Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2011

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items: 63.

B

Bacsi, Ágnes (2011) A sajtó-helyreigazítás anyagi és eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baán, Viktor (2011) A szakértői bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Gabriella (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Ágnes (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyáts, Laura (2011) Versenyjog a gyakolratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ildikó (2011) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Erika Kitti (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Viktória (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Adrienn (2011) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna (2011) Jogalkalmazásban felmerülő kérdések 1970-2010 között az elbirtoklás témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bögi, Zsuzsanna (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csala, Éva (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dehény, Dalma (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fodor, Anna (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hambalkó, Orsolya (2011) Az egységes európai tőkepiac egyes jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmatos, Beáta (2011) A gyermekek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Máté (2011) A személyhez fűződő jogok – a magzat jogképessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsó, János (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Nóra (2011) A felszámolási eljárás bemutatása – tekintettel a vételi jog és a beszámítás jogintézmény általános szabályozástól eltérő alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Eszter (2011) A szabad felhasználás kérdésköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kiss, Balázs Tamás (2011) A polgári jogi társaság magyar, francia és német szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klára, Zsuzsanna (2011) A külföldiek magyar termőföldre vonatkozó egyes jognyilatkozataival kapcsolatos jogi problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Noémi (2011) A magántitok védelme a polgári jogban a jogalkalmazási gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koltay, Roberta (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi, Andrea (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Latkóczy, Júlia Emese (2011) A hazai választottbíráskodás kialakulása, fontosabb szabályai alkalmazásának egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lutter, Zsolt (2011) Az általános szerződési feltételek megjelenése és szabályozásának alakulása a polgári jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Csaba Antal (2011) Az önálló zálogjog elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, László (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mester, Ágnes (2011) A közös tulajdon megszüntetésének szabályai a bírói gyakorlat fejlődése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misurák, Ervin (2011) A pénzügyi intézményekkel szemben érvényesülő fogyasztóvédelemi szabályok polgári jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mányoki, Ádám (2011) A faktoringszerződés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Norbert (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Péter (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nóra (2011) A személyiség védelme a polgári jogban Személyhez fűződő jog megsértésének objektív jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter György (2011) A káronszerzés tilalmának problematikája a bírói gyakorlatban, különös tekintettel az áfára, a rendszerváltozástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oskó, Erika (2011) A közszereplő személyiségi joga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pintér, Balázs Ferenc (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zsófia (2011) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopcsák, Erzsébet (2011) A kis- és középvállalkozások helyzete és szabályozása az Európai Unió belső piaci szabadságjogai tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péczkáné Szebenyi, Krisztina (2011) Intézményi átalakulás aktuális kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabb, Enikő (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sablauer, Zoltán (2011) A PPP kialakulása, szabályozása és intézményrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gergely (2011) Méltányossági klauzula a polgári jogi felelősségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Péter (2011) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalisznyó, Beáta (2011) A sajtó-helyreigazítás és a jóhírnévhez való jog a személyiségi jog rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Tímea (2011) Színlelt szerződések a polgári jogi jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Rita (2011) Öröklési jogunk aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Edith (2011) Defenzív Medicina. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Anita (2011) A szolgálati találmány szabályozása a magyar polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Edit (2011) A gyermekek jogai a magyar családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tohai, Szilvia (2011) A kereskedelmi választottbíráskodás sajátosságai: a választottbírósági eljárás konszenzuális jellege Magyarországon és Svájcban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turai, Zoltán (2011) Tőkepiacok és tőzsde. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (2011) A közös tulajdon és speciális fajtájának, a társasháztulajdonnak jellegzetességei a keletkezéstől a megszűnésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor Márton (2011) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Veronika (2011) A közérdek, mint az ügyészi perindítás feltétele, avagy az ügyészi hivatás a közjó védelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsei, Gabriella (2011) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Bernadett (2011) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wolf, Kornél (2011) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber, Helga (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber, Zsanett (2011) Kartellek a magyar és a német jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsoldos, Gréta (2011) A jóerkölcsbe ütköző szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördögh, Ágnes (2011) A családi jogállás rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 06:31:40 CEST.