Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2002

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú | Ü | Ő
Number of items: 598.

A

Agárdi, Angéla Ida (2002) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és hatásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ahmed, Zsolt (2002) A fosztogató jellegű bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Norbert (2002) Az emberölés egyes minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andris, Ildikó (2002) A részjegy és az üzletrész problematikája a szövetkezeti jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska, Szilvia (2002) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszky, Magdolna (2002) Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi, Gábor (2002) Az Európai Unió támogatási rendszere, különös tekintettel a Phare programra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Ba, Mariann (2002) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babinyecz, Orsolya (2002) Munkanélküliség 1990 és 2001 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajai, Bernadett (2002) A talajvédelem környezetvédelmi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkóné Hajnal, Edit (2002) A nyugdíjrendszer reformja és változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczy, Ágnes (2002) A lízing helye a szerződések rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Péter (2002) Az ingatlan-nyilvántartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakajsza, Gábor (2002) A munkajogi szabályozás alakulása Magyarországon a második világháború után, különös tekintettel a kollektív szerződésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, László (2002) Szenvedélybetegekkel kapcsolatos gondoskodás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balangó, Zoltán (2002) Az adóvégrehajtás és a járulékintegráció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Edina (2002) Az ingatlannyilvántartás története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Krisztina (2002) Pénzbüntetés és pénzmellékbüntetés a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Dóra (2002) A határontúli nemzettagok jogállásának szabályozása Magyarországon és Romániában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartkó, Gusztávné (2002) A létszámcsökkentés és tömeges létszámleépítés munkajogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon és annak joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Judit (2002) A munkavédelmi feladatok megvalósításának módjainak és eszközeinek sajátossága a világítástechnika és műanyagipar egyes területein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Szilvia (2002) Nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Unió munkaerőpiacán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belukács, Ferenc (2002) Társadalomstatisztikai összehasonlítások: Magyarország helyzete Európában, napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Zita (2002) Nagykőrös büntetőjogi gyakorlata 1794-től 1804-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, András (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása különös tekintettel az elítéltek nevelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Zoltán (2002) A bank és hitelviszonyok polgári jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benczné Metenka, Erzsébet (2002) A vállalati szociális gondoskodás bemutatása a MOL Rt. választható béren kívüli juttatási rendszerén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Bulcsú Balázs (2002) Keresztes háborúk a nemzetközi jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benőné Csúcs, Szilvia (2002) Az alkoholizmus hatása a családi egységre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi Tóth, Sarolta (2002) Az öröklési jog összehasonlító jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Krisztina (2002) A népesedéspolitikai intézkedések hatása a termékenység alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Nikoletta (2002) Fiatalkorúak büntetés végrehajtásának kérdései hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Billo, Kármen (2002) A hidegháború kialakulása - Európa kettészakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biri, Mihály (2002) A szövetkezeti jog fejlődése a rendszerváltás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bistey, Balázs (2002) A zaj és rezgésvédelem jogi szabályozásának egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó, Krisztina (2002) A magyar családok helyzete napjainkban a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Brigitta (2002) A magyar választási rendszer összehasonlítása az angol modellel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Éva (2002) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogyó, Márta (2002) A pártfogó felügyelet és az utógondozás végrehajtásának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Szilvia (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bombay, Annamária (2002) Németország a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Rita (2002) Az életbiztosítás jelentősége napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Daniella (2002) A családi pótlék és iskoláztatási támogatás hatása a gyermekvállalásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borza, Gabriella (2002) Az Európai Unió munkajogi normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzainé Lukács, Mónika (2002) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása és intézményeinek működése a Kunság Volán Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boskóné Szabolcs, Edit (2002) Raymond Aron prognózisa a XX. század utolsó évtizedeiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák, Gábor László (2002) A demokratikus legitimitás problémája Magyarországon 1989-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky, Bernadett (2002) A képviselőtestület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Gábor (2002) A román és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugya, József (2002) Az Európai Unió közös agrárpolitikája avagy egy közös politika változás alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugya, László (2002) Az Egyesült �Államok és néhány tagállamának alkotmánya és a föderáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Emőke (2002) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Katalin (2002) A hosszú tartamú szabadságvesztésre ítéltek fogvatartási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Edit (2002) A gondatlanság a közlekedési bűncselekményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burai, Márta (2002) Lakás élet-minőség ma, a német és a magyar adatok összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Barbara (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Andrea (2002) Anya- és gyermekvédelem kialakulása és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Mariann (2002) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Henriett (2002) A jog játékelméleti problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Róbert (2002) A bankok hitelezési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Viktor Zsolt (2002) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bók, Anikó (2002) Veszélyeztetés a foglalkozás körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna, Csaba (2002) A film jogi szabályozásának gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bősi, Ferenc (2002) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Christian, Martin Ary (2002) A versenyjog időszerű kérdései figyelemmel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Jánosné (2002) Munkaviszony megszüntetésének hazai szabályozása, az európai jogharmonizációs szabályozás jellemző vonásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csabók, Szilvia (2002) A toborzás, kiválasztás és a kultúra összefüggései egy adott vállalat példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Zsolt (2002) A fair eljárás biztosítása a szabálysértési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Ágnes (2002) A magyar-EU versenyjogi jogharmonizáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseke, Zoltán (2002) A tag (részvényes) felelőssége a gazdasági társaságban és a hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengery, Levente (2002) Az Európai Unió közúti közlekedése és a magyar közúti közlekedés integrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Hajnalka (2002) Atipikus munkavégzés az Európai Unióban, Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsel, Attila (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Katalin (2002) A menekültek helyzete Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csitos, Eszter (2002) Az örökbefogadás szabályai Magyarországon és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmás, Ágnes (2002) Eutanázia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, László (2002) A családi pótlék rendszer fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Éva (2002) Magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Pálné (2002) Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák európai tükörképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Etelka Csilla (2002) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos, Péter András (2002) A kutatási szerződés szabályozásának egyes magánjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Dorottya (2002) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Tamás (2002) Az amerikai, az európai és a magyar szabadalmi rendszer hatékonysága a nonprofit eredetű, csúcstechnológiai találmányok ipari hasznosításának előmozdításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya, Andrea (2002) Tanúvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúri, András (2002) Múltrendezés avagy a Berlini Falról leadott lövések büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibere, Ildikó (2002) A közérdekű munka szabályozása és végrehajtásának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czigány, Eszter (2002) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czunyiné Bertalan, Judit (2002) A helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságainak szervezete, működése-szerepe a képviselő-testület munkájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Danyi, Melinda (2002) A munkaerő szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dara, Péter (2002) A humán kontrolling, mint a stratégiai erőforrás-gazdálkodás eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Szilvia (2002) A rendőri korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delnekyné Dr. Zsíros, Márta (2002) Az Európai Unió kábítószerellenes politikája, különös tekintettel az illegális drogkereskedelem elleni kerethatározatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Gábor (2002) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Judit (2002) Veszélyes hulladékok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Zsombor (2002) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Diczendy, Zsuzsanna (2002) A köztisztviselői törvény változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosné Kiss, Edit (2002) Marginális helyzetű csoportok és a többségi társadalom viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Gyöngyi (2002) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombai, Henrietta (2002) A hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szabályozása EU integrációnk tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Dániel (2002) A vallásszabadság egyéni és kollektív gyakorlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donauer, Márk (2002) A kábítószerrel visszaélés bűntettének büntető anyagi és eljárásjogi vonzata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dux, László (2002) Az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása az Európai Unióban (harmonizációs kérdések). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidházi, Richárd (2002) A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása a XXI. század küszöbén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Zoltán (2002) Munkanélküli diplomások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör, Máté (2002) A polgári eljárásjog alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dús, Ilona (2002) Munkanélküliség a kilencvenes években - megoldásának lehetséges módjai, eredményei statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Edőcsné Molnár, Edit (2002) A társadalombiztosítás és a szociális családi támogatási rendszer változásai napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Endrész, Máté (2002) A háztartási vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyhegyi, László (2002) Az elektronikus bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős, Károlyné (2002) A betegjog, a betegjogi képviselő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős, Éva (2002) A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata a munkáltatói felmondási tárgyú jogvitában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Esősi, Krisztina (2002) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Szilárdka Ilona (2002) Munkabérek és bérvédelmi szabályok a gazdasági szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Zsolt (2002) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Bernadett (2002) Betegelégedettség: azaz hogyan érvényesülnek a betegjogok az egészségügyben? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, György (2002) A távmunka, mint a foglalkoztatáspolitika gyakorlati megvalósításának egyik lehetősége magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ilona (2002) Az egészségügy reformjának hatása az egészségügyi szolgáltatásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Mészár, Mária (2002) Az egyes kulturális tevékenységek finanszírozása a változó világban - Szabad a tér: a változó világban a Szegedi Szabadtéri Játékok, mint a város bevételi forrása és, mint kulturális vonzerő, valamint annak finanszírozási furcsaságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Miklós Zoltán (2002) Az ENSZ nemzetközi jogi bizottságának kodifikációs tevékenysége a nemzetközi jogi felelősség terén - A nemzetközi jogsértések fokozatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (2002) Munkaügyi kapcsolatok a közszférában - A szakszervezeti tevékenység a köztisztviselői szférában, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa (ADOSZ) működésének elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérvári, Diána (2002) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Tímea (2002) Szabálysértés miatt eljáró hatóságok, különös tekintettel a rendőrség szabálysértési feladatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Figler, Hedvig (2002) Az Európa Tanács kontroll szerepe a büntetésvégrehajtás felett. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filák, Gábor (2002) Az értékpapír és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Firnigel, Edit (2002) Szolgáltató közigazgatás, teleházprogramok, hivatali modellkísérletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó (2002) Rendkívüli perorvoslatok a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Rácz, Szilvia (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása - Az elítéltek nevelése, foglalkoztatása, gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Zoltán (2002) Gyógyszerellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frank, Antal (2002) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Eszter (2002) Az Európai Unió keleti bővítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fáskerti, Zita (2002) Az Európai Parlament legitimációjának növelése intézményi reformok által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garay, Rita (2002) Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények, különös tekintettel a testi sértésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Ágota (2002) A magyar kábítószerhelyzet és büntetőjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

George P., Simon (2002) Az internetes jogi oktatás az Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Tibor (2002) A magyar közoktatás helyzete a társadalomstatisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Jánosné (2002) Változásmenedzselés a MOL Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerst, Teréz (2002) Drogfogyasztás kezelésének kialakulása és gyakorlata napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Girhiny, Anikó (2002) Modern vállalatvezetők kihívásai az új évezredben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő, Balázs (2002) Lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombás, Boglárka (2002) A büntetőjog és a környezetvédelem kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Attila (2002) Szervezett bűnözés - különös tekintettel a kábítószer-bűnözésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greksza, Gabriella Erzsébet (2002) Személyiségvédelem a polgári jogban különös tekintettel az orvosi tevékenységekkel okozott jogsértésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greskovics, István (2002) Az elektronikus szerződéskötés jogi problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grünwald, Imre (2002) Kiválasztás, ösztönzés és outplacement, mint lényeges HRM építőkövek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gunics, Kinga (2002) Társadalombiztosítás jelenkori szervezete, irányítása, ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt, Richárd (2002) Jövedelmi viszonyok a családokban hazánkban, a társadalom statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győriné Tóth, Erika (2002) Az otthoni szakápolás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győző, Gábor (2002) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Éva Zsuzsanna (2002) A sztrájkjog kialakulása, története, mai hatályos szabályozása - nemzetközi áttekintés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Attila (2002) A gazdasági társaságok átalakulásának közös szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gécs, Anita (2002) Az adatvédelmi biztos tevékenységének és működésének eddigi tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Góg, Erika (2002) Jövőképek az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Göblyös, Péter (2002) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh, Ágnes (2002) Szuburbanizáció Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

H. Nagy, Dániel (2002) Regionális politika az Európai Unióban és Kelet-Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H. Nagy, Judit (2002) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hadobás, Claudia (2002) A köztisztviselői törvény hatálya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Terézia (2002) Adóhatósági határozatok bíróság előtti felülvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajpál, Zsolt István (2002) Narkománok Magyarországon, szociális ellátásuk és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamvas, Ödön (2002) Közbeszerzés a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat gyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyási, Gábor (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hanák, Krisztina (2002) A megváltozott munkaképességűek helyzete, foglalkoztatása és a rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti, Éva (2002) A magánbiztosítás és helyzetének alakulása a monopolhelyzet megszűnésétől napjainkig (1986-tól...). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, Mariann (2002) A viktimológia alapkérdései - különös tekintettel az erőszakos bűncselekmények áldozataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Zsófia (2002) A talajvédelem jogi szabályozásának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Tamás (2002) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosi, Eszter (2002) Pénzbeli ellátások köre, különös tekintettel a gyermektartásdíj megelőlegezésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodossy, Erika (2002) A kábítószerrel való visszaélésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holecska, Katalin (2002) Jövedelmi helyzet a mai Magyarországon, Békés megyei KSH adatokkal való összevetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holánik, Imre (2002) Az értékpapírjog és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horuczi, Szilvia (2002) Pénzintézetek és az elektronikus kereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, István (2002) A büntetőeljárás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nóra (2002) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter Károly (2002) A rendes felmondás jogintézménye, és az ehhez kapcsolódó magyar bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Kepenyes, Edit (2002) Fejezetek a Békés megyei agrárjog történetéből - A szarvasi örökváltság és előzményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Péter (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés, Zoltán István (2002) A magyarországi pénzforgalom jogi szabályozásának sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Zoltán István (2002) A magyarországi pénzforgalom sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illésné Barabás, Krisztina (2002) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Dávid (2002) A Versailles-i békeszerződés egyes rendelkezései az állandó Nemzetközi Bíróság gyakorlatának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Istella, Mónika (2002) Hulladékgazdálkodás az EU csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Itvás, Györgyné (2002) Az 1997. évi nyugdíjreform Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, Zsolt (2002) “Az új nyugdíj-ortodoxia és kritikája”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakus, Csilla (2002) Testünk és az AIDS - Tények és tévedések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancza, Szilvia (2002) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, László (2002) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeney, Andrea (2002) A szövetkezet és a tag vagyoni kapcsolatának jogi szabályozása, a szabályozás vitatott kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Máté (2002) A fogvatartottak alapjogainak biztosítékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tünde (2002) Az Európai Unió és a sport - A magyar sport integrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jáger, Zsuzsanna (2002) Gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Bíborka (2002) Internet és versenyjog az Európai Unióban. Különös tekintettel a vállalkozások közötti elektronikus kereskedelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jókay, István (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Ferenc (2002) A szociális ellátó rendszer Budapest XIII. kerületében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalcsevics, László (2002) A narkománok gyógykezelése és a társadalombiztosítás viszonya Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Andrea (2002) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás, Anita Erzsébet (2002) Az adatvédelmi ombudsman működésének tapasztalatai éves jelentései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Katalin (2002) Polgári eljárásjogunk alapelvei az újraszabályozás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszáné Dr. Horuczi, Zsuzsanna (2002) A Corpus Juris Europae a magyar büntetőjog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsuzsa Ágnes (2002) A munkaviszony jogellenes megszüntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kavalecz, Linda (2002) Az urbanizáció aktualitásai adatszerű megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Balázs (2002) Szerzői jog a digitális korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Klaudia (2002) A nő sérelmére elkövetett családon belüli erőszak, avagy a feleségbántalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Zita (2002) Az eutanázia büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keliger, Linda (2002) Munkanélküliség Magyarországon az elmúlt évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemmer, Orsolya (2002) Minőség és munkaerő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres, Imre (2002) Egyéni és listás választások kapcsolata Szegeden, a három választás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kepenyes, Réka (2002) Civil szervezetek és a környezetvédelem (Mit tehetnek a környezetvédelemmel is foglalkozó civil szervezetek jövőnkért). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztúri Farkas, Csaba (2002) A világpolitikai folyamatok alakulása 1945-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kern, László (2002) A Harmadik Birodalom legitimitása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Katalin (2002) A Beveridge terv alapvető sajátosságai különös tekintettel a nyugellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi, Edina (2002) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Júlia (2002) Gyermekjóléti intézmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zoltán Viktor (2002) A Nemzeti Földalap hatása a földtulajdon- és földhasználati jog alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Elek, Dolli (2002) Állampolgári jogon járó családtámogatások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Anita (2002) A fekvőbetegellátás szerepe és finanszírozása a magyar egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Barna Balázs (2002) A magyar közszolgálati jog változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Judit (2002) Szenvedélybetegségek és kezelésük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Norbert (2002) A hivatásos sportoló munkajogi jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (2002) A hallgatók helyzete a magyar felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2002) Siker a munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Jakab, Árpád (2002) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok az 1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) és a 109/1999. (XII.29) FVM rendelet (Vhr.) alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klamár, Éva Dóra (2002) Öngyilkossággal leplezett emberölés nyomozása, az orvosszakértő jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klein, Henrietta (2002) Magyarország külpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kléger, Viktor (2002) Fúziók szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klúcsó, Anita (2002) Magzatvédelem a büntetőjog vetületében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Knébel, Ágnes (2002) A magyarországi rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Zsolt (2002) Jövőképek az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kokasné Támba, Mária (2002) A családtámogatási rendszer állampolgári jogon Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósné Fekete, Anikó (2002) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Ádám (2002) Laikus bíráskodás Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra, Gábor (2002) Az önkormányzati költségvetési szabályozás megvalósítása Bicske Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Zsolt (2002) Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopcsó, Béla (2002) A koncepciós perek anatómiája Magyarországon (1945-1956). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2002) Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások, különös tekintettel a Büntető Törvénykönyv és a büntetőeljárás módosítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dominika (2002) A nonprofit szervezetek kapcsolata az önkormányzatokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Eszter (2002) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gyula Attila (2002) Az Őrségi Nemzeti Park megalapításának szükségszerűsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (2002) Jogfejlődes az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőseg terén az Európai Unió munkajogában. Kitekintés a magyar munkajogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekményekkel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztián (2002) A magyar Alkotmánybíróság által gyakorolt normakontroll. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (2002) Kapcsolattartás és kommunikáció kérdései az ügyfélszolgálaton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Éva Mária (2002) A szolgálati bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bankics, Rózsa (2002) Munkavállalók védelme az Európai Unió munkajogában valamint a magyar munkajogban és a védelmi jogszabályok megsértése Heves megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bősze, Katalin (2002) Teljesítményértékelési módszer bevezetésének és működésének gyakorlati tapasztalatai egy multinacionális vállalatnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Lődör, Orsolya (2002) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Schnell, Erzsébet (2002) A gyermekek jogainak érvényesülése a családjogi törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Sebestyén, Ildikó (2002) Az európai társasági jogi irányelvek beépítése a magyar szabályozásba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krasnyánszki, Magdolna (2002) A szülői felügyelet és a gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krnág, Hajnalka (2002) Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezete és funkciói a tanácsrendszertől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Attila (2002) A demokratikus legitimitás és a választás szerepe a demokratikus legitimációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, István (2002) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, eltérő sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurai, Györgyi (2002) A magyarországi munkaügyi kapcsolatok hiányzó láncszeme: az ágazati érdekegyeztetés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi, László (2002) A munkaügyi ellenőrzés Magyarországon nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kvasz, Mátyás (2002) Visszaélés kábítószerrel bűntett büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Dr. Péter (2002) Embereken végzett klinikai gyógyszervizsgálatok jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kátó, Anett (2002) Franciaország alkotmánybíráskodása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóti, Mónika Zita (2002) Minőségbiztosítás az EU csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Köteles, Ilona (2002) A munkahelyi diszkrimináció jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczkóné Szécsi, Éva (2002) A betegségek megelőzésének társadalmi szerepe különös tekintettel az ifjúságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladóczki, Gyula (2002) Totalitarizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Dóra (2002) Bevezetés a munkavállalók személyiségvédelmébe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Szilvia (2002) A gazdasági bűnözés egyes kriminológiai kérdései, különös tekintettel a pénzmosásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Andrea (2002) A köztisztviselői törvény hatálya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Bálint (2002) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, István (2002) Pénzbeli ellátások köre, különös tekintettel a gyermektartásdíj megelőlegezésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ledneczki, Melinda (2002) Motiváció, ösztönzés, jutalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes, Villő (2002) Az értékpapírosítás a nemzetközi és a hazai gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászné Szegedi, Ilona (2002) A családok pénzbeli támogatásainak feltételrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lubóczkiné Bató, Katalin (2002) A fekvőbeteg-ellátás szerepe Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsik, János (2002) A kollektív jog. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludvai, Erzsébet (2002) A lízingszerződés a német joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Ágnes (2002) Személyiségvédelem és sajtószabadság - Védelem a sajtó útján elkövetett jogsértésekkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Gábor (2002) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, illetve a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Edit (2002) Munkavállaló nők egyenlő esélyei - a jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincsik, Péter (2002) A vadkárok, különös tekintettel a vad és gépjármű ütközésből eredő károkra és felelősségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Anetta (2002) A szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulásának gyakorisága, különös tekintettel Jászberény lakosságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczi, Laura (2002) Fogyasztóvédelem és versenyjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mag, Melinda (2002) Regionális és helyi választási eredmények elemzése Bács-Kiskun megye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magony, Andrea (2002) Az elítéltek nevelése, foglalkoztatása, gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Éva (2002) A magyar munkajog pihenőidőre vonatkozó szabályainak változásai és harmonizációja az Európai Unió jogával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magó, Krisztina (2002) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban, avagy a védő a nyomozásban és a bírósági tárgyaláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Csaba (2002) A magyar vállalatok átalakulása a rendszerváltozást követően, különös tekintettel a menedzsment szerepére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Erika (2002) A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények megbüntetésére létrehozott Nemzetközi Törvényszék szervezete és eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Éva (2002) A családtámogatási rendszer fejlődése - 1938-tól napjainkig a változások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári, László (2002) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári, Róbert (2002) Az angol és az olasz választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári, Szabolcs (2002) Tagok, részvényesek felelőssége és a hitelezővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maksó, Nikoletta (2002) Eutanázia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosvölgyi, Emese (2002) Igazságszolgáltatási reform a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marozsi, Brigitta (2002) A svéd jóléti állam kialakulása és jellemzőinek bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maszlik, Zsolt (2002) A parlament ellenőrzési jogának eszközei és gyakorlata Magyarországon és más parlamentáris rendszerekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mateisz, Renáta (2002) A polgármesterek helye és szerepe a magyar önkormányzati rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matos, Ferenc Zoltán (2002) Multinacionális vállalatok és a munkaerőpiac szakszervezeti vonatkozásai a rendszerváltás után statisztikai megközelítéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mazzag, Dr. Pál (2002) A munkavállalói részvétel szabályozásának vitatható kérdései egy üzemi tanács működésének bemutatásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maár, Zsuzsanna (2002) A házastársi lakáshasználat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Magdolna (2002) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladatai a változások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálovics, László (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikuláss, Péter (2002) A Kelet-Európai rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milyó, Valéria (2002) Gyermeknevelési támogatási rendszer Magyarországon 2001-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Misbrenner, Nóra (2002) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári, Emese (2002) Demokratikus átalakulás és kormányok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mária Katalin (2002) A Magyar Statisztikai Hivatal története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (2002) Helyünk Európában a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anikó (2002) Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Emese (2002) Orosháza és városkörzetének gazdasági és munkaerőpaci helyzetének elemzése 2000 és 2001 évekre vonatkozóan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ildikó (2002) Menekültek szociális helyzete és ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Judit (2002) Az éghajlatváltozással összefüggő szabályozás kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kinga (2002) A magyar környezetvédelmi jog az EU csatlakozás tükrében (különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Klára (2002) A viktimológia alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Miklós (2002) A környezetért való felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Márta (2002) Az eutanázia a jogbölcselet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Róbert (2002) Az ösztönzésmenedzsment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zsóka (2002) A magyar munkavállalók szabad mozgására vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monosesz, Gabriella (2002) Külföldiek munkavállalása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvay, Péter (2002) A családtámogatási rendszer változása 1990-től, valamint az európai uniós csatlakozás lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai, Botond (2002) Jogharmonizáció és felelősség a korlátolt felelősségű társaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mári, Katalin (2002) Társadalomtudósok az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Lászlóné (2002) Aktív eszközök szerepe a munkanélküliség kezelésében, képzés, átképzés jelentőségét kiemelve (Vizsgálva Kecskemét foglalkoztatási körzetét). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Réka (2002) A kínzás tilalma az alapjogok és a nemzetközi, emberi jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, József (2002) A nem vagyoni kártérítés, mint általános személyiségvédelmi eszköz az immateriális sérelemokozások esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mérai, Andrea (2002) A gyermekvédelem helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Erzsébet (2002) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, politikai, jogi előidézői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zsuzsanna (2002) A jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ádám (2002) Bűnrészesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nadicsán, Zsuzsanna (2002) A szakszervezetek jogai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andor (2002) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (2002) Gyermeknevelési támogatások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, András (2002) Államfői jogkörök a közép-európai országok alkotmányaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Cecília (2002) A szakértő és szaktanácsadó szerepe a büntető eljárásban különös tekintettel a rendőrség és a pszichológus szakértő, szaktanácsadó együttműködésére a nyomozás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csaba (2002) Turisztikai vállalat elemzése a japán sajátosságok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (2002) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (2002) Az egészségügyben zajló privatizáció, kiemelten a praxisprivatizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Kornélia (2002) Az eutanázia problematikája a jogbölcselet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina Márta (2002) A fiatalok, pályakezdők elhelyezkedésének elősegítése, munkajogi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2002) Emberi erőforrás gazdálkodás egy vállalat példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Orsolya (2002) A bevándoroltak jogállásának legfontosabb elemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Rusztem (2002) Önkormányzati társulások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (2002) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagybakos, István (2002) Rehabilitáció és település. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagymihály, Gábor (2002) A sértett-áldozat szerepe és helyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel a viktimológiai kutatások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Kőszegi, Dr. Szabina (2002) A diplomáciai asylum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Anna (2002) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Viktória (2002) Munkavállalói szocializáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novákné Balogh, Katalin (2002) A bírói függetlenség alkotmányos garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyemcsok, Attila (2002) Az ipari szövetkezetek modernizációjának jogi kérdései 1992 előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyeste, Mária (2002) A speciális járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás ismertetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyizsnyovszki, Alexandr (2002) Humanitárius intervenció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyéki, Ágnes (2002) A házassági vagyonközösség megszűnése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíregyházi, Erika (2002) A magyar választási rendszer változásai 1989-2000. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nándori, Virág (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nárai, Lilla (2002) Az 1998.évi országgyűlési választások a Szeged környéki sajtókampány tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némedy, Adrienn (2002) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anikó (2002) Az osztrák Szabadságpárt hatalomra kerülése, és az erre adott válaszlépések az Európai Unióból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anita (2002) A szövetkezeti modellek jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Karola (2002) A magzat büntetőjogi védelme, terhességmegszakítás és magzatelhajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Katalin (2002) A hátrányos megkülönböztetés tilalma megvalósulásának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kitti (2002) Vízvédelem a magyar környezetvédelmi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Renáta (2002) Eutanázia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Zsolt (2002) A jegyző által folytatott birtokvédelmi eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Onozó, Róbert (2002) A magyar parlamenti választási rendszer kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oravecz, Ágota (2002) A köztisztviselői törvény változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ortutay, Miklós (2002) A magzati élet védelméről - A terhesség megszakítás és a magzatelhajtás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osztroluczki, Anita (2002) Egy munkaügyi konfliktus a közszférában (Iskolabezárás: A közoktatás ellentmondásai). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Otta, Andrea (2002) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ozvald, Imola (2002) A csoportfejlődés szociálpszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paczolay, Liliána (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pagács, Csilla (2002) A jaltai rendszer kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotásné Dr. Kállai, Ildikó (2002) Versenyjogunk az Európai Uniós csatlakozás küszöbén, különös tekintettel a kartell-tilalmi szabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Krisztina (2002) Lobbitevékenység az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Norbert (2002) Fasizmus és kommunizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (2002) Személy elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája, különös tekintettel Bács-Kiskun megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsuzsanna (2002) A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paragi, Attila (2002) A bankprivatizáció Magyarországon a 1990-s években, különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbankra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tibor (2002) A szociális dömping alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecznyik, Katalin (2002) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perlaki, Anikó (2002) Minőségbiztosítás az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Attila Mihály (2002) A parlamenti frakciók alkotmányjogi problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Anita Éva (2002) Érdekvédelem és érdekképviselet jogi kérdései az agrárágazatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Csaba (2002) A monetáris politika céljai és eszközei Magyarországon az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Csilla (2002) Értékelemzés a közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Réka (2002) Oktatás, képzés, továbbképzés a Tisza Volán Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Miglécz, Erzsébet (2002) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pirisi, Szilvia (2002) A magyar intézményrendszer és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pojnár, Petra (2002) A munka díjazása a gazdasági, a közalkalmazotti és a közszolgálati szférában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pokol, Balázs (2002) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, József (2002) Az olasz és a magyar választási rendszerek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pongrácz, Brigitta (2002) Az alapellátás, háziorvosi tevékenység és a praxisprivatizáció folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Popvics, Lívia (2002) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posta, Bernadett (2002) A hajléktalanság problémája és kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsonyi, Krisztina (2002) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekub, Éva (2002) A szövetkezeti jogi felelősség alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prikidánovics, Dóra (2002) "Ha hatékony törvényekkel védenék a gyengeséget" Az újszülött sérelmére elkövetett emberölésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Kincső (2002) A javítóintézetek és a javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puzsik, Krisztina (2002) A hontalanok jogállása Magyarországon a hatályos jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, István (2002) Teljesítményértékelés a vállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkó, Ágnes (2002) A betegek jogairól valamint az egészségügyi adatok kezeléséről és védelméről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pály, Péter (2002) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pályi, Sándor (2002) A föld és a földdel kapcsolatos szabályozás néhány időszerű kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páncsics, Sándor (2002) A családtámogatás fejlődése, az egyes változások hatásai a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Ágnes (2002) A toborzás és kiválasztás, mint a személyzetbiztosítás egyik kulcskérdése a Villeroy and Boch Magyarország Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péczely, Attila (2002) A magyar választási rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzeli, Tímea (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása - különös tekintettel az elítéltek nevelésére, foglalkoztatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabó, Olga (2002) A nemzetközi fuvarozás szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pólya, Gábor (2002) Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása, tárgya és tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rapi, Ildikó (2002) A kollektív jog elméleti és gyakorlati kérdései (különös tekintettel a kollektív jogvitákra és az érdekvitákra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ravasz, Márta (2002) A munkaügyi viták Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rehák, István (2002) A hidegháború évei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Román, Anita (2002) A halálbüntetés és alkalmazhatóságának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Román, dr. Éva Beatrix (2002) A köztisztviselők munkaviszonyának egyes kérdései - különös tekintettel a 2001. évi XXXVI. törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rusa, Marianna (2002) A munkaügyi kapcsolatok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábai, Ibolya (2002) A jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldiek jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Andrea (2002) A magyar jogászság jogszociológiai szempontból - különös tekintettel a jogászképzésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Tibor (2002) A személyes szabadság és a mozgásszabadság korlátozása a külföldiek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai, Ágota (2002) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet - International Labour Organizatione. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Barbara (2002) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádóczi, Mónika (2002) Áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rágyanszki, György (2002) A pártfogó felügyelet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rétháti, Zoltán (2002) A befogadott. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réti, Nóra (2002) A számvevőszéki ellenőrzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Imre (2002) A gazdasági társaságok belső működésével kapcsolatos törvényi tényállások. (A Btk. 298/A., 298/B., 298/C. es 289. s-i. Különös tekintettel a számviteli fegyelem megsértésének vétségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Attila (2002) A munkanélküliség alakulásának sajátosságai Bács-Kiskun megyében 1991-2001. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sabján, dr. Eszter (2002) Az egyéni és a társas vállalkozások járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi, Gyöngyi Krisztina (2002) Foglalkoztatáspolitika és munkaerő-gazdálkodás a '90-es évektől Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Savanya, Norbert (2002) A közlekedési bűncselekményekről általában és az egyes elkövetési formák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schiffner, Imola (2002) Nemzetközi jog, EU jog, belső jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schneidler, Hella (2002) A magyar agrár-érdekképviseletekről, különös tekintettel az agrárkamarákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Ágnes (2002) A felszámolási eljárásról a jogszabályok és a gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Petra (2002) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Sándor (2002) Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés jellemzői és a balesetbiztosítás alapján járó társadalombiztosítási eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sergyán, Barbara (2002) Jogközelítés a büntetőjog területén az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Andrea (2002) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Judit (2002) A magyar környezetvédelmi jog az európai integráció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka, Gábor (2002) Regionális politika Írországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Attila (2002) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soczóné Farkasinszki, Ildikó (2002) Társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában - Hunya-Örménykút Intézményi Társulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solti, Ágnes (2002) Az Európai Unió társasági joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi, Ilona (2002) A helyi önkormányzat hivatalának szervezete és funkciói - Békés megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somlai, Tímea (2002) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Réka (2002) A foglalkoztatási szerkezet átalakulása a 90-es években Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Ágnes (2002) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Csikós, Szilvia (2002) Az Európai Unió és Magyarország foglalkoztatáspolitikai irányvonalainak összehangolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spániel, Eszter (2002) Ifjúság elleni bűncselekmények és elhatárolási kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Striegl, Péter (2002) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó, Krisztina (2002) Magyarország és az Európai Unió kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sum, Szabolcs (2002) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Susán, Angelika (2002) Az információs önrendelkezési jog érvényesülése különös tekintettel az egészségügyi adatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Susánszki, Kornél (2002) Az eutanázia etikai és jogi dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Svébis, Katalin (2002) A rendkívüli felmondás szabályai a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Tamás (2002) A vallásszabadság mint alkotmányos alapjog és szabályozása hazánkban az elmúlt évtizedekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Ágnes (2002) Az Európai Unió munkanélküli ellátási rendszerének megvalósítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadosné Tóth, Mária (2002) A hajléktalanság okai a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn (2002) Értékpapírok és a budapesti értéktőzsde. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Aletta (2002) A Szolnoki Cukorgyár Rt. foglalkoztatáspolitikája, tevékenységéhez kapcsolódó emberi erőforrás biztosítása, különös tekintettel az üzemidőszakra (kampányra). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Balázs (2002) A büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának feltételei és akadályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csabáné (2002) Az Államigazgatási Törvény szabályainak érvényesülése a nyugdíjjogszabályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (2002) Az adatvédelem gyakorlati problémái, különös tekintettel az egészségügyi adatvédelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Fülöp (2002) A hidegháború lefolyása szovjet szemszögből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mária (2002) Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Szilvia (2002) A tanúvédelem intézménye a büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Szilvia Edina (2002) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzgazdálkodása, különös tekintettel az oktatási intézményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Vilmos (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zita (2002) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Balázs, Mónika (2002) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Benkó, Ágnes (2002) Földtulajdon, különös tekintettel a rendszerváltásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Hegedűs, Tünde (2002) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Jámbor, Eszter Júlia (2002) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2001. július 1-jei módosításának gazdasági, jogi és egyéb előzményei, indokai, a köztisztviselői életpálya lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szajbély, Katalin (2002) A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zsolt (2002) Szenvedélybetegségek Magyarországon, szociális ellátásuk, valamint a velük kapcsolatos jogszabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Zoltán (2002) A munkaügyi jogviták eljárási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Árpád (2002) Az Európai Unió környezetvédelmi szabályainak érvényesülése a MOL Rt. vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Ágota (2002) Kommunizmus és fasizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Mónika (2002) Számvevőszék az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelei, Pál (2002) Az előzetes letartóztatás a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi Horváth, Erika (2002) A büntetés-végrehajtás feletti kontrollrendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, Kornél (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentirmai, László (2002) Az internet és a jog kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Csaba (2002) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései különös tekintettel a közúti baleset okozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Tímea (2002) A jaltai rendszer kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szili, Szabolcs (2002) A közszolgálati jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, András (2002) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Barnabás (2002) Világpolitikai folyamatok 1945-től napjainkig - A jaltai világrend kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szimicsku, Zsolt (2002) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirmai, Renáta (2002) A környezetvédelem gazdasági alapjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sziráczki, Imola Kincső (2002) Egy biztosító alapítása a biztosítási törvény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankovics, Erika (2002) A fiatalkorúak büntetés végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Gábor (2002) A jogászság struktúrája az angolszász országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Mária (2002) A helyi önkormányzati rendeletek átvilágítása közösségi jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Írisz (2002) A felelősség kérdése a nemzetközi adásvételi szerződésekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széplaki, Orsolya (2002) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Péter (2002) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Róbert (2002) Termőföld tulajdoni viszonyaink változása a rendszerváltást követő évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilvia (2002) A magántulajdon földjogi szabályozása 1990-től. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfrány, László (2002) A hidegháború. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sápiné dr. Török, Magdolna (2002) Nyugdíjrendszerek az Európai Unióban és a magyar szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárai, Brigitta (2002) Munkaerő-áramlás az Európai Unióban, várható hatása a magyar csatlakozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárga, Emil (2002) Magánnyugdíjpénztárak szerepe a szociális hálóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei, Zsuzsanna (2002) Hajléktalan-ellátással kapcsolatos állami kötelezettségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Gergely (2002) A parlamenti ellenőrzés Kelet-Közép-Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sülle, Dorottya (2002) A református egyház zsinatpresbiteri elveken nyugvó egyházszervezetének kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sőreg, Zoltán (2002) A koncessziós szerződés és alkalmazása a hírközlés területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tahon, Róbert (2002) A magyarországi rendszerváltozás külpolitikai feltételrendszere (Az államszocialista kísérletek bukásának összefüggései és ellentmondásai). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Hajnalka (2002) A családtámogatás kialakulása és gyakorlata napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, István Tibor (2002) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Orsolya (2002) Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása és rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Péter (2002) A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tallér, Szilvia (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Ágoston (2002) Csoportos létszámleépítés és outplacement Magyarországon és a fejlett piacgazdaság országaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tapasztó, Magdolna (2002) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi drog- és alkoholvizsgálatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarics, Csilla (2002) Börtönügy az Európai Unióban, különös tekintettel Nagy-Britanniára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telegdi, Éva (2002) Rendszerváltó szakszervezetek - a LIGA története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Telek, István (2002) A vámjog alkotmányossági kérdései az elmúlt évtizedben Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Judit (2002) Az alternatív vitamegoldási rendszerek szerepe a munkajog területén, különös tekintettel a magyar gyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tercsi, Barbara (2002) A lakásviszonyok regionális jellemzői Magyarországon és Nagy-Britanniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tereny, Nóra (2002) Jog és erkölcs a gyógyszerkísérletek hátterében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tikász, Orsolya (2002) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszavölgyi, Gyöngyvér (2002) A legfelsőbb bíróság szerepe a jogrendszerben a jogszociológia szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolvay, Csaba (2002) Az ügyészség alkotmányos helyzete és kormány alá rendelésének alkotmányjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomasovszki, Anna (2002) A baleseti pénzbeli ellátások a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombátz, Gábor (2002) Vidékfejlesztés a dél-alföldi régióban különös tekintettel a foglalkoztatási adatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomka, Zsuzsanna (2002) Egyenlő esélyek a nők munkaviszony létesítésénél az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Sára (2002) A magyar környezetvédelmi intézményrendszer kialakulása, fejlődése és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trecskó, János (2002) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a változások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tácsik, Réka (2002) Szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (2002) A Dél-Alföld gazdasági növénye: a fűszerpaprika. Munka, vagy jövedelem? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Boglárka (2002) Református egyházkormányzat központi irányítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Brigitta (2002) A szülői felügyeleti jog tartalma, megszüntetése, szüneteltetése, valamint gyámhivatali alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edit (2002) A fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (2002) Az Európai Közösség SAPARD programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (2002) A narkománok gyógykezelése és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (2002) A hidegháború kialakulása - Világpolitikai folyamatok a második világháborútól az 50-es évekig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2002) Személyiségi jogok érvényesülése a munkajog területén, különös tekintettel az adatvédelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, József (2002) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2002) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztián (2002) Kistérség, megye, régió - A magyar önkormányzati rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szabolcs (2002) Az emberölés alap- és minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tünde (2002) A közszolgálat kialakulása és fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Krizsai, Anita (2002) Az atipikus munkavégzési formák jellemzői az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Taska, Marianna (2002) A vezetés egyik funkciójaként működő ellenőrzési rendszer a nyugdíjbiztosításai ágazatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Orsolya (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik, Andrea (2002) A munkaügyi viták megoldásának alternatív eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvaros, Ildikó (2002) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása, különös tekintettel a szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ugrin, Dániel (2002) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbert, Mónika (2002) Az Európai Uniós irányelvek alkalmazásának kérdései a magyar munkajog harmonizációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vaczula, József (2002) Gazdasági bűncselekmények különös tekintettel a csődbűntettre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Enikő (2002) Eutanázia, önrendelkezési jog, emberi méltóság a hazai jogi szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Erika (2002) Az angol jogrendszer főbb vonásai és az európai precedensjog jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Fruzsina (2002) Az esküdtek kiválasztásának jogszociológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Mónika (2002) A totalitarizmus problémája: Fasizmus és kommunizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Péter (2002) Az állam és az egyház kapcsolatának lehetséges modelljei - különös tekintettel a világnézetileg semleges államra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ágnes (2002) Fiume speciális nemzetközi jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varsányi, Károly (2002) Környezetjog és benne a levegőtisztaság-védelem, fogalma, globális kialakulása, valamint helye az Európai Unióban és a mai magyar jogrendben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Márton Zsolt (2002) AZ EUROPOL Magyarország csatlakozási folyamata a szervezethez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskó, Róbert (2002) A nyugdíjak és nyugdíjrendszerű ellátások hatása az életformára, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Nóra (2002) Törvényen alapuló tartás kérdései napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viberál, Péter (2002) A betegek jogai és kötelezettségei Magyarországon és külföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián, Róbert (2002) A magyarországi lakáshelyzet (1996-2001) nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Anita Szilvia (2002) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, István (2002) Társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virányiné Horváth, Mónika (2002) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Válik, Andrea (2002) A magánvádas eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várda, Eszter (2002) A számítógépi programalkotások szerzői jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, István (2002) A halálbüntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Zsolt (2002) Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési feladatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Zsófia (2002) Magyarországi médiatörvény az európai uniós csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vétek, János (2002) A személyek szabad mozgása és szociális védelmük az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Attila (2002) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - különös tekintettel a rablásra és a kifosztásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Attila Balázs (2002) Magyarország NATO tagsága és ennek közjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Gabriella (2002) A környezetvédelmi jog nemzetközi dimenziója, az Európai Unió környezetvédelmi politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, István (2002) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Máté Zoltán (2002) A köztisztviselőkre vonatkozó felelősségi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wayda, Dr. Kornélia Emma (2002) A magzat büntetőjogi védelme és a humán klónozós jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wágner, dr. Angelika (2002) A versenykorlátozó megállapodások egyes kérdései hazánkban és az Európai Közösségekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar, Péterné (2002) A szociálpolitika megvalósulása egy önállóvá vált településen Algyő községben különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zakarné Tóth, Brigitta (2002) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zlatniczkyné Dr. Molnár, Zsuzsanna (2002) Európa és az euró. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zseák, Mária (2002) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldos, Csaba (2002) A magyar természetvédelem és jogi szabályozása, különös tekintettel a védett növény- és állatfajok speciális védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsurzsáné Ölbey, Flóra (2002) A halálbüntetés a büntetési elméletek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsúnyi, Edit (2002) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban, különös tekintettel a bérezésre és a nemek közötti különbségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zátrok, Mónika (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ződi, Zita (2002) Gondolatok az Európai Unió társasági joga körül, különös tekintettel a magyar EU csatlakozás társasági jogi aspektusaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Vera (2002) Kiküldetés, kirendelés, különös tekintettel a magyar munkavállalók németországi kiküldetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádók, Andrea (2002) Regionális és helyi választási eredmények elemzése Hódmezővásárhelyen 1990-2000. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai, Judit (2002) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árváné Takács, Mónika (2002) A kollektív szerződések kialakulása és elterjedése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Értékes, Tamás (2002) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Réka (2002) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a tájékoztatási kötelességre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Anita (2002) A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepe és tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Orsolya (2002) A megyei gyámhivatal jogállása, feladatai. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyámhivatal tapasztalatai tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös, Ágnes (2002) Eutanázia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újvári, Márta (2002) Az abortuszkérdés alakulása Magyarországon a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürge, Sándorné (2002) Baleseti ellátások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ürmös, Ferenc (2002) A nem vagyoni kártérítés aspektusairól a testi épség sérelme körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őrhalmi, Beatrix (2002) Családi pótlék rendszerek fejlődése kialakulástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Őri, Viktória (2002) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:22:01 CEST.