Item where department "Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék" and date of item 2010

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 61.

A

Auer, Ádám (2010) A felelős vállalatirányítás egyes kérdései a német és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakos, Eszter (2010) Pénz - és hiteljogviszonyok az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beneczki, Tímea (2010) Az egyéni cég. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Mária (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobán, Melinda (2010) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Péter (2010) Az adásvételi szerződés kialakulása, jogtörténeti fejlődése, hatályos és tervezett hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csorba, Petra (2010) A perbeli bizonyítás elméleti kérdései, különös tekintettel a szabad bizonyítás rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Anita (2010) Ingatlan-végrahajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deák, Edit (2010) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Csilla (2010) Gyermek elhelyezése, elhelyezés megváltoztatása és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dojcsák, Dóra (2010) Orvosi műhibaperek a személyhez fűződő jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eke, Otília (2010) A faktoring jogviszony tartalmának vizsgálata az elmélet és a hazai szerződéses gyakorlat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Gerda (2010) Hitelintézeti Fogyasztóvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Andor (2010) A vállalati és árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fogas, Tímea (2010) Az Európai Unió audiovizuális médiaszabályozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Marianna (2010) A magyar sportjog mint „keresztülfekvő jogterület” - különös tekintettel a „játékjog” egyes kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Dóra (2010) Szerződésszegés az utazási szerződés körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gera, Zsanett (2010) Vagyoni jogok a magyar és a német kft. jogban- különös tekintettel az üzletrész magyar szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálosi, Gyula (2010) A jó hírnév védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Harangozó, Lilla (2010) A bizonyítás alapkérdései és a bizonyítási eljárás lefolyatása a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2010) Az ajánlatkérők feladatai az egészségügyi intézmények árúbeszerzéseire irányuló közbeszerzési eljárásaikban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Gergely Ferenc (2010) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jeszenszky, Diána (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosik, Tímea Anna (2010) A házastársi tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kazamér, Anita (2010) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Andrea (2010) Tagok /részvényesek/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Tünde (2010) A felülvizsgálat történeti fejlődése, különös tekintettel a felülvizsgálatot érintő főbb Alkotmánybírósági határozatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edina (2010) A közjegyzői okiratok szerepe a bankok hitelezési gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti, Dóra Kinga (2010) Fogyasztóvédelem a pénzvilágban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea Dóra (2010) Az immateriális kártérítés német és magyar modelljének egyes alapvető jellemzői, különös tekintettel a hozzátartozói nem vagyoni elégtételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2010) Elbirtoklás a bírói gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lencse, Balázs József (2010) A társasház-tuladonra vonatkozó szabályozás a 2009. évi LXXXIX. törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Molnár, Andrea (2010) Öröklési jogunk változásai az új Polgári Törvénykönyvben, a német Bürgerliches Gesetzbuch tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Krisztina (2010) Tagok /részvényes/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Katalin (2010) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2010) A távollévők között kötött szerződések a fogyasztóvédelem tükrében – különös tekintettel a jogorvoslati rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neszmélyi, Zsolt Tamás (2010) A befektetővédelem mint a fogyasztóvédelem egy speciális területe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Andrea (2010) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Máté (2010) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter László (2010) A lízing rendszere a polgári jogban és mindennapjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Zoltán (2010) A gépjármű lízing. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Alexandra Anna (2010) A személyhez fűződő jogok és a sajtó tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Nóra Laura (2010) Változások a gazdasági társaságokról szóló új törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Simon, Krisztián Ervin (2010) Az igazságügyi orvosszakértés szerepe az orvosi felelősség megállapításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegvári, Viktória (2010) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, Andrea (2010) A házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Péter (2010) A Chicagói Egyezmény és hatása a polgári repülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tarjáni, Tímea (2010) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Tímea (2010) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András László (2010) A csődeljárás, a felszámolási eljárás, valamint ezek gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikolett (2010) A felülvizsgálat régen és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágota (2010) Kereskedelmi közlemények az audiovizuális médiában a hatályos jogi szabályozás és az európai uniós harmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Jolán (2010) A polgári peres eljárás gyorsítására irányuló törekvések. Kis értékű perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Imre (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lilla (2010) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Marina (2010) Társasági jog vs büntetőjog, avagy felelősség-átvitel kontra gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése és saját tőke csorbítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Városiné Tihanyi, Petra (2010) Házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zóka, Veronika (2010) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Karolina (2010) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Ézsiás, Andrea (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ézsiás, Andrea (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 06:43:52 CEST.