Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1979

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 262.

A

Alt, Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arnótfalvy, Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balla, Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartosné Bátor, Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baur, Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász, Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobák, Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Kovács, Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bory, Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burok, Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki, Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bátyi, Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büky, Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala, József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cselédes, Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetneki, Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csicsely, Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillám, Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csohány, Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordásné Kovács, Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabafy, Dr. Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czira, Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diczházy, Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobrovoczky, István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Erzsébet (1979) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek, Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi, Teréz (1979) Az öngyilkosság büntetőjogi és pszichológiai (pszichiátriai) vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Miklósné Szélkúti, dr. Katalin (1979) A prezídiumok helye és hatásköre a szocialista államok szervezetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Gábor (1979) Az öröklési szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Font, Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fornády, Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsó, Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Klára (1979) Az igazgatás fogalma és elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gogolák, Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi, István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai, Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Ágnes (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Ágnes (1979) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér, László (1979) A jogpolitikai irányelvek érvényesülése az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálné Guglava, Dr. Mária (1979) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének egyes eljárási kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Ilona (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal, Lászlóné (1979) Az állam funkcióinak változása, és a szocialista demokrácia fejlődése az MSZMP X-XI. kongresszusa és a programnyilatkozat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halasi, Szilveszter (1979) Az állami személyzeti munka jogi szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haramász, Andrásné (1979) A büntetés célja és a feltételes szabadságra bocsátás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, Sándor (1979) Fiatalkorú bűnözés egyes kérdései Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hentes, Dr. Lajosné (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczku, Zsuzsanna (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei mezőgazdasági szövetkezetekre és a Területi Szövetségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herendi, György (1979) Elméleti és gyakorlati problémák a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herold, József (1979) Társadalmi érdekviszonyok és az állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holakovszkiné Pestovics, Ilona (1979) A know-how fogalma és forgalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi, Laura (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, Kálmán (1979) A személyiségi jogok védelme és a szervátültetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Károly (1979) Vállalati, szakszervezeti tanácsok és a bizalmi testületek működése Csongrád megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz, Ilona (1979) A szuverenitás tartalmának alakulása a gazdasági, politikai viszonyok változása, különös tekintettel az integráció kialakulásának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jernei, István (1979) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Judik, Margit (1979) Az állam és az egyház kapcsolata - egyházpolitika hazánkban a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk, Gabriella (1979) Az állami funkciók és a jogfunkciók kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kandra, Károly (1979) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaprinay, Péter (1979) A tagsági viták és a szövetkezeti döntőbizottság néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Judit (1979) Előzetes letartoztatás és lakhelyelhagyási tilalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Árpádné (1979) A beruházások finanszírozásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony, Ibolya (1979) Többek közös károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassy, Erzsébet (1979) A tanács végrehajtó bizottsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gyula (1979) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kautz, Annamária (1979) Kereskedelmi dolgozók leltárhiányért fennálló felelőssége egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kautz, József (1979) Fegyelmi felelősség és eljárás a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Judit (1979) A vasút fuvarozói felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kele, György (1979) A jogos védelem intézményének rövid történeti áttekintése és néhány elvi vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres, Lajos (1979) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének hatása a nemzetközi magánjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz, Tibor (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó, Judit (1979) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiskasza, Margit (1979) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Edit (1979) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gyula (1979) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Klára (1979) Az üzérkedés törvényi tényállasának szabályozása az 1920-as évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Margit (1979) A joglogika néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária Terézia (1979) Az erkölcs és jog viszonyának egyes kérdései a jogalkalmazás példáján keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zsuzsanna (1979) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése a termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attiláné Gyuris, Ilona (1979) A tanács tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koday, Zsuzsanna (1979) A készpénznélküli elszámolások formái és tapasztalatai az indirekt irányítás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolossay, Éva (1979) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koszó, Tivadar (1979) A szexuálpatológia és a kriminológia kapcsolata különös tekintettel a nemi kromoszóma-aberrációkra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1979) A kár, a kártérítés mértéke egyes európai országok jogában, különös tekintettel a személyi sérülésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Imre Endre (1979) A tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1979) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (1979) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1979) Az előítélet néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Béla (1979) A lex comissoria, mint a vételhez kapcsolódó kikötés a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozslik, István (1979) A GATT és Magyarország csatlakozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Miklós (1979) A szabálysértés eljárási szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai, Béla (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi, Gábor (1979) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Leiwander, Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leiwander, Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére (1945 után). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lutter, István (1979) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi, István (1979) A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Gabriella (1979) A gyámhatóság feladata különös tekintettel a láthatási engedélyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, István (1979) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczy, György (1979) Az akarat determináltsága és a büntetőjogi felelősség alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony, János (1979) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a Magyar Tanácsköztársaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, János (1979) A tanú bizonyítás a büntető eljárásban, az első fokú bírósági tárgyaláson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, József (1979) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai, Zoltán (1979) A házastársi vagyonközösség egyes problémái: különös tekintettel a közös vagyon és a külön vagyon elhatárolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi, Ferenc (1979) A személyi tulajdon, különös tekintettel a személyi földtulajdonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Bertalan (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1979) A termelőszövetkezet külső gazdasági tevékenységének és a háztáji gazdaság kapcsolatának jogszabályi rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1979) A tanúkihallgatás pszichológiai alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Marianna (1979) Gondolatok a törvényességről, különös tekintettel a szocialista törvényességre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, János (1979) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, Jánosné (1979) Eljáró szervek és eljárási szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mutay, Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máriaföldy, Erna (1979) A gazdasági perek helye a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márku, Mária (1979) Igazság a büntetőítéletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máthé, Lajosné (1979) A fegyelmi felelősség egyes kérdései: a fegyelmi büntetések és ezek hatása a termelőszövetkezeti tagok munkafegyelmére Kisújszállás város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gyakorlata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Sándor (1979) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mózes, Zoltán (1979) A halálbüntetés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Anna (1979) Irányító (felügyeleti, ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1979) Az eszmei kártérítés történeti fejlődése az 1977. évi IV. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1979) Szakértők a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mátyás (1979) A mezőgazdasági termelés hatékonyságának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezeti tagsági viszony új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (1979) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, István (1979) A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadója, különös tekintettel a levonásos rendszerben történő adóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Etelka (1979) A szakértői bizonyítás a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferenc (1979) A VB. titkár jogállása a községi tanácsoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Terézia (1979) A tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé, Csilla (1979) Az idegenforgalom jogi szabályozása: az utazási irodák és az utasok felelősségének esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, Zoltán (1979) A közúti balesetek kriminológiai vetülete, elsősorban a Volán 7. sz. vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Kornélia (1979) A gyermektartás egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Edit (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása 1948-1957. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zita (1979) A termelőszövetkezeti tag munkavégzési kötelezettségével kapcsolatos egyes jogi kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, Terézia (1979) Az agrárforradalom Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki, Jenő (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Gábor (1979) A KGST-országok nemzetközi fizetési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Istvánné Magyar, Erzsébet Mária (1979) A végintézkedésen alapuló öröklés, a végintézkedés érvénytelensége és hatálytalansága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pohárnok, Dániel (1979) A felelősség kérdései a reklámban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posztós, József (1979) A személyi földtulajdon és földhasználat alakulása Szeged megyei városban az FTT. hatálybalépése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár, Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár, Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, István (1979) A tartós földhasználat intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Pál (1979) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Istvánné (1979) Az orvosi megbízás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Tamás (1979) Intézményi belső szabályzatok jogi természete különös tekintettel a József Attila Tudományegyetem Ügyviteli Intézkedésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterffyné Gergő, Judit (1979) A bűnsegély elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péteryné Nagy, Dr. Katalin (1979) A kellékszavatosság szabályainak módosítása és az ítélkezési gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Restás, László (1979) A jogpropaganda és a jogpolitikai irányelvek végrehajtása a Borsodnádasd Nagyközségi Tanácsnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rostás, Imre (1979) A termelőszövetkezeti tulajdonjog főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzicska, László (1979) Az elítéltek nevelésének elvei és módszerei, ezek elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, Gizella (1979) Felelősségbiztosítási rendszerünk néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sain, Imre (1979) A helyi tanácsi testületek működésének tapasztalatai, a tanácsok együttműködésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schneider, Andrásné (1979) A fiatalkorúak bűnözése Fejér megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, János (1979) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Báron, Dr. Zsuzsanna (1979) A szövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése az ipari szövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipter, Katalin (1979) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skultéty, Sándor (1979) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Lászlóné (1979) Védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spisákné Kiss, Dr. Judit (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei ítélkezési gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stán, Lászlóné (1979) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi következményei a vasút területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Erika (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1979) A szabadságvesztés büntetés problémái a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Emese (1979) Gondolatok a know-how-ról: különös tekintettel a Csongrád megyei vonatkozásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imréné (1979) Az ügyfélszolgálati iroda továbbfejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek külső jogvitái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Márta (1979) Az ítélet jogereje a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1979) Vállalati önállóság a jugoszláv önigazgatási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Zoltán (1979) A sajtó-helyreigazítási eljárás: egyes elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Ibolya (1979) Az öngyilkosság mint deviáns magatartás (Empirikus vizsgálat Makón). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanka, László (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Boros, Lenke (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos problémák - különös tekintettel Szeged város igazgatási szervezetére vonatkozó egyes megoldásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni, Ferencné (1979) A tanácsi es nem tanácsi szervek együttműködése, különös tekintettel a lakosság szükségleteinek kielégítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeghő, Katalin (1979) A joghézag és az analógia újabb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekerczés, Anna (1979) Fejér megye állami területi beosztásának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeles, Lajos (1979) Fegyelmi felelősség a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában: 1975-1978. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Zsuzsánna (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikora, János (1979) Az államigazgatás területi beosztásának jogi szabályozása és fejlődésének távlatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Dezső (1979) A nemesített növényfajták, hibridek minősítésének és szabadalmi oltalmának kapcsolata és ellentmondásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ferenc (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adói és adójellegű kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Katalin (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési ügyekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziráczky, Ilona (1979) A lakosság adói - különös tekintettel a személyi adókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szittya, Károly (1979) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondi, Ildikó (1979) Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak közhasznú munkavégzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szájbel, Edit (1979) A kényszergyógykezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szániel, Ágnes (1979) A mulasztás rendszerbeli helye, fogalma és okzatosságának problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Edit (1979) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőkéné Vártok, Amarill (1979) A gyermekről való gondoskodás, különös tekintettel a szülők gyermektartási kötelezettségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Csaba (1979) A nemzetközi likviditás problémái és az aranyhelyettesítők a tőkés világgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sélley, János (1979) A házasság bírói felbontásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó, László (1979) A kisajátítás eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács, Aranka (1979) A földjáradék egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari, István (1979) Az "ázsiai termelési mód" államának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Rezsőné Papp Takács, Erzsébet (1979) A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terbe, Nóra (1979) A magyar költségvetési jog fejlődése 1968-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toma, József (1979) A járások helye és szerepe a közigazgatásban - különös tekintettel a járási hivatalok működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompáné Éliás, Mária (1979) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, András (1979) Közvetett szabályozóeszközök a szovjet gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turzó Ferencné Fülöp, Mária (1979) Bank és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Técsy, Tamás (1979) Környezetünk védelme az államigazgatási jog tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóta, Gyula (1979) A termelőszövetkezeti tagok háztáji földje alanyának és tárgyának fejlődése a jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Antal (1979) Irányító (felügyeleti,ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1979) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Miklós (1979) A földjáradék egyes kérdései, különös tekintettel a földjáradék szabályozásának alakulására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (1979) A termelőszövetkezetek jogi képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1979) A jogsegélyszolgálat elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Fazekas, Anikó (1979) Az állami gondoskodás rendszere különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Sinkó, Erzsébet (1979) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valentényi, Ágnes (1979) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ilona (1979) A jogalkalmazói jogalkotás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1979) A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti fejlődése a VII-XI. kongresszus közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Árpád (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Éva (1979) A női bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varró, Dénes (1979) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Valéria (1979) Az emberi jogok összehasonlíthatósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Versegi, Rita (1979) A munkáltató felelőssége az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés folytán bekövetkezett károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémy, Zoltán (1979) Ipari szövetkezetek jogi képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Miklósné (1979) A védelem szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi, István (1979) A leltárhiányért való felelősség érvényesülése a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ványai, László (1979) A jogcím nélküli lakáshasználat, mint a lakásbérlet sajátos formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ványi, Ambrus (1979) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása különös tekintettel a személyi tulajdonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Zsuzsanna (1979) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakariás, Ferencné (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi, Ferenc (1979) A végintézkedés szabadsága és korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky, Mária (1979) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, István (1979) Az ingatlannyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádor, Judit (1979) A munkaügyi bírósági eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Édes, Veronika (1979) A nevelés és eszközei a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Él, Éva (1979) A végrehajtó bizottsági tagok jogállása és feladataik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Énekes, Endre (1979) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:24:06 CEST.