Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1980

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 250.

A

Antal, Imre (1980) A járási hivatal és a községi tanácsi szervek kapcsolatának tartalma és formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdi, Laszlo (1980) Szocialista munkajogunk kialakulásának néhány elméleti kérdése; a szabályozás alakulása a felszabadulástól 1946-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi, Laszló (1980) A bérmunka és a korabeli gazdasági viszonyok a római köztársasági kor végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balatoniné Kőrösi, Ilona (1980) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balyi, Ildikó (1980) Bizonyítási teher a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, István (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták fogalma és fórumrendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1980) A gazdálkodó szervezetek építési vállalkozási szerződési megkötésének gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzó, József (1980) A vállalati működési kor és az elháríthatatlanság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzóne Horvath, Viktória (1980) Az európai népi demokratikus országok helyi államigazgatási szervezetének módosulásai (1949-1979). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Borbála (1980) Gyámügyi hatáskörök a járási hivatalnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berente, Andrea (1980) A viktimológia egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth, Edit (1980) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betyár, Beáta (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezzeg, László (1980) Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adóztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Mihaly (1980) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyiné Potyesz, Dr. Erika (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták, különös tekintettel a szövetkezeti döntőbizottságok tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blum, Ferenc (1980) Megyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának szervezete, feladatai, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Bertalan (1980) A magyar vámrendszer fejlődése és jogi szabályozása napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Katalin (1980) A tagsági vita fogalma és tartalmának változása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Különös tekintettel a jogi szabályozás módosításaira és kiegészítéseire). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Zsolt (1980) A halálbüntetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogine Kósik, Ildikó (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Anna (1980) A termelőszövetkezeti vezetők hatásköre, jogköre, felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Gábor (1980) Családi jogunk családszemlélete - néhány kritikai megjegyzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Horváth, Katalin (1980) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botos, Mihaly (1980) Az üzemi és a szövetkezeti demokráciáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóky, Imre (1980) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Margit (1980) A felmondás jogi szabályozása a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Katalin (1980) A magánindítvány büntetőjogi és büntetőeljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csepregi, Katalin (1980) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések realizálása a vállalatoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikai, Klára (1980) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikos, Magdolna (1980) A házastársak vagyoni viszonyainak vizsgálata a népi jogszokások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiky, István (1980) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csimbók, Ildikó (1980) Egyesülés, beolvadás és átalakulás Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóra, Mária (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabos, Valeria (1980) Üzemi balesetek a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ervinné (1980) Magyarország kormányformájának változásai és fejlődése, különös tekintettel a felszabadulástól az alkotmányig terjedő korszakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Ferenc (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, Ottó (1980) A makói járás megszüntetésének hatásköri és szervezeti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Klára (1980) Nemzetközi vámegyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dománné Gulyás, Zsuzsanna (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth, József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth, József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drégely, Edit (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség nevelő hatása egy termelőszövetkezet gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Erzsébet (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egeli, Péter (1980) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Andor (1980) Közszolgáltatási szerződések egyes problémai polgári jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erzse, Emese (1980) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi, Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faludi, Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Béláné (1980) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata és a csoportos bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gyuláné (1980) Az igazságügyi statisztika kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Kornélia (1980) A korrupciós bűntettek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Lujza (1980) A titok büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Ungvári, Ilona (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme: A vérfertőzés és megrontás bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Erzsébet (1980) Az államigazgatási alapnyilvántartások néhány kérdése, a népességnyilvántartás hazai gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ildikó (1980) A polgári perrendtartás és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Katalin (1980) A fiatalkorúak büntetőjoga szankciórendszerének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Magdolna (1980) A polgári perrendtartás és novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Imre (1980) A marxista párt funkciói és az állam a szocialista társadalom politikai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futó, Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futó, Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ágnes (1980) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig (A megyék kialakulása, fejlődése és jövője). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fügedi, Edith (1980) Az erős felindulásban elkövetett emberölésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér, Mihály (1980) Nem vagyoni kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gera, István (1980) A vállalati jövedelemelvonási rendszer változása az 1980. évi szabályozás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Pál (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerinczy, András (1980) Az 1867-es kiegyezés hatása a dualizmus korának közjogára és közjogtudományára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs, Katalin (1980) Az állami népességnyilvántartás szervezete, félépítése, szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregus, Ildikó (1980) Fellebbezés az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, Géza (1980) Üzemi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos rehabilitáció munkajogi kérdései a Szegedi Vas- és Fémöntöde gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurisné Komlóssy, Éva (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurkó, Péter (1980) Az újításokkal kapcsolatos jogi szabályozás néhány elméleti és gyakorlati problémája a 38/1974./X.30./ MT számú újítási rendelet hatályba lépését követően eltelt időszakban a Diósgyőri gépgyárban végzett vizsgalat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáborné Szabó, Csilla (1980) Származás megállapítása iránti perek, különös tekintettel a bizonyításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, András (1980) A bírósági végrehajtás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálbory, Katalin (1980) Az államigazgatási határozatoknak bírói úton való megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gányi, Ilona (1980) Az igazságszolgáltatás egységének elve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hagymási, Zoltán (1980) A szállítási szerződések teljesítésének tapasztalatai a Hajdúsági Iparműveknél, különös tekintettel a szerződéses fegyelemre - a szerződésszegésre és annak következményeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász Istvánné Lazányi , Edit (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hantosné Tolnai, Márta (1980) A védjegyjog gyakorlati vonatkozásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmati, Ildikó (1980) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Határ, Mária (1980) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, István (1980) A közúti közlekedés szabályainak megszegésével elkövetett bűncselekmények Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, dr. Istvánné (1980) A szabadságvesztés kérdései a modern büntető jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, László (1980) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hencz, Józsefné (1980) A kiemelt városok költségvetési kapcsolatai, különös tekintettel Debrecen megyei városra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herédi, Edit (1980) A közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, András (1980) A mentálisan sérült fiatalkorúak nevelésének egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1980) A vállalati kollektív szerződés tartalma a szocialista országok munkajogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (1980) Különös szabályok hatályosulása államigazgatási eljárásunkban. Különös tekintettel az anyakönyvi, gyámügyi és kisajátítási eljárás vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudák, László (1980) A gazdasági per (Különös tekintettel a Nyíregyházi Megyei Bíróság gyakorlatára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudákné Poroszlai, Adrien (1980) Területi és szervezeti változások Magyarországon a felszabadulástól napjainkig (különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Iván, István (1980) A politikai érdek és a nemzeti érdek kapcsolata, különös tekintettel az USA külpolitikájának (1965-1979) kialakításában való szerepével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsák , Dezsőné (1980) A kisajátítási kártalanítás gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, Vilma (1980) Az államigazgatási alkalmazottak felelőssége különös tekintettel az anyagi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Éva (1980) A jogi szabályozás helye és szerepe a központi gazdaságirányításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janka, Mária (1980) A jogpolitikai irányelvek érvényesülésének vizsgálata a polgári és gazdasági bíráskodásban különös tekintettel a szerződéskötésnél és teljesítésnél felmerülő problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenővári, Éva (1980) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, István (1980) Lakosságadóztatási rendszerünk elvei, sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, Erzsébet (1980) Munkaügyi vita - a Magas- és Mélyépítő Vállalat Munkaügyi Döntőbizottsága tevékenységének és eseteinek elemzése 1975-1979. években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Sándor (1980) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása (különös tekintettel Szolnok megyében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karancsi, János (1980) A szocialista állam funkciói és a szocialista demokrácia kultúrája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyiné Kovács, dr. Kornélia (1980) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, András (1980) Területváltozások Csongrád megyében a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Judit (1980) Az öngyilkosság büntetőjogi kriminológiai, pszichológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Péter Zoltán (1980) A fejlett szocializmus államának fő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Ákos (1980) A sportmunkatársi munkaviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, László (1980) A magyar vadaszati jog fejlődéstörténete, a jelenlegi szabályozás - különös tekintettel a vadkárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Dezső (1980) A Ptk. 339. paragrafus /1/. és 340. paragrafus /1/. alkalmazása a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Lukács, Margit (1980) A tőkés monetáris rendszer fejlődése, újabb fejlemények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Veronika (1980) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel vizeink rendszeres szennyezésének megelőzésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében (Különös tekintettel az erőszakos közösülésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, István (1980) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gyula (1980) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1980) A Belügyminisztérium helye, szerepe, feladatai a Magyar Népköztársaság államigazgatásának szervezeti rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Józsefné (1980) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Klára (1980) Tanúbizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Végh, Erzsébet (1980) A kényszergyógykezelés szabályozása a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozmáné Piroska, Emőke (1980) A lakosság tájékoztatása és bevonása a városi tanács feladatainak végrehajtásába Cegléd városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krusinszki, Ferenc (1980) A tanácsi szervek belső koordinációs és igazgatási tevékenysége és fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsárné Kiss, Piroska (1980) Az országgyűlési képviselői választások tapasztalatai Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kérchy, Judit (1980) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, László (1980) Az útlevelekről szóló jogszabályok összefüggése az államigazgatási eljárási törvény általános szabályaival. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, Ferenc (1980) Bank- és a hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, József (1980) A SZET és a munkajog kapcsolata, különös tekintettel a tanulmányi szerződés és a munkaviszony kérdéskörére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köszörüs, Mariann (1980) A célcsoportos lakásberuházások finanszírozása és gyakorlati problémái (A hódmezővásárhelyi tapasztalatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, Ágnes (1980) A büntetőjog helyzete az 50-es években figyelemmel az utógondozás eszmerendszerére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Erzsébet (1980) A védő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó, István (1980) A földvédelmi törvény megvalósulása a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, Béla (1980) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi Jánosné Juhász, Hajnalka (1980) A családi jogállás rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakosné Fakezas, Ágnes (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liptay, Emese (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, József (1980) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Éva (1980) Viták a magyar fasizmusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Ágnes (1980) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Péter (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása (ezen belül az állami tulajdon államjogi szabályozásának részletes kidolgozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lökös, Ferenc (1980) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása, különös tekintettel a vagyonátruházási illetékre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincsikné Bánfi, Anna (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Ottó (1980) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magó, István (1980) A gondnokrendelés néhány problémája a gyámhatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, István (1980) A személyi szabadság korlátozásával nem járó kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maklári, András (1980) Az üzérkedés törvényi tényállásának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, Gyöngyi (1980) Ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markovics, Lajos (1980) Különös eljárási szabályok az építésügyi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matolay, Béla (1980) Jog - politika - jogpolitika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matolayné Pálmai, Erika (1980) A munkavégzési kötelezettség és a munkaviszony szünetelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1980) Az 1957. évi IV. tv jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a fellebbezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zsuzsa (1980) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései Bács-Kiskun megyében, különös tekintettel az erőszakos közösülésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moszmer, Erika (1980) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mráz, Ildikó (1980) A magyar illetékrendszer pénzügyi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, János (1980) Termelőszövetkezetek kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Gabriella (1980) A tanácsi igazgatás területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Ágoston (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi, Károly (1980) A honvédelmi igazgatás helye és szerepe az államigazgatás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Antal (1980) A kisajátítás és a városfejlesztés kapcsolata Kecskemét városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Csaba (1980) A vállalati alapok képzése és felhasználása az 1980. évi szabályozás alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gizella (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1980) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1980) A tisztességtelen versenyről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1980) A vállalatok gazdasági és pénzügyi ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Judit (1980) A hosszú távú együttműködési célprogramok, mint a szocialista nemzetközi gazdasági integráció új módszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Odry, László (1980) A magyar bankrendszer, különös tekintettel az Országos Takarékpénztár feladataira és működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ollé, György (1980) A szerződés joga a Nemzetközi Magánjogi Kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oltványi, Lászloné (1980) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Béla (1980) Az akkreditív. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottovay, István (1980) A gazdasági perek főbb eljárásjogi szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palágyi, György Levente (1980) Az euthanasia kérdései a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Partos, Istvánné (1980) A tanácsi gazdálkodás időszerű kérdései (különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Percze, Ágnes (1980) Kiskorúakról való állami gondoskodás Nógrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczy, Zoltán (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetésének néhány elvi és gyakorlati problémája, különös tekintettel a munkahelyi közösségekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Gyuláné (1980) A tanácsigazgatás korszerűsítésére irányuló tevékenység Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Andrea (1980) Felróhatóság kérdései a büntetőjogban, különös tekintettel a bűnösség szerepére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polyák, Katalin (1980) A pszichológia helye és szerepe a családjogi perekben (tények és feladatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi, Ferenc (1980) Magyarország kormányformájának fejlődése 1920-1944-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztói, Katalin (1980) A jogi személy elméletekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péczely, Terézia (1980) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péli, András (1980) A mezőgazdasági szövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Roszkosné Török, Mária (1980) A járási hivatal közbenső tevékenysége a községi tanácsok és a megyei tanács kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réthy, Julianna (1980) A közúti közlekedés rendjének és biztonságának büntetőjogi védelme. A közúti közlekedés szabályainak megszegéséért való büntetőjogi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réthy, Sándorné (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révay, György (1980) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Vince (1980) Felelősség a vasúti árufuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sas, György (1980) A katonák büntetőjogi felelősségének sajátos kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Tamás (1980) A klasszikus fasizmus politikai ideológiájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebő, János (1980) A bíróság hatáskörébe tartozó termelőszövetkezeti jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczy, Gábor (1980) Vádemelés - vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Lászlóné (1980) Az államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Julianna (1980) Környezetvédelem, mint komplex társadalmi tevékenység, különös tekintettel az államigazgatási aktusok érvényesítésének eszközeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stoklász, Gyöngyi (1980) A Panama-csatornára vonatkozó új nemzetközi jogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaboné Mizser, Dr. Ildikó (1980) A tanácsok belső szervezete és fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1980) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Attila (1980) A bűnözővé válás individuális folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, József (1980) A polgári eljárás gyorsítása és hatékonyságának fokozása - különös tekintettel a tárgyalásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1980) A tanácsok szabálysértési hatósági tevékenysége és hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarka, Klára (1980) A termelőszövetkezeti tagok kollektív és egyéni érdekvédelme, érdekképviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Béla (1980) A szabadságvesztésre ítélt felnőttkorúak reszocializációja különös tekintettel az utógondozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelják, János (1980) A vállalati jövedelemszabályozás a VI. ötéves terv időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemenyei, József (1980) A lelkiismereti- és vallásszabadság fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrő , Zsolt (1980) Szövetkezetek társulási jogának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentkatolnay, István (1980) A birtokvédelem helye és szerepe az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi, Ferenc (1980) A jogszabályalkotási technika egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeri, István (1980) VOLÁN 10. sz. vállalat szociálpolitikai gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Ferenc (1980) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigliné Hegyes, Ilona (1980) Közelítés a hatalom fogalmához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1980) Kormányformák alakulása Magyarországon 1848-napjainkig, különös tekintettel a munkás-paraszt demokratikus diktatúra kormányformájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai, Gábor (1980) A vezetékjog mint az ingatlan használati korlátozásának speciális esete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szopkó, Anna (1980) A kontinentális talapzat és a gazdasági övezetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1980) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Elek (1980) Az államigazgatási eljárási jogorvoslati rendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács, Imre (1980) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terhes, Irén (1980) A védő a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, László (1980) Lakáselosztás szabályozása Szeged megyei város területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Margit (1980) A demokratikus centralizmus szerepe a szocialista gazdaságirányításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1980) A dolgozók anyagi felelősségének kérdései az AFIT XI. sz. Autójavító Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára (1980) A házasságfelbontás és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Kálmán (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1980) Gondolatok a környezetvédelmi jogról különös tekintettel a vízvédelem szabályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs, Lászlóné (1980) Deák Ferenc alakja a magyar közjogtudomány fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1980) A gazdasági jog és a vállalati jog problematikája a szocialista jogrendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török Berta, dr. Lászlóné (1980) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Kaszás, Rozália (1980) A népi ellenőrzés szervezetének és jogosítványainak a kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri Nagy, János (1980) A munkajogviszony létesítésének, módosításának, megszűnésének vállalati gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Urbán, Edit (1980) A beruházások pénzügyi finanszírozásának rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajkó, Erika (1980) A tankötelezettségi törvény végrehajtása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Andrea (1980) A lakásszövetkezet szövetkezeti jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péter (1980) Bács-Kiskun megyében elkövetett szándékos emberölések kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Török, Mária (1980) Eljárásjogi problémák - a bírói munka megkönnyítésére szolgáló technikai vívmányok felhasználásával összefüggésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Árpád (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek testületi szerveinek eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, János (1980) A munkások politikai és jogtudatának fejlődése Szabolcs-Szatmár megyében 1897-1978. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, László (1980) A földvédelem és földhasznosítás kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyiné Kovács, Dr. Edit (1980) Az állam javára való marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Zsuzsanna (1980) Osztály és osztálytudat. Lukács György: A társadalmi lét ontológiája című munkájában a Történeti fejezetek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várady, Gyula (1980) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Imre (1980) A hagyatéki eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyiné Laluska, Zsuzsanna (1980) A társasház-tulajdon jogintézménye, szerepe és jelentősége. A társasház alapítás és a társasház gazdálkodás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wéber, Zsuzsanna (1980) A kiskorú gyermekről való állami gondoskodás, különös tekintettel a rendszeres nevelési segélyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelei, Jozsef (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvara, Katalin (1980) A vízi környezet védelmének problémái és jogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbó, Lajos (1980) A tartási- es életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ákosi, Gáborné (1980) Anyakönyvi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Énekes, Endre (1980) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Zoltán (1980) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördög, László (1980) A polgári eljárás hatékonyságának és gyorsításának kérdése, különös tekintettel a III. Ppn-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:24:01 CEST.