Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1988

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ö | Ő
Number of items: 206.

A

Antal, Géza (1988) A szocialista politikai fejlődés útjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, József (1988) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakos, Éva (1988) A viktimológia általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Lajos (1988) Kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Molnár, Borbála (1988) Az eutanázia előfordulása a XX. században, vélemények hazánkban és a világon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (1988) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Edit (1988) A Legfelsőbb Bíróság 18. számú irányelve a munkafegyelemről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Anikó (1988) Magyarország népesedése a századfordulótól a nyolcvanas évekig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó, Katalin (1988) A nemzetközi munkaügyi szervezet tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Klára (1988) Magyar állam- és jogtörténetből a reformkor nemzetiségi joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Károly (1988) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Edit (1988) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulyáki, János (1988) A cigánybűnözés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, László (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása Magyarországon 1945-től 1961-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi, Zoltán (1988) A káderutánpótlás tervezése, a kiválasztás és a nevelés gyakorlata a Belügyminisztérium szerveinél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, György (1988) A pénzügypolitika érvényesülése, pénzügyi irányítás a kétszintű bankrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csobánczi, Beáta (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Anikó (1988) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Éva (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, József (1988) A pénzintézeti rendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuka, Imre (1988) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csölle, Yvette (1988) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czakó, Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Anikó (1988) Az emberöléssel kapcsolatos néhány büntetőjogi és kriminológiai probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deli, Judit (1988) A beszámítási képességet kizáró okok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demus, Mária (1988) A pszichoaktív anyagokkal való visszaélések helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobler, László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drávecz, Margit (1988) A fiatalkorúak bűnözése (galeribünözés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévai, László (1988) Magyarország licencia-külkereskedelme a tőkés országokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Emmer, Edit (1988) Szakértő a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Zoltán (1988) Deák Ferenc szerepe a magyar közjog fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Estókné Bálint, Dr. Emese (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Etelakyné Kosaras, Mária (1988) Felelősség a környezetvédelmi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Mészáros, Judit (1988) A szabadságvesztésbüntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, Béla (1988) Barlangok védelme a környezetvédelmi jog tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, József (1988) Szabálysértési hatóságok, különös tekintettel a rendőrhatóság szabálysértési feladatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, László (1988) Korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, István (1988) Állampolgárok lakás-, üdülő-, és telektulajdon szerzési korlátozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesi, Ferenc (1988) A helyi tanácsok együttműködésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Ottília (1988) A házasság felbontása a XIX. század első felében a feudális és a kánonjog szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdán, Marianna (1988) Felelősség a munkavédelmi szabályok megszegéséért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi, László (1988) A helyi igazgatás továbbfejlesztése az 1980-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gecséné Fónai, Márta (1988) A munkaügyi döntőbizottság eljárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Girhiny, János (1988) A rablás és nyomozásának speciális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombai, Márta Zsuzsanna (1988) A magánszemélyek közötti ingatlanforgalom hatályos szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Katalin (1988) A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig (Gondolatok a szabadságjogok fejlődésének elméleti kérdéseiről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Ferenc (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és tagjai érdekvédelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Márta (1988) A tagsági vita a Csongrád megyei bíróságok gyakorlatának tükrében, és a vitában eljáró fórumok kialakulása, működésének elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyökeres, Csilla (1988) Az államigazgatási szervek anyagi felelősségének egyes fajtái, problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Róbert (1988) A magyar vadászati jog áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göblyös, Dr. Jánosné (1988) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, József (1988) A felelősségbiztosítás intézményének néhány kérdése a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haranginé Ádám, Dr. Zsuzsa (1988) A termelőszövetkezeti jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havas, Henrik (1988) Költségvetés, hiány, egyensúly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hideg, Ferenc (1988) A munkaügyi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (1988) A környezetvédelem büntetőjogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István (1988) A tiltott határátlépések kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1988) A kisvállalkozások adózása az 1988. január 1-től hatályos adórendszer alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz, György (1988) Lenin és a teoretizáló bolsevik vezérkar viszonyának változásai 1917-től 1922-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hulicsár, Éva Tünde (1988) Életmód változások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Miklós (1988) A magyar államigazgatás eljárási jogának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz, Ágnes (1988) A nem vagyoni kártérítés szabályai a természetes személyek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ijjas, Dr. Lajos László (1988) A jogszabályba ütköző szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ilisz, Gabriella (1988) Az erőszakos közösülés kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jéki, Monika (1988) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kardos, Márta (1988) Az EGK és a KGST országok kapcsolatai különös tekintettel Magyarországra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Péter (1988) A kétszintű bankrendszer kialakulása, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Tibor (1988) A környezetvédelem jogi szabályozásának fejlődése és állami irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karizs, Lajos (1988) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás, Róbert (1988) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Miklós (1988) A szocialista országok közötti ÁSZF, a KGST - 1968/1975. évi ÁSZF az 1979. évi szövegezésben; különös tekintettel az ÁSZF és a magyar Ptk. összehasonlítására a szerződés, a felelősségi rendszer, kellékszavatosság és jótállás, kötbér és kártéritési szankciók, az igények elévülése és a jogviták rendezése kérdéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kazinczi, Ildikó (1988) A munkaidő jogi szabályozásának alakulása a mögötte lévő társadalmi folyamatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Éva (1988) Narkománia és bűnözés egyes kérdései Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Katalin (1988) A rablás átfogó jellemzése és alakulásának vizsgálata országos és Szolnok megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Tünde (1988) Házasságok és válások összefoglaló áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1988) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (1988) A gyermek elhelyezése - A felbomlott házasságokból származó gyermekek elhelyezésének alakulása az 1952. évi IV. törvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1988) A magyar bankrendszer alapvonásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Károly (1988) A kunok történetének jogi aspektusai - Változások egy nép jogállásában a középkori Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, László (1988) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kláráné Bodnár, Dr. Ágnes (1988) Az öröklési szerződés, és gyakorlata az ítélkezésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsány, Bernadett (1988) A magyar reform sorsfordulója az 1970-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koller, János (1988) A munkásőrség megalakulása és fejlődése különös tekintettel a bajai egységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsóné Kocsis, Edit (1988) A munkabér kifizetésével kapcsolatos garanciális szabályok a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1988) A rendkívüli perorvoslat fogalmának meghatározása a burzsoá perjogban és a szocialista polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1988) A házassági szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1988) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1988) Halálbüntetés: igen vagy nem? - Alkalmazásának történeti fejlődése, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1988) A közigazgatás fejlődésének országos és Békés megyei helyzete, átszervezésének jogi, szociológiai jellemzői, kiemelten Sarkad városi jogú nagyközség és vonzáskörzete problémáinak elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tóth, Mária (1988) A dolgozók fegyelmi felelőssége a Cement- és Mészművek Váci Gyára gyakorlatában - A munkafegyelem megszilárdításának elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krammer, Ágnes (1988) A női egyenjogúságért folytatott küzdelem Magyarországon a XVIII. század végétől 1918-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuczor, Ferencné (1988) Idegenforgalom és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutron, Katalin (1988) Az időszakos bűncselekmények okai és megelőzésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósik, Tamás (1988) Elképzelések a politikai intézményrendszer reformjáról a nyolcvanas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves, Lajos (1988) A béren kívüli juttatások rendszere állami vállalatnál és ipari szövetkezetnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös, Attila (1988) A mezőgazdaság szocialista átszervezése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajer, Erika (1988) A szociáldemokrata párt választási propagandája 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajtai, Hajnalka (1988) A gazdasági reform és a munkajog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Péter (1988) A szocialista bankrendszer fejlődése és jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az 1987. évi bankreformra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lancsa, György (1988) Árpolitikánk időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lordovics, László Attila (1988) A vádelv érvényesülése büntető eljárásunkban napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Imre (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek jogállása, feladatai és funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Mészáros, Eszter (1988) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Anikó (1988) A fegyelmi eljárás újszerűségei a termelőszövetkezeti jogban (Elméleti kérdésekben és a bíróságok ítélkező gyakorlatában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, János (1988) Pénzintézeti rendszerünk reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, József (1988) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matula, Ferenc (1988) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, Angelika (1988) A felszámolási eljárásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Ferenc (1988) A békés egymás mellett élés politikájának történeti kialakulása, fejlődése és érvényesülését gátló, illetve korlátozó körülmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Ferenc (1988) Pártfogó felügyelet, utógondozás és a javító-nevelő munka végrehajtása és annak problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miszkuly, Miklós (1988) A kommunista párt a nemzetgyűlésben 1945-47 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Attila Viktor (1988) A halálbüntetés problematikája az 1800-as években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mráz, Zoltán (1988) A környezetvédelem és a földvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mármarosi, Ferenc (1988) A tiltott határátlépés kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zoltán (1988) A háztáji gazdálkodás helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Anikó (1988) Az erőszakos szexuális bűncselekmények viktimológiájának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1988) Földjogi viszonyok alakulása 1945-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1988) Az októberi emigráció lehetőségei, különös tekintettel Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezésére (1919-1923). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1988) A fasizmus vita a magyar történettudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyekita, Györgyi (1988) A gyarmatosítás előtti Fekete-Afrika politikai intézményrendszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Adrienn (1988) Fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Beáta (1988) A szabadságvesztés-büntetés néhány elméleti és gyakorlati problémájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Viktor (1988) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Horváth, Andrea (1988) Büntetésvégrehajtási kriminológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, György (1988) Az ellenzéki pártok szerepe a magyar országgyűlésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olaszné Szabó, Ágnes (1988) Házassági bontási rendszerek a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláhné Szűcs, Katalin (1988) A cigánybűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Miklós (1988) A szigorított javító-nevelő munka elméleti- és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Viktória (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - Hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palkó, József (1988) A Magyar Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságának állambiztonsági és karhatalmi szervei. E szervek létrejötte, helye, szerepe a tanácsköztársaság védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Erzsébet (1988) Tanúbizonyítás a nyomozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Kornél (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviselete, érdekvédelmi szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Parti, Dr. Ágnes (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények különös tekintettel a rablásra és a kifosztásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Gabriella (1988) A nem vagyoni kár hazánkban és néhány más országban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1988) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben, különös tekintettel a vízgazdálkodás területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piukovics, Brigitta (1988) Felelősség a kiskorúak által okozott károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Magdolna (1988) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás a gyermekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Judit (1988) A kisvállalkozásokra vonatkozó adójogi szabályok változása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, József (1988) A közveszélyes munkakerülés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pölös, Anna (1988) A szegénység szintvizsgálata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rajnai, Judit (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elemzése - A rablás, a kifosztás és a zsarolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ribárszki, Erzsébet Éva (1988) A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a módosítások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rinyu, Enikő (1988) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztási rendszere - Története, működése, sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, László (1988) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai stratégiájának néhány vonása Reagan elnöksége alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, András (1988) A párt újjászervezése és politikai irányvonala az 1956-os ellenforradalom leverését követően, a Magyar Szocialista Munkáspárt 1957. évi júniusi országos értekezletéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarusi Kiss, Zsuzsanna (1988) A tanács tisztségviselőinek jogállása, különös tekintettel a végrehajtó bizottság titkárára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasvári, Anna (1988) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Semsei, Erika (1988) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása, különös tekintettel a büntetésvégrehajtási nevelésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seregi, Irén (1988) Napjaink tanyája, mint szociológiai jelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siket, Judit (1988) Az élet, testi épség, egészség védelme a XIX-XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Ottlecz, Dr. Éva (1988) Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits, Pál (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulási lehetőségei (avagy: "Mentőöv lehet-e a szakszövetkezet?). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suba, Ildikó (1988) A biztosítás, mint kárfedezési eszköz környezeti károk okozása esetén. Különös tekintettel a mezőgazdasági nagyüzemek környezetszennyező tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadfi, Árpád (1988) Sértett a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Edit (1988) Az 1988. évi magyar adóreform különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásnál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásánál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1988) Csanád vármegye országgyűlési követutasításai az 1825-27., az 1830. és az 1832-36. évi országgyűlésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsolt (1988) A kollektív és az egyszemélyi vezetés a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, László (1988) Alkoholizmus, narkománia és a bűnözés (Nógrád megyében meglevő tapasztalatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, János (1988) Katonai bűncselekmények a katonai igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatinszky, Andrea (1988) Az elnöki tanács helye az államszervezetben hatáskörének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Margit (1988) A know-how jogi oltalma a hazai szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Mónika (1988) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, József (1988) Szocialista földhasználat és földtulajdon fejlődése és kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi, Mariann (1988) Az Elnöki Tanács helye az államszervezetben, hatáskörének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, Éva (1988) Környezetvédelem-földvédelem kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Anna Mária (1988) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabajdi, Ágnes (1988) A szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Mária (1988) A munkáltatók kötelezettségei az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatai, Mónika (1988) Az emberölés és a halalt okozó testi sértés elhatárolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Zita (1988) Az 1840: XXII. tc. érvényesülése a törvénykezési gyakorlatban az 1841-1853-ig terjedő időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, László (1988) A leltárfelelősség szabályozása (Különös tekintettel a kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombor, Béla (1988) Fejezetek a XVIII. századi Jász-Kun kerület büntetőjogának és büntető eljárásjogának történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomor, Attila (1988) A gyermek érdeke? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tupi, Judit (1988) Az öngyilkosság alakulása Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás, Zsolt (1988) Az élet, a testi épség és az egészség büntetőjogi védelme a Csemegi-kódextől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1988) A vagyonelleni bűncselekmények és szabálysértések elhatárolásának elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tihamér (1988) Az állampolgári földtulajdonjog fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tünde (1988) Az alkotmányvédelem intézményeinek legújabb fejlődési tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna Ilona (1988) A kábító hatású szerek fogyasztásának büntetőjogi vetületei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törzsök, László (1988) Az összbüntetés szabályozása a hatályos büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Magdolna (1988) A szemelyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Éva (1988) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tűhegyi, Sándor (1988) A cigánybűnözés helyzete, alakulása és az elkövetők kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Uzonyi, Rita (1988) Az 1843. évi büntető törvényjavaslat és a Csemegi-kódex büntetési rendszerének összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai, Edit (1988) Utógondozás, pártfogói felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gábor (1988) Helyi közigazgatás a kiegyezést követő évtizedben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, József (1988) A piackutatás általános és matematikai módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Írisz Dóra (1988) Szocializmuskép a gazdaságról 1956-1965. A "frizsider-szocializmus" egy sajtóvita tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Tímea (1988) Büntetési nemek a kései feudalizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vedres, Ferenc (1988) Értelmi fogyatékosok és retardáltak részvétele a bűnözésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veprik, Árpád (1988) Speciális munkajogi szabályok szerepe a nagyfai intézetbe beutalt alkoholisták reszocializációjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Nóra (1988) A Polgári Demokrata Párt választási propagandája (1945-1947). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Judit (1988) Elméleti problémák a büntetőjog Különös Része köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsák, Viktória (1988) Az orvosi polgári jogi viszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsólyomi, Zsuzsanna (1988) A sorsanalízis szerepe az emberi magatartás vizsgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádor, Csaba (1988) Jogorvoslat a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tibor (1988) A garázdaság bűntettének vizsgálata és jellemző statisztikai adatai 1983-1987 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Sándor (1988) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston, Attila (1988) Magyarország külföldi hitelpolitikája és a változó nemzetközi pénz- és hitelviszonyok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Edit (1988) A házassági vagyonközösség egyes jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Mátyás József (1988) A munkaerő-gazdálkodás jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őszi Béláné Czeglédi, Anikó (1988) A jóhiszemű eljárás elve és a felek perbeli taktikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:19 CEST.