Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1970

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 109.

A

Abonyi, László (1970) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Abrudbányai, Iván (1970) A deviáció társadalmi tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, György (1970) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

André, Márta (1970) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakonyi, Marianna (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal, különös figyelemmel a 32/1955. VI. 8./MT.sz.rendeletre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, József (1970) Leltárhiányért fennálló anyagi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Klára (1970) Az új gyámügyi eljárási rendeletről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barócsi, Mihály (1970) A beruházások finanszírozásának új rendje az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky, András (1970) Üzemi baleset és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan, Ákosné (1970) Az élet és testi épség veszélyeztetése a járművezetés szabályainak megszegésével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bethlendy, Mária (1970) Postaügyi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Sándor (1970) A biztosítás pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi, György (1970) Az új csehszlovák államjogi rendezés alapvonalai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálind, Sándor (1970) A gazdasági reformmal kapcsolatos változások a szállítási szerződés szabályozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Istvánné (1970) A kisajátítási eljárassál kapcsolatos államigazgatási feladatokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Mária (1970) A Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései, különös tekintettel az egészségügyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi, László (1970) Az ipari termékforgalommal kapcsolatos szerződések szankciós rendszerének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekő, Ilona (1970) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Klára (1970) A francia alkotmányok fejlődése 1789-től napjainkig, különös tekintettel az 1958. évi alkotmányra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Miklós (1970) Termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Julianna (1970) A kisajátítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Ferenc (1970) A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csősz, Zsigmond (1970) A tőkés világ pénzügyi intézményei és a valutáris együttműködés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czike Albertné Erdődy, dr. Kinga (1970) A testi sértés bűntette. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czucz, Ottó (1970) A büntetőjogi garanciák etikai, filozófiai megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák, Julianna (1970) A végrehajtó bizottság szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy, Béla (1970) Az izgatás jellegű bűncselekmények a Magyar Népköztársaság új büntető törvénykönyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fazekas, János (1970) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zoltán (1970) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, Anna (1970) A visszaesés jelentősége büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Emma (1970) A lopás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, József (1970) Általános és különös eljárási szabályok államigazgatásunkban, különös tekintettel az igazgatási osztályok feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally, Mihály (1970) A tudományirányítás szervezeti és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Sándor (1970) A letéti felelősség különös tekintettel a szállodai letétre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi, Attila (1970) A területi munkamegosztás az államigazgatásban települések és igazgatási egységek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Erzsébet (1970) A Ptk. új öröklési jogi megoldásai, és azok elvi indokai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gócs, István (1970) A népi ellenőrzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Klára (1970) A tanácsok gyámügyi feladatai, különös tekintettel a megelőző tevékenységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hanovszky, Zsolt (1970) Választási rendszerünk fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1970) Hatalom és az állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Izsák, Péter (1970) Az állami vállalat megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Róza (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankovics, Erzsébet (1970) Változások a községi igazgatási szervezetben (községi egységes szakigazgatási szervek, nagyközségek, városkörnyéki községek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Endre (1970) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Klára (1970) A népi ellenőrzés szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsa, Margit (1970) A szabálysértési eljárás régi és új szabályozásának egybevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, András (1970) A gazdasági integráció fejlődése, szervezeti és jogi formái a tőkés és a szocialista gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Ferenc (1970) A rendhagyó orvosi jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap, Gyula (1970) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezetnek okozott kár esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Péter (1970) Bank és hitelviszonyok az új irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Vince (1970) A vámjog szerepe az új gazdasagi mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, József (1970) Fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos néhány elméleti és gyakorlati probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Istvánné Darázs, Franciska (1970) Az összeesküvés (Törvényi tényállas elemeinek alakulása a századfordulótól az 1961. évi V. törvényig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolláth, György (1970) A tartási és életjáradéki szerződések néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsvári, József (1970) Szocialista hitelrendszer pénzügyi-jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Csaba (1970) A legfelső államhatalmi-képviseleti szervek az európai szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos, József (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági vitákkal kapcsolatos eljárás első fokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária (1970) A reformatio in peius tilalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1970) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Györgyné (1970) A községi tanács végráhajtó bizottságának egységes szakigazgatási szerve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ibolya (1970) A jogszabályhoz kötöttség és a diszkrécionális mérlegelés joga a szocialista jogalkalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Józsefné (1970) A büntetőeljárás szerepe a bűnözés elleni küzdelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1970) Szocialista erkölcsi normák jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, Anna (1970) Perbeli cselekmények fajtái és érvényesülési formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel, László (1970) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leskó, Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban különös tekintettel a szándékos emberölés minősített esetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makai, Gyula (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek hitelellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosy, Ágnes (1970) A szocialista bank és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mautner, Péter (1970) A javító-nevelő munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi, István (1970) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Jolán (1970) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés különös tekintettel a közúton elkövetett veszélyeztetésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1970) Tárgyalás előkészítése a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Jánosné Pajtás, dr. Anikó (1970) A modern burzsoá kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móra, István (1970) A büntetőeljárás egyszerűsítésének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller Józsefné Szekszárdi, Zuzsanna (1970) Az alanyi jog mibenléte és terjedelme - A joggal való visszaélés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Katalin (1970) A községi tanácsok egységes szakigazgatási szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (1970) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása, különös tekintettel a kisajátítási kártalanítási perekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Istvánné Papp, Mária (1970) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál, Mária (1970) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése, következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, Jánosné (1970) A lopás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Panyor, Mihály (1970) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezeti kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági igazgatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Györgyné (1970) A beruházások pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Imre (1970) Termelőszövetkezetek pénzforgalmának szabályozása különös tekintettel a készpénzforgalomra és a társadalmi tulajdon védelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánti, Irén (1970) A nemek egyenjogúsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rauzs, József (1970) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosiár, László (1970) A szállítási szerződések a szocialista gazdálkodás új rendszerében. A szerződési akaratmegegyezés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónai, Miklós (1970) Törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Simon, Margit (1970) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó, Jeremiásné (1970) A bizonyítás tárgya és terjedelme a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spang, Éva (1970) A postaügyi igazgatás szervezete, feladata, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, András (1970) A fegyelmi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Károlyné (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, József (1970) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ákos (1970) Az ember méltóságának büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Melinda (1970) A válás társadalmi okai és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szkurszki, Antalné (1970) A szerzői jog védelme a szocialista polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlovák, István (1970) A fegyelmi felelősségrevonás helye és szerepe a MÁV Szegedi Igazgatóság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szremácz, László (1970) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sőregi, Zoltán (1970) A név a magyar és jugoszláv családi jogban (szerepe, jelentősége, formája stb.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Thékes, István (1970) Nemzetközi pénzügyi intézmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tápai, Piroska (1970) Az egyén magatartását meghatározó társadalmi tényezők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (1970) Szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, dr. Gáborné (1970) Anyakönyvi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József (1970) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, János (1970) A szabálysértési eljárás és annak gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadász, György (1970) A proletárdiktatúra funkcióinak változása a szocializmus építésének időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vilonya, Balázs (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zombory, Pál (1970) Vállalatok irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:25:01 CEST.