Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1990

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö | Ő
Number of items: 212.

A

Antal, Pál (1990) A méltányosság elvi kérdései gyakorlásának tapasztalatai a társadalombiztosítási jogalakalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babai, Ákos (1990) A pénzbüntetés gyakorlati alkalmazásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy, Attila (1990) A nyilas államszervezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajcziné Vizl, Györgyi (1990) A szakvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi, Mónika (1990) A személy elleni erőszakkal elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Katalin (1990) A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíját meghatározó és érintő jogi szabályozás problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, György (1990) A mentesítés fogalma és célja, kialakulása és fejlődése, hatálya és gyakorlati érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (1990) A szociáldemokraták helyzete és tevékenysége az ellenforradalom hatalomra jutása és politikai konszolidációja idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Edina (1990) Bizonyítás a polgári perben (különös tekintettel a bizonyítási eszközökre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1990) A szovjet alkotmányozási program és államjog néhány főbb kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Ottó (1990) Az egyesülési és gyülekezési szabadság alakulása Magyarországon 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Éva (1990) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Klára (1990) Az állam gyermekei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barócsiné Adorjányi, Anikó (1990) A döntéselmélet eredményeinek alkalmazása a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gabriella (1990) Vitás kérdések a perújítás köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berettyán, Edit (1990) Bűnösség és felróhatóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth-Varga, Edit (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borai, Ákos (1990) Az 1986-os bűnvádi perrendtartás kodifikációja, jogtörténeti előzményei - a vizsgálóbíró intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Éva (1990) A menekültekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, Károlyné (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai, különös tekintettel a vb-titkárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Tünde (1990) Az örökbefogadás jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukliné Vámos, Csilla (1990) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bölöni, Lajos (1990) A munkahelyi ittasságvizsgálat egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csejtei, Miklósné (1990) A halláskárosodásra alapozott baleseti járadékigények elbírálásának problémái, különös tekintettel a lövészeteken elszenvedett halláskárosodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirmaz, Edit (1990) A tőzsde jogi szabályozása (Magyarország, NSZK, USA). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, István (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Gabriella (1990) Bizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Fejes, Tekla (1990) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter, Zsolt (1990) Az 1945. évi VI. törvény és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek használatában levő földek alakulása 1956-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, Ágnes (1990) Az állami vállalatok átalakulásának jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ildikó (1990) Az államszocializmus jellemzői és kritikája az 1980-as évek magyar politikatudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Szabó, Csilla (1990) Állami gondoskodás intézményrendszere, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobránszky, Zsuzsanna (1990) A társadalombiztosítási megtérítési igény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drágár, Judit (1990) Az örökbefogadás egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, István (1990) A tanács tisztségviselőinek jogállása különös tekintettel a vb. titkár tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Flórián (1990) A Horthy korszak külpolitikája a 20-as évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ernhoffer, József (1990) A dolgozók részvétele a vállalati irányításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludy, Eleonóra (1990) Fejezetek az állampolgári földtulajdon szabályozásának köréből 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fancsali, Ágnes (1990) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi szabályok érvényesülése a nyomozás során Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, István (1990) Dubcektől Havelig - Az emberarcú szocializmus megteremtésére tett 68-as kísérlettől a bársonyos forradalomig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Pál (1990) Magyar rendőrség és jogállamiság 1945-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Ágnes (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, János (1990) Az özvegyi nyugdíj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Valéria (1990) Elhatárolások a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Gulyás, Tünde (1990) Centralizáció-autonómia a politikai gondolkodásban a helyi önkormányzatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felek, Tímea (1990) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Endre (1990) Egy sikertelen kísérlet a magyar közigazgatás reformjára: A Jogi Reformbizottság 1946. évi közigazgatás tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Mária (1990) A viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Márta (1990) A válások egyes szociológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgács, Éva (1990) Gyula közigazgatástörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frizzi, Tamás (1990) A munkáltató anyagi felelőssége a dolgozójának okozott kárért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Zoltán (1990) Az erőszakos bűncselekmények és a cigányüldözés kapcsolata, jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábry, György (1990) Gyula várossáfejlődése (A kezdetektől az évezred végéig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Antal (1990) A házasság felbontásának alakulása a családjogi törvény megalkotásától. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Katalin (1990) A filmforgalmazásunk főbb vonalai tegnap és ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tiborné (1990) A termőföld kisajátításának elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Péter (1990) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gelatta, Attila (1990) A fiatalkorú bűnözés alakulása a nyolcvanas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, György (1990) A magyar törvényhozás kétkamarás rendszerének újbóli kialakulása, és a felsőház jogkörének változása a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Zsolt (1990) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs, László (1990) Bács-Kiskun megyében 1982-1989 között elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai és viktimológia vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Lajos (1990) Az idegenforgalmat kísérő negatív jelenségek, az idegenforgalommal összefüggő bűnözés tapasztalatai, különös tekintettel a szervezett bűnözésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Zoltán (1990) A törzstőke, avagy a "Kft" vagyoni bázisának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Góg, Gabriella (1990) Állam elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gönczi, Mária (1990) Felelősség a társadalombiztosításban az 1975. évi II. törvény 106-109. par. alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görögné Siket, Krisztina (1990) Az örökbefogadás létrejöttének feltételeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász, Edina (1990) A mesterséges úton történő megtermékenyítés szabályozásának polgári jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanák, Mária (1990) A veszélyeztetett gyermekek és az állami gondoskodás intézményrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, Iván (1990) A parlamentarizmus újjáéledése avagy alkotmányos forradalom Magyarországon 1988-89. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hazai, Béla (1990) Büntetési elméletek fejlődése, különös tekintettel a modern büntetési elméletekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Dr. László (1990) Egészségügyi alapellátás (körzeti egészségügyi szolgálat) finanszírozási lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Miklósné (1990) Családi pótlék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1990) Debrecen város története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudák, Edit (1990) A szabadságvesztés büntetés a Csemegi kódextől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hézsely, János (1990) Tendenciák és törekvések az elítéltek nevelésére, társadalomba való beilleszkedésük elősegítésére, szabadulásra való felkészítésükre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Pál (1990) A büntető eljárás informatikai modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kabók, Zsuzsanna (1990) A fellebbezés elintézése az ítélet elleni fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karap, Géza (1990) A munkavédelem jogi szabályozásának fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Andrea (1990) A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályváltozások egyes kérdései és ezek gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Mária (1990) A fegyelmi felelősségrevonás feltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Márta (1990) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekvédelme, érdekképviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (1990) A gyermekelhelyezés megváltoztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Dr. Bori, Dr. Klára (1990) Kisiparosok, magánkereskedők, gazdasági munkaközösségek járulékfizetésének fejlődése, helyzetük Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hegedűs, Gabriella (1990) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klinszki, Tamás (1990) A pénzintézeti rendszerünk reformja: különös tekintettel a Magyar Külkereskedelmi Bank tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Imre (1990) Védelem a büntető eljárásban. A védő tevékenységéről a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczuba, Istvánné (1990) Fegyveres erők és fegyveres testületek speciális helyzete a társadalombiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Mária (1990) A házastársi vagyonközösség megosztása, megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Tünde (1990) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelmének kérdései, tekintettel néhány aktuális kérdésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Zsolt (1990) Történelmi előképek a jelen zsidókérdéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormos, Gábor (1990) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1990) A szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása a házasság felbontása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1990) Az életveszélyt okozó testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Nagy, Magdolna (1990) A szociálpolitika tükröződése a jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó, Zoltán (1990) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kujbus, Helga (1990) A know-how jogi oltalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi, Ágnes (1990) Fiatalkorú fiúk helyzete a büntetés végrehajtási- és nevelőintézetekben - Helyzetjelentés Tökölről és Aszódról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, István (1990) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga (Özvegyi jog). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy, Klára (1990) Szarvas a városiasodás útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóródi, Judit (1990) Törökszentmiklós városiasodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lampert, István (1990) Az Állami Bank és Biztosításfelügyelet szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lanczner, Dr. Gabriella (1990) A munkaképesség-csökkenés mértékének bírósági felülvizsgálata a felmerülő elméleti- és gyakorlati problémák tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy, Ottó (1990) Az illetékrendszer jogi szabályozásának korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehel, Frigyes (1990) Tokaj város története különös tekintettel Tokaj XVI-XVII. századi mindennapjait szabályozó "Tokaj városkönyv"-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Licska, Mária (1990) A dolgozó nők és a fiatalkorúak védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Loós, Kárin (1990) A sajtóhelyreigazítás és a személyiség védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Beáta (1990) Diplomáciai mentesség a magyar konzuli gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévay, Zsolt (1990) A menekült magyar (A nyugati magyar egyetemisták mozgalma az 1956-os forradalom után). Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Attila (1990) A védelem helyzete a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Magdolna (1990) Az ifjúkorúak által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények, ezek főbb okai és jellemzői (Különös tekintettel 1989-1990 évi Békés megyei felmérésekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezei, Edit (1990) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erika (1990) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erika Erzsébet (1990) A bűnözés alakulása az utóbbi évtizedekben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1990) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler, Kálmán (1990) A nyugellátásokkal kapcsolatos bírósági jogorvoslat egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, János (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, László (1990) A terhelt vallomása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Elek (1990) A tettesség és részesség problémái a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1990) A vasutas társadalombiztosítás önállósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1990) A vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai jellemzői különös tekintettel az 1980-as évek bűnözésének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György, Ágota (1990) A személyi jövedelemadó-rendszer továbbfejlesztésének egyes kérdései a szociálpolitika tükrében, különös tekintettel a családi jövedelemadózásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikolényi, Gábor (1990) Az ügyészi vád és a vádképviselet különös tekintettel a vádbeszédre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Károly (1990) A magyar bankrendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Norbert (1990) Politikai változások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németi, Zsolt (1990) Hazánk választási rendszerének fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos, Károly (1990) A nyomozás megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Zsolt (1990) Az állami vállalatokkal kapcsolatos állami irányítás módosulása a jogszabályok tükrében 1977 és 1989 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pepóné Veres, Terézia (1990) Mezőgazdasági társulások jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Percz, Nóra (1990) A házastársak vagyonjogi felelőssége harmadik személyekkel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Zsolt (1990) A felszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, dr. Józsefné (1990) Az egészségügyi finanszírozás aktuális kérdései. A DRG bevezetésének lehetőségei Magyarországon, a teljesítményelvű finanszírozási kísérlet első tapasztaltai alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz, Edit (1990) Nemzetek együttélése és konfliktusai Jugoszláviában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piros, Zoltán (1990) Több emberen elkövetett emberölés felderítésére tett intézkedések megtervezése és megszervezése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pokorny, Róbert (1990) A narkománia és hazai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Mihály (1990) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Zsuzsanna (1990) A foglalkozási rehabilitáció problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay, Hella (1990) A magyarországi öngyilkosságok történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prókai, Jolán (1990) Az egészségügy finanszírozási kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Gabriella (1990) Az apaság vélelme és a vélelem megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Mária (1990) A lengyel politikai rendszer a '80-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pólik, Edina (1990) Az erőszakos közösülés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radnai, Edit (1990) A kisajátítás jogintézménye történeti megközelítésben, az 1836. évi XXV. törvénytől az 1976. évi 24. törvényerejű rendeletig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ritter, Attila (1990) A társadalombiztosítás informatikai szemléletű vizsgálatának néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rovó, Mónika (1990) A közigazgatási bíráskodás intézményének fejlődése Magyarországon a XIX. század végétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rusvai, Ágnes (1990) Magyar zsidóság: Múlt-jelen-jövő (Öt monda a megmagyarázhatatlanról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruszka, Andrea (1990) A deviancia és a bűnözés összefüggése, különös tekintettel az alkoholisták által elkövetett bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, László (1990) A költségvetés alakulása a reformok tükrében (1987-1989). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallay, Sándor (1990) Általános tendenciák a szövetkezetek kialakulásával, fejlődésével, továbblépésével kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Savanya, Imre (1990) Az officialitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simay, Ingrid (1990) Emberi jogaink. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Csaba (1990) A szoftver jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Gábor (1990) A védő a bűnperben a bírói szakaszban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipaki, Ferenc (1990) A munkajogi alapelvek érvényesülése a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefancsik, Márta Anna (1990) A fogyasztóvédelem két aktuális polgári jogi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sutus-Juhász, Gyula (1990) Számítógép felhasználása a szabálysértési ügyintézés segítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1990) Birtokvédelem, különös tekintettel az államigazgatási gyakorlatra Nagykálló város tanácsának tapasztalatai alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1990) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Szilárd Benedek (1990) Védelem a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Imre (1990) A bűnmegelőzés fogalma, jelentősége, irányai, szervezeti kereteinek kialakulása és működésének tapasztalatai Baja városban és vonzáskörzetéhez kapcsolódó területeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Adrienne (1990) A narkománia vitás kérdései a mai magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenoradszki , Berta (1990) A munkáltató megtérítési kötelezettségének felelősségi szabályai és azok preventív hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentjóbi, Zoltán (1990) Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának helye, lehetőségei és problémái a 80-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Zsolt (1990) A leasingügylet (lízingszerződés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szijártó, Zsolt (1990) A közlekedési bűncselekmények szabályozása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Emese (1990) A kormányzás és a közigazgatás legfelsőbb irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szimicsku, Edit (1990) A végrendeleti öröklés (Különös tekintettel a végrendelet érvénytelenségére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Annamária (1990) Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécskai, Árpád (1990) Vasúti árufuvarozási jog hazai és nemzetközi szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szél, Mária (1990) A munkavédelem szabályozásának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőts, József (1990) Nyomozás és vizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Veronika (1990) Az alkohol és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Andrea (1990) A bűnözés megelőzésének néhány időszerű problémája a mai magyar társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Márta (1990) A gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tallós, Bálint (1990) Nagy Imre munkássága második miniszterelnöksége idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenyeri, Beáta (1990) Választójog 1945. és 1989. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, András (1990) A cigánybűnözés alakulása Magyarországon statisztikai adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, Andrea (1990) A házasság érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Treiber, Miklós (1990) A személyes titok - mint személyhez fűződő jog polgári jogi védelme - elsősorban az orvosi és az ügyvédi titoktartásra tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi, Nándor (1990) A vasúti árufuvarozási szerződések (különös figyelemmel a felelősség kérdésének problémájáról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuska, Mariann (1990) A részvénytársaság alapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Albert (1990) A vállalati munkajogviszony és az ipari szövetkezeti tagsági viszony összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (1990) A család és házasság, mint társadalmi jelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imre (1990) A szövetkezetek belső szervezetének fejlődése. Új koncepciók a szövetkezetek belső szervezetével és működésével kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Kinga (1990) A házasság felbontásának jogintézménye a hazai és a külföldi jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1990) Frakciók és képviselők a nyugat-európai parlamentek házszabályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törzsi, Tímea (1990) A társasági viszonyok a polgári jogi jogviszonyok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Mária (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai különös tekintettel a VB titkárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik , Attila (1990) Tőzsdénk újjászületése és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri, László (1990) Lakásgondjainkról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári, Miklós (1990) Szabadkőművesség és polgárosodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vad, Tibor (1990) Sportolók külföldi munkavállalásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vancsura, Berta (1990) A munkáltató megtérítési kötelezettségének felelősségi szabályai és azok preventív hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanyó, Tiborné (1990) Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1990) Gyula várossá fejlődése a kezdetektől az ezredfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mihály (1990) A magyar politikai rendszer átalakulása és reformjának alternatívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga Orvos, Gerda (1990) Gondolatok a korlátolt felelősségű társaságról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastagh, Ágota (1990) Az adóigazgatási eljárás szabályai különös tekintettel a személyi jövedelemadóra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verbulecz, László (1990) A másodállásra és mellékfoglalkozásra vonatkozó szabályozás alakulása 1968-tól 1989-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Mária (1990) Birtokvédelem az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vig, Lajos (1990) A rablás büntette. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszló, László (1990) A politikai pluralizmus Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vécsei, Rita (1990) A munkanélküliség foglalkoztatáspolitikai összefüggéséinek néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zlatiné dr. Hubai , Ágnes (1990) Szociálpolitikai elemek a társadalombiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombori, Judit (1990) A természetvédelem jogi szabályotása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombori, Judit (1990) A természetvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsitva, Ágnes (1990) A polgári perbeli fellebbviteli rendszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky, Hajnalka (1990) A csökkent munkaképességűek rehabilitációja a Békés megyében lévő helyi rehabilitációs bizottságok gyakorlatában az 1989-es esztendőben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám , Béla (1990) A rendőrség igazgatásrendészeti szolgálati ágának feladatai a külföldre utazás biztosításában, különös tekintettel az útlevélrendészeti feladatok teljesítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Attila (1990) Az élet védelme a büntetőjogban, különös tekintettel a szándékos emberölésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ölveczky, István (1990) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh, László (1990) A fiatalkori bűnözés dimenziói Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őzéné Hajdú, Mária (1990) Részvénytársaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:09 CEST.