Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2005

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 644.

A

Albert, Nikoletta Zita (2005) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Lőrinc (2005) A terhességi - gyermekágyi segély, valamint a gyed változásai az 1975. évi II. tv. hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásy, Mária (2005) A munkanélküliség alakulása és kezelése Magyarországon és egyes Uniós országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andáné Beyer, Ágnes (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin (2005) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszki, Ilona (2005) Az alternatív vitamegoldási rendszerek jellemzői, különös tekintettel a mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Adrián (2005) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asbóth, Andrea (2005) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Erika (2005) A nemi diszkrimináció szabályozásának alakulása a francia munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Auth, Adél (2005) Fiatalok beilleszkedése a munkaerőpiacra Győrben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Avramucz, Sándor (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babity, Zorán (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babály, Zsuzsanna (2005) A gyermekek védelmének rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baffi, István (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméry, Gáspár (2005) Az Európai Közösség külkereskedelme és a Kereskedelmi Világszervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Dr. Gábor (2005) A magyar munkajogi szabályozás közelítése az EU normáihoz, különös tekintettel a munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. időközi módosításaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnok, Melinda Judit (2005) A humán erőforrás gazdálkodás fejlődése a rendszerváltás után, különös tekintettel a személyzetfejlesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Tamás (2005) A fogvatartott emberi jogai az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai, Barbara (2005) Átalakulások a magyar szakszervezetek történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Eszter (2005) A munkanélküliség alakulása Somogy megyében - különös tekintettel Kaposvárra - az elmúlt hat év tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dr. Hajnalka (2005) A közösségi joganyag fordításával kapcsolatos egyes kérdések és gyakorlati problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István (2005) Az emberölés és a halált okozó testi sértés elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István (2005) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (2005) Igazgatás, vezetés, irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban - A helyi önkormányzatok feladat és hatásköre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Pál (2005) A munkavégzésre irányuló polgári jogi és munkajogi jogviszonyok elhatárolási kérdései a mai magyar joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2005) Herbert Hart és a kétarcú Janus - H. L. A. Hart jogelméletének elemzése és egy kísérleti megközelítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tünde (2005) Szenvedélybetegek helyzete és ellátásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Éva (2005) Nyilvántartás, igényelbírálás, ellenőrzés jelenlegi helyzete a nyugdíjbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, György (2005) A szolgálati jogviszony megszüntetése, tekintettel a katonai szolgálati viszony megszüntetésére valamint a NATO-beli szabályokra, különös tekintettel a hazai bírói gyakorlatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Nóra (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangóné Átol, Zsuzsanna (2005) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációja és annak módszertana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó, Ágnes (2005) Az Európai Unió Régiók Bizottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi, Ilona (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, különös tekintettel a gyermekvállaláshoz nyújtott ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Basics, Ferencné (2005) Minőségbiztosítási rendszer kialakítása a szegedi régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belle, Júlia (2005) Hadigondozás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Mónika (2005) Munkahelyi motiváció mérése, elemzése egy gyakorlati példa alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi, Anita (2005) A külföldiek részvételével működő gazdasági társaságok szabályozása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Réka Judit (2005) Szociális biztonság és szociális védelem az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berhencz, Anikó (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Veronika (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Adrienn (2005) A vevő és az eladó jogai szerződésszegéskor a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Bernadett (2005) A megváltozott munkaképességgel élő személyek, foglalkoztatása és lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Imre (2005) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Virág (2005) Az érdekegyeztetés megszületése nemzetközi szinten, fogalmának kialakulása, az érdekegyeztetés közösségi és magyarországi intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blum, dr. Erika (2005) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak, mint a kiegészítő biztosítások egy lehetséges formája Magyarországon, különös tekintettel az egészségpénztárak szervezetére és működésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Krisztina (2005) Szenvedélybetegek szociális és társadalombiztosítási ellátása különösképpen drogfogyasztók esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Csilla (2005) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme az Európai Ügyészség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Otília (2005) Munkáltatói munkaviszony megszüntetése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ferencné (2005) A foglalkoztatás alakulása Jász - Nagykun - Szolnok Megyében illetve Karcag és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ida Borbála (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a rablás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Attila (2005) A hitelezői érdekek védelme a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borjádi, Rita (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borka, Zoltán (2005) Az Európai Unió regionális támogatási rendszere és a hazai gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzsákné Varga, Edit (2005) Gyermekvédelmi intézményrendszer Budapest főváros önkormányzatánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botosné Kramolits, Éva (2005) Menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Zoltán (2005) A rendszerváltás utáni magyar politikai kultúra helyzetének alakulása a parlamenti választások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsár, Jusztina (2005) A perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Melinda (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Breznyik, Erika (2005) A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek létrejötte és szerepe Szarvas város életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczky, Barbara (2005) Közszolgálati sztrájkok napjainkban Magyarországon - Egészségügyi sztrájk a Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Területi Kórházában -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Éva (2005) A munkaügyi konfliktusok megoldási lehetőségei és a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Nagy, Anikó (2005) A munkavállaló megőrzési felelősségének néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovinszky, Miklós (2005) Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés jellemzői és a balesetbiztosítás alapján járó társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burghardt, Orsolya (2005) A munkavállalók fegyelmi és kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Busch, András (2005) A tagállamok közötti kereskedelem érintettségének megállapítása az európai versenyjogi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bács, Éva (2005) Fogyatékosok esélyegyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Melinda (2005) Munkaügyi kapcsolatok egy költségvetési intézménynél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi, Henrietta (2005) Az öregségi nyugdíj fajtái valamint a jogosultságok feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Gergye, Beatrix (2005) Munkaügyi ellenőrzés területei és joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Béláné (2005) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélik, Ágnes (2005) Az MNB mint a monetáris politika irányítója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényi, Dr. Krisztina (2005) Az atipikus munkaszerződésekre vonatkozó eltérő rendelkezések és azok alkalmazása a mindennapokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Bernadett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Krisztina (2005) A magyar nyugdíjrendszer finanszírozási problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei-Molnár, Katalin (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Erika (2005) Az alapellátás elmúlt 130 évének története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Judit (2005) A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Márta (2005) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal jogállása, feladatai - különös tekintettel a hatósági igazgatási tevékenységre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cravero, Adrienn Zsuzsanna (2005) A munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Antalné (2005) Társadalombiztosítási ellenőrzési rendszerek és módszerek Magyarországon, kiemelten az egészségbiztosítás területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Zsuzsanna (2005) Humán erőforrás gazdálkodás a Matáv-nál különös tekintettel a kiválasztásra és az Assessment Center alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnai, Judit (2005) A gyámügyi igazgatás fejlődése és jelenlegi gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnainé, Zombori Mariann (2005) A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulása, működése - a bölcsődei dolgozók helyzete szakszervezeten belül és kívül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, András (2005) Erdőgazdálkodás és erdővédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovszky, Tünde (2005) A munkajogviszony keletkezése és megszüntetése, különös tekintettel a versenyszférára, valamint a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Judit (2005) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a munka törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Erik (2005) A munkajogi felmondás rendszere a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Réka (2005) Fogvatartottak foglalkoztatása és reintegrációja a Váci Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, dr. Péter (2005) Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon különös tekintettel a jogorvoslati eljárások szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Sándor (2005) A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok (A kültag jogi helyzete). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Judit Éva (2005) Büntetőjog európai vonatkozásai különös tekintettel a bűnügyi együttműködésre az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Erika (2005) Az ingatlan - nyilvántartás története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Zoltán (2005) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákné Varga, Zsuzsanna (2005) Munkavállaló kártérítési felelőssége, különös tekintettel a menetrendszerű szárazföldi személyszállításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákó, Tamás (2005) Szülői felügyeleti jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Péterné (2005) A munkaadó járulék megállapítási kötelezettségének teljesítése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Intézményi Alrendszerében működő számfejtő programban.Különös tekintettel, az önálló és nem önálló tevékenység ellenértékeként kifizetett minősítendő tételekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csípő, Gábor (2005) A munkáltatók és a biztosítottak jogai, kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csötönyi, István (2005) A munkaidő és pihenőidő szabályozása Magyarországon a verseny - és a közszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Viktória Jáde (2005) A betegek jogai, a betegjogi képviselők, nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czina, József (2005) Munkaügyi viták. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czina, Gabriella (2005) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dacsinecz, Andrea (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Tibor (2005) A terhelt kihallgatása a vádirat benyújtása előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Judit (2005) A gondnokság Magyarországon és más európai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darvasi, Richárd (2005) A Schengeni Egyezmények és a Schengeni Végrehajtási Egyezmény alkalmazásának tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Angéla (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermekotthonokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delcsev, Gabriella (2005) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, kitekintéssel az iraki válságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Betty (2005) A jogharmonizáció mibenléte, a magyar jogharmonizáció a közbeszerzés területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, József (2005) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Zoltán, Jánosné (2005) A munkanélküliség elleni küzdelem a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, István (2005) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Lászlóné (2005) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donka, Marina (2005) A kis- és középvállalkozások helyzete az Európai Unióban a kilencvenes évektől napjainkig az eurostatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duzsné Kiss, Júlia (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Ivett (2005) A szabad bizonyítás elve és a tanúbizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, István (2005) A területfejlesztés intézményrendszere Magyarországon (1996 - 2004). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Erzsébet (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Ibolya (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa, Adrienn (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecsedi, Viktória (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egyed, Sándor (2005) Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Emődi, Attila (2005) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endre, Mónika (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engelbrecht, Annamária (2005) Cégformák és cégbejegyzési eljárás Nagy-Britanniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Enikő (2005) Nemzetközi légiáruszállítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Rita Anna (2005) Európai Üzemi Tanács, egy új intézmény Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss, Imre (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszik, Katalin (2005) Tömegkommunikáció, propaganda és meggyőzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Andrea (2005) Áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Lajos Zoltán (2005) Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződés szabályozása a Bécsi Vételi Konvenció és a magyar Polgári Törvénykönyv tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Nikoletta (2005) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva Ágnes (2005) A magyar munkajog történeti kialakulása és jelenlegi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (2005) A délszláv válság főbb nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Kinga (2005) Egészségügyi vonatkozású kérdések kezelése az Európai Unióban - különös tekintettel az egészségvédelmi szabályozásra -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, László (2005) A termőföldre vonatkozó kárpótlási szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas-Dóczi, Judit (2005) Fiatalkori deviancia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejér, Istvánné (2005) A vény története: a papír, amin az egészséget rendelik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Aranka (2005) A munka változó világa - új irányzatok a munka- és egészségvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete-Szabó, Tamás (2005) A zajvédelem jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferdinandy, Eszter (2005) A magyar társadalombiztosítás intézményének története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy, Vivien (2005) A Magyar Államkincstár munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Figeczki, Gábor (2005) A társadalombiztosítással összefüggő járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, dr. Ibolya (2005) Emberi Erőforrás Gazdálkodás főbb kérdései a MOL RT-nél, különös tekintettel a munkaerő kiválasztásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ilona Judit (2005) A cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Viola (2005) Az érdekegyeztetési rendszer kialakulása, működése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ákos (2005) A bíró elfogultsága, bírói etika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Bogsán, Angéla (2005) A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forvith, József (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Freidinger, Rita (2005) Külföldiek munkavállalása az Európai Unióhoz történő csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Ágnes (2005) A környezet- és természetvédelem büntető anyagi és eljárásjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fukker, Valéria (2005) Érdekképviselet és érdekvédelem az agrárágazatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Judit (2005) Alkalmazotti elégedettségi vizsgálat és elemzés a Grundfos Hungária Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Mihály (2005) A pártrendszer és választási rendszer összefüggései Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fái, Lívia (2005) Az örökbefogadást megelőző eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Kornélia (2005) Rokkantsági nyugdíjban és nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesülők helyzete Nógrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári, Katalin (2005) A munkaerő-áramlás alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Viktória (2005) A német és angol szociális védelmi rendszerek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fürjes, József (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közszolgáltatásban az ÉRV Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos, Lajos István (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garas, Médea (2005) A házasság felbontásának joghatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Péter János (2005) Gazdálkodó szervezetek a környezetvédelmi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Orsolya (2005) A kerethatározat szerepe az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Golhovics, Gáborné (2005) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működése és jelentősége kiemelten az egészségbiztosítási szakterületre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Zoltán (2005) A samplerhasználat szerzői jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Ajzner, Erika (2005) Egészségügy az Európai Unió kapujában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombásné Körmendi, Judit (2005) Bérrendszerek a Tatabányai Nyugati Ipari Park néhány gazdasági társaságánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gracsarov, Andrea (2005) A SZÁMALK Oktatási Rt. humánerőforrás stratégiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gratzer, Gábor (2005) Az ingatlan bűnözés Magyarországon és Európában, intézkedések az ingatlan bűnözés ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, György (2005) A szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Ágnes (2005) Delicta iuris gentium: a természetes személyek nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelőssége és a felelősségre vonás folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Zsuzsanna (2005) Növények és állatok védelme a környezetvédelmi törvény és a természetvédelmi törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukics, János (2005) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Krisztina (2005) A jogalkalmazás alkotmányjogiasítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurityné Galambos, Szilvia (2005) A fogvatartottak alapjogainak biztosítékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyi, Ágnes (2005) A rágalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyügéné Szil, Beáta (2005) Munkanélküliség és annak jogi szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Anett Linda (2005) Az álláskereséstől a felvételi elbeszélgetésig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Ildikó (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Diána (2005) A szociális jog szabályozási anomáliái és a fogyatékosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Góg, Zsuzsanna (2005) A büntetés-végrehajtás feletti kontroll egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajagos, Tibor (2005) A Kollektív Szerződések jogi szabályozása és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas, Gábor Péter (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban és az Európai Unió tagországaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Erzsébet Ilona (2005) Vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Zoltán (2005) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Csaba (2005) A korlátolt felelősségű társaság szabályozása (az 1930. V. törvénycikk és az 1997. CXLIV. törvény összehasonlítása alapján, a Kft. megalapítása kapcsán, a társasági jogi alapelvek tükrében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halászevics, Jánosné (2005) Informatika az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Szabados, Anna (2005) Az alkoholizmus hatása az egyénre, a családra, a környezetre, és a társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hara, Eszter (2005) Betegjogok, betegjogok érvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, József (2005) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havrán, Ákos (2005) Az ügyész szerepe a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heffner, Péter (2005) Lakásviszonyok Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Adrienn (2005) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései - Különös tekintettel a tanúbizonyításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Katalin (2005) Az öregségi nyugdíjrendszer főbb alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Nagy, Ágnes (2005) A kábítószerrel kapcsolatos kriminálpolitika az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Gabriella (2005) Terrorizmus és a terrorizmus elleni harc nemzetközi és hazai perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herbály, Hedvig (2005) Munkával való elégedettség napjainkban nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hideg, Eszter (2005) Életmód, életszínvonal a szociális helyzet adatai alapján Magyarországon az elmúlt öt év tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hij, Andrea Ágnes (2005) A munkáltató felelőssége a munkavállaló vagyoni és nem vagyoni káráért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hofmann, Tünde (2005) A köztisztviselői jogviszony jellemzői Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holmán, Tiborné (2005) A magyar és a nemzetközi betegjogi szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anna (2005) Alternatív vitarendezés az összehasonlító jog szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, dr. István (2005) A jogharmonizáció mibenléte, a magyar jogharmonizáció és a szoftverjog-védelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina Éva (2005) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva (2005) A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth-Riskó, Csaba (2005) Tanúvédelem a magyar büntető eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hubay, Attila (2005) Az európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályozás az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huber, Balázs (2005) A közigazgatás szervezeti rendszere. Az államigazgatás szervei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Henriett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi, Erika (2005) A hazai kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi, Helga (2005) A Magyar Államvasutak "sztrájk - térképe": Békés megye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Gergely (2005) Konfliktusok kezelése egyéni és szervezeti szinten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Ildikó (2005) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája a lisszaboni folyamat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas, Marietta (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas, Máté (2005) Házassági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Enikő (2005) Az univerzális jogon járó szociális ellátások jellemzői az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, Krisztina (2005) A fiatalkori bűnözés kriminológiai kérdései Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignácz, Ivett (2005) Szociális munka gyermekes családokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ignácz, Mihály (2005) A munkaügyi viták szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ikotics, Anna (2005) A származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Tiborné (2005) A Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény összehasonlítása, különös tekintettel az illetményrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illésné Kiss, Tímea (2005) Budapesti Elektromos Művek Rt. személyzetfejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Krisztina (2005) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Róbert (2005) A pártfogó felügyelői tevékenység alakulása az igazságügyi reform tükrében: Magyarországon 1997-től napjainkig, különös tekintettel a Csongrád megyei adatokra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Istenes, Csaba (2005) A közigazgatás szervezetrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakus, Péter (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankura, Tamás (2005) Az Európai Unió támogatási rendszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaszenovics, Balázs (2005) A kollektív szerződés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeney, Andrea (2005) A sértett büntető eljárásjogi helyzete az uniós szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jesenszkiné Cseke, Helga Patrícia (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, György (2005) A civil szektor helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Imre (2005) A lopás minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Johanna (2005) A társadalombiztosítás és a szociális családi támogatási rendszer változásai napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Adél (2005) Sztrájk az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Nándor (2005) A kiskorúak örökbefogadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai, Brigitta (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai, Sándor (2005) Jog és irodalom. Franz Kafka A per című művének lehetséges értelmezési módjai irodalmi és jogbölcseleti nézőpontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kallai, Violetta (2005) A polgári és kereskedelmi jogviszonyok területén a joghatóságra, a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó közösségi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalocsai, Balázs (2005) A családokat segítő szociális védelmi rendszer sajátosságai (Gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények működése, különös tekintettel Veszprém megyére). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaluzsa, Attila (2005) Az életminőség változása Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapossy, Magdolna Mária (2005) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardosné Harnóczi, Anikó (2005) A tartós munkanélküliség alakulása és kezelésére alkalmazott eszközök Kiskunhalason és vonzáskörzetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Edit Anikó (2005) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel az ittas járművezetésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Judit Mária (2005) A munkavállalók szabad mozgása és szociális biztonsága az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Dr. Pál (2005) Az agrárágazat európai uniós integrációját elősegítő eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszai, Balázs (2005) Tanúbizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Szabolcs (2005) Gyógyszerek kommunikációjának hazai és Uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt (2005) Nyílt koordináció az EU szociálpolitikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Emese (2005) A gyermekek jogai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Éva (2005) Hazánk helye az Európai Unióban, avagy mit mutatnak a számok Magyarország helyzetéről? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemenné Kummer, Erika (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres, Tamás (2005) A totalitárius rendszerek néhány problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Sándor (2005) Nemzetközi fuvarozási szerződések, szállítmányozási szerződés, biztosítási szerződés, közraktári szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Adrienn (2005) Külföldiek termőföldtulajdon szerzése Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Annamária (2005) A termőföldek tulajdoni és használati viszonyai a jogi szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Róbert (2005) A települési szilárd hulladék anyagában történő hasznosítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Szabina (2005) Anyasági ellátások és családtámogatások koordinációja az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Vince (2005) A munkaviszony létesítésének jogi szabályozása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Győri, Szilvia (2005) A munkaviszony megszűnése és munkáltatói megszüntetése a magyar munkajogban, különös tekintettel a közszolgálati és közalkalmazotti esetekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Szilvia (2005) Szenvedélybetegségek: az alkoholizmus, a dohányzás és a kábítószer-függőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Tünde (2005) Gyermekvédelem a pénzbeli ellátások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Csilla (2005) A menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dorottya (2005) Nemperes eljárások, különös tekintettel a megváltozott közjegyzői eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2005) Munkanélküliség az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edina (2005) Az atipikus foglalkozások szerepe a munkaügyi igazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, József (2005) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Margit Virág (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Norbert Albert (2005) A rablás kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Noémi (2005) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásáról, különös tekintettel a pártfogó felügyeletre és a javítóintézeti nevelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tünde (2005) Kiskunmajsa gazdasági, társadalmi változásai 1980-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2005) A veszélyeztető jellegű közúti közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Varga, Zsuzsanna (2005) Hazai és nemzetközi örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszel, Beáta (2005) Az értelmi fogyatékos gyermekek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kleithal, Mariann (2005) Az iskolaszövetkezetek kialakulása, fejlődése és jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ildikó (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztina (2005) Kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a kiskorú veszélyeztetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kodácz, Kinga (2005) A nemzetközi magánjog fogalma, kialakulása, tárgya, helye a jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolarovszki, Márk (2005) Alkotmánybíráskodás és politika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Renátó (2005) Munkaügyi ellenőrzések a gyakorlatban, különös tekintettel a felügyelők minősítési jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Balázs (2005) Az egyéni és családi gazdaságok az agrárszektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Árpád (2005) Hivatalos személy elleni erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Péter (2005) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Krisztina (2005) Talpra palóc! Demográfiai helyzetkép az Észak-magyarországi régió jelenéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormosói, László (2005) A jogok érvényesülése a szabadságvesztés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, László (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosinár, Rózsa (2005) Speciális gyermekvédelem, a veszélyeztetett gyermekek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Margit (2005) Gyermekek védelme. Otthont nyújtó ellátások és az ellátást teljesítő intézmények és személyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Valéria (2005) A hátrányos helyzetű gyermekek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2005) Az informatikai bűncselekmények jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Diána (2005) A nemzetközi kereskedelmi szerződések felépítése, tipikus rendelkezései, UNIDROIT nemzetközi kereskedelmi szerződések alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (2005) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Judit (2005) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai az 1997. évi LXXXIII. tv. hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2005) Szenvedélybetegségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Miklós (2005) A nemzetközi magánjog fogalma, kialakulása, tárgya, helye a jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Noémi (2005) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Bokor, Dániel (2005) A hulladékgazdálkodás jogi helyzete Magyarországon, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre és az illegális hulladéklerakókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsffy, Krisztina (2005) A nemzetközi munkaügyi szervezet (International Labour Organization). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, dr. Huba (2005) A mezőgazdasági érdekképviseletek finanszírozásának és hatékonyságának összefüggései Magyarországon és az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Zsolt (2005) A Start Rehabilitációs Vállalat munkaerő gazdálkodása, kiválasztása, toborzása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmer, Anikó (2005) A menekült gyermekek jogállása a hazai jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krammer, Judit (2005) Vadgazdálkodás a természetvédelem és környezetvédelem tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kriska, Rita (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristófi, Kristóf József (2005) A nagyváradi jogakadémia története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kucskáné Szanka, Krisztina (2005) A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének megalakulása és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Györgyi (2005) Okirati bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Tamás (2005) Az adó mint a társadalom- és gazdaságpolitikai célok megvalósításának eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsárné Dr. Kolbusz, Judit (2005) A semmisségi eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Ákos (2005) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi, László (2005) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Attila (2005) A sztrájkjog Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Sándor (2005) A felsőoktatás tömegesedése és a jogásztúlképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálló, Nerina (2005) A környezetvédelmi jog története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kára, Ágnes (2005) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Rita (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései Orosházán az iskolai jelzőrendszer tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátai, Balázs (2005) Munkáltatói és munkavállalói kártérítési felelősség a gazdasági szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kékedi, Tünde (2005) A méhmagzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér, Tímea (2005) A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsa, Katalin (2005) A Képviselő Testület (Közgyűlés) Bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónyáné Gyűrű, Andrea (2005) Munkaügyi kapcsolatok alanyai. Egy magyarországi szakszervezet története. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének története a rendszerváltás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény, Veronika (2005) Az ügyész szerepe a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Könczöl, Dóra (2005) Nyugdíjbiztosítás a nyilvántartásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi, Zsolt (2005) Két kisebbség és a többségi jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövér, László (2005) A Kövér Béla Bábszínház látogatottságának szezonális ingadozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegfalvi, dr. Zsolt (2005) Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon a csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Adél (2005) Az egyetemes szolgáltatás szabályozása az elektronikus hírközlési szektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Szilvia (2005) A 1928. évi XL. t-c. által biztosított nyugdíjszolgáltatások és az azokat biztosító intézményrendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Csaba (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Tóth, Andor (2005) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laudisz, Mónika (2005) Főbb törekvések és tendenciák az európai büntetésvégrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ledenyák, Mária (2005) Drogfüggő betegek gyógyítása a magyar egészségügyi ellátórendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky, Réka (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lekka, Orsolya (2005) Gyermekek élete családjukból való kikerülésük után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Eszter (2005) A magánnyugdíj-rendszer kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Zoltán (2005) A közigazgatás intézményrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Zsuzsanna (2005) Üzemi Tanács választások a MOL Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lippai, Attila (2005) Munkavállalás Írországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Linda (2005) A magyar munkavállalók lehetőségei a kibővült Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki, Edit (2005) Az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lizicska, Gáborné (2005) Az egészségügyi dolgozók helyzete, szerepe, jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lordovicsné Árvai, dr. Éva (2005) Családtámogatási rendszerek és koordinációjának jellemzői az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Angelika (2005) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Kitti (2005) Oktatásstatisztika Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lódi, Kata (2005) A közúti veszélyeztetésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös, Márta Katalin (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczkó, Dr. Havaska (2005) Az európai közösségi jog felelősségi rendszere egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Csaba (2005) A Tisza Volán Rt. szervezeti átalakulása az 1990-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Csilla (2005) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Krisztina (2005) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és a minősítésre irányadó elhatárolások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Dr. Adrián (2005) A zaj- és levegővédelem szabályozása az Európai Unió környezeti politikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makány, Máté (2005) A választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malatinszky, János (2005) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Manzinger, Krisztián (2005) Autonómiamodellek Európában - tervek Erdélyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martus, Zoltán (2005) Az értékpapírok nyilvános kibocsátása az Európai Közösségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medveczki, Imre (2005) Praxisjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Attila (2005) A nemzetközi adásvételi szerződés megszegésének jogkövetkezményei a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mentus, Szabolcs (2005) A vagyon elleni bűnözés időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Metz, Judit (2005) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Metzger, Zsófia (2005) A hajléktalanok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meződy, Viktor (2005) Munkaviszony létesítése a Munka Törvénykönyve alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Anita (2005) A gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Melinda (2005) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikos, Miklósné (2005) Munkáltatók kötelezettségei a társadalombiztosítás vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsei, Szabina (2005) Offshore vállalkozások szabályozása, gazdasági jellemzői és az ellenük fellépő szervezetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi, Zoltán (2005) Tanúvédelmi eszközeink. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Edina (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (2005) Tanúvédelmi rendelkezések Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Krisztina (2005) Az elmebetegség büntetőjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Miléna (2005) A katonai büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mónika (2005) A rokkantsági nyugdíjról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (2005) A jövedéki adótörvény szankciórendszere, a jogkövetkezmények, az intézkedések, a lefoglalás és az elkobzás esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Győri, Erzsébet (2005) A gyógyszerellátás és jogszabályi háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Morár, Szilvia (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Munzné Pácsa, dr. Cecília (2005) Az Európai Unió vám- és adópolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mádiné Illés, Anita (2005) Atipikus foglalkoztatási formák jogi szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki, Anna (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki, Zoltán (2005) Az előzetes letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márczi, Zsuzsanna (2005) A római jog Savariában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mári, Eszter (2005) Keresőképtelenség, munkaképesség-csökkenés, rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Attila (2005) Munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságok munkaügyi ellenőrzése, különös tekintettel a munkaidő nyilvántartások problematikájára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Anita (2005) A megváltozott munkaképességűek helyzete a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Adrienn (2005) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Dr. Mátyás Zoltán (2005) Pénzmosás, a szervezett bűnözés szíve, avagy a pénzmosás bűncselekménye elleni küzdelem nemzetközi és magyar jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tamás (2005) A hidegháború kialakulásának előzményei és a feltartóztatás politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zoltán (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Tamásné (2005) A gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, András (2005) A választási rendszer hatása a pártrendszer alakulására Franciaországban (1945-2002). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2005) Az Állami Számvevőszék jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, György (2005) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Izabella (2005) Főtanácsnok az Európai Bíróságon. A főtanácsnoki indítvány és az ítélet viszonya néhány újabb eset feldolgozása alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (2005) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Melinda (2005) Egy karrier kezdetének legfontosabb lépései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Orsolya (2005) Kártérítési felelősség a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2005) A magyar egészségügyi ellátórendszer és strukturális ellentmondásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia (2005) Nők helyzete a munkaerőpiacon a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia (2005) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-György, Gabriella (2005) A közszolgálati jog, a közigazgatás személyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagygyörgyné Csáki, Katalin (2005) Munkakörök elemzése a Phoenix Rubber Gumiipari Kft-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szekretár, Ágnes (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások a biztosítottak részére, különös tekintettel terhesség és szülés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Adrienn (2005) Az állami adóhatóság által alkalmazott jogkövetkezmények rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, József (2005) A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Mónika (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Krisztina (2005) A magyarországi rendszerváltozás és annak nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Edina (2005) Adóigazgatásunk az adóreformtól napjainkig, különös tekintettel a láthatatlan jövedelmek megjelenési formáira és azok feltárásának lehetőségeire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai, János (2005) Betegjogok, a betegjogi képviselő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyolczas, Péter (2005) Az EU szociális joga, szociális dimenziója - Svédország, mint a jóléti állam modellje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyőgéri, Zsolt (2005) Az Európai Üzemi Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi, Tamás (2005) A rendőrségi ügyforgalmi statisztika és az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika a 2003. július 1-jén hatályba lépett büntető eljárási törvény tükrében, illetve a bűnügyi statisztika - mint értékelési rendszer - módosításának lehetséges alternatívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Illés (2005) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter (2005) A munkajogi felelősség rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Suták, Anikó (2005) A nemzetközi elfogatóparancs, különös tekintettel az Európai Uniós szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Odrobina, Ferenc (2005) A menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Olajos, Éva Margit (2005) Egy XIV. századi pereset feldolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Gábor (2005) A munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Krisztián (2005) Hannah Arendt totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orgován, István (2005) Jogászképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orgován, Tímea (2005) A közgyógyellátás rendszere különös tekintettel Budapestre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ormosi, Réka (2005) A nők esélyegyenlősége az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oskó, Anikó (2005) Nyugdíjrendszer az 1998. évi reform előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ott, János (2005) Alternatív vitamegoldási rendszerek (ADR) jellemzői, alkalmazási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ottentál, Boglárka (2005) Az adásvétel különös nemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pacsika, Edit (2005) A természetvédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pais, Katalin (2005) Az iszlám jogrendszer bemutatása összehasonlító jogi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pancza, Ágota (2005) A munkaidő-pihenőidő a Tisza Volán Rt. gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Gyula (2005) Út a kollektív szerződések törvényi elismeréséig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Ildikó Csilla (2005) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás Magyarországon különös tekintettel a kábítószerfogyasztókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Viktória (2005) Az emberölés alapesete és a vonatkozó elhatárolási kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Orsolya (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Valter (2005) Az Irányított Betegellátás Rendszerének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Bacskai, Ildikó (2005) A munkakör értékelés és besorolási rendszer alkalmazása - lehetőségek, problémák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Beáta (2005) Nonprofit szervezetek a szociális szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Nikolett (2005) Alternatív vitamegoldások a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paska, Mihály (2005) A bal és jobboldali pártok szereplése az 1990-es években, az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Miklósné (2005) Keresőképtelenség esetén a biztosítottak részére járó ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Ágnes (2005) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az érettségi rendszer alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulics, Aliz (2005) A fogyatékossággal élők helyzete a mai magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pcsolinszky, Tamás (2005) Az ukrán és a magyar munkajog összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrezselyem, Anett (2005) Gyermekbántalmazás a gyermekvédelem tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Anett (2005) A kollektív munkaügyi viták rendezésének alternatív módszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrányi, Katalin (2005) Rendőrségi és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petró, Éva (2005) A kisebbségek védelmének szabályozása, különös tekintettel a spanyol modellre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, István (2005) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczés, Róbert (2005) A szándékos közúti közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Mónika (2005) Származás megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piti, Sándor (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pokomándy, Imre (2005) Bizonyítás az államigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgári, Péter (2005) Társadalombiztosítás intézmény története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Poloznik, Aranka Csilla (2005) Települési szilárd hulladékok kezelésének szabályozása, és ezek versenyszempontú elemzése az egyes tagországokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potor, Edina (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása különös tekintettel a javítóintézeti nevelésre és a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Zoltán (2005) A közlekedési bűncselekmények áldozataival kapcsolatos bánásmód. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgainé Hordós, Zsuzsanna (2005) Nők a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Preiner, Gábor (2005) A hivatásos sportoló, mint speciális helyzetű munkavállaló. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Preiner, Gábor (2005) A hivatásos sportoló, mint speciális helyzetű munkavállaló. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekub, Dr. Éva (2005) Az Európai Unió hatása az Észak-Alföldi régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Proháczka, Gyöngyi Katalin (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puja, János Attila (2005) Mediáció, mint a munkaügyi viták rendezésének módja hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pulics, János Gyula (2005) Szakszervezetek működése, jogi szabályozása a fegyveres szerveknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Nelli (2005) A munkaviszony megszüntetése a bírósági gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Józsefné (2005) A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése és annak ítélkezési joggyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Szilvia (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Melinda (2005) Munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezetek) kialakulása, típusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pötörke, Zoltán (2005) A garázdaság kiemelt kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radics, Olívia (2005) Eutanázia összehasonlító jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radna, Szilvia (2005) A köztisztviselők fegyelmi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai, Dorottya (2005) Per helyett mediáció, avagy a polgári jogi jogviták megoldásának alternatív módja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radácsi, Lívia (2005) A munkabüntetések végrehajtása hazánkban a XX. század második felében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ragány, Zoltán (2005) A nem vagyoni kártérítés megítélésének anomáliái - a Ptk. Koncepciójára történő kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rainiss, Éva (2005) A társadalom előítélete - beilleszkedés nehézségei - a börtönből szabadulókkal szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reisz, Attila (2005) A szervezett bűnözés egyes kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reisz, Róbert (2005) A talaj és vizek védelmét szolgáló agrár-környezetvédelmi intézkedések, a szennyezések megelőzése és csökkentése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rimaszombati, Károly (2005) A 2003-as iraki háború és az Egyesült Államok - a háború legitimitása és a konfliktus valódi okai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rotár, Gábor Szabolcs (2005) Az Európai Unió környezetvédelmi jogának kialakulása és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Rita (2005) Szolgálati idő szerepe a nyugellátási igények elbírálásánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Rita (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai, Cecília (2005) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rázsi, Norbert (2005) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róka, Borbála Petronella (2005) Természetvédelmi jogunk hatályosulása gyakorlati példákkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sabacz, Attiláné (2005) A nyilvántartás és adatszolgáltatás rendszerének történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai Balog, Sarolta (2005) A kollektív szerződés szerkezetének változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Zoltán (2005) Munkaügyi konfliktusok rendezése a Tisza Volán Rt. Kollektív Szerződése tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sasi, Ádám (2005) A gazdasági társaságok átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Saághy, Flóra (2005) Esküdtszékek Európában, különös tekintettel a francia és a belga modellre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Scheitz, László (2005) Természetvédelem és nemzeti parkok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schreyer, Zsuzsanna (2005) Betegek jogai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schulmann, Zoltánné (2005) A családtámogatási rendszer és a gyermekvállalási hajlandóság vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schwarcz, Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a Paksi Atomerőmű Részvénytársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer, Móric (2005) A magyar nyugdíjrendszer pilléreinek és kisegítő elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Laura (2005) Rendszerváltás és külpolitika Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sejbenné Soós, Mariann (2005) A munkavállaló leltárfelelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sike, Veronika (2005) A büntetés-végrehajtás tendenciái az Uniós államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Georgina (2005) Egy csoportos létszámleépítés és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (2005) A személyügyi tevékenység és a munkajog kapcsolata a munkaviszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Zsuzsanna (2005) A kompetencia menedzsment aktuális kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Ildikó (2005) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Réka (2005) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sklánicz, Szilvia (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skolák, Ferenc (2005) Alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Klára (2005) A betegek jogai és kötelezettségei - A pszichiátriai betegek -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Nimród (2005) Jogorvoslati rendszer a közigazgatási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Ildikó (2005) A családi pótlék rendszer alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegl, Éva (2005) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Srágli, Miklós (2005) Az önkormányzatok társulásos kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steinbeck, Orsolya (2005) Nyugdíjigények elbírálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Nóra (2005) Az ügyészség magánjogi tevékenysége a bírósági eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutus, Zsolt Sándorné (2005) Szenvedélybetegek ellátása és helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabady, Attila (2005) Gondatlanság az élet elleni bűncselekmények körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szablics, Tamás (2005) Az atipikus és vállalkozási szerződések kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcski, Zsuzsanna (2005) A jogi oktatás története Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csaba (2005) Szakszervezetek kialakulása, típusai, jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Diána (2005) Az ingatlan - nyilvántartás rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Franciska (2005) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Renáta (2005) A tömeges létszámleépítésre vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Réka (2005) A munkavállalói jogok az Európai Unióban és a hazai jogharmonizáció sikeressége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (2005) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló és a munkáltató részéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva Adrienn (2005) Drog és drogfüggőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Barbara (2005) A bányászat környezetjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella (2005) A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal jogállása, feladatai és hatáskörei (Különös tekintettel a területfejlesztésre és az Európai Uniós tendenciákra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István Gábor (2005) Munkaügyi kapcsolatok a multinacionális cégeknél (Az EU tagság és a munkajogi szabályozás kihívásai Magyarországon). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Judit (2005) A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2005) Az urbanizáció aktualitásai adatszerű megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ákos (2005) Az élethez és az emberi méltósághoz való jog kollíziójának jogi dilemmái az Európai Uniós jogfejlődésben és a magyar jogharmonizációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szűcs, Zsuzsanna (2005) Az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsoltné Mayer, Mónika (2005) Gyermekbántalmazás és a gyermekek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Andrási, Zsuzsanna (2005) A fényszennyezés szabályozásának lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Bernadett (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapítása, működése és jövője a normaalkotás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Anikó (2005) A szokásjog nemzetközi jogi vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Melinda (2005) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek feladatellátása, valamint annak jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Megyeri, Eszter (2005) A magyarországi evangélikus egyház szervezeti kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Attila (2005) A munkavédelem aktuális kérdései és munkajogi összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szamosközi, Dr. István (2005) A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Dániel (2005) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegesdi, Henrietta (2005) A ranghely és a rangsor ingatlan-nyilvántartásbeli kiemelt szerepe, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemes, Katalin (2005) A társadalombiztosítás intézményének története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi Horváth, dr. Erika (2005) A magyar Büntető Törvénykönyv európai hatású módosításai (1993-2004). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, Melinda (2005) A társadalombiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátásokkal kapcsolatos ellátások az 1997. évi LXXXIII.tv. hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Zsolt (2005) Baleseten, üzemi baleseten, foglalkozási megbetegedésen alapuló megtérítési igény érvényesítése a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti, Szabolcs (2005) A közúti baleset gondatlan okozása vétségének minősítési kérdései, különös tekintettel a sebességhatárok túllépéséből és az elsőbbségi szabályok megszegéséből bekövetkező balesetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeverényi, István (2005) A büntetőeljárási törvény új jogintézményeinek és azok gyakorlati alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó, Csabáné (2005) Szociális munka csoportokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Norbert (2005) A büntetés - végrehajtási törvény módosításának új irányvonalai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tímea (2005) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Bolyhos, Ágnes (2005) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Kéry, Beatrix (2005) A családtámogatás rendszere és az ellátások számítógépen történő feldolgozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziráki, Erzsébet (2005) Munkahelyi egészségmegőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitás, László (2005) A Magyar Labdarúgó Szövetség - mint országos sportági szakszövetség - jogállása, szervezete, eljárásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szlyuka, János (2005) Pályakezdő diplomások a munkaerőpiac kihívásai előtt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolga, Judit (2005) Munkavédelem szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban: Munkavédelmi képviselő választása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi, András (2005) Hulladékgazdálkodás: A hulladéklerakók létesítése, üzemeltetése és utógondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szula, Ildikó (2005) Gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szurominé Valu, Anikó (2005) Az alkoholbetegek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Katalin (2005) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szászfalvi, Judit Ágnes (2005) Az atipikus formák megjelenésének vizsgálata a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Szilvia (2005) A gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szíjj, Berta (2005) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősiné Patonai, Judit (2005) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi, Gabriella (2005) A kollektív szerződések hazai és nemzetközi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Andrea Anikó (2005) A társas vállalkozások és tagjainak biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Dóra Diána (2005) Versenyjogi fogyasztóvédelem: a versenyjog szerepe a fogyasztóvédelmi politika rendszerében, versenypolitika és a fogyasztóvédelmi politika kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűr, Balázs (2005) Állatjóléti, állategészségügyi szabályozás az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárai, Soma (2005) A magyar bűnüldöző szervek nemzetközi bűnügyi együttműködése, különös tekintettel az Interpolra és az Europolra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Tünde (2005) A segélyezési típusú szociális ellátásrendszer szerepe a szegénység enyhítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Nikolette (2005) A családok támogatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Dr. Gergely (2005) Piaci formák és eszközök a nyugat - európai és a hazai önkormányzatok szolgáltatási gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, György András (2005) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban (Az együttműködés büntető anyagi - és eljárás jogi vonatkozásai, valamint legfontosabb intézményei). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Katalin (2005) Irányított betegellátás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sőreghy, Tamás (2005) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sőregi, Tibor (2005) Munkaügyi viták alternatív megoldási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közalkalmazottak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ágnes (2005) Családbarát munkahelyek kialakításának lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Teket, Amanda (2005) A terhelt joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telegdy, Gergely (2005) Koncepciók az új magyar Alkotmányról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Zoltán (2005) Drog, droghasználat, drogfüggőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terbócs, Ildikó (2005) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terdik, Tamás (2005) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terecskei, Erzsébet (2005) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Balázs (2005) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésük garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolna, Péter József (2005) A mozgó légszennyezés jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toma, Zsanett (2005) A cégbejegyzés alapelve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomor, dr. Attila (2005) A géntechnológia alkalmazása az élelmiszer előállításában - jogi szabályozás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tonté, Barbara (2005) A francia szociális ellátás alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornya, Zoltán (2005) Állami gondoskodás, örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trungel, Sarolta (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turtsányi, Barnabás (2005) Az életszínvonal változásának főbb irányvonala az 1960-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, József (2005) A két világháború közötti magyar társadalom demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zita (2005) Munkanélküliség Békés-megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Benedek (2005) A civil érdekérvényesítés jogi környezete ma a helyi önkormányzatok szintjén: Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés a civil szervezetek tevékenységi körében, a törvények, jogszabályok, helyi döntések megalkotásában való részvétel lehetőségei, a hálószervezetek szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2005) A pénzbüntetés történeti fejlődése a Csemegi - kódextől napjainkig, különös tekintettel a hatályos szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gyöngyi (2005) Az egészségügyi hozzájárulás törvényi szabályozása, változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Marianna (2005) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mihályné (2005) Munkaügyi kapcsolatok az E.ON tiszántúli áramszolgáltató részvénytársaságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Petra (2005) Biotechnológiai szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (2005) A Munkaügyi Tanács szerepe a foglalkoztatási érdekegyeztetésben (Szabolcs - Szatmár - Bereg megye példája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács, Ádám (2005) A felszámolási eljárás mint nemperes eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Mohácsi, Ildikó (2005) Munkabalesetekkel kapcsolatos ellátási rendszer a társadalombiztosítási jogban Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyi, Orsolya (2005) Tárgyalási taktikák alkalmazása a kollektív tárgyalások során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Csordás, Szilvia (2005) Diákhitel - mint az USA Oktatásügyi Minisztériuma által nyújtott szociális támogatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túriné Török, Ilona (2005) A munkanélküliség kezelése aktív eszközökkel, különös tekintettel a Kisteleki Kistérségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrin, Éva (2005) A munkaerő-áramlás jogi formái az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári, Sándor (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Unger, Petra (2005) A perorvoslatok általános jellemzői és a felülvizsgálati eljárás hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy, Erzsébet Judit (2005) Bánásmód - kultúra a magyar büntetés - végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadvári, László (2005) Agrárjogi viszonyok 1848 - 1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vadászné Toásó, Erika (2005) A gyermekvédelem és a gyámság a II. világháborút követő időszaktól napjainkig Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vajger, Edit (2005) Az Európai Parlament az intézményi reformok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Balázs (2005) Az elektronikus úton megvalósuló zenemű felhasználás esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csaba (2005) A megtévesztéssel megvalósuló bűncselekmények elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dorina (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Erika (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gergely (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Orsolya (2005) Az SZTE ÁOK kollektív szerződéseinek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Péter László (2005) A Római Egyezmény,a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Szilvia (2005) A nemzetközi folyami és közúti árufuvarozási szerződés, kapcsolódó okmányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskuti, Gábor (2005) Az üzemi tanácsok működésének általános és gyakorlati kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaslóczki, Ferenc (2005) A fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok helye és szerepe a közigazgatási szervek rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Tímea (2005) A beteg tájékoztatáshoz való joga és az orvos titoktartási kötelezettsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Veronika (2005) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verók, Annamária (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elhatárolási szempontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidits, Dávid (2005) Lakáshelyzet a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki, dr. Henrietta (2005) Az Európai Unió bevándorlási politikájának egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Villim, Anna (2005) A munkaügyi viták típusai és jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vladár, Klaudia (2005) Létszámleépítési stratégiák a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vozárné Szász, Mónika (2005) Szervezeti magatartás megjelenése a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Judit (2005) A nők szabadságvesztés büntetésének végrehajtási sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Szilvia (2005) Az esélyegyenlőség jogi védelme az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váraljai, Tímea (2005) A műanyag hulladékok kezelésére vonatkozó szabályozásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Gergely (2005) A polgármester feladat- és hatáskörének alakulása 1990-től és ennek gyakorlatban való megjelenése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Edit (2005) Személyzetfejlesztés a Magyar Posta Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waitz, Tamás (2005) Közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weingartner, Lilla (2005) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weiszenburger, Zsolt (2005) A betegek jogai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wetter, Gyuláné (2005) A munkáltató kártérítési felelőssége és ítélkezési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zanin, Árpád (2005) A vezetés- és szervezéstudomány történeti fejlődése és fogalmi rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsemberi, Bettina (2005) Érdekegyeztetés egy multinacionális vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita, Balázs (2005) Az egyéni életpályákhoz köthető elméletek a karriertervezésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Adrienn Edit (2005) A nők munkaerőpiaci helyzete Magyarországon a 21. század elején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Záhonyi, Krisztina (2005) Féltotalitárius rendszerek Közép-Európában a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámboriné Királdi, Dr. Klára (2005) A nonprofit szervezetek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zára, Zsolt (2005) A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ződiné Kisznyér, Ibolya (2005) A makroszintű érdekegyeztetés fórumainak változásai Magyarországon 1998 - 2004 -ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Nikoletta (2005) A gyermekekről való gondoskodás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács, Gábor (2005) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Áfra, Gergely (2005) Franciaország alkotmányfejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágasvári, Attila (2005) A vadászati jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Zita (2005) A jegyző feladata és hatásköre a gyermekvédelem területén a hazai szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:21:46 CEST.