Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1981

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É | Ó
Number of items: 255.

A

Adamik, Ferencné (1981) A fejlett szocialista társadalom építése és az MSZMP programnyilatkozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Mihályné (1981) A gyermek elhelyezésének és láthatásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agod, Sándor (1981) A vállalat felelőssége az üzemi balesetért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrózyné Tóth, Gabriella (1981) Államigazgatási határozatok megtagadása bíróság előtt, különös tekintettel az állami tulajdonbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ancsin, János (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Annusné Kovács, Valéria (1981) A házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Ildikó (1981) A hazásság megkötése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradszki, András (1981) Somló Bódog állam- és jogbölcseletéről a pozitivizmustól a neokantizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arányi, György (1981) Élet és testi épség elleni bűncselekmények statisztikai elemzése az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika tükrében (1964-től). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinszki, Gáborné (1981) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Katalin (1981) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Tímár, Anikó (1981) Fegyelmi felelősség a termelőszövetkezeti jogban a Sarkadi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bankó, Ágnes (1981) Az állami gondozás intézményének fejlődése és mai szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bari, Erika (1981) A tényállas tisztázása az elsőfokú hatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barizs, János (1981) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartolich, János (1981) Az állami tűzoltóság hatósági jogkörének jelenlegi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr, Erzsébet (1981) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Zsuzsanna (1981) A perújítás a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Zsuzsanna (1981) A lakásigazgatási jogviszony fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Sára (1981) A korrupciós bűncselekmények 1942-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beretvás, Károly (1981) Az állam kérdései a marxista politikai szociológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth, Edit (1981) A szabadságvesztés büntetés problémai a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Albert (1981) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, János (1981) A magyar bankrendszer, tekintettel az OTP szervezetére, feladatára, működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocskai, Zsuzsanna (1981) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének hatásköre, funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Sarolta (1981) Áldozatok viselkedése emberölések predelikvens helyzeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodzás, Julianna (1981) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és továbbfejlesztésének irányai a VI. ötéves tervben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Péter (1981) A közúti közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldog, Mária (1981) Vám- és Kereskedelmi Egyezmények, különös tekintettel a legnagyobb kedvezmény elve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bor, Gyula (1981) Házastársi vagyonközösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gábor (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kereteben működő szakcsoportok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi, Ilona (1981) A mezőgazdasági szakszövetkezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bori, Györgyi (1981) A népi ülnökök a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Andrea (1981) Az üzemi balesetek munkajogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsavölgyi, Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Anikó (1981) A házastársi vagyonközösség megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Károly (1981) A dolgozó vétkességén alapuló anyagi felelőssége, különös tekintettel a kirívóan súlyos gondatlansággal elkövetett karokozás eseteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Tibor (1981) A párt vezető szerepének alkotmányos alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóta, Zoltán (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek kialakulása és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búr, István (1981) A rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapóné Sárvári, Ildikó (1981) A vasúti fuvarozó kimentési lehetősége az áruban keletkezett kár térítési kötelezettsége alól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csendes, Mária Magdolna (1981) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserba, Attila (1981) Az újítások hasznosítása, az újítók erkölcsi és anyagi elismerésének problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermely, Tibor (1981) A gépjárműkárok és a biztosítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csire, Lajos (1981) A halászati termelőszövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszárné Kosik, Mária (1981) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csécsy, Andrea (1981) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csépányi, Rita (1981) A nők helyzete a polgári társadalmakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csölle, Kálmán (1981) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenységének összehangolása megyei szinten különös tekintettel a nagy befektetést igénylő ipari tevékenységekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigleczki, Anna (1981) A szocialista orientációjú államok államformájának problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czukorné Farsang, Judit (1981) A felelősségbiztosítás egyes kérdései, különös tekintettel a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeterné Osváth, Anikó (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Denich, Ágnes (1981) Büntetés-végrehajtási viszonyok Magyarországon (Különös tekintettel az elítéltek nevelésére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Laszló (1981) Kiskunhalas Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának feladata, hatásköre - különös tekintettel a szabálysertési ügyintézésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szabó, Árpád (1981) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrentei, Margit (1981) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eckert, Ella (1981) A felróhatóság szerepe a büntető jogban, különös tekintettel a bűnösségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ecseki, György (1981) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egri, Zoltán (1981) Az 1956-os események hatása a Francia és az Olasz Kommunista Párt stratégiájára és taktikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Attila (1981) A kártalanítás, mint a kisajátítás központi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Gabriella (1981) A francia alkotmány fejlődése az V. köztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Márta (1981) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Ede (1981) A járási hivatalok szervezete, feladata és működése, különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Gracza, Zsuzsanna (1981) Munkahelyi demokrácia az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Beáta (1981) A második gazdaság aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér-Polgár, Pál (1981) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry, László (1981) Környezetvédelem jogi szabályozása különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejesné Kiss, Zsuzsanna (1981) A felek mulasztása a polgári perben, ennek következményei, orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Mária (1981) Az állami vállalatok helye, szerepe a népgazdaságban, külső kapcsolatainak és belső viszonyainak néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvessy, István (1981) Az állami népességnyilvántartás helye és szerepe az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgó, Erika (1981) Az új nemzetközi gazdasági rend kérdése a világmodellekben, RIO-jelentés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgó, Gábor (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának okai, különös tekintettel az 1975-1980-as időszak Csongrád megyei tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgó, István (1981) Az ipari munkásság főbb jellemzői Csongrád városban (az V. ötéves terv időszakában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs, József (1981) A társadalmi önigazgatás elméletének és gyakorlatának fejlődése és mai állapota Jugoszláviában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fázsi, László (1981) Az ági öröklés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tibor (1981) A kínai külpolitika változásai a belpolitika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1981) A háztáji földhasználat kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazdag, István (1981) A vis maior a veszély és felelősség relációjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó, Tibor (1981) A Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság munkaügyi perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellért, Ákos (1981) A találmányi jog egységesítésére irányuló törekvések Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Golts, Mátyás (1981) A szabadságvesztés különböző fokozatainak hatása az elítéltekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Mária (1981) A magyar építés-szerelési export feltételei külföldi piacon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gosztonyi, Laszló (1981) Az aequitas problematikája a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győriné Czeglédi, Márta (1981) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárgyán, Ildikó (1981) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Zsuzsanna (1981) A szabadságvesztés büntetés hatékonysága a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadi, Éva (1981) A gyermek elhelyezése és a láthatás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdara, Béla (1981) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése és jogi biztosítékai a mezőgazdasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer, Laszló (1981) A nem vagyoni kártérítés időszerű kérdései különös tekintettel az Állami Biztosító eddigi gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halkóné Rudolf, Éva (1981) A magyar közigazgatás-tudomány fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, Gyula (1981) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Henye, Lászlóné (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pénzügyi ellenőrzésének realizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herbich, Imre (1981) A tanúvallomás elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herédi, Edit (1981) Munkaügyi viták gyakorlata a MÁV szegedi Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyik, László (1981) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi, Zsuzsanna (1981) A határozatlan tartamú büntetés története és jelenkori problémai, tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hotya, Liviusz (1981) Egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek jogi kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági szakcsoportokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Mária (1981) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, József (1981) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, György (1981) A társadalmi normativitás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, István (1981) A kisvárosi tanácsok vb. szakigazgatási szerveinek struktúrájáról és továbbfejlesztésének lehetőségéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jójárt, Gyopár (1981) A kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Lajos (1981) A vállalati pénzügyek ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapás, Béla (1981) A lakossági adók, különös tekintettel az ingatlanok vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapás, Katalin (1981) Bizonyítási eszközök, módszerek, bizonyítékok az apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben, két évtizedes ítélkezési gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Pál (1981) A földvédelem általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmár, János (1981) A polgári eljárás egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmárik, Laszló (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerepe, működése a továbbfejlődés lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Tamás (1981) Az örökbefogadás intézményének fejlődése, céljának változása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keller, György (1981) Házassági vagyonjogunk különös tekintettel a házastársak közös- és külön vagyonára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Attila (1981) A vízügyi igazgatás szervezete és feladatköre különös tekintettel a vízjogi kötelezésekre, és a szankciórendszerre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Laszló (1981) A kollektív szerződésre vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koppány, Tamás (1981) A bírói jogalkalmazás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, Mihály (1981) A szabadságvesztés ítélet felfogása a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotogányné Dobó, Irén (1981) A fegyelmi felelősség gyakorlata a Szegedi Postaigazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (1981) A néprészvétel a büntető igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1981) Az örökbefogadás fejlődése, létrejötte és joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1981) A költségvetés jogi fogalma. Az egyensúly alapelve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1981) A társadalombiztosítási regressz igény főbb jogi kérdései a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1981) A munkaügyi viták tapasztalatai a FIM Alföldi Porcelángyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Magdolna (1981) A kisajátítási kártalanítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (1981) A katonai büntetés-végrehajtás rendszere, szervezete, feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1981) A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmány fejlődésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1981) A szocialista életmód gazdasági vonatkozásai és azok tükröződése a szocialista jogalkotásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koy, Gábor (1981) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krimerné Salamon, Eszter (1981) A végrendelet érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krnács, Kornél (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunczné Varga, Rozália (1981) Az önkormányzati formák büntetés-végrehajtáson belüli fejlődése, különös tekintettel az állampusztai BV intézet gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kántor, Béla (1981) Az építésügyi hatósági engedélyezés, kötelezés és ellenőrzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kötelesné Balogh, Klára (1981) A licenciaszerződés gazdasági jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakfalvi, Mária (1981) Az orgazdaság egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, János (1981) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lux, Gyula (1981) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Jenő (1981) Állami irányítás megvalósulása egy megye területen működő termelőszövetkezetek irányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Erika (1981) A fiatalkorúak pártfogó felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosi, Zoltán (1981) A gyermekelhelyezés és tartás jogi szabályozása, különös tekintettel a házassági bontóperes eljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsi, Edit (1981) A szövetkezetben dolgozók munkaügyi helyzetének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marunák, István (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták és fórumrendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michna, Ilona (1981) Államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Dezső (1981) A református egyházi ingatlanbirtoklás jogalapja és formái a dunántúli református egyházkerületben a XIX. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1981) A Végrehajtási Törvény módosításának a végrehajtási eljárást egyszerűsítő és gyorsító hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Annamária (1981) A takarékszövetkezetek szervezeti felépítésének és működésének jogi szabályozása, valamint feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1981) A Német Szövetségi Köztársaság politikai rendszerének néhány határjelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márkus, Marianna (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Marianna (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátó, Imre (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Gyöngyösi, Dr. Éva (1981) A beszámíthatóság büntetőjogi megítéléséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Egon (1981) Az állam és egyház viszonya a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1981) Az apasági vélelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, György (1981) Gazdasági modellek változása a Szovjetunióban (1917-1924) elméleti előzmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Piroska (1981) A tanú kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Valéria (1981) A know-how fontosabb elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Narozsny, Dr. Istvánné (1981) A bíró függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Niedermayer, György (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyáry, György (1981) A kettős adóztatás kizárására irányuló egyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Ferenc (1981) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádudvari, Tibor (1981) A szerződések teljesítésénél érvényesülő polgári jogi alapelvek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Éva (1981) A lakossági pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oraveczné Makra, Mária (1981) Az ügyészi vád és a vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ortó, György (1981) Az újítói jog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotásné Kállai, Ildikó (1981) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Irén (1981) Az ifjúság védelmének néhány kriminológiai és büntetőjogi vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (1981) A szakértő az igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Éva (1981) A házassági közös vagyon sorsa a házasság felbontása után - Elméleti kérdések elemzése -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paragh, László (1981) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Márta (1981) A közös tulajdon megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perjés, Erzsébet (1981) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1981) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai, Gyula (1981) Fizetési módok a KGST országok közötti áruforgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongráczné Bognár, Zita (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pottyondy, József (1981) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Provaznik, Géza (1981) A szocialista demokrácia fejlődésének alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztaföldi, Ágnes (1981) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, László (1981) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi, László (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földtulajdoni és földhasználati viszonyainak fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, János (1981) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata módosítása az 1980. évi választások után Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rech, Erika (1981) A társadalombiztosítási törvény alkalmazásának gyakorlati problémái a Lenin Kohászati Művekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Revyné Sajtos, Dr. Zsuzsanna (1981) A házastársi vagyonközösség megszüntetésének időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Ágnes (1981) Ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszik, György (1981) A szocialista föderáció kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rotter, Nándor (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Sándor (1981) A szolgalati találmányok néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, Zita (1981) Vadkárok eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai, Miklós (1981) A népi ülnökrendszer - néhány elméleti és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajó, Gyula (1981) A Carter doktrína és katonai stratégiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Salka, László (1981) A szocialista demokrácia erősödése a magyar szövetkezeti mozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, György (1981) A diszkrécionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ágnes (1981) A vállalati törvény politikai gazdaságtani alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solt, Péter (1981) A jogalkotás folyamatának elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Zsuzsanna (1981) Ügyészi részvétel formái a polgári perben különös tekintettel a Csongrád-megyei főügyészség gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sonkolyos, Zoltán (1981) A beruházások pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spanyielné Szabó, Katalin (1981) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefán, Éva (1981) A polgári jogi személyiségvédelemről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stieber, Ilona Tünde (1981) Az állami irányítás megvalósulása Hajdú-Bihar megye területén működő termelőszövetkezetek irányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, József (1981) A termelőszövetkezeti elnök jog- és hatásköre, felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok Lászlóné Olajos, Dr. Erzsébet (1981) A gyermek családi jogállasa, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Supala, Ágnes (1981) Államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1981) Az állam és az elidegenülés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakter, Éva (1981) Biztosítási ágazatok fajai, különös tekintettel a kötelező biztosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebellédi, István (1981) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, István (1981) Lakásokkal kapcsolatos szavatossági jogok érvényesítése (az Országos Takarékpénztár tapasztalatai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelle, Kalmán (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentkatolnayné Domonkosi, Mária (1981) A közúti igazgatóságok felelősségének egyes gyakorlati problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesiné Hornyák, Katalin (1981) Az ingatlannyilvántartás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, András (1981) A lakossági adók szabályozása különös tekintettel az általános jövedelemadóra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ibolya (1981) Választottbíráskodás szocialista társadalmi viszonyok között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Mária (1981) A vasút fuvarozói felelőssége a belföldi árufuvarozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szukop, Erzsébet (1981) A népfrontmozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Gábor (1981) A büntetőjogi szankció hatása a közlekedési bűncselekmény elkövetőire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidiné Vojnár, Gabriella (1981) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Attila (1981) Diszkrecionális mérlegelés az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erzsébet (1981) Az üzemi baleset miatti anyagi felelősség a MÁV Szeged Igazgatóság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sámán, Mária (1981) Az örökbefogadás intézménye a családjogi törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné Bóka, Angéla (1981) Atipikus tagsági munkaviszonyok a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, Béla (1981) Szocialista reklámelmelét és a vállalati kommunikáció aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sávoltné Medovarszky, Éva (1981) A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények elkövetőinek személyisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Séra, Judit (1981) A dolgozók anyagi felelősségével kapcsolatos perek a Szegedi Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Südi, Bertalan (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tagai, Sándor (1981) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Mariann (1981) A szabadalom jelentősége a magyar népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takó, Ibolya (1981) A tanúbizonyítás időszerű polgári eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Erika (1981) A visszaesők elleni védekezés büntetőjogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarr, Ágnes (1981) A házasságon kívül születés, a családi jogállás rendezése és joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Rozália (1981) Szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tirpák, György (1981) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, Ferenc (1981) Az ipar szervezeti rendszerének fejlődése a szocialista Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tornyiné Horváth, Dr. Zsuzsanna (1981) Néhány gondolat Niccolo Machiavelli államelméletéről és politikai nézetéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tánczosné Tankó, Ildikó (1981) Szélsőjobboldali mozgalmak Szegeden 1936-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1981) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lászlóné (1981) Jogsegélyszolgalat működésének tapasztalatai a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (1981) A szabálysértési eljárás általános és különös szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1981) A szocialista államok gazdasági együttműködésének jogi szabályozása a KGST-n belül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, László (1981) Az élettársi viszony és jogi vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajkó, János (1981) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1981) Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdaságának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péter Dénes (1981) A kellékszavatosság és jótállás néhány időszerű kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, György (1981) KSZV. Újszegedi Szövőgyárának munkásmozgalmi története 1948-1962. között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vikor, László (1981) Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vikor, Lászlóné (1981) A kelet-nyugati kereskedelemben felmerülő problémák a legnagyobb kedvezmény elve alkalmazása során, különös tekintettel Magyarország GATT csatlakozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, László (1981) A büntetés végrehajtási intézetből szabadultak reszocializálásának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczy, Ferenc (1981) Az államigazgatási alkalmazottak felelősségi rendszere, különös tekintettel az anyagi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Péter (1981) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a külgazdasági jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Tiborné (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vékony, Miklós (1981) Az 1944-47 közötti magyar történelem az emberi jogok szemszögéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígh, Károly (1981) A GATT Tokio-fordulója, közvetlen előzményei és hatása a világ kereskedelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Gyula (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zanene, Emmánuel (1981) Fekete Afrika politikai és jogi gondolkodásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zleovszki, Mátyás (1981) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigó, József (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsofinyecz, Mihály (1981) Gazdasági- és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, László Tamás (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágh Bíró, Ágnes (1981) Bizonyítás a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éles, András (1981) Vállalati hatáskörbe utalt szociálpolitikai intézkedések és azok megvalósulása a Hajdúnánási Állami Gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Óvári, Judit (1981) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:23:55 CEST.