Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1987

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ú
Number of items: 197.

A

Almádi, Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád, hamis tanúzás bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Tibor (1987) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatok megalakulása és tevékenységük Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, János (1987) Apasági és származásmegállapítási problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aág, Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városában 1677-1790. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balkányi, Ilona (1987) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái a büntetésvégrehajtási intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Tamás (1987) Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barazutti, László (1987) Az Európai Gazdasági Közösség külgazdasági kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartucz, Sándor (1987) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsei, Zoltán (1987) Politikai problémák felvetése Hankiss Elemér munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Tibor (1987) Az emberi élet büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berberovics, Gábor (1987) Az olasz fasiszta állam főbb alkotmányjogi vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berg, Márta (1987) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budavári, Zsuzsanna (1987) A házasság felbontásának történeti fejlődése, a bíróság házasságvédő és jogfejlesztő szerepe a bontás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi, Sándor (1987) Az Európai Gazdasági Közösség aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Crnkovics, Tamás (1987) Grotius természetjoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, Ferenc (1987) A munkahelyi (üzemi) demokrácia összehasonlító jellemzése a magyar és jugoszláv nagyüzemi mezőgazdasági modellek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseri, András (1987) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Katalin (1987) Erőszakos bűnözés, erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csoma, Zsuzsa (1987) A lakásszövetkezetről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Pál (1987) Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Szilvia (1987) A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Ibolya (1987) A sajtójog fejlődése és a sajtótörvény új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Lajos (1987) A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó, Zoltán (1987) A polgári perrendtartás átfogó újraszabályozása és a polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Delnekyné Zsiros, Márta (1987) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Erika (1987) A környezetvédelem jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domboróczki, László (1987) A szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorúak nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóró Kovács, János (1987) Machiavelli a hatalom megtartásáról, a politikáról és az államról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbörhegyiné Tatár, Gyöngyi (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri, Zoltán (1987) A Szlovákia területén élő magyar kisebbség helyzete 1918-1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egry, Csilla (1987) A földnyilvántartás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi, Attila (1987) A mikro- és makrostrukturális tényezők szerepe a fiatalkori bűnelkövetésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erzse, Imre (1987) A testi sértés és minősített esetei a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Exterde, Andrea (1987) Jogösszeütközések a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farsang, István (1987) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, László (1987) A kétszintű igazgatás bevezetésének elvi és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz, Csilla (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Csaba (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flender, Friderika (1987) A kábítószer-fogyasztás és büntetőjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesi, Dalma (1987) Az átszervezés munkajogi joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füsi, Pál (1987) A környezetben okozott károkért való felelősség, különös tekintettel a mezőgazdasági repülés (légi növényvédelem) területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galics, Márta (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Georgiádes, László (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gigler, Zoltán (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselői, különös tekintettel a VB-titkár helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Szabó, Andrea (1987) Az erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmatiné Hegyes, Edina (1987) Kiskorúakról való állami gondoskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadfi, János (1987) A vagyonérdekeltség polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Csilla (1987) A gyermekvédelem aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Irén (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet és tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Pál (1987) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Róbert (1987) A magyar mezőgazdaság jelentősége, eredményeinek forrása és gondjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Ottó (1987) A bírói meggyőződés jelentősége a büntető eljárás igazságmegállapításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homoki, Tamás (1987) Németország államszervezetének fejlődése a két világháború között (A Weimari Köztársaságtól a fasiszta diktatúra kiépítéséig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi, Mihály (1987) A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gáborné (1987) Érdekeltségi rendszer a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (1987) Korszerűsítés és egyszerűsítés a közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Házi, András (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (büntetőjog különös rész). Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Igricz, Mária (1987) A gyermektartásdíj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ijjasné Kocsis, Dr. Anna (1987) A környezetvédelem és a jog összefüggései, különös tekintettel a gazdaságra, ezen belül a mezőgazdasági termelésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványi, Nóra (1987) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (A személy elleni erőszak és fenyegetés jelentősége és értékelése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Tamás (1987) Egy világbanki beruházás jelene (a Hajdu-Bihar megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gábor (1987) A gazdaságirányítási rendszer változásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Tibor (1987) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (1987) A környezetvédelem földjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk, György (1987) Nagy Imre élete és politikai pályafutása 1956. október 23-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kampler, Béla (1987) Költségvetési egyensúly a gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapási, Pál (1987) A tanács és VB. tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Dorottya (1987) Társadalmi beilleszkedési zavarok, különös tekintettel az öngyilkosságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Rita (1987) Gondolatok a szocializmus és demokrácia összefüggéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Anikó (1987) A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Erzsébet (1987) A költségvetés egyensúlyi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Miklós (1987) A belföldi társaságok pénzügyi-hatósági ellenőrzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ottília (1987) A lopás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszelik, Edit (1987) A szabad királyi városok legjelentősebb önkormányzati szerveinek átfogó és Szegedre - mint a szabad királyi városok egyikére - konkretizált jellemzése 1848-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Krisztina (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, István (1987) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1987) Az államigazgatás anyagi jogi szankciói, különös tekintettel a szabálysértésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1987) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1987) A becsület büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krecz, Tibor (1987) Az állam és vallás kapcsolata az iszlám világban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubicsek, András (1987) A közveszélyes munkakerülés és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun Szabó, Sarolta (1987) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunos, József (1987) A maya társadalom- és államszervezet felépítése különös tekintettel a klasszikus és a posztklasszikus korra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Ferenc (1987) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Krisztina (1987) A földvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Hajnalka (1987) Háztáji gazdaságok a szocialista gazdaságunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Ildikó (1987) A becsület büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi, Erika (1987) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi, Zsigmond (1987) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ligetvári, Mihály (1987) Az emberölés és elhatárolási kérdései az új jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lombos, Emese (1987) Új intézményi formák a magyar pénzintézeti rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lorenczné Siha, Dr. Márta (1987) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovász, Éva (1987) A szövetkezetek perspektívái Magyarországon a történeti fejlődés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Tivadar (1987) A természetvédelem jogi szabályozásának néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Zoltán (1987) A politikai értékek és a politikai kultúra keretébe tartozó más politikai jelenségek egy lehetséges megközelítése, a marxi tudatelmélet filozófiai nézőpontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (1987) Az ázsiai termelési mód államelméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, György (1987) Az átmeneti intézet elméleti kérdései és végrehajtási tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makay, Mónika (1987) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makány, Anikó (1987) A kisajátítási jogszabályok változása az 1965. évi 15. számú törvényerejű rendelet, illetve az 1976. évi 24. számú törvényerejű rendelet alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mancsiczky, László (1987) A politikatudomány kialakulása és jelenlegi állapota Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marczelly, Gusztáv (1987) A költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, László (1987) A minisztertanács feladata és hatásköre az államigazgatás legfelső irányításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, Mariann (1987) Hátrányos helyzet és hatása a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martini, dr. Jenő (1987) Az orvos polgári jogi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Károly (1987) A nem vagyoni kár az Állami Biztosító gyakorlatában és a bírói gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezey, Róbert Károly (1987) Szeged város privilégiumai és úriszéki bíráskodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, Ferenc (1987) Felelősségi problémák a fuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikó, Zsuzsanna (1987) A házastársi vagyonközösség és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Judit Rita (1987) Gyermekelhelyezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Noémi (1987) Az állampolgárok közötti ingatlanforgalom jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Morvai, Márta (1987) Érdekvédelem és érdekképviselet a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mándi, Éva (1987) A közélet tisztasága elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, József (1987) A fegyelmi felelősség kialakulása Magyarországon 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz, István (1987) Németország államjogi helyzetének fő vonásai a megszállástól a két német állam kialakulásáig (1945-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mótyán, János (1987) A házasságkötést megelőző eljárás rendszere a hatályos jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, Klára (1987) A bedolgozói munkaforma néhány fontos kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csaba Attila (1987) Szocialista demokrácia - szövetkezeti demokrácia: a szövetkezeti demokrácia alapelvei és intézményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1987) Speciális eljárási szabályok a vízügyi hatóság igazgatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Jolán (1987) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Pál (1987) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere a családi jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1987) Munkaügyi viták a DUTÉP-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Károly (1987) Mezőgazdasági szövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Zoltán (1987) A rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Erzsébet (1987) A vétkesség szerepének alakulása a házassági bontóperben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Istvánné (1987) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Opóczki, László (1987) Országgyűlésünk ügyrendjének változása az utóbbi harminc évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, György (1987) Működőtőke-áramlás Magyarországra, magyar-külföldi vegyesbankok a magyar bankrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Éva (1987) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a szerződés létrejöttére és a fuvarozásból eredő felelősségre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacsika, István (1987) A régi és az új földvédelmi törvény összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Csaba (1987) Szociális intézkedések a honvédelmi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, István (1987) Az általános jövedelemadó szabályozása a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pardiné Szabó, Zsuzsanna (1987) A gyermekes családok helyzetét segítő jogi megoldások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Partali, László (1987) A közös tanácsok létrehozásának, működésének tapasztalatai Komárom megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pelsőczi-Kovács, Marianna (1987) A törvényességi felügyelet hatályos rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Judit (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek területi érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petruska, Judit (1987) A deviáns fiatalok hibás személyiségszerkezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pflanzner, László (1987) Az eljegyzés és a házasságkötés alakiságának fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pilly, Marianna (1987) A tartási szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pokoraczki, András (1987) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prekop, Ottó (1987) A Kollektív Szerződés a változó társadalmi, gazdasági, vállalati közegben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prágai, Erika (1987) A narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Purkald, Mihály (1987) Magyarország belpolitikai helyzetének alakulása a II. világháború végétől az 1947-es fordulópontig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó, Gabriella (1987) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálka, Ágnes (1987) A hátrányos helyzet és a bűnözés. A cigánybűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Anikó (1987) Egyszerűsítési, korszerűsítési megoldások az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Cecília (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rabb, Albert György (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radnay, Márta (1987) A munkához való jog és a munkaviszony megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radnóti, Zoltán (1987) A kisajátítás egyes kérdései, különös tekintettel a posta részére történő kisajátításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajki, Andrea (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rehák, József (1987) Az újítómozgalom, az újítási jog fejlődése és a hatályos újítási jog érvényesülése hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubi, Gabriella (1987) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sal, Ildikó (1987) A fiatalkori csoportos bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Éva (1987) A környezetvédelem jogi kérdései különös tekintettel a levegőszennyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schiller, József (1987) A dolgozók fegyelmi felelőssége és a Belügyminisztérium hivatásos állományának fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Angéla (1987) A gyermek elhelyezése különös tekintettel a mai birói gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefáni, Melinda (1987) A kormányzati munka továbbfejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Edit (1987) Az ingatlannyilvántartás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ervin (1987) A KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Adatvédelmi szabályzata, illetve az adatfeldolgozás technológiai folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László Csaba (1987) A biztosítás fejlődése Magyarországon felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1987) Árufuvarozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalainé Szántai, Katalin (1987) A családvédelem történeti áttekintése és aktuális feladatai az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szamosközi, István (1987) A földvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanda, István (1987) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni, Andrea (1987) A viktimológia elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Éva (1987) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesvölgyi, András (1987) Az alkoholizmus és a prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Pál (1987) Az erőszakos bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1987) Az illetékjog fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvoboda, Ferenc (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Gellért (1987) Az adójog fejlődése 1945-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi, Ágnes (1987) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények alakulása a Csemegi Kódextől az 1978. évi IV. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Zoltán (1987) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erika (1987) Kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók anyagi felelősségének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erika Mária (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjainak fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Éva (1987) Az utógondozás-pártfogó felügyelet fejlődése hazánkban a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sántha, József (1987) A gépjármű fuvarozó felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárga, Zoltán (1987) Izrael, a világ legdemokratikusabb állama? (Izrael társadalmi és politikai viszonyainak tükröződése a Knesszet struktúrájában a 80-as években). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Nándor (1987) A demokratikus átalakulás kezdetei és pártküzdelmek Kalocsa városában 1944. október 31. - 1945. december 31. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházi, Erzsébet (1987) A gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tiborcz, Attila (1987) Környezetvédelem és államigazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Angéla (1987) A bűnmegelőzésre irányuló intézkedések gyakorlata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1987) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1987) Hátrányos helyzet és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (1987) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában 1982-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári, Mária (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vasas, Lászlóné (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése, az ügyvitel és a nyilvántartások területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Anita (1987) A kötelesrésszel kapcsolatos gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigyikán, Péter (1987) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Ágota (1987) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, István (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígh, Attila (1987) A KGST-integráció aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelmann, Pál (1987) A bizonyítás jogelméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zolnay, Zsolt (1987) Az állam és egyházak viszonyának alakulása 1956-tól napjainkig. Vallásosság és tudományos világnézet a mai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai, János (1987) Szövetkezeti önkormányzat, szövetkezeti demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árva, Gabriella (1987) Egyszerűsítési törekvések a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Úr, Attila Bendegúz (1987) A román alkotmány kisebbségvédelme különös tekintettel a magyar nemzetiség helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:25 CEST.