Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1994

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 352.

A

Adamkovich, Máté (1994) Fejezetek az angol önkormányzatok történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andor, Krisztina (1994) Az 1945-ös földreformtól napjaink termőföld privatizációjáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andrási, Dorottya (1994) Hiteleshelyi oklevelek regesztái a középkori magyar joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arany, János (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, László (1994) Médiaelnökök a médiaháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aág, Dr. Miklós Endre (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinyecz, Dr. Árpád (1994) Devizatőzsdei ügyletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babucs, Béla (1994) A magyar önkormányzati közigazgatás fejlődésének bemutatása a hazai szabályozások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz, János (1994) Izrael szerepe a libanoni polgárháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Balázs (1994) A munkanélküliség gazdasági, jogi, szociális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Dr. Sándor (1994) Piac és tervezés a távol keleti országokban, különös tekintettel Tajvan és Dél-Korea gazdaságára, tervezésének jellegzetességeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Edina (1994) Az európai monetáris integráció és Magyarország. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Zsuzsanna (1994) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Mónika (1994) Jog és felelősség a környezet- és természetvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Nagy, Erika (1994) A polgármesteri és jegyzői tisztség szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baricza, Gergely (1994) A kereskedelmi bankok eszköz-forrás menedzselése és hazai gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1994) Az állami földtulajdon alakulása a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Nikolett (1994) Pártprogramok a külpolitikáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berczi, Norbert (1994) Tettarányos büntetés a jelenlegi szankciórendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berek, Tiborné (1994) Kiválasztás teljesítményértékelés személyügyi politika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berger, József (1994) A kárpótlás intézményének jogi szabályozása és végrehajtása a termőföldeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berke, Imre (1994) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Tímea (1994) A magyarországi menekültügy társadalmi és szociológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Dr. Anikó (1994) Munkanélküliség Magyarországon a századfordulótól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan, Andrea (1994) A laikus bíráskodásról általában különös tekintettel az osztrák esküdtbíráskodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Éva Imola (1994) A közigazgatási bíráskodás germán rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán, Tibor (1994) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatrendszere - fejlődés a teljes jogú tagság felé. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biasmir, Abebe (1994) Great Britain's Local Goverment. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Éva (1994) Az alapítvány - avagy a jogintézmény jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Andrea (1994) A fedezeti konstrukciók egyes kérdései a magyar banki gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, János (1994) Teljesítmény és jövedelmek közötti összefüggés a Posta végrehajtó szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordács, István (1994) Az angolszász esküdtbírósági eljárás, különös tekintettel magyarországi adaptációjának lehetőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1994) A vezetők jogállása és munkaszerződése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borszéki, Gábor (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Mariann (1994) Az ügyvédi képviselet a perbeli képviselet rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Csilla (1994) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitájának egyes anyagi és eljárásjogi vonzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brunáczki, Margit (1994) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése a II. világháborúig Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brátán, Éva (1994) A római jogi felelősségi rendről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bubrják, Lászlóné (1994) Információs problémák a számvitelhez és a mutatószámokhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Andrea (1994) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burka, Tibor (1994) A sztrájk jogi szabályozásának néhány alapkérdése a századforduló körüli évtizedekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Erika (1994) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálind, Attila (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Dániel (1994) A számítástechnika ügyviteli alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Erzsébet (1994) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bársony, Csilla (1994) A lízing elméleti és gyakorlati megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy, Emese (1994) Bankprivatizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi, Józsefné (1994) Bankhitelt biztosító mellékkötelezettségek és azok érvényesíthetősége csőd- és felszámolási eljárás esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserni, János (1994) Mater certa... ? - A mesterséges úton történő megtermékenyítés büntetőjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillám, Enikő (1994) Privatizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Zoltán (1994) A kárpótlási jegy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Attila (1994) A gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Mátyás (1994) Az Európai Unió jogforrási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csávolszki, László (1994) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos, György (1994) A magyarországi zsidóság helyzete a II. világháborúban, s ennek nemzetközi visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Zsolt (1994) Költségvetésen alapuló irányítás és tervezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csúri Mihálnyé Wágner, Anna (1994) A vállalatok átalakulásának főbb kérdései az Épületkezelő és Fenntartó Kft alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy, Attila (1994) Néhány gondolat a lízingszerződésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Sándor (1994) A munkaügy kapcsolatok fejlődése a magyar kőolaj- és gáziparban, kollektív tárgyalások a cégkialakítástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czike, Gábor (1994) Felelősség a fokozottan veszélyes tevékenységért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Helga (1994) A csődeljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabos, Csaba (1994) A munkavállalói érdekérvényesítés intézményei a hazai viszonyok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Andor (1994) Határőrség és idegenrendészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Gyöngyi (1994) Hajléktalanság Magyarországon, különös tekintettel Kecskemétre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Magdolna (1994) Az adórendszer szerepe a vállalkozások tevékenységének a kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dekkerné Fodor, Klára (1994) Egészségügy finanszírozásának kritikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Tímea Gabriella (1994) Zsidósors Debrecenben 1938-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derda, Krisztina (1994) Környezetvédelmünk, különös tekintettel a földvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dereje, Abebe (1994) A házastársak különvagyona. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Péter (1994) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a sajtóperek gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Tibor (1994) Helyi konfliktusok szerepe a hidegháború folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diós, Éva (1994) Az 1956-os munkástanácsok rendszeréről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóné dr. Molnár, Teréz (1994) A vállalati forgóeszköz-finanszírozás elméleti illetve gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Sándor (1994) A bizonyítás általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doroszlay, Mónika (1994) Polgári jogi eszközök a személyiségvédelem szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drapos, István (1994) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudics, Marianna (1994) Az emberi jogok érvényesülése az Alkotmánybíróság büntető tárgyú határozataiban, összevetve a francia és a német alkotmányossági gyakorlattal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödiné Szőllősy, dr. Anita (1994) A felülvizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eiterer, Péter (1994) A lízingszerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ernhoffer, Dr. József (1994) A participáció intézményei és működésük Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Exterde, Tibor (1994) Az élet elleni bűncselekmények alakulása Csongrád megyében (1986-1992). Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fantoly, Zsanett (1994) A római büntetőjog fejlődéstörténete különös tekintettel a parricidium tényállásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Csaba (1994) Speciális bűnösségi alakzatok a közlekedési büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Judit (1994) A franchise szerződés áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Györgyi (1994) A palesztinok és a törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, József (1994) Az SZJA alapján adózó egyéni vállalkozók adózási sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Horváth, Magdolna (1994) Olajipari Fővállalkozó és Tervező Részvénytársaság Szegedi Mérnöki Irodájának minőségbiztosítási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fedor, Csaba (1994) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Dóra (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fein, Erika (1994) A katonai büntetőeljárás néhány kérdése a rendőrség illetékes parancsnokai nyomozó hatósági jogkörének alakulása tekintetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Rita (1994) Munkanélküliség - helyzetképek - munkanélküli ellátások rendszere, különös tekintettel a munkanélküli járadék jogintézményére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Ilona (1994) A magyar felelősségbiztosítás szabályozása, gyakorlata és összehasonlítása német megoldással. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Gyöngyi (1994) A pénzügyi jog kialakulása, fejlődése, a pénzügyi jog tárgya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodróczy, Marianna (1994) Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fortolóczki, István (1994) Az államhatalmi ágak elválasztásának elmélete és gyakorlata a magyar alkotmányos rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fórizs, Margit (1994) Állami kibocsátású értékpapírok 1982-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fűz, István (1994) Szerződési klauzulák és jogtudósi kommentárok (Az adásvétel és a bérlet a római jogban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Katalin (1994) A házastársak lakáshasználatára vonatkozó jogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Tibor (1994) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gera, Ibolya (1994) A felelősségbiztosítás fejlődésének áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs, Tamás (1994) Készpénzkímélő elszámolások, különös tekintettel a hitelkártya rendszerre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Giday, Zsolt (1994) A jugoszláv rendszer és válsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grin, Miléna (1994) Az erőszakos közösülés kriminológiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurka, Ágnes (1994) Bérlakáshelyzet Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, Kálmán (1994) A nemzetközi környezetvédelmi jog szükségessége, különös tekintettel a határvíz egyezményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyury, József (1994) A magánnyomozás jogtörténete Magyarországon (1913-tól 1994-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Dr. Andrea (1994) Szeged megyei jogú város gazdálkodása 1990-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Dr. István (1994) Fémipari korlátolt felelősségű társaság üzleti terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndics, Béla (1994) A különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek védelmének jogi szabályozása, nemzetbiztonsági aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haag, Éva (1994) Jobboldali mozgalmak a '30-as években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy, Ibolya (1994) A büntető eljárási jog átfogó módosításának lehetséges irányai - A vádalku. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hainfahrt, Eszter (1994) Tőzsdei szabályozás és tőzsdei ügyletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdúné Paulik, Tímea (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok helyzete hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajkóné Homolya, Gizella (1994) Szervezeti létszám-visszafejlesztés és intézményei (Tömeges létszámleépítés a Nyersvas- és Acélgyártó Kft példáján keresztül). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajmássy, Réka (1994) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hakimi, Mirwais (1994) Afganisztán politikai helyzete (1978-1993). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanák, Endre (1994) A mai világgazdasági recesszió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa, Katalin (1994) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, László (1994) A szervezett bűnözés (A szervezett bűnözés elméleti megközelítése, létrejötte, megjelenési formái, magyarországi helyzete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi, Mónika (1994) A politikai antiszemitizmus kialakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes, Enikő (1994) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heipl, Tibor (1994) A vallásszabadság helyzete ma Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hirmann, Ildikó (1994) A bukovinai székelyek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, Miklós (1994) A privatizációs folyamat mikro- és makrogazdasági hatásai a RÁBA Rt. tapasztalatai alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Barta, Edit (1994) Az önkormányzatok gazdálkodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hóvári, Brigitta (1994) Szakemberek és laikusok a büntetésvégrehajtás kérdéséről valamint az elítélt ítélet-feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilovszky, Adrienn (1994) A magyar és amerikai alkotmánybíráskodás összehasonlító tanulmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

István, Tünde (1994) A versenyjog időszerű kérdései - az összehasonlító reklám versenyjogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics, Éva (1994) A fiatalkorúak kriminális veszélyeztetettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkovics, László (1994) A jogszavatosság fejlődése az adásvételnél a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakits, Orsolya Réka (1994) Zsidótörvények és a katolikus egyház Horthy-Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Attila (1994) A magyar és a kelet-közép-európai demokratikus átalakulás összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Edit (1994) A menekültek jogi helyzete Magyarországon - magyar menekültügy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gertrud (1994) Az alapítvány mai jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zsuzsanna (1994) A magzati élet védelmének büntetőjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáczku, Tamás (1994) Polner Ödön élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jánoki, Szilvia (1994) Az Antall-kormány külpolitikája 1990-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járvás, László (1994) Viták a magyar választójogi törvényről 1989-93. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jász, Péter (1994) Jövőkép, állam, államháztartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kardos, László (1994) A római demokrácia válsága, jogi változások a köztársaság korában - a praetori jog kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kastóczki, Marianna (1994) A házasságkötést megelőző eljárás, a házasság létrejötte, az érvénytelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasztnerné Csaba, Krisztina (1994) Gyermekbűnözés Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kazi, Miklós (1994) Természet-, környezetvédelem és annak intézményrendszerei egyes európai országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényi, Mónika (1994) A házasságkötés folytán kialakuló vagyoni viszonyok rendezése a házassági életközösség megszüntetése esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, József (1994) Önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének alapkérdései és perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Zoltán (1994) Taxis-blokád a sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keszthelyiné Fülöp, Zsófia (1994) A költségvetési deficit finanszírozásának lehetőségei Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kicsid, József (1994) A Senatus helyzete különösképpen a köztársaság korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kinyó, Krisztina (1994) A tőzsdei ügyletek, a spekuláció és szabályozása hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kircsi, Anikó (1994) Az Európai Közösség közös mezőgazdasági politikája és a magyar agrárgazdaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1994) Médiavita Magyarországon (Médiaháború 1990-1994). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ernő (1994) A teljes foglalkoztatástól az abszolút munkanélküliségig. A munkanélküliség kialakulásának okai, különös tekintettel Komárom-Esztergom megye foglalkoztatási helyzetére vonatkozóan. Kezelésének és megszüntetésének lehetséges módszerei, a megyei "tripartit" érdekegyeztetés szerepe a feszültségek oldásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1994) Az alkotmánybíróság egyes büntetőjogi vonatkozású határozatainak szerepe az egyes bűncselekmények büntetőjogi megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1994) A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő büntetőjogi és eljárásjogi szabályok áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovics, Gyula (1994) Nemvagyoni kártérítés magyar története (1928-napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Baranovszky, Adrienne (1994) A személyiségvédelem és a sajtó-helyreigazítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczka, Ákos (1994) A bűnösség fogalmának fejlődése a magyar büntetőjogi dogmatikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolohné Kulik, Éva (1994) A hátrányos helyzetűek kriminalitásának egyes jellemző vonásai hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsi, László (1994) Salvador Allende a XX. századi Chile történetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Réka (1994) Az 1976. évi II. törvény által védett tárgyak köre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Rudolf (1994) A dolgozók részvételi jogának alakulása hazánkban az 1960-as évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Réka (1994) A magyar nemzetiség politikai és jogi helyzete Jugoszláviában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1994) Az önkormányzati lakásgazdálkodás specifikus problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gáborné (1994) A mezőgazdasági termelés könyvvitele, a termelési költségek meghatározásának kalkulációs sémája a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (1994) A közigazgatás helyi intézményrendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (1994) A halálbüntetés és a szabadságvesztés-büntetés megítélése és szabályozása a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1994) A rendőrség igazgatásrendészeti tevékenysége, különös tekintettel a szabálysértési eljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krammer, Balázs (1994) Adalékok a bírósági végrehajtás reformjához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krocsek, Zoltán (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - kiemelten a rablások kriminológiájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulik, Jenő Ervin (1994) A tőzsde története és működése; az értéktőzsde Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, János (1994) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Ágnes (1994) A munkaviszonnyal kapcsolatos általános érdekegyeztetés rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurai, Anikó (1994) A FRIEB-DOMET Kft 1995. évi árbevétel és költség terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuthy, Kornélia (1994) A cégbírósági eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Dr. Zoltán (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánitz, Judit (1994) A felülvizsgálat és a törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása Maximné Csutor, Magdolna (1994) Értékpapír és tőzsde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy, Szilvia (1994) Az emberölések kriminológiai jellemzői Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Gábor (1994) A parlament működésének néhány kérdése Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövendi Veress, Dr. Gyula (1994) A gazdasági társaságok vezetőinek munkajogi helyzete és gyakorlati problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy, Zoltán (1994) A személyi jövedelemadó problémái az 1994-es törvénymódosítás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Zsolt (1994) Független Kisgazdapárt ujjáalakulása és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajtos, László (1994) A választási rendszer, a pártstruktúra és a politikai rendszer stabilitásának összefüggései hat európai ország elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Csilla (1994) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései (szankciókiszabás és alkalmazás lehetséges céljai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laurinyecz, Attila (1994) Politikai gondolkodás a középkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Letavecz, Ilona (1994) A jaltai paradigma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lingvay, Boglárka (1994) Az emberölés egyes súlyosabban minősülő esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Erzsébet (1994) A német és a magyar kft. alapítása, különös tekintettel a társasági szerződésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag, Gusztáv (1994) A társasági jog az Európai Unióban és Magyarországon - magyar jogharmonizációs feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Anna (1994) Értékesítési és marketing controlling az alkalmazás lehetőségei egy élelmiszeripari Rt-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Zsolt (1994) Az ALSZILGO Bt. gyümölcsfeldolgozó üzem üzleti terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magó, Jenő (1994) A büntetőjog katonákra vonatkozó részének speciális vonásai, különös tekintettel a szolgálati bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makra, Erika (1994) A házasságkötést megelőző eljárás és létrejötte. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinez, Zsuzsa (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michna, Dr. Csaba (1994) Gazdasági integráció vagy dezintegráció (Nyugat-)Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Gabriella (1994) Politikai antiszemitizmus Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mile, Ildikó (1994) Az öngyilkosság büntetőjogi megítélésének történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mitnyik Jánosné Frech, Hajnalka (1994) Az egyéni munkavállalás nehézségei Ausztriában különös tekintettel a magyar állampolgárokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsáry, Erzsébet (1994) A hajléktalanság specifikus problémái, különös tekintettel a városi lakosságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi, Gábor (1994) A viktimológia alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Gabriella (1994) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1994) Az alapjogok korlátozása az állam biztonsága érdekében néhány európai államban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tamás (1994) Sport és politika összefonódása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (1994) A lakásgazdálkodási helyzetkép Magyarországon az 1970-es évek elejétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zsolt (1994) Értékpapírpiac és a tőzsde Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai, Ágnes (1994) Részvénytársaságok alapítása és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus, Zsuzsa (1994) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátó, Róbert (1994) A parlamentarizmus a Közép-Kelet európai új demokráciánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Zsolt (1994) A központi végrehajtó hatalom és a helyi önkormányzatok kapcsolata Angliában és Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller, Csaba Előd (1994) Alkotmánybíróság és önkormányzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, Rita Krisztina (1994) A kábítószer-probléma és büntetőjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1994) A veszélyviselés szabályai az adásvételnél a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1994) Az örökbefogadás egyes kérdései különös tekintettel a hatályos szabályozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1994) A szabálysértési jogterület problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Judit (1994) A kiskorúakról való állami gondoskodás egyes formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lilla (1994) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1994) Értékpapírok, értéktőzsde Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1994) Biztosítószervezetek alapításának, működésének jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-Juhák, István (1994) A Hatóság és a hatóság tagjainak büntetőjogi védelme és gyakorlati megvalósulása a rendőrség vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály, Tamás (1994) Az ingatlanpiac főbb jellegzetességei Szegeden és környékén napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Ritter, dr. Ágnes (1994) A fegyveres testületek hivatásos állományára vonatkozó speciális munkajogi szabályok, különös tekintettel azok rendőrségi gyakorlati alkalmazására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Tari, Ibolya (1994) A környezet jogi védelmének nemzetközi vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nelson, Lima (1994) Az angolai bíróság szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Imola (1994) A köztársasági megbízott jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Magdolna (1994) A csecsemőgyilkosság Szeged város joggyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Éva (1994) Német-magyar kapcsolatok a magyarországi zsidókérdés megoldásában (1938-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novákné Nagy, Judit (1994) "Habzó gyűlölködés" vagy "nemzetiségi kibékülés" (Jászi Oszkár a századforduló politikai gondolkodója a Monarchiáról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas, Margit (1994) A polgármester jogállásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas, Nikoletta (1994) Az 1956-os forradalom és szabadságharc a világpolitikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Szilvia (1994) A védő jogi helyzete a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádai, Tímea (1994) Kihívások a magyar agrárgazdasággal szemben a kilencvenes években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Zsuzsa (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Omar, Dajeh (1994) Az Öböl-háború az arab országok és a nyugati államok politikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orovecz, Dr. Eleonóra (1994) A stratégiai gondolkodás megváltoztatásának szükségessége az egészségügyi reform kapcsán, egy konkrét intézményben vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozvald, Dr. Imre (1994) Személyügyi gazdálkodás munkaügyi keretei, különös tekintettel a rendvédelmi szervekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pais, Csilla (1994) Hátrányos társadalmi helyzet és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palánkai, Gábor (1994) A hibás teljesítés objektív és szubjektív jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Gabriella (1994) Magyarország helye a világpolitikában 1956. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, András (1994) A rablások alakulása a fővárosban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erzsébet Edit (1994) A FIFO módszer alkalmazásának problémái a műszaki áruk kereskedelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ildikó (1994) A pénzintézetek ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patkós, Gábor (1994) Az informatika szerepe a magyar bankrendszer korszerűsítésében, különös tekintettel a fizetési forgalom lebonyolítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paulik, György (1994) A laikus elem a bíráskodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrásné Czeczon, Katalin (1994) A munkaviszony megszüntetésének rendszere a Köztisztviselői törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Andrea (1994) Az apasági vélelem különös tekintettel az apaság bírói úton történő megállapítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Zoltán (1994) A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi szabályozása napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Aladár Péter (1994) Privatizációs folyamatok Nyugat- és Kelet-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Miklós (1994) A palesztinok szerepe a libanoni polgárháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posztós, István (1994) Értékpapírok és értékpapírpiacok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Sándor (1994) A köztársasági megbízottak jogállása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, dr. Mária (1994) A munkáltató kártérítési felelőssége a munkavállaló egészségében bekövetkezett károsodásért, figyelemmel a bírói gyakorlatra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Rusznák, Ildikó (1994) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püspöki, Helga (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffay, Ernő (1994) Privatizációs technikák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reményik, Andrea (1994) A föld és talajvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rente, Ferenc (1994) A lakásellátottság és felszereltség főbb jellemzői két népszámlálás tükrében (1980., 1990.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reszegi, Lajos (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riederauer, Magdolna (1994) Az alapjogok kérdése az Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rimaszécsi, Magdolna (1994) A szabadságvesztésre ítélt állampolgári jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rovó, Márta (1994) A szervezett bűnözés kialakulása és a maffia elterjedése Olaszországban és az Egyesült Államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruszka, Zoltán (1994) A Szegedi Postaigazgatóság gazdálkodási információs rendszerének korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónaszéki, László (1994) A lakásbérlet új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Dr. Sándor (1994) Privatizáció és a törvényesség - Esettanulmány a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet által folytatott a szovjet csapatok kivonulása után felszabaduló ingatlanok privatizációjáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salacz, László (1994) A munkanélküliség problémái hazánkban a 90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Samu, Tünde (1994) Nagyhatalmak az ezredfordulón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siket, Dr. Judit (1994) Költségvetési szerv átalakulása gazdasági társasággá. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Edit (1994) Az Európai Unió bankjoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Tünde (1994) A nürnbergi per. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinkáné Csendes, Ágnes (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Ádám (1994) A Budapesti Értéktőzsde és működésének eddigi tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spinyhért, Zsolt (1994) Az ombudsman intézménye különös tekintettel alapjogi tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surin, Beatrix (1994) A foglalkoztatáspolitika alapvető kérdései Magyarországon (munkanélküliség). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Annamária (1994) Bajcsy-Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor és Gömbös Gyula politikai pályája, különös tekintettel a fajvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Dóra (1994) A szövetkezet átalakulása, a földtulajdon megszűnése a Kőrösmenti MG.TSZ. példáján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1994) Munka nélkül a munkaerőpiacon - A foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer kialakulása és fejlődésének alternatívái egy főváros közeli Munkaügyi Kirendeltség tapasztalatai alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1994) Élet és testi épség elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1994) Az intézeti gyámság alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Stefánia (1994) A magyar külkereskedelem liberalizációja különös tekintettel a Primex RT tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1994) Az információs menedzsment alkalmazási területei és korlátai a hazai viszonyok között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (1994) A termékfelelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál, Attila (1994) A magyar állampolgárság megszerzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Csabáné Horváth, Katalin (1994) A parlamenti ellenőrzés intézményei Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Zámbó, Anita (1994) Javaslatok az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának növelésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Károly (1994) A deviáns magatartások alakulása, társadalmi, demográfiai összefüggései Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Mária (1994) Fiatalkori bűnözés alakulása és főbb jellemzői 1980-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelei, Béla (1994) A termékfelelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeli, Ferenc (1994) A Hódgép Járműgyártó Rt. csatlakozási lehetőségének vizsgálata a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. kontrolling rendszeréhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Lajosné (1994) Köztisztviselői törvény vitás esetei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmay, Sára Rebeka (1994) Vízpusztulás-vízvédelem, az ökológiai válság realitása és a jövő útjai a jogi szabályozás szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentklárai, Vera (1994) A végrehajtási jog reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, László (1994) A magyar illetékjogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szines, Mónika (1994) A lakásépítés alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szollár, Beáta (1994) Az angol jog sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szuchy, Ildikó (1994) A közalkalmazotti törvény alkalmazásának gyakorlati problémái egy középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvercsák, Szilvia (1994) Az alkotmányosság védelmének intézményei a magyar alkotmányfejlődésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Gergely (1994) Az állami lakáspolitika és hatása a lakásgazdaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Éva (1994) Bizonyítás a polgári perben különös tekintettel a szakértői bizonyításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Anikó (1994) A veszélyeztetett gyermekről való állami gondoskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi, Márk (1994) A menekültekre vonatkozó jogi szabályozás a Magyar Köztársaság jogrendjében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1994) Az élethez való jog, különös tekintettel az abortusz szabályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Erika (1994) A PICK Szeged Rt. 1992. és 1993. éves beszámolóinak információtartalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné dr. Bóka, Angéla (1994) A szervezet átalakítás problémái egy kereskedelmi vállalatnál, különös tekintettel a divíziókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sülye, Ildikó (1994) A talajvédelem jogi szabályozórendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Andrea (1994) A megye helyének és szerepének változásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tallér, Zita (1994) Betegségi, anyasági ellátások a kecskeméti Megyei Egészségbiztosítási Pénztár gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terhesné Miletin, Katalin (1994) Vámszabadterületekre vonatkozó speciális szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tessényi, Judit (1994) Lízing. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tisza, Erika (1994) Alternatív mozgalmak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tornyai, Richárd (1994) Politikai válság a rendszerváltásban - Válságelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly, József (1994) Válsághelyzetek kezelése a csődtörvény alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi Kiss, Zsolt (1994) A világgazdasági válság hatása a magyar politikai életre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turiné Ádám, Anna (1994) A Magyar Posta Rt. önköltség számítási modelljének kialakítása és számítógépes megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, Judit (1994) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Beáta Barbara (1994) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Csaba (1994) Az alkotmánybíráskodás főbb elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István Zoltán (1994) A mentelmi jog különös tekintettel a képviselői jogállásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, dr. Péter (1994) A népesség természetes szaporodása és reprodukciója, társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzői, összefüggései Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1994) A terhelt eljárásjogi helyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Adrienne (1994) Zsidómentési akciók 1944-ben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török Károlyné Kerekes, Valéria (1994) Egyes hiteleket biztosító mellékkötelmek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugrai, Péter (1994) Privatizáció Magyarországon, különös tekintettel az állami vagyonügynökség tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Orsolya (1994) A kriminalizálás kriminológiai és közjogi megfontolásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán-Zsilák, Klára (1994) A magyar agrárágazat és az Európai Közösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Róbert (1994) Participáció szervezeti intézményesülése a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaságnál /Üzemi Tanácsok megjelenése a vállalati szintű munkaügyi kapcsolat rendszerben/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vajda, Sándor (1994) Önkormányzati lakásgazdálkodás Nyíregyházán 1980-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajdics, László (1994) A munkaügyi kapcsolatok alakulása és tapasztalatai, az elmúlt időszakban privatizált részvénytársaságnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Eszter (1994) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Dr. Gábor (1994) Hogyan készítsünk jó üzleti tervet? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Helga (1994) Mátészalka lakáshelyzetének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Judit (1994) Nyilasok a parlamentben 1935-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Lajos (1994) Jugoszlávia felbomlása. A bosnyák kérdés a világpolitikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1994) Közélet szereplés és a személyiségvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tamás (1994) A FIDESZ megalakulástól a Parlamentbe való bejutásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Gizella (1994) Hatályos választójogi törvényünk néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velek, Edit (1994) A magánosítás magyarországi folyamata a privatizációs konstrukciók tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Mária (1994) A jogos védelem, különös tekintettel a szükségesség és az arányosság problémájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Adrienne (1994) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfiai jellemzői 1980 óta Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Imre (1994) A szülői felügyeleti jog gyakorlása - gyermek a családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Andrea (1994) Felelősség nem vagyoni kárért (veszélyes üzemi felelősség). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Sándor (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Tibor (1994) A nemzetiszocialista, nyilas mozgalmak a kezdetektől a II. világháború kitöréséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, Edina (1994) Érdekképviseletek az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Ildikó (1994) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Víghné Hevér, Diána (1994) A lízing helye és szerepe a polgári jogi szerződések rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weisz, Albert (1994) Az illeték szabályozása, gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zachar, Kálmán (1994) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zalántai, Emőke (1994) Magyarország külkereskedelmének változása az Európai Unióval való kapcsolatfelvétel következtében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zelei, András (1994) A köztársasági elnök jogállásának egyes aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zima, Anikó (1994) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái különös tekintettel Bács-Kiskun megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai, Andrea (1994) A szabálysértési jog helye a magyar közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsombok, Edina (1994) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, György (1994) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:22:49 CEST.