Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2016

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | Z | Ó
Number of items: 50.

A

Ale, Gábor (2016) Helytállás a társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Szilvia (2016) A gyermek nevelésbe vételének magyar szabályozása különös tekintettel a Gyermekjogi Egyezmény kihirdetésétől napjainkig tartó időszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bartóki, Attila (2016) A merchandising szerződés jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Dr. Zsuzsanna Izabella (2016) Az apasági vélelmekre vonatkozó új jogi szabályozás kihatása a szülő-gyermek jogviszonyának rendezhetőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csontos, Zsuzsanna (2016) A gazdasági társaságok jogutóddal, illetve jogutód nélküli megszűnése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Lívia (2016) A törvényen alapuló rokontartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Zita (2016) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dankó, Bálint Zoltán (2016) A betegek kártérítési igényei az egészségügyi szolgáltatókkal szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrodinszky, Diana (2016) Az internetes kommentek után viselt polgári jogi felelősség hazai és nemzetközi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dornbach, Dr. Éva Tímea (2016) A New York-i Gyermekjogi Egyezmény egyes gyermeki jogainak megvalósulása a kísérő nélküli kiskorúak esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Dr. Mónika (2016) Az apasági védelmekre vonatkozó új jogi szabályozás és annak kihatása a szülő-gyermek viszonyának rendezhetőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ertsey, Rebeka (2016) A magyar kartelljog és a kőkemény horizontális versenykorlátozások vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Nóra (2016) Szülői felügyeleti jog bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gyárfás, Luca (2016) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Mátyás Előd (2016) A hitel- és kölcsönszerződések érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Eszter Éva (2016) A közösségi megosztáson alapuló gazdaság jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh, Csilla (2016) A szülői felügyelet tartalma, gyakorlásának módja és a kapcsolattartás az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hasznos, Viktória (2016) Egyetem és az ipar közötti kutatás-fejlesztési együttműködésen alapuló szellemi tulajdon létrejötte és annak hasznosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Kinga Zita (2016) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Krisztina (2016) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heiler, Enikő Gabriella (2016) A túlélő házastárs és bejegyzett élettárs megváltozott öröklési jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herbel, Dr. Krisztina (2016) A gyermek jogellenes külföldre vitele, különös tekintettel a visszaadás eseteire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodos, Zsófia (2016) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Imre, Máté (2016) Az Üzleti Stratégiák és a Know-how. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Evelin (2016) A magánélethez való jog mint Ptk.-ban nevesített személyiségi jog fejlődéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kadocsa, Márta (2016) Tagkizárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasuba, Róbert István (2016) A házassági akadályok rendszere a kánoni jogban és a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Csilla (2016) Igényérvényesítés útjai a versenyjogi jogsértésekkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Viktória (2016) A személyiségi jogok megsértésének szankciói, különös tekintettel a sérelemdíj jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kreczinger, István Szabolcs (2016) A társasház jogalanyisága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kvak, Ildikó (2016) A Szegedi Vadaspark közfeladat ellátási sajátosságai, elhelyezkedése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálló, Bernadett (2016) A gazdasági társaságok végelszámolás útján történő megszűnésének jogi és könyvelési kulcskérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lehoczki, Zóra Zsófia (2016) Az apportálás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Miskolczi, Andrea (2016) Az üzleti titok szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy-Bana, Zoltán (2016) A szabad bizonyítás elve és a perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesvári, Zoltán (2016) Közjegyzői eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyámádi, Rita (2016) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orbán, Bence (2016) Házassági vagyonjogi rendszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszlány, Laura Alexa (2016) A tévedésben rejlő érvénytelenségi ok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paja, Gábor (2016) A deviza-alapú kölcsönszerződésekben felmerülő egyes jogi hiányosságok megoldására tett végleges jogalkotói intézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pék, Nanetta Veronika (2016) A pénzügyi lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rusznyák, Andrea Katalin (2016) A tagsági jogviszony megszűnésének esetei a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schultz, Márton (2016) A névjog megjelenése és elhatárolása az egyes jogterületek vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2016) A szerződések érvénytelensége jóerkölcsbe ütközés okán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Szandra (2016) Fizetésképtelenségi eljárások Hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Szilvia (2016) A bírósági eljárás során okozott károkért fennálló felelősség egyes magánjogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Petra (2016) Az utaló magatartás rendszerbeli helye, alkalmazásának előkérdései és tényállási elemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vidács, Dávid János (2016) A hazai választottbíróság rendszere, mint a gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítéka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zolnay, Zita Krisztina (2016) A házastársak és élettársak között kötött vagyonjogi tárgyú szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Órás, Dávid (2016) Házassági bontóperek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 24. 22:27:46 CEST.