Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2001

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú
Number of items: 488.

A

Albert, Krisztina (2001) Humánerőforrás gazdálkodás - különös tekintettel a képzésre, továbbképzésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Mihály (2001) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi, Henrietta (2001) A birtokrendezés megvalósításának jogi háttere az Európai Unió elvárásai szerint. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi, Lászlóné (2001) A hegyközségek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Edit (2001) A külföldiek munkavállalása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Miklós (2001) Régiók Európája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Réka (2001) Genetika és kriminalitás ("A vérünkben van, amiről a gének mesélnek."). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Tamás Róbert (2001) Debrecen Szabad Királyi város közigazgatása és közgyűlése 1848-49-ben. Az európai regionalizmus kezdetei Kelet-Magyarországon és Erdélyben (1850-1880). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Adrián (2001) Raymond Aron totalitarizmus-elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Vanda (2001) A magzat büntetőjogi védelme és az újszülött megölése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Tóth, Mariann (2001) A diszkrimináció tilalma az Európai Unió munkajogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Hajnalka (2001) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajzáth, Edina (2001) Környezetvédelmi jogunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Szilvia (2001) Nők által elkövetett bűncselekmények, kiemelten a család és ifjúság elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Bernadett Anna (2001) Diszkrimináció a munkavállalásban - Nők egyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Péter András (2001) Az európai biztonsági rendszerről: A Helsinki Értekezlet előzményei és eredményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Tímea (2001) A tag (részvényes) felelőssége és hitelezővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baneth, András (2001) Az Európai Unió és az Európai Tanács kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Jánosné (2001) A nyugdíjrendszer kialakulása és szolgáltatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsainé Érsek, Rita (2001) A polgármester és a jegyző (körjegyző) jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Gábor (2001) Urbanizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik, Anita Csilla (2001) Az erdőkre vonatkozó jogi szabályozás néhány kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batuska, Krisztina (2001) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, Bernadett (2001) A siker útján: az MRP győzelme (Munkavállalói Résztulajdonosi Program a Herendi Porcelánmanufaktúra Részvénytársaságnál). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Áron (2001) Eutanázia, az emberi méltóság és az önrendelkezési jog kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Áron (2001) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsy, Sándor (2001) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Andrea (2001) A magzati élet védelme, tiltott magzatelhajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bella, Ferenc (2001) Kistelepülési önkormányzatok jellegzetességei, különös tekintettel Szabadhídvég községre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Csaba (2001) A bankhitelek biztosítékai és ezek szerepe a hitelezés folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, József (2001) A termékfelelősség jogintézményének bemutatása, valamint magyar és Európai Uniós szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Petra (2001) Munkaügyi kapcsolatok a DUNAFERR Rt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Besey, György (2001) Szuicídiumok társadalmi és demográfiai jellemzőinek alakulása két magyarországi megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Felícia (2001) A társasháztulajdon jogi szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bittmann, Lilla (2001) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blum, Erika (2001) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Eszter (2001) A női bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Annamária (2001) Kollektív szerződéses rendszer kialakulása és hatályosulása a hazai és nemzetközi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Zsuzsanna (2001) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Krisztina (2001) Az eutanázia etikai és jogi dilemmái. Pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Zoltán (2001) A római hadsereg szerepe az antik Róma politikai berendezkedésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borboly, István (2001) A polgármester, a falu meg a közösség: a falusi politizálás laboratóriuma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, György (2001) A változások fő irányai a Különös részben, az 1993. évi XVII. tv. és az újabb törvényi módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ágnes (2001) Az időskorúak szociális ellátórendszere - kiemelten Szeged Megyei Jogú városban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Adrienn (2001) Szociális párbeszéd Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Gergely (2001) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Edina (2001) A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Gyöngyvér (2001) Igazságszolgáltatási reform a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Tibor (2001) Alapjogok és alkotmánybíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Horváth, Mihály (2001) Az oktatásügy megtérülési rátái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánkúti, Ágnes (2001) Az Európai Unió egyéni munkajoga - Az Európai Bíróság jogalakító szerepének kiemelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Gábor (2001) Etikai Kódex - gazdaság az etika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka, János (2001) A jogi transzplantok és a jogharmonizáció elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bónácz, Rita (2001) Öregségi nyugdíjrendszerünk változása, fejlődése a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Levente (2001) Környezetvédelmi felelősség az Európai Uniós csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bődi, Zsófia (2001) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csató, Sándorné (2001) Az egészségügy és a kötelező egészségbiztosítás, szerepük a lakosság egészségi állapotában, ellátásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (2001) Foglalkoztatáspolitika és munkanélküliség különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserkúti, Zoltán (2001) A hajléktalanok munkaerőpiaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillik, Tamás (2001) A biztosítási rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizma, László (2001) Alkotmányos alapelvek és alkalmazásuk az USA joggyakorlatában, a Legfelsőbb Bíróság helye, szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Nikolett (2001) A helyi önkormányzatok Európai Uniós integrációjának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Péter (2001) A termőföld jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Dóra (2001) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csurgóné Országh, Mónika (2001) A földtulajdonjog és a földhasználati jog változásai egy település tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákányi, Mónika (2001) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, foglalkoztatási rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csávás, Margit (2001) Munkavállalói érdekvédelem Békés megyében a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cséfán, Tamás (2001) A stratégiai és az üzleti tervezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csővári, István (2001) A jogi realizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csűri, Gábor (2001) Az Egyesült Államok alkotmányfejlődése, különös tekintettel egyes szabadságjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Rita (2001) A foglalkoztatás növelésének új stratégiája az EU-ban a kis- és középvállalatok támogatásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakóné Vámos, Eszter (2001) A Vasutas Önkéntes Támogatási Alap története és gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Gábor (2001) Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapjai az Alkotmánybírósági határozatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédy, Edina (2001) Az Európa Unió kábítószer-politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czin, Lászlóné (2001) A jogharmonizáció megvalósulása a munkajog területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czira, Melitta (2001) A magyar külpolitika 1994-1998 között a Parlamentben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor, Anita (2001) A szankció jogszociológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos, Andrea (2001) A munkavállalók érdekeit védő jogi szabályozás a magyar munkajogban és az Európai Közösség jogában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dallmann, Ditta (2001) A középiskolások pályaválasztását befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danis, Anna (2001) A kegyes halál erkölcsi és jogi megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Dóra (2001) A magzat és az újszülött büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darkó, Katalin (2001) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darukáné Huszti, Andrea (2001) A munkavégzésre irányuló jogviszonyok fajtái, elhatárolása és létesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Erzsébet (2001) A családi pótlék története az elmúlt huszonöt évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, László (2001) A magyar kormányok legitimitása 1848-tól a választójog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Draveczky, Júlia (2001) A jogharmonizáció elméleti kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz, Zsuzsa (2001) A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek kapcsolata a MÁV Rt.-nél a bértárgyalások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa, Gábor (2001) Az értékpapírok és a befektetők védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ember, Alex Frigyes (2001) Az esélyegyenlőség érvényesülésének néhány alapkérdése az EU munkajogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endl, Gábor István (2001) A mezőgazdaság üzemi és tulajdoni szerkezetének átalakulása hazánkban és helyzete az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erhardtné Bernáth, Henrietta (2001) Lakáshitelek és a lakáshoz jutás költségei Magyarországon, az állami segítségnyújtás adatai alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fantoly, Zsanett (2001) A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Viktor (2001) A református egyház szervezeti kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fark, József (2001) Viktimológia és áldozatvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Edina (2001) Az áldozat a kriminológiában, különös tekintettel a nők és a gyermekek szexuális viktimizációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Judit (2001) A társadalmi beilleszkedés lehetőségei, esélyek az értelmi fogyatékos emberek életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Kinga (2001) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva (2001) A humánerőforrás gazdálkodás megvalósulása a Danubius Hotels Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Csamangó, Erika (2001) A természetvédelem és a nemzeti parkok jogi fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Gizella (2001) A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntetések és intézkedések helye, történeti áttekintése és alkalmazásának hatékonysága a magyar büntetőjog rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Annamária (2001) Latin-amerikai baloldali diktatúrák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feith, Helga (2001) Magyar és német jogászhallgatók motivációs vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Edit (2001) A szenvedélybetegségek jelentősége - különös tekintettel az anorexia és a bulimia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Krisztina (2001) Munkaügyi kapcsolatok a rendszerváltás után Magyarországon (az Alföldi Porcelán Edénygyár Rt. tükrében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenesi, Gabriella (2001) A környezetvédelem és a klímavédelem jelentősége napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Edéné (2001) A tranzitfoglalkoztatás, mint munkaerő piaci és társadalmi re/integráció Zala megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Krisztina (2001) Egy multinacionális cég munkaügyi kapcsolatai (A Philips Kft. Components Személyügyi Osztályának tevékenysége a fizikai állományban foglalkoztatottak vonatkozásában). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Krisztina Diána (2001) A nyomozás szabályainak összehasonlítása az 1973. évi I. törvény és az 1988. évi XIX. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy, Nóra (2001) Lakáshitelek: hitelezési gyakorlat 2000-2001-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor, Gabriella (2001) A munkaügyi központok társadalmi, gazdasági szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor, Katalin (2001) Betegelégedettségi vizsgálat a Csongrádi megyei táppénzesek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor, László (2001) A helyi önkormányzat hivatalának szervezete és funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filep, Attila (2001) A szabadságvesztési eljárás és a bírói út igénybevétele. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Nóra (2001) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Selényi, Szilvia (2001) A betegjogok érvényesülése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fojtik, Gyula László (2001) A szövetkezetek modernizációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Miklós (2001) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, társadalmi és politikai előidézői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forráskúti, Viktor (2001) Arányosság és stabilitás a magyar, a lengyel és bolgár választási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fráter, Mariann (2001) A méhészet jogi kérdései az agrárszektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Ildikó (2001) A presbitérium szerepe az egyházkormányzatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Imréné (2001) Az öregség társadalmi kezelése a nyugdíjrendszerek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Szabolcs (2001) A termőföld tulajdonjoga és használata az EU-hoz való csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földváry, Csaba Lajos (2001) Számítógépes bűncselekmények és bűnözés különös tekintettel az Internetre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fölföldi, Klára (2001) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Viktória (2001) Az USA nyugdíjrendszere és a reformjára irányuló javaslatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos, Henriett (2001) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó, Roland (2001) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerencsér, István (2001) A német és a svájci alkotmányba foglalt alapvető jogok, különös tekintettel a szabadságjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geri, András (2001) Változások az egészségbiztosítás készpénzellátásaiban a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Getta, Tamás (2001) Az értéktőzsde jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gregus, Beatrix (2001) Az oktatás helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubány, Szilvia (2001) A pártfogói felügyelet és a közérdekű munka végrehajtása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guglova, Gyöngyi (2001) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gurzóné Benedek, Dr. Mária (2001) Korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, László (2001) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyevikiné dr. Szauter, Hilda (2001) Az európai integráció és a civil szervezetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulay, Zoltán (2001) A MEH, mint államigazgatási szerv különös jogállása és a hatósági ár problematikája a villamosenergia ellátási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurik, Anita (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Ottilia Anikó (2001) A szegénység szociálpolitikai megítélése és kezelése Magyarországon a 90-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkó, Rita (2001) A volt Jugoszlávia felbomlása az Európai Közösség/Európai Unió szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györe, Dóra (2001) A büntetőjogi szankciók kérdései a fiatalkorúak büntetőjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi, Attila (2001) Az Alkotmánybíróság szerepe a jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Áron (2001) A nemzetközi kapcsolatok enyhülése a hidegháború során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Kinga Orsolya (2001) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi, Balázs (2001) A képviselők választásáról szóló törvény története 1989-től 1994-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Göde, Mariann (2001) Az esküdtbíráskodás jogszociológiai megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Anita (2001) A magyar vasút történetének leghosszabb, kivételes sztrájkja, 1999-2000. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajducsák, Lászlóné (2001) Az egészségügyi alapellátás megszervezése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halkóné Berkó, Katalin (2001) Illetékjogszabály-változások, különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmágyi, Dr. Zoltán (2001) A közszolgálati vezetők munkajogi helyzete és munkajogi védelme. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Haskó, Imre (2001) A nonprofit szektor és a közigazgatás viszonyrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hatlaczki, Gyula (2001) Környezetvédelem az Európai Uniós csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havránné Mohácsi, Ildikó (2001) Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek fejlődése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Helembai, Imre (2001) Bürokratikus szervezeten belül a vezetői személyiség és a szervezet hatékonyságának összefüggése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Roland (2001) A hidegháború kialakulásától az "olvadás" koráig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Réka (2001) Az audiovizuális szolgáltatások nemzetközi szabályozása és a magyar Európai Uniós jogharmonizáció, különös tekintettel a televíziózásra és a rádiózásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Dr. Zita (2001) Az orvosi hivatás körében elkövetett bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernády, Attila (2001) Alapelvek a császárkori római jog büntetőjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Brigitta (2001) A Tisza Volán Rt. munkaügy kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Mónika (2001) A peronizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holecska, Erzsébet (2001) A városi gyámhivatal szervezeti felépítése, feladat- és hatásköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holozsai, Nóra (2001) A közigazgatási bíráskodás története 1945-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Andrea (2001) A tengeri kereskedelemmel kapcsolatos jogintézmények a római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Balázs (2001) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gábor (2001) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Hajnalka (2001) Kecskemét Megyei Jogú Város lakáspolitikája és lakásgazdálkodásának elvei a kilencvenes években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Judit (2001) Munkanélküliség, munkanélküli-segélyezés és a fiatalok munkaerőpiaci helyzete Magyarországon 1990 és 1999 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, László (2001) A lakáshelyzet alakulása az 1990-es években területenként és és régiónként. A főváros különleges helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2001) A gazdasági büntetőjog tendenciái Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Szabolcs (2001) A Jalta paradigma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (2001) A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmányossági ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hídvégi, Péter (2001) A nem vagyoni kártérítés, mint általános személyiségvédelmi eszköz az immateriális sérelemokozások esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódosi, Viola (2001) Esélyegyenlőség nők és férfiak között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőger, Anett (2001) Közeledés az egyesülésért? (A szakszervezeti konföderációk közötti kapcsolat alakulása a sajtó tükrében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilka, Andrea (2001) A munkavállaló munkaviszonyból származó kötelezettségei, vétkes megszegésének jogkövetkezményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Judit (2001) A magzat büntetőjogi védelme - terhességmegszakítás és magzatelhajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Lajos (2001) A laikus bíráskodás jogszociológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, László (2001) A bűnözés helyzetének statisztikai elemzése az 1989-2000 közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iványiné Ludányi, Dr. Erika (2001) A magyar választási rendszer. A választójogi törvény főbb jellegzetességei és működése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakabházy, László (2001) A sport szabályozásának alkotmányos alapjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó, Katinka (2001) A munkanélküli sajátosságai Magyarországon, különös tekintettel a regionális eltérésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Angéla (2001) A munkaügyi viták és azok lehetséges megoldási módozatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jován, Orsolya (2001) Az ügyvédek szabad mozgása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Andrea (2001) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Evelyn (2001) A nyugdíjrendszer kialakulása, fejlődése és változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gyöngyvér (2001) Társasági jogi jogközelítési törekvések az Európai Közösségben, különös tekintettel a társaságok együttműködésének szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Nóra (2001) A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Pálné (2001) A munkaügyi jogvita fogalma, jogi szabályozásának fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Péter (2001) Választási eredmények összehasonlító elemzése Vas megyében 1990-98. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Julesz, Máté (2001) Globalizáció a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jung, Patrícia (2001) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Attila (2001) A magyar rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jászai, Tamás (2001) A Magyar Demokrata Fórum rendszerváltásban betöltött szerepe (1987-1990). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jávorszky, Imre (2001) Ausztria alkotmányfejlődése különös tekintettel az Európai Közösséghez történt csatlakozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaiserné Pajó, Ágnes (2001) A munka- és pihenőidő szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaja, Edit (2001) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kajtár, Éva Adél (2001) A kölcsönszerződés Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Adrienn (2001) Kábítószerek és büntetőjogi vonatkozásuk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Zoltán (2001) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaponya, Szilvia (2001) Életet, vagy éveket? Érvek, ellenérvek, tények a halálbüntetésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karasz, Márta (2001) Néhány szó a hajléktalanokért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Krisztina (2001) Az Európai Unió kábítószer-politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Dorottya (2001) Családtámogatási ellátási formák Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Gáborné (2001) A család támogatását szolgáló rendszerek fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Péter (2001) A magyar jogászság jogszociológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, dr. Tamás (2001) A csoportos létszámcsökkentés vizsgálata a MOL szegedi egységeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Orsolya (2001) Szociális partnerek részvétele a közösségi és hazai foglalkoztatáspolitikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisely, Ferencné (2001) Munkabalesetekkel kapcsolatos ellátási rendszer és felelősség a munkajogban és a társadalombiztosítási jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2001) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (2001) A fizetőképességi zavarokkal kapcsolatos gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, József (2001) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (2001) Érdekegyeztetési hullámvölgy a MÁV-nál (2000. február). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zsanett (2001) Az elítéltek nevelése, foglalkoztatása a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Attila (2001) A munkanélküliség történeti áttekintése különös tekintettel a gazdaságpolitikai aspektusokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczkáné Szabó, Gabriella (2001) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kokas, Karolina (2001) Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kokavecz, István (2001) A magyarországi kollektív szerződések regisztrációs rendszerében rejlő továbblépési lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláthné Zsikó, Gyöngyi (2001) A magyarországi nyugdíjrendszer és szolgáltatásainak változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konrád, Gábor (2001) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, László (2001) Az Európai Unió agrárpolitikája, különös tekintettel a SAPARD programra és a csatlakozási folyamat néhány aspektusára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Ágnes (2001) A bűn és büntetés kapcsolatának alakulása a görög mitológiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kott, Andrea (2001) Helyi adók. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2001) A vízminőség védelem jogi szabályozása és a Tisza vízminőség védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (2001) Az önkormányzatok által megállapított szociális ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Győző (2001) Perorvoslatok, különösen a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2001) Jövőképek az ezredfordulón - a jövő Európája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2001) Nyugdíjreform, különös tekintettel a nyugdíjpénztárak szerepére, jogi szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Pál (2001) Szép ének az vásárhelyi locatorokról és conductorokról, avagy adásvételi és bérleti szerződések a feudalizmus korszakában Hódmezővásárhelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmács Istvánné Fogarasi, dr. Zsuzsa (2001) A liturgia egyházjogi kérdései: Az úrvacsoraosztás szertartásának szabályozása Magyarországon a 16. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsuch, Tamara (2001) A magyar környezetvédelmi jog intézményrendszerének kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozári, Zsolt (2001) Házastársi vagyonközösség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kránicz, István (2001) A lengyel és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kukó, Melinda (2001) Az 1843-44. évi büntető-törvényjavaslat hatása Zemplén vármegye igazságszolgáltatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Andrea (2001) Magyar-német kapcsolatok és diplomácia 1945-től. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kupás, Imre (2001) A foglalkozás-egészségügy az EU-csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurdi, Tímea (2001) Kábítószer-fogyasztás és a kábítószerrel összefüggő egyéb bűncselekmények Magyarországon a statisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucsó, Andrea (2001) Rehabilitáció sokak kezében, de kinek a felelőssége? Előítélet. Szervezetlenség! BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti, Ágnes (2001) A vadászat és vadgazdálkodás helyzete hazánkban és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kázsmér, Sándorné (2001) Rendkívüli felmondás a bírói gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kékedi, Judit (2001) Az abortusz jogszociológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Katalin (2001) A szövetkezetek múltja, jelene és jövője Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Cecília (2001) Az államigazgatási eljárás általános szabályainak kodifikálása, előzményei és a jogszabály változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kühn, Éva (2001) Luxemburgi konklúziók, avagy az EU foglalkoztatáspolitikájáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos, András (2001) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Lajos Sándor (2001) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Renáta (2001) A kábítórszerélvezet és megelőzésére, kezelésére tett kísérletek napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky, Laura (2001) A szabadságvesztés - büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leinzinger, Enikő (2001) A rendőrség hivatásos állományú tagja fegyelmi felelősségének jogi alapproblémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lemhényi, Ágnes (2001) A szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipka, Erika (2001) A kollíziós jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Titanilla (2001) A szabadságvesztés végrehajtása, az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi, Krisztina (2001) A magyar jogászság helyzete, társadalmi megítélése Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Henriett (2001) Magyarország és a NATO. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Zsanett (2001) A Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság működése a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Zsolt (2001) Az angolszász jogrendszer történetének vázlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Balázs (2001) 2000. évi romániai választások és hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (2001) A munkaviszony megszüntetésének kérdései, különös tekintettel a rendes és rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Macsári, József (2001) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, István (2001) Vagyoni viszonyok változása Magyarországon a gazdaság- és társadalomstatisztikai adatok tükrében 1989-1999-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Virág (2001) A kultúra finanszírozása Magyarországon a '90-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Éva Antónia (2001) Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Noémi (2001) A magyar nyugdíjrendszer alappillérei, a társadalombiztosítási nyugdíj ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Szilvia (2001) Perorvoslat és fellebbezés a polgári eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mamlecz, László (2001) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marschalek, Norbert (2001) A fiatalkori kriminalitást kiváltó tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martits, Tünde (2001) Védő szerepe a büntetőeljárás nyomozati szakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Renáta (2001) A magánnyugdíjrendszer alakulása Magyarországon - Az OTP magánnyugdíjpénztárak helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maszong, Attila (2001) Az államhatalom rendszerének sajátosságai néhány közel-keleti állam alkotmányában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matovics, Rúben (2001) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Dr. Zsuzsanna (2001) A rugalmas munkaidő a hazai és a nemzetközi jogi szabályozásban, továbbá a munkaügyi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyes, Zoltán (2001) A német és a spanyol választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Merxné Kocsor, Veronika (2001) A nyugdíjszolgáltatások alapját képező nyilvántartási okmányok változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Orsolya (2001) Parlamentáris vagy prezidenciális rendszer? - A köztársasági elnöki hatalom a közép- és kelet-európai alkotmányokban - Összehasonlító elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezey, Bianka (2001) A tulajdonvédelem az alapjogvédő szervek gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihók, Tibor (2001) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklósi, Ilona (2001) Európai Szociális Karta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklóssy, Márta (2001) Lakáshelyzet Magyarországon az 1990-es évektől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikola, Zoltán (2001) Végrehajtás az államigazgatásban, különös tekintettel az adóigazgatási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikó, Dénes (2001) A magyar közszolgálati jog változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mincza, Ildikó (2001) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Minya, Krisztián (2001) A kétpólusú világrendszer kialakulása - A hidegháború kezdetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mizser, Anette (2001) A magyar környezetvédelmi jog az EU csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mochnácsné Laczó, Judit (2001) A családi pótlék rendszere és annak változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Modok, Rita (2001) A jaltai rendszer kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorósi, Csilla (2001) A magyar agrártámogatási rendszer az Európai Unió tükrében - Szerkezeti összehasonlító elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mokránné Pataki, Tímea (2001) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molitorisz, Endre Attila (2001) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gabriella (2001) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban - Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, István (2001) A műszaki szellemi alkotások szabadalmazhatóságának feltételei a magyar jogban és az Európai Szabadalmi Hivatal gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsányi, Zoltán (2001) Az életszínvonal alakulása Magyarországon a rendszerváltozás évtizedében a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muhari, Éva (2001) A külföldi befektetésekre vonatkozó magyar szabályozás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Must, Rita (2001) A terhességmegszakítás, különös tekintettel a fiatalkorúakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsnay, Ágnes (2001) Az Európai Üzemi Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátra, Istvánné (2001) A gazdasági társaságok és tagjaik biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége az 1975. évi II. törvény és az 1997. évi LXXX. törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Lajos (2001) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági bűnözésének helyzete az 1992-2000 időszakban, a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, András (2001) Közigazgatásunk holnapjai - A magyar közigazgatás múltja, jelene, jövője - A köztisztviselői törvény módosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Gabriella Márta (2001) A PHARE magyarországi ellenőrzési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Henrik (2001) A közigazgatás személyi állománya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (2001) Magánnyugdíjpénztárak Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nóra (2001) Az élet, az egészség és testi épség védelme a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (2001) A közbeszerzések hazai rendszere, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (2001) A közbeszerzések hazai rendszere, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tibor Miklós (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesné Tóth, Dr. Viktória (2001) Az öngyilkosság epidemiológiája Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai, Anita (2001) A liberalizmus és az állam. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúzó, Éva (2001) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi, András (2001) A városmarketing humánerőforrás szükségletei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Erika (2001) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gábor (2001) Pénzintézeti betét- és hitelügyletek - A hitelek biztosítékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Rita (2001) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Riói Egyezménye a biológiai sokféleségről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Tiborné (2001) Az ajkai önkormányzat bizottsági szervezetének tevékenysége, a működés tapasztalatai az 1995-99. években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zoltán (2001) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Putnoky, Judit (2001) Önkormányzati segélyezés a fővárosban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nóvé, Ildikó (2001) A magyar és a francia sztrájkjog összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskó, Géza (2001) Az új lakástámogatási rendszer és demográfiai hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, András (2001) A bipoláris világrend kialakulásának történeti fejlődése és felbomlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pacsika, György (2001) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás, Anna (2001) Az emberölés alap- és minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papné Szabó, Mónika (2001) A szegénység problémájának leküzdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Aranka (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dóra (2001) A nemzetközi és a magyar környezetvédelmi jog fejlődése napjainkban, különös tekintettel az EU-csatlakozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gábor (2001) Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat megalakulása, működése, eredményei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Valter (2001) Az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozásának időbeli változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsuzsanna (2001) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi aspektusai a világban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Noémi (2001) Magyarország nemzetközi megítélése a sajtó tükrében a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Gabriella Andrea (2001) A fiatalkori bűnözés alakulása Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Zoltán (2001) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pazsicki, Viktória Márta (2001) Presbitérium szerepe az egyházkormányzatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pecsuvácz, Éva (2001) Migráció Magyarországon az 1990-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pekár, Csaba (2001) Lakótelep történet és a lakóparkok kialakulása Budapesten a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pekár, Tamás (2001) A jog és a populáris kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Percsy, Tímea (2001) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pereczes, Borbála (2001) A drogkérdés és ennek jogszociológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, Anita (2001) Interregionális együttműködések Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petris, Csaba (2001) A köztisztviselők felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Bernadett (2001) Az emberölés és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Dóra (2001) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszerének fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Márk (2001) Az 1997. évi CXLIV. tv. új intézményei, alapvető változásai és a társasági jogi szabályozás továbbfejlesztésének irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pohánka, Zsuzsanna (2001) A magzat büntetőjogi védelme - A terhességmegszakítás és a magzatelhajtás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polereczki, János (2001) A német és a lengyel választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfy, Laura (2001) Egyenlő esélyek érvényesülése az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálné Habony, Alida (2001) A teljes munkaidő meghatározásának és jogi szabályozásának néhány elvi és gyakorlati kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páncél, Dr. Tibor (2001) Munkaügy ellenőrzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Gábor (2001) Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások jogszabályi változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pázmándy, Gáborné (2001) Az ápolás szerepe a betegellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péli, László (2001) A Szent István Egyetem, Gödöllő integrációja, s annak munkaügyi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, Borbála (2001) A parlamenti vizsgálóbizottságok működése Magyarországon és néhány államban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Ákos (2001) Magyarországi lakáshelyzet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rea, László (2001) Az alkoholizmus, mint deviancia egy kistelepülésen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Regdon, Krisztina Mária (2001) A kulturális szféra helyzete Magyarországon a 90-es években az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rehóné Polyák, Andrea (2001) Szolgálati idő és nyilvántartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rományi, Béla (2001) A sajtószabadság érvényesülése a rádiózás és televíziózás jogi szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi, Andrea (2001) Krízisek és következményeik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz, Radován (2001) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Lotti (2001) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráduly, Judit (2001) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának tendenciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réfy, Vilmos (2001) A helyi önkormányzat hivatalának szervezete és funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révai-Kiss, Edina (2001) A prostitúció és a törvényhozás viszonya a jogbölcselet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai, Zsuzsanna (2001) Az ingatlan-nyilvántartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónoki, Anikó (2001) A halálbüntetés jogelméleti megközelítései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Sándor (2001) Tanúbizonyítás, tanúvédelem Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Safarcsik, Teréz (2001) Munkavédelem a kereskedelem és a könnyűipar egyes területein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarlós, Tünde (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőeljárás speciális szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sass, András Ernőné (2001) Közalkalmazotti jogviszony létesítése és a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek, különös tekintettel a közoktatás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schindler, Zsuzsanna (2001) A kábítószer fogyasztás megelőzése, kezelése az ifjúság-egészségügyi gondozás keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Ádám (2001) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, István (2001) A munkavégzés új formái, különös tekintettel a távmunkára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sike, Zsuzsanna (2001) A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésének alternatívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (2001) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Judit (2001) A magánvádas eljárás fejlődései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Tibor (2001) A demokratikus ellenzéktől a kormányellenzékiségig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Siposné Jámbor, dr. Ilona (2001) A szülői felügyeleti jog és tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Lilla (2001) Agrárjogi viszonyok 1848-1945. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Anikó (2001) Börtönrendszerek és börtönviszonyok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sréterné Pádár, Gyöngyi (2001) A közszolgálati jogviszony szabályozásának fejlődése, elhatárolása a munkaviszonytól és a közalkalmazotti jogviszonytól, valamint sajátosságai az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Steigervald, Anna (2001) A családi pótlék rendszerének történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stummer, Attila (2001) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár, György (2001) Lakásépítések alakulása Magyarországon 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sugárné Rakonczai, Tímea (2001) Munkanélküliség az 1990-es években Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Brigitta (2001) A demográfia és a fiatalkorú bűnözés alakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Béláné (2001) A családtámogatások rendszere, múlt, jelen, jövő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (2001) Közúti baleset gondatlan okozása bűncselekmény minősített kérdései - Külön figyelemmel a gyalogos és kerékpáros balesetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella (2001) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2001) Az állami támogatások eljárásjoga az Európai Közösségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Károly Gergely (2001) A választottbíráskodás, mint a jogérvényesítés egyik formája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (2001) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatos személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Elvira (2001) Az egészségnevelés, egészségmegőrzés szerepe a betegségek megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka, Viktória (2001) Az Európa-eszme az integrációs folyamatokban, és az Európai Uniós döntések legitimálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Krisztián (2001) A választójogi reform kérdései Magyarországon a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi, Annamária (2001) Az egyenlő esélyek érvényesülése az Európai Unió munkajogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeitz, Szilvia (2001) A média szerepe az 1998-as választási kampányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelinger, Ferenc (2001) Narkománia és bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi, Judit (2001) A közlekedési bűncselekmények (különösen a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető bűncselekmények). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Borbála (2001) Schengen, a belső piac külső dimenziója - A magyar-magyar kapcsolat schengeni perspektívából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora, Tünde (2001) A köztisztviselők, a közalkalmazottak és a munkavállalók jogviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilbereisz, Edit (2001) A pszichiátriai betegek alkotmányos jogainak aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Eszter (2001) Az ingatlan-nyilvántartás jogi alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Pisztró, Marianna (2001) A közszolgálat szabályozásának fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szira, Zoltán (2001) A környezetvédelem szankciórendszerei, különös tekintettel a büntetőjogra, európai kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirbikné Makó, Tímea (2001) A magzat büntetőjogi védelme - Terhességmegszakítás, magzatelhajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szitkay, Dóra (2001) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szlovák, Péter (2001) A dán és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szmatona, Mónika (2001) A laikus bíráskodás és az igazságszolgáltatás társadalmi ellenőrzése alkotmányjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szmolenszki, Ildikó (2001) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szopka, Zsolt (2001) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztarahorszki, Bernadett (2001) A pályakezdő fiatalok helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szukits, Gábor (2001) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szádvári, László (2001) Személyek államhatáron történő átlépésének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, János (2001) Jövőképek az ezredfordulón - A 21. század kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Rozália (2001) A civil szervezetek szerepe a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi-Nagy, Balázs (2001) A nyugdíjrendszerek sajátosságai és fejlődésük a nagyvilágban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, András (2001) Kommunikáció és vezetői visszajelzések a társadalombiztosítás szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, Zoltán (2001) Az 1998-as Fidesz-MDF-FKGP koalíció megalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szónoky, Gabriella (2001) A magyar bankfelügyeleti rendszer sajátosságai a bázeli hatékonysági alapelvek és az EU szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szücs, Szabolcs (2001) A kétpólusú világrendszer kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tamás (2001) A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a 2000. évi XLIII. törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Gyula (2001) A mezőgazdasági szövetkezet helyzete napjainkban - A jogi szabályozás problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Gyula (2001) A szerződés érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sára, Éva (2001) Az emberi jogok védelme az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, György (2001) A magyar egészségügy reformjai és reformtörekvései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Béla (2001) Egészségügyi rendszerek nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Talmácsi, Valentina (2001) Hazánk egészségügyi rendszerének kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ternyák, Péter Lajos (2001) Regionalizmus Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Gábor (2001) A munkaidő szabályozása Magyarországon és az Európai Unió országaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Truzsi, Ágnes Eszter (2001) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkája, hangsúlyozva a család- és gyermekvédelem jelentőségét. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tyavoda, Andrea (2001) A munkaerőpiaci képzéseknek a foglalkoztatáspolitikában betöltött szerepe Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, Gábor (2001) A bevándorlás jogintézményének alkotmányossági kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Antal (2001) Nevelési ellátások rendszere, szerepvállalása a gyermeknevelés terheinek enyhítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Attila (2001) Az alternatív vitamegoldó rendszerek alkalmazási lehetőségei a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Attila (2001) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Rita (2001) A keresztényszocialista szakszervezetek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (2001) A betegek jogai és a betegjogi képviselő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szeles, Anita (2001) A makroszintű érdekegyeztetés Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Balázs, Márta (2001) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Annamária (2001) Nők és férfiak közötti munkajogi esélyegyenlőség az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ildikó (2001) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei, különös tekintettel a vagyonjogi jogkövetkezményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Sarolta (2001) Lakáspolitika az 1990-es években Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Zoltán (2001) A környezetvédelmi jog intézményei Magyarországon, Európai Uniós kitekintéssel - A környezeti tudatosság kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik, Gabriella (2001) A helyi önkormányzat szervezete és funkciói gyakorlati példa alapján - Zamárdi Nagyközség Önkormányzata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik, Gábor (2001) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetre és foglalkozási betegségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, dr. Aranka (2001) A munkaviszony megszüntetése az európai jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Márta Magdolna (2001) Magánnyugdíjpénztári rendszer Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadas, Veronika (2001) A versenyjog időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Hajnalka (2001) A bizonyítás alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valaczkay, Gabriella (2001) A művelődéshez való jog érvényesülése a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vankó, Csilla (2001) Pártok és szakszervezeti konföderációk kapcsolata 1989-1999. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nikoletta (2001) Eutanázia - jogbölcseleti vonatkozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Norbert (2001) A kábítószer-bűnözés hazai alakulása és kriminalizációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Péter (2001) A halálhoz való jog problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Péter Zoltán (2001) Nemzetközi befektetések védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Szombath, Anita (2001) A méhmagzat jogi státusának problematikája a hatályos törvényi szabályozás és az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Igor (2001) Alapjogok és alkotmánybíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskeba, Erik (2001) A magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Réka (2001) Egy magyar kereskedelmi vállalat munkaügyi kapcsolatai - A személyzetfejlesztés helye és szerepe a Praktiker Magyarország Kft. szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Venczák, Attila (2001) Külföldi magánszemélyek adózása a személyi jövedelemadóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Krisztián (2001) A munkaidő és a kereseti időalap. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki, Henrietta (2001) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Kata (2001) Munkaügyi kapcsolatok a DÉMÁSZ Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, dr. Kornélia (2001) A munkajogi anyagi felelősség elvi és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Márta (2001) Lakossági bankügyletek jogi sajátosságai a call centerek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vinczéné Tyukodi, Julianna (2001) Időskorúak ellátása Békésen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viola, Zsuzsanna (2001) Az újszülött sérelmére elkövetett emberölés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Tamás (2001) A határon átnyúló együttműködések intézményesítésének feltételei, lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Zsuzsanna (2001) Járványügyi tevékenység Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Borbála (2001) A hostessek érdekvédelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vándor, Zoltán (2001) A jaltai rendszer kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Tibor (2001) A nem vagyoni kártérítések biztosítói gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várvölgyi, Tímea (2001) A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váti, Zsuzsanna Andrea (2001) A nemzetközi elektronikus kereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Gabriella (2001) A személyek szabad áramlásának néhány alapkérdése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Ibolya (2001) Programköltségvetés a helyi önkormányzat gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Zsuzsanna (2001) Kollektív szerződések a magyar vidéki színházakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Víghné Licsájer, Gabriella (2001) A munkanélküliség esetére nyújtott szociális ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weller, Krisztina (2001) A munkaviszony, a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszony létesítésének kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar, Edit (2001) A francia esküdtszék dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zalabai, Éva (2001) A szabadságvesztésre ítéltek büntetés-végrehajtási jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zelinka, Ágnes (2001) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebedics, Éva (2001) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zuggó, Zita (2001) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Záhonyi, Zsolt (2001) Sztrájkszabályzatok és a sztrájktörvénnyel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Hajnalka (2001) Az ókori görög büntetés elméletek és az isteni igazságszolgáltatás kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Szilveszter (2001) Interregionális együttműködések Európában: Magyarországi kihívások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpásy, Tamás (2001) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok jogi kérdései az EU-csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Átol, Zsuzsanna (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a büntető törvénykönyvben és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Égető, Annamária (2001) A szülői felügyeleti jog szüneteltetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Örömy, Zoltán (2001) Környezetvédelmi hatásvizsgálat Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Úz, György (2001) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:22:07 CEST.