Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1985

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 188.

A

Antal, Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdi, László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnai, Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogné Kölüs, Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Juhász, Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi, Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodóczky, Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró, Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsy, János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boór, Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brogli, Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busné Csák, Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csillag, Zsuzsanna (1985) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cséka, Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki, Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter, Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz, György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dugár, Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dönczőné Talmácsi, Edit (1985) Egyszerűsítés és korszerűsítés főbb területei a tanácsigazgatásban figyelemmel a népességnyilvántartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Engi, Erzsébet (1985) Az izgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Zsuzsanna (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Gábor Károly (1985) Parazita jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feleky, Pál (1985) Környezetvédelem az államigazgatásben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó, Judit (1985) Magyarország helye a dualizmus állami szervezetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó, László (1985) A nemzetiségek jogai Magyarországon a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaság leveréséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, László (1985) Az élelmiszerek minőségének mérése, a mérési adatok számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Furák, Andrea (1985) A szülői felügyeleti jog gyakorlásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, József (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Csilla (1985) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garami, Mária (1985) Az állami költségvetés jóváhagyása és a zárszámadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garayné Klenk, Dr. Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellértfi, Katalin (1985) A szakszervezetek szerepe a népi demokratikus forradalom kezdetén Magyarországon 1944-1946 között (különös tekintettel a vasasszakszervezetekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, István (1985) A felnőttkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gesztelyi, Csilla (1985) A diszkrecionális mérlegelés az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gidainé Molnár, Gyöngyi (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Giró Szász, János (1985) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, József (1985) A munkavédelem jogi szabályozása 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Károly (1985) Az új üzemeltetési formák alkalmazásainak hatása a vállalati gazdálkodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hegyeshalmi, Zoltán (1985) Az építésügyi igazgatás szervezete, és egyes építésügyi igazgatási hatáskörök a tanácsrendszer bevezetésétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heller, Péter (1985) A szerződéses üzemeltetés jogi szabályozása és gyakorlati tapasztalatai (különös tekintettel a Jász-Nagykun V.V-ra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodászi, Zoltán (1985) Házasság és élettársi kapcsolat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hont Pálné Szűcs, Ilona (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai különös tekintettel az állam elleni bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoppál, Gábor (1985) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámos, Edit (1985) Az erőszakos nemi bűncselekmények néhány kriminológiai kérdésének vizsgálata (Veszprém és Csongrád megye adatainak alapján 3 évre visszamenőleg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Marianna (1985) A devianciaformák és a fiatalkori bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth, István (1985) Az államigazgatási hatósági eljárás törvényességi garanciarendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakobovits, Kynga (1985) A házasság közös megegyezéses bontásának fejlődése és jelenlegi gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankovich, Béla (1985) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankó, Ágnes (1985) A földvédelem jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Gabriella (1985) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Zoltán (1985) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jószai, Zoltán (1985) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Zsolt (1985) A hatalom fogalma, fajtái és az állam. Kitekintés a marxista politológiai irodalomra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Lajosné (1985) Hajdu-Bihar megye környezet- és természetvédelmi helyzete napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katonáné szabó, Andrea (1985) A magyar szakszervezeti mozgalom 1919-1929 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Tünde (1985) Öntevékeny szervezetek a Pálhalmai Börtön és Fogházban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenézné Veszprémy, Dr. Anna (1985) Szükséghelyzetek a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Klára (1985) A gyermektartásdíj jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keserü, Balázs (1985) Vita a szocializmus egy országban való felépítésének lehetőségéről (Sztálin és Trockij vitája a 20-as évek Szovjetuniójában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, István (1985) Munkaszervezet és termelési mód a történelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1985) Az alapok képzése a vállalati gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolonics, Melinda (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár, Veronika (1985) A parancsnoki nyomozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (1985) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krémer, Zsuzsanna (1985) Vállalati érdekeltségi alapok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, József (1985) Kunfi Zsigmond politikai pályája, elméleti munkássága 1918. őszétől haláláig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ildikó (1985) A házasság létrejötte, az érvényes házasság joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ilona (1985) Államigazgatási határozatok bíróság előtt megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállai, Gábor (1985) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Zsuzsa (1985) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kávássy, Attila (1985) A kötbér jelentősége a szerződéses kapcsolatokban ítélkezési tapasztalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövesházi, Tibor (1985) Pártviszonyok alakulása Magyarországon a koalíciótól az egypártrendszerig 1945-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, József (1985) A konjunktúra alakulása az USA-ban 1983-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőváriné Bartha, Ágnes (1985) A gyermekelhelyezés és az elhelyezés megváltoztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Ludmány, János (1985) A földjogi törvénytervezet egyes kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Ildikó (1985) A zártkerti földek tulajdoni és használati viszonyainak történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Irén (1985) A VB titkár törvényességi felügyeleti jogának általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Zoltán (1985) Szervezeti változások Miskolc megyei város tanácsi igazgatásában a felszabadulást követően, különös tekintettel az 1980-as évek reformtörekvéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Erika (1985) A gyermektartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (1985) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mikola, Lajosné (1985) "A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről" - a Szolnoki Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Misi, Mária (1985) A jogi szabályozás helye a környezetvédelemben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1985) A magyarországi szakszervezetek jogi szabályozása a kezdetektől a II. világháborúig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Teréz (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak bűnözése Magyarországon. A narkománia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler, Kálmán (1985) A beruházások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munz, Károly (1985) A magyar szocialista családjog elhatárolása a polgári jogtól a szabályozási tárgyak jellegzetességei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zsolt (1985) Fejezetek a kisajátítás történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátó, Tibor (1985) A dolgozók anyagi felelőssége a DUTÉP-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mátyás (1985) Az Európai Gazdasági Közösség agrárpolitikájának aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, József (1985) A Pártfogó Felügyelet alá helyezett elítéltek munkábaállításának előkészítése a Büntetésvégrehajtási Intézetben, valamint munkáltatásukkal kapcsolatos problémák, különös tekintettel a munkaügyi vitákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Piroska (1985) Korszerűsítési tendenciák a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1985) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsolt (1985) A dolgozók megőrzési felelőssége a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György, Júlia (1985) A környezetvédelem jogi szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nedró, Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Násztorné Halász, Marianna (1985) Az Orosházi Üveggyár története a társadalmi fejlődés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1985) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oros, Ágnes (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pail, Mariana (1985) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papné Pámer, Zsuzsanna (1985) A vállalati alapképzés rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Klára (1985) Változások az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pauwlik, Mihály (1985) A vállalati pénzgazdálkodás jogi szabályozása 1985. január 1-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Penczné, Dr. Zoltán Zsuzsanna (1985) A gyermekölés problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petraskóne, dr. Virag Ildikó (1985) A származásmegállapítás és a mesterséges megtermékenyítés egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Erzsébet (1985) A munkaügyi vita fogalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, István (1985) A munkáltató egyoldalú intézkedési lehetősége, utasítási joga a dolgozóval szemben (A LB- és Szolnok-megyei Víz- és Csatornamű Vállalat gyakorlatát figyelembevéve). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai, Ildikó (1985) Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelmének alakulása a XIX-XX. században hazánkban (Az életet, testi épséget sértő bűncselekmények jogi szabályozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Miklós (1985) A háztáji gazdaság és a háztáji földhasználati jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rady, István (1985) Szervezeti változások közigazgatási rendszerünkben 1970-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reszl, Ildikó (1985) A javító-nevelő munka a szocialista országok szankciórendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rovó, Zoltán (1985) A teoretizáló bolsevik vezetőgárda elméleti-politikai megítélése Lenin műveiben (Trockij, Buharin, Sztálin, Zinovjev, Kamenyev)(1916 végétől-Lenin haláláig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, István (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Júlia (1985) A Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap harca a polgári átalakulásért (1841-1844). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rébeli Szabó, Tamás (1985) A licencia szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, István (1985) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi, Erika (1985) A szigorított őrizet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Zsolt (1985) REAGANOMICS avagy az Egyesült Államok gazdaságpolitikája 1981-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skita, Zsuzsanna (1985) Vasúti árufuvarozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda, László (1985) A többletnyereségben való érdekeltség a szocialista vállalati jövedelemelvonásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surman, Pál (1985) Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suták, Beáta (1985) A jog és az erkölcs kapcsolata a nemi erkölcs vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svenda, Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Edina (1985) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1985) Munkaügyi viták értékelése egy ipari vállalat munkaügyi döntőbizottságának egyéves ítélkezési gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1985) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a láthatás gyakorlati tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1985) A hasznos vad és a vaddisznó által a mezőgazdaságon és erdőgazdaságon kívül okozott károk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1985) Az általános és a különös eljárási szabályok viszonya a honvédelmi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Miklós (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, István (1985) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri, Zoltán (1985) Korszerűsödő kisvárosi közigazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay, Adrien (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilák, Iván (1985) A jog szerepe és eszközrendszere a környezet védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Mária (1985) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Ferenc (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervei és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, István (1985) A szerződések jelentősége a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Judit (1985) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Irén (1985) A tartós földhasználatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, János (1985) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Laszló (1985) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Sándor (1985) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpai, Andrásné (1985) A munkaviszony megszüntetése a Szegedi Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tankó, Gizella (1985) A szabálytalan munkaszerződés és annak következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Károly (1985) A narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terbe, Tünde (1985) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ternovszky, Anna (1985) Az utógondozás - pártfogó felügyelet általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teszár, László (1985) Libanon a közel-keleti események tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombáné Tatár, Teréz (1985) Elmebetegség és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tonai, Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tormáné Csiszár, Dr. Margit (1985) A szülő és gyermek közötti érintkezési (láthatási) jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Támcsu, Ágnes (1985) Környezetvédelem, földjog, földvédelem összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1985) A vasúti fuvarozó árukárokért való felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (1985) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapja és gazdaságpolitikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Beáta (1985) A rövid tartamú szabadságvesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella Marianna (1985) Az apasági vélelmek megdöntése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mariann (1985) Deviancia - hivatalos személy elleni erőszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Viktória (1985) Nevelés és rehabilitáció a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának néhány speciális intézményében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Attila (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1985) A tulajdonjog polgári jogi védelme napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, János (1985) A szerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Gellért (1985) Alkoholizmus és bűnözés az alkoholizmus elleni küzdelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vatai, István (1985) A húszas évek vitái a Szovjetunióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Gábor (1985) Szervezeti és tevékenységi irányítás a tanácsi szervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki, Ágnes (1985) Magyar költségvetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Lajos (1985) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és működése 1972-től 1985-ig (különös tekintettel a hitelmonopóliumra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhegyi, Éva (1985) A tartási, életjáradéki és öröklési szerződések államigazgatási jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Gáborné (1985) Államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Windecker, Zoltan (1985) Mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeller, István (1985) A szabadságvesztés-büntetés differenciálódásának fejlődése és helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi, László (1985) A vám jogi szabályozása és vámpolitika a félszabadulástól napjainkig, különös tekintettel az utas vámtarifára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsadányi, Antal (1985) Hitelrendszer fejlődésének története 1968-tÓl napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsámboki, Béla (1985) A munkajog fogalma és elhatárolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:35 CEST.