Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1996

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ö
Number of items: 487.

A

Abonyi, Andrea (1996) A gyógyszeres terápia eredményességének gazdasági értékelése. Farmakoökonómiai tanulmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adamovics, István (1996) Az időskorúak szociális ellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Akli, Tiborné (1996) A munkaügyi kirendeltség feladata, szerepe a foglalkoztatás és térségfejlesztés kapcsolatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrusné dr. Nagy, Erzsébet (1996) A munkavédelemről és a társadalombiztosításról szóló törvények kapcsolódási pontjai a megtérítési ügyek tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Andrásné Bognár, Ildikó (1996) Az országgyűlési képviselők jogállása, különös tekintettel az interpellációra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Zoltán (1996) Iskolai kultúra - iskolai stratégia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babity, János (1996) A nacionalista ideológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bachner, Konrádné (1996) A LEHEL Hűtőgépgyár privatizációja és annak hatása a Jászság munkaerőpiacára a munkaügyi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsa, László (1996) Az 1956-os magyarországi forradalom világpolitikai összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacsárdi, Sándorné (1996) A biztosítási és a szolidaritási elv érvényesítése a magyar nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Róbert (1996) A felszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Péter (1996) A királyi kúriai bíráskodás Szent István király uralkodásától a mohácsi vészig terjedő időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Éva (1996) Az izraeli szakszervezet, fontosabb sajátosságai és jellemzői, különös tekintettel az EMITEL Rt. megállapodásrendszerein keresztül. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Mariann (1996) A magyar önkormányzati választási rendszer főbb jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Viktor (1996) A kommunikáció szerepe a kórház gazdasági irányításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogi, Marcell (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, dr. Judit (1996) Stratégiai terv a Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt. kozmetikai üzletága számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Péter (1996) A tanyakérdés a két világháború között Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Tibor (1996) Állami munkaerő-közvetítés gyakorlati alkalmazása Békés Megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartek, Éva (1996) A generikumok jelentősége a gyógyszerfelhasználás tervezésében. Költség-haszon tanulmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Zoltán (1996) A méltányosság helye, szerepe a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bekes, Gabriella (1996) Az önkéntes kiegészítő pénztárak alakításának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetősége a vasutaknál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr, Csaba Tamás (1996) A magyarországi rendszerváltás története a monori és a lakiteleki konferencia (1985-87). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Ildikó (1996) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Győző (1996) Társadalombiztosítási járulékok és követelések beszedése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, dr. Ildikó (1996) A kórház szervezeti felépítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereznai, István (1996) Lakáshitelektől a kormányprogramig. Elképzelések, gondolatok a rendszerváltásról az MDF programja, tanulmányok, dokumentumok és a sajtó alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyei, Zsolt (1996) ÜT(ő) képes 13! (Választások a MOL Rt. Szegedi Bányászati Uzemében 1993- 1994-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Besze, Imre Tibor (1996) A munkajog és a társadalombiztosítási jog összefüggése, kapcsolatrendszere kialakulásától napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bibók, Péter (1996) Az egészségbiztosítás intézményi működésének értékelése a modern munkaszervezés megvalósíthatóságának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bikádi, Dr. János (1996) Struktúrák és magatartási formák a Cserepes sori "szabadpiacon". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Gábor (1996) A kötvény gazdasági jellemzői és szabályozása a magyar értékpapír jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blaskó, Tibor (1996) Önkormányzati szociális ellátások és a társadalombiztosítás összefüggő kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Blastyák, Ilona (1996) A felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobák, Kornél (1996) Machiavelli és a machiavellizmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Zoltán (1996) A közúti balesetek elbírálása /közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Dr. Judit (1996) Gyógyszerimport és nagykereskedelem Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogár, Kornélia (1996) Az önkormányzatok alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohács, Zsolt (1996) Haszonélvezet az öröklésjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Dr. Tamás (1996) Szoftvertartalmú találmányok szabadalmazhatósága az európai joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Anett (1996) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, János (1996) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, illetve a végszükség megítéléséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Nagy, Mária (1996) A humán szolgáltatás megjelenése a munkaügyi szervezet fejlődése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borhi, Józsefné (1996) A központi költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetések kapcsolata, különös tekintettel a nyugdíjrendszer reformjára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bors, István (1996) A honvédelmi igazgatás a magyar közigazgatás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, László (1996) A visegrádi országok és az európai integráció főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsogi, Attila (1996) A Unit Dose rendszer jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, János (1996) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Krisztina (1996) Viták a fasizmusról a magyar történelmi irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai, Judit (1996) Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, László (1996) A gyógyszergazdálkodás jelentősége, lehetőségei és eredményeinek összehasonlítása néhány kijelölt egészségügyi intézménynél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Báthoryné Soós, Judit (1996) A munkanélküliség és a korszerű munkaerőközvetítési rendszer kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bécsi, Tamásné (1996) A baleseti ellátások és baleseti a megtérítés rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Béza, Dr. Dánielné (1996) Az egészségügyi ellátó rendszerek alakulása és a biztosítási rendszer kapcsolatainak fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bús, Szilvia (1996) Két választás Magyarországon (Az 1990-es és az 1994-es parlamenti választások tapasztalatai a választások eredményeinek tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csajbók, Dr. Éva (1996) Az egészségügyi ellátás finanszírozási formái és a magyar egészségügyi rendszer elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatóné Konsza, Dr. Ilona (1996) Pénzügyi alapismeretek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csehek, Csilla Ágnes (1996) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel a munkanélküliség ellen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi, Zita (1996) A magzati élet védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseszkó, Andrea (1996) A gyógyszerbiztonság gyakorlata és gazdasági vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi, Anikó (1996) A Kincstár szerepe az államháztartás reformjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmár, István (1996) Az általános forgalmi adó jogi szabályozásának változásai 1987-1996. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmár, Józsefné (1996) TÖSZIR (Társadalombiztosítási Önkormányzatok Számítógépes Rendszere) A járulék - folyószámla elszámolás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka, Lajosné (1996) Az egészségügy finanszírozásának időszerű kérdései, különös tekintettel a járóbeteg ellátás finanszírozására, és annak Vas megyei tapasztalataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csékiné Varga, Éva (1996) A járulék és folyószámla szakterülettel kapcsolatos feladatok irányítási és szervezeti megoldása a két ágazat kivonásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Antal (1996) Vállalkozások pénzügyi elemzése a mérlegből és az eredménykimutatásból nyerhető mutatók alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Gábor (1996) A magyar vámjog új szabályozása (A vámjogról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőreg, Anikó (1996) Az ügyészéség alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cziner Istvánné dr. Halmos, Dr. Mária (1996) Költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági ellenőrzésének sajátosságai. Közgazdasági elemzési rendszerek alkalmazása a gazdaságosabb működés érdekében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dallos, Andrea (1996) A képviselő-testület működési folyamataiban a hatáskörök megoszlásának elvei és gyakorlata az önkormányzati törvény változásai tükrében (különös tekintettel Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestületére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Csaba (1996) Az önkormányzat és a társadalombiztosítási rendszer Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Danka, János (1996) Különös váltójog (Sajátosan szabályozott váltójogi kérdések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deckner, Terézia (1996) Szakszervezetek a makroszintű érdekegyeztetésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Csilla (1996) A Szociális törvény és a helyi rendeletalkotás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Attila (1996) Kábítószerek és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, Ferenc (1996) Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása a szolgálati idő és a munkabérátlag függvényében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, József (1996) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Szilvia (1996) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Disznós, Mónika (1996) Helyzetkép a magyarországi munkanélküliségről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, István (1996) A menekültügy, mint közigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, János (1996) Az önkormányzatok gazdálkodása 1991 és 1994 között, különös tekintettel Szegedre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dolgos, Sándor (1996) A készpénzellátások alakulása a betegségi és anyasági ellátások rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Duchon, Gyuláné (1996) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság és Nyugdíj Igazgatósága létrejötte, helye és szerepe a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Dóra (1996) A fogyasztók joga. Áttekintés a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi helyzetéről és az azzal szembeni elvárásokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (1996) A közigazgatási bíráskodás története, fejlődése, különös tekintettel a hazai megoldásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Durszt, Dr. Ildikó (1996) A számviteli mutatók hasznosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ellenrieder, Károly (1996) Az európai integráció rövid áttekintése és az európai közösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Andrea (1996) Árnyalatok a gazdaságban (A fekete munkavállalás útjai). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, András (1996) Segítő családtagok biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Erika (1996) A politikai rendszerváltás alternatívái a '80-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella (1996) Bizonyítás a perben - különös tekintettel a szakértői bizonyításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gusztáv (1996) Belső ellenőrzés a Társadalombiztosítási Önkormányzatok megyei igazgatósági szerveinél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, István (1996) Jövedelemhez igazodó egészségbiztosítási készpénzellátások megállapítása és folyósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mónika (1996) A társaság és a tagok közötti jogviszony a korlátolt felelősségű társaságokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Tamás (1996) Az Alkotmánybíróság feladatai, helye és szerepe az államhatalmi szervek rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Dr. Kovács, Dr. Katalin (1996) A finanszírozási szabályok módosításainak hatása egy intézmény teljesítmény mutatóira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Gézáné (1996) A vasutas társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődése, eltérő sajátosságai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándorné (1996) Létszámleépítés körüli alkuk egy vidéki gépgyártó részvénytársaságnál a KGST piac összeomlása után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fegyveres, Mária (1996) Betegségi-anyasági keresetpótló készpénzellátások rendszerének fejlődése, főbb jellemzői és időszerű kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Feith, Zoltán (1996) Szerencsejáték mint állami monopólium Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feith, Zoltán (1996) Szerencsejáték mint állami monopólium Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Marianna (1996) A munkaügyi tanács szükségessége és kezdeti lépései Csongrád megyében (a munkavállalói oldal külön elemzésével). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Felekyné Mohácsi, Dr. Mária (1996) Közös mezsgyén az Üzemi Tanács és a Szakszervezet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Anikó (1996) Női bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyőfalvi, György (1996) Egészségügyi rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Firmino, Viktória (1996) A polgárdemokrácia mítosza és valósága a Dél-Afrikai Köztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Éva (1996) Az országgyűlési képviselők mentelmi joga és az összeférhetetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franciszti, János (1996) Stratégiai tervek az üzleti életben 1994-1998. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Francsics, Imre (1996) A lízingszerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fribiczer, Gabriella (1996) A hidegháború keletkezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fárbi, Krisztina (1996) A Mezőbank Rt. vizsgálata különös tekintettel a rövidlejáratú hitelezések szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári, Csaba (1996) A kábítószer jellegű bűnözés és szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdos, István (1996) Választói magatartások Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galló, Dr. Melitta (1996) Eredeti készítmény-generikus készítmény marketing-mix stratégiái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garai, János (1996) Fedezeti rendszerünk kialakulása, biztosítási kötelezettség, járulékfizetés és annak anomáliái - elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Balázs (1996) Az emberölés minősített esetei a magyar, a német és a svájci büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazda, Gyula (1996) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Dr. István (1996) A járóbeteg szakellátás rehabilitációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellén, Krisztina (1996) Az alkotmánybíráskodás elméleti alapkérdései és a gyakorlati megvalósítás főbb problémái; különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi, László (1996) Az agrárjogalkotás és a rendszerváltás összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Godó, Csaba Béla (1996) A társadalmi munkamegosztás és a jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, János (1996) Érdekvédelem az agrárágazatban különös tekintettel a kamarai rendszerre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goron, Katalin (1996) A korlátolt felelősségű társaság alapításának néhány jogi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregorné Práth, Szilvia (1996) A munkanélküliség eszköz és intézményrendszere 1996. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Anita (1996) A miniszterelnök jogállása Közép-Európa új alkotmányaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurján, Ágnes (1996) Ár-piac-költség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Zoltán (1996) A mai magyar pártstruktúra kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

György, János (1996) A magyar liberalizmus eszmerendszere nemzetközi összehasonlításban (a reformkortól az 1930-as évekig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győriné Nagy, Julianna (1996) Az iraki diktatúra (Irak 1945 utáni helyzete, kül- és belpolitikája). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábos, Dr. László (1996) Kórházgazdálkodás. Az infrastruktúra szerepe az egészségügyi reformfolyamatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halasi, Istvánné (1996) A munkaerőpiac helyzete Magyarországon napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Dr. Gabriella (1996) A privatizáció hatása a háziorvosi ellátásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Orsolya (1996) Médiaháború - A gyökerektől az elnökök távozásáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hankovszky, Zita (1996) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti, Szilvia (1996) Az alapítvány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, Dr. Réka (1996) A minőség szerepe az egészségügyi intézmények controlling módszereiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmatné Varga, Dr. Judit (1996) Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés a kórházi élelmezésben és a diétás ellátásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hathy, Zsolt (1996) Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hauk, Hedvig (1996) A reneszánsz politikai gondolkodásmód. A reneszánsz Anglia és Németalföld Morus és Erasmus műveinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Attila (1996) Egy kiválasztott intézmény vagy vállalat vállalati kultúrájának elemzése, változtatási lehetőségeinek feltárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, János (1996) Egyes közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heller, László (1996) Környezeti hatások szerepe a bűnelkövetővé válás folyamatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herenkovics, Csilla (1996) A betegbiztosítás fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hetényi, Dr. Rózsa (1996) Baleseti ellátások - A munkáltató megtérítési kötelezettségének szabályai, feltételei üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hlavács, Dr. Éva (1996) A balesetbiztosítási ágazat kialakításának egyes kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hopka, Edit (1996) A privatizáció alakulása a magyar mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, János (1996) A nyugdíjigény elbírálásának főbb problémái és a megoldás módjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Lajos (1996) "Politikamentes" sport Magyarországon (1848-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tamás (1996) A társadalmi rendszerek autonómiája avagy sport és politika kapcsolata Magyarországon 1948 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tibor (1996) A mezőgazdaságban dolgozók társadalombiztosításának alakulása az 1992. évi szövetkezeti törvényig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsa (1996) A korlátolt felelősségű társaság alakulása és átalakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hulák, Zsuzsanna (1996) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak funkciói és megalakítása a Magyar Iparszövetség érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezeteknél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hunyadiné Hummel, Éva (1996) A foglalkoztatáspolitikai eszközök szerepe a munkanélküliség kezelésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Husz, Norina (1996) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Dr. Attila (1996) Számviteli szabályok a cégeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Károly (1996) Főbb családtámogatási formák bemutatása Magyarországon kezdetektől napjainkig egyes népesedéspolitikai összefüggésekkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Házy, Dr. Dorottya (1996) Védjegy "oltalom-védelem". Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszer, Tamás (1996) Az üzlet világa - A kisvállalkozások helye, szerepe a gazdasági fellendülésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványi, Zsolt (1996) Decentralizált beszámolói rendszer kialakítása a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakucs, Anna (1996) A nők foglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakó, Csaba (1996) A hidegháború keletkezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Dr. Tünde (1996) A fekvőbetegellátás finanszírozása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Erzsébet (1996) Az üzemi tanácsok Magyarországon, szegedi kezdet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Lajos (1996) A magyar választási rendszer rendellenességeinek vizsgálata az 1990-es és 1994-es országgyűlési képviselőválasztás eredményei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jurth, Gabriella (1996) Szociálpolitikai egyezményeink ma és a jövőben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Csaba (1996) A társadalombiztosítási ellenőrzés jelentősége a munkáltatók és kifizetőhelyek vonatkozásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapás, József (1996) A társadalombiztosítás végrehajtási, behajtási tevékenység hatása a járulékbevételek alakulására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karacs, Mária (1996) Jogkövetkezmények a fiatalkorúak büntetőjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, János (1996) Szervezeti kultúra és vezetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassai, Dr. Zoltán (1996) Szakorvosi rendelőintézet privatizációjának lehetőségei, gazdasági-gazdaságossági elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Péter (1996) Egyiptom politikája Nasszertől Szadatig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Péter Ferenc (1996) A Független Kisgazdapárt története és programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasztory, Péter (1996) A kelet-európai rendszerváltozások összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gyula Mihály (1996) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Zsolt (1996) A nemzetiségek helyzete Magyarországon 1918-1939. A nemzetiségi iskolaügy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katula, Gábor (1996) A munkanélküliség helyzete Győr-Moson-Sopron megyében 1995. évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenderesi, Sz. Mihályné (1996) A szakszervezeti elképzelések a munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Károlyné (1996) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Szilvia (1996) Reklámszabályozás, különös tekintettel a reklámtilalmakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Dr. Klára (1996) A védőoltások költsége és haszna, az elsődleges prevenció területén (A hepatitis B vírus okozta fertőzésekre vonatkoztatva). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Renáta (1996) Az önkormányzati oldal helye, szerepe a Munkaügyi Tanácsban (Csongrád megyei sajátosságok alapján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Annamária (1996) Visszaélés kábítószerrel - avagy a világ kábítószergyártói ott tartanak, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy kikerüljék az érvényben lévő összes szabályozást, vonatkozzon az kábítószerre, pszichotrop anyagra, vagy ezek alapanyagaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Sándorné (1996) Kifizetőhelyi és társadalombiztosítási feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Hegedűs, József (1996) Táppénzrendszerünk időszerű kérdései, a szabályozás hiányossága, ellentmondása, lehetséges megoldások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Pál, Istvánné (1996) A munkanélküliség kezelése 1957-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kisdeák, Mária (1996) Nyugdíjrendszerű rendszeres szociális ellátások és kapcsolatai a társadalombiztosítási ellátásokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kisgyura, Dr. Attila (1996) A társadalombiztosítás és a végrehajtási jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1996) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Kornélia Orsolya (1996) Az agrárjogalkotás és a rendszerváltozás összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, László (1996) Átalakulás a magyarországi mezőgazdaságban, különös tekintettel a termelőszövetkezetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mihályné (1996) Ügyfelektől tanuljuk a szakmát - A legális gazdaságon kívülmaradók, a munkaügyi kapcsolatok által nem szabályozott munka világa. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Renáta (1996) Környezetvédelmi jog, különös tekintettel a cégek csődeljárására, felszámolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Róbert (1996) Üzleti tervezés folyamatának kidolgozása a Taurus Emergé Gumiipari Kft-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hudák, Dr. Ildikó (1996) Különböző ellátási szintek finanszírozásának összehasonlító elemzése a jelenleg érvényes társadalombiztosítási finanszírozási technika alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Nyíry, Gizella (1996) A megyei önkormányzatok gazdálkodása 1991 és 1994 között, különös tekintettel a Csongrád Megyei Önkormányzatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koch, Krisztina (1996) Az 1995. évi LIII. törvény új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Zoltán (1996) A közös tulajdon használatának elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Poór, Emma (1996) A nyugdíjkorhatár változásának értékelése 1952-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, Zoltán (1996) Új gazdálkodó struktúrák jogi szabályozása az agrárágazatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollátor, András (1996) Népességpolitika és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Dr. Endre (1996) A háziorvoslás jövője, lehetőségei hazánkban - nemzetközi tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, István (1996) A biztosítottak körének jogi szabályozása - A biztosítási kötelezettség feltételei a társadalombiztosítási törvények tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korbay, Istvánné (1996) A home care szolgáltatás egy modellje Magyarországon - Betegrehabilitáció, életminőségjavítás a beteg saját otthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kordisz, Csaba (1996) A tömeges létszámleépítés és intézményei - A Szolnoki Papírgyár példája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztura, Dr. László (1996) A kórház átvilágítás munkafolyamatai a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház átvilágítása kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (1996) A helyi népszavazás néhány alkotmányjogi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (1996) Az érdekegyeztetés alakulása a rendszerváltás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gergely András (1996) A magyar-román alapszerződés és viszonya a román alkotmányhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1996) Az egészségbiztosítási alap finanszírozási kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1996) A tanúvédelem szabályozása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (1996) A bírói függetlenség alkotmányos garanciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1996) Nonprofit szervezetek (középiskolák) marketingje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1996) A nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások alapját képező szolgálati idők és azok nyilvántartása, igazolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (1996) A devizajog szabályozásának változása az 1990-es évek közepén Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1996) A patronázstól a menedzseri szemléletű pártfogó felügyeletig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsffy, Nikolett (1996) Izrael státusa a közel-keleten, kapcsolatai a közel-kelet országaival. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Zsolt (1996) Az állam funkciói. Alkotmánybíráskodás és politika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Dr. Erzsébet (1996) A fogorvosi ellátás privatizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Dr. Lajos (1996) Non-profit alapítványi kórház Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krutzler, Istvánné (1996) Magyarországi nyugdíjrendszer az adatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kukla, Zoltán (1996) A MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemének tervezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kumbor, Tiborné (1996) A hajléktalanok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Mariann (1996) Jász-Nagykun-Szolnok megye 8. sz. választókerületének országgyűlési képviselőválasztásai 1990. 1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi, Dr. Ágnes (1996) A nonprofit szervezetek menedzsmentje - A MASZK Egyesület, mint nonprofit szervezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Gábor (1996) Környezetvédelem - jogi kényszer vagy önkéntes jogkövetés? - A holland példa -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Dr. Tibor (1996) A finanszírozási reform hatása az egészségügyi struktúraváltásra. Alternatív ellátási formák. Privatizáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kávási, Mihály (1996) A kórház, mint üzem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Dr. Zoltán (1996) Az informatika, mint stratégiai üzletág - A SZÜV Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Részvénytársaság modern üzleti stratégiája (A társaság átalakulását és privatizálását követő időszak jellemző kérdései). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kórusné Perizs, Erika (1996) Az információ, amely átalakítja a szervezetet - Változási kényszer a DÉMÁSZ Számítóközpontjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köck, Ildikó (1996) Földtulajdonszerzés árveréssel - A földek tulajdoni viszonyainak története és a kárpótlás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, Barnabásné (1996) A harmadik biztosítási ág: A balesetbiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, András Csaba (1996) A franchise mint jogi konstrukció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladnyik, Edina (1996) A fogyasztók védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladányiné Kószó, Dr. Éva (1996) Az érdekegyeztetés intézményrendszere a Szegedi Közlekedési Társaságnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó, Ildikó Erzsébet (1996) Magyarország külpolitikája 1990-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leitold, József (1996) Informatika a gyógyszergazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyelné Szinyéri, Ildikó (1996) Az egészséghez és szociális biztonsághoz való jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Leskovics, Attila (1996) A politikai terrorizmus (Észak-ír terrorizmus). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, József Attila (1996) A takarékszövetkezetek pénzügyi és intézményi modernizációja, annak jogszabályi keretei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Longera, Tibor (1996) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere és fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, József (1996) A vasútegészségügy kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Dr. Józsefné (1996) A munkaügyi tanács négy éve Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukovics, Béláné (1996) A munkaügyi tanács, mint tripartit, mezoszintű érdekegyeztető fórum megalakulása és működése Békés megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lutz, Károlyné (1996) A német nyugdíjrendszer sajátos, legfontosabb vonásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Péter (1996) Eger megyei jogú város önkormányzati választások 1990-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Gizella (1996) A családi pótlék intézményrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Péterné (1996) A társadalombiztosítási és szociális családi támogatási rendszer változásai a népesedési viszonyok alakulásának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Zsolt (1996) A halálbüntetés és az abolíció kérdésének alkotmányjogi és büntetőpolitikai vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lórántné Ungur, Ildikó (1996) Az antibiotikumpolitika jelentősége a racionális gyógyszerterápiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Leó (1996) Kényszerközvetítéstől a munkaközvetítés szabadságáig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Gabriella (1996) Az új szövetkezeti modell jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mag, Lajosné (1996) Mezoszintű kollektív szerződések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magony, István (1996) A nyugdíjrendszer reformja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Major, Péter (1996) A munkavédelmi érdekképviseletek fejlődése (a munkavédelem, mint szakszervezeti és/vagy participációs jogosítvány Magyarországon). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Major, Zsolt (1996) Az agrárágazat állami irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majoros, Gábor (1996) Erőszakszervek a náci államban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Pál (1996) A balesetbiztosítás jelene és jövője. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Makárné Gracza, Zsuzsanna (1996) A versenyjog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mamuzsics, Gábor (1996) Egyéni vállalkozások bevételeinek, költségeinek és jövedelmeinek alakulása Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mangoff, Péter (1996) A piaci mechanizmus és a tervezés a Koreai Köztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsi, Dr. Zoltánné (1996) Közalkalmazotti törvény alkalmazásának kérdései az oktatás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Péter (1996) Családi pótlék szerepe a szociálpolitikában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri, Lászlóné (1996) A nyugdíjkorhatár emelésének ösztönzési és érdekeltségi vonatkozásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Melis, János (1996) Svájc alkotmányfejlődésének főbb jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menyhárt, Attila (1996) Az enyhülési folyamat (1968-1974). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Merza, Attila (1996) Németország újraegyesítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mesterházy, Sándor (1996) Egyéni és társas vállalkozások biztosítási, járulékfizetési kötelezettségének rendszere, a megoldásra váró feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi, Sándor (1996) Gazdasági bűncselekmények új szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi, László (1996) A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatási rendszerének kialakulása és az önálló biztosítási ágak fejlődési lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklovich, Pál (1996) A társadalombiztosítási járulékfizetés rendje. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Annamária (1996) A társadalombiztosítási járulékok alakulása országosan, beszedési módja Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miletin, Istvánné (1996) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási rehabailitációjának nehézségei, problémái hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Millenné Dr. Vahl, Dr. Krisztina (1996) Szociálpolitika és társadalombiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miszory, Béla (1996) Az egészségbiztosító természetbeni és pénzbeni szolgáltatásainak informatikai támogatottsága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, József (1996) A DÉMÁSZ-Primavill Hálózatszerelő Kft. átalakulása-üzleti terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, József (1996) A médiahatalom mint informális hatalmi ág. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1996) A társadalombiztosítási járulékok és a munkajövedelmek viszonya. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Péter (1996) A karbantartó szervezet felépítése és működése a József Attila Tudományegyetemen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Kozma, Zsuzsanna (1996) Járulékkirovástól a behajtásig (Az adósállomány kezelése a járulék-folyószámla és a behajtási-végrehajtási szakterület együttműködésével). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Zoltán (1996) Kollektív szerződések és tárgyalások a Vasas Szakszervezeti Szövetség területén (1993-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Zoltánné (1996) A munkaügyi szervezet alkalmazkodása a munkanélküliség nagyarányú emelkedéséhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Murányiné Nagy, Judit (1996) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máhig, József (1996) Kényszerpályán a szakképzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márk, György (1996) Nemzet és állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márta, Szilvia (1996) A méhmagzat jogi helyzete és büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, László (1996) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földtulajdonának és földvagyonának megszüntetése (A rendszerváltással összefüggésben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Bálint (1996) Marketing a gyermekkórházban (Alapfogalmak, környezetelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mázor, Róbert (1996) A polgári peres eljárásjog alapelvei és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (1996) Speciális hitelkonstrukciók Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mariann (1996) A bipoláris világrendszer kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Milán (1996) Kábítószer és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1996) Külpolitika a pártprogramokban (1990-1994). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Anita (1996) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1996) Készpénzkímélő fizetési módok fejlődése a lakossági üzletág területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1996) A politikai válságkezelés Magyarországon "a Moncloa-paktum". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Balázs (1996) Az indokínai háborúk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Brigitta (1996) A kábítószerrel visszaélés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Elemér (1996) A vezetés néhány szubjektív tényezőjének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (1996) A szervezett bűnözés és annak megelőzését szolgáló büntetőjogi eszközök. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1996) A gyermekneveléssel kapcsolatos szociális ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Henriett (1996) A szervezett bűnözésről általában. Kitekintés a hazai helyzetre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1996) Szakképzés, átképzés aktuális gazdasági kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1996) Az értékpapírpiac szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László Zsolt (1996) A jóléti állam skandináv modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tímea (1996) A szervezett bűnözés hatalomra törése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsolt (1996) Természetjog és pozitivizmus. A természetjogi és jogpozitivista nézetek összevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsa (1996) Az Igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Zsuzsanna (1996) Az ÁNTSZ létrehozása az egészségügyi reform kapcsán. Az eltelt időszak gazdasági és szakmai értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymányai, Antalné (1996) A munkanélküliség, és annak kialakulása Magyarországon, lehetséges megoldásai a mai gazdasági viszonyok közepette. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Farkas, Anna (1996) Ötödik lépésben... Egy nagyvállalat létszámleépítése a munkaügyi kapcsolatok szemszögéből. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Miterli, Edit (1996) A munkások önsegélyétől a munkáltatók közreműködésével megvalósuló önsegélyezéséig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Mészáros, Zsuzsanna (1996) Nyugdíjmegállapítás az időarányos teherviselés elvén kötött szociálpolitikai egyezmények alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nahóczky, Endre (1996) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemenz, András (1996) Parlamenti választások 1990-, 1994-ben és a kormányok első száz napja a sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novotni, Attila (1996) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Andrásné (1996) Egyéni vállalkozók járulékfizetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nádházi, Dr. József (1996) Forgóeszközök finanszírozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádudvariné Bulik, Ágnes (1996) Út a hajléktalansághoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Négyessy, András (1996) A csődbűntettről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Gyula (1996) A társadalombiztosítás finanszírozási kérdései különös tekintettel a közgazdasági környezet változásaira, valamint a szociálpolitikában bekövetkezett strukturális változásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Dr. Judit (1996) Méltányosság a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Jánosné (1996) Nyugellátás, baleseti ellátás iránti igények érvényesítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, József (1996) A helyi önkormányzat által megvalósuló szociális ellátórendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, József (1996) Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Anita (1996) Tömegkommunikáció és politika. MSZP az első parlamenti ciklusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Károly (1996) A munkáltató megtérítési kötelezettsége üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oroján, Krisztina (1996) Pártok és választások Békés megye 1. sz. és 2. sz. választókerületeiben 1990-ben és 1994-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Panyik, József (1996) A pénzintézeti törvény első öt éve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Sándor (1996) A munkáltatók, foglalkoztatók társadalombiztosítási szakellenőrzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Miklós (1996) A kárpótlási jegy, mint különös értékpapír. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Mónika (1996) Pénzintézetek engedélyezése Svájcban, Németországban, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Varga, Anna (1996) A védett személyek körének fejlődése a magyar társadalombiztosítási rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Dr. Imre (1996) Az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi rendszerének aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, László (1996) Az informatika fejlődése és jövője a társadalombiztosítás területén Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Patay, Dr. Irén (1996) Két falusi háziorvosi praxis működése 1993-tól 1996-ig gazdasági társaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perger, Dr. Zsófia (1996) Betegjog és orvosi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petri, András (1996) A társadalombiztosítás fejlődése a mezőgazdasági szövetkezetekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Peták, Ildikó (1996) Az egészségügyi megelőzés, mint a szociális gondolkodás része. Az életszemlélet és életvezetés fontossága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pincési, Jánosné (1996) Az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályai és korszerűsítésének szabályai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Józsefné (1996) A munkanélküliség alakulása 1990-től Csongrádon és vonzáskörzetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai, Boglárka (1996) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogonyi, Péter (1996) A vállalatok szervezeti átalakulásának aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Zoltánné (1996) Az érdekképviseleti szervek mozgástere egy megyei kórházban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pordán Horváth, Judit (1996) Az 1201-es Ajánlás (Az Ajánlás és magyar vonatkozásai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poór, Jenő (1996) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásának tapasztalatai a Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Provaznik Endre, Ákosné (1996) A társadalombiztosítási nyilvántartási rendszer kialakulása, fejlődése, kritikus pontjai és egy egységes számítógépes nyilvántartási rendszer megteremtésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Dr. Tamás (1996) Anomáliák a gyermek- és ifjúságvédelem terén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pártai, László (1996) A szlovák nyelvtörvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Zoltán (1996) A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radványi, Ildikó (1996) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Richter, Károly (1996) Kistérségi foglalkoztatási program. Közép-tiszavidéki foglalkoztatási program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ring, Béla (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ritli, Szilvia (1996) A személyi jövedelemadó csökkentésének egyes legális esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romasz, Árpád (1996) A gazdasági bűncselekmények új szabályozása különös tekintettel a pénzhelyettesítők fokozott büntetőjogi védelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rostás, Péter (1996) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rudischné Dr. Kakuja, Dr. Mária (1996) A kórház non-profit gazdálkodó szervezetté alakításának feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Piroska (1996) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai, Sándor (1996) Privatizáció az egészségügyben - Patikaprivatizáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Károlyné (1996) Családokat támogató szociális ellátások az Európai Közösség országaiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Gajda, Éva (1996) A rendőrség polgári állományának alkalmazási jogviszonya (összehasonlítás az 1992. július 1-jét megelőző és az azt követő időszakban). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rókus, Csaba (1996) Munkaerő-piaci intézmények kialakulása. Létszámleépítés intézményeinek és eljárásainak bemutatása (a Szekszárdi Húsipari Vállalat példája). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Józsefné (1996) A munkanélküliek munkaerőpiaci képzése, a munkaügyi tanácsok helye, szerepe a finanszírozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sahin-Tóth, István (1996) Az agrárágazat állami irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schleicher, György (1996) Két választás Magyarországon (Üzemi tanács választások összehasonlító elemzése egy agráripari vállalkozásnál). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Schrenk, László (1996) A járulékfizetésen alapuló kötelező egészségbiztosítás és a kapcsolódó jogosultság, valamint a kiegészítő biztosítás néhány európai országban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Siflis, Emese (1996) A házasság felbontási eljárás szabályozásának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Zsuzsanna (1996) A bírói szervezet alkotmányos helyzetének aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ágnes (1996) Az értékpapírok és értéktőzsde Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonovits, Csaba (1996) A FIDESZ-MPP útja a liberalizmustól a konzervativizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sin, Ágnes (1996) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sonkoly, Szilvia (1996) Az 1995-ös környezetvédelmi törvény új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Andrea Klára (1996) A részvénytársaságok alaptőkéjével kapcsolatos jogi kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spirnyákné Gál, Ilona (1996) Szociális biztonság Közép-Kelet Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stachó, Dr. Lászlóné (1996) Új elektronikus bankszolgáltatás Magyarországon: Office Banking. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stankovits, György István (1996) Nemzetiszocialisták a képviselőházban 1935-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stein, Zoltán (1996) Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés. A végrehajtás tapasztalatai a Szegedi Fegyház és Börtönben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stenger, József (1996) A menekültügyi politika Magyarországon (a Határőrség feladatai a Magyar Köztársaságra háruló menekültügyi feladatok megvalósításában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Attila (1996) A bírósági végrehajtás szabályozásának változásai a magyar jogrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Béla (1996) Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1996) A munkahelyi érdekegyeztetés rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (1996) A fiatalkori csoportos bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1996) A politikai átalakulás perspektívái (1985-1989). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1996) Az új demokráciák összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihályné (1996) A lakásépítés alakulása (statisztika). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Róbert (1996) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1996) Az esküdtbíráskodás problémái, különös tekintettel az osztrák gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (1996) A szerződés érvénytelenségének elvi és gyakorlati kérdései különös tekintettel a kontárszerződésekre, valamint a feltűnő értékaránytalanság objektív esetének problémájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (1996) Jogszociológiai vizsgálódás a hatalom, uralom és jog kérdéskörében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Cibolya, Tibor (1996) A reklám és egészségügyi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Radvánszki, Jolán (1996) Betegségi anyasági ellátások a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Kiskunhalasi Kirendeltségénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Miklós (1996) Egészségpénztárak kialakulása és szerepe a magyar egészségügy új finanszírozási szektorának kialakításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Renáta (1996) A cégbejegyzési eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, György (1996) Az egységes társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek azokon belül a nyugdíj alapját képező átlagkeresetek fejlődése, változatai napjainkig és a megoldásra váró kérdések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, Krisztina (1996) Választójog és parlamentarizmus a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvölgyi, Dóra (1996) A büntetőeljárás gyorsítása különös tekintettel a bíróság elé állításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeimanné Berta, Erika (1996) Az állami gondoskodás megvalósulása a szociális ellátások keretében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Éva (1996) Minőség, minőségbiztosítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri, Szilvia (1996) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái Magyarországon 1987-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai, Károlyné (1996) Létszámleépítés, tömeges létszámleépítés, elbocsátás (Munkanélküliség helyzete és alakulása Csongrád megyében 1990-es évektől). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesné Dr. Gallyas, Dr. Éva (1996) Az egészségmegőrzés, a prevenció szerepe új típusú (gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású) termékekkel piacra lépők tevékenységében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeremi, Lászlóné (1996) A mezőgazdaságban dolgozók biztosítási rendszerének alternatív fejlődési irányai Magyarországon piacgazdasági viszonyok között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szeverényi, Márta (1996) Magyarország és a törvényhozás második kamarája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Adrienn (1996) Kábítószerek és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Erzsébet (1996) Perbeli képviselet. Az ügyvédség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Erzsébet (1996) A részvény Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyiné Kiss, Erika (1996) Egyenlő eséllyel a munkaerőpiacon? (A fiatal munkavállalók elhelyezkedési lehetőségei Makó térségében az 1990-es években). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyiné Nagy, Irén (1996) ISO 9000-9004 szabványokon alapuló minőségbiztosítási rendszer modellje egy magyarországi vállalkozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondiné Bánhegyi, Dr. Piroska (1996) A Munka Törvénykönyve és a Foglalkoztatási Törvény azonos és eltérő vonásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szubally, Brunó (1996) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szuhai, Ilona (1996) A személyi szabadság korlátozásának alkotmányjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurdi, Béla (1996) Nacionalista politikusok a sajtó tükrében - politikai szélsőségek pszichológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szána, Gyula (1996) A tiltott határátlépés és embercsempészés bűncselekmény szabályozásának története és elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Dr. Mária (1996) A Szegedi Paprikafeldolgozó Részvénytársaság reorganizációs programja végrehajtásának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Eleonóra (1996) A hajléktalanok helyzete Magyarországon az 1990-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénás, Tamás (1996) Békesi László. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Dr. György (1996) Vállalkozó háziorvoslás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögeczki, Ildikó (1996) A felszámolási eljárás társadalombiztosítási vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi, Béla (1996) A Szegedi Ingatlankezelő Vállalat átalakítása, és az átalakítás értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Dr. Tamás (1996) Költségek, költséghelyek, költségfelosztás a fekvőbetegellátásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, István (1996) A participáció intézményei a MÁV-nál (1992-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Józsefné (1996) Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások tagjainak biztosítási és járulék fizetési kötelezettsége: a fejlődés útja, aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts, Sándor (1996) Magyarországi "adóparadicsom" - Joghézagok elemzése és hatása a gazdaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárecz, Szabina (1996) Jogi antropológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy, Szabolcs (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sík, László (1996) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sós, Anikó (1996) Az egészségbiztosítás szerveinek feladatai és a végrehajtás szervezeti lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Süveges, Dr. Piroska (1996) Minőségbiztosítás az egészségügyben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajti, Tünde (1996) A munkaügyi tanács megalakulása és működése Csongrád megyében a munkáltatói oldal szerepének elemzésével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Zsolt (1996) Az Európai Közösség és Magyarország kapcsolatának alakulása a kezdetektől napjainkig avagy Társulási Megállapodás: integráció vagy távolságtartás? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapasztóné Tóth, Tünde (1996) Paktum próba-próbapaktum. Kísérlet a társadalmi-gazdasági megállapodás megkötésére Magyarországon 1994-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarczi, Jánosné (1996) Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés módszerei és lehetőségei a fekvőbeteg ellátásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnay, Dr. Katalin (1996) A vezetés, szervezés, irányítás a rendőrség egészségügyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Józsefné (1996) Hallgatói szociális juttatások egy felsőfokú oktatási intézmény példáján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tisza, Emese (1996) A szakértői bizonyítás egyes problémái a büntető eljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokody, Béla (1996) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly, László (1996) A fogyasztói kosár változásainak hatása a táplálkozásra és a népesség egészségügyi állapotára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tyuroski, Dóra (1996) Kábítószer-élvezet büntetőjogi vonatkozásai (A kábítószer-fogyasztó szempontjából). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tábi, Tibor (1996) A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények (Országos és Békés megyei tapasztalatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tápai, Dr. Katalin (1996) A minőség, és a minőség biztosítása a vérellátásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai, Judit Éva (1996) Szenvedélybetegségek természete és büntetőjogi vonzata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (1996) Gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Beatrix (1996) A szenvedélybetegségek büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel a kábítószerre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imre (1996) Civil szerveződések a szociálpolitikában. Segélyező és önsegélyező egyletek Békés megyében a reformkortól 1950-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1996) Baleseti ellátások és fedezeti rendszerének alakulása napjainkig hazánkban. A baleseti ellátások megtérítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István Tibor (1996) Hevedergyártás Magyarországon tegnapelőtt, tegnap, ma. És holnap? Marketing a TAURUS EMERGÉ heveder frontján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin Tímea (1996) Az igazságszolgáltatás szervezete. Az igazságszolgáltatás helyzete és jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára Krisztina (1996) Demagógia a XX. század politikai ideológiákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Szilárd (1996) Az Amnesty International tevékenysége Közép-Kelet-Európában 1971-1988 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tamás (1996) A hazai munkaerőpiaci problémák és azok megoldásának lehetséges módjai - a békés megyei sajátosságok figyelembevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tamás Vilmos (1996) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (1996) A Saar-vidék speciális státusza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Dávid, Gabriella (1996) Irányítás, felügyelet, ellenőrzés megvalósulása a települési önkormányzat és az általa fenntartott oktatási és kulturális intézmények tekintetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyvári, Tamás (1996) A magyar-szlovák alapszerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Ferenc (1996) A magyar egészségügyi finanszírozás a múlt és a jelen tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Mónika (1996) Hivatásrendiség Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tőkei, Enikő (1996) Az Állam és a keresztény egyházak kapcsolatai a két világháború közötti Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vancsura, Anita (1996) A vertikális integráció kialakításának gazdasági jelentősége az élelmiszergazdaság fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vancsura, Zoltán (1996) A kelet-európai rendszerváltozások összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gyöngyi (1996) Gyermekvállalással és neveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási és szociális ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Norbert (1996) Hajléktalanság Magyarországon a rendszerváltás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péter (1996) A megyei munkaügyi tanácsok helye, szerepe a mezoszintű foglalkoztatási érdekegyeztetésekben és a munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakulásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándorné (1996) Munkaügyi kirendeltség a változó munkaügyi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tamás (1996) Kormányválság és kormányzóképesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tibor (1996) Információ a közgazdaságtanban és a társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsolt (1996) A szabadságvesztéssel nem járó szankciók a magyar büntetőjogban: a közérdekű munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga Orvos, Dr. Gabriella (1996) Kisvállalkozások menedzsmentje - Különös tekintettel az indulás nehézségeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takaró, Katalin (1996) Létszámleépítés: változó munkaügyi kapcsolatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Orsolya (1996) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey, Dr. Attila (1996) A National Health Service felépítése és fejlődésének főbb irányai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki, Dr. Éva (1996) Az Európa 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi, József (1996) A párizsi Parlament szervezete, hatásköre és működése megalapításától a XV. századig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vucskó, Adrienn (1996) A csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, Tamás (1996) A média és a választások összefüggése, különös tekintettel a kecskeméti választásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Marianna (1996) Az ügyész vádképviselete és a vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Imre (1996) Az öngyilkosságok alakulása, társadalmi és demográfiai jellemzői Magyarországon a XX. sz. II. felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelman, Zsolt (1996) A COMPA-REAL Kft. üzleti terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombory, Rita Éva (1996) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsebők, Krisztina (1996) Az emberölés szabályozása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zudor, Mónika (1996) Cégbejegyzési eljárás. Polgári eljárásjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádori-Fekete, Katalin (1996) Értékpapírok és értéktőzsde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zánthó, Kálmánné (1996) A munkaügyi kirendeltségek kialakulása és kapcsolatuk a megyei központokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zöld, László Csaba (1996) Egy viszonylagos autonómiával rendelkező gyáregység munkaügyi kapcsolatainak alakulása (Átalakulási időszak vizsgálata az 1980-as évek derekától napjainkig). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zöllei, Dr. István (1996) Kórházi finanszírozás nemzetközi összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árva, Edit (1996) A társadalombiztosítás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árvai, Roland (1996) Hadsereg és politika- A magyar hadsereg a II. világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh, Erika Anita (1996) Privatizáció az egészségügyben - Az állami patikák privatizációjának útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös, Sándor (1996) A TAURUS EMERGÉ Gumiipari Kft. lemezüzemének piaci stratégiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:22:40 CEST.