Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1975

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Á
Number of items: 196.

A

Albert, Judit Erzsébet (1975) A gyermekről való gondoskodás egyes jogi problémái (gyermektartás, gyermektartásdíj). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, János (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avar, Attila (1975) A büntetés célja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagoly, Teréz (1975) A magyar költségvetési jog fejlődése a kiegyezéstől az új gazdasági mechanizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ballóné Bakonyi, Elvira (1975) A magyar árrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Erzsébet (1975) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barsi, József (1975) A referendum intézménye a francia alkotmányjogban: De Gaulle államfői referendumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsy, Józsefné (1975) Az Országos Takarékpénztár szervezete és feladatainak jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benke, András (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Ilona (1975) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Judit (1975) A védő- és óvóintézkedés és az utógondozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Judit (1975) A bírói felülvizsgálat az államigazgatási szervek határozataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, György (1975) A prostitúciós bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Margit (1975) A munkaügyi bíráskodás új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Tamás (1975) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kalicz, Éva (1975) A tartási és életjáradéki szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borovics, Miklós (1975) A kulturális igazgatás jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Ilona (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Gizella (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burszki, Béla (1975) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Judit (1975) A házasság felbontása a Szegedi Járásbíróság gyakorlatában az új családjogi törvény hatálybalépése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Bertalanné Tóth, Ildikó (1975) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Zsuzsanna (1975) A bűnelkövető fiatalkorúak átnevelésének elősegítése a büntetőjog eszközeivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaba, Zoltán (1975) Munkaviszony jogellenes megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Mária (1975) A járási hivatalok szervezete és feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Krisztina (1975) Az erőszakos nemi közösülés kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cséka, Marianna (1975) A devizagazdálkodás jogi szabályozása a gazdaságirányítás mai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csűri, Éva Katalin (1975) Az alkalmatlan kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dózsa, Ágnes (1975) A posta igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecsedi, Hajnalka (1975) A vállalatfejlesztési alapképzés jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egressyné Borgulya, dr. Mária (1975) A javító-nevelő munkára ítélt jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Emődi, Attila (1975) Az állam elidegenedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi, Emil (1975) A területi vasútigazgatóság feladata, szervezete és működésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajcsák, András (1975) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, József Oszkár (1975) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faredin, Dr. Imréné (1975) A prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, János (1975) A járási hivatalok szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fest, András (1975) Erőszakos bűncselekmények kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ágnes (1975) Az állami vállalat gazdasági és jogi helyzetének néhány kérdése, valamint megszűnésének szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér, János (1975) A korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gere, Kálmán (1975) A szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Sándor (1975) Az állampolgárok telek-, lakás- és üdülőtulajdonának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gosztonyi, Ildikó (1975) A termelőszövetkezeti tulajdon fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, János (1975) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyújtó, Zoltán (1975) A kisajátítás kártalanítása (különös tekintettel az 1970. évi Tisza-Szamosközi árvíz után a Fehérgyarmaton történt kisajátításokra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Margit (1975) Az Országos Takarékpénztár működése az egységes banki szervezetben és működésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, József (1975) A szakszervezetek társadalmi szerepének érvényesülése a szocializmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajduné Csabai, Éva (1975) Országgyűlési képviselők mentelmi joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajós, Sarolta (1975) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó, János (1975) A fiatalkorúak csoportos (galeri-) bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa, János (1975) A tanácsvezetői jogkör a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hartai, Mária (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Veronika (1975) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések alkalmazása a büntetőeljárás nyomozati szakaszában, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helmeczi, Lajos (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoksári, István (1975) Szocialista kriminológiai elméletek a bűnözés okairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, János (1975) A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államigazgatási rendszere és működési rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszthy, Ágnes (1975) Az állami munka és a szocialista államelmélet időszerű kérdései a fejlett szocializmus viszonyai között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz, Ferenc (1975) A becsület védelme hatályos büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivády, Antal (1975) A magyar vám történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iván, János (1975) A járási mezőgazdasági szakigazgatási szerv feladatainak és szervezetének változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, Dezsőné (1975) Intézeti gyámság alatt álló kiskorú örökbefogadásáról és az erre irányuló államigazgatási eljárás kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janowszky, József (1975) Építésügyi igazgatás feladata, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mária (1975) A bírósági meghagyás mint a polgári eljárásjog új intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zsuzsanna (1975) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Imre (1975) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Pintér, Aranka (1975) A tanácsok helye az állami szervek rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Tóth, András (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok fegyelmi felelősségének néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kadocsa, Géza (1975) A különösen veszélyes bűnelkövetők ártalmatlanná tételének jogi eszközei, különös tekintettel a szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapantzián, Artúr (1975) A testi sértés, mint önálló bűncselekmény fogalmának kialakulása, a fogalom értelmezésének főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Károly (1975) Visszaesés a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keindl, István (1975) A tanácsok központi irányításának fejlődése 1950-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keindlné Patyi, Zsuzsanna (1975) A házasságkötés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Miklós (1975) Kérdések a szocialista tulajdon köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei, Lajosné (1975) A szocialista szervezetek egymás közötti jogvitáinak új eljárási szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, József (1975) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Edit (1975) A szegedi ipari munkásság helyzete, és harcai a Tanácsköztársaság bukásától a gazdasági világválságig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Irén (1975) A termelőszövetkezetek egyesülése, a mezőtúri Magyar-Mongol Barátság TSZ egyesülései alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Margit (1975) A mezőgazdasági szakszövetkezetek földtulajdoni és földhasználati viszonyainak alakulása Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kittlinger, Ilona (1975) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koltai, Lászlóné (1975) Polgári jogi jogviszonyok a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi, Katalin (1975) Az ipari minta és védjegy időszerű jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsányi, Katalin (1975) A termelőszövetkezeti demokrácia jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1975) Jog és erkölcs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1975) Jogorvoslati rendszer a szocialista országok államigazgatási eljárási kódexei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, István (1975) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kropok, Ivánné (1975) A bírósági joghatóság néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálóczy, Iván (1975) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánya, András (1975) A know how helye az iparjogvédelmi rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóródy, István (1975) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy, Sarolta (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös, László (1975) A tőkés vállalatokkal folyó kooperáció pénzügyi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos, Rózsa (1975) A szabálysértési eljárás szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, László (1975) A járási hivatalok szervezete, feladatai. A Kecskeméti Járási Hivatal működésének tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludmán, Antalné (1975) Várpalota várossá nyilvánított község igazgatásának fejlesztése és mai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Lászlóné (1975) A visszaeső bűnözés statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Margit (1975) Veszélyes üzemekért fennálló felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyarfalvi, Krisztina (1975) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majoros, András (1975) Az állami gondozásbavétel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Aurél (1975) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Masika, Edith (1975) Vendégmunkás-kérdés Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matúz, Éva (1975) Az alanyi jog terjedelme és a joggal való visszaélés a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mecsei, Erzsébet (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezőfi, János (1975) A járási hivatal szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsy, Edit (1975) A tervező felelősségének néhány kérdése a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsik, Tamás (1975) A szocialista állam és a Kommunista Párt viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátyás, István (1975) A tanácsi szervezet fejlődése a második tanácstörvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Lászlóné (1975) A hagyatéki eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Teodóra (1975) Tartási és életjáradéki szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Dani Károly (1975) Az ági öröklés kialakulása, fejlődése és törvényi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ferenc (1975) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1975) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyvelt, Györgyi (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánási, Illés (1975) Szocialista kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi, Judit (1975) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1975) Az adóigazgatási eljárás a lakossági adóknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Edit (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Gizella (1975) A művelődéshez való jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, László (1975) A nagyközségi tanácsok szerveinek első fokú hatósági jogköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onder, János (1975) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel a hatásköri és illetékességi szabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1975) A postaigazgatás szervezete, feladatai, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán, Péterné (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pabis, György (1975) A prostitúciós jellegű cselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pakai, András (1975) A tárgyalási elv érvényesülése a bizonyítás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pakainé Szabó, Éva (1975) A szocialista nemzetközi közös vállalatok munkajoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Mária (1975) A beruházások finanszírozása és pénzügyi forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paróczai, Ágnes (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrezselyem, László (1975) Az államigazgatási eljárás általános szabályainak és a gyámügyi eljárás rendelkezéseinek egybevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, János (1975) Bírói szervezet fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Páger, János (1975) A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rejtő, Ilona (1975) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reményi, Éva (1975) A végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladataik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruttkay, Zoltán (1975) A városi kerületi hivatalok szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Katalin (1975) A termelőszövetkezetek képviseletének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réthy, Vilmos (1975) A járási hivatalok szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Anna (1975) A képviselet - jogi és természetes személyek képviselete a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Béla (1975) A szuverenitás fogalmi körének néhány államelméleti vonatkozású problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész Béláné Pénzes, Margit (1975) Beruházási politikánk és a tanácsi gazdálkodási önállóság összefüggésének elméleti vonatkozású problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schulpe, Ervin (1975) Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schäffer, István (1975) A szocialista tulajdonformák alkotmányi szabályozásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Szentandrássy, Ildikó (1975) A Magyar Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ferenc (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ágnes (1975) A parlamentáris monarchia fejlődése Angliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spisák, Béla (1975) A jogforrások hierarchiája a magyar jogforrási rendszerben, különös tekintettel az alkotmány fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stein, Magdolna (1975) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz, János (1975) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz, János (1975) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Eleonóra Rita (1975) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1975) A know-how. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1975) Fuvarozói felelősség a vasúti árufuvarozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Róza (1975) Az élet elleni bűncselekmények viktimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Ferencné (1975) Lakásszövetkezetek és társasházak egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Imre (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos, Gyuláné (1975) Az ügyészi szervezet és az ügyészi általános törvényességi felügyelet fejlődése 1953-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvák, Béla (1975) Gazdasági szabályozó rendszerünk időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Erzsébet (1975) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Márta (1975) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeremi, Ferenc (1975) Az ifjúság testi, szellemi és erkölcsi fejlődését támadó bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, László (1975) Kockázat, kockázatvállalás, kockázatviselés - pénzügyi jogi vetületben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlay, Dalma (1975) A nemzetközi kereskedelem és a vámok hazánk vámpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szula, Mihály (1975) A magyar Munka Törvénykönyve összehasonlítása a lengyel Munka Törvénykönyvével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidi, György (1975) Kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szélesyné Ordasi, Erszébet (1975) Vállalatok pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szíjártó, Dr. Jenőné (1975) A jogszabály sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi, Ágnes (1975) A termelőszövetkezeti alkalmazottak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Etelka (1975) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Margit (1975) A szövetkezetek kettős arculata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Géza (1975) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Tibor (1975) Bács-Kiskun megyében elkövetett szándékos emberölések kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, Éva (1975) A gyámügyi eljárás mint speciális államigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Ferenc (1975) Az erőszakos nemi közösülések kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Ilona (1975) A postai dolgozók fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari, János (1975) A járási hivatalok szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Antal (1975) A termelőszövetkezetek egyesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádiné Seres, Klára (1975) Az egészségügyi szakigazgatás fejlődése és mai problémái. A megelőzés és utókezelés az egészségügy terén különös tekintettel Debrecen városára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timkó, Zoltán (1975) A tanács vb. igazgatási osztályainak feladatai az állampolgárok telek-, lakás-, és üdülőtulajdonára vonatkozó rendelkezések végrehajtásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, György (1975) A nagyközségi, községi tanácsok egységes szakigazgatási szerveinek irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Magdolna (1975) Ipari szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1975) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1975) Az igazság érvényre juttatásának problémái és a bizonyítás a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferencné Kiss, Erzsébet (1975) A termelőszövetkezeti belső szabályzatok elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Mária (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungvári Istvánné Klein, Dr. Éva (1975) Erőfeszítések az ipari termelés megindítására Szabolcs-Szatmár megyében, a népi demokratikus forradalom első évében (1944-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadas, Zsuzsanna (1975) A devizajog történeti kialakulása (Egyes módosulásai a gazdaságirányítás új rendszerében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gyula (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péter Zoltán (1975) Erőszakos bűncselekmény-csoport kriminológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Ferenc (1975) Kisajátítási kártalanítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Kornél (1975) Érdekeltségi alapképzés jogi szabályozása a vállalatoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Világi, Erzsébet (1975) Kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, Mária (1975) Az új lakásügyi jogszabályok valamint alkalmazásuk gyakorlata a tanácsi lakásügyi hatóságok munkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vityi, István (1975) Az erőszakos nemi közösülések kriminológiai vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 1970-1974-ig terjedő időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágó, Erzsébet (1975) A termelőszövetkezeti földtulajdon jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnay, Ernő (1975) A szocialista nemzetközi vállalat néhány gazdasági és jogi vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wiederkomm, Aurél (1975) A törzskar szervezete és funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wlassits, Gábor (1975) A közúti közlekedési bűncselekmények vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Gyula (1975) Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésének jogi szabályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 08:15:43 CEST.