Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1982

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú
Number of items: 232.

B

Bakondi, György (1982) Az ország területe jogellenes elhagyásának egyes kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a határátkelőhelyeken való elkövetésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Elemér (1982) Országgyűlési választások Zala vármegyében 1848-1875. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogi, Dániel (1982) A bizonyítás gyakorlatának eljárásjogi kérdései a méheket ért vegyszeres károkozás esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balássy, László (1982) A gyermektartásdíj állam által történő előlegezésének gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Jenőné (1982) A Csehszlovák alkotmányfejlődés fő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Lajos (1982) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Battay, Annamária (1982) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bednár, Károly (1982) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gábor (1982) A politikai elidegenedés néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky, Katalin (1982) A termelőszövetkezetek vezetésének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Fábián, Csilla (1982) A terhelt kihallgatása a büntető eljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betkó, Ágnes (1982) A szülőtartás, rokontartás gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bild, Tamás (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Mariann (1982) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodáne Bártfai, Mária (1982) Pénzügyi szabályozórendszerünk a VI. ötéves terv időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Anna (1982) A termelőszövetkezeti alapelvek és érvényesülésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Kálmán (1982) A fellebbviteli jogorvoslati formák az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busku, Terézia (1982) Erkölcsi értékek a családi jog tételes szabályaiban. A házasság és a család. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi, Irén (1982) A női bűnözés egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Csongrád megyei adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Márta (1982) Hajnóczy József szerepe a magyar közjogtudomány fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányainé Háló, Zsuzsanna (1982) Az ötnapos munkahét bevezetésének bemutatása a kereskedelemben, és ennek gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánáti, Judit (1982) A fegyelmi felelősség a Szegedi Postaigazgatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bérces, László (1982) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében - különös tekintettel az MSZMP ifjúságpolitikájára, annak jogi tükröződésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódi, István (1982) Strukturális átalakulás, a vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó, Sándorné (1982) A közlekedés igazgatás különös tekintettel a vasútigazgatás egyes feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, László (1982) A szakszervezeti bizalmi jogosultságai és azok érvényesülése a DÉLÉP Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Veronika (1982) A cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdései. A cigánybűnözés helyzete és alakulása, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki, Teréz (1982) Házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Danka, József (1982) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségi rendszere (Püspökladány Körzeti Üzemfőnökség gyakorlata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, Ferenc (1982) A Magyarországon előfordult kábítószer csempészet egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Imre (1982) Az állam funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Attila (1982) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, Henrik (1982) A betörésekkel kapcsolatban felmerült leltárhiányok megtérítése az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Donkó, Rózsa (1982) A földjáradék szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dula, Béla (1982) Vállalati pénzalapok rendszere gazdaságirányításunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Gyuláné (1982) Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése a vasút gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi, Margit (1982) A Francia Kommunista Párt megalakulásának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dódáné, Szép Ibolya (1982) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyedné Kovács, Mária Bernadett (1982) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elekes, Péter (1982) Deák Ferenc nézetei az államról és a jogról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Éva (1982) Viták a Horthy-rendszer jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Estók, Károly (1982) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkasné Kerekes, Dr. Mária (1982) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Attila (1982) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, László (1982) A fogyasztói és a szállítói érdekvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Zoltán (1982) Az 1968-as csehszlovákiai események értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Adél (1982) Az államélet és a szocialista demokrácia fejlődése és fejlesztésük feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa határozatainak tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Andrea (1982) Az állami gondozott gyermekek örökbefogadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Margit (1982) Üzemi baleseti kártérítés a Magyar Államvasutak Debreceni Igazgatósága gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsor, István (1982) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fövényesi, György (1982) A társadalomra veszélyesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Hajnalka (1982) Az orvosszakértői vizsgálat és vélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Enikő (1982) A perújítás alapjai a magyar büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goldea, Mihály (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gordán, Marianna (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greksa, László (1982) A rendőrség igazgatásrendészeti feladata, különös tekintettel az útlevélügyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Géza (1982) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, János (1982) Az üzemi baleset és a rehabilitáció munkajogi kérdése a DÉLÉP gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Istvánné (1982) A munkaügyi viták okai, intézésük a munkaügyi döntőbizottságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gémes, Éva (1982) Fiatalkorúak kriminalitása Bács-Kiskun megyében 1981. II. félévében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri, Katalin (1982) Reflexiók az emberi jogok fogalmához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndös, Ildikó (1982) A tanácsrendelet alkotása és törvényességének felügyelete az ügyészség részéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Judit (1982) A tanú és a terhelt vallomásának kialakulására ható tényezők és ezek megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Gabriella (1982) A demokrácia érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajduné Kovács, Edit Nóra (1982) A házasságon kívül született gyermekek családi jogállásának történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Tibor (1982) A német fasizmus célja a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Árpád (1982) A gyermekek körében végzendő megelőző munka elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harci, Rózsa Zita (1982) Bácsalmás termelőszövetkezeteinek fejlődése 1945-től napjainkig (belső szervezeti fejlődés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havasné Timár, Ilona (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos kérdések és előfordulása egy munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1982) A termelőszövetkezetek méreteinek növekedése, ennek hatása a gazdasági hatékonyságra, a termelési tulajdonviszonyok fejlődésére és az üzemi szervezet átalakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Lilla (1982) Demokrácia = demokratizmus? A demokrácia, mint állami-politikai kategória elhatárolása a demokratizmustól, mint a társadalmi közélet területén érvényesülő formák rendszerétől. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Mária Terézia (1982) Az állam fogalmának néhány problémája a hegeli filozófiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Nagy, Mária (1982) Öröklési jog a szentesi úriszék gyakorlatában 1837-1847. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Géza (1982) A perújítás alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István (1982) A hatósági bizonyítványokra vonatkozó közigazgatási szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki, Zoltán (1982) Az államigazgatás szabad belátása, diszkrecionális mérlegelése és méltányossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjja, Ferenc (1982) Tanulmányi szerződések általános és különös szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjáné Kovács, Ilona (1982) Az általános szabályozás a tárgyalás felek által történt elmulasztása esetén a polgári peres eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hőgye, Kálmánné (1982) A részesedési alap felhasználása a Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilyés, József (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imréné Dankó, Dr. Eleonóra (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ipacs, Tibor (1982) Az elnöki tanács helye az államszervezetben, szerepe, hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics, Erzsébet (1982) A visszaesőkkel illetve veszélyes bűnözőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények elemzése hazai és bizonyos nemzetközi viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Ágnes (1982) A termelőszövetkezeti tulajdonjog tárgya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jelenffy, Anna (1982) Népképviseleti választások Csongrád vármegyében (1848-ban és 1861-ben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, Klára (1982) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jóvári, István (1982) Dolgozók anyagi felelőssége a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalatnál (Leltárhiány, raktári dolgozók leltár felelőssége). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Fábián (1982) Bibó István és a Duna-völgyi nemzetiségi kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karácsony, József (1982) A fogyasztási szövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kempfné Agod, Éva (1982) Az élettársi kapcsolat jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerepesi, József (1982) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerék, Éva (1982) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiralyvári, Károlyné (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hidvégi, Dr. Katalin (1982) Az örökbefogadás családjogi és eljárásjogi joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klemm, Mária (1982) Az üzemi balesetek társadalombiztosítási következményei (A bajai Társadalombiztosítási Kirendeltség 1 éves gyakorlatában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komoráné-Szoboszlay, Katalin (1982) A szállítási szerződésektől való elállás lehetősége, különös tekintettel a megrendelőt megillető egyoldalú elállási jogosultságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Sándor (1982) A városi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek fejlődése az első tanácstörvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncsek, Imréné (1982) Az államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korsós, Béla (1982) A Munkaügyi Döntőbizottság gyakorlata a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban 1977 és 1981 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Elvira (1982) A lakásbérlet megszűnése a lakásbérleti jogviszony felmondásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Magdolna (1982) A házastársi közös vagyon megosztása, különös tekintettel a volt közös lakásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Takács, Beatrix (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Andrásné (1982) A szabálysértés fogalmának kialakulása és fejlődése, különös tekintettel a legutóbbi jogi változásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovics, Józsefné (1982) A másodfokú polgári eljárás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kruták, Zsuzsanna (1982) Az apaság bírói megállapítása családi jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutyik, Mátyás (1982) A társulási jog néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálóczy, Katalin (1982) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti, Zsuzsanna (1982) Vállalati érdekeltségi alapok jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Gábor (1982) Új foglalkozási formák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóka, Gábor Attila (1982) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön, Katalin (1982) Nyomvonalas létesítmények céljára történő kisajátítás a vasút gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, János (1982) Az első magyar munkáshatalom Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi, Edit (1982) Bírói úton megtámadható államigazgatási ügyek köre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Zsuzsanna (1982) A termelőszövetkezetek kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó, Ferenc (1982) A szocialista demokrácia, mint a szocialista állam elidegenedése ellen ható tényező. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakó, Ibolya (1982) A bűncselekmény fogalom alakulása hazánkban a századfordulótól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky, Péter (1982) Az "államfői funkciókat" ellátó szervek az európai szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Legenyei, György (1982) Az energiagazdálkodással kapcsolatos államigazgatási feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Legeza, László (1982) Az ügyvéd anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, Magdolna (1982) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lieber, Márton (1982) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liszkai, Éva (1982) A női egyenjogúság érvényesülése a családjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Julianna (1982) Bank és hitelrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, László (1982) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makai, László (1982) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martonosi, György (1982) A szövetkezeti gazdálkodás, a szövetkezeten belül létrehozott önálló gazdálkodó egységek továbbfejlesztésének indokai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Militáru, Illés (1982) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1982) A beruházások megvalósításának jogi szabályozása különös tekintettel a fővállalkozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Miklós (1982) A kisajátítás szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Valéria (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (1982) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi, Irén (1982) Az utazási szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mádi, Sarolta (1982) A szabadságvesztés végrehajtásának kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ágnes (1982) A munkaügyi vita tapasztalatai a Debreceni Postaigazgatóságon az 1977-1981. évek gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Szabó, Judit (1982) A javító-nevelő munka munkajogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Gyula (1982) A háztáji és közös gazdaság kapcsolata a Nyírtassi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1982) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Anna (1982) A jogorvoslati rendszer változásai az 1981. évi I. tv. alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyula (1982) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyuláné (1982) Állami gondoskodás fokozatainak megnyilvánulása a veszélyeztetett gyermekek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Péter (1982) A determinizmus és a büntetőjogi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádasdi, Miklós (1982) Az országgyűlési képviselőválasztások tapasztalatai több jelölt esetén, különös tekintettel a választási statisztika adatainak alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Szabó, Éva (1982) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, Ildikó (1982) A gazdasági társulási jog 1981-82-ben történt változásai - különös tekintettel - a gazdasági munkaközösségekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olasz, Márta (1982) A vb titkár törvényességi felügyeleti joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1982) Vállalati munkaügyi döntőbizottság működési gyakorlata a Hajdúsági Iparműveknél 1980-1981 években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Árpád (1982) A jogos védelem a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotás, Ferenc (1982) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Sándor (1982) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics, József (1982) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piegel, Jánosné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki, József (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pikó, Sándor (1982) A személyes szabadságot nem érintő kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, István (1982) Az előszerződés elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piroskáné Kertész, Ilona (1982) Gyermek- és ifjúságvédelem a veszélyeztetettség megelőzésének, megszüntetésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgáry, Gyula (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földhasználati és földtulajdoni viszonyainak alakulása a félszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prókainé Molnár, Edit (1982) A törvényes öröklés rendje különös tekintettel az ági öröklés jogintézményére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél, Pál (1982) A magyar közigazgatástudomány fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Regös, János (1982) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rudnay, Etelka (1982) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Tibor (1982) A kisajátítási eljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réczi, László (1982) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédei, István (1982) Fegyelmi felelősség a Hűtőgépgyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schauer, Csilla (1982) A bajai Augusztus 20. MGTSZ története 1974-1981. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schuszler, Ilona (1982) A vállalat anyagi felelősségének néhány kérdése üzemi baleset esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sedlák, Mária (1982) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Ferenc (1982) Utasítási jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Lívia (1982) A perbeli mulasztás, jogkövetkezményei, és orvoslásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sike, József (1982) Erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, László (1982) A gyámság intézményének kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Snyozik, Éva (1982) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymos, Tibor (1982) A modern tőkés és szocialista vállalatok célrendszere, valamint tulajdoni gazdálkodási viszonyai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Pál (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Csaba (1982) Az érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strehling, István (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suba, Rita (1982) A környezetvédelem földjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Alexandra (1982) Bűnelkövető fiatalok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Edit (1982) A lakásépítés és vásárlás egyes kérdései, különös tekintettel a társasházakra és lakásszövetkezetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalayné Vántus, Katalin (1982) Veszélyeztetett gyermekek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Béláné (1982) A Tanács Végrehajtó Bizottságának szakigazgatási szervei, feladata, hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilárd, Illés (1982) A szocialista társadalmi szervezetek pártirányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szotyori, Judit (1982) Az örökbefogadás jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics, Csaba (1982) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics, Péter (1982) A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaság kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőcsné Koncz, Andrea (1982) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, István (1982) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása az új VHT tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Ilona (1982) A házassággal kapcsolatos népszokások és a jelenlegi szabályozás viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárváriné Szabó, Éva (1982) Az üzemi balesetek munkajogi következményei a Cement- és Mészművek Cementipari Gépjavító gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóstai, Judit (1982) Egyes újabb nézetek a nyugat-európai és amerikai büntetőjogban és kriminológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Katalin (1982) A rablás bűncselekménye Csanád vármegye büntető fenyítőszékének joggyakorlatában 1818-1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takó, Kornélia (1982) A jogos védelem és a végszükség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tenke, András (1982) A háztáji gazdaság és a közös gazdaság kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terdik, Katalin (1982) Gyermek- és fiatalkorúak tanúkénti kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Erzsébet (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, Erika (1982) Termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1982) Szakigazgatási szervek reformja a tanácsoknál (a reformkíserlet tapasztalatai Karcagon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1982) A büntetés végrehajtásának felfüggesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1982) Általános szerződési feltételek megtámadhatósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törő, Sándor (1982) A nyugati világ monetáris együttműködésének kialakulása és mai helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőke, Mária (1982) Bizonyítás a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardy, Gizella (1982) A dolgozók anyagi felelősségének gyakorlati tapasztalatai a MÁV Szegedi Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrai, Edit (1982) A szülői felügyelet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ulmann, György (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Ákos (1982) Az ifjúság egészséges fejlődését sértő nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valach, Adrien (1982) Az állami földtulajdon keletkezése különös tekintettel az állam elővásárlási jogára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanger, Márta (1982) A nem vagyoni kártérítés elméleti és gyakorlati problémái a magyar jogban (a bírói gyakorlat tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Antal (1982) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának egyes gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ferenc (1982) A szabálysértési alapeljárás egyes kérdései különös tekintettel az eljárás megindítására és megszüntetésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1982) A kollektív szerződés néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1982) A társadalmi szervezetek helye a magyar politikai rendszerben (különös tekintettel a szakszervezetekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1982) A szlovákiai magyar nemzetiség helyzete 1944-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ágnes (1982) Az államigazgatási munka korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi, Zsuzsanna (1982) Az alkoholizmus és a bűnözés különös tekintettel a nők alkoholizmusára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Világi, András (1982) A bírósági végrehajtás gyorsítása és egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Dr. Ferencné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vinkler, Ferenc (1982) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitai, Erzsébet (1982) Végrehajtás az államigazgatási hatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vuity, Valéria (1982) A gyermektartásdíjról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, László (1982) Rablás bűntettek viktimológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1977-1981. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wappel, László (1982) A szocialista állam funkcióinak változása Magyarországon a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Weszelovszky, Zsuzsanna (1982) A gyermekelhelyezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wiederkommné Módos, Dr. Anna (1982) A termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zemlényi, Jusztina (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységét szabályozó jogszabályok fejlődésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zentai, József (1982) A kollektív szerződés jogi jelentősége a fogyasztási szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombor, Péter (1982) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvada, Zoltán (1982) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi, Gábor (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrók, Zsuzsanna (1982) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágfalvi, Györgyné (1982) A gyermek családi jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árva, Pál (1982) A MÁV kollektív szerződés története és fejlődésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Újlaki, Eszter (1982) A munka, mint állampolgári jog és kötelesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:50 CEST.