Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1984

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö
Number of items: 211.

A

Antal, Zsuzsanna (1984) A munkaviszony megszűnése a gyakorlatban és a legfelsőbb bíróság ítélkezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Szakáll, Csilla (1984) A végrehajtási eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések megvalósulása a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdán, Anikó (1984) A jogalkalmazás jogpolitikai elveinek érvényesülése a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Tünde (1984) A szocialista banki tevékenység és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Csaba (1984) A bizonyítás alapvető kérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Emese (1984) A vasúti árufuvarozó felelőssége és a felelősséget kizáró okok az árukárok esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, József (1984) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Károlyné (1984) A fiatalkori bűnözés alakulása Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh F., Pál (1984) A szerződéskötési kötelezettség az építési szerződések körében, különös tekintettel az előszerződés elvi és gyakorlati problémáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balthazár, Éva (1984) Újítás és innováció - Újítások az innováció szolgálatában -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Péter (1984) Egyes lakásgazdálkodási - igazgatási kérdések Miskolc megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bardócz, Sándor (1984) Területi egyenlőtlenségek, önkormányzat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baricza, Lajosné (1984) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Sára (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedekné Pénzely, Erika (1984) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berenténé Meskó, Mária (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Csaba (1984) A fél közreműködési kötelezettsége a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biro, Teréz (1984) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blutman, László (1984) Új minőségű integráció a társadalmi létben (az állam kialakulásának néhány vonatkozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, György (1984) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Ferenc (1984) A dolgozók anyagi felelőssége a Hajdú-Bihar megyei Vendéglátóipari Vállalat gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Andrea (1984) A fegyelmi felelősség és fellebbezések a munkaügyi bírósághoz Szolnok megyében, egy éves gyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bródi, János (1984) A cigányság helyzetének vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyében (Különös tekintettel a továbbtanulási esélyeket hátrányosan befolyásoló tényezőkre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bubori, István (1984) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása a felszabadulás után, elsősorban a vagyonátruházási illetékre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burget, Krisztina (1984) A nyomozás megszüntetése (Be. 139. paragrafus). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bántó, Ferenc (1984) A túlmunka és a készenlét szabályozása a kollektív szerződésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Éva (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bónis, Éva (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büttner, Erika (1984) A termelőszövetkezeti demokráciáról általában és ennek megvalósulása a barcsi "Vörös Csillag" mezőgazdasági termelőszövetkezet életében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, Lajos (1984) Az emberi jogok néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipkereki, Erzsébet (1984) Házassági vagyonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Tibor (1984) Keresettel orvosolható államigazgatási határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, András (1984) Olaszország alkotmányos fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi, Tibor (1984) A szerződéses rendszerben üzemelő vendéglátóipari üzletek szerződéseinek polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czikray, Tamás (1984) Választási rendszerünk fejlődésének legújabb tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Gyöngyvér (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirok, Endréné (1984) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deth, Ibolya (1984) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, György (1984) Az utógondozás-pártfogó felügyelet néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, János (1984) A bűnözés és az alkohol. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdősi, László (1984) A gazdaság irányításának államjogi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Eleonóra (1984) A környezetvédelem földjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, István (1984) Reflexiók a nem vagyoni kártérítésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Marianna (1984) Az egyéni jogkövetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farnas, József (1984) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ibolya (1984) A beruházások pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Mária (1984) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zsuzsanna (1984) Az életszínvonal és életszínvonal-politika fejlődése Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (1984) A tanulmányi szerződéssel kapcsolatos problémák a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Friedrich, Katalin (1984) Az alkoholizmus elleni harc az államigazgatási jogalkalmazás eszközeivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltánné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galgóczi, Zoltán (1984) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geiger, Ferenc (1984) A borotai Mezőgazdaságig Termelőszövetkezet szervezeti élete a megalakulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs, Katalin (1984) Az állami népességnyilvántartás szervezete felépítése és szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon, Tibor (1984) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györke, Pál (1984) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Andrea (1984) A szülői gondviselés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, József (1984) A lakossági jövedelemadó főbb szabályainak alakulása a gazdaságirányítás reformjától napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göblyös, János (1984) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Günther, Ágnes (1984) A környezetvédelem egyes polgári jogi kérdései, különös figyelemmel a kártérítési felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajtman, Márta (1984) A szabadságvesztésre ítéltek nevelésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Sándor (1984) A KGST élelmiszertermelésének múltja, jelene, jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hangya, Kálmán (1984) Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Kereskedelmi Osztály hatósági jogköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hankó Faragó, Miklós (1984) A gazdaságirányítás továbbfejlesztésének néhány kérdése, különös tekintettel a vállalatok helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, László (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ilona (1984) A közös tulajdon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hirkáné Csicsely, Ilona (1984) Az államigazgatási eljárási törvény új rendelkezéseinek hatályosulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodovánné Ancsa-Molnár, Mária (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Klára (1984) Környezetvédelem-földvédelem a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mihály (1984) Munkaügyi viták a Ganz Villamossági Művek Relégyáregységében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tibor (1984) A gyermekelhelyezés elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Gácsi, Gabriella (1984) A hazásság felbomlásának társadalmi okai és a bontás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia, Árpád (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintezkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imreffy, Zsuzsanna (1984) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iszály, Anna (1984) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Joó, Zoltán (1984) A közös piaci döntéshozatal néhány elméletei és szervezeti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mariann (1984) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, László (1984) A Közös Piac agrárpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járdány, Erzsébet (1984) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság egyéves ítélkezési gyakorlatának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Zoltán (1984) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónáné Várhegyi, Éva (1984) Szerződési fegyelem napjainkban, a gazdálkodó szervezetek közötti szerződéses kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamuti, Ilona (1984) Az építésügyi igazgatás helye az államigazgatásban. Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának múltja, jelene, jövője Hajdú-Biharban és Debrecen megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karcub, Edit (1984) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Aranka (1984) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Tamás (1984) A dolgozó üzemi balesetéért és foglalkozási megbetegedéséért beálló munkáltatói felelősség vizsgálata az NKFV Szegedi Üzemében 1973-1983 között, különös tekintettel a munkáltató kártérítési gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keczer, Gábor (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei, Attila (1984) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Árpád (1984) A biztosítási jogviszony megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres, Imre (1984) A szakszervezeti jogsegélyszolgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Béla (1984) Az országgyűlés fő funkciója és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Tibor (1984) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, László (1984) A tanácsi igazgatás korszerűsítése Szeged megyei városban, különös tekintettel az ügyfélszolgálati irodára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klement, Edit (1984) A szigorított őrizet szabályozása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolláti, Éva (1984) Az Államigazgatási eljárási Kódex korszerűsítésének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Béla (1984) A gyermek elhelyezése és az elhelyezés megváltoztatása, családi jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik, Éva (1984) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Jolán (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mihály (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária (1984) A háztáji gazdaságok kialakulása, jelene és perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ottóné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, Mária (1984) A szocialista vállalati jövedelemszabályozás alapelvei és alakulása 1968-1976-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizbai, József (1984) Gondolatok a katonák által elkövetett bűncselekmények okairól és elősegítő körülményeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kroppné Pongrácz, Piroska (1984) A káder és személyzeti munka egyes kérdései a munkajoggal való kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Györgyi (1984) Az ittas járművezetés törvényi tényállásának alakulása jogunkban és megítélése napjaink bírói gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti, Mária (1984) Átalakulás és beolvadás, egyesülés problémái és eredményei (Békés megyére vetítve). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kémeri, Kálmán (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Mihály (1984) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, József (1984) A tanácsrendelet-alkotás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóródi, Péter (1984) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, János (1984) Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések felderítésének és bizonyításának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Sándor (1984) A munkáltató anyagi felelőssége az üzemi balesetekért - kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi, Benedek (1984) Államhatalom, alkotmányosság, sajtószabadság, politikai véleménynyilvánítás (1848-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Rita (1984) A szólás- és sajtószabadság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lazányi, Erika (1984) A gyermektartásdíj egyes jogi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lenkefi, Vilmos (1984) Fizetési módok a szocialista országok egymás közötti forgalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukovics, Éva (1984) Az egészségügyi igazgatás feladatai, különös tekintettel az alkoholisták gyógykezeltetésének elrendelésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Dénesné (1984) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Erzsébet (1984) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Léka, Andor (1984) A vállalati beruházások banki kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Katalin (1984) A szükségletek motiváló hatása a bűnelkövető személyiségének alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász, Lajos (1984) A szerződéses végintézkedésekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsi, Miklós (1984) A Tanácsi Szakigazgatási Szervek központi irányítása a belkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinov, Tibor (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony, keletkezése és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megadja, Csilla (1984) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései a módosított Ptk. tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mileszné Csikós, Éva (1984) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Pál (1984) Békéscsabai Munkaügyi Bíróság munkaügyi- és szövetkezeti tagsági perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése, különös tekintettel a fegyelmi felelősség alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márföldi, Gyöngyi (1984) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, András (1984) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máténé Fehér, Katalin (1984) A mulasztás jogkövetkezményei és orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mónus, László (1984) A magyar választási rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1984) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1984) Szakértők a bizonyítási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Károly (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati, államigazgatási jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyikos, Zsuzsanna (1984) A dolgozó nő szerepe a nemzetközi munkaügyi egyezmények és a magyar szabályozás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé, Tibor (1984) A gyámhatóságok ifjúságvédelmi feladatai (védő- és óvóintézkedések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Opauszki, Zsuzsanna (1984) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosházi, Ágnes (1984) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallay, Zoltán (1984) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pankotay, István (1984) A tettesség és a részesség a Btk.-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Béla (1984) A védő- és óvóintézkedések egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papós, Lászlóné (1984) Az igazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Csongrád megye tanácsi szervezeteiben (1971-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Payer, Ferenc (1984) A jogcím nélküli lakáshasználók, önkényes beköltözőkkel szembeni államigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrisor, János (1984) A bizonyítás néhány alapkérdése a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Katalin (1984) Változások államigazgatási eljárásjogunkban az újrakodifikálás nyomán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Phommavongsa, Phoukhao (1984) Az Országgyűlés funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyi, Katalin (1984) A szövetkezetek vezetési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, István (1984) Az ügyész részvétele a polgári peres és nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Resli, Tímea (1984) A személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riesz, Tamás (1984) A családi környezet szerepe a fiatalkorú bűnözés alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszik, Erzsébet (1984) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozmaring, Iván Ferenc (1984) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a Btk-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa, János (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Domonkosné (1984) A nem vagyoni kár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Kálmán (1984) A nem vagyoni kárról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salgó, Tamás (1984) A magyar bankrendszer, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliumára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Lajos (1984) Községi tanácsok költségvetési kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, József (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Imre (1984) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadosné Fodor, Eszter (1984) A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1984) Az állami tűzoltóság mint államigazgatási intézmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gyula (1984) A szociális gondozott időskorúak jelenlegi helyzete, és ennek jövőbeni alakulása Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalóki, Józsefné (1984) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó, Mihály (1984) A hódmezővásárhelyi Rákóczi Termelőszövetkezet földtulajdoni és földhasználati viszonyainak áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeles, Mihályné (1984) A biztosítás kapcsolata a költségvetéssel különös tekintettel a gépjárműbiztosításokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeszák, Gyula (1984) A fiatalkorúak bűnözésének szociológiai háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Béla (1984) Az orvos büntetőjogi felelőssége (Különösen a foglalkozási szabályszegésre tekintettel). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ákos (1984) Bürokrácia, szocializmus és állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szima, Róza (1984) A tanácsi rendszer továbbfejlesztés különös tekintettel a kétszintű közigazgatás kialakítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Katalin (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szó, Ferenc (1984) Személyi jövedelmek adóztatása (vita). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Viktor (1984) Kollóziós norma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Sándor (1984) Tárgyi bizonyítás a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Piukovics, Márta (1984) A fiatalkori bűnözés helyzete Győr-Sopron megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Edit (1984) A tényállás tisztázása az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tapolczai, Kálmán (1984) A díj ellenében gépjárművel végzett árutovábbítás jogi vetülete, különös tekintettel az 1981. évi jogszabályváltozásra és a változtatást kikényszerítő társadalmi és gazdasági igényekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tar, Anikó (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Éva (1984) Az állami gondozás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiba, Anna (1984) Gyámhatósági feladatok az örökbefogadásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi, Zsolt (1984) Nemzettéválás, politika, társadalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi, Ildikó (1984) Az államigazgatási eljárási törvény hatályosulása Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompai Imréné Ecseki, Erzsébet (1984) A földrendezések alakulása Csongrád megyében 1949. évtől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turay, Éva (1984) Az újítás jogintézménye a jogszabályi változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás, Ferenc (1984) Politikai elitelméletek és az állam személyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1984) Korrupciós bűntettek - különös tekintettel a gazdasági korrupcióra -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (1984) Egyes igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Susora, Márta (1984) A tanács tisztségviselőinek jogállasa, feladatai, egymáshoz való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Béla (1984) A közös tulajdon használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsikné Király, Katalin (1984) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme, különös tekintettel a hírnév, becsület, emberi méltóság védelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Urbán, Ferenc (1984) A személyiség szerepe a bűnözésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, László (1984) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tünde (1984) A jogorvoslati jog az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Anna (1984) Az állami gondoskodás rendszerén belül a szülői felügyeletet fenntartó intézkedések (gyakorlati szempontok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vicziánné Borsai, Nelly (1984) A védelem szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, Ernőné (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati és államigazgatási jellegének érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viktor, Éva (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Gyula (1984) Földhivatali határozatok megtámadása a bíróság előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viphongxay, Khammoune (1984) A tanácsok belső szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Volford Lászlóné Szokol, Ilona (1984) Bűncselekményfogalmi koncepciók a magyar büntetőjogtudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Ferenc Tibor (1984) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása - különös tekintettel a belföldi forgalom számára való vámkezelésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Andrea (1984) A software jogi oltalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, József (1984) Az EGK - nyugat-európai integráció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Ferenc (1984) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Véghseő, György (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zilahi, Gézáné (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimermann, Zoltán (1984) A KGST valutáris-pénzügyi rendszerének sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Klára (1984) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám, Éva (1984) Alkoholizmus és bűnözés Hajdú-Bihar megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árvai, József (1984) A katonai parancsnok helye, szerepe a magyar büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh, Balázs (1984) A fegyelmi eljárás szabályozása a MÁV-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:40 CEST.