Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2004

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ü
Number of items: 749.

A

Albrecht, Loránd (2004) A jegyzői gyámhatóság feladatainak jogi szabályozása valamint a gyermekvédelmi hatósági intézkedések alkalmazásának gyakorlata 1997 óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Barbara (2004) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei - különös tekintettel Bács - Kiskun megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Zoltán (2004) Az Európai alkotmány tervezete: Az Európai Unió Kül- és biztonságpolitikai perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Ibolya (2004) Az óvadék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andres, Vilmosné (2004) A betegjogok és a betegjogi képviselő, az eddigi gyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andráskó, Rita (2004) Pénzügyi lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Zsombor (2004) Nyugdíjreform és nyugdíjpénztár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Anikó (2004) A magyar választójogi rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig főbb vonalakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Zsófia (2004) Javadalmazási rendszerek a versenyszférában a Mátrai Erőmű Rt. gyakorlatának bemutatásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalfy, Tiborné (2004) Szakszervezetek szerepe a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Imre, Enikő (2004) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása és eltérései a munkaviszony általános szabályaitól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Argalás, Csilla (2004) A közérdekű munka büntetés gyakorlati problémái és lehetséges céljai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arnold, Edina (2004) Gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Azary, Barbara (2004) A diszkrimináció jogi szabályozása a munkajogban, és az új Esélyegyenlőségről szóló törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babák, Zoltán (2004) Földhasználati jogcímek az 1967. évi IV.törvényben, különös tekintettel a kezelői jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bachul, Marica (2004) Munkaügyi jogviták típusai és megoldásukra szolgáló eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Edit (2004) Érdekképviseleti és érdekvédelmi rendszer az agrárszektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsiné dr. Pálinkó, Gabriella (2004) Adóügyi együttműködés az Európai Közösségen belül : a magyar szabályozás a leendő tagság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakné Tóth, Andrea (2004) A gyermek törvényes képviselete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Henrietta (2004) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, László (2004) a Magyar Demokrata Fórum megalakulása és tevékenysége az első szabad választásokig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edit Zsuzsanna (2004) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, József Attiláné (2004) Az emberi erőforrás menedzsment teljeskörűsége és gyakorlata a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Andrea Györgyi (2004) A hulladékká vált gépjárművek helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Marianna (2004) Az erőszakos bűnözés figyelemmel Kiskunhalas és vonzáskörzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ádám (2004) Munkaerőpiaci változások a kibővülő Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Éva Emese (2004) A munkaviszony és a köztisztviselői jogviszony összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balás, Endre Béla (2004) A magyar környezetvédelmi szabályozás az Európai Unió jogrendszerének tükrében, különös tekintettel a levegő védelmére vonatkozó szabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Júlia (2004) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs , Dorottya (2004) Áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bang, Ágnes (2004) A közalkalmazotti jogviszony szabályozása hazánkban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dóra (2004) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Nándor (2004) Lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Attiláné (2004) A táppénz megállapítás szabályainak változása 1997-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Tibor (2004) A totalitarizmus elvi kifejtése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bassola, Eszter (2004) Orvosi műhiba perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beda, Krisztina (2004) Az Érzelmileg Intelligens Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Ferenc Attila (2004) A kistérségek lehetséges szerepe az alakuló regionális intézményrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bekéné Alaxai, Ágnes (2004) Betegjogok, betegjogi képviselet Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznai, Lilla (2004) A pályakezdő munkanélküli fiatalok helyzetének bemutatása, elhelyezkedésüket elsegítő programok Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Beáta (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Büntető Törvénykönyvben és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Petra (2004) A deviáns magatartásformák kialakulásának háttere, okai, megjelenési formái és kezelési módjai a magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczúr, Rita (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme különös tekintettel a munkaviszony létesítésekor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Tamás (2004) A cigány közösségi jog és az állami jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Péter (2004) A gondnokságra vonatkozó anyagi jogi szabályok és a gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Richárd (2004) A magánbiztosítás alakulása Magyarországon a II. világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó, Gergely (2004) A csendes társaság hazánkban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Zoltán (2004) Magyarország környezetvédelmi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Takács, Éva (2004) Békés megye, valamint Békés város munkaerő - piaci helyzetének és a munkanélküliek ellátásának alakulása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Bertold (2004) A kollektív munkaügyi vita és megoldásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Tamás (2004) A köztisztviselői életpálya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Andrea (2004) Az Európai Unió hulladékgazdálkodásának szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsák, Eszter (2004) Katolikus egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása Területi és egyszemélyes kormányzás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Attila (2004) A közösségi szociális felelősségvállalás a vállalati szférában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Ildikó (2004) A baleset-biztosítás és a foglalkozási rehabilitáció kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovitsné Szekeres, Anna (2004) A magyar családi pótlék történeti bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobvos, Laura (2004) A SAPARD Program jogi háttere és szerepe a magyarországi mezőgazdaság modernizációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Hajnalka (2004) A termőföldtulajdon jogainak megszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Csaba (2004) Parlamenti választások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Börcsök, Csilla (2004) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, László (2004) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Riesz, Eszte (2004) Biztosabb pillérek az öregedő társadalomnak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsiné Volek, Marianna (2004) A gyermek, mint áldozat - Erőszak, veszélyeztetés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár, Krisztina (2004) Az abortusz megítélése a hazai és a nemzetközi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bonifert, Andrea (2004) Kollektív szerződések a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Tamás (2004) A vésztörvény megalkotása és alkalmazása a Görgey táborában működő vésztörvényszék ítélkezésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bormann, Ágnes (2004) A munkavállalók szabad áramlásának néhány kérdése az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Olivér (2004) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Noémi (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Barbara (2004) Okiratok a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozzay, Ágnes (2004) Levegővédelem szabályozása és üzemi gyakorlata - egy konkrét üzem tapasztalatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Anna (2004) A hegyközségek története és hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bröstl, Tiborné (2004) Az állampolgárok földtulajdonában okozott károk részleges kárpótlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Melinda (2004) A demográfiai faktorok összefüggése a bűnözéssel napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busné Németh, Andrea (2004) A magyar lakosság egészségi állapotának alakulása az 1970-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

But, Györgyi Szilvia (2004) A hátrányos helyzetűek jogai az EU-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buza, Katalin Nóra (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzder-Lantos, János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, József (2004) Családtámogatási ellátások rendszere és intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Lívia (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Rita (2004) A munkaügyi viták típusai, jellemzői és a megoldásukra szolgáló eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Mercédesz (2004) Áldozat a kriminológiában különös tekintettel a kiskorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki, Norbert (2004) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Gábor (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Virág (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és végszükség megítéléséről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bönde, Aranka (2004) A szakszervezeti tagdíj fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csajbók, Zoltán (2004) A föld és az épület jogi sorsa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei, Judit (2004) Az állatvédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeli, Zsuzsanna (2004) Az Európai Unió agrárpolitikájának alapjai és a csatlakozó Magyarország. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Magdolna (2004) Az állatvédelem és állategészségügy jogi helyzete és feladatai Magyarországon az EU csatlakozás küszöbén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés, Andrea (2004) Egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernik, Antal (2004) Az oktatásügy helyzete a mai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csery, Péter (2004) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Gábor (2004) Csongrád megye közbiztonsági statisztikája 1999-2003. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Helga (2004) A megyei önkormányzat szervezete, feladata és az önkormányzati rendszerben betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Diána (2004) Az ügyészi vád és vádirat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Gábor (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Roland (2004) Egyház és politika a demokratikus Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csurgó, Edit (2004) Általános forgalmi adó az Európai Unióban és Magyarországon a csatlakozás évében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Edina (2004) A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdési. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Tünde (2004) Drogprevenció Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Anikó (2004) Az iskolai követelményrendszer hatása a tanulók személyiségére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya, Adrienn Mariann (2004) (Halálos) munkabalesetekkel kapcsolatos anyagi és eljárási szabályok 2002-ben a munkabaleseti helyzet alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Áron (2004) Társadalmi beilleszkedési zavarok a mai Magyarországon, az igazságügyi statisztikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibula, Judit (2004) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czira, Szabolcs (2004) A magyar és osztrák esküdtbírósági intézményrendszer összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czédli, Gergő (2004) Választottbíráskodás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dalanics, Ivett (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dallos, Boglárka (2004) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsa, Attila (2004) A politikai antiszemitizmus a XIX. század végén Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó Józsefné Soós, Ilona Mária (2004) Munkahelyi szociális védelem, különös tekintettel az orosházi határőr igazgatóság tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darók, Katalin (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Decsi, Róbert (2004) Idegenrendészeti feladatok végrehajtása a Határőrség gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demcsák, Pál (2004) A hegyközségek kialakulása, változásai és hatályos jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezse, Tivadar (2004) Nyugdíjrendszerek finanszírozási gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Attila (2004) Jogorvoslati lehetőségek adóügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Orsolya (2004) A második Öböl-háború nemzetközi legitimitása - előzményektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimák, Attila (2004) Az eutanázia problémája összehasonlító jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Dániel (2004) A birtoktagosítások szükségessége a földtulajdoni viszonyok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Rita (2004) A méhmagzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Erzsébet Mária (2004) A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Ágnes Eszter (2004) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dora, Szilvia (2004) Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik, Zsuzsa (2004) Az európai egység - az egységes Európa eszméje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dubecz, Éva Katalin (2004) Az országos népszavazás szabályozása és gyakorlata 1989-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Anita (2004) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Zoltán (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, János (2004) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, módszere, fajtái - A Bács-Kiskun megyei ellenőrzés sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Andrea (2004) A hulladékgazdálkodás uniós és magyar szabályozása : (különös tekintettel a hulladéklerakók szabályozására). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Orsolya Anna (2004) Szív- és érrendszeri betegségek a magyar népesség körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Détári, Emese (2004) A szociális biztonsági rendszerek koordinációja, és a munkanélküli ellátó rendszerek összevetése az Európai Unió tagállamaiban a MISSOC rendszer alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Gabriella (2004) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Gábor Zoltán (2004) A munkavállalók munkajogi felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa, Dr. Piroska (2004) A csődtörvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dörmő, Brigitta (2004) A Kiskunhalasi Ady Endre utcai Összevont Óvodák munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri, Nóra (2004) A felmondás jogintézménye a munkaviszony jellegű jogviszonyokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ellenrieder, Fruzsina (2004) Adásvételi szerződések és az ingatlan-nyilvántartás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eller, Máté (2004) Tanúbizonyítás a polgári perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Enyedy, Balázs (2004) A presbitériumok szerepe a református egyházkormányzatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesi, Ágnes (2004) Tőkevédelmi előírások az Európai Unió 2. számú Irányelvében és a Magyar Társasági jogról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Anna (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erki Kiss, Edit (2004) A munkaügyi viták típusai és megoldás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erkiné Szécsényi, Edit (2004) A magyar közigazgatási bíráskodás története, felépítése, szervezete; összevetésben a német nyelvű országok közigazgatási bíráskodásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eörsi, Istvánné (2004) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faddi, Erzsébet (2004) Az informatika szerepe az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fajthné Báló, Emese (2004) Sztrájk hatása a munkaügyi kapcsolatokra. A Közúti Közlekedési Szervezet által szervezett országos sztrájk a Kunság Volán Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Ede (2004) A XIX-XX. századi magyar családfejlődés történeti és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Péter (2004) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Bernadett (2004) Menekültek helyzetének jogi szabályozása Magyarországon összehasonlítva Németország érvényes szabályozásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Klára Nárcisz (2004) A munkaügyi ellenőrzés legfontosabb jellemzői Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Orsolya (2004) A konzuli jog szerepe az alapjogok védelmében Németországban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán (2004) A lakáskörülmények és a szociális helyzet megváltozásának hatásai az alapfokú oktatás minőségi színvonalára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Zsolt (2004) A vallásszabadság kérdésének alakulása Magyarországon a reformációtól kezdve napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Hajnalka (2004) Jogharmonizáció a magyar versenyjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ildikó (2004) Baleseti ellátásra való jogosultság a társadalombiztosítás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérvári, Krisztina (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Zsuzsanna (2004) Az Európai közösség és a tagállamok hatáskörének viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Gábor (2004) A totalitarizmus. A kommunizmus és a nácizmus összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, István (2004) Az ügyész szerepének változásai a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Krisztina (2004) A csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának aktuális kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Tímea (2004) A munkaerő szabad áramlása a közösségi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felegyiné Szarvas, Ágnes (2004) Munkahelyi kockázatértékelés szerepe az üzemi balesetek megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Krisztián (2004) Az adásvétel néhány jellegzetes vonása a nemzetközi kereskedelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Éva (2004) A magyar munkajog történeti kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiatal, Éva (2004) A terhelt jogi helyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fibeczné Kondács, Györgyi (2004) Külföldiek munkavállalása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiedler, Tibor (2004) A Népszava, mint napilap története és szerepe a jelenkori politikai kommunikációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, András (2004) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Levente (2004) A szakszervezetek demokratikus átalakulása 1989 után - a munkástanácsok kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Péter (2004) Választási és pártrendszerek összefüggései Közép-Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ákos (2004) Az ingatlannyilvántartási alapelvek, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Dóra (2004) A halálbüntetés jogi értelmezése, alkalmazása és törvényi háttere magyar és nemzetközi viszonylatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska, Mónika (2004) A társasági jog Európában. A német tőketársaságok alapítására vonatkozó szabályozás összevetése a közösségi rendelkezésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Friss, Kitti (2004) Foglalkoztatottság a magyar és az uniós statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Attila (2004) A cseh, szlovák, magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Alexandra (2004) Az emberi és állampolgári jogok érvényesülése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fényes, Zsuzsa (2004) A szükségesség és arányosság kérdése a végszükség és a jogos védelem megítélésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földházi, Zsolt (2004) Társasági jog Európában. Jogharmonizáció a társasági jogban Hollandia társasági jogának áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Czakó, Éva (2004) Zálogjogok az ingatlan nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi, Gabriella (2004) Az államigazgatási eljárás reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füstös, Magdolna (2004) Önkormányzatok vagyona és gazdálkodása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füzesi, Viktor (2004) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gayer, Krisztina (2004) A bányakoncesszió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Mariann (2004) A magyar és a svájci részvénytársaságok alapításának összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér, Judit (2004) A munkaerő szabad áramlásának korlátai az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerber, Miklós (2004) Köztisztviselők az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó, Dávid (2004) Az Europol jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó, Zoltán Richárd (2004) Az összehasonlító jog fejlődése és szerepe az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze, Ildikó Sarolta (2004) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról - különös tekintettel a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő, Csaba László (2004) Létminimum és megélhetés Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal társadalomstatisztikai adatai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Gabriella (2004) Szenvedélybetegségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Izabella (2004) Az állam felelőssége az egészségügyi ellátásért (különös tekintettel a vérkészítményekkel okozott Hepatitis C fertőzésért való felelősségre). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Katalin (2004) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Piroska (2004) Időseket érintő szociális szociális szolgáltatások. Különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, Viktor (2004) Környezetjogi tapasztalatok egy adott üzem szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber, Katalin Anna (2004) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gráczer, Judit (2004) A tejipari szektorban kibontakozó válsághelyzet és érdekkonfliktusok hatása a munkaügyi kapcsolatokra a kezdetektől máig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Grünwald, Imre (2004) Internet, MP3 és szerzői jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Nóra (2004) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére és foglalkoztatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Szilvia (2004) Családtámogatási ellátások alanyi jogon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guo, Jian Minné (2004) Népesedéspolitika és demográfiai helyzet a Kínai Népköztársaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gutmann, István (2004) A kollektív szerződés értékelése a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyaraky, Judit (2004) Szoftverek nemzetközi és hazai védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, László (2004) A szociális biztonsági koordináció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Sándor (2004) A fegyelmi eljárás rendjének aktuális kérdései a Magyar Honvédségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenizse, Katalin (2004) Az örökbefogadási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyimesi, László (2004) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsik, Nóra (2004) Európai Konvent - Európai Alkotmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics, Henrik (2004) A genetikailag módosított szervezetek szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüre, Izabella (2004) A munkahelyi diszkrimináció jogi szabályozása a munkajogban. Különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyürki, Anikó (2004) A jogharmonizáció "mibenléte"; a magyar jogharmonizáció valamely kérdése. Környezetvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Gabriella (2004) Az aktív foglalkoztatáspolitikai rendszer gyakorlati tapasztalatai Heves megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, István (2004) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Krisztina (2004) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáncse, Mihály (2004) Diktatúrák Romániában a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Katalin (2004) A testi sértés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gégény, Olga (2004) A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség az Európai Unió munkajogában - kitekintéssel a magyarországi helyzetre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Góg, Laura (2004) Végrendeletek és hagyatéki leltárak XIX. századi dél-alföldi mezővárosokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöry, Ágnes (2004) Az Európai Bizottság és a munkáját segítő hivatalnoki kar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görbe, Irén (2004) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görgényi, Nóra (2004) A "jogharmonizáció" mibenléte és a magyar társasági jog "harmonizációja". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagymásy, Márta (2004) Természetjog és a pozitív jog doktrínája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haizler, Mihályné (2004) A Mozdonyvezetők Szakszervezetének története 1990-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas, Ildikó (2004) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Szilvia (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Mihály (2004) Korrupciós bűncselekmények kriminológiai szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Beáta (2004) Újszülött megölése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmath, Tímea (2004) Munkaügyi konfliktusok, munkaügyi viták és rendezésük intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havas, Péter Miklós (2004) Hogyan változik a magyar választási rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havránné Dr. Mohácsi, Ildikó (2004) Értékek és célok az Európai Alkotmány tervezetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hazai, Gábor (2004) A magyarországi lakásárak társadalomstatisztikai összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Melinda (2004) A kiskorúak örökbefogadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Ottóné (2004) A korszerű ügyfélszolgálat követelményei, projekt tevékenység, kommunikáció a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Viktória (2004) Toborzás és kiválasztás főbb elméleti és gyakorlati kérdései a közalkalmazotti szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Szőke, Anita (2004) Önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, mint a kiegészítő egészségbiztosítások lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herbák, Attila Ákos (2004) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Prof. Dr. János (2004) A származás megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Kinga (2004) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Nikoletta (2004) Haszonélvezet, különös tekintettel haszonélvezet az öröklései jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Ágnes Anna (2004) A szabadságvesztés végrehajtásának progresszivitása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Mónika (2004) Régió, kistérség és település az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hicz, János (2004) A Tudománytárban található magánjogi és jogbölcseleti művek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodobay, Krisztina (2004) A társadalombiztosítás története a társadalombiztosítási önkormányzat megszűnéséig (Különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalombiztosítási rendszerére és egészségügyi helyzetére 1975-ig). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann, Balázs (2004) Természeti értékek védelme az európai uniós irányelvek és a magyar szabályozás alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hoksári, Éva (2004) Betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holczknecht, Zoltán (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollós, Gábor (2004) A magyar villamosenergia ipar helyzete, uniós és hozzá kapcsolódó alkotmányjogi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi, Petra Kata (2004) Az Európai Unió és Magyarország lakosságának egészségügyi állapota a daganatos betegségek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anett Katalin (2004) A házassági vagyonjog jellemző vonásai és a házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Judit (2004) Ölni vagy meghalni hagyni? Az eutanázia dilemmái a büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Judit (2004) A munkanélküli családok helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (2004) A szolgálati jogviszony magyar munkajogi szabályozása különös tekintettel a Vám- és Pénzügyőrség területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Tamás (2004) A magyar szociáldemokrata pártok a rendszerváltás után, különösen az MSZDP és az SZDP alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Veronika (2004) Az AIDS - betegek társadalmi elfogadottsága, esélyei Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsolt (2004) A zsarnokság politológiai megközelítései (A türannisz rendszere). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ákos (2004) A helyi önkormányzatok sajátos gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth , Örs Márton (2004) Külkereskedelem, nemzetközi adás-vétel szabályozása a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Fekete, Judit (2004) Vadászati és vadgazdálkodási jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horányi, Gábor (2004) A termőföld tulajdon megszerzésének korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrombola, Csilla (2004) A pszichológia és a munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Endre (2004) A gyermek- és fiatalkorúak és a bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszl, Zsuzsanna (2004) A lízingszerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszti, Szabolcs (2004) Az MDF megalakulása és tevékenysége 1994-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hutter, Orsolya (2004) A jogalkalmazás során felmerült eljárásjogi problémák és kodifikálási hiányosságok az új szabálysértési törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés, Lilla (2004) Az előzetes letartóztatás és az óvadék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ipacs, Réka (2004) Az elektronikus média szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Katalin (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Izsó, István (2004) A személyek és a szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unióban, különös tekintettel az ügyvédi vonatkozásaikra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, László (2004) A NATO délszláv akciójának nemzetközi jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakusné Lendvay, Melinda (2004) A település önkormányzatok költségvetése a 90-es évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janicsák, Tímea (2004) Az angolszász jogi oktatásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankó, Erzsébet Tímea (2004) Az Európai Unió szociális biztonsági rendszereinek koordinációja különös tekintettel az öregségi nyugdíj rendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Antónia (2004) A születések számának alakulása Magyarországon a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jordánné Papp, Ildikó (2004) A járulékfizetés és a baleseti szolgáltatások kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Györgyi (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Az orvosi felelősség egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Balázs (2004) Az előzetes letartóztatás intézménye a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Edit Anita (2004) Az egészségbiztosítási ellátások és a jogorvoslat kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Szabolcs (2004) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánvári, Erika (2004) A magyar ingatlan-nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Edit (2004) A gyermekvédelmi gondoskodás. Nevelésbe vétel az alapellátások és a szakellátások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczkó, Noémi (2004) Gyermektartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kahr, József (2004) A föld tulajdoni és használati viszonyainak fejlődése a szövetkezetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Gábor (2004) Munkaügyi konfliktusban a Magyar Orvosi Kamara. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Mariann (2004) Gyermekvédelem és gyámság a gyermekotthonokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanya, Judit (2004) A fogyatékkal élő emberek esélyegyenlősége, jogai az Európai Unióban, társadalombiztosítási és szociális ellátásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Csilla (2004) Az előzetes letartóztatás és az óvadék intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaprinay, Gizella Zsófia (2004) Felülvizsgálati eljárás története és változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Mónika (2004) Népességváltozások és népességmozgások Somogy megyében 1939 és 1949 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Éva (2004) Áldozatvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasnyik, Adrienn (2004) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kavocska, Edit (2004) A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Anikó (2004) Munkanélküliség az elmúlt évtizedben Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Viktória (2004) Kiskorúak örökbefogadása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Zita (2004) Magyarország lakosságának egészségi állapota régiónként, különös tekintettel Hajdú-Bihar megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Blanka (2004) Az ombudsman vizsgálati módszerei és eredményei 1996, 2000, 2001-ben, különösen a rendőrség, büntetés-végrehajtási intézetek, ügyészség tevékenysége kapcsán felmerült szabadságjogok megsértése tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, István (2004) Sortűzperek az emlékekben és tényekben: a mosonmagyaróvári eset 1956. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Zsuzsanna (2004) Lakáshelyzet, életszínvonal és gazdasági kapcsolódásai Magyarországon adatszerű megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kellermann, Kristóf (2004) Jog és játékelmélet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemecsei, György (2004) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, fajtái, módszerei. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei táppénzellenőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenes, Krisztián (2004) Perorvoslatok, különös tekintettel a fellebbezés jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemény, Anikó (2004) Adóssági perek Debrecen Város törvényszéki iratai szerint a reformkorban, kitekintéssel a dél-alföldi mezővárosokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Ferenc (2004) Az Európai Unió és a sport viszonyának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyiné Krizsán, Tünde (2004) Az egészségbiztosítás rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kimpián, Péter (2004) Az alkotmányosság védelme a magyar és a közösségi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Antónia (2004) Munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zsuzsanna (2004) A rendes és rendkívüli felmondás a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisfaludi, Nóra (2004) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Balázs Sándor (2004) Felelősség a munkavállaló egészségi károsodásaiért, különös tekintettel a munkáltató kártérítési felelősségére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Bernadett (2004) A cégbírósági eljárás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Beáta Ibolya (2004) Békés megye igazságügyi statisztikai adatainak elemzése 1992 és 2002 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Boglárka (2004) Az Európai Unió vízvédelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Csaba (2004) Az öröklési jogviszonyokra irányadó jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gergely (2004) Lakáshelyzet a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (2004) Orvosi műhiba perek és betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, István Viktor (2004) A szövetkezeti jog szabályozásának fejlődése az 1970-es évektől napjainkig (tekintettel a jelenlegi és a várható szabályozásra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Lajos Zoltán (2004) Az alkotmányos garanciák megjelenése Közép-Kelet-Európában. A visegrádi országok alkotmánybíróságainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Marianna (2004) A társasági szerződés és a polgári jogi szerződés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tamás (2004) Adatvédelmi szabályok a társadalombiztosítás területén, különös figyelemmel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatállományának védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Viktor (2004) A területfejlesztés és a termőföldvédelem néhány kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ádám (2004) A magyar választási rendszer változásai 1990-2000. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes Nóra (2004) Adó- és társadalombiztosítási csalás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Kolláth, Dr. Julianna (2004) A gyógyszerellátás és jogszabályi háttere a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely, Györgyi (2004) Fogyatékos személyek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klászkó, Nikoletta (2004) Katolikus Egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása - Területi és egy-személyes egyházkormányzás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, Magdolna (2004) Alternatív vitamegoldási módszerek. A választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kochné Túri, Teréz (2004) Egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocziha, Gabriella (2004) Családtámogatási ellátások kialakulása, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczkás, Izabella (2004) Fasizmusértelmezések a második világháború utáni Olaszországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kohajda, István (2004) Szociális jog és biztonság az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kojnok, László (2004) Az angol társulás (partnership). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozs, Dániel (2004) A vízgazdálkodásra vonatkozó uniós irányelvek átvétele a hazai jogba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondorosi, Tamásné (2004) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Adófolyószámla Rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra, Edina (2004) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós, Edina Imola (2004) A házasság megszűnése és jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, András Jenő (2004) Alkotmányozási viták Magyarországon az 1990-es évektől a Köztársasági Elnök szerepéről, a hatalommegosztás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anett (2004) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2004) A köztisztviselők etikai felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Diána (2004) Gondnoksági perek - A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen nagykorúak jogi védelméről Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra (2004) Örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (2004) Az Európai Konvent munkája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gergely (2004) A magyar országgyűlési képviselő választójog és választási rendszer 1848-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Géza (2004) Az urbanizáció aktualitásai adatszerű megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Judit (2004) A tanúk és az igazságszolgáltatást segítők védelme az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin Franciska (2004) Az örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Klára (2004) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilvia (2004) Gyógyászati segédeszközök forgalmazása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, György (2004) Fizetésképtelenségi jog itthon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Beatrix (2004) A diszkrimináció szabályozása a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koós, Zoltán (2004) A vagyon kezelésével kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajczár, Bernadett Dóra (2004) A munkanélküliség Magyarországon és az EU tagállamokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kremser, Péter (2004) A nemzetiszocialista külpolitika 1933-1939. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krusinszky, Barbara (2004) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon (különös tekintettel a református egyház szervezeti kialakulására a XX. századig). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kugyelka, Tünde Erika (2004) A gyermekvédelmi gyámság, különös tekintettel a hivatásos gyámságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kukovecz, Máté (2004) A lisszaboni stratégia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kunos, Attila (2004) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunos, Bálint (2004) Alkoholizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucsai, Balázs (2004) Angolszász és kontinentális politikai rendszerek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Lászlóné (2004) Az adóalany-nyilvántartás és az "egyablakos" ügyintézési rendszer az állami adóhatóság oldaláról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálóczi, Norbert (2004) A magyar ingatlan-nyilvántartás történetének összefoglalása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Norbert (2004) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kátó, Krisztina (2004) Közigazgatási bíráskodás Magyarországon és más országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kékesi, Nóra (2004) A jogi oktatás az angolszász oktatási rendszerek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér, Renáta (2004) Tanúbizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Balázs (2004) Az intézeti gyógyszerellátás átalakulásának jogi lehetőségei Magyarországon, a legújabb jogalkotás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Linda (2004) A fogyasztó jogának védelme, érvényesülésének garanciái a Fogyasztóvédelmi törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Ferenc (2004) Demográfiai vizsgálódások Szegeden a 2001. február 1. népszámlálási adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gergely (2004) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Józsefné (2004) Az egészségügyi alapellátás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Gyöngyvér (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény, Lászlóné (2004) Az egynapos sebészet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendi, Sándor (2004) Magyarország demográfiai, nemzetiségi és felekezeti változásai a honfoglalástól a trianoni békekötésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendy, Patrícia Katalin (2004) A javítóintézeti nevelés végrehajtása, a javítóintézetek helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyfáyné Sztán, Kinga (2004) A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése kialakulásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, András (2004) Perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, István (2004) A képviselő testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Norbert (2004) Segélyezési típusú ellátások szabályozása Csongrád Kistérségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakos, Fruzsina Anna (2004) Az amerikai és az angol választási rendszerek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz, Edit (2004) Járulékintegráció az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lele, Ágnes Zsófia (2004) A francia gyámjog fejlődéstörténete és szabályai a hatályos Code Civil-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Jenő (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Rebeka (2004) A hidegháború. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lenkefi, Ágnes Krisztina (2004) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Libus, Brigitta (2004) Az idősek számára nyújtott szociális ellátások és intézmények Mezőkovácsházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ligeti, Lea Adrienn (2004) Szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lombosi, Melinda (2004) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászi, Beatrix (2004) Sajtószabadság kontra személyiségi jogok avagy a szólás és véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a nemzetközi, az európai uniós és a magyar szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Tamás (2004) A munka világát érintő kormányintézkedések (országos érdekegyeztetés terén) 1989-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lutz, Gábor (2004) A halálbüntetés eltörlésének alapjai hazánkban a 23/1990(X.31.) ABH alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lángi, Alajos (2004) Felsőoktatás, jogi oktatás - Rendszerek és problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Szvetozár (2004) A testi sértés alap és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Ildikó (2004) Vezetői tevékenység munkapszichológiai szempontjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madaras, Anna (2004) Kisebbségvédelem Magyarországon a II. világháború után - A nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer hatásai a magyar jogalkotásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madár, Adrienn (2004) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Miklós (2004) A bűnözés, mint deviáns magatartás elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Iván (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majorcsik, Anett (2004) Pszichológia a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majzik, György (2004) Az amerikai polgári esküdtszék múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makadán, Szófia (2004) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel a hosszú tartamú és az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makk, Eszter (2004) A kiskorúak örökbefogadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Erika (2004) Az MRP működésének elemzése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Tímea (2004) A hátrányos megkülönböztetés tilalma az Európai Unió munkajogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Zita (2004) Munkanélküliség az elmúlt évtizedben Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markovics, Mirjána (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosvölgyi, Ágnes (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marsainé Andrikó, Éva (2004) A családtámogatási rendszerben foglalt ellátási nemek hogyan jelennek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martinák, Katalin (2004) A gondnokság kialakulása, fejlődése és a hatályos szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Franciska (2004) Jogközelítés a kémiai biztonságra és a növényvédelemre vonatkozó joganyag területén : (egy gazdálkodó szervezet szemszögéből is). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Massay, Zoltán (2004) Az Európai Konvent és az Európai Alkotmány szerepe az Európai Integrációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mecseky L., Márton (2004) A korrupció kulturális determináltsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi, Konstatntin (2004) A jegyző feladat és hatásköre a választási eljárás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy, Mária (2004) A munkanélküliség és annak kezelésére használt eszközök kiemelten Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Sándorné (2004) Szív- és érrendszeri megbetegedések prevenciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Valéria Renáta (2004) A jegyző jogállásának változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, József (2004) Társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, fajtái, módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Péter (2004) A bírói jogalkotás elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Judit (2004) Munkanélküliség Tolna megyében, területi összehasonlító statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milodánovity, Mária (2004) Régiók Európája, Vajdaság mint régió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mitró, Noémi (2004) A vadászati jog és a vadgazdálkodás főbb kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Gellért (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi, Andrea (2004) A jogi személyek büntetőjogi felelőssége a francia és a magyar jogban összehasonlító jogtudományi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Edit (2004) A rendőrség által védett értékek és a rendőrség által használt eszközök - elméleti megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mónika (2004) Betegjogok Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Róbert (2004) Az államigazgatási eljárás reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monoki, Petra (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Erika (2004) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Motyovszki, Katalin (2004) Közmunka a Dél-alföldi régióban, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mracskó, István (2004) A kábítószerek büntetőjogi szabályozása - Az EU kábítószer-politikája és a magyarországi kábítószer-fogyasztás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Tamás (2004) A jegyző egyes államigazgatási és önkormányzati hatáskörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsik, Anita (2004) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mák, Balázs (2004) A magyar és osztrák esküdtbíráskodás komparatív bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Tibor (2004) A városiasodás problémái a világ fejlett és fejlődő országaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máttyás, János (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Büntető Törvénykönyvben és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Szabolcs (2004) Sztrájkjog az Európai Unióban, összevetve a magyar szabályozással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátés, Zoltán (2004) Számítástechnikával kapcsolatos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mérész, Beáta (2004) A munkaügyi viták és rendezésük intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Módos, István (2004) A leplezett szerződések tipikus jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móré, Gabriella (2004) Élelmiszerbiztonság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Márta (2004) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, Márta (2004) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere, különös tekintettel az etikai felelősségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nacsa, Éva (2004) Külföldi munkavállalás - az Európai Uniós csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csilla (2004) A települési jegyző (körjegyző) jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Diána (2004) A víz környezetvédelmének időszerű környezetjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (2004) Terrorizmus és nemzetközi jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2004) Az államhatár megsértésével kapcsolatos rendészeti bűncselekmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Henriett (2004) Az Európai Unió közös kereskedelempolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Judit Pálma (2004) Állattartás, állatvédelem és jogharmonizáció a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, János Krisztián (2004) A bírói függetlenség alkotmányjogi kérdései a hazai jogban 1997-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2004) A sajtó és a személyiségjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina Zita (2004) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia Ágnes (2004) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása - Az öngyilkosság (önkárosítás) és a kábítószer-fogyasztás aktuális kérdései a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tímea Margit (2004) A társasági jog Európában - A magyar és a német csendes társaság szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor (2004) A helyi önkormányzat szervezete és funkciói gyakorlati példa alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória (2004) A házasságon kívül született gyermekek számának alakulása 1970-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2004) A borszőlőtermesztés, feldolgozás, értékesítés jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2004) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2004) A Szentszék és a Magyar Állam kapcsolata 1964-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Czirok, Noémi (2004) Az életmód és életszínvonal változásai a rendszerváltozás után Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-István, Ildikó (2004) A kiskorúak sérelmére a családon belül elkövetett bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics, Nikoletta (2004) A bírósági szervezetrendszer reformja, különös tekintettel az ítélőtáblák felállítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Zsuzsanna (2004) Esélyegyenlőségek alapelvei az Európai Unióban - Különös tekintettel a nők és a férfiak közötti egyenlő elbírálás elvének alkalmazására a munka, szakképzés, a szakmai előmenetelhez jutás, valamint a munkafeltételek érvényesítése területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Brigitta (2004) Nők és a karriertervezés - szerepek, elvárások és kényszerpályák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Klára (2004) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúl, Eszter Anna (2004) A francia félprezidentális rendszer történeti kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, András (2004) Környezetirányítási rendszerek jogi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Georgina Borbála (2004) Európai Üzemi Tanács: munkavállalói részvétel fóruma a Közösségi szintű vállalatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Helga (2004) A jegyző jogállása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Krisztina (2004) Kis- és középvállalkozások alapítása és támogatása az Európai Unióhoz csatlakozás tükrében - statisztikai adatokkal alátámasztva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zoltán (2004) Kisebbségi jogvédelem, a kisebbségi önkormányzatok feladatai, jogállásuk, működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsanett (2004) A felszámolás időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Néposz, Réka (2004) Az állambiztonsági szervek szerepe a proletárdiktatúra politikai rendszerében - Az Államvédelmi Hatóság és a Belügyminisztérium összevonása 1953-1956. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olajos, Dóra (2004) A hazai foglalkoztatáspolitika eszközrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Krisztina Zsuzsanna (2004) A természetvédelem büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel az állatvédelemmel kapcsolatos bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, György (2004) A fekvőbeteg-ellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, János (2004) A Horthy-korszak antiszemitizmusának tudományos vonulata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Katalin (2004) A kriminálpszichológus a büntetőeljárásban, különös tekintettel a családon belüli erőszakos bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Nóra (2004) A polgármesteri hivatal jogállása, a polgármester és a jegyző, mint egyéni hatóságok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Tibor (2004) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elemzése és bizonyítási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosziné Dr. Polner, Kinga (2004) Jogharmonizáció a hulladékgazdálkodás területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oszkóné Vessenauer, Natália (2004) Az 1868. évi népiskolai törvény és végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palotai, Richárd (2004) Totalitarizmus elméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás, Gabriella (2004) EU versenyjog szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palyov, dr. Ágnes (2004) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti, Gabriella (2004) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, László (2004) Szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltánné (2004) Egészségügy, szociálpolitika, egzisztenciális biztonság a XXI. század küszöbén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Éva (2004) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Marik, Sarolta (2004) Termőföldtulajdon és tulajdonosi struktúra átalakulása a kárpótlási törvények tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczi, Péter (2004) Jog és populáris kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paska, Mária Magdolna (2004) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataricza, Márk (2004) A vadkár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Ágnes (2004) A Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetségének története 1920 és 1945 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, Dóra (2004) A személyiség jogi védelme - Különös tekintettel a jóhírnév és a becsület védelmére a sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Erika (2004) A balesetbiztosítási ágazat kialakulása Magyarországon, európai kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Peti, Orsolya (2004) Az Európai Alkotmány-merre tart az Eu? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Melinda (2004) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Éva (2004) Az alkoholfogyasztás és az alkoholizmus az 1980-as évektől Magyarországon, a 2004-es év 11-18 éves korosztályára kivetítve (az alkoholfogyasztás tekintetében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pocklán, Erika Zita (2004) A pártfogó felügyelet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopné Kocsis, Mónika (2004) Privatizáció az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puszta, Izabella (2004) Az új évezred kihívása: az egységes európai felsőoktatási térség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puy, Tamás Zoltán (2004) Az ingatlan-értékelés és az ingatlan piac Magyarországon, különös tekintettel a termőföldre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Judit (2004) Munkaügyi kapcsolatok a Villeroy & Boch Magyarország Részvénytársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Csilla (2004) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pályi, Réka Petra (2004) Az egységes környezethasználati engedélyezésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztohai, Sándor (2004) Orvosi felelősség és a társadalombiztosítás - Orvosellenőrzés az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Anita Irén (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Gábor (2004) Halászati és horgászati jog Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Árpád (2004) A köztisztviselői törvény változásai a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Barbara (2004) Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pópity, Mónika (2004) Külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi, Zsuzsanna (2004) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raffai, Angelika (2004) Pszichológiai tesztek alkalmazása a kiválasztás során - Munkanélküliek kiválasztása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajcsányi, Lilla Éva (2004) Kisebbségek nyelvi jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajda, Szilvia (2004) Az Európai Unió által nyújtott támogatások monitoring rendszere és az értékelés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg, Alexandra (2004) Az államvédelmi hatóság funkciói 1950-1953 - Az ötvenes évek kulákperei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg, Beáta (2004) Nők helyzete a munkaerőpiacon a statisztika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Román, Eszter (2004) Az Európai Közösségek harmonizációs tevékenysége a közvetett adók területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Edit (2004) A munkaügyi viták típusai, jellemzői és a megoldásukra szolgáló eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyói, Ferenc (2004) Öt és fél év fölényes győzelem - Avagy Kormányzópártok és választások a Horthy-korszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rubics, László (2004) A gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rummel, József (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a BTK-ban és az ezirányú büntetőjogi reformok lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz, Tamás (2004) A családon belüli erőszak a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsity, Krisztina (2004) A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés hatályos szabályozása különös tekintettel a 2001. évi XV. törvény által bevezetett változtatásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Edit (2004) A családtámogatási rendszerek történeti bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Norbert (2004) A személyes szabadság és mozgásszabadság alkotmányos korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráth, Zsoltné (2004) A munkaidő és pihenőidő jogi szabályozása a magyar munkajogban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rédai, Mariann (2004) Egészségnevelés gyermekkorban, különös tekintettel az általános-, és középfokú oktatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réthy, Sándor (2004) Szabálysértési határozatok bíróság előtti felülvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révfy, Dóra (2004) A totalitarizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Judit (2004) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Edit (2004) A kiskorúak örökbefogadásának jogi szabályozása Magyarországon és Szerbia-Montenegróban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajben, Eszter (2004) Fiatalkorúak társadalmi beilleszkedési zavarai és a megelőzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Salgó, Adrienn (2004) Állatvédelem az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Anett (2004) Az Európai Bíróság és annak eljárásai, különös tekintettel az előzetes döntési eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Saraffi, Istvánné (2004) Foglalkozási megbetegedések és azok következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sasfalvi, Lajos (2004) Az egyéni vállalkozók biztosítása és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schadt, Melinda (2004) A többpártrendszer kialakulása Magyarországon és az 1990. évi választások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Patrícia (2004) A rendszerváltás Pécsett és Baranyában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schulteisz, Erika (2004) "Az ÁNTSZ tevékenysége, feladatai az EU csatlakozás előtt.". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schultz, Tibor (2004) A közvetlen demokrácia szabályozása Magyarországon, és a népszavazások az Európai Uniós csatlakozásról Közép-Kelet Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyénné Laczó, Ilona (2004) Az anyát és gyermekét megillető ellátások a családtámogatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Petra (2004) A magyar üzemi tanácsok és a szakszervezetek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Siklér, Ernő (2004) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Angéla (2004) Az eladói kellékszavatosság kialakulása a római jogban (szerződési gyakorlat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Mónika (2004) A köztisztviselői jogviszony jogi szabályozása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Ágnes (2004) Munkanélküliség adatai Bács-Kiskun megyében az elmúlt öt évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simondán, Katalin (2004) A direkt akciók jellemzői és gyakorisága egy magyarországi vállalat példáján keresztül - Magyar Államvasutak Részvénytársaság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simoray, Krisztina (2004) A felelősségi jogviszony kérdései a korlátolt felelősségű társaságon belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipeki, Gergely (2004) A gazdasági bűnözés tendenciái a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Sándor (2004) A személyi kultusz jelképrendszere - A személyi kultusz magyarországi története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Ágnes (2004) A magyar gyermekvédelmi rendszer a gyermek- és fiatalkori bűnözések tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sitkei, Lukács (2004) Katolikus Egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása - Területi és egyszemélyes egyházkormányzás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sivók, Sándor (2004) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skorka, András (2004) Az Európai Unió környezetvédelmi joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skripeczky, Gábor (2004) Az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai /különös tekintettel részvételére nemzetközi gazdasági szervezetekben/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Gyöngyi Mária (2004) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Helga (2004) Az állampolgársági törvény változásai a XX. században (Honosítás, visszahonosítás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyiné Bodó, Éva (2004) Szociális ellátások rendszerének megvalósulása Szolnok megyei jogú városban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sonkoly, Gábor (2004) Az ENSZ békefenntartó tevékenysége különös tekintettel az 1990 utáni időszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sovány, Nikolett (2004) A házasság megszüntetése bírói úton: a házasság felbontása és érvénytelenítése iránti per. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Judit (2004) A mediáció alkalmazása a különböző jogterületeken, különös tekintettel a munkajogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stachó, János Zoltánné (2004) A rendőrséggel jogviszonyban állók egészségbiztosítási ellátásai Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stark, Lilla (2004) A pártfogó felügyelet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steinfeld, Ilka (2004) A munkaügyi viták Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Strausz, József (2004) Orvosszakértői tevékenység az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Svircevic, Nikola (2004) A viktimizáció és a bűnözéstől való félelem: a kiemelt bűncselekmények sértettjei és egyes speciális áldozatcsoportok vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Adrienn (2004) Katolikus egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása: területi és egyszemélyes egyházkormányzás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, János (2004) Non-profit és civil szervezetek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2004) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2004) Egy hűtőipari részvénytársaság munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2004) A gyermekek jogai a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Attila (2004) A munkajogviszony egyes elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bernadett (2004) A munkanélküliség és hatásai az Európai Unióban az eurostatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Borbála Judit (2004) A társasági jog Európában: Európai Gazdasági Egyesülés alapítása és problémái Magyarországon és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gergely (2004) Az Európai Unió regionális támogatáspolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2004) A perbeli képviselet - az ügyvéd. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Judit (2004) Az ügyészség jogállása és Kormány alá rendelésének alkotmányjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kornél (2004) Az apaság megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kornél (2004) Vállalatirányítási szabályok az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Krisztina (2004) A hazai jogi oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zita Katalin (2004) Az ingatlan-nyilvántartás rendszere és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2004) A szociális védelem és szociális biztonság az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2004) A magyar választási rendszer egyes vitatott pontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Bánszki, Hajnalka (2004) A baleseti ellátások és a rá vonatkozó felelősségi szabályok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakácsi, Judit (2004) A szociális ellátás rendszere Szeghalmon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalagyi, Gábor (2004) A női-férfi esélyegyenlőség érvényesülése a munkajogban, különös tekintettel a bérezésben fennálló egyenlőtlenségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zsolt (2004) Az agrárágazat állami irányításának jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Zsuzsanna (2004) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvasné Pálfi, Anikó (2004) Egészségmegőrzés, korai felismerés, az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szebeni, András (2004) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Zoltánné (2004) A reklámok befolyásoló hatása az álláshirdetésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekszárdi, Zsuzsanna (2004) A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése - a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenohradszki, Noémi (2004) Az ingatlan-nyilvántartás rendszere és korszerűsítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenttornyay, Beáta (2004) A családok helyzete a társadalomstatisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Judit Éva (2004) A magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Marcell (2004) Az elektronikus aláírásról szóló törvény elemzése és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Zoltán (2004) Parlamenti választások Bács-Kiskun megyében 1990-2002. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora, Viktória (2004) Az időskorúakat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai az Európai Unió tükrében, különös tekintettel Magyarország, valamint Spanyolország és Hollandia szabályozási rendszerének összehasonlítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Henriett (2004) A magyar betegjogi alapelvek és az európai alapelvek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Roland (2004) A jövedékkel kapcsolatos bűncselekmények elvi és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Szabolcs (2004) Magyarország legnagyobb faluja, avagy Érd város urbanisztikai szemmel nézve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Prekop, Márta (2004) Menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolnoki, Csilla (2004) A rehabilitáció jelentősége a betegellátásban, különös tekintettel a fogyatékosokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szomor, Tímea (2004) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel az ésszerű időn belüli befejezés követelményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztojkov-Ivanov, Imre Ádám (2004) A munkavállalói megelégedettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Novák, Eszter (2004) Paks város demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szárnya, Erzsébet (2004) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széchy, Zsolt (2004) A segítségnyújtás elmulasztása a közlekedési bűncselekmények körében és a cserbenhagyás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Edit Sarolta (2004) A sajtószabadság korlátai, különös tekintettel a sajtó-helyreigazításra, és a sajtó-helyreigazítási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, György (2004) Határőrség idegenrendészeti feladatai és tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, László Sándor (2004) A restoratív igazságszolgáltatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Zoltán (2004) Környezetvédelmi jogesetek elemzése néhány kecskeméti gazdálkodó szervezetnél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szép, Béla (2004) A magyar önkormányzati alapjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Andrea (2004) A gondnoksági perek szabályai a 2001. évi törvénymódosítás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, András (2004) Az Európai Alkotmányszerződés tervezete és azzal összefüggő közjogi jogharmonizációs feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, László (2004) Az állami támogatások a közös agrárpolitika és a hazai szabályozás kapcsolatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Zsolt (2004) A helyi önkormányzatok gazdálkodása és vagyona, különös tekintettel Kecskemét megyei jogú városra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi, dr. Istvánné (2004) Egy új atipikus foglalkoztatási forma, a távmunka (Távmunkavállalók internetes érdekvédelme). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Ferenc (2004) Az europanizáció hatása a szövetségi államok fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilveszter (2004) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Réka (2004) A közreműködés jogi szabályozása a szövetkezetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsborus, Melinda (2004) Az Európai Üzemi Tanács a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sághy, Judit (2004) Munkavállaló? Tulajdonos? Tulajdonos munkavállalók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Attila (2004) A fogyatékkal élők esélyegyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sára, Adrienn (2004) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáradiné Lévai, Tímea (2004) Hospice ellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáricz, Brigitta (2004) Arányosság és stabilitás a román és a magyar választási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Emese (2004) A büntetőeljárás garanciái az Európai Emberi Jogi Bíróság Joggyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközy, Rita (2004) Nemzeti parkjaink az Európai Unió első évében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sávai, Krisztina (2004) A munkabér alakulása ma Magyarországon /A munkabér ösztönző hatása/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Anita (2004) A kábítószer fogyasztás és megelőzésének problémái a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Andrea (2004) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Rita (2004) A magyarországi öngyilkosságokra ható tényezők más európai országok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sósmáté, Gyula (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Súth, Edvin (2004) Gyógyszerellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Taba, Nikolett (2004) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Anita (2004) Vallásszabadság a 16-20. században Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Erika (2004) A többpártrendszer kialakulása Magyarországon (1987-1990) különös tekintettel az értelmiség ebben játszott szerepére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Katalin (2004) A szövetkezeti jog alakulása Magyarországon a 80-as évektől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Annamária (2004) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Gabriella (2004) Az önkéntes biztosítási rendszerek sajátosságai, különös tekintettel a MATÁV Dimenzió Biztosító Egyesület tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarczay, Áron (2004) A szövetkezet anyagi jogi felelőssége - a szövetkezeti jogi anyagi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Kitti (2004) Gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Taró, Tamara (2004) A munkaügyi kapcsolatok értelmezése a munkaviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a köztisztviselői jogviszonyban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Taschner, Ádám (2004) A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó titoksértő bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tasnádi, Tamás (2004) A formatervezés eredményeinek hazai és nemzetközi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teiringer, Tímea (2004) A pártfogó felügyelet és az utógondozás kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teremy, Dóra Éva (2004) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Zsuzsa (2004) Az angol jog sajátosságai: a precedens az angol és a magyar jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomatás, Edit (2004) A háziorvosi ellátás jelene, háziorvosi ellátás a "végeken". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Trungelné Szabó, Edit (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Zsolt (2004) A természetjog és a jogi pozitivizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turopoli, Renáta (2004) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turpinszky, Béla (2004) Családok helyzete Magyarországon és Nyugat-Európában a XX. században és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turzó, Eszter (2004) Börtönök Magyarországon - Börtönvilág a pszichológia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábith, Andrea (2004) Igazságügyi statisztikai adatok az adózással összefüggésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori, Nimród (2004) Oroszország és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Táborosi, Nóra (2004) A nők választójoga Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, Tiborné (2004) Az ingatlan nyilvántartási alapelvek érvényesülése az ingatlan nyilvántartási eljárás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, István (2004) A miniszterelnöki hivatal funkcióinak változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme a skandináv országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2004) A szabadságvesztést helyettesítő jogintézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Beatrix (2004) Az előzetes letartóztatás szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Beáta (2004) Az Európai Unió CAP-reformja és ennek hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edina (2004) Tagok (részvényes) felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erika (2004) Hátrányos és veszélyeztetett szociális helyzet tükröződései a magyarországi lakásstatisztikai adatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Henrietta (2004) Az ingatlan-végrehajtás szabályainak változása az 1941. évi LIII. törvény hatálybalépését követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2004) Magyarország és az Európai Unió agrárgazdaságának jogharmonizációja, az ezt segítő pénzügyi eszközök és a csatlakozás utáni feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Károlyné (2004) Egyéni vállalkozó adó- és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Marianna (2004) Munkanélküliség Magyarországon napjainkban regionális statisztikai adatok összehasonlításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Melinda (2004) Az atomenergia környezetjogi hatásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márton (2004) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Richárd (2004) A terhelt joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2004) A hulladékgazdálkodás szabályozása és érvényesülése a gyakorlatban - különös tekintettel a veszélyes hulladékokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes Tímea (2004) A sikeres toborzás és kiválasztás főbb feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Mádi, Attila (2004) A diszkrimináció tilalma az Európai Unió és Magyarország munkajogában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Pechó, Napsugár (2004) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Szűcs, Tímea (2004) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Béla (2004) Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása, az Európai Uniós irányelvek, a magyar szabályozás és jogalkotás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Krisztina Zsanett (2004) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása: Az elítéltek nevelésének helyzete és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Lászlóné (2004) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Árpád József (2004) A személygépkocsira elkövetett csempészeti bűncselekmény nyomozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujfaludi, László Zoltán (2004) A szanki mezőgazdasági termelőszövetkezetek múltja és jövője a jogszabályváltozások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári, Andrea (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Unger, Hajnalka (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ungár, Mónika (2004) Az Európai Unió munkajoga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Gábor (2004) A jog sokszínű megközelítése a kortárs amerikai jogelméletben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ursz, Judit (2004) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy, Csaba (2004) Helyünk Európában társadalomstatisztikai és demográfiai szempontok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajda, Márk Péter (2004) A rendkívüli felmondás a magyar munkajogban, nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Valach, Csaba (2004) A kémiai biztonság szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valastyán, Réka (2004) A magyar állatvédelem jogi rendje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Erika (2004) A betegjogok érvényesülése és a büntetőjogi felelősség kérdése a magyar egészségügyi ellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lilla (2004) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Péter (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (2004) A csoportos létszámleépítés formái és a munkavállalói esélyteremtő programok egy nagyvállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2004) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Éva (2004) A veszélyes üzem működtetéséből eredő károk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Edit (2004) A környezetvédelmi intézmények és fejlesztési kérdéseik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Szilvia (2004) A Szegedi Ruhagyár Rt. és a MOL Rt. Kollektív Szerződésének összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Zoltán (2004) Nemzetközi árumozgás: Bécsi Vételi Egyezmény által szabályozott problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vercz, Tamás (2004) Felkészült-e a magyar agrárium az uniós integráció kihívásaira? - Regionalizmus és jogharmonizációs feladatok a magyar mezőgazdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vesitz, Éva (2004) A büntetőeljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veverka, Nóra (2004) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vid, Gyöngyi (2004) A gyermekvállalás és a gyermekes családok támogatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Kornélia (2004) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki, Henrietta (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Veronika (2004) A nemek közötti egyenlő bérezésre vonatkozó szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viszlai, Boglárka (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizes, Gabriella (2004) Munkaügyi kapcsolatok egy közoktatási intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizin, Anita (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Magdolna (2004) Esélyegyenlőség az Európai Unióban, jogharmonizációs feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Rita (2004) Perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágány, Tamás (2004) A veszélyes hulladékok magyar szabályozásának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vér, Andrea (2004) Kollektív munkaügyi vita a közlekedési ágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vérné Beinschróth, Zsuzsanna (2004) A szenvedélybetegségek és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Olivér (2004) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Attila Zoltán (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vízkeleti, Györgyi (2004) Milyen feltételeket támaszt a Római Szerződés a mezőgazdaságban? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waldmann, Gábor (2004) A hátrányos megkülönböztetés szabályozása az Európai Unió és Magyarország munkajogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wiedemann, Edvard (2004) A lopás és egyes minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wolford, Tímea (2004) Az önkormányzatok és a civil szervezetek szerepe a munkanélküliség mérséklésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar, Judit (2004) Hatósági nyilvántartás, adatigazolás, különös tekintettel a Magyar Honvédségben alkalmazott személy- és állományviszony igazolására alkalmas igazolványokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zakupszky, János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zalahegyi, Tímea (2004) A digitális technika lehetőségei és az internet a szerzői jogi törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zelei, Roland (2004) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Anna (2004) A szennyvíz kibocsátás szabályai egy nyírbátori példán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zethner, Boglárka (2004) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zrínyi, Ákos (2004) A választójog alakulása Magyarországon 1848-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilyák, Krisztina (2004) A polgári perbeli képviselet Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiák, Zsolt Arzén (2004) Családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zvada, Katalin (2004) A büntetőjog európai vonatkozásai, különös tekintettel az európai elfogatóparancsra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zvara, Renáta Éva (2004) A Nemzeti Fejlesztési Terv. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádor, Attila (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámori, Cecília (2004) A bizottság szerepe az Európai Unió politikai rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zánthó, Anett (2004) A Munkaügyi Tanács döntéseinek hatása a munkanélküliség kezelésére a Kisteleki Kistérségben 1998-2003 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Csaba (2004) Orvosi műhiba perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Endre (2004) Szerzői jog érvényesítése a vámeljárás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Zsuzsanna (2004) Koncessziós szerződés és annak néhány jogi kapcsolódási pontja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágh, Mariann (2004) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának rendszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Ildikó (2004) A Zalakerámia Rt. marketingpolitikája és a munkaerő gazdálkodás főbb összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ákosi, Ádám (2004) Genetikai és drogtesztelés az Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai, Evelin (2004) Egységes belső piac az unióban és a részvénytársaság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árvay, Anita (2004) Hazánk Európai Uniós csatlakozása pártpolitikai metszetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éliás, Edina (2004) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Beáta (2004) Az abortusz megítélésének változása Európában és Magyarországon a XX. században statisztikai, demográfiai és igazságügyi megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürge, Regina (2004) Az adásvételi szerződés szabályai kitekintéssel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 11:35:52 CEST.