Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1972

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ő
Number of items: 150.

A

Arató, Katalin (1972) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinszki, Erzsébet (1972) Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Badak, János (1972) A polgári eljárás alapelvei, a rendelkezési és a tárgyalási elv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tibor (1972) A kár megosztása a debreceni járásbíróság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1972) A büntetőjogi büntetés és a megelőzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, István (1972) A vállalkozási szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség magánszemélyek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Mihály (1972) Tervezési szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartó, Éva (1972) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Mihály (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berentés, Béla (1972) Az egységes ingatlannyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertóty, László (1972) Jövedelemelvonás a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel az építőipari vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, László (1972) Ideológia - állam és jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Gézáné Mónus, Erzsébet Katalin (1972) Felelősség a külkereskedelmi gyakorlatban - különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre a szocialista jogban és az angol jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Mihály (1972) A mezőgazdasági termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Judit (1972) Szakértő a polgári perben és a valószínűsítő szakértői vélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Balázs (1972) A nagyvállalatok néhány közgazdasági és jogi kérdése az indirekt irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Antal (1972) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Antalné (1972) Kármegosztás bíróságaink gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Zsuzsanna (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, dr. Lászlóné (1972) A jogsértés mibenléte és egyes elméleti megállapításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkúti, Antal (1972) A tanácsi szervezet fejlődése a II. Tanácstörvénytől (1954. X.) napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csamangó, Szilveszter (1972) Választási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Imréné (1972) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós, Olga (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csenki, Ferenc (1972) A földügyi szakigazgatás új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Csaba (1972) A Bretton Woods-i rendszer válságának bemutatása a dollár múltján és jelenén keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Klára (1972) A szabadságvesztés büntetés és végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Magdolna (1972) Gondolatok az akaratszabadság és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák, János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, István (1972) A kötelező beadás rendszerétől a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, András (1972) A mezőgazdasagi termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Margit (1972) A méltányosság és a szocialista állam- és jogelmelét. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Mária (1972) A nyomozási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ferenc (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frech, József (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ágoston (1972) A tárgyalás előkészítése a magyar szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tamás (1972) Változások a járási közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Garay, Tamás (1972) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezettel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gedeon, Tihamérné (1972) A fellebbezési eljárás államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, László (1972) A jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdései a szocialista jogelmelétben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Glasz, Zsuzsa (1972) A házasságfelbomlást befolyásoló tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Gizella (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gorza, Jenő (1972) Több munkaviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (1972) Szerződésen alapuló tartási viszonyok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyólai, Katalin (1972) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyössy, Zsuzsanna (1972) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábossy, Zsuzsánna (1972) A személyhez fűződő jogok kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ilona (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Mihály (1972) A tanácsvezetői jogkör szélesítésének a lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Koppány (1972) A nemperes eljárások egységesítésére irányuló törekvések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Sarolta (1972) Jelenkori kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Sándor (1972) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani, Miklós (1972) A jogviszonyelmelét általános kérdései a szocializmus építésének időszakában, különös tekintettel a büntetőjogi viszonyra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodobay, Ágnes (1972) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasút fuvarozóéra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (1972) Modern kriminológiai irányzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hovanyecz, Tamás (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth, Erzsébet (1972) Állam, társadalom és egyén /Különös tekintettel a gyarmati sorból felszabadult arab államokra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imolya, Imre (1972) A személyi földtulajdon Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jordán, Éva (1972) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Imre (1972) A fuvarozó felelőssége: különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Judit (1972) A városigazgatás, várospolitika egyes kérdései Hajdú-Bihar megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jászai, Júlia (1972) Megelőzés és büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jósa, Miklós (1972) Az illetékek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józó, Jánosné (1972) Munkabér, anyagi ösztönzés és hatékonyság a klubokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarás, Kálmán (1972) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Sándor (1972) Állam, jog, szemelyiség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Imre (1972) Az államigazgatási szervek fogalma, belső struktúrája, különös tekintettel a tanácsi igazgatási szervek helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Klára (1972) Az élet büntetőjogi védelmének fejlődése a hazai jogalkotásban és joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, József (1972) A termelőszövetkezeti tagsági vitás ügyek a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koch, Ágnes (1972) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Dániel (1972) A büntetési rendszer aktuális kérdései a szocialista államok büntetőjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó, Margit (1972) Rokontartás különös tekintettel a gyermektartásra, és a házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin, András (1972) A felelősség speciális esetei a közúti teherfuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Kis, Katalin (1972) A háztáji gazdaság kialakulása és fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy, László (1972) A szövetkezeti jogi szabályozás fontosabb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy, Lászlóné (1972) Az állami és termelőszövetkezeti tulajdon különbözősége közgazdasági és jogi szempontból és ennek hatása az állami vállalatok és termelőszövetkezetek gazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürti, László (1972) Államigazgatási és társadalmi szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Leb, Judit (1972) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei, Edit (1972) Választójogi szabályok alakulása 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luterán, László (1972) A titok védelme a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Gyöngyvér (1972) A válás társadalmi okai, jogkövetkezményei és ezek tükröződése a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófy, Katalin (1972) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony, Jánosné (1972) Az MSZMP kongresszusai államunk fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Modok, Judit (1972) A szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1972) A fiatalkorúak erőszakos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Edit (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mongyi, József (1972) Kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai, Anikó (1972) A kriminálpszichológiai irányzatok bűnözéstana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérő Endréné Rajnai, Dr. Zsuzsanna (1972) A szállítási szerződések létrejöttének problémai és a hibás teljesítés következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ildikó (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, István (1972) Az államok közötti utódlás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1972) A nemzetközi folyók jogi helyzete, különös tekintettel a Dunára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Narozsny, István (1972) Termelőszövetkezetek egyesülése, beolvadása, szétválása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Gyula (1972) A garázdaság kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyirádi, Judit (1972) Eszközáramlás és társulási formák a szocializmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náhóczki, József (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyökrű, Dezső (1972) Az új gyámügyi eljárás főbb rendelkezései a védő- és óvóintézkedéssel kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferenc (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, Sándor (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Károly (1972) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Gedeon Emil (1972) A Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottságok működése Bács-megyében, a szocialista kriminológiai elmélet tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallai, Sándor (1972) Közlekedés körében elkövetett veszélyeztetés kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Flórián (1972) A szakszövetkezeti tagok szociális ellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, Elemér (1972) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Büntetőjogunk legfontosabb család és ifjúságvédelmi eszköze, az ifjúság elleni bűntett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pfleger, Ernő (1972) Takarékbetétekkel előforduló visszaélések megelőzése és felderítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poptyilikán, György (1972) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi, István (1972) A közúti közlekedés veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi, Istvánné (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Gyula (1972) A közvetlen és közvetett demokrácia a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rózsa, Ernő (1972) A szocialista forgalmi adó szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsahegyi, János (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtos, Éva (1972) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, István (1972) A peres és a nemperes eljárások kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Katalin (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezet földtulajdonának kialakulása és megszerzésének jogcímei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Márta (1972) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklóssy, Zsuzsanna (1972) Az öngyilkosság problematikája Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simics, Zsuzsa (1972) A vállalkozási szerződés alanyainak jogi helyzete és a szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Tibor (1972) Az állami gondozásba vett gyermekek veszélyeztetettségének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanka, László (1972) A hitelszerződésekből eredő követelések biztosításának módja és eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Mária (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szecskay, András (1972) A hibás teljesítés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemes, Éva (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulásának és továbbfejlődésének közgazdasági és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Gábor (1972) Az állam és az egyén viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Gáborné (1972) A szocialista törvényesség, a törvényesség érvényesülése az államigazgatási jogalkalmazói munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Sándor (1972) Szocialista egészségügyi igazgatásunk, különös tekintettel az Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelet tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási, Annamária (1972) A polgári eljárás szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szobonya, Miklós (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Tibor (1972) Az államigazgatási szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Zoltán (1972) A kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Teleki, László (1972) A tettesség fogalma, fajai és elhatárolása a bűnsegélytől. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, János (1972) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi, Balázs (1972) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme. A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Antal (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (1972) A büntetőeljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gyula (1972) A társadalombiztosítási szerv által nyújtott ellátások megtérítésének gyakorlata a Volán 5. sz. Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Károly (1972) Újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőke, Anna (1972) A védő a büntetőeljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári, József (1972) Az építésügyi igazgatás feladatai, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urhegyi, Béla (1972) A szocialista állam funkcióinak kifejeződése a szocialista jogalkotásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

V. Fodor, Endre (1972) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veréb, Balázsné (1972) Munkaerőgazdálkodás és bérmechanizmus az állami vállalatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vlaj, Lajos (1972) A hatalom és a társadalom dialektikájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vándor, Rudolf (1972) A joghézag kérdése a mai magyar szocialista jogelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Werger, Mária (1972) A gazdasági döntőbizottsági eljárás és egyes intézményeinek a polgári eljárással való azonosságai és különbözőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zám, János (1972) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi, László (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a gyulai járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Lászlóné (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Örlős, Gáborné (1972) A magyar szocialista államigazgatás-tudomány eredményeinek áttekintése az 1950. óta megjelent főbb szakirodalmi művek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őze, Sándor (1972) A törvényhozás és végrehajtás egységének elmélete és alkotmányos gyakorlata a szocialista államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:24:51 CEST.