Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1971

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 156.

A

Acél Csabáné Kora, Dr. Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ampovits, Ágnes (1971) Erőszakos cselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bartók, Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczi, Éva (1971) A fiatalkori bűnözés pszichológiai problémái tizennyolc elsőbűntényes fiatalkorú betörő vizsgálatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berente, dr. Andrásné (1971) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Ágnes (1971) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes problémai, különös tekintettel a család szerepére és jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik, Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz, Margit (1971) A büntető tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, István (1971) A vállalati jövedelemszabályozás az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Máté (1971) Állam - hatalom - politikai rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőke, Tibor (1971) Kollektív szerződés a gyakorlatban három élelmiszeripari vállalatot vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirják, Jánosné (1971) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dantesz, Péter Antal (1971) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapjai és gazdaságpolitikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darányi, István (1971) A vállalati beruházások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László (1971) Gyermek- és ifjúságvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domoki, Irén (1971) A jogelvek kérdése a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dravucz, Mihály (1971) Rendészeti igazgatás különös tekintettel a rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek Péterné Oláh, Jolán (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Esze, Júlia (1971) Az örökbefogadással és a kiskorúak láthatásával kapcsolatos gyámhatósági feladatok elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Mária (1971) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelősségének elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, György (1971) A vállalati pénzügyek és számvitel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, Szabolcs (1971) A legfelső bíróság elvi döntéseinek és irányelveinek jogforrási jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, János (1971) A Tiszatáj mg. termelőszövetkezet története (kecskeméti járás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feltér, László (1971) A közúti balesetekkel kapcsolatos gépjármű felelősségbiztosítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Károlyné Faragó, Márta (1971) Az alkoholizmus kriminológiai hatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ferenc (1971) A gazdasági jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári, Imréné (1971) Az 1957. évi IV. törvény és a gyámügyi eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füstös, Józsefné (1971) A büntetőjogi felelősség sajátos kérdései a népgazdaság elleni bűntettek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gellérfi Lászlóné Bernáth, Erzsébet (1971) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Piroska (1971) A tanácsok végrehajtó bizottságainak szervezete, feladata, működése, különös tekintettel a szakigazgatási szervek irányítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyivicsán Andrásné Szenczi, Irén (1971) A társadalmi tulajdon védelme a szocialista alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Koppányné Balogh, Valéria (1971) A polgári és büntető eljárás során hozott határozatok viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmai, László György (1971) A jogos védelem a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Zsolt (1971) A büntető eljárás egyszerűsítésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1971) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a közhasználatú autóközlekedés árufuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1971) A közvetlen kényszert tartalmazó intézkedések és alkalmazásuk a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huber, Bertalan (1971) Tanácsi fejlesztési alap gazdálkodás az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Magdolna (1971) A termelőszövetkezeti tagok szociális támogatása a termelőszövetkezetek részéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gyuláné (1971) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kallós, Sarolta (1971) A szocialista vállalatok adói és adójellegű kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, György (1971) A vállalat felelőssége a dolgozói által a területére bevitt tárgyakért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, Kálmán (1971) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Mária (1971) A lakosság adói, különös tekintettel a községfejlesztési hozzájárulásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisistók, András (1971) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispál, Mária (1971) A politika differenciálódása és az állam funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zsigmond (1971) Az egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a KÖJÁL feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1971) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodáshoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolos, Anna (1971) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1971) A fiatalkorúak bűnözésének néhány kérdése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Emília (1971) A munkaügyi viták problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (1971) Az államigazgatási szervek fogalma, és belső félépítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Istvánné Bókai, Judit (1971) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Antalné (1971) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Margit (1971) A nyereségrészesedés szabályozása a vállalati kollektív szerződésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

L. Nagy, György (1971) Nemzetiségi jog a szocialista alkotmányban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Erzsébet (1971) Megelőzés és a büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lankás, Magdolna (1971) Szolgálati idő bírósági problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Marianne (1971) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Judit (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litkei Tamásné Kurki, dr. Éva (1971) A szocialista demokrácia és államéletünk fejlesztésének aktuális állam- és jogelmeléti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láda, Mária (1971) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi, Ferenc (1971) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk, Miklós (1971) Tagsági vitás ügyek fórumrendszere a termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maklári, Ferencné (1971) A tudományos ügyek igazgatása különös tekintettel a könyvtárak, levéltárak, múzeumok irányítására, működésére és szervezetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margita, Tibor (1971) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták fórumrendszerének kialakulása, fejlődése és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maurer, Géza (1971) A klíringegyezmény jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalusz, Ferenc (1971) Szocialista nézetek a bűnözés okairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mlinacsek, Gábor (1971) A visszatartási jog intézménye történeti és jogösszehasonlító alapon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi, Mária (1971) A tanácsok tömegszervező munkájának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Gáborné (1971) A párt szövetkezeti politikája a kiskunfélegyházi Vörös Október mezőgazdasági termelőszövetkezet történetében (1952-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1971) Vámszabálysertés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Melánia (1971) Hamis tanúzás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Ferenc (1971) Gondolatok a garázdaság miatt elítélt fiatalkorúak személyiségvizsgálatához, különös tekintettel érdeklődésük alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1971) Az állam és az egyén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, József (1971) A KGST államok közötti külkereskedelmi szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1971) A közös tulajdon megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1971) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagybalyi, Szántó (1971) Tanácsok igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagykovácsi, János (1971) A végrehajtó bizottság szerepe, szervezete, működése, aktusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikula, Valéria (1971) Erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Éva (1971) A tárgyalás és a tárgyalás előkészítése a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Piroska (1971) A kultúra és a szocialista állami élet fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé, Gyöngyi (1971) Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség jogalapi kérdései a felelősségbiztosítások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán Zoltánné, Rádai Ilona (1971) Szakértők a büntető eljárásban, különös tekintettel a könyvszakértőkre és orvosszakértőkre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Sándor (1971) A tanácsvezető bíró jogköre a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, László (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, József (1971) A clausula rebus sic stantibus néhány kérdése a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piroska, István (1971) Devizagazdálkodásunk jellemző vonásai az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Politzer, Tamás (1971) A sajtószabadság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Politzer Tamásné Kertész, Klára (1971) Az örökbefogadás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb, Lajosné (1971) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra és annak felbontására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, András (1971) A védő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó, Ilona (1971) A lakosság adói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pándy, Magdolna (1971) Hatásköri problémák a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi, dr. Lászlóné (1971) A költségvetéssel kapcsolatos beszámoló rendszer és számadás jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pászti, Tiborné (1971) A büntetésvégrehajtás egyes elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Ágnes (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakita, Zsuzsanna (1971) Az izgatás pönalizálása hatályos büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reinthaller, Rezső (1971) Biztosításügy a szocialista államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Árpád (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répás, Anna (1971) Üzemi baleset és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sahn, Imre (1971) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Imre (1971) A szociálpolitikai igazgatás különös tekintettel a csökkent munkaképességűekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, Ágnes (1971) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Serédi, János (1971) A szocialista termelőszövetkezeti demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, András (1971) Ellenőrzés szabályozása jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spildener, Ferenc (1971) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntető eljárás nyomozási szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Józsefné (1971) A vállalatok irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1971) Tanácsvezető jogköre és a pervezetés a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1971) A jelölés fejlődése választási rendszerünkben 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1971) Fiatalkori visszaeső bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajosné (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, Zsuzsanna (1971) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Horváth Józsefné Kiss, Ida (1971) A személyiség polgári jogi védelmének problémái (különös tekintettel a rendhagyó orvosi tevékenység körére, a szerv- és szövetátültetések jogára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentkirályi, László (1971) Vállalatok és bankok közötti hitelkapcsolat az új irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeremley, Judit (1971) Város igazgatás különös tekintettel a Köztisztasági Hivatal tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeri, György (1971) Kriminál etiológia a hevesi járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz, Ferenc (1971) Megelőzés és büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Ferenc (1971) A perbeszéd a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Sándor (1971) Az államigazgatási szervek fogalma és belső félépítése, tekintettel a tanácsok korszerűsítésére is. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Károlyné Csúcsi, Olga (1971) Szocialista kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takó, Kálmán (1971) A tulajdon védelme különös tekintettel a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari Jánosné Both, Mária (1971) A tartási-életjáradéki szerződéssel kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Béláné (1971) A vállalati pénzalapokról általában, különös tekintettel a részesedési alapra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleky, Judit (1971) Modern burzsoá kriminológiai elméletek, és a szocialista kriminológia irodalmában kialakult egyes nézetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tepper, Ágnes (1971) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tárnok, Ágnes (1971) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai, Józsefné (1971) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasúti fuvarozónak az árukárokért fennálló felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1971) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1971) Veszélyes üzemek találkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1971) Az igazság érvényesülése a polgári és büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1971) A prostitúciós bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zsolt (1971) A nyomozási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Olivér (1971) A devizajog néhány elvi és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Klára (1971) Polgári eljárásunk hatásköri kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Lászlóné (1971) A rendelkezési és tárgyalási alapelv érvényesülése a szocialista polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (1971) Az interpelláció és a kérdésfelvetési jog az országgyűlés gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkei, Gyuláné (1971) Modern kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi, Józsefné (1971) Társadalombiztosítási jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszmeg, Balázs (1971) Izgatás jellegű bűncselekmények az új büntető törvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, József (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi, Dániel (1971) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Jenőné (1971) A gyermekbűnözés helyzete Szolnok megyében, s megelőzésének társadalmi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Waltner Istvánné Nagy, Ágnes (1971) A demokratikus centralizmus elvének érvényesülése a tanácsok szervezetében és működésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke, Ágnes (1971) Tanácsi V. B. igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimmermann, Rudolf (1971) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsunyi, Franciska (1971) A Ptk. 340. paragrafus (1) és 345. paragrafus (3) alkalmazása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Tibor (1971) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:24:56 CEST.