Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2009

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö
Number of items: 597.

A

Alapy, Kata (2009) A globalizáció, mint biztonságpolitikai tényező : a 21. század új biztonsági kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht, Linda (2009) Jog és Irodalom az ókori görög civilizációban Hans Kelsen Society and Nature című műve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Orsolya (2009) Magyarország államadóssága, különös tekintettel az adósság kezelésének szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ida (2009) Karrierprogramok működéselmélete és az egyénre gyakorolt hatása a Tesco Global Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszki, Magdolna Alíz (2009) A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények Békés megyében az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Zsuzsanna (2009) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyász, Csaba (2009) A vadászati jog szabályozása európai kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arnold, Zsanett (2009) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma; nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babos, János (2009) A gyermekek egymás közötti iskolai agressziója csökkentésének lehetőségei egy Budapesten, 13-15 éves iksolás tanulók körében végzett reprezentatív kutatás adatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Kincső Judit (2009) Betegjogok érvényesülése a gyakorlatban empirikus felmérés alapján és betegelégedettségi mutatók, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsóné Hamza, Margit (2009) A Debreceni Gyógyfürdő Kft munkaügyi kapcsolatai 1994-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajer, Anita Éva (2009) Sztrájkok Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig A VDSZSZ „gördülő sztrájkja” „Ahogyan Szegedről látják”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Emese Katalin (2009) A munkajog története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Krisztina Ilona (2009) Az atipikus foglalkoztatási formák, különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, László (2009) A világ népességének alakulása a technika fejlődésének tükrében az ókortól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Anett (2009) A szerződés érvénytelensége a polgári jogban, különös tekintettel a jogkövetkezményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Judit (2009) Az igazságügyi orvosszakértők szerepe az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Kitti (2009) A bíróság kötöttsége a felek által előterjesztett jogi minősítéshez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balangó, László (2009) Az oktatásra vonatkozó szabályozás történeti aspektusai jogszociológiai szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghová, Kinga (2009) A szülői felügyelet tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Andrea Márta (2009) Anyák és gyermekek szociális védelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Endre (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ildikó (2009) ESZA-s projektek megvalósításának tapasztalatai a közreműködő szervezet szemszögéből a ROP-3.3 intézkedés keretében a dél-alföldi régióban lezárult projektek bemutatásán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ildikó (2009) A hulladékgazdálkodás - kiemelten a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi szabályai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Marietta Viktória (2009) A nők helyzete a középkorban (a Szász Tükör és a pozsonyi, soproni jegyzőkönyvek alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Marietta Viktória (2009) A nők helyzete a középkorban : (a Szász tükör és pozsonyi, soproni jegyzőkönyvek alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bana, Ádám (2009) Fellebbezés a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Demeter, Márta Edit (2009) Gyógyszerellátás a reformok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Barbara (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi, Sándorné (2009) Üzemi baleset kivizsgálása, ellátás folyósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Brigitta (2009) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsyné Gion, Dr. Katalin (2009) Út a rendszeres szociális segélytől a „monoki modellen” át az aktív korúak ellátásáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Anett (2009) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Aneta Márta (2009) Az oktatásügy helyzete a mai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Brigitta (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Nikolett (2009) Adóhatósági vizsgálatok, különös tekintettel a vagyonosodási vizsgálatra, mint speciális becslési eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Ágnes (2009) A gyermekvállalás főbb problémái Magyarországon a rendszerváltástól az új évezred elejéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berger, Sándor Ádám (2009) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Zsófia (2009) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihacsyné Markó, Anita (2009) A munkavállalók különös védelme az EU-ban és a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Orsolya (2009) Az ENSZ főtitkárok feladatának fejlődése különös tekintettel a békefenntartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Adrienn (2009) A magyar öngondoskodás sajátosságai, különös tekintettel az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnárné Garamvölgyi, Aranka (2009) A munkanélküliség hatása a családok életére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Anita (2009) A vallomás vagy nyilatkozat tételéhez kapcsolódó igaszságszolgálatás elleni bűncselekmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Csaba (2009) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Judit (2009) A természetvédelem és a nemzeti parkok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bonnár, Zoltán (2009) A kistérség biztonsága a vagyon elleni bűnözés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Dóra (2009) Származásmegállapítás iránti perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, János (2009) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Zoltán (2009) A megújuló energiaforrások technikai bemutatása és jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Tímea Amarilla (2009) A toborzás-kiválasztás folyamat a MÁV Zrt.-nél, különös tekintettel az E – Toborzásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Edit (2009) A gyermek joga a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Brigitta (2009) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Anita (2009) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Edina (2009) A Munka Törvénykönyve, az Építıipari Ágazati és egy középszintő Kollektív Szerzıdés kapcsolata, összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, József (2009) Egyes élelmiszeripari támogatások és igénylésük jogszerűségének vizsgálata a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczky, Barbara Anett (2009) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borútiné Podmaniczki, Dóra (2009) A Kecskeméti Regionális Képző Központ és a Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bosznyai, Zsuzsanna (2009) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Marianna (2009) A magyar munkanélküli ellátórendszer sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, János (2009) A Schengeni rendszer kialakulása és eredményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsikné Krisztin, Eszter (2009) Gyermekek jogán járó ellátások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsolik, Róbert (2009) Társulási formák a magyar önkormányzatok gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsák, Brigitta (2009) Magyarország népesedéstörténetének demográfiai adatai a 17-18. századból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Andrea (2009) A távmunka munkajogi aspektusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Imréné (2009) Munkaügyi kapcsolatok a jogi szabályozás tükrében 1988-1992. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky, Magdolna (2009) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Gábor (2009) Az Európai Unió munkajoga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Gabriella (2009) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buday, Zsolt (2009) A jóhírnév védelme és a sajtó-helyreigazítás egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Gabriella (2009) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bunford, Krisztina (2009) A tipikus és atipikus foglalkoztatási formák európai tükörképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzgó, Erzsébet Mária (2009) A betegjogok kialakulása és gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, Attila József (2009) Életszínvonal és megélhetés a mai Magyarországon a jövedelmek és a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánffi, Melinda (2009) Az ILO és az Európai Unió jogforrásai, és azok magyar munkajogi hatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfay, Éva (2009) Családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Anna (2009) Környezetkárosító bűncselekmények napjainkban a statisztika tükrében Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátori, Róbertné (2009) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békási, Nóra (2009) Totalitárius rendszerek az 1920-as, 1930-as években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, András (2009) A megújuló energia szabályozása a környezetjog szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Krisztina Éva (2009) A mediáció valamint a munkajogi mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Boglárka (2009) A gyermekek jogán járó szociális jogi ellátások, mint megélhetési forma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Attila (2009) A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége, a két felelősség eltérő sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Kata (2009) Hulladékgazdálkodás Magyarországon – a gumiabroncsok szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Róbert (2009) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Krisztina (2009) Elméleti és gyakorlati kérdések a Bécsi Vételi Egyezmény szerződésszegésre vonatkozó rendelkezései körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Catanzáró, Nóra (2009) A jog és a populáris kultúra : jog a filmhez – film a joghoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csada, Judit (2009) Az Európai Szövetkezet hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Anett (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeli, József (2009) Agrárpártok, agrárprogramok, agrártörvénykezés a rendszerváltás körüli években : politikai csaták a törvények körül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernik, Antal (2009) A magyar munkaerőpiac egyes szociológiai jellemzői az ezredfordulón. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Cserős, László (2009) Az Egészségbiztosítási Pénztár megtérítési igényének érvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák, Mónika (2009) A vezető tisztségviselő felelőssége a hitelezőkkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipe, László (2009) Gondolatok a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről - Csáth Géza: Anyagyilkosság című novellája alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipe, László (2009) Jog és irodalom : gondolatok a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről : Csáth Géza: Anyagyilkosság című novellája alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Sándor (2009) Csángó magyarok demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Csilla (2009) Jogrend a Brit Alkotmányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuhaj, Dóra Marianna (2009) Közszolgálati jogviszony létesítése és módosítása,különös tekintettel a vezetőkre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, Krisztina (2009) A magyar nyugellátási rendszer történeti fejlődése, átalakulása, jelenlegi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Tünde (2009) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csősz, Tamás (2009) A munkaidő, pihenőidő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czimber, Ákos (2009) Thomas Hobbes és John Locke államelmélete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Ildikó (2009) Munkanélküliség napjainkban a Dél-Alföldön statisztikai adatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czrnkovics, Dragan (2009) Társadalombiztosítási ellenőrzési rendszerek és módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékmány, Szabolcs (2009) Egy üzemi baleset következményei a munkáltató munkavédelmi szabályszegései következtében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer, Melinda (2009) A családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czúcz, Dénes (2009) A szellemi tulajdon jelentősége a fúziók és felvásárlások során az Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Darvas, Viktória Edina (2009) Üzemi baleset bemutatása, a MÁV ZRt.-nél alkalmazott gyakorlat alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, József (2009) A gazdasági társaságok tagváltozásai; különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaság üzletrészét érintő anomáliákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Petra Eszter (2009) A munkavállaló vétkességi alapú felelősségének problematikája, kitekintéssel a német szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demkó, Péter (2009) A kultúra helyzete Magyarországon a társadalom statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Melinda (2009) Az Európai vidékfejlesztés a LEADER Program tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diós, Orsolya (2009) Béren kívüli juttatások – cafeteria rendszer bevezetése és fejlesztése egy vállalaton belül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobner, András Lajos (2009) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikoletta (2009) Textilipari termékek exportálása Japánba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Andrea (2009) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban – különös tekintettel a rendőrségi együttműködésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombovári, Nóra (2009) Az üzemi balesetek társadalombiztosítási szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Diána (2009) A fogyasztók jogainak és érdekeinek védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Ágnes (2009) A csoportos létszámleépítés gyakorlata és az outplacement megvalósulása Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Szilvia (2009) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, különös tekintettel az őrizetbe vételre és az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Pál (2009) Az egészségkárosodáson alapuló saját jogú nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Tóth, Zsuzsanna (2009) [Atipikus foglalkoztatási formák : munkaerő-kölcsönzés]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

El-Hamdan, Kinga (2009) A szoftver jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Zsófia (2009) Büntetőeljárás és média kapcsolatának kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falus, Dóra (2009) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Judit (2009) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Szabina (2009) A szerződés érvénytelensége, kiemelten érintve a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékkülönbségének problémakörét. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Zsuzsanna (2009) Gyógyszertárak alapítási és működési szabályai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Tibor (2009) A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése program megvalósulása Békés megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérváriné Vorák, Tünde (2009) Korszerű ügyfélszolgálat követelményei, projekttevékenység, kommunikáció a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Enikő (2009) Az 1997. évi igazságügyi reform, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Blanka Márta (2009) A nem vagyoni kártérítés mértékét befolyásoló kritériumok a magyar és az olasz jog összehasonlításának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Terézia Piroska (2009) Munkaerő-ellátás: toborzás és kiválasztás a MÁV ZRt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, István (2009) Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Andor (2009) A korrupció magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felmérai, Szilárd (2009) A státusztörvény nemzetközi fogadtatása és értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Bernadett (2009) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) működési mechanizmusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Éva (2009) A fiatalkorúak szabadságelvonással járó szankcióinak végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frontó, Barbara (2009) A munkanélküliség alakulása békés megyében napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fuchs, Anita (2009) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Diána (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Klaudia (2009) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Tímea (2009) Az USA és az NSZK szövetségi rendszerének összehasonlítása az alkotmányuk tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi, Katalin (2009) Az előzetes letartóztatás jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Anita (2009) A teljesítményértékelési rendszer és alkalmazása a helyi közigazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garzó, Imre (2009) A pályakezdő munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gedó, Dávid (2009) A nyomdaipari szakszervezetek fejlődése és tevékenységük az Ágazati Párbeszéd Bizottságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geleta, Orsolya (2009) Toborzás és kiválasztás bemutatása a Kész Holding Zrt.-n keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Ágnes (2009) A víziközművek tulajdonjoga és üzemeltetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerecz, Nóra (2009) A magyar közoktatás helyzete 2002 és 2006 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gojdár, Csilla Erika (2009) Elégséges-e a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer? : az öngondoskodás lehetséges formái : az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, Laura (2009) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Groncsák, Andrea (2009) A képviselő testület bizottságainak szervezete, működése Nyíregyháza megyei jogú város bizottságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gróf, Márta (2009) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Tamás (2009) Gondolatok a gazdasági társaságok alapításáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Péter (2009) Egyes szervezetek borhamisítás elleni jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gróth, Zsuzsa (2009) Modellek a társadalombiztosításban valamint a mai német és amerikai szociális ellátó rendszer összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Judit (2009) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Olga (2009) „Alanyi jogon járó családtámogatási ellátások”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Sándor (2009) Üzemi balesetek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyalog, Renáta Éva (2009) Az átdolgozás egyes kérdései a magyar és az amerikai szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Kálmán (2009) A munkaügyi konfliktusok közvetítő útján történő eredményes rendezésének tárgyalástechnikai ismérvei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge, György (2009) Az öregségi nyugdíjak koordinációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurik, Ildikó (2009) Csongrád megye demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása a 2001. évi népszámlálás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Bettina (2009) A magyar nyugdíjrendszer nem állami pillérei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkity, Anikó (2009) A „segélyezés” rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér, Erzsébet (2009) Munkaközvetítés gyakorlata az állami illetve magánszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, István (2009) A védjegy újabb jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Péter (2009) A tulajdonszerzés egy szabadon választott formája, különös tekintettel az adásvételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Dr. Marianna (2009) A termékfelelősség múltja, jelene, jövője, különös tekintettel a jogintézmény hazai fejlődésére és az új Ptk. kódex tervezetében történő szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárdonyi, Györgyné (2009) A bérgarancia alapról szóló törvény és gyakorlati alkalmazása egy konkrét felszámolási eljárás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Mónika (2009) Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság munkaügyi kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Géri, Andrea (2009) A csoportos létszámleépítés és az Outplacement elméletben és gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Göttli-Könyves, Kinga (2009) Magyarok Kanadában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

H. Nagy, László (2009) Fiatalkori bűnözés egy anómiás társadalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Nikolett (2009) A gyógyítás és a gyógyszerészet történelmi fejlődése Magyarországon; A gyógyszertárak létrehozásának és működtetésének szabályozása, valamint a gyógyszerforgalmazás részletszabályai hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Barbara Viktória (2009) A tagok (részvényesek) felelősségéről és a hitelezővédelemről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Erik (2009) Az ajánlatkérő feladata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Rita Anita (2009) A kartellekről általában - a joggyakorlat fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hamula, Mária (2009) A szexuális orientáción alapuló hátrányos megkülönböztetés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál, Dóra (2009) A házasság megszőnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hanyu, Henrietta (2009) A munkaviszony jogellenes megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Katalin Rita (2009) Megélhetéssel kapcsolatos társadalomstatisztikai adatok a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, Ágnes (2009) A munkaerő-kölcsönzés elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hatvani, Kinga (2009) A gyermekvállalási kedv csökkenésének hatása a szociális jogra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havrán, Dr. Ákos (2009) A munkanélküliség kérdése a pályakezdő diplomások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hazai, Gábor (2009) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Árpád (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Emese (2009) Családtámogatási ellátások jellemzői Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heitter, Károly Péter (2009) Az embercsempészés és szervezett bőnözés a magyar büntetıjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hingyi, Emese (2009) A munkaerőpiac változásai és a fiatal munkanélküliek a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hock, Bernadett (2009) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak kedvező és kedvezőtlen változásai az ügyfél szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodoniczki, Gábor (2009) Idegenrendészeti jogszabályok változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosiné Takács, Mónika (2009) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holler, Attila (2009) A csepregi járás népesedéstörténete (1876-1950). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki, Andrea (2009) A gyermekvállalás szociális jogi megítélése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornok, Gabriella (2009) A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjak fejlődéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Eszter Mária (2009) Bűnözés Magyarországon, különös tekintettel a női és fiatalkori bűnözésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mária (2009) Emberi erőforrás stratégia a Taugép Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2009) Az elöregedés hatása a társadalomra a KSH adatainak tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva Helga (2009) A megtévesztő reklám szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Attila (2009) Az állami adóhatóság behajtási tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Imre (2009) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Katalin Orsolya (2009) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Luca Kornélia (2009) Egységes nemzetközi GMO szabályozás? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huber, Bálint (2009) Baja város lakásviszonyai a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huber, Balázs (2009) Elektronikus ügyintézés a magyar közigazgatás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huczek, Viktória (2009) A részmunkaidős és határozott időtartamban történő foglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hévéziné Máté, Etelka (2009) Munkaügyi kapcsolatok a magyarországi TESCO-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Sándor (2009) A szerződéses kötelezettségekre irányadó jog szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Ágnes (2009) A munkaerő-áramlást támogató technikai rendszerek az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Éva (2009) Életszínvonal, megélhetés és változó életkörülmények a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Igaz, Rita (2009) Családi együttélési formák változása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig-különös tekintettel a házasságkötések,élettársi kapcsolatok,csonka családok és a válások számában bekövetkezett változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Attila (2009) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Szabolcs (2009) A magyar munkajoggal szembeni Európai Uniós követelmények. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Tamás (2009) Megélhetési viszonyok Magyarországon a KSH adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Indich, Tamás (2009) A Közös Agrárpolitika ( KAP) fejlődésének és hazai daptációjának bemutatása - Különös tekintettel az SPS rendszer várható bevezetésére -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jagodics, Ivett Csilla (2009) Sajtónyilvánosság az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, Zoltán (2009) A szövetkezeti szövetségek elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jedlicska, Mariann (2009) Gyermekek védelme, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jedlicska, Mariann (2009) Gyermekek védelme, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jordán, Ildikó Ilona (2009) Ki a nyomozás ura? Az ügyész szerepe a nyomozásban, különös tekintettel a nyomozó hatósággal való kapcsolatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Katalin Mária (2009) Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon különös tekintettel az akadálymentesítés megvalósításának követelményeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Erzsébet (2009) Az Ebktv. rövid ismertetése után a hátrányos megkülönböztetés területeinek, formáinak bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Sándor (2009) Munkaügyi kapcsolatok a közúti közlekedési alágazatban különös tekintettel a Közúti Közlekedési Szakszervezet tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Attila (2009) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajtár, Ildikó (2009) A rokkant személyek helyzete és az őket megillető saját jogú nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapos, Marianna (2009) Az ügyvédség változó szerepe hazánkban és az Európai Unióban, különös tekintettel a díjazás kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, András (2009) A megújuló energia-előállítás és hasznosítás szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaprinay, Eszter (2009) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel az ésszerű határidőn belüli befejezéshez való jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus, Kitti (2009) A törvényen alapuló tartás közös szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karamán, Judit Enikő (2009) A menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Angéla (2009) Munkanélküliség Magyarországon Rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt (2009) Az ajánlatkérő feladata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Dóra Éva (2009) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Tibor (2009) Az áru- és védjegyhamisítás elleni globális küzdelem az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt (2009) Az illegális fájtcserélés problematikája a szerzői jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katus, Noémi (2009) A terhes, gyermekágyas, szoptató anyák helyzete a hazai és az uniós munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Zita (2009) A Strukturális Alapok változásai a Delors I., a Delors II., az Agenda 2000 és a 2007-2013. évi költségvetési időszak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Klaudia (2009) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Henrietta (2009) Gyerekjogok érvényesülése az alapellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Katalin (2009) Az elöregedő népesség és a nyugdíjrendszerek problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kellner, Péter (2009) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Milán (2009) Az opció jogi kategóriájának funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Ágnes (2009) A menedéket kérők tisztességes eljáráshoz való joga Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, Lilla Erna (2009) A környezetjogi felelősség sokrétűsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi, Zoltán (2009) Szabad felhasználás az interneten, különös tekintettel a filmalkotásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kinyó, Péter (2009) A magyar egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és kialakulásuk története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Miklós (2009) Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Balázs (2009) Elhatárolási kérdések a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Nikoletta (2009) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Szirbucz, Mária (2009) A vám- és pénzügyőrség korrupció ellenes tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Anikó (2009) Betegjogok érvényesítési lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter, Krisztina (2009) „A cafeteria rendszer és az Otp Cafeteria kártya bemutatása”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Adrienn (2009) A köz szolgálatában állók díjazásának alternatívái Tények, problémák, lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ernõ (2009) Az általános szerzõdési feltételek hazai szabályozása, figyelemmel a közösségi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (2009) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (2009) Az Európai Unió mezıgazdasági szakpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klenanc, Miklós (2009) Takeover-szabályozás Európában: egy tagállam, egy tagjelölt és egy leendő tagjelölt szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klestenitzné, Dóra Katalin (2009) Az idősek védelme a szociális jog eszközeivel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klonka, Júlia (2009) A munkaerő-kölcsönzés, a magán munkaerő-közvetítés és a tanácsadó cégek alkalmazása a személyzetbeszerzés lehetséges megoldásaként. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klér, András (2009) A szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó joghatósági szabályok az Egyesült Államok és az Európai Unió jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kmetovits, András (2009) Az elítéltek munkáltatása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Adrienn (2009) A Várda-Drink Zrt. vállalati kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth, Anna (2009) Kisebbségek az európai dokumentumokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi, Adrienn (2009) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komonyi, Tímea (2009) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Anita Edit (2009) A római büntetőjog alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányosné Tóth, Mária (2009) „Összefogva, de nem összevonva” : A munkaügyi kapcsolatok sajátosságai és gyakorlata egy integrált óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Renáta (2009) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban: Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2009) Az 1975. évi II. (a társadalombiztosításról) és az 1997. évi LXXXI. (a társadalombiztosítási nyugellátásról) törvények összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea Eszter (2009) Nonprofit szervezetek ismérvei és szerepük a szociális ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2009) A Ciprus-kérdés mint európai probléma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2009) A Magyarországon elkövetett öngyilkosságok elemzése a rendszerváltástól napjainkig – különös tekintettel az elkövetők személyiségére és az elkövetés módjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kinga (2009) A nápolyi hulladékválság környezetvédelmi jogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Melinda (2009) A szülői felügyelet jogtartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rita (2009) A munkaerő-piaci szervezetrendszer fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (2009) [A bűnözésstruktúrában bekövetkezett változások a rendszerváltástól 2009-ig]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Róbert (2009) Az ügyfél alapelvek által biztosított jogai a közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Mátó, Edit (2009) Az otthoni szakápolás szabályozásának változása 1996-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Perei, Mónika Ildikó (2009) A jegyző jogállása, különös tekintettel az önkormányzati pályázatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, László Krisztián (2009) Szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatás alternatíváira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizbai, Bernadett (2009) A köztisztviselői jogviszony - jellemzői, sajátossága-, etikai felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsák, Tímea (2009) Gyermekvédelmi szakellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczora, Imola Eszter (2009) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsárné Katkics, Györgyi (2009) Magyarország népesedéstörténete a XX.század adatait vizsgálva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsárné Lucza, Valéria (2009) Az online toborzás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuluncsich, Eszter (2009) A rablás magyar és német szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kunföldi, Diána (2009) A rászorulók számára személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások a Szociális törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kunhegyi, Mária (2009) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének végrehajtása, a jelenkor dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kupecki, Zsolt (2009) Az Európai Unió, mint államkapcsolat: államszövetség vagy szövetségi állam. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuthán, Viktória (2009) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár-Német, Tamás (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Rablás, kifosztás, zsarolás bűncselekménye). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási, Edina (2009) A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések a munkáltató kártérítési felelősségével összefüggésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Anett (2009) Az egészségbiztosítás keretein belül nyújtott természetbeni ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Vilmos (2009) A droghasználat megelőzésének módszerei és lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Anikó (2009) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlıdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóczán, Mónika Mária (2009) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Nikoletta Petra (2009) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmön, Zoltán Gábor (2009) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi, Attila (2009) A takarékszövetkezetek átalakulása jövőbeli lehetőség? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdi, Zsuzsanna (2009) Kiszervezés és jogutódlás a MÁV.FKG.KFT-nél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kőfalvi, Gabriella (2009) A fiatalkorúak büntetés végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Ildikó (2009) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása: az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Balázs (2009) Magyarország népesedéstörténetének alakulása az elmúlt évszázadban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lados, Dóra Rozália (2009) Magyarország kötelező magán-nyugdíjbiztosítási rendszerének sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Wahlpetz, Luca (2009) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laluska, Eszter Rita (2009) A gazdasági bűncselekmények adatai a mai Magyarországon az igazságügyi statisztikai adatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laskovics, András (2009) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz, Attiláné (2009) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lele, István (2009) Az idegrendészeti kiutasítás az alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Vivien (2009) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Nóra Zsuzsanna (2009) Az állam és egyház viszonyának alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leány, Anikó (2009) A kiskunmajsai, a győri és a fehérgyarmati kistérségek demográfiai- és társadalomstatisztikai bemutatása, fejlődési irányaik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lindenberger, Éva (2009) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovai, Krisztina (2009) Szeged Város Egészségterve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Nikoletta (2009) Nemzetközi szervezetek a légi közlekedésben és hatásuk a magyar szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lugasi, József (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lugosi, Éva (2009) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Láng, Zoltán (2009) A nemzeti parlamentek és az európai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Bernadett (2009) A Fornetti Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság humánerőforrás tevékenységének elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Bernadett (2009) A Fornetti Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság humánerőforrás tevékenységének elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Imre (2009) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lócska, Dávid (2009) Szervezeti kultúra Magyarország egyik piacvezető személyzeti szolgáltató kft-jénél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lövei, Zita (2009) Csongrád megye demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása a 2001. évi népszámlálás alapján, különös tekintettel Sándorfalva adataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, József (2009) Az előzetes letartóztatás jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magony, Sándorné (2009) A jogszabályellenes áfa levonás és a hozzá fűződő szankciórendszer a bírósági felülvizsgálatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Anett (2009) A menekülés szociális joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyarné Hajó, Edina (2009) A teljesítmény észlelésének eltérése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makara, Edit (2009) A populista politika elméleti és gyakorlati tendenciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malmos, Edit (2009) Rendőrségi és bűnügyi együttműködés, illetve annak intézményi keretei az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maretics, Erika (2009) Munkanélküliség Baranya megyében, Pécsett a munkaügyi statisztikai adatok tükrében, napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marjay, Péter (2009) A bűnösség alakulása az egyes közlekedési cselekményeknél, és az objektív felelősség hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi, Anikó (2009) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi, Kinga (2009) A kis- és középvállalkozások hitelezési gyakorlatában alkalmazott banki biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Hajnalka (2009) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Masa, Beatrix (2009) A társadalombiztosítási típusú anyasági ellátások jogszabályi és szociológiai háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mehrfelsz, Mónika (2009) A nemek közti esélyegyenlőség érvényesülése a foglalkoztatás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalikné Fodor, Rebeka Mária (2009) Az állampolgársági eljárás sajátosságai régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi, Katalin (2009) Napjaink gazdasági válságának hatása a Dunaújvárosi térség munkanélküliségére, a válságkezelő programok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi, László (2009) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a közúti baleset okozására : a közúti balesetek alakulása a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mijucin, Marija (2009) A kormányváltás körülményei és háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikó, András (2009) A földhasználathoz, a földtulajdonhoz kapcsolódó támogatások, vagyoni értékő jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Zoltán (2009) A házastársi közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ernő (2009) A közlekedési balesetek alakulása Magyarországon az igazságügyi adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Evelin (2009) [Orvosi műhibaperek Magyarországon]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, József László (2009) Szurdokpüspöki községi önkormányzat szociális feladat és hatáskörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mária (2009) Örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Éva (2009) Egészségkárosodottak esélyegyenlősége a körösladányi foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsa, Kata (2009) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai, Petra (2009) Munkaügyi helyzet Békés megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Anett Nóra (2009) EU-csatlakozás adta feladatok az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Réka (2009) Az Európai Unió belső villamosenergia-piaci szabályozásának fejlődése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Éva (2009) Az élethez való jog szabályozása a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Dóra (2009) A Paksi Atomerőmű Zrt. humán stratégiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Adrienn (2009) Munkanélküliség Pest megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Agnes Zita (2009) A veszélyes hulladékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, István (2009) Munkanélküliek ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Melinda (2009) A bírósági hatáskör és illetékesség a polgári perrendtartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tamás József (2009) A sztrájk jogszabályi megjelenése 1989-től napjainkig Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zoltán (2009) Munkanélküliek ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Áron (2009) Kábítószer-használat és ártalomcsökkentés a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mócza, Réka (2009) A természet védelmének új jogintézményei, eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mód, Krisztina (2009) Szeged sajtótörténete a két világháború között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Zsolt (2009) A származás megállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Ágnes (2009) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Adrienn (2009) Halálbüntetés az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anett (2009) A családon belüli erőszak statisztikai adatok tükrében Magyarországon, napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2009) Az okirati bizonyítás egyes kérdései különösen az ingatlanok vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Károlyné (2009) A biztosított szülő anyasági ellátása és a gyermekek után járó ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikolett (2009) [Létszámleépítés és outplacement bemutatása : különös tekintettel a MÁV Zrt.-re vonatkozóan]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia (2009) A társadalombiztosítás baleseti ellátásai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsombor (2009) Út a Meiji Reformokig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsófia (2009) A nem vagyoni kártérítés gyakorlata különös tekintettel az összehasonlító jogi szempontokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, András (2009) A halálbüntetés végrehajtása és eltörlése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anita (2009) A nyomozási bíró. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Balázs (2009) A Schengeni Egyezmény szabályozása és alkalmazásának tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel (2009) A Creative Commons licenc az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerének fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2009) A családon belüli erőszak, mint jelenség és jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2009) Alternatív vitamegoldási rendszer - Mediáció a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikoletta (2009) Outplacement a MÁV-nál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Noémi (2009) A vajdasági magyarság a magyar állampolgársági jog fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória (2009) A felszíni vizek védelmének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy László, Zoltánné (2009) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei a Ceglédi kistérségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Jakus, Csilla (2009) Helyi önkormányzatok a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Jójárt, Ákos (2009) Klímapolitika és környezetjog napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyváradyné Petrács, Melinda (2009) Az Európai Unió intézmény- és jogrendszere, valamint Magyarországon alkalmazott munkajogi irányelvei, kitekintéssel a nemzetközi normákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Navratil, Zsuzsa Diána (2009) A hazai vadgazdálkodás és vadászat hatályos jogi szabályozásának bemutatása az Ipoly Erdő Zrt. Romhányi Erdészete működésének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, László (2009) Közúti közlekedési balesetek alakulása a Makói Rendőrkapitányság illetékességi területét átszelő 43.-as főközlekedési ( E-68 ) úton – különös figyelemmel - Románia és Bulgária Európai Unióhoz történő csatlakozását követő időszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics, Anna (2009) Ösztönző és motivációs eszközök a MOL Nyrt-ben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Novikov, Irén Piroska (2009) Minőségbiztosítás az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Tamás (2009) A gazdasági társaságok letelepedési szabadsága és székhelyáthelyezése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Csaba (2009) A kettős adóztatás elkerülésére kötött magyar-német egyezmény - kitekintéssel az OECD Modellegyezményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúl, Zsuzsa (2009) Soltvadkert város demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúl-Tóth, Józsefné (2009) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyőgéri, Zsolt (2009) Az Európai Üzemi Tanács statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, László (2009) A Balti-tenger kalózai - a The Pirate Bay-per ítéletének összehasonlító jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Csilla (2009) A fiatalkorúak szabadságvesztésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Budai, Gabriella (2009) Az ágazati kollektív szerződések jelentősége Európában és Magyarországon a 21. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

nincs, megadva (2009) [Kína gazdaságpolitikája]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskó, Dóra (2009) Ösztönzésmenedzsment egy magyarországi acéltermékfeldolgozó és kereskedelmi vállalatnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Anett (2009) A munkanélküliek ellátása és helyzete különös tekintettel Hajdúböszörményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Szeremlei, Erzsébet (2009) Teljesítményértékelés a közigazgatásban a jogi szabályozás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Opóczki, Sándor (2009) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ottlakán, Anna Noémi (2009) A foglalkoztatottság növelése és a munkanélküliség csökkentése a statisztikai adatok tükrében az ezredfordulótól napjainkig Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ottlakán, Johanna (2009) A víziközművek tulajdonjoga és üzemeltetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pagács, János Zoltán (2009) Munkavállalói érdekvédelem helyi szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pakot, Katalin (2009) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paku, Patrícia (2009) A magánnyugdíjpénztári tőkegyűjtés és szolgáltatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palikné Filipinyi, Mária (2009) Az esélyegyenlőség biztosítása a humánerőforrás gazdálkodásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Palócz, Attila (2009) Személyes adatok védelme, a rendvédelmi szervek jogalkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pancza, Zoltán (2009) Kommunizmus a XX. századi Európában, mint totalitárius államhatalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Katalin (2009) A környezetjogi felelősség hatályos magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Gergely (2009) A magyarországi boszorkányperek általános bemutatása, különös tekintettel a bizonyítási eszközökre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi, Zsuzsanna (2009) Üzemi beleset a társadalombiztosítási ellátásokkal és munkavédelemmel kapcsolatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Lászlóné (2009) A vállalati stratégia kidolgozása és összehasonlítása a humánstratégiával a MÁV-nál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (2009) Magyar és román társasági jog összehasonlító aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Tamási, Eszter (2009) Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Parragi, Andrea (2009) A tervpályázati eljárás bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patay, Balázs (2009) Kereskedés és ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patonai, Anita Tímea (2009) A gyermekvállalással kapcsolatos ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patóné Keller, Terézia (2009) [A magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer áttekintése, történelmi előzményei és a mai ingatlan-nyilvántartási rendszer]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pellei, Tamás (2009) Az Európai Alkotmány és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pernekiné Ruzsa, Mónika (2009) A vagyonátruházási illeték jellemzői, kölönös tekintettel az illetékmentesség- és kedvezmény sajátosságaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi, Petra Alexandra (2009) A vagyonosodási vizsgálat és annak problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Mária Ibolya (2009) Betegjogi kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesír, Irén Aranka (2009) A pártfogó felügyelet reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petri, Annamária (2009) Szegénység Magyarországon - különös tekintettel a hajléktalanságra - a Hódmezővásárhelyen működő hajléktalanokat ellátó intézmény példája alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petruskáné Legeza, Tímea (2009) Női elítéltek a magyar büntetés-végrehajtás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Anett (2009) Az élettársi kapcsolat szabályozásának alakulása a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Nikolett (2009) A magyar kiegészítő nyugdíjrendszerek jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petőfalvi, Anita (2009) Munkaügyi ellenőrzés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pingiczer, László (2009) A magyar közigazgatási bíráskodás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Popescu, Balázs (2009) Külföldiek ingatlanszerzése, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posgay, Gábor (2009) A nemzetközi követelés-vételről szóló egyezmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prikkel, László (2009) A klasszikus jogi pályák követelményi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Princz, Adrienn (2009) Munkavégzés a gazdasági társaságokban különös tekintettel azok jogcímeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prohászka, Szilvia Katalin (2009) A pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Emese (2009) Speciális hulladékfajták szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páncél, Rita (2009) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Gábor (2009) Az Európai Unió költségvetése – az Európai Parlament szerepének növekedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pék, Ágnes (2009) Egészségügyi reformok a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Anikó (2009) Az Európai Unió Munkaidő szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Püspöki, Eszter (2009) Mediáció a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ragány, Mihály (2009) Mai magyar színházi körkép a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajnai, Márta (2009) A börtönélet ártalmai és ellentmondásai - avagy milyen az élet a rácson túl? -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rapi, Mária (2009) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Regős, Eszter (2009) A megújuló energiaforrások felhasználásának hazai és uniós jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Riesz, Virág (2009) A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rimayné Volter, Klára (2009) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ritterné Bakacsi, Barbara (2009) A szegénység Magyarországon. A gyermekszegénység alakulása Magyarországon a KSH adatközlése alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rokolya, Krisztina (2009) „Mondjam vagy mutassam?” A munkaügyi mediációban megjelenő testbeszéd rejtélyes üzenete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Ágnes (2009) A magyar és a francia köztársasági elnök egyes hatásköreinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rotár, Annamária (2009) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi, Tímea (2009) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa, Nikoletta (2009) Az elítéltek igazságügyi statisztikai adatai Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Diána (2009) A családok helyzete a rendszerváltás utáni Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Edit (2009) Az elítéltek foglalkoztatása és egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Judit (2009) Privatizáció az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salgó, László Péter (2009) Aranyrészvény az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider, Zita (2009) A munkanélküliség helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider, Zita (2009) A munkanélküliség helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer, Zsanett (2009) Az IPPC jogi szabályozása és alkalmazása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, István (2009) A menetrend szerinti közúti személyszállításban dolgozó utazó munkavállalók munka- és pihenőidejére vonatkozó európai közösségi és magyar szabályok különös tekintettel a Volán társaságok munkavállalóira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő, Ákos Balázs (2009) A gyülekezési jog szabályozása - de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seke, Ágnes (2009) A Tangentopoli - botrány nyomában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Semperger, Imre (2009) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seresné Szlovák, Krisztina (2009) A tanúk emlékezeti teljesítménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Zsolt (2009) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Anikó (2009) Bevándorló munkavállalók Magyarországon a 90-es évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gyuláné (2009) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonyi, Mariann (2009) A kollektív biztonság intézményi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Zsuzsanna (2009) A környezetjog alapelveinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Ibolya (2009) A környezeti változásokhoz való alkalmazkodás módszereinek bemutatása a Magyar Telekom Nyrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Judit Rita (2009) A kisebbségek helyzete a mai Magyarországon az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Adrienn (2009) A fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályozás a büntető törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soponyainé Nagy, Edit (2009) A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkaügyi kapcsolatai a készülő kollektív szerződés tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Soproniné Molnár, Judit (2009) Természetvédelem különböző területeinek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner, Zsolt (2009) A közlekedési balesetek alakulása az igazságügy tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó, Dr. Krisztina (2009) Területfejlesztés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Anita (2009) A védőnők szerepe ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Éva (2009) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erna (2009) Jog és irodalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet Gyöngyi (2009) Praxisjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katinka Erzsébet (2009) A romák munkaerőpiaci helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Melinda (2009) [A bérgarancia alaprész felhasználására vonatkozó normatív szabályok elemzése : az európai unió és a magyar szabályozás összehasonlítása]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Natália Éva (2009) A magánegészslgbiztosítási piac vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2009) A pályakezdők elhelyezkedési folyamata a munkaerő-piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsolt (2009) Azok a boldog békeidők... Avagy munkásmozgalmak és politikai élet a XX. század elején Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szamlerné Kárpáti, Mónika (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szamosi, Melinda (2009) Szabálysértések a magyar jogrendszerben és az elbíráló hatóságok köre, különös figyelemmel a rendőrség munkájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyi, Krisztina (2009) Az ügyész feladatai a nyomozás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeder, Csilla (2009) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Krisztina (2009) HR Kontrolling egy német tulajdonú magyar középvállalkozás példáján keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Piroska (2009) A külföldiek magyarországi foglalkoztatása és szociális,biztonsági szabályai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeresné Domokos, Erika (2009) Reményvesztett gyermekek védelmezői - avagy a nevelőszülők helye és szerepe a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeles, Csilla (2009) A nők egyenlő jogainak érvényesülése a munkavállalás terén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, László (2009) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Beatrix (2009) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó, Zsuzsanna (2009) Megváltozott munkaképességű személyek helyzete, foglalkoztatásának lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora, Tiborné (2009) Családtámogatási ellátások szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilvásiné Nagy, Katalin (2009) Esélyegyenlőség, különös tekintettel a fogyatékos emberek jogaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Petra (2009) Üzemi balesetek és a megtérítés gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Róbert (2009) Műhibaperek Magyarországon – polgári jogi vetületből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza, Petra (2009) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sziroviczáné Dufka, Ibolya (2009) A diplomás nők munkavállalásának szociológiai jellemzői Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szopkó, Dávid (2009) A holland egészségbiztosítási rendszer bemutatása a magyar egészségbiztosítás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztana, Zoltán (2009) Ittas vezetés, útfenntartásra fordított összegek és a közúti balesetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Armand László (2009) A magyar katonai ügyészség az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Márta (2009) Az egység megteremtése az APEH szervezetében és köztisztviselőinek képzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Judit (2009) Az Iszlám és a Saria terjedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Péter (2009) Az ajánlatkérő feledata a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Andrea (2009) Munkanélküliség Magyarországon, különös tekintettel a pedagógusokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőrös, Enikő (2009) Az állategészségügy jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, László (2009) A kínai bírósági szervezetrendszer változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Zsanett Katalin (2009) Közoktatási intézmények működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sályi, Enikő (2009) A gyermekvállalás problémái Magyarországon. A női munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének akadályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Viola (2009) Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai kiemelten a rendőrségnél szolgálatot teljesítő fegyveres testületekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Diána (2009) Baleseti ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosiné Csóka, Györgyi (2009) A vezetői munka értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Edina (2009) Visszaélés kábítószerrel és büntetőjogi felvetései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Annamária (2009) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Mariann (2009) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takácsné Egri, Julianna (2009) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Edit (2009) Magyarország népesedéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, István (2009) [A munkavállalókat a munkaviszony létesítése során alkalmazandó egyenlő bánásmód elvének bemutatása]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi, László (2009) Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tekes, Brigitta (2009) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terebesi, Zsuzsanna Éva (2009) A gyermek jogai a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thurzó, Anna (2009) Civil összefogás akcióterve a Budapest XVII. kerületében lakók életminőségének javítására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tim, Nóra (2009) Gyermekek után járó ellátások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tirpák, Milán (2009) A délszláv államok és a magyar alaptörvény összehasonlító elemzése a köztársasági elnökök tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tombor, Lilla (2009) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról különös tekintettel a szabadságvesztés-büntetés, a javítóintézeti nevelés és a pártfogó felügyelet végrehajtására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torgyik, Bettina (2009) Általános gyermekvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tripa, Tímea (2009) Magánnyugdíjpénztárak és önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak Magyarországon. Az öngondoskodás lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turbucz, Marietta (2009) Távmunka- Egy rugalmas foglalkoztatási forma magyarországi jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, Odett (2009) Munkáltatók a munkaerő-kölcsönzés törvényi útvesztőiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (2009) [A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. üzemanyag megtakarítási ösztönző rendszere]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2009) A büntetőjogi mediáció, avagy a büntető ügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2009) A média és az informatika növekvő szerepe a kiválasztási, toborzási folyamatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bea (2009) Védett területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (2009) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2009) A kiskorúak védelmének összehasonlító elemzése a magyar és a német reklámjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ferencné (2009) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, István Péter (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Natália (2009) A modern kommunikációs eszközök (mobiltelefon, számítógép) alkalmazása és hatásai hazánkban, nemzetközi statisztikai kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikoletta (2009) A csoportos létszámcsökkentés szabályozása hazánkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kamilla (2009) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bea Diána (2009) A törvényes öröklés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Éva (2009) A betegjogok kialakulása és érvényesítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujváry, Katalin (2009) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában - különös tekintettel Olaszországra, és Magyarországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbert, János (2009) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Unginé, Abramova Darja (2009) A Lukasenko-Rendszer Belorussziában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vancsura, Vivien Mária (2009) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Balázs (2009) A magyar közigazgatási eljárásjog jogorvoslati rendszerének változásai 1901-től. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Edina (2009) Kiskorú veszélyeztetése, kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Kristóf (2009) Kuba külpolitikája a forradalomtól a rakéta válságig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Mónika (2009) A védelembe vételi és a nevelésbe vételi eljárás folyamata, következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Petra Dorottya (2009) Öröklési jogunk aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Boglárka (2009) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2009) Természetvédelem a vadászati jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Tibor Róbert (2009) Bíróválasztás a középkori Magyarországon - Látszatfüggetlenség, vagy valós hatalom? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Tibor Róbert (2009) Bíróválasztás a középkori Magyarországon. Látszatfüggetlenség vagy valós hatalom? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Orsolya (2009) Európa legkülönösebb házassága. A francia-német tandem egyensúlyozása a második világháború végétől egészen napjainkig az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Marietta Csilla (2009) A cafetéria rendszerről általában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Viktória (2009) A történeti alkotmánytól az Európa-klauzuláig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Xénia (2009) [Családtámogatással kapcsolatos ügyintézés, ügymenetek leírása]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidner, Eszter (2009) A munkanélküliség alakulása Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Tünde (2009) Az élettársi kapcsolat jellemzői napjainkban, és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Judit (2009) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Tamás Gábor (2009) A bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Violetta Orsolya (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, László (2009) A Közbeszerzési jog jogorvoslati eljárásai tekintettel a jogharmonizációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Edit (2009) Az elítéltek foglalkoztatása hazánkban és külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vladár, Mónika (2009) Esküdtek és ülnökök a bírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Borbála (2009) Családpolitika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vér, Zalán (2009) Megújuló energiák újszerű felhasználási formái a Szegedi Vízmű Zrt. hatékonyabb és profitorientált működése érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vétek, Attila (2009) A házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Szilvia (2009) Telekkönyvi alapelvek és érvényesülésük az ingatlan-nyilvántartás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Tímea (2009) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weisz, Anett (2009) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar, József (2009) Fajvédelem az 1920-as években Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zelenyánszki, Miklós (2009) Békés Megye Képviselő-testülete Bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zolyomi, Renáta Edit (2009) Jogszociológiai kutatás a gábor cigányok között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zombolya, Zsuzsanna (2009) A csoportos létszámcsökkentés szabályozása a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Elekné (2009) A teljesítmény menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Brigitta (2009) Az egynapos sebészet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsura, Brigitta Éva (2009) [A szolgálati jogviszony elhelyezkedése a munka világában]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsóri, Attila (2009) A kábítószer szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsótér, István (2009) Az iparűzési adó az EU-jogharmonizáció tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zuberecz, Richárd (2009) A tőzsde jogi szabályozása a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, László (2009) A sértett jogai a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Eszter Ildikó (2009) Pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Szűcs, Gyula (2009) A szabadságvesztés végrehajtásának pozitív és negatív hatásrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög-Deák, Andrea (2009) Ítéleti egyezség : vádalku pro és contra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh, Attila (2009) A helyi adók rendszerének jellemzői hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:21:25 CEST.