Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1991

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 216.

A

Agócs, József (1991) Gondolatok a privatizációról - Jogi és közgazdasági elmélkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Gabriella (1991) Az agrárviszonyok alakulása és fejlődése Tótkomlóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avarné Berta, Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakondi, Anikó (1991) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (1991) Gazdasági társaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bede, Péter (1991) Horthy és a királypuccsok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beleznai, Zsolt (1991) A magánszemélyek termőföldtulajdonának változásai a kárpótlási törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Attila (1991) Az egységesülő európai gazdasági közösség agrárpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbíró, Katalin (1991) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Sándor (1991) A környezetvédelem államigazgatási feladatai Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borók, Józsefné (1991) A prevenció és munkavédelem szerepe a balesetbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Ilona (1991) A bizonyítás alapkérdései a nyomozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Imre (1991) A magánszemélyek jövedelemadózására vonatkozó szabályok 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budaker, dr. Tamás (1991) A társadalombiztosítási jogorvoslat gyakorlati kérdései, problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Burok, Dr. Ferenc (1991) A társadalombiztosítás helyzete, az ellenőrzés, a társadalombiztosítási szakellenőrzés állapota, fejlesztési lehetőségek, elképzelések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Busa, Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi, Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, András Gábor (1991) A választójogi törvényjavaslat vitája az ideiglenes nemzetgyűlésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Dr. György (1991) A keresőképtelenség (rokkantság) orvosszakértői elbírálása és összefüggései társadalmi-gazdasági tényezőkkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Csaba, Erika (1991) Az emberi jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban, az átmeneti csoport jogintézménye tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, László (1991) A magyar agrárgazdaság a kilencvenes évtized elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala, László (1991) A jugoszláv válság történelmi gyökerei, kialakulása a megoldás néhány lehetséges alternatívája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanálosi, Ákos (1991) A jogos védelem büntetőjogi szabályozása és azzal összefüggően a kitérési kötelezettség kérdései a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernyánszky, Tamás (1991) Debrecen város története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csábi, Antal (1991) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1986-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíki, Tamás (1991) "Aki nincs velünk ellenünk" - Ellenségkép 1948-53 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos, Zoltán (1991) A választott és kinevezett tisztségviselők jogállása a helyi önkormányzatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czap, Lajos (1991) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czesznák, Hajnalka (1991) Bűnöző fiatalok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czidor, Rita (1991) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, Gabriella (1991) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Lászlóné (1991) Választási rendszerünk reformjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dési, András (1991) A politikai elidegenedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévaldné Madar, dr. Katalin (1991) A szociáldemokrata párt demokráciakoncepciója 1945 és 1947 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Encs, Péter (1991) A helyi-területi önkormányzatok és az állam viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erős, Ákos (1991) Jászberény és a jászok története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi, János (1991) Orosháza város és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos bűncselekmények alakulása, struktúrája, dinamikája 1986-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Béla (1991) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella (1991) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Tímea (1991) Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1880-1940. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Klára (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forráskúti, Tibor (1991) A munkavállalót illető juttatások aktuális kérdései, különös tekintettel a Tisza Volán gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frank, Emese (1991) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata - A fiatal bűnelkövetők nevelhetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Zsolt (1991) A Budapesti Értéktőzsde és egyéves működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fúró, Magdolna (1991) Mentességek, kedvezmények az SZJA-ban 1991-ben és 1992-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füzesi, Dr. István (1991) A kötelező egészségbiztosítási rendszer kialakítása és bevezetése Magyarországon - Az egészségügyi alapellátás problémáinak tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Ganyecz, Mihály (1991) Az emberölés bűntette megítélésének alakulása a magyar büntetőjogban a XVIII. század utolsó negyedétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Giba, Zoltán (1991) Olajválság a gazdasági statisztika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Glósz, Dr. Józsefné (1991) A társadalombiztosítás szerepe a gyógyszerfogyasztás finanszírozásában és a felhasználás racionalizálásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gscheidt, Szilvia (1991) Gorbacsov fellépésének előzményei és hatása a közép-kelet európai régióra és a magyar politikai életre (1985-87). Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Dr. József (1991) A magyar társadalombiztosítási önkormányzat szervezeti fejlődésének és feladatainak vázlatos áttekintése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Istvánné (1991) A helyszínelés elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harajka, Regina (1991) Viktimológiai tapasztalatok a vagyon elleni bűncselekmények köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Marianna (1991) A jogos védelem és a végszükség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mihályné (1991) Változások az egészségügy anyagi érdekviszonyaiban és munkaügyi kapcsolataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mária (1991) A családban nevelkedéshez való jog, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Péter (1991) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hetei, Raymond Zoltán (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hock, Ernő (1991) A tűzoltóságok hatósági és szakhatósági tevékenysége a magyar közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Brigitta (1991) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hortyi, Sándor (1991) Államigazgatási jogorvoslati rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Jánosné (1991) A társadalombiztosítás kiadásainak fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszály, György (1991) A birtokvédelem helyi tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, József (1991) Az ellenzék a 80-as években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Tamás (1991) A bíró személyiségének szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Tamás (1991) A munkaszerződés teljesítésének átmeneti felfüggesztése - A munkaviszony szünetelésének részletes és a munkavégzési kötelezettség szünetelésének áttekintő vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, János (1991) A gyermek elhelyezésének jogi szabályozása valamint a bírói gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona, János (1991) A büntetőeljárásban alkalmazott kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaári, Sándor (1991) Polgári jogintézmények a környezet védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényiné Kis, Beatrix (1991) Az egyes erőszakos jellegű bűncselekmények kriminológiai háttere, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Ildikó (1991) Gyógyszerellátási rendszerünk és a társadalombiztosítás kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerek, Edina (1991) A szövetkezeti földtulajdon kialakulása és mozgásiránya Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszti, Réka (1991) Az életveszélyt okozó testi sértés hatályos szabályozása és jogalkalmazási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kicska, Zoltán (1991) A bűnösség alakulása a közlekedési bűncselekményeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, András (1991) A katonai bíróságok reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Gábor (1991) A polgári engedetlenség főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Marianna (1991) Az erőszakos közösülés - A törvényi tényállás elemzése, valamint az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Bálint (1991) A rendészeti igazgatás, különös tekintettel az útlevélügy fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Sütő, Ilona (1991) A társadalombiztosítás szolgáltató jellegének erősítése az ügyfélszolgálat fejlesztésével a Budapesti és Pest megyei Igazgatóságon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tölgyesi, Ibolya (1991) A Gyulai Kerületi Munkásbiztosító Pénztár működése és önkormányzati ügyei 1910-1918 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Emese (1991) A házassági vagyonközösség különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Zoltán Attila (1991) A köztársasági elnök jogi státusának problémái 1946-ban és ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koroknai, Krisztina (1991) A Magyarországon alkalmazott bankhitel-biztosítékok elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korona, Marianna (1991) A cégbíróságok törvényességi felügyeleti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dr. Ferenc (1991) A nyugdíjbiztosítás lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1991) A házassági vagyonközösségről és annak megszüntetéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1991) Az örökbefogadás jogi problémái különös tekintettel Heves megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Márton (1991) A betöréses lopások kriminológiai jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Ágnes (1991) Vámfogalmak egy jövőbeni vámtörvényre tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köpe, István (1991) A szabálysértés kialakulása, a rendőrség szabálysértéssel kapcsolatos feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi, Rita (1991) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lantos, Edit (1991) Lakáshelyzet Magyarországon a nyolcvanas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Árpád (1991) Irányelv és elvi irány - A termelői felelősség Európában és hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ledniczky, Ildikó (1991) A kollektív szerződési funkció kitejesedése 1968-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lekrinczki, Andrea (1991) Az állami neveltek örökbefogadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lelik, Ferenc (1991) A magyar versenyjog főbb vonásai az európai normák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Nóra (1991) A narkománia, mint társadalmi és egyéni tragédia, avagy aktualitások a kábítószerélvezet témaköréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Csaba (1991) A halmozottan hátrányos helyzet és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Löki, Beáta (1991) Származás- és apaságmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Macsus, György (1991) Méltányosság a társadalombiztosítás gyakorlatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Major, Ilona (1991) Parlament és kormány - Törvényhozás és alkotmányvédelem Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinák, Imre (1991) A magyar adórendszer, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michelsz, Klára (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények a hatályos büntető törvénykönyv és a bírói gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Sándor (1991) A puritanizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsári, Adrienne (1991) A polgármester jogállása a II. világháború előtt és az 1990. évi LXV. törvény után Magyarországon - Az önkormányzat fejlődésének útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (1991) A társadalombiztosítás pénzügyei - Ágazati biztosítás, kötelező és önkéntes biztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (1991) Az Állami Számvevőszék - Múlt és jelen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Morvai, Péter Nándor (1991) A holdingtársaságok külföldi és hazai lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mossóczy, Attila (1991) Az Unidroit Nemzetközi Factoring Egyezménye és a factoring hazai szabályozási lehetőségei a belföldi gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi, Imre (1991) A kulturális igazgatás különös tekintettel az oktatásügyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muntyán, György (1991) Románia nemzetiségi politikája 1944-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mádi, Dr. Sarolta (1991) A biztosítási szemlélet erősödése a magyar társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus, András (1991) Gondolatok az adócsalásról, annak történelmi előzményeiről és néhány kriminológiai vonatkozásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máthéné dr. Bertók, Judit (1991) Igényérvényesítés és jogorvoslat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mária (1991) A bűnösséget kizáró okok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Attila (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (1991) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának káros hatásai az elítéltekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Imre (1991) Egyes közlekedési bűncselekmények kriminológiai összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Éva (1991) Hontalanok e hazában.?! - Adatok a magyarországi cigányság életéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Nagy, Boldizsár (1991) A Horthy-korszak revíziós politikája - Bethlen és Teleki. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Zsolt (1991) Az új magyarországi értékpapír és értékpapírpiac sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyárády, Zoltán (1991) A földtulajdon és a szövetkezeti mozgalom Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Német, Tünde (1991) A szabadságelvonó büntetések a jugoszláv és a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Károly (1991) Az egészségügyi és gyógyszerügyi finanszírozási rendszer számítógépes ellenőrzése és informatikai rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrádi, Beáta (1991) Az emberölés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos, Andrea (1991) A német szociáldemokrácia fejlődésének kezdeti szakasza, a bernsteini koncepció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Tiborné (1991) A társadalombiztosítás és a gyógyszerellátás 1891-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oroján, Márta (1991) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Balázs (1991) Megváltozott munkaképesség - rehabilitáció - rokkantság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oszlács, Éva (1991) Gondolatok a nyugdíjrendszerünkről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pankotai, Andrea (1991) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erika (1991) Rokontartásra vonatkozó legfontosabb kérdések szabályozása hatályos jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erika (1991) A külgazdaság állami szervezete Nagy-Britanniában, Németországban és Spanyolországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Gyöngyvér (1991) Társadalmi helyzet és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tekla (1991) A korlátolt felelősségű társaság Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zsuzsanna (1991) A gyermekneveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paszternák, Erika (1991) Környezetvédelem, földvédelem a földjogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pata, Ildikó (1991) A vállalkozások helyzete a mai Magyarországon a belső érdekeltség tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patai, Lajos (1991) Szabálysértés az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataj, Ildikó (1991) Gondolatok a know howról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perger, Tímea (1991) A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, Ágnes (1991) A bűncselekmény fogalma a magyar büntetőjogtudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszkiné Bencsik, Márta (1991) Az egészségügyi ellátás rendszere, kapcsolata a társadalombiztosítással - Megújulásának és finanszírozásának kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Ágnes (1991) A halálbüntetésről, avagy a hóhér elbocsáttatott. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Eörs (1991) Az öngyilkosságok háttere Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Priboj Bálint, Laura (1991) A büntetésvégrehajtási jog jugoszláv és magyar viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvy, Hilda (1991) Tisztességes verseny, a verseny tisztessége - Gondolatok a piaci verseny új jogi szabályozása kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Ragán, Dr. Erzsébet (1991) A bányászatban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók speciális társadalombiztosítási ellátása Veszprém megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rimai, Tibor (1991) A kóros elmeállapot és az ittasság értékelése a Büntető Törvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozek, Gyöngyi (1991) A személyi jogok polgári jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruff, Edit (1991) Az orvos, a beteg és a biztosítás közötti viszony jogi szabályozásának kulcskérdései a társadalombiztosítási betegségi ellátási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Attila (1991) A területi önkormányzatok néhány problémája - Jogelméleti, hatalmi és történeti szempontok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákosi, Mihály (1991) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rásó, Hajnalka (1991) A büntetésvégrehajtás hatékonysága - Hogyan épül fel és hogyan funkcionál a magyar büntetési rendszer? Milyen képet mutat a hazai szankciógyakorlat a külföldi, illetve a nemzetközi büntetési modellek mellé állítva? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédeyné Dr. Pethes, Éva (1991) Egy privatizáció tanulságai (A munkaügyi kapcsolatok változása a tulajdoni forma változásának tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, Enikő (1991) A személyhez fűződő jogok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Zsuzsanna (1991) A nevelőszülői hálózat jellemzői és fejlesztésének problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodi, Istvánné (1991) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Judit (1991) Veszélyeztetett gyermekek intézeti elhelyezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz, Dr. Györgyné (1991) Közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerforgalmának számítógépes elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz, Mónika (1991) A tömegkommunikációs eszközök alkotmányjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gyöngyi (1991) Magyar Alkotmánybíróság európai tükörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1991) Nemzetállam és kisebbségek Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1991) Pol Pot-rezsim. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szajkó, Csilla (1991) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Krisztina (1991) A bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaniszló, Éva (1991) A környezetvédelmi jog szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeiler, Erika (1991) A lakásgazdálkodás reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, László (1991) A földvédelem és az 1976. évi II. tv. összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemessy, Ákos (1991) A magyar alkotmányfejlődés 1944-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemethy, Zoltán (1991) A honvédség hivatásos állományú tagjai lakásügyeinek eltérő jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Krisztina (1991) A házassági bontóperes eljárás fejlődése különös tekintettel a bíróság békítő tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Márta (1991) A kisebbség jogi helyzete a társasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes, György (1991) A vagyoni érdekeltség egyes új formái az ipari szövetkezetekben 1988-1991. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szláma, Emma (1991) Gondolatok a változás előtt álló magyar egészségügy helyzetéről és a külföldi egészségbiztosítási rendszerek működésének tapasztalatairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombaty, Zoltán (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szukics, Sándor (1991) Az emberölés kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántosi, Andrea (1991) Az örökbefogadás megszűnésének jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Tibor (1991) A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás bűncselekményének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászhegyessy, László (1991) CSÉB biztosítások a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Tibor (1991) Az orosz állam mítosza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Csaba (1991) A rendszerváltozás jogi feltételei - Az Országgyűlés törvényalkotó munkája 1988 májusától 1990 májusáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Gábor László (1991) A nyomozás megtagadása, illetve megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Boros, Mária (1991) A munkaviszony jogellenes megszüntetése - A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Miklósné (1991) Bűnözés és kábítószer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáradi, Lászlóné (1991) A magyar társadalombiztosítás rövidtávú és hosszútávú likviditása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Kálmán (1991) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Rezső (1991) A környezetvédelem fejlődése és legújabb jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpai, János (1991) Önkormányzati jogalkotás - A helyi jogalkotás környezete. Az önkormányzati szabályozás lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teiszl, István (1991) Kábítószer és a bűnözés 1985-1990 között Magyarországon, valamint összefüggései a nemzetközi mutatókkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tercsi, Erika (1991) A kétszintű bankrendszer és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thuróczy, Zoltán (1991) Homo regius. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tilki, Katalin (1991) A tömegkommunikáció hatása a bűnelkövetők pszichéjére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tucsek, Gábor (1991) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1991) A közszolgálati alkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi szabályozás szükségessége és módjai - A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatra is tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1991) A magasabb vezető állású dolgozók jogállása és felelőssége a mai magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1991) A fegyelmi felelősség intézményének története és jövőbeni lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1991) A házasság érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóvári, Margit (1991) Az egészségügy finanszírozásának módszerei, feltételei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török, Dr. Magdolna (1991) Munkáltatók megtérítési kötelezettsége a társadalombiztosítási szerv irányába - Csongrád megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Annamária (1991) Az elítéltek szabadulás utáni beilleszkedése a társadalmi élet mindennapjaiba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Dr. Imre (1991) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek helye, szerepe, fejlődési irányai a társadalombiztosítás szervezeti struktúrájában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vasmanszki, Károly (1991) A közrend és közbiztonság elleni szabálysértések kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Balázs (1991) Hatósági jogkörök a gyámság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidik, Dr. Györgyi (1991) A társadalombiztosítás önkormányzati irányításának lehetőségei és korlátai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki, László (1991) Merre tartasz ügyészség? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Edit (1991) A cigányság hátrányos helyzete és bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakupszky, Csilla (1991) Tagsági viták a szövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsirai, Krisztina (1991) "Ott túl a rácson..." - Az elítéltek helyzete és beilleszkedése a büntetésvégrehajtási intézetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldosné Lőrincz, Andrea (1991) A bírói függetlenség és a bírói jogalkalmazás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tünde (1991) A házasság felbontásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Andrásné (1991) A társadalombiztosítási kifizetőhely szerepe, szükségszerűsége a munkáltatói szervezetben és gazdálkodásban - A jövőjére vonatkozó elgondolások a munkáltatói szociálpolitika tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:04 CEST.