Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2014

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ö
Number of items: 49.

B

Bernschütz, Bálint (2014) A választottbírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Zita (2014) Igazságügyi szakértők szerepe a polgári peres eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dohóczki, Judit (2014) A Bitcoin jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa, Zoltán (2014) Az épület és a föld jogi helyzete, különösen a ráépítéskor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dúl, János (2014) Az örökös jogállása a társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, László (2014) A házastársak különvagyona, és a vagyonelkülönítési rendszer az új Ptk. Családjog Könyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, László (2014) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Ditta (2014) A szólásszabadság és korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fáth, Anita (2014) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gazsó, Nikolett (2014) A klaszterek szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gura, Anett Erzsébet (2014) A cselekvőképességet érintő gondnokság szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Horváth, Ágnes (2014) Szellemitulajdon-intenzív gazdaság és a védjeegy gazdaságban betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Adrienn Éva (2014) A házasság felbontatásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Karsa, Roland (2014) A Kkt. és Bt. jogi személyiségűvé válásának folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerék, Krisztián (2014) A per ésszerű [észszerű] időn belüli befejezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mónika Diána (2014) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztina (2014) A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése a polgári eljárás során, különös tekintettel az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának követelményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2014) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2014) Választottbíráskodás Magyarországon belföldi ügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krámli, Tamás (2014) A bírósági végrehajtás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Petra (2014) A végelszámolási-, a csőd,- és a felszámolási eljárás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lipcsei, Zsuzsanna (2014) A betegek önrendelkezési jogáról, az egészségügyi kártérítési perek bírósági gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsik, János (2014) Eljárási akadályok a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Károly (2014) A betegjogok szabályozása és érvényesítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Molnár, Anna (2014) A sérelemdíj megállapítását befolyásoló körülmények összehasonlító jogi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Edina (2014) A nevelőszülői jogviszony. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Barna, Krisztina (2014) Szerződési jogunk fejlődésének színes terméke: a szindikátusi szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemcsokné Rusz, Mariann Edit (2014) A szülői felügyelet, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orvos, Nelli (2014) A magyarországi fogyasztói békéltető testületi eljárás problematikái az alternatív vitarendezési módszerek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palkó, Dóra (2014) Az Egyesült Államok társasági joga, különös tekintettel a társasági formákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Mónika Judit (2014) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Plesovszki, Tímea (2014) A nem vagyoni kártérítés összegszerűségét befolyásoló tényezők - Az Emberi Jogok Európai Bírósága és Magyarország joggyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomozi, Veronika (2014) Az abortusz jogi szabályozása : az abortusz kérdésköre - Van megoldás? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rátai, Renáta (2014) Az azonos nemű személyek párkapcsolata, különös tekintettel a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salamon, Bianka (2014) Okirati bizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simits, Ágnes (2014) A sajtó-helyreigazítás, az objektív felelősség és a sajtójog - internet kapcsolatának egyes problémái napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutyinszki, Petra (2014) A perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Borbála (2014) Know-how a szolgálati találmány „üzleti titka". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos, Csilla (2014) A nem vagyoni kártérítés funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tari, István (2014) A know-how magánjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Melinda Zsuzsanna (2014) Az alapelvek érvényesülése a közigazgatási perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Brigitta (2014) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Orvos, Zoltán (2014) Kártérítési perek az egészségügyben a kár szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Lilla (2014) Az iparjogvédelem körébe eső szellemi alkotások – különösen a know-how – vagyoni értéke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró, Judit (2014) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zádori, Beáta Helga (2014) Apport az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ámán, Ildikó (2014) Fogalmi problémák a fogyasztóvédelmi jogban (A termék). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ármós, Erika (2014) A jogcím és szerzésmód kapcsolata : a tulajdon átruházás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Bence Áron (2014) A magyar társasági jogi szabályozás : a diszpozitivitás és kogencia kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 05:28:30 CEST.