Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ú
Number of items: 670.

A

Adamik, Péter Pál (2003) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Tímea (2003) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Edina (2003) Magyarország agrárjogi szabályozása az EU tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Róbert (2003) Adatvédelem és információgazdagság, személyiségi jogi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska, Annamária (2003) Nemzetközi adásvétel a Bécsi Vételi Egyezmény és az Incoterms tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

András, Béla (2003) Fogyatékosok helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Ágnes (2003) Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Orsolya (2003) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei Magyarországon, különös tekintettel a strukturális munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi, Gabriella (2003) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babenyecz, Mónika (2003) A magyar gyermekvédelmi gondoskodás rendszere, és szabályozásának összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Zita (2003) Az angol partnership. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagrij, Krisztina (2003) A karriertervezés elméleti megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó, Ivett (2003) A nemi diszkrimináció szabályozása a munkaviszonyokban - különös tekintettel a bérdiszkriminációra - az Európai Uniós rendelkezések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakti, Csaba (2003) A halászati és horgászati jog Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Dóra (2003) Személyiségi jog kérdése és a sajtó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Henrietta (2003) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Anita (2003) A betegek jogainak alkotmányos és morális problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Viktor (2003) Az igazságszolgáltatás reformkísérletei a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Andrea (2003) A karriertervezés alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gyula (2003) Eseti döntések és alkotmány az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dr. Tamás (2003) A magyar állampolgár biztosítottak külföldi és a külföldi állampolgár biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásának szabályai, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Krisztina (2003) Az öngyilkosság múltja és jelene történelmi vázlat adatszerű megközelítéssel különös tekintettel Bács-Kiskun és Csongrád megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, László (2003) A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák kártérítési felelősségének néhány aspektusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó, Bernadett (2003) A segélyezés szabályozása és gyakorlata Csólyospáloson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Botond (2003) Az Unitárius Egyház kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Orsolya (2003) A halandóság alakulása Magyarországon A temetkezéssel kapcsolatos szokások és jogi szabályozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi, Gábor (2003) A nemzetközi gazdasági forgalom jogi kerete és feltételei, az univerzális és regionális szervezetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosné Szász, Melinda (2003) A társadalombiztosítási nyilvántartási és nyugdíj rendszer kialakulása, informatikai rendszerük megvalósulása, összefonódásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Szabolcs (2003) Az ingatlan-nyivántartásunk története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi, Eszter (2003) A bírói pervezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bayer, Edit (2003) A lízingszerződés és annak hibás teljesítése a magyar joggyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, László (2003) Együttműködés katasztrófa-, és környezetvédelmi veszélyhelyzetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Péter (2003) Az Európai Unió versenyjogi szabályozása a vállalatok közötti koncentrációk tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tibor (2003) Az információs alapjogok átfogó bemutatása, kiemelt szerepük a közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Boglárka (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benn, András (2003) Az összefonódás fogalmának elemzése az uniós és a magyar jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Ágnes (2003) Totalitarizmuselméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benő, Antal (2003) Menekülés a nyugdíjba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Balajti, Mária (2003) A gyógyászati segédeszköz ellátás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernátsky, László (2003) Az 1992. évi XXII. törvény és a 2001. évi XCV. törvény munkavállalói oldal szemszögéből történő összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdán, Anikó (2003) A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás az Európai Unióban - magyar jogharmonizáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Edit Emese (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazható biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Márta (2003) A kooperációtól a konfrontációig, avagy a hidegháború 1948-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Dr. Zsuzsanna (2003) Irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Ádám (2003) A 2002. évi parlamenti választás arányosságának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Binges, Endréné (2003) Öregségi nyugdíjrendszerek Magyarországon 1929.01.01-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Beatrix (2003) Kerekegyháza település demográfiája - Egy várossá alakulás története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Edina (2003) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócsi, Gyuláné (2003) Az öngondoskodás szerepének erősödése a rendszerváltozás után, alakulása a MÁV munkavállalói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány, Beáta (2003) A munkahelyi diszkrimináció megjelenési formái, különös tekintettel az EU normáira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Ágnes (2003) Beilleszkedési zavarok a fiatalság körében - öngyilkosság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borai, Gergely (2003) Magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Antal (2003) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Balázs (2003) A lakásügy társadalomstatisztikai összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Gyula (2003) A munkaügyi viták típusai, jellemzőik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Katalin (2003) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája, a foglalkoztatáspolitikai pillérek várható érvényesülése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Krisztina (2003) A magyar és német választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Ágnes (2003) A tanúbizonyítás szerepe a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Zoltán (2003) Menekültkérdés az antik Rómában és a modern Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Zsolt István (2003) A halálbüntetés jogelméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Edina (2003) A szociális munka célja, feladata és eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsányi, Brigitta (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Gyulai, Szilvia (2003) Fogyatékos személyek támogatása és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brúszel, Ágnes (2003) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi, Anikó (2003) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során - különös tekintettel a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Butora, Mónika (2003) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek jogaira és kötelezettségeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, Krisztina (2003) Aktív eszközök a foglalkoztatáspolitikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Mihály (2003) A családtámogatások kialakulása, fejlődése, kapcsolata az Unióban nyújtott ellátásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, András (2003) A gépjárművek kibocsátásai az Európai Unióban és Magyarországon, környezetvédelmi jogi megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, János (2003) A családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárándi, Emese (2003) Az emberi méltóságot és a magánélet titkait sértő bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátyi, Csaba (2003) A végrehajtó hatalom sajátosságai a francia félprezidenciális rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békés, Mariann (2003) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Zsolt (2003) Az első egységes magyar nyugdíjtörvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérces, Katalin (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Miklós Péter (2003) A biztosítási jogviszony elbírálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ottilia (2003) A tartósan beteg testi vagy értelmi fogyatékos személyt eltartó családok támogatása a családtámogatási rendszer keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Sára Györgyi (2003) Az öröklési jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Tímea (2003) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csaba, Krisztina (2003) A közigazgatás személyi állományát érintő harmonizációs törekvések az Európai Unióban és a magyar közszolgálati szabályozás, különös tekintettel a köztisztviselői törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csele, Balázs (2003) A társadalom perifériáján élők szociális és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Helga (2003) Teljesítményméréssel kapcsolatos törekvések a közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Boglárka (2003) Otthont nyújtó ellátás a gyermekvédelemben, különös tekintettel annak jogi környezetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csercsicsné Németh, Ildikó (2003) A humánpolitika és a létszámleépítés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserháti, Erika Nóra (2003) A regionális állami támogatások megítélése az Európai Unió és hazánk kapcsolatrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Józsefné (2003) A szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek megelőzésében és korai felismerésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csigi, Nóra (2003) A cégnyilvánosság elve a közösségi és tagállami szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csoma, László (2003) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Attila (2003) Az izraelita felekezetűekre vonatkozó közjogi szabályozás Magyarországon a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Ildikó (2003) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Dorottya (2003) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Gábor (2003) Az Országos Orvosszakértői Intézet felépítése, feladata és az önálló balesetbiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Karsai, Margit (2003) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása a 90-es évek változó gazdaságában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontosné, Szilasi Szilvia (2003) A közszolgálat Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, Bettina (2003) Az agrárágazat állami irányításának főbb jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Barbara (2003) Gyermekek és fiatalkorúak bűnözése valamint büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Mónika (2003) Az angol és a magyar választási rendszer összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Anita (2003) Munkahelyi konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeininger, Mariann (2003) A rendkívüli jogorvoslatok elvi és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Adrienn (2003) A vegyes választási rendszer kialakulása és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czikajló, Gergely (2003) A közigazgatási bíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czin, Lászlóné (2003) A magyar esélyegyenlőség jogi szabályozásának változásai az Európai Uniós jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinke, Erika (2003) A hospice integrálásának lehetőségei az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirkos, Gabriella (2003) Alternatív vitamegoldási módszerek, választott bíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czombáné Magdó, Enikő (2003) A társadalombiztosítás szervezete és irányítása a II. világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czuprák, Tünde (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény, Dr. Tünde (2003) Az ellenőrzés kihívásai, megfelelés az Európai Uniós elvárásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer, Melinda (2003) Az önkormányzati segélyek szerepe a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs, Gergely (2003) A népszámlálás jogi feltételei, különös tekintettel az érzékeny adatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Zoltán (2003) A főbb hitelezővédelmi eszközök a társasági jogban, különös tekintettel a Társasági Törvény 1997évi módosítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni, István (2003) A munkavállalók foglalkoztatásának legújabb formái a magyar munkajogban különös tekintettel az atipikus munkaviszonyra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeniné Donka, Csilla (2003) A gyermeket vállaló családok szociális biztonságának alakulása, a rendszerváltozás óta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Delyné Patocskai, Krisztina (2003) A gyermekvédelmi törvény a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dessers, Beáta (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Tamás (2003) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései, különös tekintettel a hitelezők érdekeit sértő bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Bálint (2003) Embercsempészés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóczi, Julianna (2003) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának fejlődése a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Durmann, Roberta (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Balogh, Andrea (2003) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dömölki, Dr. János (2003) A közigazgatási bíráskodás története és jelenlegi jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel a közigazgatási perekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei, Gyöngyi (2003) Az otthoni szakápolási tevékenység és annak tapasztalatai Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Ildikó (2003) Daganatos megbetegedések alakulási trendje az egészségügyi ellátó rendszer kapacitásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdődi, Zsuzsanna (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, András (2003) Sajtó-helyreigazítás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Jánosné (2003) A közszolgálati jogviszony jelenlegi jogi szabályozása és az ítélkezési gyakorlat alakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Józsefné (2003) Nevelési ellátás, ügyfélszolgálat, ügyfélkör összetétele, összehasonlítása megyei szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mária (2003) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2003) A magyar nyugdíjrendszer magán és önkéntes, kisegítő pénztári elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, János (2003) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejesné Magyar, Barbara (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feke, Anikó Sarolta (2003) Tagok (részvényes) felelőssége, tekintettel hitelezővédelmi szempontokra is. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Katalin Nóra (2003) Az EU és Magyarország támogatási rendszere az agrárium és környezetvédelem területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Orsolya (2003) Befektető-védelem az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felkert-Vér, Irén (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Juhász, Tímea (2003) Az egészségbiztosítási keretében nyújtott baleseti ellátások és balesetbiztostás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filvig, Géza (2003) A választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz, Tünde (2003) A time-sharing szerződésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Harkay, Mária (2003) A makroszintű érdekegyeztetés változásai és megítélése a munkavállalók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Rácz, Franciska (2003) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Font, Éva (2003) A Társasági jog jogharmonizációja különös tekintettel az Európai Gazdasági Érdekvédelmi Egyesülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fonyó, Roberta (2003) Rendszerváltás - legitimáció - média Az I. médiaháború. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Klaudia Grácia (2003) Az öngyilkosság epidemiológiai és pszichológiai háttere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frits, Ramóna (2003) A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Ildikó Éva (2003) Az alakuló menedékjogi szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Csaba (2003) Az egészségügy finanszírozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fáth, Ágnes (2003) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fésű, Gizella (2003) A szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Veronika (2003) A haderőreform alatt álló Magyar Honvédség személyi állományának szociális helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földiné Tomka, Ágnes (2003) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása során az elítéltek nevelése, gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Anikó (2003) A családi pótlékra jogosultak körének változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Zsolt (2003) A nonprofit szervezetek helyzete, különös tekintettel a munka világában szerveződőkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füzesy, István (2003) Régiók Európája, határmenti együttműködések Európában (kiemelten az együttműködések biztonságpolitikai vonatkozásai és az abban résztvevő szervezetek). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Főző, Nóra (2003) A jogos védelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdán, Dr. Marianna (2003) A gyermekbántalmazás helyzete Magyarországon, a gyermekbántalmazással kapcsolatos hatályos jogszabályok vizsgálata, a jogalkotás és jogalkalmazás kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galiba, Ildikó (2003) Fellebbezés az állami adóhatóság határozatai ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galsa, Péter (2003) A korrupció a XX. század végi Magyarországon a kriminológia szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganczer, Tamás (2003) A minimálbér változása, a minimálbér emelésének hatása a kis- és középvállalkozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyeczné Kolárovszki, Erika (2003) Gyógyfürdő "kezelés" és rehabilitáció/Gyógyturizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Andrea (2003) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Judit (2003) A magyar konzuli védelem intézményéről az Európai Unióhoz történő jövőbeli csatlakozás tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Orsolya (2003) Munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés szerepe a közszolgálatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellén, Mariann (2003) A lakáshasználat rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Zsófia (2003) A véleménynyilvánítás szabadsága az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Orsolya (2003) A magzat büntetőjogi védelme - A terhességmegszakítás jogi szabályozása hazánkban és egyes külföldi jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gojdár, Sándor (2003) Az özvegyi nyugdíj története, fejlődése és ellentmondásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Magdolna (2003) Az időskorúak ápolása, gondozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Mile, Anikó (2003) Az özvegyi nyugdíj rendszerének értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gondor, Anna (2003) A lakáskérdés és gazdaság kapcsolódásai Magyarországon statisztikai adatok megközelítésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gorácz, Tímea (2003) Családtámogatási rendszerek európai összehasonlítása az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, Péter (2003) Perorvoslatok és a fellebbezési eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grenitzer, Ildikó Krisztina (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greska, Péter (2003) Perorvoslatok és fellebbezési eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Cecília Éva (2003) Jog és irodalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge, György (2003) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyergyói, Judit (2003) Az irányított betegellátási modell helye és szerepe a magyar egészségügyi rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Döme (2003) Regionális önkormányzati rendszer Olaszországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Szilárd (2003) Munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai D., Helén (2003) A regionális önkormányzati rendszer Olaszországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Andrea (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Patrícia (2003) Az élet, testi épség elleni bűncselekmények, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Réka (2003) A magyar Kft. Az EGK társasági jogi irányelvei tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Sándor (2003) Az etnikai identitás megőrzésének esélyei a dél-alföldi szlovák kisebbség körében (Egy hazai szórvány kisebbség múltjának és jelenének vizsgálata az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györe, Zsuzsanna Melinda (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gádzser, Nóra (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére, gondozására, egészségügyi ellátására és foglalkoztatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Szilvia (2003) Szabadságot korlátozó kényszerintézkedések az új büntetőeljárási törvényben, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gödöllei, Judit (2003) A társasági szerződés érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömör, Iván (2003) Magyarországi urbanizáció aktualitásai, különös tekintettel Budapest esetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöriné Iványi, Dr. Margit (2003) Az örökbefogadás menete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagymási, Kornélia (2003) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete, különös tekintettel funkcióinak változására a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Judit (2003) Jogközelítési tendenciák bemutatása egyes európai uniós tagállamok és Magyarország közigazgatási bíráskodása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Szilvia (2003) Az alkotmányos büntetőjog fogalma a magyar alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Péterné (2003) Gyermekvédelem a szociális ellátások és a gyermekjóléti szolgáltatások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Péterné Vincze, dr. Ildikó (2003) Szolgálatok tevékenysége a család- és gyermekvédelemben - Budapest XI. kerület Humán Szolgáltató Központ. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnalné Kovács, Ildikó (2003) A bilaterális egyezmények szerepe és sajátosságai a magyar társadalombiztosítási jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajzer, Gabriella (2003) Az Európai Unió regionális politikája Magyarország uniós csatlakozása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hambalkó, Dominika (2003) A szövetkezetek jogi szabályozása a jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál, Istvánné (2003) A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál, Róza (2003) Járulékintegráció és adóvégrehajtás tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Kiss, Anett (2003) A közgyógyellátás rendszere és változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanol, Mónika (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti, László (2003) A XXI. század munkajogi és szociális jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti, Viktor (2003) Versengő alapjogok a levéltári kutatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harcos, Mihály (2003) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmathné Bojtor, Anita (2003) Az iskola-egészségügyi ellátás szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Olga (2003) A hozzátartozókról történő gondoskodás a magyar társadalombiztosítás rendszerében, különös tekintettel az 1997. évi LXXXI. törvénnyel bevezetett változásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heinold, Ildikó (2003) Az egészségkárosodásért való munkáltatói felelősség szabályainak történeti kérdései a II. Világháborútól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herbály, Zita (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Pál (2003) Adójogi jogviszony alanyai, az adózók és az adóhatóság főbb jogai és kötelezettségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermanovszki, Anikó (2003) Választás dilemmája Magyarország nyugdíjrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herold, Anikó (2003) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi, István (2003) Az 1928. évi XL. törvény és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hideghéti Bittera, Bernadette (2003) Az amerikai franchise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosy, Annamária (2003) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi, Zsuzsanna (2003) Bérrendszerek és bérformák a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horvát, Szilárd (2003) Jog és film - Az igazságszolgáltatás visszatükröződése a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gábor István (2003) Értékpapírjog és befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, István (2003) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (2003) Igényérvényesítés üzemi baleset alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Zsolt György (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszti, Evelin (2003) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a képmással, és a hangfelvétellel való visszaélés szabályaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Háda, Emília (2003) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hársch, Bernadett (2003) Jog és irodalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Házi, Edit (2003) A barlang, mint védett természeti érték. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Anita (2003) A munkanélküliség pszichés hatásai és megoldási alternatívák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hóka, Anita (2003) Magyarország környezetvédelmi joga az EU-integráció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hőgyes, Szabolcs (2003) Az egészségügyben foglalkoztatottak munkajogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilia, Csaba (2003) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Éva (2003) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Annamária (2003) A családi pótlék története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Inczédy, Anita (2003) A hajléktalan jelenség átfogó elemzése Magyarországon - Különös tekintettel a szegedi intézmények nyilvántartásainak adataira -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ináncsy, Ernő (2003) A római jog továbbélése Európa jogrendszereiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Irsevics, Krisztián (2003) Nemzetközi munkaügyi szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Isaszegi, Katalin (2003) A nemek közötti diszkrimináció tilalmának szabályozása az Európai Unió és Magyarország jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Isaszegi, Sára (2003) Az angol és német választási rendszerek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

István, Lajos (2003) Az egészségbiztosítás és vagyongazdálkodás kapcsolatának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Isztray, Gergely (2003) Feudális törvénykezés, perjog és büntetés-végrehajtás Magyarországon a XIX. század első felében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Zsófia (2003) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Éva (2003) A sztrájkjog alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jeney, Szabolcs (2003) A jog és populáris kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jova, Anikó (2003) A számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anett Irén (2003) Pályaválasztás és perspektívalehetőségek Magyarországon a 90-es években és napjainkban a statisztikák tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csaba (2003) A sajtó és személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Krisztina (2003) A totalitarizmus elméleti megközelítése, a kommunizmus és a fasizmus összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Laura (2003) A fogyasztó büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Mariann (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tibor (2003) A Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszer ügye - A "C" variánssal kapcsolatos kérdéskör. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Ágnes (2003) Laikus bíráskodás az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi, Bálint (2003) A gyógyszerreklám története és hatályos magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabók, Erika (2003) A vagyonvédelem statisztikai elemzése 1998-2003. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalydi, Zita (2003) A pihenőidők a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanó, Péter (2003) Menekültügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karasz, Zsuzsanna (2003) A bírák és a bírói hatalom függetlensége Európában és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Krisztina (2003) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban és a munkaerő-kölcsönzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai, Csaba (2003) A nyugdíjellátás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmek alakulása 1988. január 1-jétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Gabriella (2003) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Róbert (2003) A társadalombiztosítás által nyújtott ellátások a munkavégző képesség átmeneti vagy tartós elvesztése esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Adrienn (2003) Az egészségügy helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Katalin (2003) A családi pótlék rendszerének változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenczei, Henrietta (2003) A munkáltató kártérítési felelőssége az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsuzsanna (2003) Anya- és gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Anikó (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi, Petra (2003) A munka- és pihenőidő szabályozása a magyar munkajogban és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kesiár, Zsuzsanna (2003) Az Európai Unió közös közlekedési politikája, különös tekintettel a közúti közlekedésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kevevári, Edit (2003) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése és ennek ítélkezési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kianek, Richárd (2003) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Katalin (2003) Diszkrimináció az Európai Unió munkaerőpiacán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Tünde (2003) Az Európai Unió és a magyar önkormányzatok kapcsolatrendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Csermák, Magdolna (2003) Az irányított betegellátás modellkísérlete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Alíz (2003) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Annamária (2003) Az okirati bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Csaba (2003) A számítógépes bűnözés elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Endre (2003) Egészségügyi rendszer főbb típusainak nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Erika (2003) A szabadságvesztés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatására, nevelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gyula (2003) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok által folytatott törvényességi ellenőrzés, különös tekintettel a Békés megyei Közigazgatási Hivatal működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tünde (2003) A vertikális korlátozások tilalmába ütközés és ennek következményei különös tekintettel a Közösség rendeleti szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Viola (2003) Az európai büntetőjog egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2003) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klam, Edit (2003) A német GmbH vagyoni viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klambauer, Attiláné (2003) Ellenőrzési tevékenységek ez egészségbiztosítás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klincsik, Melinda (2003) Prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítései, elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kliszek, Ágnes (2003) A szövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, György (2003) Energiapolitika, villamos áram termelés az Európai Unióba lépés előtt Magyarországon- különös tekintettel a megújuló energia hasznosítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolonics, Veronika (2003) A szabadalmi oltalom jelentősége az egyesült Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Éva Margit (2003) A törvényes tartási kötelezettség, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor, Józsefné (2003) Az egészségügyi alapellátás finanszírozásnak gyakorlati problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Vanda (2003) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopcsák, Zoltán (2003) Statisztikai adatok az ezredfordulós magyarországi munkaerőpiacról a KSH felmérésének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsog, Zita (2003) Az agrárjogi szabályozás változásai az EU-hoz való csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Katalin (2003) Az oktatásügy adatainak elemzése a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormány, Zita (2003) Földtulajdonjogi viszonyok alakulása Magyarországon, különös tekintettel a rendszerváltáskor végbement földtulajdoni változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós, Judit (2003) "Kegyes halál" a jogelmélet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosztyu, Tímea (2003) Az európai büntetőjogi integráció egyes kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Andrea (2003) Anyasági ellátások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Aliz (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2003) A szervezett bűnözés problematikájának kriminológiai értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Elvíra (2003) A közforgalmú személyszállítás versenyjogi vonatkozásai az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, György (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2003) Az elektronikus kereskedelem jogi informatikai aspektusokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2003) A hontalanok jogállása napjainkban, különös tekintettel a hazai szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ilona (2003) Menekültek jogállása Magyarországon, különös tekintettel az oktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Judit (2003) Választások és választási rendszerek Közép-Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lajosné (2003) Nyugdíjszolgáltatások alakulása az 1975. évi II. törvénytől a nyugdíjrendszer 1997. évi LXXXI. törvénnyel történő megreformálásáig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Marica Szilvia (2003) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2003) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és a diszkrimináció alkotmányjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zoltánné (2003) Csatlakozás alulnézetből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2003) Az érdekérvényesítés lehetőségei a környezetvédelemben, kitekintéssel az Aarhusi konvencióra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krinyák, Tamás (2003) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristó, Melinda (2003) Nemzetközi közúti árufuvarozás és fuvarozási szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóffy, László (2003) A személyes adatok védelme és az üzleti titok kapcsolatának egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kubovics, Szilvia (2003) Tanúvédelem a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczik, Vera (2003) Az élethez való jog: A méhmagzat jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Krisztián (2003) Az értékpapír dematerializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti, Anett (2003) Fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézetei külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kvasz, Tibor (2003) Euthanázia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádi, Péter (2003) Fogyasztás és életstílus adatai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Andrea (2003) A női munkavállalás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Noémi (2003) A hitelintézetek által nyújtott lakossági kölcsönök és biztosítékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Erika (2003) A BorsodChem Rt. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, László (2003) A betegek önrendelkezési joga a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Miklós (2003) A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés tilalma a munkajogviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Nikoletta (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Róbert (2003) Az önkormányzati hivatal működésének jogi és szervezeti keretei, a kisvárosi modell tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kékesi, Jenő (2003) A katonai büntetőeljárás a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kékkői, Zoltán (2003) A reprezentatív megfigyelés hibája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Képíró, Tibor (2003) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban, különös tekintettel a diplomák kölcsönös elismerésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Csaba Péter (2003) A fogyasztók jogainak érvényesülése és azok garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Tamás (2003) Ausztria helyzete a szabadságpárt választási sikerét és kormányzati szerepvállalását követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Gábor (2003) A magyar és a német választási rendszerek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Könczöl, Rita (2003) Szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Környei, Zita (2003) Az árvák szociális védelmének alap kérdései Magyarországon, Európai Uniós csatlakozás tekintetében, különös tekintettel a pénzbeli ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi, Ádám (2003) A 2002. évi parlamenti választások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köröminé Albert, Andrea (2003) A családtámogatási ellátások a statisztika tükrében a '90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Mónika (2003) A családokat segítő szociális ellátások jogi szabályozásának alapvető rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, Márta (2003) A szabadon mozgó munkavállalók egészségügyi ellátásának szervezése az európai uniós normák tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajtár, Líviusz (2003) A virágkertészetek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Györgyi (2003) A munkaerő közvetítés és kölcsönzés közti jogi különbségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lancsa, Andrea (2003) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lang, Zoltán (2003) Választások és választási rendszerek Lengyelországban 1989-2001. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leier, Zoltán (2003) Egészségügyi reformok és reformtörekvések 1995-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ligacs, Attila (2003) A köztársasági elnök jogállása a nyugati demokráciákban, valamint Közép- és Kelet-európa új alkotmányaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsey, Erzsébet Ilona (2003) Ügyfélszolgálat az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Litavecz, Gábor (2003) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása, továbbá egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Litter, Zsuzsanna (2003) Az atomenergia környezetjogi hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lizik, Zoltán (2003) Az ombudsman működésének főbb tapasztalatai éves jelentései tükrében (1995-2001). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Locsmándi, Judit (2003) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Gabriella (2003) A fizikai munkakörnyezet kialakítása a motiváció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Gábor (2003) Az egészségügyi ellátás szintjei és az egynapos sebészet helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, Boglárka (2003) A magyar környezetvédelmi jog gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lövey, István (2003) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban (valamint a tanúvallomás és sajátosságai). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, Kata (2003) A bűnözés demográfiai vonatkozásai napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Melinda (2003) Az ingatlannyilvántartás főbb kérdései az alapelvek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyarossy, Léna (2003) A FIDESZ és az MSZP 1990-2002. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Istvánné (2003) Martfű fejlődésének bemutatása a szociális ellátások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makszin, András (2003) A hosszútartamú szabadságvesztés hatása az elítéltekre, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martonosi, Éva (2003) Értékpapír forgalomba hozatala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Orsolya (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása az elítéltek oktatása és foglalkoztatása szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matusek, Erika (2003) A munkanélküliség alakulása és helyzete Tolna megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Róbert (2003) A kiegészítő nyugdíjrendszerek koordinációja az Európai Unióban és a magyar jogharmonizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mercz, András (2003) A családtámogatási rendszer történetének bemutatása, a fejlődés folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Merl, József (2003) A büntethetőség elévülésének elméleti és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Ferenc (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel a fiatalkorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalikné Fodor, Rebeka Mária (2003) Az egészségügyi ellátáshoz való jog Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálka, György (2003) Környezet- és természetvédelmi kihívások a Naprendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihók, Zoltán (2003) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban, és az ezirányú reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mike, László (2003) A precedensjog és törvényi jog az angolszász országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Milyacski-Maták, Viktória (2003) Munkaerő-piaci szolgáltatások - Munkaerő-közvetítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mityók, Edit (2003) A lakáskérdés és a jog a mai Magyarországon - adatszerű megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai, Gergely (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsáry, Mónika Márta (2003) A munkaügyi ellenőrzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anikó (2003) Atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Attila (2003) A földvédelem szabályozása a termőföldről szóló és a környezetvédelmi törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Eszter (2003) A munkavállalók szabad mozgásának alapkérdései az Európai Unióban, különös tekintettel a határmenti munkavállalókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ivó Erik (2003) A szabadságvesztés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatására, nevelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Izabella (2003) A munkavállaló fogalmának közösségi jelentése az Európai Bíróság esetjoga alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mónika (2003) A végkielégítés néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Ináncsi, Anita (2003) A halálbüntetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Tünde (2003) Az ápolásbiztosítás bevezetésének lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Munka, Gábor (2003) Urbanizációs tendenciák az új évezred küszöbén az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Levente (2003) Vizsgáztatás az oktatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Emese (2003) A nevelőszülői gondoskodás a magyar gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Tamás (2003) A közlekedési bűncselekmények jellemzői, különös tekintettel a veszélyeztetéssel megvalósuló bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Kiss, Mária (2003) A köztisztviselők előmenetele és életpályája Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Dalma (2003) Hajléktalanok a győri szociális ellátórendszerben - A rehabilitáció esélyei a győri hajléktalanellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Eszter (2003) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete és irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ferenc (2003) Az EU harmadik pillére, különös tekintettel a rendőri együttműködés intézményeire és szerveire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz, Zsolt (2003) Munkanélküliség az elmúlt évtizedekben - Munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban 1990-2003. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Olga Annamária (2003) Perbeszédek a büntetőtárgyaláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Paulina Katalin (2003) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Róbert (2003) Az egészségügy fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (2003) A posztmodern kialakulása és hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Beáta (2003) Munkanélküliség az elmúlt évtizedekben Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csaba (2003) Katonai bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ferencné (2003) A TB-i nyilvántartás, adatbefogadás, adatszolgáltatás az 90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (2003) A magyar családtámogatási intézkedések fejlődése és népesedéspolitikai hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, János (2003) A gazdasági bűncselekmények egyes kiemelt tényállásai: vám, adó és a pénzmosás elméletében és gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Jánosné (2003) Az egészségpénztárak helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Józsefné (2003) A közszféra munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Melinda (2003) A IV. és az V. Köztársaság intézményeinek áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Renáta (2003) Viktimológia, az áldozatvédelem jelenlegi helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zalán (2003) Az eutanázia problematikája és szabályozása hazánkban és más államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2003) Felsőfokú oktatás Erdélyben, különös tekintettel a magyar nyelvű jogászképzésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Dr. Szakáll, Emese Csilla (2003) A gyógytorna jelentősége a rehabilitáció folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Márton, Julianna (2003) Pénzbeli ellátások Magyarországon az egészségbiztosítás szakterületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Krisztina (2003) A szövetkezetek jogi szabályozása a rendszerváltást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Sándorné (2003) Egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Nándor (2003) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novikov, Judit (2003) A hegyközségek szabályozásának és tevékenységének bemutatása a Szekszárdi Hegyközség példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novotny, Petra (2003) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a magyar büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Helga (2003) A szövetkezeti jog tárgya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyergesné Sipaki, Mária (2003) A büntetés-végrehajtás személyi állománya által elkövetett bűncselekmények elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyers, Péter (2003) Parlamenti és önkormányzati választások Szentesen 1998, 2002. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyesev, Zsuzsanna (2003) A természetvédelem hatósági tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyeste, Péter (2003) Az angolszász és a kontinentális eljárásjog ideológiájának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi, Sándor (2003) A határozott idejű munkavégzések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Mariann (2003) Az embercsempészés büntetőjogi megítélése, elkövetési magatartásai, módszerei és az ellene való védekezés eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ákos Pál (2003) Földtulajdon és földhasználat Magyarországon és az Európai Unió államaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Istvánné (2003) Minőségbiztosítás az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zsanett (2003) A gyermekvédelem kialakulása Magyarországon és a családtámogatási ellátási formák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Szeremlei, Erzsébet (2003) Tolna megye mezőgazdasága a két világháború között a jogi szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orcifalvi Vilmosné Handler, Cecília (2003) Egészségbiztosítási ellenőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orcsik, Lívia (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok, különös tekintettel a zálogjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Péter (2003) A számítógépes bűncselekmények Európában és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlánczi Andrásné Mendebaba, Dr. Radmilla (2003) A munkavállalói jogok, különös tekintettel a sztrájkjog szabályozására az európai, illetve a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palkó, Lajos (2003) Az átruházás szabályai, tekintettel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallos, Szilvia (2003) Környezet és egészség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Andrea (2003) Az időskorúak szociális intézményi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Mihály (2003) Az egészségbiztosítási ellátások ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tímea (2003) Privatizáció az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecsét, Orsolya (2003) Az interjúztatás elméleti alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi, Katalin (2003) A szakszervezetek szerepének változása a XXI. század fordulóján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Andrea (2003) Álláskeresési technikák és a munkanélküliség kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petheő, Krisztina (2003) Az egészségügyi dokumentációhoz, az orvosi titoktartáshoz való jog és az egészségügyi adat védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, Erzsébet Margit (2003) A nem vagyoni kártérítés gyakorlati kérdései a munkaügyi bíráskodásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics, György (2003) A szakszervezetek működése és jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics, Klára (2003) A fogyatékkal élő személyek védelme az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pilz, Tamás (2003) USA - Afganisztán - nemzetközi jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pinkert, Márta Zsófia (2003) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Olivér Pál (2003) Az EU kül- és biztonságpolitikájának jogi kérdései; az EU, a WEU és a NATO viszonya, perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné dr. Kurunczi, Magdolna (2003) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Endre (2003) A családi demográfia és a népegészségügy kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piskorskiné Szabó, Erzsébet (2003) Munkaügyi kapcsolatok a változások jegyében a MOL Rt. munkaszervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plavecz, Alexandra Fédra (2003) Munkanélküliség Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pléh, Anikó (2003) Betegjogok, betegjogi képviselők, orvosjogok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogányné Vukman, Andrea (2003) A balesetbiztosítás történeti fejlődése és hatása a megtérítési eljárásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polonkai, Rita (2003) A születések és terhesség-megszakítások arányának változása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Melinda (2003) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Portörő, Zsuzsa (2003) Magzatelhajtás, magzatvédelem, abortusz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posta, Krisztina (2003) Kis- és középvállalkozások alakulása és összehasonlítása a magyar gazdaság és az EU-s vállalkozások között a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgay, Gábor (2003) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pruzsina, Katalin (2003) A személyzeti tanácsadó cégek helye, szerepe a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puchert, Marianna (2003) A hozzátartozói ellátásokban történt változások 1998.01.01-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Mária (2003) Ingatlannyilvántartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Gyula (2003) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Piroska (2003) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczél, Andrea (2003) A fiatalkorú bűnelkövetők korrekciós nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, József (2003) Lakáshelyzet Nyíregyházán az 1990-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pócz, János (2003) Az Európai Unió reklámjogi szabályozásának várható hatása, a csatlakozást követően a magyar reklámjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa, Zsuzsanna (2003) A magyar konszernjogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pördi, Ágnes (2003) A jogi oktatás az oktatási rendszerek tükrében, különös tekintettel az amerikai jogi oktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pőcze, Tünde (2003) Születésszabályozás, családalapítás és együttes hatásuk vizsgálata a magyar, illetve a külföldi családok helyzetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai, Szilvia (2003) Az iskola-egészségügy helye az alapellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Raffay, Bálint (2003) Szociális párbeszéd az Európai Unióban és Magyarországon - A munkaidő európai és magyar munkajogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajki, Anita (2003) A diszkrimináció tilalma a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ratkay, Attila (2003) A gazdasági bűncselekmények újabb szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regős, Attila (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Renfer, Ágnes (2003) Eutanázia, az önrendelkezési és az emberi méltósághoz való jog a hazai szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Resz, Nándorné (2003) Az öregségi nyugdíjak az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Romhányi, Annamária (2003) Szálasi Ferenc politikai pályafutása és a nyilas mozgalom rövid története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyiné Bárdi, Gizella (2003) A munkanélküliség kialakulása, történelmi háttere, alakulása és jelenlegi helyzete Magyarországon, valamint az Európai Unióban, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére - Lépések a megoldások felé. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozmis, Kata (2003) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyai, Krisztina (2003) A munkaviszony megszüntetése a munkáltató és a munkavállaló által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rubóczki, Róbert (2003) Engedély nélküli munkavállalás és az ezzel kapcsolatos idegenrendészeti feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsáli, Pál (2003) A természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi egyezmények végrehajtásának tapasztalatai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Boglárka (2003) A családi pótlék jellegének és szerepének változása a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Béla (2003) A Magyar Államháztartás bevételei különös tekintettel az illetékekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réczi, László (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révfy, Tivadar (2003) Jogharmonizáció az Európai Unió és Magyarország között a vízvédelem területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Rita (2003) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Szabolcs (2003) Őrizet az idegenrendészeti eljárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Beáta (2003) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Sándorné Tóth, Zsuzsanna (2003) "Ellenőrzés" - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak ellenőrzése a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken Heves megyében a társadalombiztosítás ágazati szétválásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarkadi, Anita (2003) Az elítéltek nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarnyai, Zsuzsanna (2003) Lakásviszonyok Magyarországon napjainkban - A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sass, Beáta (2003) A perbeli képviselet és az ügyvédek jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schleisz-Bognár, Attila András (2003) A vagyonszerzési illetékekre vonatkozó szabályozás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Szabolcs (2003) A nemi betegségek népegészségügyi és társadalmi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider, Nóra Judit (2003) Jogállamiság az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében 1990 és 1996 között - különös tekintettel a jogbiztonságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schultheisz, Otília (2003) Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének szociális jogi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, István (2003) A munkaügyi konfliktusok, viták és rendezésük intézményei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők-Pap, Edit Zsuzsanna (2003) Nők a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Katalin (2003) Az eutanázia büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sila, Péter Pálné (2003) A foglalkoztató baleseti megtérítési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siller, Judit (2003) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sima, Beáta Zsuzsanna (2003) Konformitás, alkalmazkodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simkóné Kovács, Éva (2003) Kórház-finanszírozás Magyarországon 1990-2000. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Béla (2003) A számítógépes bűncselekmények - különös tekintettel a szoftver büntetőjogi védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gergely (2003) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka, Mária (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatására, nevelésére és egészségügyi ellátására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Janás, Anna (2003) Az egészségbiztosítás felelősségi kérdései a Fejér megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Judit Rita (2003) A lakáshelyzet főbb jellemzői a rendszerváltás előtt és után különös tekintettel a szociális vonatkozásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Melinda (2003) A kettészakadt Európa korrajza. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (2003) Munkanélküliség Magyarországon a rendszerváltás utáni első évtizedben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siroki, Zsolt Istvánné (2003) A magyar társadalombiztosításban megjelenő baleseti ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Skita, Erika (2003) Perbeszéd, mint beszéd szerepe a büntetőeljárásban - nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skultéty, Éva (2003) A büntetőeljárás alapelveinek rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soltész, Anikó (2003) Munkaügyi viták és rendezésük módjai egy magyar vállalat példája alapján - Tisza Volán Rt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Staub, Zsuzsanna (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stefancsik, Dr. Márta Anna (2003) A versenyszféra, vezető állású munkavállalói munkaviszonyának szabályozása a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner, Jánosné (2003) A szociális ellátatlanság és a nyugellátást igénylők kapcsolati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strassburger, Gyöngyi (2003) A Körös-Maros Nemzeti Park jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Strifler, Enikő (2003) A Nemzetközi és a Magyar Vöröskereszt kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Styaszni, Andrea (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suba, Árpád (2003) Választottbíráskodás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár, Anita (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül pl. az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Krisztina (2003) Nyugdíjreformok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Szilvia (2003) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (2003) Társadalmi devianciák szociálpszichológiai jellemzői - Kapuk egy másik világra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2003) A magyar lakosságot legjobban veszélyeztető rizikófaktorok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, György Endre (2003) Az áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ildikó (2003) Helyünk Európában a demográfiai és társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, József Zoltán (2003) Az általános forgalmi adóval kapcsolatos tipikus adókikerülési, adókijátszási és jogosulatlan visszaigénylési esetek, valamint ellenőrzési nehézségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kinga (2003) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Paméla (2003) A nemzetközi társadalom a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sarolta (2003) A személyzeti tanácsadás elméleti alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Viktória (2003) A fogyatékossággal élő személyek védelmére szolgáló szociális jogi eszközök Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna Adrienn (2003) Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a háziorvosi ellátásra és táppénzre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Veronika (2003) Az Európai Közösség Joga - különös tekintettel a jogforrásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Andrea (2003) A magánnyugdíjrendszer kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Dóra (2003) A munkanélküliség és a munkanélküli ellátás rendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai, Edina (2003) A totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai Lászlóné Egyed, Edit (2003) Környezet-egészségügyi akcióprogram a népegészségügy tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontainé Dr. Kovács, Dr. Judit (2003) Az egészségbiztosítás jogorvoslati rendszere a bírósági gyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Beáta (2003) A termőföldre vonatkozó elővásárlási jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelezsán, Anett (2003) Az áruk nemzetközi adásvétele, különös tekintettel a Bécsi Vételi Egyezmény rendelkezéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeszákné Gönczi, Ilona (2003) Gyógyászati segédeszköz ellátás rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Dr. Csaba (2003) Eutanázia jogbölcseleti szemszögből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Csabáné (2003) A MÁV Rt. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szomora, Zsolt Tamás (2003) A tettességről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szpluvák, Erzsébet (2003) Az idősek egészségi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztoján, Zoltán (2003) A járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztán, György (2003) Köztisztségviselők a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Krisztina (2003) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra és alternatíváira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Száraz, Csenge Gitta (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Ágnes (2003) Eutanázia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Beatrix (2003) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szépkútiné Tóth, Renáta (2003) Egy multinacionális cég átalakulása szakszervezeti szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Zoltán (2003) A mezőgazdasági szakszövetkezetek jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöginé Lajkó, Erika (2003) A kiskunmajsai kistérség demográfiai helyzete és társadalomstatisztikai viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Szabolcs (2003) Az áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szörényi, Nándor (2003) A család szerepe a gyermeknevelésben, a gyermeknevelés hatása a társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sződi, Károly (2003) Választási rendszerek és pártrendszerek összefüggései Kelet-Közép-Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi, Béla (2003) Az Európai Unió munkajogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi, József (2003) Az atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Dóra Georgina (2003) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Enikő (2003) A családtámogatás történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Edit (2003) Aktív és passzív eszközök a munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Erika (2003) Fellebbezés a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Marianna (2003) A szövetkezeti jog és mozgalom Magyarországon a kezdetektől 1947-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Zita (2003) Életátmenetek az időskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Ingrid (2003) A koncesszió és a koncessziós szerződés a nemzetközi szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáray, Balázs (2003) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Attila Alex (2003) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a francia jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Katalin (2003) Szakszervezetek a magyarországi munkaügyi kapcsolatok rendszerében az 1980-as évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringer, Lívia (2003) A 2002. évi választások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi, Izabella Diána (2003) A kollektív szerződések rendszere az Európai Uniós csatlakozás előtt, különös tekintettel a munkahelyi kollektív szerződésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Tünde (2003) A visszafordítás tilalma és alkalmazása Magyarországon és a közösségi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takó, Györgyi (2003) A családi pótlék hatása a gyermekvállalásra, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Gábor (2003) A bíró meggyőzése: perbeszédek és a rájuk kiható tényezők a tárgyaláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Andrea (2003) Totalitarizmus elméleti megközelítései - Latin-amerikai katonai diktatúrák a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Szilvia (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelés, gondozása - A Szegedi Fegyház és Börtön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Béla (2003) A magzat fogalma a büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Tímea (2003) A magyar és svájci munkajogviszony összehasonlítása, különös tekintettel a fiatal munkavállalók védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Ferenc (2003) A bipoláris világ kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkovács, Sándor (2003) Európai normák a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Zoltán (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarné Malatyinszki, Anita (2003) A magzat büntetőjogi védelme - Nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarr, Lajos (2003) A közoktatás helyzete Magyarországon a statisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tenke, Anna (2003) A kínzás tilalmának szabályozása a magyar jogrendszerben az Európai Unió elvárásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tenke, Szilvia (2003) A környezetvédelem hatósági eljárásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teszler, Zoltán (2003) Az agrárágazat állami irányításának jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thurénné Dr. Eördögh, Orsolya (2003) Alsónána község szociális helyzete a XXI. század kezdetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiffinger, Gábor (2003) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, szociális ellátása, rehabilitáció gyakorlati kérdései a Vértesi Erőmű Rt.-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolna, András (2003) A jó hírnév polgári jogi védelme és a sajtó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Marianna (2003) A gyermekvédelmi törvény és alkalmazása a Ferencvárosi Önkormányzat gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Márta (2003) Új utak az egészségmegőrzésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tompán, Veronika (2003) A magyar rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomán, Mihály (2003) A dáciai viaszostáblák kölcsönszerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turopoli, Renáta (2003) A pszichológia alkalmazása a munkahelyi kiválasztási folyamatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turán, Erika (2003) Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tárai, Éva (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Krisztina (2003) A kollektív tárgyalások ergonómiai, szervezési tárgyalástechnikai kérdései egy nagyvállalatnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2003) Moziipar és a versenyjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Emese (2003) A hátramaradotti ellátások alakulása Magyarországon 1928-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gergely (2003) A nemzetközi szabályozó hatóságokra vonatkozó európai uniós követelmények és a magyar hatóság szerepe a hazai hírközlési szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (2003) A nemek között diszkrimináció néhány munkajogi kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit Adél (2003) A migráció és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2003) A tőke szabad áramlása az Európai Unióban, a termőföldszerzés tükrében; a magyar szabályozás összhangja az Unión belüli szabályozással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Viktória (2003) A vadkár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsófia Judit (2003) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2003) A Tanács szerepe az Európai Unió politikai rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2003) A lakáshelyzet alakulása 1998-2002 között a statisztika fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes Hajnalka (2003) Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyes, Tamás (2003) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések - Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Tamás (2003) Munkaviszony megszűnése rendes felmondással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Pauer, Dr. Andrea (2003) Az egészségügyi alapellátás rendszerének alakulása a háziorvosi privatizáció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Ádám (2003) Kapcsolt vállalkozások adóztatásának jogi háttere, gyakorlati megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túrós, András (2003) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1991 és 2001 között adatszerű megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrin, Zsuzsanna (2003) Gyermekvédelmi, családpótló intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbert, Zoltán (2003) Az abortusz jogelméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Zoltán (2003) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárási jogban, különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény bizonyítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajda, Attila (2003) A főkegyúri jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Mónika (2003) A kiegészítő magánnyugdíj-rendszerek működésének alapvető sajátosságai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vancskó, Krisztina (2003) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vanger, Mária Mónika (2003) Diszkrimináció a munkajogban és a hátrányos helyzetű munkavállalókat segítő jogszabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vantara, Edina (2003) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés esetén igénybe vehető társadalombiztosítási ellátások és főbb jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Béla (2003) Teljesítményértékelés, mint a személyzetfejlesztés eszköze a közigazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Edit (2003) A nemzetközi vonatkozású személyi viszonyok szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Róbert (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Szilvia (2003) A munkaszerződés tartalma és módosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Sándor (2003) A bűnüldöző szervek szerepe a gazdasági morál alakításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Titanilla (2003) A gyermekgondozási segély, mint a családtámogatás része. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Viktor (2003) A tanúvédelem Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Koritár, Attila (2003) Az eltűnések és a rendkívüli halálesetek esetén lefolytatott eljárások, mint a rendőrség államigazgatási hatáskörében ellátott feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Róbertné Bécsi, Beatrix (2003) Környezetvédelmi jogunk alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében, különös tekintettel az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás bevezetésére és a levegővédelmi szabályozás alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varsicsné Papp, Ilona (2003) A gyógyszertámogatás alakulása Magyarországon a 90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vashegyi, Zsanett (2003) Álláskeresési technikák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskó, Klára (2003) Mentés és betegszállítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Gergely (2003) A csődbűntett. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsernyés, Irén (2003) A II. világháborús emberveszteség - A demográfiai "hullám csökkenésének kezdete". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Velenczei, Édua (2003) A rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verasztó, József (2003) A munkaügyi központok szolgáltató jellegét erősítő eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Ildikó (2003) Az Európai Parlament szerepe az Európai Unió intézményrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Júlia (2003) Az Európai Unió büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel a pénzmosásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vezsenyi, Krisztina Kiara (2003) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Emese (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Magdolna Orsolya (2003) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viktor, Éva (2003) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Andrea (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Balázs (2003) A kultúra állapota Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vitézy, Fanni (2003) A vadászati jog egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Katalin (2003) A természetvédelem hatósági szervezete és feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Melinda Zsófia (2003) A bírói pervezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Ádám (2003) A családon belül elkövetett nemi bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vásárhelyi, Tünde (2003) Brüsszeli konvenció a joghatóságról, a bírósági ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Istvánné (2003) A fogászati ellátás társadalombiztosítási támogatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Rudolf, Zsuzsanna (2003) Magyarország lakosságának egészségi állapota. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wendler, Márta (2003) Kísérő nélküli kiskorúak jogi helyzete a nemzetközi és a hazai jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zala, Péter (2003) Jogászképzés az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zalka, Alexa (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel az erőszakos közösülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zalka, András (2003) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zinger, Katalin (2003) Gyógyszertárak ellenőrzése a BÉVER Finanszírozó és Vényellenőrző Rendszer segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zlatarov, Eszter (2003) Az Európai Parlament szerepének növekedése megalakulásától a Nizzai Szerződésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zombory, Petra (2003) Rendőri korrupció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Katalin (2003) A Szelidi-tó védetté nyilvánításához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Zoltán (2003) A csődtörvény érvényesülése a gazdasági életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmondné Nagy, Brigitta (2003) Adatvédelem, adatkezelés és adatszolgáltatási kötelezettség az egészségbiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsombok, László Krisztián (2003) Lobby - A közhatalmi döntéshozatal befolyásolásának szabályozása, magyar és nemzetközi gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsákai, Brigitta (2003) A nyugdíjrendszer felépítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zércziné Grill, Krisztina (2003) Balesetbiztosítás az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Csilla (2003) A részvénykibocsátásra irányuló szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Krisztina (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, István Pál (2003) A menedékjogi szabályozás elmúlt évtizedei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Zoltán (2003) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágh, Róbert (2003) Alapvető emberi jogunk a munkához való jog hazai és nemzetközi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, István (2003) A fekvőbeteg szakellátás helyzete Magyarországon, kiemelten az ápolók helyzete, a mátrix-kórház és a minőségbiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árva, Béláné (2003) Köztisztviselő jogviszony szabályozása Magyarországon 1948-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ótott-Kovács, József (2003) Pusztamérges község demográfiai helyzetének bemutatása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Flórián (2003) A munkanélküliség és az illegális munkavállalás a dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újhelyi, István (2003) A közigazgatási eljárási jog fejlődése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:21:56 CEST.