Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1986

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 205.

A

Agócs, József (1986) Bűnösség és felróhatóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andor, Ferenc (1986) A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei - Különös tekintettel a tartós földhasználati jog problémáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

András, Ildikó (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

András, János (1986) Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc Marx és Engels műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, Irén (1986) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Huri, Andrea (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Baják, Erzsébet (1986) Néprészvétel az igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baki, József (1986) Az üzemi baleset munkajogi következményei a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Imre (1986) A vétkesség szerepének változása a házasság felbontásánál - A Házassági Törvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Berndt, Gabriella (1986) A rokontartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, György Péter (1986) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Andrea (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései - Közúti közlekedési szabálysértések Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráz, Judit (1986) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batai, Zsolt (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benczéné Viczián, Katalin (1986) A gyámhatóság feladata különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Izabella (1986) Gyermektartásdíj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Ibolya (1986) Kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1986) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertók, Ferenc (1986) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertók, János (1986) Gondolatok hatályos választási rendszerünkről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényiné Elek, Katalin (1986) A prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boross, Hajnalka (1986) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botos, József (1986) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki, László (1986) A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bundula, Csaba (1986) A szovjet-amerikai kapcsolatok a 70-es években - Az amerikai globálstratégiai változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába, Éva (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Csaba (1986) Az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény jogi és pénzügyi vetületei, kapcsolata a külkereskedelmi tevékenységhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Raffai, Gyöngyi (1986) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béleczki, József (1986) Munka- és vagyoni kapcsolatok a keceli Szőlőfürt MG. Szakszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bókai, Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröczné Cseh, Júlia (1986) Perújítás, mint rendkívüli perorvoslat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapóné Tóth, Vilma (1986) A fiatalkori bűnözés társadalmi és kulturális tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatai, József (1986) A jászberényi Zagyvamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet önkormányzati szerveinek alakulása, fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csentes, Zoltán (1986) A tiltott határátlépés. A külföldre utazás- és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása, illetve az embercsempészés elméleti- és gyakorlati kérdései, és ezekkel kapcsolatban foganatosított nyomozási cselekmények a Belügyminisztérium határőrsegénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernák, Ibolya (1986) A bűnözés, mint tömegjelenség napjainkban. A bűnözés növekedésére ható okok. A megelőzés jelentősége, és néhány módozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Tibor (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomós, Tamás (1986) Bűnözés - bűnmegelőzés - tömegkommunikáció (Gondolatok a tömegkommunikáció kriminológiai vonatkozásairól). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csont, Sándor (1986) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó, Ildikó (1986) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csüllög, Katalin (1986) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czukor, Csaba (1986) Magyarország kormányformái 1848-tól 1949-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, Csilla (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Katalin (1986) Az úrbéri rendezés fő problémái a jobbágyfelszabadítás után különös tekintettel a Szabolcs megyei nádudvari felső járásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dusik, Attila (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi, István (1986) A büntetés végrehajtási munkáltatás, mint az elítéltek nevelésének egyik eszköze. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Lajos (1986) A birtokvitás ügyek intézésének hatályos szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi, Csaba (1986) A gyermek és ifjúságvédelem áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándor (1986) A jogi kibernetika interdiszciplináris jellege, jogrendszerbeli helye és belső tagozódása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves, József (1986) Hatalom és demokrácia. A politika és a jog viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz, István (1986) A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi, Ferenc (1986) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futaki, Géza (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése, a közös vagyon megosztásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füleki, László (1986) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füredi, László (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garayné Klenk, Dr. Éva (1986) Környezetvédelemről általában, különös tekintettel a szarvasi helyzetre, problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó, Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geréby, Zsuzsanna (1986) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, András (1986) A fegyelmi felelősség alkalmazásának tapasztalatai a Jászkun-Volánnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grósz, Ferenc (1986) A munkaügyi vita fogalma és az eljáró szervek illetékessége és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, István (1986) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Istvánné (1986) A hamis tanúzás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gut, Ferencné (1986) Periculum a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyükér, János (1986) A munkaügyi szabályozás fejlődése Magyarországon a kiegyezéstől a felszabadulásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Pál (1986) A gyermekelhelyezés és -láthatás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, László (1986) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy, Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haller, Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti, János (1986) A védelem elve a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmincz, Katalin (1986) A házásság felbontásának néhány jogi-etikai problémája és a bontás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hart, Zsolt (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese, megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havasi, Karolin (1986) Külföldiek munkaviszonya Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ildikó (1986) A nem vagyoni kár a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodák, Tibor (1986) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Katalin (1986) A szabálysértési jog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Judit (1986) Szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1986) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (1986) A kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének büntetőjogi védelme. A gyermek és ifjúságvédelem helyzete és aktuális feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Házi, István (1986) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Istvánné (1986) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia, Péter (1986) A romániai magyar kisebbség alkotmányjogi helyzete 1923-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Illés, Mária (1986) A bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Imre (1986) A miniszteri utasítás a magyar jogforrási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Katalin (1986) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Éva (1986) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasa, Katalin (1986) A becsület büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassai, Márta (1986) Környezetvédelem az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Levente (1986) A kisiparosok adóztatásának jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig - a jövedelemadó rendeletek változásának tükrében -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Magdolna (1986) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése az elméletben és a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Lajos (1986) A közös tulajdon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsi, Imre (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Éva (1986) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Julianna (1986) Az új vállalatirányítási formák közgazdasági és jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertai, György (1986) A környezetvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertai, György (1986) A környezetvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1986) A gazdasági munkaközösségek és a vállalati gazdasági munkaközösségek munkajogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Erika (1986) A viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Imre (1986) A francia külpolitika változásai 1981-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Bori, Dr. Klára (1986) Parazita (élősdi) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései, különös tekintettel a prostitúcióra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Knyihár, Márton (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1986) A deviáns magatartások ismérvei különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1986) A kisvárosi modell és tapasztalatai Jászberény város tanácsánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Veronika (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kreczné Makra, Ágnes (1986) A Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti mozgalom története Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky, György (1986) A francia külpolitikai stratégia a 70-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krutak, Beatrix (1986) A fiatalkorúak nagyvárosi bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállai, István (1986) A munkajogi anyagi felelősség gyakorlata az Alföldi Vendéglátó Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Zoltán (1986) Állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi, Lászlóné (1986) A vállalati érdekeltségi alap képzésének rendszere 1968-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Tombácz, Magdolna (1986) A közös tulajdon megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lele, István (1986) Az 1981. évi I. törvény végrehajtásának egyes kérdései Csongrád megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipokatity, Károly (1986) A nemzeti kisebbségvédelem államjogi vonatkozásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, László (1986) Franciaország gyarmatpolitikája Charles De Gaulle elnöksége idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Erzsébet (1986) A helyi sajtó szerepe az 1980-as és 1985-ös országgyűlési és tanácstagi választások idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász, Éva (1986) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihó, Ferenc (1986) Az FKP és a Szocialista Párt együttműködése a Közös Programtól Mitterrand győzelméig (1972-1981). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Ferenc (1986) Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának kialakulása, fejlődése és feladatai Szeged megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ilona (1986) Egyszerűsítés és korszerűsítés a tanácsigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (1986) A jogi személyek mint a nemzetközi gazdasági forgalom alanyai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi, Csaba (1986) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása, rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi, Géza (1986) A viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mándi, Sándor (1986) Jogos védelem és végszükség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mándoki, Tamás (1986) A megrendelő szabad elállási joga a szállítási és a vállalkozási szerződések körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méhész, Anikó (1986) A tanúbizonyítás alapvető elméletei és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Endre (1986) Az OKP a "harmadik útról". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1986) A tartási (életjáradéki) szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1986) A háztáji gazdálkodás jogi kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Jenőné (1986) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Török, Tímea (1986) A származás megállapítása és a mesterséges megtermékenyítés jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Neducsin, Danica (1986) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Sándor (1986) A termelőszövetkezetek kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nohel, Márta (1986) Gyógyintézkedések a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferenc (1986) A MÉM repülőgépes szolgálat, valamint a mezőgazdasági nagyüzemek között növényvédelmi munkák végzése tárgyban kötött szerződések kritikai vizsgálata, különös tekintettel az állami biztosító idevonatkozó felelősségbiztosítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó, Erzsébet (1986) A gyámhatóság feladata a kiskorúakról való állami gondoskodás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orcsik, Mihály (1986) A mezőgazdasági szövetkezeti tagok nyugellátása és járadéka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orsó, Zsuzsanna (1986) A fasizmus történetének kutatása a tudományos viták tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Éva (1986) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a fuvarozási szerződés megkötésére és módosítására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti, Márta (1986) A földvédelem jogi szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papházi, Tibor (1986) A szocialista társadalom és állam Marx és Engels műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ildikó (1986) Az államhatalmi- és a népképviseleti szervek választása hazánkban a felszabadulás után a jelenleg hatályos választójogi törvény megjelenéséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tamás (1986) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Veronika (1986) A segítségnyújtás elmulasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pelle, Beatrix (1986) A tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek hatásköre és hatósági jogköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Péter (1986) Szigorított őrizet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Portisch, Éva (1986) Tanulmányi szerződés és a munka melletti továbbtanulás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puza, Erzsébet (1986) A vállalati magatartás és a tisztességtelen ár érvényesítésének egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Judit (1986) A kínvallatás és a halálbüntetés jogi szabályozása 1768-tól 1843-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Péter (1986) A pénzbüntetés elmélete és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pék, Gábor (1986) Az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) létrejöttének okai, megalakulása, működésének rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pótári, Mihály (1986) A perbeli mulasztás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Riczu, András (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok vagyoni közreműködésének jogi formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubos, Mihály (1986) Viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Erzsébet (1986) A parazita (prostitúciós jellegű) bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rövid, Csaba (1986) A földvédelem jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salánki, György (1986) A narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Ágota (1986) Munkabüntetések a büntetőjog szankció rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1986) Az ifjúkori bűnözés helyzete jellemző okai és megelőzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy, Ildikó (1986) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sokk, Lajos (1986) Nem vagyoni kár a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, József (1986) A Szocialista Munkásmozgalom kialakulásának kezdetei Magyarországon (1868-1880). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Péter (1986) A visszaesés megítélése hatályos büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabados, Gyula (1986) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Pál (1986) Az újítómozgalom helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ervin (1986) A számítógépprogramok jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, György (1986) A szándékos emberölés alapesete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1986) A fegyelmi büntetések hatása a dolgozók munkafegyelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1986) A munkaerő hiány és felesleg alakulása a mai magyar gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ákos (1986) Személyiség szerepe a bűnözésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, László (1986) A Kínai Kommunista Párt története, a párt belső élete Kína Különleges Körzetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Katalin (1986) A gyermekelhelyezés és a gyermekelhelyezés megváltoztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Barna (1986) A fegyelmi felelősség érvényesülésének tapasztalatai a Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Zsuzsanna (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni, László (1986) A bizonyításra vonatkozó szabályok a házassági és származási perekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentandrási, Edit (1986) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai, István (1986) Az SZDP és a szocializmus mint stratégiai cél 1944-1948-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi, Ágnes (1986) Veszélyes üzemi felelősség, különös tekintettel a vasútra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Csaba (1986) A szakértő szerepe a büntető igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabajdi, Katalin (1986) A sorkatonák öngyilkosságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Hedvig (1986) A veszélyeztetett gyermekek és a róluk való gondoskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Norbert (1986) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokai, Ilona (1986) Az állam és a szövetkezetek viszonya, különös tekintettel a törvényességi felügyeletre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tokaji, Mária (1986) Az 1968-as párizsi diákmozgalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompa, Éva (1986) A gyámhatósági eljárás egyes kérdései. Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomszer, Miklós (1986) A bírói eljárás keretei a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turupuliné Polyák, Katalin (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, Tamás (1986) A szocialista bankrendszer fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1986) A veszélyviselés kérdése a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1986) Az észak-írországi válság okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Juhász, Ildikó (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Béla (1986) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Marianna (1986) A cigánybűnözés néhány kriminológiai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, József (1986) A hitel- és bankrendszer felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tibor (1986) A Szovjetunió a korabeli magyar sajtó tükrében 1930-1940. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Masa, Anikó (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov, Márta (1986) Az időskorúak szociális helyzetének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Mária (1986) A bíróságok jogfejlesztő szerepe a gyermekelhelyezésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vántus, Rabán (1986) Az öngyilkosságok társadalmi és tudományos megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Imréné (1986) A kereskedelem új üzemelési formái a polgári jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsoldos, János (1986) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér, István (1986) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádor, Imre (1986) Megelőzés a közlekedésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágotai, Tibor (1986) A szabálysértési jog változásai az 1968. évi kodifikációt követően - Különös tekintettel a tanácsi hatáskörbe tartozó szabálysértésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:30 CEST.