Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2013

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 47.

Bali, Orsolya (2013) A perbeli képviselet és az ügyvédek szerepe a magyar polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bandur, Péter (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Brigitta (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batki, Éva Beáta (2013) A házassági vagyonjogi szerződés intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Árpád (2013) Az utazási szerződés jogi sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gábor (2013) Az elbirtoklás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálán, Barbara Szilvia (2013) Az anyagi igazság követelményétől az eljárási igazságosság elvéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfiné Tohai, Leila (2013) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Zsuzsanna Izabella (2013) Az MNV Zrt. társasági jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Denc, Andor (2013) A betegek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Péter (2013) A szerződés létrehozatala termékértékesítés esetén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Krisztina (2013) A cégbejegyzési eljárás szabályai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filep, Ákos Balázs (2013) A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczi, Ádám (2013) Engedékenységi politika és bírságkiszabási gyakorlat jogalkalmazási kérdései és problémái a versenykorlátozások jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Attila Balázs (2013) A hozzátartozók közötti erőszak miatt elrendelhető távoltartás, mint jogintézmény komplex vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Helenkár, Andrea (2013) A polgári per alternatívája, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollenda, Gabriella (2013) A magánjogi szerződés létrehozásának sajátos módja - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hollik, Zsuzsa (2013) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, Dorina Tímea (2013) A termékmegjelenítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2013) Gyermek- és diákjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tibor (2013) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Ábel (2013) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, különös tekintettel a felsőoktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Kitti (2013) Közbeszerzések, beszerzések szabályozása a honvédelmi ágazat területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi, Judit Mercédesz (2013) A lízingügylet sajátosságai és szabályozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Konczos, Dorina (2013) A tartási szerződés érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Csaba Nándor (2013) Kié a felelősség? : az elvárható gondosság elve az orvosi műhibaperek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Beáta (2013) Szakértői bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel az alkalmazása során felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Anita (2013) Színlelt szerződések megítélése az adójog vetületében, különös tekintettel azok áfa rendszerbeli helyére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lackner, Éva (2013) Kis- és középvállalkozások, az egyéni vállalkozó elemzése osztrák kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misurda, Éva Noémi (2013) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a képmással és a hangfelvétellel való visszaélés szabályaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (2013) A sport finanszírozásának jogi aspektusai és az üzleti élet hatásai a sportra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pleskó, Lilla (2013) A bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályok fejlődése, különös tekintettel az angolszász trust jogintézményére és a jelenlegi magyar szabályozás változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polereczki, Csilla (2013) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polycarpou, Bettina (2013) Határon átnyúló polgári peres ügyek rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, Zoltán (2013) A munkaviszony keretében létrehozott találmányok szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pászka, Ilona Anna (2013) Érvénytelenség az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjának főbb állomásain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Janka (2013) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései : az illegális eredetű bizonyítékok, illetve a személyiségi jogot sértő információk problémaköre, különös tekintettel a munkaügyi perekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nóra Katalin (2013) A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összehasonlítása : az azonos nemű párok együttélési formáinak jogi elismerése az egyes országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sára Réka (2013) A választottbíráskodás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Judit (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ádám Attila (2013) A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thury, Nikolett Ildikó (2013) A választottbíráskodás működésének áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Troján, Tamás (2013) A közszereplők személyiségi jogai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsánné Csokány, Angelika (2013) A nem vagyoni kártérítés jogintézményének jellemző jegyei és azok megvalósulása a bíróságok jogalkalmazási gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dalma (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2013) Szabadalmazható találmány. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Dr. Marina (2013) Társadalmi felelősségvállalás közgazdasági, társasági jogi és büntetőjogi vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 23. 08:42:40 CEST.