Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2010

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú
Number of items: 652.

A

Adamik, Dóra (2010) Orosházi Polgármesteri Hivatal humánerőforrás tevékenységei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agárdi, Zsuzsanna (2010) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alattyányi, Dóra (2010) Bács-Kiskun megye munkaerő piaci helyzete az ezredfordulótól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin (2010) Társadalomstatisztikai adatok a nők esélyegyenlőségéről a rendszerváltás után Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin Mária (2010) A távmunka jelene és jövője Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Tamás (2010) Növényvédő szerek engedélyezésének és használatának jogi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antali, Lajos Györgyné (2010) [A munkanélküliség alakulásának folyamata, az állásnélkülivé válás okai és az állami szerepvállalás szükségessége]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aref, Nóra (2010) A palesztin menekülttáborok kialakulása, működése és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Auer, Ádám (2010) A felelős vállalatirányítás egyes kérdései a német és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babák, Dóra (2010) Kína és "Társai". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskai, Máté (2010) A Magyarországról alkotott kép Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Zita (2010) [A munkaviszony megszűnése, a munkaviszony megszüntetése]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajsz, Gábor (2010) A szakszervezetek és a politikai pártok kapcsolata a rendszerváltás időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Eszter (2010) Pénz - és hiteljogviszonyok az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Pákozdi, Beáta (2010) Az igényelhető anyasági ellátások köre a gyermek születésekor és a fejlődése folyamán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Márta Anna (2010) A munkaügyi ellenőrzés és a feketefoglalkoztatás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zsolt (2010) Az ingatlanjog és a környezetjog kapcsolódásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Dávid (2010) Norvégia politikai rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (2010) A polgármesteri és az országgyűlési képviselői tisztségek összeférhetetlenségének kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Erika (2010) A közvetlen demokrácia szabályozásának és gyakorlatának aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Dávid (2010) Jelöltállítás az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dóra (2010) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dalma (2010) A politikai kommunikáció és a kampányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Emese Zsuzsanna (2010) A bevándorlás kérdése Spanyolországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi, Zsuzsanna (2010) A munkaügyi viták rendezésének intézményei Magyarországon és Németországban, különös tekintettel az érdekvitákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Rita (2010) Úton egy fenntartható környezetjog felé : a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Andrea (2010) Az életszínvonal alakulása Magyarországon 2000-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Tünde (2010) Az illegális migráció jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (2010) A polgármester és a jegyző jogállásának változása1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Basa-Szabó, Enikő (2010) Agrártámogatási rendszer kialakulása és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Attila (2010) Elképzelések a magyar országgyűlési választási rendszer reformjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, László (2010) A napóleoni háborúk és az európai status quo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Péter (2010) A vádalku jogintézménye az amerikai és a magyar igazságszolgáltatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belecz, Gabriella (2010) A szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Gábor (2010) Az erdélyi és a felföldi magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beneczki, Tímea (2010) Az egyéni cég. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Dóra (2010) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltás után és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczely, Zsuzsanna (2010) Betegjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Zoltán (2010) A katolikus egyházjog változása az 1917-es codextől az 1983-as CORPUS IURIS CANONICI összevetése alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berekalli, Bence (2010) Alkotmányosság az Európai Unióban : alapjogvédelem az Európai Unióban és a tagállami alkotmányosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Tímea (2010) A nők szabadságvesztés-büntetésének a végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Csilla (2010) A veszprémi papnevelő intézet története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkóné Gera, Klára (2010) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bernadett (2010) A helyi szakszervezetek szerepe, különös tekintettel a kollektív szerződések kötésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Nóra (2010) Az ügyintézés egyszerűsítése a Szolgáltatási irányelv végrehajtása által Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Katalin (2010) Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának kialakulása és fejlődése az EU-NATO viszonyrendszer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Árpád (2010) Szerbia a Dayton-i békeszerződéstől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Betyák, Olga (2010) Szerbia és az Európai Integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezsenyi, Viola (2010) A Kecskeméti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsérdy-Bodó, Alexandra Edit (2010) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása és egyéb szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Mária (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Karolda Boglárka (2010) Bűnügyi helyzet Csongrád megyében és Szegeden 1996-2008 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Gábor (2010) Antall József szerepe a rendszerváltásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobán, Melinda (2010) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bocz, Bettina (2010) A válság hatása a foglalkoztatottságra a Dél – Dunántúli Régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Viktória (2010) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Gábor Roland (2010) [A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének szabályai]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boga, Mariette (2010) A zárt rendszerű közszolgálat a tételes magyar jogban és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dorottya (2010) Kína szerepe a nemzetközi kapcsolatok rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Hajnalka (2010) A munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolvári, Bettina (2010) A Bajai Szent Rókus Kórház munkaügyi kapcsolatai és a Mátrix-rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Péter (2010) Az adásvételi szerződés kialakulása, jogtörténeti fejlődése, hatályos és tervezett hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borboláné Mezriczky, Ilona (2010) Rehabilitációs „kórkép” Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Béla Róbert (2010) Az Európiai szociális gondolkodás kialakulása. Szegénygondozástól a Lisszaboni szerződésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Ágnes (2010) A magyar nyugdíjrendszer története és a magánnyugdíjpénztárak kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Julianna (2010) Gyermekvédelem Magyarországon a szociális jog területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Melinda (2010) Az elítéltek munkáltatása a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzák, Sándorné (2010) Az anyák szociális helyzete gyermekvállalás esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Gyöngyvér (2010) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése, különös tekintettel a Magyar és a Román szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Róbert (2010) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buda, Zsuzsanna (2010) Jogesetek a Sulpicius bankház okirataiból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buela, István (2010) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények statisztikája a dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovszki, Edit (2010) A környezetterhelési díj talajvédelmi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Mónika (2010) Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Eszter Nóra (2010) A terrorizmus Spanyolországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Edda (2010) A munkavállaló kártérítési felelőssége Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (2010) A regisztrációs adó Magyarországon és az Unió más tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Rita (2010) Betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chappon, Alexandra (2010) A munkaügyi ellenırzés kialakulása és hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai, Róbert (2010) A közel-keleti kérdés az Emberi Jogi Tanács napirendjén 2009-2010-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Szilvia (2010) Indokolatlan megkülönböztetés és esélyegyenlőség a munkajogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csató, Adrienn (2010) Totalitarizmus elméletek a Nolte Furet vita. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Roland (2010) A Sztrájk Jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresnyés, Szilárd (2010) A magyar országgyűlési-, önkormányzati- és az európai parlamenti választások eredményeinek vizsgálata a statisztikai adatok alapján, különös tekintettel a választás arányosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Ibolya (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Tamás (2010) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrány, Anna (2010) Sztrájk, a munkavállalók legfőbb érdekvédelmi eszköze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsai, Máté (2010) Spanyolország szerepe az Európai Unió és Latin-Amerika kapcsolatrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirke, Károlyné (2010) A munkavédelem szabályozása a Magyar Telekomnál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Krisztina (2010) Autóbuszvezetık kiválasztási és képzési rendszere a Tisza Volán Zrt.-nél különös tekintettel a konfliktuskezelésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Bettina (2010) A Romániában élő magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai a XX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Mónika (2010) A jogi oktatás célja, funkciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Nelli Edina (2010) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Petra (2010) A perbeli bizonyítás elméleti kérdései, különös tekintettel a szabad bizonyítás rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Ágota (2010) Szakszervezetek kontra Üzemi Tanácsok- megvalósulása a Hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha, Krisztina (2010) [Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuti, Anita (2010) Diákok foglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Gyöngyi Brigitta (2010) Teljesítményértékelési rendszer szerepe a közigazgatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Katinka (2010) A távmunka magyar és nemzetközi összehasonlító adatok tükrében, napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Somogyi, Tünde Mária (2010) A Mórahalmi kistérség demográfiája és társadalomstatisztikai képe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Anita (2010) Ingatlan-végrahajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csólig, Zita (2010) Az adócsalás összehasonlítása a magyar és német büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Imre (2010) Az egészséges környezethez való jog a környezetjog közlekedéssel kapcsolatos szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Dóra (2010) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czajlik, Martina (2010) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Anita (2010) A Lisszaboni szerződés és az Európai Bizottság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Melinda (2010) Kisebbségvédelem az Európai Unióban : az európai kontinens legerősebb szervezete és a sokszínű kisebbségi közösségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor, Diána (2010) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor, Gábor (2010) A média hatása életmódunkra, reklámok és fogyasztói trendek kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuprák, Alíz (2010) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs, Márta (2010) Hogyan készülhet fel Európa egy jövőbeli energiaválságra? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Edit (2010) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Csilla (2010) Gyermek elhelyezése, elhelyezés megváltoztatása és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dikánné Sziráky, Zsuzsanna (2010) A hozzátartozói ellátások története Magyarországon, különös tekintettel az özvegyi nyugdíj és az árvaellátás szabályaira. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dojcsák, Dóra (2010) Orvosi műhibaperek a személyhez fűződő jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Irisz (2010) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása a levéltárakban különös tekintettel a Csongrád Megyei Levéltárra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Donka, Petra (2010) A kóros elmeállapot megítélése a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doszkocs, Rita (2010) Helyzetelemzés az egészségügyből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dubovecz, Réka (2010) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Andrea (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Szilvia (2010) Jogorvoslati eljárások a magyar jogrendszerben hátrányos megkülönböztetés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dulka, Martina Bianka (2010) Alkalmazkodás és verseny: pártok 1990-1994 között. Elemzés az MDF és a Fidesz sorsa tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai, Andrea (2010) Betegjogok szabályozása az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Anna Réka (2010) Az ügyész a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka, Magdolna (2010) Migrációs problémák az Európai Unióban – tervek és megoldások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Lajos (2010) A közbeszerzések helyzete a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör, Dóra (2010) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dúzs, Dóra (2010) A köz- és versenyszféra munkaerő toborzásának és kiválasztásának összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecseki, Martina Marietta (2010) A fellebbezés mint jogorvoslati eszköz a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egri, Szilvia (2010) A nyugdíjrendszer II. pillére; a magánnyugdíjpénztárak kialakulása, feladata és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eke, Otília (2010) A faktoring jogviszony tartalmának vizsgálata az elmélet és a hazai szerződéses gyakorlat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Boglárka (2010) Munkahelyi dohányzás szabályozásának munkajogi kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Gerda (2010) Hitelintézeti Fogyasztóvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Andor (2010) A vállalati és árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszényi, Klára Kamilla (2010) Az embercsempészés bűncselekménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszényiné Lakatos, Éva (2010) Az elöregedés hatása a magyar nyugdíjrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fanti, Renáta Erika (2010) A romaság helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Zsuzsanna (2010) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Emese (2010) A Liszaboni stratégia értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (2010) A fogyatékkal élők pénzbeli és természetbeni ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Brigitta (2010) Budapest székesfőváros és agglomerációja demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Krisztina (2010) A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Nóra (2010) Hogyan értékeljünk? : a közigazgatásban, a hivatásos szolgálati jogviszonyban és a versenyszférában jellemző értékelési és ösztönzési módszerek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (2010) Az öregségi nyugdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Feil, Renáta (2010) Paks fejlődésének foglalkoztatására irányuló hatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Adrienn (2010) A családokat segítő szociális támogatási rendszerek sajátosságai egészségügyi és szociálpolitikai szempontból hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Felbáb, Melinda (2010) A munkaerő-piaci helyzet és a munkanélküliség alakulása Magyarország 2008-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Ágnes (2010) Tudományos vagy praktikus képzés? A jogi oktatás eltérő útjai Európában és Amerikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyős, Helga (2010) A munkanélküliség regionális különbségei napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Zsuzsa (2010) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása ; ezen belül az elítéltek egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferkovics, Roland (2010) Roma politikai képviselet a magyar politikai rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzere, Éva Andrea (2010) A határon átnyúló együttmőködések új modellje : az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás - magyar megoldások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filip, Sándor (2010) Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének együttműködése az iskolaegészségügyi ellátással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Csilla (2010) Munkaerőpiaci szolgáltatások a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ágnes (2010) Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Földi, Edit (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fogas, Tímea (2010) Az Európai Unió audiovizuális médiaszabályozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Marianna (2010) A magyar sportjog mint „keresztülfekvő jogterület” - különös tekintettel a „játékjog” egyes kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrás, Renáta (2010) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankné Farkas, Ida (2010) A Mórahalmi kistérség demográfiája, különös tekintettel a munkanélküliség helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Friedrich, Anett (2010) Az alternatív vitarendezési technikák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz, Norbert (2010) Japán külpolitikája a kezdetektől a 21. századig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Hajnalka (2010) Munkanélküliség kezelése Magyarországon : munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábrik, Ottó (2010) Koszovó és a nagyhatalmak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Dóra (2010) Szerződésszegés az utazási szerződés körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Tímea (2010) Kelet-Ázsia hatalmi viszonyai és konfliktusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Anikó (2010) A fogyatékkal élő személyek jogairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Judit (2010) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai 2000. január 1-jétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Ganczaugh, Péter Ádám (2010) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Máté (2010) A munkavédelem szabályozása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó, Nikolett (2010) Dilemma az EU-ról és jövőjéről, az Európai Alkotmányról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Andrea Erzsébet (2010) A terhelt joghelyzete a büntetı eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Orsolya (2010) A munkavállaló felelőssége a magyar munkajogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Gergely Kristóf (2010) Az energiabiztonság kérdése az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsérné Hideg, Eszter (2010) Életmód, életszínvonal a KSH adatai alapján Magyarországon az elmúlt tíz évben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geleta, Liliána (2010) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban, különös tekintettel a nők helyzetére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gelányi, Andrea (2010) Az európai integráció államtani kérdései a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Zsanett (2010) Vagyoni jogok a magyar és a német kft. jogban- különös tekintettel az üzletrész magyar szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Zsuzsanna Sára (2010) Emberi erőforrás-áramlás a CG Electric Systems Hungary Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergics, Brigitta (2010) Az egészségbiztosítás egyes pénzbeli ellátásainak változásai az 1997. évi LXXXIII. törvény hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilinger, István Attila (2010) Szentes város idősekkel kapcsolatos „szociális” ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gillich, Petra (2010) A náci propaganda és Joseph Goebbels : 1925-1939. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Angéla (2010) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai: Szerbia az utolsó népszámlálás óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gráf, Tímea Sandra (2010) A nem vagyoni kártérítés joggyakorlatának elemzése Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gudmon, Dániel (2010) Az orosz külpolitikai stratégiák a 90’-es évektől napjainkig, a gazdaságpolitika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Gabriella (2010) A megváltozott munkaképességűek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (2010) Pártprogramok és kormányprogramok viszonya a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guóth, Szandra (2010) Totalitarizmus elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Eszter (2010) Az első egységes társadalombiztosítási jogszabály és a jelenleg hatályos nyugdíjtörvény összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkóné Végh, Krisztina (2010) Mentő- és betegszállítás, valamint a biztosítottak utazási költségtérítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Nóra (2010) Az aprófalvak helyzete Magyarországon demográfiai és társadalomstatisztikai megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüdi, Melitta (2010) Franciaországi magyar emigránsok és a rendszerváltás : különös tekintettel Fejtő Ferenc, Méray Tibor és Kende Péter munkásságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi, Anett Erzsébet (2010) A földhaszonbérlet jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Jolán (2010) Kuba a Castrók után – Reformok és útkeresés a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálosi, Gyula (2010) A jó hírnév védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Róbert (2010) A szociális biztonsági rendszer ellátásai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gáti, Zoltán (2010) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémesné Sinyi, Ildikó (2010) A szegénység Magyarországon 1989.-2009. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hack, Éva (2010) A szülő nők egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hajtol, Csaba Zsolt (2010) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halek, Evelin (2010) Hatékony toborzás a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Julianna (2010) A munkanélküliek ellátásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Péter (2010) A délszláv háborúk története különös tekintettel a békefolyamatokra és a nemzetközi közösség közvetítői szerepére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halászné Balogh, Beáta (2010) Védőnők helyzete az egészségügyi ellátásban : iskola egészségügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamula, Mária (2010) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés szociális jogi és munkavédelmi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamzáné Andrus, Hajnalka (2010) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harangi, László (2010) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Lilla (2010) A bizonyítás alapkérdései és a bizonyítási eljárás lefolyatása a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti, Éva (2010) Az adóellenőrzési eljárás a releváns magyar jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harnos, István (2010) Rendes és rendkívüli felmondás a Munka Törvénykönyve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasulyó, Bernadett (2010) A személy elleni bűncselekmények statisztikai mutatói, különös tekintettel az élet és testi épség elleni bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Ilona (2010) Az iszlám házassági jog és a házasságra vonatkozó magyar jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernády, Márk (2010) A magyar munkajog és a japán munkaügyi kapcsolatok történeti fejlődésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi, Máté (2010) Sólyom László államfői szerepfelfogása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi, Csaba (2010) Határon átnyúló együttműködés Magyarország és Románia között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Márton (2010) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holndonner, Roland (2010) A közvetett tettesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holtner, Alfonz (2010) Munkaügyi kapcsolatok Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Boglárka (2010) A teljesítményértékelés és annak munkajogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Georgina (2010) A civil lakosság helyzete a délszláv konfliktusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mónika (2010) A Bácsvíz Zrt. vállalati kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2010) Az ajánlatkérők feladatai az egészségügyi intézmények árúbeszerzéseire irányuló közbeszerzési eljárásaikban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Szilvia (2010) Béren kívüli juttatások : Cafetéria rendszer, és annak változásai a 2010-es jogszabályváltozás során : (A Lombard Lízing Zrt. cafetéria rendszere). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hovanyecz, Tamás (2010) Az Európai Unió hatékonyabb és demokratikusabb működésének biztosítása a Lisszaboni Szerződés alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Mária Katalin (2010) Totalitárius és demokratikus rendszerek az érdekellentétek sodrában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Csaba (2010) Elnökválasztás az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hugyecz, Fernanda (2010) Az önkormányzatiság Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hábermayer, Tamás (2010) A honvédelmi kötelezettség, a civil kontroll és a NATO tagság, a Magyar Honvédség irányításának és a minősített időszaki rendkívüli intézkedések alkotmányos jogkörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Gergely Ferenc (2010) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iberhaltné Marosi, Dóra (2010) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata : közelítés az EU-s szabályozáshoz és joggyakorlathoz. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Idul, János (2010) Roma referensek szerepe a romák elhelyezkedésének segítésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ignácz, Anita (2010) Az Európai Unió Alkotmányszerződése és a Lisszaboni Szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jagicza, Krisztina (2010) Gyermekvállalással kapcsolatos szociális ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, Anita (2010) Az Európa Parlament megválasztásának nemzeti szabályai és a választások kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus, Melinda (2010) A foglalkoztatottság és növelése aktív munkaerő-piaci eszközökkel Magyarországon – történeti visszatekintéssel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jakó, Nóra Ágnes (2010) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, különös tekintettel Koszovóra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jani, Péter (2010) A Közös Agrárpolitika és jövője, avagy a KAP 2013 után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, Andrea (2010) A női bűnözés változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, Árpád (2010) Környezetjog és gazdasági szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky, Diána (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Éva (2010) A gyermeki jogok érvényesülése és garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosik, Tímea Anna (2010) A házastársi tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Márta (2010) Szociális biztonsági koordináció a gyakorlatban : a Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálatához beérkezett kérdések problémafeltáró elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kamenszky, Petra Anna (2010) Az elítéltek helyzete Magyarországon az igazságügyi statisztikák tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Edina (2010) Munkanélküliség, a friss diplomások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karkus, Lajos (2010) Az egészségkárosodáson alapuló ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Edit (2010) Munkaügyi ellenőrzések a mai Magyarországon a munkaügyi statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Adrienn (2010) A rokkantsági nyugdíj szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katonáné Koncz, Ibolya (2010) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazamér, Anita (2010) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Judit (2010) Az alkohol és a kábítószer hatása a közúti közlekedésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dávid (2010) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Dávid (2010) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kele, Dóra (2010) Az Önkormányzatok eszközei a munkanélküliség mérséklésére - az Út a munkához program gyakorlati alkalmazása Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenesi, Adrienn (2010) A görög-török konfliktus eredete, és hatása a jelenre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kende, Zsófia Zsanett (2010) Igazságügyi statisztikai adatok a szerzői jogi jogsértésekről és a szerzői jog védelméről hazai és nemzetközi adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kendra, Lili (2010) Üzemi baleset következtében megtérítendő baleseti ellátások és a munkáltató kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerepesi, Zsófia (2010) Globalizáció és a szociáldemokrácia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Erika (2010) Határon átnyúló együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel a Magyarországon megfigyelhető folyamatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Andrea (2010) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Annamária (2010) A harmadik országok állampolgárait az Európai Unió területén megillető beutazási, tartózkodási és munkavállalási jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kinyó, Lilla (2010) A Franco korszakhoz vezető út és a Franco-diktatúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Réka (2010) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, fajtái, módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Andrea (2010) Tagok /részvényesek/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Tünde (2010) A felülvizsgálat történeti fejlődése, különös tekintettel a felülvizsgálatot érintő főbb Alkotmánybírósági határozatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisgyörgyei, Ágnes (2010) A fiatalkorúak szabadságvesztésbüntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Adrienn Erika (2010) A munkahelyi stressz és megelőzési módjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edina (2010) A közjegyzői okiratok szerepe a bankok hitelezési gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Andrea (2010) Magyarság a határon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Petra (2010) Belarusz, Grúzia és Ukrajna önálló államisága, fejlődése és külkapcsolatai a Szovjetunió szétesésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kniesz, Tamás (2010) A vadásztársaságok szabályozásának néhány sajátos kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, Adrienn (2010) A munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Adrienn (2010) A nyugdíjkorhatár alakulása Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Attila (2010) Az üzemi balesetről – különös tekintettel az elbírálásra – és a baleseti ellátásokról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczkás, Réka (2010) A családok helyzete a mai Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Karina (2010) A gyermekek után járó juttatások változásai 1997 01. 01. és 2009 12. 31. között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth, Anna (2010) A guantánamói fogvatartottak tisztességes eljáráshoz fűződő joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti, Dóra Kinga (2010) Fogyasztóvédelem a pénzvilágban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjátiné Csáki, Éva (2010) Munkavédelem az egészségügyben : az Orosháza Városi Önkormányzat Kórház tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kondács, Eszter (2010) A család és a karrier összehangolása a 21. században. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly, Gyula (2010) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopcsekné, Dóra Éva (2010) Kitelepítések Bács-Kiskun megyében 1950–1953 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsik, Rafael (2010) A magyar szociális rendszer fejlődése a demográfiai és statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korill, Krisztina (2010) A középszintű közigazgatás helyzete és továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszteczky, Eszter (2010) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata a véleménynyilvánítás szabadsága terén, a Bíróság esetjogának hatása a nemzeti jogfejlődésre Magyarországon és más európai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Csilla (2010) Az Egyesült Nemzetek szervezetének reformtörekvései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Ildikó (2010) A Schengeni csatlakozás hatásai Magyarország határ menti kapcsolataira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2010) A munkaviszony megszűntetése; a rendes- és rendkívüli felmondás a gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea Dóra (2010) Az immateriális kártérítés német és magyar modelljének egyes alapvető jellemzői, különös tekintettel a hozzátartozói nem vagyoni elégtételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Angéla (2010) Közforgalmú gyógyszertár alapításának történeti háttere - különös tekintettel a 2006. évi XCVIII. törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2010) Betegjogok hazánkban, valamint az Európai Uniós betegjogok fejlődésének főbb állomásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2010) A munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna (2010) Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Julianna (2010) A munkanélküliek ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kinga (2010) Magyarország és Nagy-Britannia diplomáciai kapcsolatai a 20. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztián (2010) Az önkormányzatok szerepe a munkanélküliség mérséklésében : az „Út a munkához” program bemutatása Szegvár Nagyközség Önkormányzatánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2010) Az üzemi baleset történeti fejlődése Magyarországon és az üzemi baleset miatt nyújtható ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2010) Elbirtoklás a bírói gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2010) A Dohai Deklaráció a WTO jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2010) Az Európai Területi Együttműködés lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Eszter (2010) A Visegrádi Négyek és az Európai Unió, avagy a V4-ek helye az EU regionális integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2010) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai, különös tekintettel a délvidéki magyarság jellemzőire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bankics, Rózsa (2010) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krenkó, Zoltán (2010) Helyi politika és hatalom tükröződése az önkormányzati választásokon 1990 és 2006 között Inárcson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kubola, Krisztina (2010) A nemzetközi büntetőbíráskodás fejlődése, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kukla, Adrienn (2010) Gyakorlati problémák a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Ibolya (2010) A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedések köre. Különös tekintettel a javítóintézeti nevelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurgyis, Ferenc (2010) Vitás kérdések a határvédelem módosulásának időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi, Péter (2010) Agrártámogatási rendszer Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Nándor (2010) Védett tulajdonságok az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Orsolya (2010) A foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulása Magyarországon az ezredforduló után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Annamária (2010) Oroszország külpolitikája 1992 és 2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kánai, Ibolya (2010) Életszínvonal, megélhetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kánnai, Éva (2010) A gyógyszerügy és a mai magyar társadalom kapcsolatrendszere társadalomstatisztikai példákkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kármánné Szvoreny, Ilona (2010) Betegek és fogyatékosok szociális ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, András (2010) [A házasság felbontásának szabályozása és a joggyakorlata]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Csilla (2010) Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Csilla Ibolya (2010) Aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazása a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (2010) Az állami jelenlét a munkaügyi kapcsolatok rendszerébenl. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Ágnes (2010) Az osztrák-magyar határ menti együttműködés az európai uniós források tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi, Eszter (2010) Az Országos Munkaügyi Központtól az Állami Foglalkoztatási Szolgálatig : a magyar munkaerőpiaci szervezet fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdiné Komáromi, Rita (2010) A Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kükedi, Flóra Júlia (2010) Az Alkotmány 57§ alapján a tisztességes eljáráshoz való jog büntetőjogi vonatkozásai és az ehhez kapcsolódó strasbourgi esetjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labossa, Lajos Tamás (2010) Menekültügy Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Erika (2010) Munkanélküliség demográfiai helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladóczki, Mária (2010) A nők szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajtai, Ivett (2010) Az Európai Unió külkapcsolatai a fejlıdı országokkal, különös tekintettel a Karib-térségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Elisabeth (2010) Parlamenti és önkormányzati választások Szentesen 1990-től 2006-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lebedy, Zsuzsanna (2010) A bullying problémakörének összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Balázs József (2010) A társasház-tuladonra vonatkozó szabályozás a 2009. évi LXXXIX. törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Noémi (2010) Az önkormányzati döntéshozatal mechanizmusa Sándorfalván a Pallavicini Terv tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán, Anikó (2010) A magzati élet védelmének biztosítékai alapjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lesán, Enikő Annamária (2010) Az elöregedı társadalom és e folyamat ellensúlyozását szolgáló állami eszközök 1990-2009. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták P., Györgyné (2010) Családtámogatási ellátások rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki, Tibor (2010) Az egészségügyi adatok védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lizákné Lele, Mária (2010) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Luca, Enikő (2010) Foglalkoztatás a második világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludányi, Zsuzsanna Viktória (2010) Üzemi balesetek kivizsgálása és az üzemi baleseti sérülteket megillető ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Lilla Anikó (2010) A diplomáciai protokoll elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lusztig, Enikő (2010) A munkanélküliség alakulása Bács-Kiskun megyében a rendszerváltást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Angéla (2010) Munkaügyi kapcsolatok a nagykereskedelmi cégeknél : (A KASZ és a multinacionális vállalatok kapcsolatának elemzése két cég példáján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös, Gabriella (2010) A köztisztviselői jogviszony - jellemzői, sajátossága - életpálya - etika felelősség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczi, Zsanett (2010) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Majsa, Ágnes Judit (2010) A nők előnyben részesítésének közösségi és magyar jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makkos, Nándor (2010) Hajléktalanság jogi problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makádi, János (2010) Az életszínvonal változása Magyarországon az elmúlt 10 évben a KSH tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mala, Bianka (2010) Az Amerikai Egyesült Államok és Latin-Amerika kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Margittay-Mészáros, Árpád Rudolf (2010) Büntetőbíráskodás a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Erika (2010) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Szabolcs (2010) A magyar - román határ menti együttműködés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maszler, Szimonetta (2010) A csoportos létszámleépítés szabályozása és az outplacement. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, József (2010) A munkaügyi konfliktusok kezelése, nyomás gyakorlóeszközök alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, Rózsa Erika (2010) Diploma infláció, azaz a diplomás munkanélküliség okai és háttere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Gabriella (2010) Magyar betegjogok – Bioetika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Ágnes (2010) Csongrád megye munkaerő -piaci helyzete a 2006 és a 2010 közötti időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miksz, János (2010) Sztrájkok, sztrájkszabályzatok, a sztrájk jogi szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi, Eszter (2010) A vállalatok társadalmi felelősségvállalása, különös tekintettel Magyarországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (2010) Öröklési jogunk változásai az új Polgári Törvénykönyvben, a német Bürgerliches Gesetzbuch tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dorina Andrea (2010) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrejötte, felépítése és ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dávid László (2010) Az őrizetbe vétel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Nikoletta (2010) A nyugdíjrendszer történeti fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monostori, Edina (2010) Illegális foglalkoztatás a mai Magyarországon a munkaügyi statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Gizella (2010) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsina, Tamás (2010) Reintegrációs törekvések a balassagyarmati büntetés-végrehajtási intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márk, Annamária (2010) A székelység demográfiai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Zoltánné (2010) A családi pótlék rendszer múltja, jelene. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Klaudia (2010) Menedzsment váltás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Krisztina (2010) Tagok /részvényes/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Orsolya (2010) Az orvosi műhibaperek visszahatása az orvosi gyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátó, Tímea (2010) Egészségkárosodással összefüggő nyugellátások. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesiné Fülöp, Katalin (2010) Bűnügyi igazságszolgáltatási együttműködés áttekintése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2010) A köztisztviselők felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Judit (2010) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zsuzsanna (2010) Családbarát munkahely. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, Mónika (2010) A gazdasági lehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvényjavaslatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Adrienn Ildikó (2010) Gyermekvállalás összehasonlítása a hátrányos helyzetű családok demográfiai jellemzőivel Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (2010) A magyar nyugdíjrendszer reformja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anita (2010) Az egészségügy finanszírozása, ezen belül minimumidık alkalmazásai és hatásai a fogászati ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2010) Az öregségi nyugellátás megállapítása, buktatói, példaként említve hazánk néhány művészét. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2010) A klímavédelem környezetjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2010) A toborzás és kiválasztás folyamata kis- és középvállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila Egon (2010) [A piacvédő és diszkriminatív adóztatás közösségi jogi tilalma az Európai Unióban]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel (2010) Korunk kihívásai a környezeti jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra (2010) A munkanélküliség statisztikai, jogi illetve szociológiai vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Edit (2010) Munkahelyi balesetek a munkavédelem tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eleonóra (2010) Munkaerő áramlás a Fundamenta Lakáskassza Zrt. szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gertrúd (2010) Az emancipáció ára: női bűncselekmények és női áldozatok a közvélemény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2010) Jogi és etikai szabályok a vadászati jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2010) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Liliána (2010) Humán erőforrás menedzsment a KEFAG Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mariann Veronika (2010) Európai identitás és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Márta (2010) Fegyelmi felelősség a közalkalmazotti jogviszonyban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Réka (2010) Az ENSZ békefenntartás korszakai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor Ferenc (2010) Az Európai Unió és Magyarország fogyasztóvédelme - különös tekintettel a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseire és átültetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2010) A távollévők között kötött szerződések a fogyasztóvédelem tükrében – különös tekintettel a jogorvoslati rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nedeczki, Annamária (2010) Üzemi balesetek és baleseti ellátások szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Negye, Zoltán (2010) Az egészségbiztosítás rendszerének változásai Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes-Nagy, Tibor (2010) A munkavédelem szerepe egy társasház kivitelezése során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Anna Viktória (2010) A terrorcselekmény szabályozása a magyar és a német büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neszmélyi, Zsolt Tamás (2010) A befektetővédelem mint a fogyasztóvédelem egy speciális területe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Bence (2010) A munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Krisztina (2010) Gyermekek büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyiregyházi, Mihály (2010) Humánerőforrás fejlesztés a nonprofit szektorban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Judit (2010) Üzemi baleset. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Andrea (2010) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádházi, Szabolcs (2010) Parlamenti választások a Békés megyei 2. számú választókerületben 1990-től 2006-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Máté (2010) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némedi, Márk (2010) A tiltott pornográf felvétellel visszaélés szabályozásának lehetőségei az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Melinda (2010) Foglalkoztatás és munkanélküliség a Nyugat- Dunántúli régióban az ezredfordulótól napjainkig -különös tekintettel a Zala megyei helyzetre-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Melinda (2010) A betegjogok kialakulása és érvényesítésének intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter László (2010) A lízing rendszere a polgári jogban és mindennapjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes (2010) Az egyenlőség elve és a kisebbségvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ollár, Ádám (2010) Az üzemi balesetek bemutatása, különös tekintettel a folyósítható ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Anna Orsolya (2010) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Miklós Péter (2010) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és minősítésre irányadó elhatárolások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zsófia Borbála (2010) Nyelvpolitika Finnországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi, Sára Magdolna (2010) A reklámtevékenység ellenőrzése a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jelentése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pagonyi, Zoltán (2010) Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallay, Éva (2010) Baleset esetén járó társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Diána (2010) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dominika (2010) Szőlőtermesztés jogi szabályozása, különös tekintettel Hódmezővásárhely statútumaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gabriella (2010) Az Európai Unió 2004-es bővítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Katalin (2010) Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Tibor Gyula (2010) A kábítószer-fogyasztás és a fiatalkori bűnözés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (2010) A gépjármű lízing. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsolt (2010) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változása a 2000-től 2010-ig terjedő időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Parrag, Andrea (2010) Diszkrimináció elleni küzdelem érvényesülése a nemek között a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tünde (2010) Az üzemi balesetekkel kapcsolatos hazai szabályozás és gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Petra (2010) A családok helyzete a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Alexandra Anna (2010) A személyhez fűződő jogok és a sajtó tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Andrea (2010) Az egészségügy-finanszírozás Magyarországon, különös tekintettel a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piukovics, Eszter (2010) A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei a mai magyar társadalombiztosítási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Antal (2010) Kistérségek helyzete, fejlődési lehetőségeik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Nóra Laura (2010) Változások a gazdasági társaságokról szóló új törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Provicsné Dobó, Ildikó Hermina (2010) Fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezekre vonatkozó büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Melinda (2010) Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pájka, Katalin (2010) Az Európai Bíróság jogvédelmi szerepe, különös tekintettel az alapjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Lajos (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Georgina (2010) Az abortusz megítélésének és szabályozásának változásai, valamint demográfiai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál-Szabó, Kata (2010) Kerekegyháza és környéke népesedéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Judit Éva (2010) A Radnóti Miklós Színház humánerőforrás tevékenységei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pátkai, Nóra (2010) Brüsszel I. Rendelet – Választottbíráskodás – különös tekintettel a West Tankers ügyre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pépp, Nelli (2010) Amerikai-izraeli kapcsolat és szövetség (1948 - 1993). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pölös, Mónika (2010) Választások rendszere a rendszerváltástól napjainkig Csongrád megyében a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi, Szilvia (2010) Egészségügyi szolgáltatások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai, Szilvia (2010) Az Amerikai Egyesült Államok két elnökének politikai kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rapcsák, Norbert (2010) A szociális védelmi rendszerek sajátosságai : családsegítő szolgálatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Reichardt, Ágnes (2010) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Riczó, Péter (2010) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rohony, Miklós (2010) Falklandi konfliktus és háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rudolfné Farkas, Erzsébet (2010) A kötelező magánnyugdíj-pénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak összehasonlítása, különös tekintettel működésükre és szervezeti felépítésükre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Alexandra (2010) Az Euromediterrán Partnerség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Boglárka (2010) Vagyongyarapodási vizsgálatok adóhatósági gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Diána (2010) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltás utáni Magyarországon a munkaügyi statisztika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Ildikó (2010) A betegjogok hazai szabályozása és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Zoltán (2010) A társadalombiztosítási rendszer ellátásai, valamint ennek fedezetét biztosító biztosítottak és foglalkoztatóik köre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajó, Gergő (2010) A nácizmus és a kommunizmus összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sas, Anita (2010) A gyermekvállaláshoz kapcsolódó munkajogi és szociális jogi szabályozás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sas, Zoltán (2010) Emberi jogok az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Saxné Orosz, Zsuzsanna (2010) Gyermekvédelem, a gyermekek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schleisz-Bognár, Péter (2010) A szakiskolák helye, szerepe a magyar közoktatás rendszerében, a szakiskolások továbbtanulási, elhelyezkedési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Éva (2010) Az egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozó jogszabályok változásai 2007-től 2010-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Alíz Ivett (2010) Tengerentúli magyarok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Krisztián Ervin (2010) Az igazságügyi orvosszakértés szerepe az orvosi felelősség megállapításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon-Fiala, János (2010) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Márta (2010) Az Európai Zöld Párt és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Orsolya (2010) Betegjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Slajkó, Anett (2010) A munkavállaló személyes adatainak védelme különös tekintettel a munkahelyi internethasználatra és az elektronikus levelezésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spaics, Katalin Eszter (2010) Beneš-dekrétumok és a Liszaboni Szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Staskó, Julianna (2010) Magyarország népesedéstörténete az 1800-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stefánovics, Eszter (2010) A Határőrség és a Rendőrség integrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stelkovicsné Durkó, Andrea (2010) Család és gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stephanik, Éva (2010) Jogviszonyok elhatárolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stumpf, Péter Bence (2010) Választási részvétel a magyar országgyűlési választásokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, István (2010) Rendőrszakszervezetek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Csaba Ferenc (2010) A jóléti állam szerepének változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Éva Luca (2010) Napjaink fenyegető környezetvédelmi katasztrófái : a globális felmelegedés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dóra (2010) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dóra (2010) A hozzátartozói nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyula Ferencné (2010) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Helga (2010) Gender Studies – a nemek társadalmi esélyegyenlőségének kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ildikó (2010) Az öregségi nyugdíjrendszer múltja, jelene, jövője. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kinga (2010) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata a diszkrimináció tilalma terén és hatása a magyar jogfejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Márton (2010) A pártfinanszírozási szabályozás hibái és hiányosságai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Róbert Gábor (2010) Munkanélküliség a mai Magyarországon, különös tekintettel a Csongrád megyei adatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sándor Gábor (2010) Az agrártámogatások rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Nagy, Anikó (2010) A szervtranszplantációk jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Andrea (2010) Munkadíjazás a munkaviszony különböző formáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Anett (2010) A jóléti állam változásainak sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Dániel (2010) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka, Boglárka Anikó (2010) A foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Attila (2010) Az 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom David Beetham legitimációs elméletének kontextusában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvák, Andrea (2010) A munkaerő áramlás folyamata, sajátosságai a Bertrans Logisztikai Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegvári, Péter (2010) A munkanélküliség egyéni, szociális és egészségügyi következményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegvári, Viktória (2010) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekér, Edit (2010) Az örökbefogadást megelőző eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekérné Rosta, Viktória (2010) Esély az újrakezdéshez, avagy a rehabilitációs járadék adta lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi, Zsuzsanna Ilona (2010) A magyarországi munkanélküliség demográfiai sajátosságai a 2001-es népszámlálás és a 2005. évi mikrocenzus vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Csilla (2010) A munkaképes állapotot befolyásoló tényezők és a stressz közötti kapcsolatge. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Katalin (2010) Családtámogatási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi, Anita (2010) Munkaerő-ellátás : toborzás, kiválasztás, leépítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsi, Tímea (2010) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a nyugdíjrendszer területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeverin-Biró, Zsuzsa (2010) Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, jellemzően munkavállalói megközelítésből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Dóra (2010) Az Európai Unió bővítési politikája a nyugat-balkáni térségben, különös tekintettel Horvátországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Krisztina (2010) Ingatlanfejlesztés a magyar lakásstatisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szili, Katalin (2010) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Balázs (2010) Üzemi balesetek-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gabriella (2010) „ÚTKERESŐK” : a szociális csoportmunka jelentősége a szenvedélybetegek gyógyításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, György (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Nándor (2010) Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, különös tekintettel a tárgyalóterem nyilvánosságára és a sajtóval való kapcsolatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Jani, Eszter Hedvig (2010) Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szladek, Anna Evelin (2010) Polgári igazságügyi együttműködés az EU-ban, különös tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár, Péter János (2010) Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának elmélete és gyakorlati megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, Andrea (2010) A házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szélné Kónya, Katalin (2010) Álláskeresők munkaerő-piaci helyzete, kitekintéssel Balástya község álláskeresőire. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Szilvia (2010) A Gyermekgondozási segély gazdasági hatásai, a gyermekgondozási segély melletti munkavégzés, és nyilvántartási rendszerek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Gábor (2010) A csoportos létszámleépítés szabályai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Péter (2010) A Chicagói Egyezmény és hatása a polgári repülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Erzsébet (2010) Közpolitikai döntéshozatal folyamata és eredményei a Hódmezővásárhely külterületén élő óvodások esélyegyenlőségének javítása érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Mihályné (2010) Pályakezdő álláskeresők helyzete Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilveszter (2010) Anglia és az Egyesült Államok jogrendszerének összehasonlító vizsgálata a precedensjog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Zsuzsanna (2010) A klímapolitika hatása a környezet jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközyné Kerti, Márta (2010) A fogvatartottak egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóki, Éva (2010) "Védett tulajdonságok" az alkotmány és az ebktv. szerint, illetve az Alkotmánybíróság és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Beáta (2010) Az Európai Unió szociális biztonsági koordinációja, különös tekintettel az egészségbiztosítási ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Diána (2010) Föderalizmus az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Judit (2010) A magyar nyugdíjrendszer története, és a magán-nyugdíjpénztárak bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Ildikó (2010) A munkáltató kártérítési felelőssége üzemi balesetek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Szilvia (2010) Baleseti ellátások az egészségbiztosítás keretén belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Anna Éva (2010) A veszprémi szentszék törvénykezési gyakorlata a házassági törvény valamint az 1917-es Codex Iuris Canonici előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tandi, Laura (2010) Az euró magyarországi bevezetésének útja az uniós csatlakozástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Éva (2010) A foglalkoztathatóság javításának lehetséges aspektusai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjáni, Tímea (2010) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjániné Cserép, Eszter (2010) A II. zsidótörvény végrehajtása Székesfehérváron. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Tímea (2010) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teichel, Annamária (2010) Kommunikáció a humán erőforrás menedzsment szemszögéből a Szilánknál és a Tisza Volán Zrt.- nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tenk, Tamás László (2010) A környezet- és természetvédelem büntetőjogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Tibor Dávid (2010) A magyar büntetőeljárási jog alapelvei, különösen az ártatlanság vélelme és a hozzá szorosan kapcsolódó alapelvek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terzin, Réka (2010) A vajdasági magyarság kisebbségi jogainak védelme a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tobak, Lajos (2010) Békéscsaba Megyei Jogú Város demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomcsa, Dóra (2010) A frankofónia mint a francia külpolitika célja és eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornya, Dr. Zoltán (2010) Az oktatás megtérülési rátái, külső és belső hatékonysága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Truczán, Annamária (2010) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tukarcs, Emese (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turán, Csaba (2010) Migráció és foglalkoztatáspolitika Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, Laura (2010) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2010) A munkanélküliség alakulása és a munkanélküli ellátási rendszer változásai Békés megyében a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2010) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András László (2010) A csődeljárás, a felszámolási eljárás, valamint ezek gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2010) A média és az informatika növekvő szerepe a kiválasztási, toborzási folyamatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (2010) Az életszínvonal alakulása Magyarországon egyes társadalomstatisztikai mutatók tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Diána (2010) A Római Magyar Akadémia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2010) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Evelin (2010) Az Európai Unió és Oroszország gazdasági kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2010) Ausztria demográfiai és társadalomstatisztikai viszonyai napjainkban az osztrák népszámlálások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikolett (2010) A felülvizsgálat régen és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2010) A Magyar Posta Zrt. munkaügyi kapcsolatai napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ádám (2010) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágota (2010) Kereskedelmi közlemények az audiovizuális médiában a hatályos jogi szabályozás és az európai uniós harmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ákos (2010) A büntetés végrehajtásának felfüggesztése és a próbára bocsátás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ákos (2010) A bűnözés és a feltételes elítélés intézményei Magyarországon a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács, Ágnes (2010) A kollektivizmus hiánya a honvédségnél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Dobozi, Márta (2010) Családtámogatási ellátások nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Panyi, Ágnes (2010) Hozzátartozói nyugellátások. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tölcsér, Emese (2010) A köztisztviselői jogviszony – jellemzői, sajátossága – életpálya – etika – felelősség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Törköly, Andrea (2010) A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatásának elősegítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ildikó (2010) Állategészségügyre vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Jolán (2010) A polgári peres eljárás gyorsítására irányuló törekvések. Kis értékű perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Szilvia Anna (2010) A mediációs eljárás jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Zoltán (2010) A magyar választási rendszer reformjának tervezetei, és egy arányosabb választási szisztéma bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári, Antal (2010) Emberölés, halált okozó testi sértés, életveszélyt okozó testi sértés elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujváriné Péter-Szabó, Judit (2010) A vagyon kezelésével kapcsolatos vagyon elleni és gazdasági bőncselekmények, és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbertné Berényi, Anna Anikó (2010) A munka díjazása a piacgazdasági viszonyok között. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Umheiser, Kamilla (2010) A mai Villány város a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Attila Imre (2010) Út a fogantatástól az örökbefogadott utógondozásáig, avagy népmozgalmi és szociális adatok az adoptáció aspektusából, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Tamás (2010) Nemzetbiztonsági és alkotmányos dilemmák a XXI. századi demokráciákban : a biztonságpolitika szerepe napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Utasi, Krisztián (2010) A lakásszövetkezetek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Balázs (2010) A megújuló energia és környezetjog 2009. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Bea (2010) Az 1975-ös Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet és a helszinki folyamat kibontakozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Bernadett (2010) Munkahelyi egészségvédelem – A munkáltató munkavédelmi kötelezettségei és a hozzá kapcsolódó pénzbeli baleseti egészségbiztosítási ellátások –. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csilla Erika (2010) Békés megye a munkanélküliség tükrében napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Diána (2010) Geschützten Musikwerken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Diána (2010) A szegénység Magyarországon, statisztikai és demográfiai megközelítésben, különös tekintettel a Dél-alföldi Régióra és Orosháza városára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (2010) Kecskemét társadalomstatisztikai bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gyula (2010) Kistérség, megye és régió. A magyar önkormányzati rendszer reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Imre (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin (2010) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin (2010) Munkanélküliség az Európai Unióban az összehasonlító statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lelle (2010) Az engedékenységi politika és kihívásai az Európai Unió versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lilla (2010) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Sára (2010) Az állam problematikája az európai integrációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2010) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna Éva (2010) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ákos (2010) Időskorúak gondozása Kalocsa városában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Balogh, Piroska (2010) Szakszervezetek az önkormányzatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Jéri, Szilvia (2010) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varju, Anita (2010) A jogszabály szövegének közérthető és világos megfogalmazása (A jogszabályok sajátos nyelvezetének hatása a jogi rendelkezések megértésére és alkalmazhatóságára). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Ferenc (2010) A magyar katonai bíráskodás története az első magyar katonai büntörvénykönyv megjelenéséig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Ferenc (2010) A magyar katonai bíráskodás története az első magyar katonai büntetőtörvénykönyv megjelenéséig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, László Ádám (2010) A paródia szerzői jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Marina (2010) Társasági jog vs büntetőjog, avagy felelősség-átvitel kontra gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése és saját tőke csorbítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Zoltán (2010) Betegek, fogyatékosok társadalombiztosítási, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Dr. Gergely (2010) Lakásviszonyok Magyarországon különös tekintettel a Dél-Alföld és Szeged adataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Venkei, Orsolya (2010) Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Verdes, Jánosné (2010) Társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában – esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, István (2010) Szabad felhasználás a fájlcsere tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Judit Andrea (2010) A családi pótlék rendszerének története a kezdetektől napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vezér, Attila (2010) A munkavállaló kártérítési felelőssége a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Nikolett (2010) Az ügyvédekre vonatkozó szabályok harmonizációja az Európai Unió tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Nikoletta (2010) Natura 2000: területek védelme, földhasználati szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidók, Anett (2010) A munkaerő keresési és kiválasztási eljárás gyakorlata a Paksi Atomerőmű Zrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vili, Máté (2010) A Rendvédelmi szervek nyugalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virágh, Zsófia (2010) A posztkoloniális Afrika az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vodál, Anita (2010) Senki vagy: a hontalanság - napjaink egyik legaggasztóbb társadalmi jelenségének - bemutatása, különös tekintettel a de facto hontalanság állapotára, körülményeire, és a nemzetközi jogi szabályozás hiányosságaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosi, Gábor (2010) A nemzeti drogstratégia megalapozottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradiné Bende, Beáta (2010) Gyermekvállalás az elöregedő társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Városiné Tihanyi, Petra (2010) Házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Dávid (2010) Eredetvédelmi szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Alexandra (2010) Az egészségkárosodáson alapuló ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Zita (2010) Gyermekvállalással kapcsolatos ellátási formák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös-Balog, Eszter (2010) A munkanélküliség alakulása Somogy megyében – különös tekintettel Kaposvárra – az elmúlt tíz év tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wagner, Klaudia (2010) Politikai korrupció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zacher, Krisztina (2010) Magyarország és a XXI. század biztonsági kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zanathyné Klenk, Anita (2010) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelı családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zavagyák, Andrea (2010) NATURA 2000 Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zellei, Bernadett (2010) Magyarország és Kiskunhalas népesedéstörténete, valamit népességváltozása Kr.u. 895-től napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zemplényi, László (2010) A pártvezetés kapcsolata az Államvédelmi Hatósággal 1950 és 1953 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Enikő (2010) A magyarországi hipermarketek gyakorlatában megjelenő toborzási és kiválasztási technikák, és vizsgált kompetenciák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltán, Ákos (2010) A parlamenti képviselők mentelmi joga a demokráciák fejlődése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebedics, Szilvia (2010) A toborzás és kiválasztás folyamatainak vizsgálata egy multinacionális vállalat gyakorlatán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiga, Enikő (2010) A kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogi szabályozások egyes kérdéseiről – különös tekintettel a diverzió alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Mária Klára (2010) Az éghajlatvédelem környezetjogi következményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiray, Zsófia (2010) Magyarország turisztikai mutatóinak alakulása a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Adrienn (2010) Békés megye népmozgalmi- és egyes társadalomstatisztikai jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsán-Klucsó, Klaudia (2010) Az Amerikai Államok szervezetének története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsótér, Márta (2010) A Balkán Európai Uniós integrációja és a volt Jugoszlávia utódállamainak hatályos jogrendszereinek összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Beáta Helga (2010) A határmenti együttműködések etnikai vonatkozásai a szlovák-magyar határ tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Dániel (2010) Az Európai Unió energetikai biztonsága, különös tekintettel a gázellátásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zátonyi, Nikoletta (2010) Vergleichende Werbung mit Schwerpunkt auf Eigenschafts- und Preisvergleich in der Europäischen Union – in Betracht auf die deutschen und ungarischen Regelungen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zóka, Veronika (2010) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zöldi, Ferenc (2010) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Karolina (2010) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Lilla (2010) Az Európai Unió bővülései és az intézményi reformok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpási, Luca (2010) A Tupamarók Uruguay történetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árva, Anita (2010) A diszkrimináció tilalmának értelmezése az Ebktv. és a nemzetközi dokumentumok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ávi, Nikoletta (2010) Az elítéltek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Ézsiás, Andrea (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ézsiás, Andrea (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi, Tímea (2010) [Családok élethelyzetének javítását célzó intézkedések, családpolitika Magyarországon]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Anita (2010) Amerikai és magyar jogászképzés összehasonlítása nemzetközi oktatásügyi statisztikai adatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Ildikó (2010) Az üzemi balesetekhez kapcsolódó szabályzások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újvárosi, Ivett (2010) A jogi személyek személyes joga és a letelepedés szabadsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:21:19 CEST.