói függetlenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényiné Bakos, Andrea (2011) A képviselő–testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Renáta (2011) A munkanélküliek helyzete a Dél-alföldi régióban különös tekintettel Békés megyére 2006 és 2009 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kirr, Szandra (2011) A független államiság kérdései napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Szabina (2011) Gyermekbántalmazás jogi és pszichológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Anikó (2011) A munkanélküliség problémája Magyarországon és a megoldására tett intézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Anita Lilla (2011) Totalitarizmus elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Balázs Tamás (2011) A polgári jogi társaság magyar, francia és német szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Barbara (2011) A menekültek és a hontalanok helyzete a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edina (2011) A gyermekek után járó juttatások rendszere ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Éva (2011) A Dél-alföldi régió foglalkoztatási és munkanélküliségi összefüggései a statisztikai adatok tükrében (2008-2010 között). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely, Bernadett (2011) Alkalmassági vizsgálatok és fejlődése, valamint ösztönzésmenedzsment a Tesconál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klam, Helga (2011) A munkanélküliség alakulása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klára, Zsuzsanna (2011) A külföldiek magyar termőföldre vonatkozó egyes jognyilatkozataival kapcsolatos jogi problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Erika (2011) A 2008-as gazdasági világválság hatása egyes Magyarországon nyújtott szociális ellátásra a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Noémi (2011) A magántitok védelme a polgári jogban a jogalkalmazási gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koltai, Olivérné (2011) Társadalombiztosítási kifizetőhely jellemzői, és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koltay, Roberta (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komárominé Hermann, Krisztina (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Bence (2011) Nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontor, Mariann (2011) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai 2000-2010 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Nikolett (2011) A gazdasági társaságokban létrejövő munkaviszony jellemzői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányné Csonka, Zsuzsanna (2011) Életszínvonal alakulása a mai Magyarországon, a munkavállalás aspektusaiból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai a magyar jogrendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andor Iván (2011) A kettős állampolgárság kérdése hazai és nemzetközi viszonylatban - különös tekintettel a határon túli magyarságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2011) A baleseti ellátások és az ezekhez kapcsolódó gyógyászati segédeszköz ellátás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna (2011) A gazdasági világválság hatása Magyarország és azon belül Somogy megye munkaerő-piacára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2011) A román- magyar kétoldalú diplomáciai kapcsolatok fejlődése a rendszerváltástól napjainkig és a reláció jelenlegi kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dominika (2011) A magyar nyugdíjrendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (2011) A környezetvédelem hatása az ingatlantulajdonra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gergely (2011) Szerzői jogsértés és a videó megosztó portálok – értesítési és eltávolítási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2011) A magyarországi zsidóság statisztikai-demográfiai adatai a XIX-XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2011) A civil társadalom helye és lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rita (2011) A megváltozott munkaképességű személyek visszaintegrálásának lehetősége a munkaerő-piacra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Viktória (2011) Családbarát foglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes Petra (2011) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Föcsök, Erzsébet (2011) Munkanélküliség, oktatás, képzés a Közép-dunántúli régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Puskás, Mónika (2011) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermekeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kresák , Ildikó Beáta (2011) Társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem Örkény városában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kretz, Enikő Csilla (2011) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája, különös tekintettel a közös piacszabályozásra és az Európai Bíróság kapcsolódó ítélkezési gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kriván, Orsolya (2011) „Védett tulajdonságok” az Alkotmány és az Ebktv szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsák, Tímea (2011) A baleseti ellátások igénybevételének és fedezetének bemutatása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krám, Eszter (2011) A hontalanság és annak nemzetközi kezelése : - Spanyolország és Magyarország eljárásjoga -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Petra (2011) Az IMF és a magyar kormányok kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Zoltán (2011) Az elítéltek reintegrációs útja a társadalom felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurilla, Beatrix (2011) Az Európai Unió és Oroszország kölcsönös függősége az energiaellátás tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Katalin (2011) A munkáltatói rendes és rendkívüli felmondás, valamint joggyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Boglárka (2011) Magyarok Európában a demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Katalin (2011) Munkaviszonytól eltérő foglalkoztatás lehetőségei a szabadtéri rendezvényeken foglalkoztatók számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Képesné Szabó, Ildikó (2011) A sztrájkjog gyakorlata a MÁV-vállalatcsoportban (1989-től napjainkig, különös tekintettel a VDSZSZ gördülősztrájkjára). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóbor, Attila (2011) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzési tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Nikoletta Petra (2011) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Krisztina (2011) Afganisztán demokratizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Köller, Dániel (2011) A dualizmus államberendezkedésének közjogi megoldásai : közös uralkodó, közös ügyek, közösügyi szervek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi, Andrea (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövecs, Máté (2011) A tanú jogállása a büntetőeljárásban, tanúvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövér, Péter Ákos (2011) Magyarország népesedéstörténete - különös tekintettel a 20. századra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Franciska (2011) Nyelvi kisebbségvédelem az európai és a nemzeti rendszerekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Éva (2011) Az adóhatóság döntéseivel szembeni jogorvoslati eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Kitti (2011) A munkáltatók és munkavállalók társadalombiztosítással kapcsolatos jogai és kötelezettségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Renáta (2011) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lados, Dóra Rozália (2011) A magán-nyugdíjbiztosítás átalakulása Magyarországon 2010-2011-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajdi, Dóra (2011) [Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakra és a bírósági eljárási szakra]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Krisztina (2011) Fogyatékos személyek védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Anett Enikő (2011) A szabadságvesztés végrehajtásának pozitív és negatív hatásrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Lilla (2011) Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a nemzetközi politikai színtéren. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakner, Tamás (2011) A lakásviszonyok Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Latkóczy, Júlia Emese (2011) A hazai választottbíráskodás kialakulása, fontosabb szabályai alkalmazásának egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leitner, Szilárd (2011) Környezetvédelem az alkotmányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes, Katalin (2011) A szociális szövetkezetek főbb jegyei és formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lendvai, Lujza (2011) A bűncselekmény elkövetői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Diána (2011) Az EU, Kína és Afrika – háromoldalú kooperáció vagy versengés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lerch, Ferenc (2011) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Liptay, Eszter Katalin (2011) Családbarát munkahelyek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Edit (2011) Az atipikus munkavégzés jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lutter, Zsolt (2011) Az általános szerződési feltételek megjelenése és szabályozásának alakulása a polgári jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Anna (2011) Franciaország külpolitikája de Gaulle-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Csaba Antal (2011) Az önálló zálogjog elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Kádár, Ildikó (2011) A magyar környezetjog intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, László (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Nóra Kata (2011) Nukleáris non-proliferáció az Atomsorompó Egyezmény keretein belül, avagy realitás-e a nukleáris fegyverektől mentes világ? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Viktor György (2011) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon: jogi szabályozás, gyakorlat és tendenciák a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Léder, László (2011) A Katonai fegyelem. Fegyelmi és szabálysértési eljárás a magyar honvédségen belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lózs, Adrienn (2011) A pénzbeli ellátások igénylése, megállapítása és folyósítása az egészségbiztosítási pénztáraknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Majzinger, István (2011) A magyar vadászat jogi szabályozásának fejlődése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Béláné (2011) Az anyát és gyermekét megillető ellátások a családtámogatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makkos, Tamás (2011) Az elöregedő társadalom hatása a társadalombiztosításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Anita (2011) A magyar munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata, közelítés az Európai Uniós szabályozáshoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, József (2011) Gyermekvédelem a hódmezővásárhelyi lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Zita (2011) Életszínvonal, életkörülmények egymásra hatása a mai Magyarországon a KSH társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makári, Emese (2011) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül az elítéltek foglalkoztatása és nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mala, Ferenc (2011) Magyarország népességének változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marcsányiné Krizsák, Etelka (2011) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markó, Csaba (2011) A Jobbik Magyarországért Mozgalom felemelkedése és helye a magyar politikai rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosán, Krisztina Edina (2011) A magyar közigazgatás személyi állománya, a közigazgatási reformfolyamatok hatása a közszolgálat összetételére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martonné Jenei, Angelika (2011) Munkajogi szabályozás kérdése az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martonosi, Huba (2011) Kissebségek, autonómiák összehasonlítása, különös tekintettel a Dél-tiroli és a Vajdasági autonómiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matijevics, Rita (2011) A munkaügyi központ által támogatott képzések eredményességének elemzése kiegészítve a tanulást befolyásoló tényezők pszichológiai vizsgálatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mazzag, Dániel (2011) A nukleáris energia tiltott felhasználásának elterjedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medovárszkyné Szeles, Zita Edina (2011) Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése, valamint a tovább fejlődés lehetőségei a Magyar Közútkezelő Közhasznú Társaságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Annamária (2011) Fiatalkorúak büntetés-végrehjatásának összevetése a német és magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mencz, Angéla Ibolya (2011) A családbarát munkahely kialakítását segítő atipikus munkavégzési formák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mercs, György (2011) Az utópiák történetfejlődése az államelméletben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Merlák, Tibor (2011) Magyar parlamenti ellenzékiség és radikalizmus a rendszerváltás után különös tekintettel a Fidesz ellenzékiségének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Ágnes (2011) A közös tulajdon megszüntetésének szabályai a bírói gyakorlat fejlődése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Metzger, Dóra (2011) Spanyolország kulturális külpolitikája és a spanyol-magyar kulturális kapcsolatok 1975 után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihucz, Bernadett (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihuczné Spiegel, Márta (2011) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályka, Szilvia (2011) A pénzbeli ellátások kedvezőtlen változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Dalma (2011) Kína és Európa harca Fekete-Afrikáért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Militár, Zsófia Eszter (2011) Az USA és a nemzetközi jog viszonya az amerikai Legfelső Bíróság döntésein keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Milovanovics, Lívia (2011) A munkahelyi baleset. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Minker, Marcell (2011) A szervezett bűnözés elméleti és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misley, Titanilla Katalin (2011) Segítő jobb vagy balhorog? : (A kiskunfélegyházi sztrájkesemény anatómiája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Misurák, Ervin (2011) A pénzügyi intézményekkel szemben érvényesülő fogyasztóvédelemi szabályok polgári jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mityók, Nelli (2011) A Szegedi Szimfonikus Zenekar Munkaügyi Kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mlinkó, Csilla (2011) A gyermekek védelmével kapcsolatos szociális ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mojzes, Krisztina (2011) Öngyilkossági esetek retrospektiv statisztikai elemzése Szeged és Mórahalom kistérségében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Annamária (2011) A földhasználat szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dóra (2011) A rendkívüli jogorvoslatok rendszere a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, István Gergely (2011) A munkaerő gazdálkodás kérdései, különös tekintettel a létszámgazdálkodásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, László (2011) Kiskunfélegyháza, a Kiskunfélegyházai Kistérség demográfiai, társadalomstatisztikai, illetve gazdaságstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Róbert (2011) Életminőség változása a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Bernadett (2011) A magyarországi romák társadalomstatisztikai és demográfiai helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muhari, Laura (2011) A Magyar Államvasutak munkavállalói juttatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mulicz, Andrea (2011) Életpálya a közszolgálatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Murgulyné Szabó, Erzsébet (2011) A közszolgálati menedzsment a tételes magyar jogban és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muráti, Tamás György (2011) A horgászat szabályozása, szervezete, és környezetjogi összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mányoki, Ádám (2011) A faktoringszerződés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Éva (2011) A munkanélküliség mérséklését szolgáló munkaerő-piaci szolgáltatások, különös tekintettel az álláskeresési és munkatanácsadásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Anikó (2011) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máró, Judit (2011) Magatartási kódex – Megszűnik a bankok erőfölénye? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Emese (2011) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mélykuti, Diána (2011) Egészségkárosodott személyek társadalombiztosítási ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Dóra (2011) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés szociális jogi és munkavédelmi szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2011) A munkaerő-kölcsönzés jogi szabályozása és gyakorlati megvalósulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János (2011) A Kárpát-medencében élő határon túli magyarság demográfiai sajátosságai és jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Máté (2011) A magyar önkormányzati választási rendszer 1990-2010. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Norbert (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mód, Krisztina (2011) Családon belüli erőszak hatályos szabályozása a magyar jogrendszerben-különös tekintettel a gyermekkorú személyek sérelmére elkövetett cselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móritz, Amarilla (2011) Dél-Dunántúl a munkanélküliség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Izabella (2011) Hozzátartozói nyugellátások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, Nóra (2011) Az amerikai politikai rendszer hatása az elnökválasztásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Endre (2011) Munkaügyi viták típusai, jellemzői és megoldásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (2011) Baleseti ellátások az egészségbiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter Nóra (2011) Az ETA terrorszervezet tevékenysége 1975-től 2007-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergely (2011) A magyar külpolitika lehetőségei és korlátai az 1920-as évek Európájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2011) A szakképzés múltja, jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, István Balázs (2011) A Rajna-Majna-Duna Tengely és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin Zsófia (2011) Egy szegedi kisvállalkozás emberi erőforrás rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Marianna (2011) Bányaszolgalmi anomáliák egy esettanulmányon keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Melinda (2011) Az állatvédelem szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2011) Az információ kezelésének aktuális kérdései a betegjogok területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nilla (2011) A fogyatékosok helyzete a mai Magyarországon társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2011) A hazai felsőoktatási intézmények finanszírozása és gazdálkodása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna Eszter (2011) A katonai igazságszolgáltatás alakulása Magyarországon az emberi jogok fejlődésének függvényében, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes Petra (2011) A megújult Európai Rendőrségi Hivatal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Henriett (2011) A bűnügyi együttműködés jogi keretei az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagymihály, Irén (2011) Orvosvándorlás és paraszolvencia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Leginszki, Andrea (2011) A börtönügy helyzete Írországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Najdanovszki-Nagyajtai, Klára (2011) Munkavállalói képviselet a Máv Zrt. felügyelőbizottságában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Adrienn (2011) A kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nenádov, Dorottya (2011) Az ENSZ fejlődése, különös tekintettel a békefenntartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, István Keve (2011) Olaszország és a magyar revízió a két világháború között : Galeazzo Ciano szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Ádám (2011) Száz nap, két kormány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyiri, Ilona Henrietta (2011) Egészséges élet, sport, sportorvoslás és az egészségfejlesztés kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúl, Zsuzsa (2011) A karrier és a gyermekvállalás összeegyeztetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdiné Molnár, Orsolya (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a rendőrségi fogdán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádassy, Géza (2011) A gazdasági világválság hatása Magyarország és Észak-Magyarország munkaerőpiacra és a munkanélküliségre a társadalomstatisztika és a demográfia tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ildikó (2011) A szabadságvesztés végrehajtásának hatékonysági kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nóra (2011) A személyiség védelme a polgári jogban Személyhez fűződő jog megsértésének objektív jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter György (2011) A káronszerzés tilalmának problematikája a bírói gyakorlatban, különös tekintettel az áfára, a rendszerváltozástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes Linda (2011) A közoktatás törvényi szabályozásának történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Csanád Márk (2011) Az Európai Unió energiaellátásának biztonsági kérdései, különös tekintettel az EU-Orosz kapcsolatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ombodi, Ildikó (2011) A távmunka- mint atipikus munkavégzési forma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ordasi, Márta (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándiné Kócsó, Anikó (2011) Az önkormányzatok szerepe a munkanélküliség mérséklésében „Út a munkához” program, kiemelten a közcélú foglalkoztatás Baks községben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Cecilia (2011) A banktitok szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Fruzsina (2011) A sztrájkról és a sztrájkjogról Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi, Attila (2011) A köztisztviselők kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orvos, Kinga Ilona (2011) Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oskó, Erika (2011) A közszereplő személyiségi joga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pajkó, Alexandra (2011) Munkanélküliség jellemzői és megoldási lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Csilla (2011) A helyi adók Magyarországon, különös tekintettel az ingatlant terhelő adókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Nóra (2011) A magyar nyugdíjrendszer változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gabriella (2011) Álláskeresés és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Irén (2011) Egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, kiemelten a balesetesetén járó ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Nóra (2011) Ciprus újraegyesítése - A nagyhatalmak szerepvállalása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Bettina (2011) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatástól az egyszerűsített foglalkoztatásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós, Felícia (2011) Atipikus foglalkoztatási formák, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pavlovits, Máté (2011) A bírói ítélkezés lélektana és a jogi realizmus Pusoma Dénes ártatlan, de nem eléggé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pencz, Aliz Zsuzsanna (2011) A természetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a Natura 2000 területekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Percsich, Tamás (2011) Az előzetes döntési eljárás az európai bíróságon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrisor, János (2011) A polgári fegyvertartás kérdései az Alkotmány és az alkotmányos alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrusán, Balázs (2011) A vagyon elleni eröszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Balázs Ferenc (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Beatrix (2011) Külföldiek földtulajdonszerzése Magyarországon avagy Óvni kell a magyar földet a külföldiektől? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Edit Gabriella (2011) „Védett tulajdonságok” az Alkotmány és az Ebktv szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zsófia (2011) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Vivien (2011) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polcz, Krisztina (2011) A gyermekkorúak sérelmére és általuk elkövetett bűncselekmények az általános iskolákban - empirikus adatokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomozi, Roland (2011) A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai a fegyveres és rendvédelmi szervezetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopcsák, Erzsébet (2011) A kis- és középvállalkozások helyzete és szabályozása az Európai Unió belső piaci szabadságjogai tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Priskin, Nóra (2011) Az öregedő társadalom hatása a nyugdíjrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskásné Török, Andrea (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Putnoki, Krisztina (2011) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Richárd (2011) Gyermekvédelem a helyettes szülői rendszer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Beáta (2011) Az antik politikai gondolkodás (Platón, Arisztotelész). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péczkáné Szebenyi, Krisztina (2011) Intézményi átalakulás aktuális kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Margit (2011) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabb, Enikő (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raffai, Bernadett (2011) A gyermekek jogának védelme a háborúban, különös tekintettel a gyermekkatonaság kérdésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rangasz, Edit Beáta (2011) A gyermek jogai a családi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Raskovics, János (2011) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Restás, Tímea (2011) Konzuli védelem a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rieger, Tamás (2011) A szuverenitás teoretikus megközelítése az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rokolya, Krisztina (2011) Mi a Forrása egy jól működő vállalatnak? : a GriffSoft Informatikai Zrt. humánerőforrás-központú elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roskó, Rita (2011) A 2008-as gazdasági világválság munkaerőpiacra gyakorolt hatásai az Észak-Alföldi régión belül a statisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rossu, Balázs Roland (2011) Zöld munkahelyek és a megújuló energia szektor : a megújulók hatása a magyar foglalkoztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rátkai, Adél (2011) A közszolgálat fejlődésének irányvonala, a köztisztviselői életpálya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rékasi, Petra (2011) Baleset esetén járó társadalombiztosítási ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róta, Éva (2011) A mediáció jogi és pszichológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rövid, Levente Dávid (2011) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának büntetés végrehajtási feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sablauer, Zoltán (2011) A PPP kialakulása, szabályozása és intézményrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos, Bálint (2011) A törvényen alapuló tartás szabályai : a tartás jogintézményének anyagi és eljárásjogi normáin alapuló működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sala, Árpád (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai általában, illetve a környezetvédelem valamely területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Anita (2011) A családon belüli erőszak : az otthon a béke szigete? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarnyai, Titanilla (2011) Jugoszlávia széthullása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvári, György, (2011) Az angolszász jogrendszerek összehasonlító vizsgálata és hatásuk az Európai Unió és Magyarország jogrendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Savanya, Imre (2011) Az Európai Unió biztonságpolitikai kihívásai és világpolitikai lehetőségei Törökország uniós csatlakozásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schindler, Orsolya (2011) A munkavállalók és munkáltatók jogai a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Tamás (2011) Nők büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schäfer, Ágnes (2011) A kötelezettségszegési eljárás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Semperger, Éva (2011) A kiszervezés és annak munkajogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seresné Borbás, Zsuzsanna (2011) Zákányszék munkanélküliségi mutatóinak vizsgálata az országos, régiós és kistérségi adatok tükrében és az önkormányzat közfoglalkoztatásban betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gáborné (2011) Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Melinda (2011) A hajlékatalanellátás jogi aspektusai, különös tekintettel az egészségügyi ellátásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Géza (2011) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyiné Bodó, Éva (2011) Családi ellátás migráns munkavállalók részére az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyvári, Barbara (2011) A hatályos köztisztviselői törvény kialakulása, módosításai és lehetséges reformok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Erzsébet (2011) A hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Zsófia (2011) A hivatásos állományú rendőrök személyzeti politikájának összehasonlító bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Nagy, Anikó (2011) A gyermek után járó juttatások rendszere ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Dávid (2011) A magyarországi munkanélküliség mutatóinak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Kitti (2011) Munkatanácsadás álláskeresők számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suti, János (2011) Konfliktusok a XX. Század Európájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dávid Zsolt (2011) A művi-terhességmegszakítás jogi szabályozása, és az apa jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gergely (2011) Méltányossági klauzula a polgári jogi felelősségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2011) Az Európai Unió Klímapolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Istvánné (2011) Rokkantsági nyugdíj és rehabilitációs járadék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2011) Kapcsolat a fejlődő országok és a WTO között: az Aid for Trade. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katinka Erzsébet (2011) Paksi Atomerőmű Zrt. Választható Béren Kívüli Juttatásainak Rendszere 2011-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Lilla (2011) A bírói hivatás pszichológiai követelményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2011) A légi háború nemzetközi jogi szabályozása a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tönki Albert (2011) Az Európai Unió bővítése, tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zita (2011) A FIDESZ választási kampánya 2010-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, József (2011) A hazai közbeszerzési szabályozás alakulása, különös tekintettel az elmúlt évek változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Kóra, Valéria (2011) A munkaügyi ellenőrzés és gyakorlati problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Szalma, Alexandra (2011) A bérek strukturális alakulása kis- és középvállalkozásoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Péter (2011) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalisznyó, Beáta (2011) A sajtó-helyreigazítás és a jóhírnévhez való jog a személyiségi jog rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai László, Tiborné (2011) A gyermekvállalási kedv társadalmi, demográfiai hatásai és a gyermekvállalással kapcsolatos pénzbeli ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaláncz, Dániel (2011) A mezőgazdasági permetezés munkavédelmi kockázatelemzés szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóki, Szilvia (2011) A családbarát munkahely hazánkban és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Anita (2011) Toborzási és kiválasztási folyamatok bemutatása a Floratom Kft. példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos, Anita (2011) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltást követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Viktória (2011) Az Európai Ombudsman. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegő, János (2011) A munkavédelmi viszonyok, a munkabaleset, az üzemi baleset és az ebből adódó baleseti ellátások a Lux – Tex Rehabilitációs Foglalkoztató Kft.-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Renáta (2011) Személyiségi jogok és a személyes adatok sérülésének esetei a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti, Gréta (2011) Egészségügyi helyzetkép a mai Magyarországon a statisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsi, Zsuzsanna (2011) A hulladékgazdálkodás szabályozása a jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés, Adél (2011) A kollektív munkaügyi viták megoldására szolgáló eszközök, intézmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziber, Anna (2011) Az európai civil társadalom fejlődése a Maastrichti Szerződéstől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Tamara (2011) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tibor (2011) A vadon élő állatok károkozása és a vadkár megtérítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szokol, Boglárka (2011) Magyarország szociálpolitikai hátterének bemutatása a nyugdíjrendszerre fókuszálva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szopkó, Dávid (2011) A határokon átnyúló egészségügyi ellátás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztantics, Dóra (2011) A veszélyeztetett állatfajok védelmének nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztán, Tamás (2011) A magyar eljárásjogok jogorvoslati rendszereinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szucsik, Anita (2011) A határon túli magyarok demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyi, Adrienn (2011) Munkanélküliség bemutatása és statisztikai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Annamária (2011) Az olasz-magyar kulturális kapcsolatok a rendszerváltás után és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, István János (2011) Az örökbefogadás jogi szabályozása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Tamás István (2011) A felszámolás környezetjogi aspektusairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Tímea (2011) Színlelt szerződések a polgári jogi jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Kata (2011) Az Európai Unió intézményesülésének kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Gergely (2011) A vadászat szervezeti keretei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Rita (2011) Öröklési jogunk aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Dóra Zsófia (2011) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, továbbá egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Bernadett (2011) A gyermekvédelem rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Edith (2011) Defenzív Medicina. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Klára (2011) Kiválasztás a rendőrség kutyás kötelékében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tamás (2011) A felnőttképzés helye és szerepe a szociális ellátórendszeren belül Különös tekintettel a hátrányos helyzetű munkanélküliekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2011) A munkaügyi viták rendezésének eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sályi, Enikő (2011) Magyarország és az Európai Unió népességére ható tényezők a II. világháborútól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Anita (2011) A szolgálati találmány szabályozása a magyar polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Diána (2011) Kórházak közfinanszírozása nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringer, Attila (2011) A magyar nyugdíjrendszer bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Mónika (2011) Munkanélküliek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Andrea Éva (2011) Magyarország népesedéstörténete az első magyar népszámlálásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Rita (2011) A munkahelyi konfliktuskezelés pszichológiai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sülyi, Anett (2011) Határon átnyúló oktatási és munkaerő-piaci mobilitás - fókuszban a mobilitást segítő szolgáltatások, programok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Anikó (2011) A munkanélküliség társadalomstatisztikai és demográfiai adatai Veszprém megyében napjainkban és a közeljövő várható perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Linda (2011) Alapítványi szabályozás a mindennapi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Andrea (2011) A gyermekek szociális ellátása, különös tekintettel a speciális gyermekvédelemre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Edit (2011) A gyermekek jogai a magyar családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Nóra (2011) A külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takó, Kinga (2011) Az üzemi tanács és a szakszervezet összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamasiné Galamb, Szilvia (2011) A Magyarországi távmunka-foglalkoztatás lassú terjedésének oka, megrekedésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaskóné Jagicza, Mónika (2011) A termékdíj, mint környezetszabályozási eszköz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Márkó (2011) Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a környezetpolitika területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tancsa, János Sándor (2011) Egyén-tömeg-manipuláció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tariné Bezdán, Hajnalka (2011) Nők a munka világában, a munka és a család egyensúlya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Nikoletta (2011) A nők szabadságvesztésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tauber, Zsuzsa (2011) A laikus bíráskodás általános problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teiszl, Gerda (2011) A magyar vadászati jog történetének bemutatása különös tekintettel annak gyakorlására és hasznosítási módjaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tekulics, Éva (2011) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Zsolt (2011) Az ügyészség szervezete és hatásköre a délszláv államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Beatrix (2011) Kis- és középvállalkozások munkajogi kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Andrea (2011) A jogi oktatás célja, funkciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Dániel (2011) A közúton elkövetett szándékos közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tim, Nóra (2011) [A szegénység típusai Magyarországon]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tircsi, Bernadett (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Hajnalka (2011) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tohai, Szilvia (2011) A kereskedelmi választottbíráskodás sajátosságai: a választottbírósági eljárás konszenzuális jellege Magyarországon és Svájcban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomatás, Edit (2011) Társadalombiztosítási jogviszonytisztázások az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság nyilvántartásának rendezése szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turai, Zoltán (2011) Tőkepiacok és tőzsde. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Ágnes (2011) Az Európai Unió támogatáspolitikája a magyarországi határ menti együttműködésekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tweneboah, Georgina (2011) A magyar- francia- kulturális kapcsolatok alakulása 1919-2011-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Ágnes (2011) A beszámítási képességet kizáró ittasság és a büntetőjogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2011) Tatabánya város munkaerőpiacának jellemzése különös tekintettel a munkanélküliségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csaba (2011) A munkaviszony megszüntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dominika (2011) A szerződés keletkezésének összehasonlító elemzése az angol és a magyar jog valamint a Bécsi Vételi Egyezmény szabályai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dóra (2011) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (2011) A közös tulajdon és speciális fajtájának, a társasháztulajdonnak jellegzetességei a keletkezéstől a megszűnésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor Márton (2011) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kitti Írisz (2011) Abortusz Magyarországon: demográfiai megközelítéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Korinna (2011) A sari’a jog szerinti öröklés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Milán (2011) Alapjogvédelem az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2011) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (2011) A kártérítési felelősség szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Vince (2011) Munkahelyi stressz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (2011) Fogyatékosok szociális ellátása, különös tekintettel az értelmi fogyatékosokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (2011) A szabadságvesztés-büntetés kérdései és problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Korom, Kinga (2011) A munkaidő és a pihenőidő szabályozása- A munkaidő-beosztás készítésének gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Gregor, Judit (2011) Az egészségbiztosítás keretében járó utazási költségtérítés, valamint a betegszállítás és mentés szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tölcsér, Tímea (2011) A munkáltatói kártérítési felelősség, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyesi, Andrea (2011) A nyugdíjas kori biztonság megteremtése, az öngondoskodás rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Anita (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Erika Mária (2011) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítése, feladata és ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Hajnalka (2011) A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ildikó (2011) Az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem helyzete és feltételei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Tibor (2011) A kereskedelmi rádiózás megjelenése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Németh, Klára (2011) Elektronikus ügyintézés a közigazgatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugray, Nikolett (2011) A 2008-2009-es gazdasági világválság hatása a magyar munkaerőpiacra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ugrina, Ildikó (2011) A természet védelemének új jogintézményei, eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Uhrin, Ákos (2011) HIV/AIDS elleni küzdelem a fejlődő országokban: befolyásoló tényezők és kitörési lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy, László (2011) A megtévesztéssel megvalósuló vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Veronika (2011) A közérdek, mint az ügyészi perindítás feltétele, avagy az ügyészi hivatás a közjó védelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Éva (2011) Humánus létszámleépítés a MÁV Zrt. gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varasdi, Dóra (2011) A büntetés-végrehajtás rendszerét átható nemzetközi egyezmények és egyéb dokumentumok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csilla (2011) Házasság az iszlám és a zsidó jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Eszter Eleonóra (2011) Középiskolai történelemtanterv-változások és tankönyvreformok az aktuálpolitika tükrében Magyarországon (1945-1972). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gabriella Tünde (2011) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2011) Az aranykitermelés határokon átterjedő hatásai – a tiszai cianid-szennyezések és a verespataki bányanyitás nyomában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lúcia (2011) Munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Marianna (2011) Fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Petra (2011) Munkaügyi viták rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Regina (2011) Kína az afrikai kontinensen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsófia (2011) A munkanélküliség és a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsei, Gabriella (2011) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Venczel, Gabriella (2011) A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. autóbuszvezetőinek bérezési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Ágnes Andrea (2011) Az Európai Unió biztonságpolitikája- A 2003-as iraki intervenció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Máté (2011) Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb, Tímea (2011) A diszkriminációellenes irányelvek nemzeti jogba való átültetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Bernadett (2011) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Sándor (2011) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidner, Eszter (2011) Magyar munkavállalók az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Éva (2011) Időskorúak gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Ágota (2011) A dualista és az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer szerkezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Ilona (2011) Életszínvonal, megélhetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Bianka (2011) A légiközlekedés szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Dávid (2011) A katonai bíráskodás helye az igazságszolgáltatási szervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Nikolett (2011) A munkanélküliség alakulása Magyarországon napjainkban, különös tekintettel Fejér megye munkanélküliségi adataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Ágnes (2011) Az ügyész szerepe a büntető eljárásban a nyomozás és a vádemelés során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Anett (2011) A munkaügyi viták megoldásának eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Kristóf (2011) Diplomáciai vitarendezési módszerek nemzetközi jogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vén, Gabriella (2011) A Közös Agrárpolitika és a vidékfejlesztés fejlődése, jövőképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vérné Beinschróth, Zsuzsanna (2011) A rokkantsági nyugdíj és a rehabilitációs járadék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vízi, Imre (2011) A belső kiválasztás rendszere egy magyarországi multinacionális vállalatnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wagner, Marina (2011) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban : (Nők munkaerő-piaci helyzete). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Weeber, Gyula (2011) A magyar családpolitika kialakulása és lehetőségei a francia modell tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Welchner, Judit (2011) A Transparency International szerepe a korrupció elleni küzdelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wessenauer, Veszna (2011) Európai kisebbségi autonómiák és azok tanulságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wolf, Kornél (2011) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber, Helga (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber, Zsanett (2011) Kartellek a magyar és a német jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zagyva, Beáta (2011) A diplomák és szakképesítések elismerése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zimmermanné Rázsó, Katalin (2011) Változások a magyar felsőoktatásban, kiemelten az egészségtudományi képzésben, 1988 és 2011 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Brigitta (2011) A női munkavállalás és a családi élet összeegyeztetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Brigitta (2011) Az öregedés hatása a magyar nyugdíjrendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Katalin (2011) A munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsingor, Marianna (2011) A modernkori kalózkodás nemzetközi jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldos, Gréta (2011) A jóerkölcsbe ütköző szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsurzsa, Zsófia Anita (2011) Összehasonlító elemzés a „nuisance”, mint szerződésen kívüli károkozás fajtáról az Amerikai Egyesült Államokban és a szükségtelen zavarásról Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ződi, Angéla (2011) Munkáltató kártérítési felelőssége gazdasági társaságokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Hajnalka (2011) A távmunka szerepe a hazai foglakoztatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádámné Székely, Andrea Viktória (2011) Klímapolitika környezetjogi aktualitásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Bianka Edit (2011) A muszlim nők helyzete az iszlám világban, különös tekintettel Iránra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Lilla (2011) Atipikus foglalkoztatás a 2008-2009-es gazdasági világválságban : (kiemelve a részmunkaidő lehetőségeit). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árendás, Péterné (2011) Az öngondoskodás lehetőségei és társadalmi elismerése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árokszállási, Beáta (2011) Zsidókérdés és zsidótörvények a nemzetiszocialisták szemszögéből Magyarországon, 1932-1942. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Szűcs, Attila (2011) Számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Flórián Kristóf (2011) A környezetjog időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh, Ágnes (2011) A családi jogállás rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őri, Adrienn (2011) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 5. 01:11:03 CEST.