Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1974

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 150.

A

Adorján, Mihály (1974) A házasság felbontásának egyes kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Apatóczky, Kálmán (1974) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Judit (1974) A fuvarozó felelőssége az árukárokért a MÁV belföldi forgalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balda, Ilona (1974) Közművelődési alapintézményeink. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Ildikó (1974) A szocialista országok közötti fizetések joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Lajos (1974) Tisztességtelen haszon, ennek elvonása, országos és Csongrád megyei helyzetkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Gábor (1974) A GATT és a magyar vámpolitika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Ferenc (1974) A szakszervezetek funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, László (1974) A munkadíjazás gyakorlati és jogi problémái a termelőszövetkezetekben, különös tekintettel a kiskunhalasi járás termelőszövetkezeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárányi, Gyula (1974) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, Bálint (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Istvánné Csiky, Klára (1974) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császi, Ferenc (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Diós, Mária (1974) A közúti fuvarozó felelőssége (különös tekintettel a darabáru-fuvarozásra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Rozália (1974) Az Állami Biztosító szervezete, szerepe és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Draskovics, Zsuzsanna (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik, Éva Rozália (1974) A fiatalkori bűnelkövetés megelőzési lehetőségei - különös tekintettel az utógondozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszki, Lajosné (1974) A honvédelmi igazgatás szabályozása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dzibák, Borbála (1974) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Klára (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak főbb jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, László (1974) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Hunyadi-Buzás, Ágnes (1974) A biztosítás pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dörnyei, Gábor (1974) Az elidegenedés néhány jogelmeléti problémája. A fordulat évétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dürgő, József (1974) A Francia Alkotmány fejlődése a második világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecseki, Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdoni viszonyok kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajó, György (1974) A súlyos testi sértés bűntettek kriminológiai vizsgálata Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Imre (1974) A közlekedési balesetekkel kapcsolatos biztosítási védelem és fejlesztési lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, József (1974) A termelőszövetkezeti belső szabályozásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Szabina (1974) A polgári jog alapelveinek érvényesülése az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, Márta (1974) Az egyszemélyi felelős vezetés a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zoltán (1974) Az emberölések alakulásának kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fürst, László (1974) Védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely, Károly (1974) A szocialista országok egymás közötti fizetési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Éva (1974) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, Mihályné (1974) Kollektív szerződés a gyakorlatban, különös tekintettel a részesedési alapra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

György, Amália (1974) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györgyfalvay, Györgyi (1974) A tanácsi dolgozók képzése és továbbképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győry, András (1974) A diszkrecionális mérlegelés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Andor (1974) A kohó- és gépipari miniszter ágazati-irányító és vállalatfelügyeleti irányító tevékenységének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, István (1974) Mezőgazdasági környezetvédelem, különös tekintettel a föld- és vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajduk, Etelka (1974) Nagyközségek szervezése és működése Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, István (1974) Társas kapcsolatok vizsgálata egy kisvárosban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helesfai, Krisztina (1974) A szocialista hitel és fizetési rendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hernádi, György (1974) A költségvetési üzem szervezete, működése, pénzgazdálkodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hollóvári, Anna (1974) Gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények de lége láta megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Róbert (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelmének egyes kérdései, az ifjúság elleni bűntett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1974) Jövedelem elvonás szabályozásának új rendszere és továbbfejlesztésének problémái az állami gazdaságokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Házi, Lajos (1974) A büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Irinyi, Gábor (1974) A vendéglátóiparban elkövetett egyes vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jancsó, Mária (1974) A vízügyi eljárás, mint speciális államigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Rita (1974) Ági öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaltenbach, Jenő (1974) Az építési szerződés és az ítélkezési gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes, István (1974) A polgári jogi szerződésen kívüli kártérítési felelősség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Béláné (1974) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekért és más egészségi károsodásért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, László (1974) A rendhagyó letét a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Ervin (1974) Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Mihály (1974) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispál, Antal (1974) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Anna (1974) Lenin tevékenységének és eszméinek jelentkezése a haladó magyar politikai irodalomban a tanácsköztársaságig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1974) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Magdolna (1974) A cselekmény társadalomra veszélyessége és a bűncselekményfogalom egyéb elemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Tibor (1974) Szolgálati találmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Verasztó, Éva (1974) A család szocializáló funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Attila (1974) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Irén (1974) A szemelyi földtulajdon főbb jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopecsnik, Miklós (1974) A jogos védelem, mint a cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró ok a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lászlóné (1974) Szocialista kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár, László (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok szociális ellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti demokrácia néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutas, István (1974) A tulajdonjog általános szabályainak módosulása a földtulajdon területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, Lászlóné (1974) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták intézése a Tiszaföldvári Lenin TSZ szövetkezeti döntőbizottsága gyakorlatában 1973. évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi, István (1974) A nemzetközi személy- és árufuvarozási rendszerek összehasonlításának jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladányi, Kázmér (1974) Államigazgatási ügyvitel és ügykezelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy, Olga Anna (1974) Az ingatlannyilvántartás létrehozásának szükségessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovászy, dr. Csabáné (1974) A tanács vb kereskedelmi osztályainak feladata, különös tekintettel a magánkereskedelem igazgatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt, Anna-Mária (1974) Munkavédelem a mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lúczi, Mária (1974) A gazdaság kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras, István (1974) Nemzetközi vámegyezmények, különös tekintettel a GATT tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Milassin, László (1974) A külkereskedelem államigazgatási jogának kialakulása és kodifikációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohai, Magdolna (1974) A védelem és a védő a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Pál (1974) Az európai szocialista országok közvetlen demokratikus formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Motika, Annamária (1974) Az örökbefogadás keletkezese és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moós, Ferenc (1974) A magyar devizarendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Erzsébet Judit (1974) Az állampolgári jogok korlátozása a büntető eljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Anna Mária (1974) Az államigazgatási határozatok indoklása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai, Ágnes (1974) A panasz az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méhi Józsefné Tóth, Hajnalka (1974) A szólás- és sajtószabadság fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Tibor (1974) Lakásügyi jogszabályok hatályosulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móritz, Irén (1974) A szerzői jogok öröklése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Miklósné Kun, Margit (1974) Szocialista törvényesség és garanciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Józsefné (1974) Béren kívüli juttatások a kollektív szerződésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Éva (1974) A pszichológus-szakértő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Zsuzsanna (1974) A bűnsegély elvi és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pereznyák, Sándor (1974) A honvédelmi igazgatás jogi szabályozása, a hadkötelezettség, a honvédelmi igazgatásban közreműködő szervek és a honvédelmi igazgatási eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrics, István (1974) Termelőszövetkezeti tagsági jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piri, József (1974) A házasság felbontásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piskóty, Péter (1974) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai, Tiborné (1974) Érdekstruktúra és közigazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Attiláné (1974) A mulasztás és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pászti, Ágnes (1974) A visszaesés kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péterfi, Tamás (1974) A gyártó vállalat felelőssége a fogyasztó irányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

R. Tóth, Ágnes (1974) Az állampolgárok alapvető kötelességei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Raáb, Zsuzsanna (1974) A munkaügyi viták okai a Mátraaljai Szénbányák két üzemegységénél (Petőfibánya, gépüzem, Visonta, Thorez külfejtésű bányaüzem). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky, László (1974) Határesetek a minőségvédelmi rendszer körében (Élelmiszerek, háztartási-vegyiáruk, kozmetikai cikkek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, István (1974) Fegyelmi felelősségrevonás a Debreceni MÁV Igazgatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répássy, Csaba (1974) A bűnkapcsolatok egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai, Éva (1974) A magyar devizajogszabályok korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sas, István (1974) Békés város közigazgatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula, György (1974) Néhány észrevétel a vad által okozott károk megtérítéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula, György (1974) A vadászat államigazgatási jogi szabályozásának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, István (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simoncsics, János (1974) Kiemelt városok költségvetési kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlai, Sebestyénné (1974) A földtulajdon a szocialista alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Tibor (1974) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stark, Erzsébet (1974) A házastársi vagyonközösség és megosztásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surján, Zsuzsanna (1974) Sajtóhelyreigazítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, dr. Jánosné (1974) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Boros, Gizella (1974) A vállalati jövedelemszabályozás - különös tekintettel a vállalati jövedelemelvonás néhány időszerű kérdésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Piroska (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdon jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Józsefné (1974) A birtokvédelem tapasztalatai és sajátosságai Nyíregyháza város és járás területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegeda, Ildikó (1974) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Eszter (1974) Az újítói jog néhány időszerű kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Számfira, György (1974) A szocialista alkotmányvédelemről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Péter (1974) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Árpádné (1974) A tanúbizonyítás elméleti, gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely Szűcs, Imre (1974) Az új lakótelepek társadalmi struktúrája (Kapcsolat az államigazgatásjoggal és szociológiával). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Ilona (1974) Az állam és az egyén viszonyának fő vonásai a jugoszláv állásfoglalások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Levente (1974) Kártalanítás a kisajátításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süli, Aranka (1974) A gazdasági bírság, különös tekintettel a tisztességtelen haszonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabi, Mária (1974) Névviselés, névhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamaskó, Katalin (1974) Ügyész a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, László (1974) A szocialista bankrendszerek áttekintése, különös tekintettel a magyar bankrendszerre és annak átszervezésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toncs, Mária (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tréki, Edit (1974) Szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tánczos, Ervinné (1974) Az államélet és a szocialista demokrácia időszerű problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1974) A termelőszövetkezeti közös földhasználat és földtulajdon kialakulásának jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Szilveszter (1974) Kisajátítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Gertrúd (1974) A beruházási vállalatok kisajátítással kapcsolatos feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Zsuzsanna (1974) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Béla (1974) A büntető eljárás alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Laszló (1974) A tárgyalás bírósági előkészítése a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vasas, János (1974) Szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaskúti, Erzsébet (1974) A tanácsi és nem tanácsi szervek együttműködése - különös tekintettel a vízügyi igazgatóságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ferencné Marosváry, Mária (1974) A posta igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, János (1974) A szocialista állam, politika, kultúra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, Márta (1974) Gyámhatósági feladatok különös tekintettel az állami gondozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Péter (1974) A közúti közlekedés néhány problémája, különös tekintettel a darabárura. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagner, Márton (1974) A bűncselekménytan egyes kérdései az európai szocialista országok büntetőjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zs. Szőke, Zoltán (1974) Szövetkezeti tagsági jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Katalin (1974) A tanúbizonyítás néhány elméleti és pszichológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 21:07:47 CEST.