Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1976

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ő
Number of items: 173.

A

Andor, Magdolna (1976) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angeli, Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Annus, Rózsa (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdi, Lajos (1976) Adók és alapok a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajzáth, Melinda (1976) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakró-Nagy, Vera (1976) A testi sértés bűncselekményének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, György (1976) A mezőgazdasági rendeltetésű földek kisajátítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Istvánné (1976) A garázdaság kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bandi, dr. Andorné (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barvich, Iván (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása (Ezen keresztül pénzügyi rendszerük áttekintése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becker, András (1976) A fegyelmi eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsy, Józsefné (1976) A családi jogállás rendezése gyámügyi eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Zoltán (1976) Prostitúciós jellegű cselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Zsolt (1976) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Tiborné (1976) Szabálysértési büntetések és intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, János (1976) Szeged Megyei Városi Tanács gazdálkodásának megalapozottsága a bevételi szabályozók tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, István (1976) A termelőszövetkezeti tulajdon és vagyon kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, Sándor (1976) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary, Béla (1976) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Ilona (1976) A népi ülnökök igazságszolgáltatásbeli részvételének elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borda, Tibor (1976) Hitelezési rendszerünk néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borzi, Miklós (1976) A sportigazgatás feladata, szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottka, Erzsébet (1976) Pszichológiai tényezők a bírói döntésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsóné Pravda, Erzsébet (1976) Munkadíjazás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brusznyiczky, János (1976) Jogforrási rendszerünk fejlődése 1949-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi, László (1976) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buda, Lászlóné (1976) A kármegosztás a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhídi, Istvánné (1976) A testi sértés bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bökfi, Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csele, Judit (1976) A galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Zsuzsa (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darida, János (1976) Öröklési illeték. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dienes, Mária (1976) Az államszervezet és a politikai pártok egymáshoz való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobosy, Márta (1976) A jóhiszemű eljárás érvényesülésének újabb biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, Károly (1976) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe hazánkban és egyes szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokosné Demeter, Ágnes (1976) A legfelsőbb bíróság alkotmányos helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik, Cecília (1976) Devizajogszabályaink jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóczy, Mária (1976) A tudományszervezet fejlődése a fordulat évétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Edelényi, Judit (1976) A csökkent munkaképességű dolgozók rehabilitálásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Tamás (1976) A gazdasági bírság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi, Ibolya (1976) Az újító jog gazdasági és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erki, Ilona (1976) A bírói szervezet fejlődése Magyarországon 1949-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eulszay, Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Gyula (1976) Felsőfokú oktatasi intézmények gazdálkodása, költségvetési kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Miklós (1976) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór, Gabriella (1976) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filipinyi, Józsefné (1976) A kisajátítás kártalanításának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgács, István (1976) A termelőszövetkezeti tag fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földváry, László (1976) Közművelődés - Politika - Jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Főző, Lajos (1976) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garamvölgyi, Tibor (1976) Állami gondozásbavétel jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdig, Mária (1976) A házastársi vagyonközösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gosztolya, Ferenc (1976) Analógia a jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grandpierre, Erzsébet (1976) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurka, Zoltán (1976) A honvédelem jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricska, András (1976) Elővásárlási jog a földügyi szakigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Harsányi, Gábor (1976) Lakásügyi igazgatás - különös tekintettel a tanácsi bérlakásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harányi, Ágnes (1976) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holmann, László (1976) Alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (1976) Fellebbviteli rendszerünk a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hubert, Imre (1976) A személyhez fűződő információgyűjtés-, tárolás- és felhasználás jogi problémái a korszerű államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Zsolt (1976) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre, György (1976) A szocialista vállalati adók és adójellegű kötelezettségek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalydy, Zsuzsa (1976) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kara, Dénes (1976) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Gyula (1976) Az államhatalmi ágak megosztásának és egyensúlyának elmélete a polgári jogtudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi, István (1976) Horváth Barna jogelmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassai, Lászlóné (1976) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy évi gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kastyják, János (1976) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének egyes viktimológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keller, László (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes, László (1976) Az együttműködési kötelezettség egyes kérdései szocialista polgári jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, István (1976) Pazarló gazdálkodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisjuhász, Gyula (1976) A prostituációs jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kliszek, Antal (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezetének és működésének jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltai, Dr. Miklósné (1976) Az első fokú gyámügyi hatáskör, különös tekintettel az állami gondoskodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koppány, Csilla (1976) A jogszabályértelmezés és a jogismerés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros, Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros, Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1976) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel az építésügyi szabálysértésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Adrienna (1976) A jogsegélyszolgálat bevezetése és gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1976) Termelőszövetkezeti demokrácia jogi kérdései, különös tekintettel a bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubász, Gabriella (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulhanek, Annamária (1976) A visszaesés a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kócsó, József (1976) A jogügylet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köstner, István (1976) A képviseleti demokrácia alakulása Magyarországon 1945. után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos, Rozália (1976) A bírói függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lazókné Petróczy, Olga (1976) Visszahívás és összeférhetetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Albert (1976) A közös tanácsú községek igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lohr, Ferencné (1976) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Endre (1976) A községi tanács és szervei aktusainak törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Éva (1976) Az apaság a magyar családjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lékai, Gusztávné (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Sándor (1976) A vasút fuvarozói felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczi, Jenő (1976) A védjegyjog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

M.Tóth, Pál (1976) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madarász, Anna (1976) A személyi földtulajdon elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Erzsébet (1976) A megrendelő elállási joga a szállítási és vállalkozási szerződések körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Mária (1976) Egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a gyógyító-megelőző szolgáltatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Masa, István (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mesterházy, Eleonóra (1976) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi, Mária (1976) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sarolta (1976) A ruházati ipar és nagykereskedelem kapcsolata a szállítási szerződések tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Erika (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsinai, Éva (1976) A Btk. 15. paragrafus és a különös bűncselekmény, valamint kapcsolatuk a büntetőjog rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Erika (1976) A Minisztertanács szerepének fejlődése - különös tekintettel az 1972. évi alkotmánymódosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyiván, Péter (1976) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Elekszay, Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemcsik, Pál (1976) A forradalmi folyamat előrehaladása Borsodnádasdon (1944-1948) - A népi hatalom intézményrendszerének szerepe a demokratikus átalakulásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikházy, László (1976) A veszélyhelyzetek büntetőjogi szabályozása, különös tekintettel a közlekedési bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Ilona (1976) A házasság felbontása a Családjogi törvény módosítása előtt és után, különös tekintettel a közös kérelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánási, Éva (1976) A mezőgazdaság termelőerői és a termelési viszonyok változásai Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, József (1976) Az emberölések, rablások és elkövetőik kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallagi, Pál (1976) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotás, Klára (1976) A békés egymás mellett élés és a jogtudomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Dezső (1976) Hatósági eljárás és feladatok a vasútigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Katalin (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Tamás (1976) A tulajdon sérelmére elkövetett szabálysértések elbírálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Gábor (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ferenc (1976) A felelősségbiztosítási rendszerünk néhány időszerű kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, László (1976) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posvai, István (1976) Korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes, Károly (1976) Sajtóhelyreigazítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rokolya, József (1976) Az öröklési jog a reformkori Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rokolyáné Csányi, Katalin (1976) A fellebbviteli jogorvoslati eljárások az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rontó, Magdolna (1976) A Járási Hivatal szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roth, Imre (1976) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Erzsébet (1976) A munkaügyi bíráskodás szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sebőné Magyar, Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Magyar, Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1976) A szocialista szervezetek építési-vállalkozási szerződéseivel kapcsolatos bírósági tapasztalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sarolta (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvenyességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyváriné Tóth, Edit (1976) Az állami költségvetés végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefkó, Katalin (1976) A termelőszövetkezeti társulások és gazdálkodásuk egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stern, Sándor (1976) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sutya, Ildikó (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcsi, József (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1976) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1976) A fiatalkorúak által elkövetett erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata (Borsod megyében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1976) A szocialista törvényesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Judit (1976) Rokontartásról általában, a gyermektartás főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány, Piroska (1976) A termelőszövetkezeti elnök jog és hatásköre, felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, László (1976) A bíróságok gyakorlata a házassági bontóperekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szloboda, János (1976) A miniszteri felelősség Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Anna (1976) A kettős állampolgárság problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi, Zoltán (1976) A bírói munka szociológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, László (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Zsuzsanna (1976) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Gabriella (1976) Prostitúciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóváry, Katalin (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata /Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tandari, János (1976) A büntetési rendszer kérdései - különös tekintettel a szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Magdolna (1976) A Magyar Nemzeti Bank szervezete, működése, feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari , Ferencné (1976) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Kornél (1976) Az üzemi demokrácia néhány jellemzője egy alföldi gyárban - A gazdasági vezetők érdekeltsége, személyes felelőssége a munkahelyi és üzemi demokrácia érvényesítésében és továbbfejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Ágnes (1976) A tartási és életjáradéki szerződések jogi szabályozása és gyakorlati vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleki, Ágnes (1976) Szakértői bizonyítás a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ternyák, Ildikó (1976) Az összevont (különböző biztosítási fajtákat felölelő) lakossági biztosítási szerződések létrejöttének, hatálybalépésének és megszűnésének jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terényi, László (1976) Szállítási szerződés megkötésével és megszegésével kapcsolatos egyes kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompos, Judit (1976) Bírósági meghagyás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, András (1976) Szakdolgozat a büntető eljárás tárgyköréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Téglás, Péter (1976) Az ügyészség szerepének fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gyula (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései, különös tekintettel a rablásra és a szándékos súlyos testi sértésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Géza (1976) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadász, Károly (1976) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Mária (1976) A mulasztás és következményei a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov, Katalin (1976) A fiatalok bűnözővé válásának egyes tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veress, Klára (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi, Irén (1976) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, István (1976) Gazdasági-, társadalmi-, politikai-, hatalmi viszonyok a fejlődő országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várady, Jenő (1976) Az urbanizáció hatása Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várady, Jenőné (1976) A tanácsok VB. egészségügyi osztályainak szociálpolitikai feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi, Károlyné (1976) A vállalati alapok képzése a gazdaságirányítás jelenlegi rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zoltán, Erna (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrlős, Gábor (1976) Az urbanizáció és a bűnözés Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:24:31 CEST.